Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Video: Problémy lesníctva / lesov. Lesníci vs ekologisti. Riešenia

00:00 úvod.
04:09 odpadky v lesoch, nelegálne skládky, odpadky po hubároch, my slovenský národ sme ešte zaostalí a nepochopili sme že odpadky do prírody nepatria. Ľudia si nevedia užiť ticho v prírode, nedokážu v nej meditovať, mať vzťah ku prírode
07:47 bezzásahovosť po lykožrútovej kalamite. Je to správne či nie? Rozdiel medzi ekológiou a ekologizmom. Nevedecký fanatizmus. Geologický rozmer
11:14 ako funguje obhospodarovanie lesov. Lesní robotníci sú živnostníci
13:05 revolúcia v obhospodarovaní lesov po páde socializmu. Aké zmeny to prinieslo. Podrastové hospodárenie a prirodzené zmladenie . Perpetuum mobile v ekonomickej ziskovosti. V súčastnosti lesníci prakticky nevysádzajú stromky.
Najvážnejší problém je poškodenie kôry pri približovaní stromov.
Poškodzovanie nižšej etáže stromkov pri prebierkách.
Zhutňovanie znehodnocovanie pôdy ťažkými mechanizmami, zníži sa nasiakavosť pôdy, záplavy
Prehnané šialené prebierky – niečo medzi lúkou a lesom – plán starostlivosti o les vypracuje taxátor / odborný lesný plánovač. Novela zákona pre možnosť pokutovať taxátora
Podrastové hospodárenie spôsobuje slabšie zachytávanie vody, nechráni pôdy pred ostrým slnkom, nevytvára vlhkú klímu
Viac zvery v lesoch
52:00 nedbalosť lesného taxátora. Prebierky a plošné výruby porastov s optimálnym rubným vekom. Revolúcia lesníctva za posledné roky spočíva v znížení optimálneho rubného veku. Predčasne sa ťažia stromy ktoré by mohli ešte mnoho rokov stáť.
Vidieť staršie porasty stromy s väčším priemerom kmeňa je dnes rarita. Väčšie stromy chýbajú. Nedostatok bútľavých stromov – vtáky nemajú kde hniezdiť
Návrhy: Nechať aj pár starších stromov na jeden hektár. Každá lesná správa by mala mať na nejaké percento/časť územia chránenú oblasť, ktorá bude s princípu bezzásahová
Film o vojenský lesoch – bezzásahovosť ukázala veľmi dobré výsledky v biodiverzity
1:14:40 moje negatívne skúsenosti s lesnými robotníkmi. Vytrhnú stojace stromy. Zaprataná cesty konármi. Lesníci ich nekontrolujú.
1:19:00 lesná správa nerúbe lykožrútom napadnuté stromy, ani vetrom vyvrátené buky – uprednostňujú plánovanú ťažbu
1:20:50 akým spôsobom dávať trestné oznámenia na pochybné ťažby. Rady ako postupovať
1:27:15 blázon šoféroval na Tatrovke naloženej drevom
1:29:25 netransparentné verejné obstarávanie komu drevo sa predá. Lesy predávajú drevo pochybným priekupníkom a špekulantrom
1:33:11 na štátne lesy sa vytvára silný tlak zo súkromného sektoru. Tlak aby sa čo najviac rúbalo
1:36:15 poškodená kôra dokaličených stromov pri ťažbe sa najviac negatívne neprejaví hneď ale až po 10-20 rokoch. Viac šetrný spôsob ťažby bol za socializmu

Celá galéria fotografií o nešetrnom obhospodarovaní lesov https://imgur.com/a/qRx7Z

Dôsledky poškodenia stromov pri približovaní dreva https://i.imgur.com/SHubXQL.jpg *** https://i.imgur.com/J3JtKgh.jpg?1

Dôkaz že lesníci o podrastovom obhospodarovaní zavádzajú. Na fotke je vidieť silne poškodený strom z „podrastu“. Až po niekoľko desiatkach rokov sa ukáže tá škoda https://i.imgur.com/2Kv9zw7.jpg ** https://i.imgur.com/R8L0LuW.jpg

Nezodpovední lesníci nedohliadajú na lesných robotníkov. Poškodenie stromov ktoré nemali byť vyrúbané sú veľmi časté https://i.imgur.com/mmjj0if.jpg

Pokračovanie popisu pod videom: Ďalšia nevýhoda podrastového hospodárenia, ktorú som vo videu nespomenul je, že pokrivené a poškodené podrastové stromy majú aj slabšie hospodárske využitie v drevospracujúcom priemysle. Drevospracujúci priemysel nemá rád pokrivené nerovné stromy ktoré sú pri podrastovom obhospodarovaní. Ďalšie potvrdenie teórie Štefana Vaľa o záplavách. Túto vec som vo videu nespomínal. Preťatý svah cestou preruší póry v zemi a tom voda nevsiaka ale tečie po povrchu. Z toho sú záplavy. Na fotografii je vidieť stopy po tečúcej vode tesne pod pôdou – narušené póry. Na fotke je vidieť „stopy“ po tom, že voda podteká cez preťatý svah cestou veľmi intenzívne steká na cestu. Faktor ktorý sa najviac podieľa na záplavách. Youtube kanál Štefana Vaľu https://www.youtube.com/user/MsEvula/videos

http://www.dailymotion.com/video/xogh8v

Rád by som upozornil na problém nesprávneho odvodňovania lesov, lesných ciest, ktoré spôsobuje vysušovanie lesov, silne sa obmedzí schopnosť lesov zachytávať vodu a z toho sú aj záplavy. Ako sa to robí veľmi často a nesprávne je uvedené tu. V štátnych lesoch takýto kontraproduktívny spôsob odvodňovania,ktorý narobí viac škody ako úžitku vídavam často https://youtu.be/djPDcz0Bi_Q?t=5m38s Pri uvedenom nesprávnom spôsobe odvodňovania lesných ciest dochádza aj k nasledovnému efektu, ktorý poškodzuje ekosystém https://youtu.be/piJypmi3pvs Ako by sa to malo robiť správne je uvedené tu https://youtu.be/EVNY5K-yM50?t=4m30s Autor videí Štefan Vaľo mal v minulosti ťažiarsku firmu, takže je to človek z praxe – nie z kancelárie.

Ozdravíme naše lesy https://www.youtube.com/watch?v=BDGWv80SdQo

Spektrum vedy - Príbeh lesa 1/2 https://www.youtube.com/watch?v=hG6V8bBCaIo

Manipulácia a výroba sortimentov surového dreva https://www.youtube.com/watch?v=52SuhCdH2OM

Anglicky Keď odchádza tatranský les https://www.youtube.com/watch?v=NZfgR9S1H38