Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Nízka inteligencia a hlúposť ľudí je hlavný dôvod utrpenia na tejto planéte. IQ testy nedokážu merať relevantnú inteligenciu

Špičkoví vedci s oblasti psychológie či profesori psychológie na renomovaných svetových univerzitách sa stavajú k IQ testom skepticky, pretože dokážu merať len obmedzené druhy inteligencie. Jediné pozitívum IQ testov je to, že ich výsledky skutočne spoľahlivo korelujú s úspešnosťou žiakov / študentov na školách. IQ by sme mohli nazvať ako školský typ inteligencie. Všetci však vieme, že úspešnosť na škole nie je všetko.