Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Náboženská zvrátenosť kresťanstva vs šamanizmus

Čím viac ľudí je schopných astrálne cestovať tým lepšie, pretože to posúva smerom hore (v šamanskej terminológii zvyšuje vibrácie) celému kolektívnemu vedomiu. Človek z vyšších astrálnych dimenzií donesie dolu na zem dosť veľa pozitívnej energie. Takýchto ľudí je však veľmi málo.

Naopak tých ľudí, ktorí kolektívne vedomie ťahajú smerom dole je veľmi veľa a to tvorí hlavne náboženstvo.

Katolícky kňazsa je ochotný pre svoje náboženstvo sa mu zasvätiť naplno, zrieknuť svojej osobnej slobody a dodržovať celibát. Kňaz je povinný každý deň odslúžiť najmenej jednu omšu a pomodliť sa breviár, čo nie sú nijak krátke modlitby, čo by sa z lenivosti asi málokomu chcelo.
Podobne je to s rehoľníkmi, ale tí majú ešte viac obmedzenú slobodu.

Tiež poznám istého človeka, ktorý má svoju rodinu, je šéfom istého lokálneho kresťanského spoločenstva (teda zaoberá sa intenzívnym vymývaním mozgov, pretože je veľmi pomýlený a myslí si že robí dobre). A aby toho nebolo málo, ešte je aj členom určitého polo-rehoľného spoločenstva (teda nemusí dodržiavať celibát), ktoré mu dáva za povinnosť sa denne hodinu alebo dve sa modliť. Ak sa mu to nepodarí dodržať, potom sa musí spovedať, vyznávať hriechy, že nedodržal svoje rehoľné sľuby.
Napriek tomu že je veľmi bohatý, má veľmi dobre platenú prácu v ktorej veľa pracovať nemusí a mohol by žiť v príjemne a pohodlnosti bez náboženstva, predsa obetuje svoju pohodu, zaťažuje sa a venuje sa pre kolektívne vedomie veľmi nebezpečnou čiernou mágiou - to jest nejakým zvráteným náboženstvom, ktoré uctieva mŕtve telo na kríži a vyznáva kanibalizmus, resp. kanibalskú symboliku (to jest Eucharistia - Sviatosť oltárna).

Silná náboženská oddanosť sa prejavila aj v nedávnomreferende. Kresťanskí aktivisti vo svojej náboženskej zaslepenosti za veľmi nesprávnymi vecami hľadali fiktívneho nepriateľa, domnievajúc sa že konajú dobro a že chránia túto spoločnosť. Referendum bola čisto náboženská záležitosť a len veľmi hlúpy človek naletel propagande Aliancie, že tomu tak nebolo.
Náboženským aktivistom-dobrovoľníkom to muselo dať veľmi veľa námahy, aby vyzberali 400tisíc podpisov. Koľko zbytočne veľa námahy venovali na tieto náboženské komédie!!!

A vedel by som uviesť veľa iných príkladov, ako odhodlane a oddane dokážu ľudia slúžiť čiernej mágii (kresťanskému náboženstvu).

Tiež moslimovia (je jedno či už umiernení alebo radikálni) denno denne obetujú svoj drahocenný čas a 5 krát denne sa modlia ku Zlu. Totiž moslimovia nemajú žiadneho Boha ale ten ich Aláh je Zlo. Aláh je v Koráne popísaný ako zlostné, trestajúce, nenávidiace monštrum, preto Aláh=Zlo, viet ktoré popisujú Aláha ako niečo pozitívne môžeme počítať na prstoch jednej ruky. Takže moslimovia sa každý deň vylaďujú na tieto negatívne energie, robia obrady čiernej mágie a veľmi zaťažujú kolektívne vedomie. Tým, že sa modlia aj obrátenie za nemoslimov, posielajú negatívnu energiu aj im, teda aj na nemoslimoch robia čiernu mágiu.
Moslimovia s veľkou oddanosťou, odhodlanosťou a poctivosťou plnia stovky nezmyselných a otrockých prízakov a zákazov, ktorý im ich "milujúci" Aláh prikazuje.

Či už moslimské alebo kresťanské náboženstvo má v sebe dosť veľkú silu na to, aby vedelo vyvolať v kolektívnom vedomí kriminalitu, vojny, choroby a problémy vo vnútri politiky (napr. korupcia, atď).

A teraz rozuzlenie a pointa: mojím cieľom je teda vysvetliť s akou veľkou snahou, oddanosťou, odhodlanosťou, námahou, poctivosťou dokážu ľudia slúžiť čiernej mágii (resp. náboženstvu).
Keď niektorí ľudia dokážu dať všetku svoju energiu, ktorú majú do náboženskej zvrátenosti a čiernej mágie, o čo skôr by sme my všetci ostatní mali snažiť o dosiahnutie astrálneho cestovania a dať sa na cestu šamanizmu? (aj ovládanie meditačných techník je veľmi správne)

Je našou základnou morálnou povinnosťou vytvoriť aj nejakú opozíciu voči zlu. Nemalo by nám to byť ľahostajné. ľahostajnosť a pasivita je veľká chyba.

Sme leniví. Aj lenivosť je veľká chyba. Je treba byť aktívny, prekonať lenivosť a začať vytrvalo pracovať.
Rozhodne aj v minulosti mohlo byť kresťanstvo pre našich šamanských predkov Slovanov dosť lákavé. Kresťanstvo ich naučilo lenivosti, nemuseli robiť žiadne náročné a ťažké meditačné techniky, stačilo sa dať len pokrstiť, slepo odriekať náboženské dogmy a chodiť do kostola. Lenivosť máme stále v krvi - je to stále pozostatok kresťanstva. Musíme sa zbaviť lenivosti a začať na sebe pracovať.


Rozhodne existujú šamanské techniky, ktorými je možné chrániť aspoň časť ľudí pred náboženstvom a zabrániť pribúdaniu nových členov.
Zvýšiť vibrácie kolektívnemu vedomiu je možné aj rôznymi šamanskými technikami, na báze ktorých za krátky čas je možné odblokovať tzv. rôzne programy, ktoré človeka zväzujú a robia neslobodným. Aj takto sa povedzme dá ľuďom pomôcť.

Kiež by vznikol aj nejaký kláštor, v ktorom by sa mnísi venovali len výlučne šamanským meditačným technikám. To by bola výborná opozícia voči náboženskej zvrátenosti a čiernej mágii. Ale v tak hroznom stave v akom sa nachádza kolektívne vedomie na Slovensku, je to v podstate utopický cieľ. Zrejme si budeme musieť na niečo také niekoľko stoviek alebo tisíc rokov počkať.
Ale ak by mal takýto kláštor čo i len smiešnych 5 členov, tak už aj to by bola obrovská revolúcia smerom k lepšiemu.

Tých ktorí zaraďujú spátečku v duchovnom raste takých máme dosť (to je náboženstvo a cirkev) - to sú spiatočníci. Ale tých ktorí to ťahajú dopredu je veľmi málo - viac menej ani neexistujú.

Planéta Zem je veľmi úpadková civilizácia na ktorej je zlo ďaleko silnejšie než dobro. Málo kto dokáže byť tak silný aby dokázal kráčať proti prúdu kolektívneho vedomia a náboženskej zvrátenosti. Žijeme v spoločnosti, kde je normálny človek považovaný za blázna, kde normálnosť je považovaná za bláznovstvo (keď to tak trochu expresívne poviem)
A hlavne ľudská ľahostajnosť a lenivosť je najväčšou chybou.

**********
Je logické, že na ľudí, ktorí sa snažia v spoločnosti presadiť duchovný pokrok, bude útočené, bude útočené na takýto článok. Náboženské energie sú silne manipulatívne a sú schopné ovplyvniť kolektívne vedomie aj v tom zmysle, že ovplyvnia aj nenáboženských ľudí.
Takýchto ľudí naprogramujú aj démonické bytosti (čo si samozrejme na vedomej úrovni si to uvedomiť nemusia a tie vnuknuté myšlienky môžu považovať za svoje), aby si vyjadrili svoje zlomyselné provokácie. Bytosti supai si dokážu duchovne nižších a slabších ľudí ľahko použiť.