Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Čo pozitívne si je možné zobrať z kresťanstva?

Spoveď. Čo pozitívne si je možné zobrať z kresťanstva?

Veľmi pozitívna myšlienka kresťanstva je spoveď, sviatosť zmierenia ku ktorej pristupujú praktizujúci kresťania raz do mesiaca. Pred spoveďou sa je veriaci na ňu povinný sa poriadne pripraviť. Veriaci hľadá na sebe svoje hriechy, hľadá si na sebe to čo urobil zlé a potom si to pokorne prizná. Hovorím tu aj o pozitívach kresťanstva. Kresťanstvo človeka učí pokore, pokorne si priznať chybu, čo je veľmi pozitívne. Ak si je človek pokorne priznať svoju chybu, pokorne si prizná svoje chyby v povahe a snaží sa to napraviť, snaží sa zmeniť k lepšiemu, je to veľmi pozitívne. Človek takto môže osobnostne rásť a veľmi rýchlo sa rozvíjať. Pre ľudí, ktorí nie sú kresťania môže by takéto niečo cudzí pojem. Otvorene povzbudzujem nenáboženských ľudí, nech si zoberú z kresťanstvo to pozitívne. Navrhujem si priebežne do nejakého zápisníka, napr. na mobile priebežne si pokorne zapisovať rôzne chyby vo svojej povahe, chyby ktorých som sa dopustil v medziľudských vzťahoch, aké chybné rozhodnutia som urobil a podobne. Nie je zlé raz za čas si nad týmito poznámkami si sadnúť, v tichosti nad nimi rozjímať a snažiť sa byť lepším, snažiť sa napraviť pokúsiť sa odstrániť so svojej povahy to negatívne. Kto to uzná za vhodné, môže sa s týmito vecami zveriť nejakému osobne blízkemu dôvernému priateľovi.
                    So spovede sa dá zobrať len po pozitívne, avšak kresťanské obrady spovede sú človeku z 95% na škodu, nie na úžitok. Kresťanská spoveď vedie človeka len k viac intenzívnemu a aktívnemu praktizovaniu náboženstva. V kresťanstve sú pojmy dobro a zlo veľmi popletené a pomýlené, za najväčšie zlo, za najväčší hriech v kresťanstve, je nedostatočná viera v náboženské dogmy, nedostatočne aktívne praktizovanie náboženstva. V kresťanstve za vážny hriech je považované aj používanie antikoncepcie a masturbácia.
 

Pozitívum kresťanstva. Vytvorenie záujmu o filozofiu, alternatíva k materializmu

Niektoré veci v kresťanstve sa dajú interpretovať aj pozitívne. Tou vecou je to, že kresťanstvo je akousi alternatívou k filozofii materializmu. Od roku 2012 žijeme v období veľkých zmien, Slovensku sa v priebehu tohto obdobia začalo omnoho viac ekonomicky dariť a s týmito energetickými zmenami sa v spoločnosti posilnila aj ideológia materializmu.
                    Keď hovorím mladým ľuďom, že sa zaujímam o spiritualitu takzvaného „šamanizmu“, väčšina z nich na mňa nechápavo pozerá čo to vlastne je, pretože mladej generácii je známa a blízka jediná filozofia – filozofia materializmu. Inými slovami mladí ľudia dnešnej doby nemajú záujem o filozofiu, o filozofické otázky, ako napríklad prečo sme tu, aké tu máme poslanie, atď. Faktom je to, že prevažne sa o to človek začína zaujímať až vo vyššom veku, ale aj tak to nie je veľmi na chválu. Treba si však uvedomiť, že je to aj veľmi dobré, má to aj pozitívnu stránku ak človek nemá žiaden vzťah k filozofii, pretože ak sa človek raz začne zaujímať o filozofiu, respektíve spiritualitu, tak najskôr skončí v nejakom fanatickom kresťanskom spoločenstve, ktoré sú všade poruke alebo človek zblúdi v nejakom chorom ezoterickom spirituálnom smere.
                    Filozofická inteligencia: Existuje viacero druhov inteligencie. Mnoho druhov inteligencie Vám IQ testy nezmerajú. Existuje aj typ filozofickej inteligencie. Takzvaní jednoduchí ľudia, nemajú filozofické myslenie, nemajú dôvod ani sklony filozoficky rozmýšľať a teda nemajú ani záujem o spiritualitu. Naopak človek s vysokou filozofickou inteligenciou má veľký záujem o filozofiu a spiritualitu.
                    V poslednej dobe sa hlavne u mladých ľudí znížil záujem o filozofiu a spiritualitu a malé drobné pozitívum je, že kresťanstvo človeka povzbudzuje aj k tomu aby sa o filozofiu a spiritualitu zaujímal. Kresťanstvo je alternatívou k materialistickej filozofii.
 

Ďalšie pozitíva kresťanstva

Kresťanstvo človeka vyzýva k tomu aby na sebe pracoval, čo je pozitívne. Materializmus nie. Na druhej strane treba povedať aj to, že kresťanstvo človeka vedie nesprávnym smerom ako na sebe pracovať, avšak samo o sebe to aby človek na sebe pracoval je veľmi pozitívna myšlienka. S kresťanstva sa dá zobrať aj niečo pozitívne.
Kresťanstvo človeka učí, že utrpenie má svoj význam a má nás niečo naučiť. Materializmus nie. Kresťanstvo tiež človeka učí tomu aby nešiel tou najviac pohodlnou cestou, čo sú pozitívne veci. Mladí ľudia-kresťania sa zväčša môžu v živote lepšie presadiť a byť schopnejší ako nekresťania, pretože sú na dospelácky život viac pripravený ako infantilní nekresťania, ktorí si vyberajú len tú najviac pohodlnú cestu. Nekresťanovi dlhšie trvá kým si privykne na drsný dospelácky život, naopak mladý človek s kresťanskej rodiny je na dospelácky život pripravený viac. Deti z kresťanských rodín sa tiež ľahšie osamostatnia od rodičov. Treba ale povedať aj odvrátenú stránku tejto veci, že kresťanstvo utrpenie niekedy až príliš oslavuje, napr. utrpenie Krista na kríži, čo nie je dobré
pozitívum kresťanstva je tiež nezištná pomoc, filozofia nemyslieť len na seba. V ezoterickej komunite v Českej republike vidíme pravý opak, kde sú ľudia egoisti, myslia iba na seba a za každú cenu sa snažia zarobiť čo najviac peňazí a to aj za cenu podvodov