Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Islam: naozaj náboženstvo mieru a tolerancie?

(Aj napriek tomu, že tento portál sa špecializuje na tému kresťanstva, zverejním tu aj tento politický článok)

Islam nie je žiadne mierumilovné náboženstvo mieru a tolerancie. Medzi radikálnymi a umiernenými moslimami je veľmi tenká hranica, rozdiel je medzi nimi len v tom, že v akej miere berú islam vážne. Povinnosťou moslimov v Európe je zaviesť právo šaria (čo je napr. sekanie rúk za krádež, či ukameňovanie žien) - je to ich náboženská povinnosť, pretože inak ak by sa o to nepokúšali, by ich Aláh potrestal v pekle.

Väčšina ľudí na Slovensku a v Európe celkovo má o islame veľmi nesprávnu predstavu, že 99% moslimov sú umiernení a tolerantní a 1% moslimov sú uletení blázni - radikálni teroristi. Takáto médiami posúvaná predstava o islame pramení z hlbokej nevedomosti a neznalosti islamu. Ľudia nemajú veľký záujem študovať hlbšie a podrobnejšie islam a to je veľká chyba. Z nevedomosti vyplýva aj veľká tolerancia k tak veľkému zlu ako je islam.
Ako rýchlokurz o islame odporúčam relácie Emila Páleša (tento človek je síce švihnutý ezoterický šarlatán (hlavne tie jeho vlastné pavedy angeológia a sofiológia), ale čo sa týka islamu tak v tejto veci je objektívny, faktografický a môžem s jeho 98% názormi na islam a vecí okolo toho súhlasiť). S Pálešom tiež nesúhlasím s názorom, že islam môžeme poraziť tým, že sa navrátime ku kresťanstvu. Tieto relácie od Emila Páleša vám nahradia nesmierne dlhé hodiny podrobného študovania rozsiahlej odbornej literatúry o Islame.
https://www.youtube.com/watch?v=vGGcLgU0RTw
https://www.youtube.com/watch?v=TYfM2FxJpnQ

Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?

Islam je podľa trestného práva všetkých demokratických európskych krajín považovaný za fašistickú ideológiu. Islam je považovaný za rovnocennú ideológiu s neonacistickým fašistickým hnutím, ktorého členovia sú pripravení z rasistických dôvodov kedykoľvek niekoho zabiť alebo zlynčovať.
Zoberme si napr Slovenský trestný zákon. Islam je v ňom považovaný za extrémistické hnutie, ktoré "podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb". Výšku trestu umožňuje zákon až do 5 rokov. Islam je možné vnímať ako systém organizovaného zločinu v Európe, čo výšku trestu ešte zvýši.
Nakoľko moslimovia sa všemožne snažia a majú v úmysle zaviesť právo šaria v Európe, jednoznačne podporujú a propagujú ideológiu, ktorá nemoslimom/inovercom potláča základné práva a slobody.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#f6361206

V mešitách sa otvorene popiera holokaust a hlása nenávisť proti židom, kresťanom, ateistom a nemoslimom. Toho sa týka v Slovenskom trestnom zákone § 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Výška trestu je do 3 rokov.

§ 422a Výroba extrémistických materiálov, § 422b Rozširovanie extrémistických materiálov. Moslimovia sa proti tomuto zákonu prehrešujú: môže ísť napr. o rôznu islamistickú literatúru, prípadne symboly islamistických organizácii, akékoľvek knihy materiály, brožúry podporujúce právo šaria, alebo transparenty napr. toto http://nowtheendbegins.com/images/islam/sharia-for-the-UK.jpg

Islam ukladá povinnosť moslimom nenávidieť Európanov. Islam je náboženstvo nenávisti a násilia.

Zákony sú dobré. Zákony meniť netreba a od islamu nás dostatočne chránia. Problém je v tom, aby Európske štáty aj naozaj dodržovali zákony v praxi, ktoré sú v ich krajinách platné. Problém je aj v tom, že islam je náboženstvo zla a násilia. Sudcovia sa boja a ignorujú platné zákony. Sudcovia sa pri islame zákonov neriadia. A mediálna propaganda je na strane islamu.
Ak by sudcovia neignorovali zákony v ich krajinách, museli by byť všetci moslimskí kazatelia pozatváraní vo väzniciach. Problém je v tom, že neexistuje žiaden umiernený islam - existuje len jeden islam. Ak by sa stal kazateľ "umierneným", už by nebol moslimom. To je realita o islame. Len človek, ktorý o islam skoro nič nevie, môže tvrdiť niečo iné.

(Keď som si vypočul nejaké autentické nahrávky moslimských kazateľov z mešít v Česku, tak cítil som z toho extrémne veľa negatívnej energie. Islam je zlo).

Sexuálne znásilňovanie žien a islam

Zaujímavé je to že islam nielenže nezakazuje a nielenže toleruje sexuálne znásilňovanie nemoslimských žien, ale to dokonca islam moslimom aj prikazuje a ukladá za povinnosť. Moslim je povinný nasledovať príklad proroka Mohameda ak sa chce dostať do neba. Nakoľko Mohamed znásilňoval neveriace ženy, aj moslimovia sú povinní znásilňovať v Európe Európske ženy, ak sa chce dostať do neba. Ak moslim neznásilní ženu, nebude nasledovať príklad proroka Mohameda a dostane sa do pekla. Moslim nemá právo ale povinnosť znásilniť ženu.
Aký je rozdiel medzi islamom a kresťanstvom?
Kým v kresťanstve je znásilnenie ženy vážny hriech za ktorý Boh kresťana potrestá v pekle, v islame je znásilnenie ženy cnosť za ktorú moslima Alláh odmení v nebi. To robí rozdiel medzi týmito dvoma náboženstvami.
Islam je démonické náboženstvo zla. Islam je zlo. Islam moslimom prikazuje páchať násilie a trestné činy. Treba zlikvidovať a zničiť túto fašistickú ideológiu!
Túto úvahu som možno trochu prehnal, ale fakt je taký, že islam je viac ako len tolerantný k znásilneniam a k týmto činom ich náboženstvo prakticky povzbudzuje. A podobne ako sú povinný kresťania poctivo nasledovať príklad Ježiša, tak sú povinní poctivo aj moslimovia nasledovať príklad proroka Mohameda, ktorý znásilňoval ženy.