Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Videá o kresťanstve - Petr Chobot

Ide o zaujímavé videá prevažne od Petra Chobota: náboženstvo je zlo. Prečítajte si aj popisky pod videami

Petr Chobot je nesmierne vzácny človek, ktorý väčšinu času trávi medzi pôvodnými kmeňovými amazonskými šamanmi. Postoj šamanizmu k náboženstvu je šokujúci.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL89-ulWg9dsh-Fj4sC05hV7Z5psxHsCMb

https://www.youtube.com/watch?v=bozPdxLMqNw&list=PL89-ulWg9dsh-Fj4sC05hV7Z5psxHsCMb

Rozum, myslenie, cítenie vs náboženstvo

Bol Jahve jediný boh?

Biblia Starý Zákon. Je to satanská kniha plná krvi!!

Biblia je mimozemský UFO podvod

Biblia Starý Zákon. Je to satanská kniha!!

Drsná pravda o kresťanstve

Sú domorodí šamani pohanskí primitívi a divosi?

Starí Slovania neboli žiadni pohania

Petr Chobot, Slovania a Indiáni, a ich vzťah k Absolútnu (Bohu). Náboženstvo je zlo

Petr Chobot a deštrukčná činnosť misionárov medzi Indiánskymi domorodcami

Kristus sa zjavil v pralese domorodým Indiánom. Autentické svedectvo

Katolícki biskupi a ich vzťah k Amazonským šamanom

Petr Chobot o Kristovi - zneužitie Krista cirkvou
https://www.youtube.com/watch?v=U51Mbof3Akc

Petr Chobot o démonických bytostiach supai, ktoré vytvorili pre ľudí kresťanstvo a islam
https://www.youtube.com/watch?v=9a9zN6K2dOg
https://www.youtube.com/watch?v=5IlTnkB1h6o

Pavol Strežo. Psychopatický fundamentalistický katolícky kazateľ

Žiarislav - Neúcta k duchovnu predkov - YouTube

Okultizmus
Chobot na svojich prednáškach upozorňuje, že pri mágii sa človek môže naladiť aj na démonické bytosti supai, nielen na dobré bytosti. Petr Chobot napr. kritizuje mnohých ľudí ktorí robia chaleling za to, že sa naladili na spodné to jest démonické svety

Zmŕtvychvstanie Ježiša
Petr Chobot obdivuje Ježiša v súvislosti so zmŕtvychvstaním, že si dokázal dematerializovať telo a potom odísť do iných dimenzií. Najlepší šamani to dokážu tiež, že si dematerializujú celú svoje telo a odídu do iných dimenzií - buď dočasne alebo aj natrvalo

K reinkarnácii:
Chobot napr. hovorí, že sa dostal vtedy k tajným výskumom sovietskej vlády, ktoré dokazovali reinkarnáciu. Komunistická vláda to toho projektu naliala veľké peniaze. Ľudia boli podrobení hypnóze a popisovali približne rovnaké príbehy ako stav asimilácie po smrti (kedy si duša vatvorí taký vlastný svet podobný tomuto), potom sa duša postupne posúva do vyššých dimenzií (aj za asistence pomocných bytostí s vysokých dimenzií), potom nastáva určitá príprava na ďaľšie vtelenie. Do výskumu bolo zapojených veľké množstvo ľudí. A určitý počet úplne nezávisných a vzájomne úplne izolovaných výskumných týmov došli k rovnakým výsledkom

Čo hovorí P Chobot, resp. šamani viere kresťanov v nebo a peklo?
Hovorí, že to sú priestori ktoré sú kupodivu reálne. Sú to miesta ktoré si vytvorili samotní ľudia svojou vierou. Sila ľudských myšlienok je totiž veľká. Kresťanská nebo je ale niečo veľmi primitívne. Chobot ako človek so schopnosťou astrálneho cestovania sa môže pozrieť na to ako to vyzerá aj v nebi aj v pekle. Z pohľadu šamanizmu existujú aj "démonické" spodné svety ale to sa veľmi líši od náboženskej predstavy
****************************************************** 
Pohľad šamanov na Krista. Juhoamerickí šamani žiadne bytosti neuctievajú, ale majú k nim rovný vzťah. Ani po Slovanoch sa pakticky vôbec nenašli žiadne modly, takéto archeologické nálezy sú extrémne vzácne - Slovania žiadnych bohov uctievať nepotrebovali.
Samozrejme existovali aj medzi Slovanmi pohanské komunity (ktoré verili na Perúnov a podobne), ale tie boli v menšine a boli okrajové, to nebol hlavný prúd.
Aj medzi indiánmi existujú dodnes a vždy existovali komunity, vedené pod "čiernymi šamanmi" ktoré nabádajú veriť členov kmeňov na bohov, aby tak démonické bytosti supai získali energiu, obetujú pre ne zvieratá a niekedy aj ľudí. Tých ale považujú riadnych šamani za čiernych mágov (=čierni šamani). V niektorých prednáškach o týchto veciach hovorí Petr Chobot veľmi podrobne

Existuje dôkaz, že šamani veria len v jedineho boha?
Ak ano, tak aký dôkaz?
Dufam, že nie jedna babka povedala?

Existuje jeden autentický svedok a ním je Petr Chobot, ktorý väčšinu času trávi medzi šamanmi.
Pri Slovanoch zasa existujú archeologické a historické dôkazy

0 Comments

  1. No comments yet.

Basic HTML tags are allowed.