Odhalenie klamstiev Cirkvi - Pravda o kresťanstve - O hoaxoch lokajov Kremľu

Slobodomurári, Svobodní zednáři sú šialená multikulturálna sekta

Na Slobodnom Vysielači bola veľmi zaujímavá relácia so slobodomurárom.
https://www.youtube.com/watch?v=NYCm5fqIS1o

V tomto článku by som rád vyjadril názor na slobodomurárov:
Slobodomurári boli zo začiatku veľmi dobrou a pre spoločnosť prospešnou organizáciou. V dobe "cirkevného temna" kedy už cirkev po v Európe stáročiach krutého tvrdého a nekompromisného prenasledovania úplne zlikvidovala gnostikov (v 18. storočí a neskôr), boli aspoň slobodomurári tí, ktorí udržiavali gnosticko-ezoterické poznanie v týchto dobách nevedomosti.
Katolícka cirkev vždy ostro bojovala proti slobodomurárom, pretože to boli ľudia, ktorí chceli oslabiť politickú moc cirkvi.
Francúzska revolúcia ktorá bola organizovaná slobodomurármi sa niesla v heslách: "sloboda, rovnosť, bratstvo".
Slobodomurári tiež kritizovali aj dogmatické myslenie ľudí a spoločnosti ovplyvnenej cirkvou.

Nepochybne slobodomurári presadili veľmi pozitívne zmeny v spoločnosti:
-postarali sa o zrušenie cirkevnej monarchie
-oddelili cirkev od štátnej moci
-zrušili spojenie cirkevných súdov so štátnymi
-presadili sekulárnu spoločnosť
-nastolili rovnosť všetkých občanov = zrušili šľachtu a poddaných
-zrovnoprávnili mužov a ženy (napr. ženy dovtedy nemohli študovať alebo nemohli voliť).

Kým v minulosti boli slobodomurári výlučne pozitívnou organizáciou, neskôr ich organizácie zdegenerovali, zmenili sa k horšiemu a túto organizáciu ovládli "temné sily". Napr. v súčasne dobe slobodomurári otvorene podporujú Katolícku cirkev proti ktorej v minulosti bojovali http://krestanstvo.czweb.org/clanky/slobodomurari-oficialne-podporuju-nabozenske-vymyvanie-mozgov-katolickou-cirkvou

V rozhlasovej relácii pán slobodomurár veľmi silne obhajoval multikulturalizmus a ilegálnu imigráciu. Ako dôvod prečo sa nepodarilo integrovať Rómov uviedol veľmi šialený a iracionálny argument: "Rómov sa nepodarilo integrovať preto lebo my majorita sa na Rómov nedívame ako na rovných". (Jeho názor čiastočne súvisí aj s heslom francúzskej revolúcie "rovnosť"). Je naozaj šialené si myslieť, že dôvod neúspešnej integrácie Rómov alebo moslimov môžeme my bieli Európania - to je naprosto sebadeštruktívne a samovražedné myslenie pre Európu. Takže podľa logiky pána slobodomurára, ak nejaký moslim znásilní ženu, tak na vine sme my Európania, že sa na neho nedívame bez predsudkov ako na rovného a rovnakého človeka ako sme my sami.
Členovia slobodomurárskych siekt si myslia a snažia sa veriť, že moslimskí imigranti sú myslením a správaním úplne rovnakí ľudia ako sú Európania, čo je samozrejme šialený názor.