Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Návod na politickú reformu: ako zničiť cirkev

-skonfiškovať majetok a kostoly cirkevi a používať ich na meditácie. Takmer úplne zlikvidovať kresťanstvo
-95% majetku na bankových účtoch cirkvi bude zoštátnených, pretože aj cirkev v minulosti skonfiškovala všetok majetok pohanov neochotných konvertovať, takže tento krok je s právneho hľadiska úplne legitímny
-nepoužívať financovanie cirkvi ani v takej forme ako je na západe, kde sa musí veriaci povinne odvádzať cirkevná daň – tzv. asignačná daň. Asignačná dať je založená na veľmi nedemokratickom princípe, pretože štát ľudí prinúti presne koľko percent so svojich prijímov majú dávať cirkvi. Daný človek si nebude môcť slobodne zvoliť, či bude osovzdávať cirkvi mesačne 1 Euro alebo 20 Euro zo svojej výplaty. Asignačná daň je vo veľmi vážnom rozpore s demokratickými princípmi a s princípmi slobody.Tzv. odluka cirkvi od štátu by nás len vrátila späť do stredoveku lebo ľudia by platili „stredovekú“ cirkevnú dať. V praxi by mala cirkev ešte väčšie finančné prijímy ako doteraz, kedy ešte nie je odluka cirkvi od štátu!!!!
-ľudia budú mať dovolené financovať cirkev dobrovoľnými príspevkami – to je jediný dovolený spôsob financovania cirkvi a cirkev bude mať povinnosť evidovať aj výšky týchto príspevkov
-cirkev na svoju činnosť (omše, modlitby) bude mať zakázané využívať verejné priestory ako sú kultúrny dom, športová hala, kino, telocvičňu. Cirkev bude mať zakázaný vstup samozrejme aj do kostolov
-jedine kde bude mať cirkev dovolené slúžiť omše sú súkromné domy
-cirkevné školy sa stanú štátnymi
-cirkev bude mať úplne zakázaný vstup do nemocníc a škôl
-pri zručení cirkvi nepoužívať žiadne násilie a krviprelievanie, pretože tým by sa len pomohlo bytostiam supai