Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Výzva pre akademickú obec: robiť vedecké bádanie o kresťanstve. História cirkvi, história dogiem a filozofická kritika

Výzva pre akademickú obec: robiť vedecké bádanie o kresťanstve. História cirkvi, história dogiem a filozofická kritika
Akademická verejnosť sa príliš málo zaoberá históriou kresťanstva, pretože je príliš málo kritických argumentov na adresu Cirkvi. Keď sa aj nejaký historik zaoberá históriou kresťanstva, 95% ide len o cirkevného historika, ktorý má vyštudované dve školy: teológiu a históriu a teda zväčša ide o kňazov. V Katolíckej cirkvi je ale považované za hriech akýmkoľvek spôsobom kritizovať Cirkev, o cirkvi sa musí hovoriť len dobre. Cirkevný historik nikdy nebude používať vedecké metódy, nikdy nebude objektívny, vždy si vytrhne z kontextu len to pozitívne čo cirkev urobila a to negatívne zatají.
Ďalej mnohé archeologické a iné výskumy často financuje a organizuje samotná cirkev a hoci sa v týchto výskumoch podieľajú aj nenáboženskí ľudia, daný archeológ si nemôže dovoliť byť slobodný a používať objektívne vedecké metódy (napr. výskumy vo svätej zemi).
                  Vo verejnosti máme príliš silne zastúpený jednostranný a neobjektívny názor Cirkvi, avšak aby sme boli aj objektívny, potrebujeme počuť aj druhý názor – ten kritický.
                  Existuje dostupná vedecká literatúra na trhu od zopár autorov historikov, ktorá sa kriticky zaoberá kontroverznými pápežmi a inými prešľapmi Vatikánu, ale takéto vedecké bádanie je dobré len na úvod – je to slabota – ide o vedecké bádanie postavené na zlých základoch, pretože tie najhoršie zločiny cirkvi, tie boli najmenej medializované a povedomie o nich je minimálne.
                  Všetci vieme o Svätej inkvizícii či o pápežoch, ktorí mali vlastný nevestinec. To však ideme stále len po povrchu.
                  Táto moja web-stránka je však perfektný námet a inšpiráciou pre vedecké bádanie pre vedcov, doktorantov, študentov, ktorí si robia diplomové práce, vysokoškolských pedagógov, ktorí potrebujú povinne raz za čas publikovať vedeckú publikáciu – knihu. Študenti a profesori robia svoje diplomové / vedecké práce často len s povinnosti, ale ja si myslím že je tomu práve naopak – je to práve to najkrajšie - zaoberať sa zmysluplnou prácou ako je kritika kresťanstva. Táto web-stránka môže perfektne nasmerovať akademickú obecna veľmi zaujímavé a zmysluplné bádanie. Bez správneho nasmerovania sa to jednoducho nedá.
                  Moja web-stránka je síce veľmi zaujímavá avšak je veľmi smutné, že akademická obec sa témami na mojej web-stránke prakticky vôbec nezaoberala už mnoho rokov predo mnou. Prečo je tomu tak? Háčik je v tom, že kresťanstvo a cirkev je obrovský egregor, ktorý má extrémne silné ochranné energetické pole. Človek musí mať extrémne veľa energie aby vôbec bol schopný nejako zmysluplne kritizovať kresťanstvo a to aj faktografickými argumentmi a vedeckými metódami.
 

Vedný odbor história a archeológia

Existuje viacero návrhov a smerov, ktorými by sa mala akademická obec uberať
najväčšie zločiny cirkvi sa udiali hlavne počas procesu pokresťančovania – kristianizácie Európy. Lepšie vedecky zdokumentovať hlavne nevyberané metódy: vyvražďovanie, genocída, vojny, zhabanie majetku pohanom (existenčný problém), „pohanské povstania“ na našom územia iných Slovanských krajinách. Treba si uvedomiť, že pre pohanské národy bolo kresťanstvo niečo temné démonické, uctievanie krvi a mŕtveho tela. Žiaden národ kresťanstvo neprijal dobrovoľne
bolo by veľkým pokrokom, ak by sa vedeckým bádaním dospelo k tomu, že kresťanstvo nebolo nič po čo by ľudia túžili – spochybnenie kresťanstva od základov
lepšie zdokumentovať ako a kedy prešla moc z cisára na pápeža
viac za zaoberať celkovým úpadkom v stredoveku v Európe, ktorý nastal po pokresťansčení, dávať tieto veci viac do súvisu, lepšie to zdokumentovať
podľa kostier a zdravia zubov dať viac do súvisu úpadok kresťanstva a zdravie a výška vzrastu
nevychádzať z toho, že ľudia všetkých starovekých kultúr mali krátky vek a podlomené zdravie
úspechom by mohlo byť dostať sa do Vatikánskych knižníc ako vedecký pracovník a získať tak mnoho komunikáciu medzi pápežom a panovníkmi, ktorý vraždili pre účel pokresťančovania. Pápežove príkazy na vyvražďovanie
zaoberať sa gréckymi, Rímskymi filozofmi a ich kritické argumenty proti kresťanom, keď sa kresťanstvo ešte nedostalo k politickej moci
lepšie zdokumentovať gnostikov, gnostické kresťanstvo a jeho obrovsky expanzívne rozšírenie bez násilia. Vyvražďovanie gnostikov
 

Vedný odbor, právo, história práva

Diplomové práce s práva nemusia byť také nudné. Skúmanie právnych predpisov, zákonom v Ríme, Grécku po zavedení kresťanstva, perzekúcie nekresťanov môže byť zaujímavá téma.
 

Filozofia, história dogiem, história a vývoj teologického učenia kresťanov

ide o veci, ktoré spochybňujú kresťanstvo v samých základoch: manipulácia Biblie s súvislosti s Božskou trojicou, Biblia nehovorí o Kristovi ako o Bohu ale naopak, pohanskí autori popisuj prvých kresťanov ako polyteistov, polyteistický Nicejský koncil, lepšie zdokumentovať polyteistickú podstatu kresťanstva, ktoré je v rozpore s učením o Božskej trojici
kresťania si neuvedomujú, že ich viera je maximálne 700 rokov stará a nemá absolútne nič spoločné s Kristovým učením
nájsť vo vatikánskych archívoch veci ktoré spochybňujú učenie cirkvi
rozoberať katolíckou cirkvou uznávaných ranných kresťanských teológov, ktorí mali na Božstvo Krista a Božskú trojicu iný pohľad ako je oficiálne učenie cirkvi – som presvedčený že by sa toho našlo až až
 

Manažment

nie je dôležité byť len dobrý vedec, ale aj dobrý organizátor a manažér
z kade zobrať peniaze: v prípade že máte doktorský titul môžete požiadať ako vedecký bádateľ o pracovné miesto v Slovenskej akadémii vied a budete za svoju prácu platený
financovanie / sponzorovanie populárno-náučnej literatúry či iných osvetových aktivít: je možné poprosiť o peniaze rôzne nadácie
nestačí byť len vedcom ale aj popularizátorom
 

Príloha

Táto vedecká štúdia je 100% pravdivá a potvrdzuje moje osobné skúsenosti. Skutočne je pravda, že kresťania majú veľa spoločenských akcií a vzájomne sa združujú. Tiež sú silne občiansky a politicky aktívni. Zoberme si napr. Slovensko: politika je viac kresťanská ako priemerné obyvateľstvo, kresťania sú veľmi priebojní v politike. Zoberme si silu kresťanských aktivistov, referendum 2015 Aliancie za rodinu proti homosexuálom, mediálne vplyvný kňaz Marián Kuffa, demonštrácie proti istanbulskému dohovoru, kresťanské pochody za život a za rodinu. Ezoterické komunity ľudí sa vôbec nezjednocujú, títo ľudia sa nestretávajú, nemajú spoločenské akcie, a svoj politický názor na zníženie vplyvu cirkvi nijak verejne neprezentujú.
Je naozaj pravda, že ak sa opýtate náboženského človeka či je šťastný, každý vám povie, že má sa úplne super, má to však eden háčik. Kresťania klamú sami seba a ich typickou vlastnosťou je to, že sú neúprimný k sebe aj druhým a aj ja som bol taký keď som bol kresťan. Objektívny výskum by bol, ak by hodnotili kresťanov nekresťania či a nakoľko ich považujú za šťastných – vtedy by výskum dopadol presne opačne.
Kým kresťan zbabelo uteká pred realitou do myšlienkového sveta náboženstva, má to ako náhradu drogy, nenáboženský človek sa ku problémom a k realite postaví zoči voči a tvrdo a priamo rieši problémy, preto je zdanlivo menej šťastný
Věřící jsou šťastnější než ateisté, společensky se více angažují https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/verici-jsou-stastnejsi-nez-ateiste-spolecensky-se-vice-angazuji_512965.html