Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Nicejské vyznanie viery, kontroverzia, časť 2

Podarilo sa mi nájsť ďalšie nezrovnalosti v Nicejskom kréde, v Nikejskom vyznaní viery.
Vo Wikipédii je zverejnená iba liturgická verzia Nikejského kréda v latinskom a gréckom jazyku. Kde je ale originál? Ten sa hľadá ťažko, ale niečo sa mi podarilo nájsť, nejaké iné verzie.
                  Je vedecky dokázané, že Biblia bola manipulovaná a boli do mladších gréckych verzií Biblie doplnené pasáže v prospech Božskej trojice, viac tu . O čo skôr a o čo ľahšie si je možné predstaviť, že boli rovnako manipulované pasáže Nikejského vyznania viery!!! Kde je teda originál??!?!
                  Priatelia ďalej si uvedomte, že nikde v Nikejskom vyznaní viery sa nehovorí o tom, že ide o vieru v jedného Boha! Naozaj nikde! Rozlišovanie veľkých a malých písmen, malé „b“ veľké „B“, Boh, boh, vtedy neexistovalo.
 

Nikejské vyznanie viery, rok 325

Veríme v jedného boha, vševládneho Otca, stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného.
A v jedného pána, Ježiša Krista, jednorodeného božieho syna, zrodeného z Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, …. (zdroj tu)
 
V Nicejsko-Carihradskom vyznanie viery z roku 381, tam už bolo pridané: „jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi“.
Správny preklad „narodený pred všetkými generáciami“ nesprávny preklad trošku zvyšuje kult Krista. Zdroj tu a tu
 

Rozoberanie častí Nicejského vyznania viery

Časť to jest z podstaty Otca“ Táto časť je v slovenskej verzii, v slovenskom preklade doplnená, avšak v latinskej verzii sa nenachádza. Ide o cielenú manipuláciu a cielené zavádzanie.
 
Pozoruhodná je hlavne táto časť vyznania. Na jej nesprávny preklad si pozorne posvietime:
zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom“
Latinská verzia: „natum, non factum; ejusdemque substantiae qua Pater est“
Grécka verzia: γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
 
Správny preklad z latinčiny do slovenčiny je: narodený, nestvorený z rovnakej podstaty Otca“.
 
Z gréčtiny sa to prekladá už ťažko, slová sa ťažko dajú vyhľadať v nejakých slovníkoch. Bolo by to však fascinujúce prekonzultovať s nejakým rodeným Grékom, ktorý je expert na staro-gréčtinu.
Cirkevní ľudia sa môžu brániť, že existuje viacero prekladov a že ani ten cirkevní preklad nemožno považovať za nesprávny. Čiarky sa pravdepodobne v tej dobe ešte nepísali, čiarky si cirkev neskôr prispôsobila tak ako jej to vyhovuje. Použitie čiarok po dvoch slovesách bolo však na vtedajšiu literatúru extrémne atypické, preto môj preklad možno vnímať ako správnejší. Zmena čiarok zmení význam súvetia úplne opačne.
 

Obrovská kontroverzia: Atanášove / Atanázove vyznanie viery, Quicunque

Aby Cirkev ututlala aféru okolo Božskej trojice, dodatočne si vymyslela historku o Atanázovom vyznaní viery, ktoré potvrdzuje súčasné moderné cirkevné učenie o Božskej trojici. Neskôr sa ukázalo, že svätý Atanáz, ktorý žil vo štvrtom storočí nie je je autorom tohto kréda, čo musela cirkev aj oficiálne ponižujúco priznať. Vo Wikipédii sa píše že najstaršie rukopisy tohto kréda sú konca 8. storočia, čomu neverím – najskôr išlo len o nejaké veľmi krátke útržky / útržok z neho – možno nejaké prvé tri úvodné vety. Učenie o Božskej trojici tak ako ho poznáme dnes bolo známe až v 13. storočí na Štvrtom Lateránskom koncile. Prvý ucelený rukopis Pseudo-Atanázového vyznania viery určite nebude starší ako z 13. storočia!!
 

Štvrtý lateránsky koncil , rok 1215

Podľa článku anglickej Wikipédie prvý písomný záznam, ktorý by prvý krát aspoň trochu pripomínal súčasné učenie o Božskej trojici pochádza až z 13. storočia!!!
The Fourth Lateran Council (1215) adds: "In God there is only a Trinity since each of the three persons is that reality — that is to say substance, essence or divine nature. This reality neither begets nor is begotten nor proceeds; the Father begets, the Son is begotten and the holy Spirit proceeds. Thus there is a distinction of persons but a unity of nature. Although therefore the Father is one person, the Son another person and the holy Spirit another person, they are not different realities, but rather that which is the Father is the Son and the holy Spirit, altogether the same; thus according to the orthodox and catholic faith they are believed to be consubstantial."[73]
 

Najviac kacírska kniha je Biblia

Autora Biblie apoštola Pavla by bolo treba upáliť za kacírstvo a odpadlíctvo
Prvý list Timotejovi - kapitola 2
5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,
 

Odkazy: menej dôležité veci, text pôvodnejšieho Nicejského vyznania v latinčine a gréčtine