Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ochranári. vs lesníci konflikt. Ekológia lesa, holoruby, My sme les

00:00 úvod, o čom bude video. Video bude o konfliktoch medzi ekologickými aktivistami a lesníkmi, o chybách, ktoré robia lesníci pri komunikácii s verejnosťou
02:34 je mi veľmi ľúto že vo verejnosti a v médiach je lesníctvo len okrajová téma. Ľudia nemajú vzťah ku prírode
04:14 informácie o národných parkoch, ktoré ste nevedeli. Majú rôzne stupne ochrany. O stupňoch ochrany – Slovenská legislatíva. Väčšina rozlohy národných parkov je v treťom stupni ochrany. Druhý stupeň ochrany – budovanie lesných ciest len s povolením. 5. stupeň ochrany je najvyšší stupeň ochrany, hovoríme mu aj rezervácia je tam bezzásahovosť, je tam zákaz čistenia korýt potokov čo môže spôsobiť záplavy, nie je tam možné robiť opatrenia proti lykožrútovi, je zakázané vypíliť invazívnu nepôvodnú drevinu. Povolenie na výnimky je rarita. Aktivisti si predstavujú ako jediný spôsob ochrany prírody totálnu bezzásahovosť, čo nie je vždy žiadúce. V Belianskych Tatrách sa podľa všetkého nachádzajú v piatom stupni ochrany aj smrekové monokultúry, čo je veľmi zlé, pretože tak nie je možné bojovať s lykožrútom. Potom sú lykožrútom napadnuté aj vzácne pralesy, tvrdia lesníci
10:13 prečo je v Nízkych Tatrách tak veľa holorubov, rúbanísk? Lesníci zlyhali, bojovať s lykožrútom začali príliš neskoro, lykožrút sa premnožili a zlikvidoval celé porasty
10:50 základy lesníckeho obhospodarovania: prírode blízky spôsob obhospodarovania = výberkový spôsob, podrastový spôsob obhospodarovania vyzerá to ako vyrúbaný pás, vyzerá to ako lúka. Pojem prirodzené zmladenie,
16:05 prečo lykožrútová kalamita a rúbaniská nie sú pre lesníkov ekonomicky výhodné a skôr stratové? Príliš preriedené porasty – výberkový spôsob – zarastá to trávou.
Čo je to prebierka.
Medzi najviac úspešné dreviny v prirodzenom zmladení, v prirodzenej obnovy je buk
Pri bukovo-dubovom poraste by bezzásahovosť / samovývoj mohol spôsobiť komplikácie, buk by vytlačil dub
23:11 prečo sa na Slovensku aj v listnatých porastoch ťaží viac ako tomu bolo v minulosti? Dôvod je slabá veková rozvetvenosť lesných porastov. Väčšia plocha lesných porastov sa nachádza v optimálnom rubnom veku, majú už vysoký vek Zdroj informácii tu https://www.youtube.com/watch?v=EV0pN1PzPtQ
Rozhlasová relácia Volanie lesa
26:17 chyby lesníkov – sú zlí manažéri v širokom slova zmysle, zlá komunikácia s verejnosťou, mali by si založiť fungujúcu mimovládnu organizáciu, ktorej cieľom by bola komunikácia s verejnosťou, médiami, komunikácia na sociálnych sietiach, organizovať súkromné a verejné diskusie s ekologickými ochranárskymi aktivistami
28:44 známy lesník Pavel Zacharovský. Je šéf urbáru Vyšná Boca: hoci s 90% vecí s ním súhlasím, hovorí aj veľmi zavádzajúce argumenty, ktoré robia celej lesníckej komunite zlé meno. Zacharovský hodil všetku vinu za veľké výruby a za premnoženie lykožrúta na ekologických ochranárskych aktivistov, čo nie je pravda. Zacharovský porušil zákon tým, že sa dal nahovoriť na hlúpy experiment aktivistov na bezzásahovosť. Zákon mu prikazuje kalamitu spracovať. Zacharovský sa vyjadruje spôsobom akoby mu ochranári na jeho urbári vyhlásili 5. stupeň ochrany čo nie je pravda
32:57 obrovská chyba Štátnych lesov, ktorá mohla byť síce dobre myslená ale bola to šialená hlúposť. Ekologickí aktivisti ako napr. My sme les to plným právom veľmi ostro kritizovali https://www.aktuality.sk/clanok/632701/lesy-sme-my-statny-podnik-bojuje-s-aktivistami-milionovou-kampanou/
Lesníci by mali komunikovať s verejnosťou na tlačových konferenciách, nie cez reklamné spoty
Zacharovský šíril nepravdivé konšpirácie, že média sa sprisahali proti lesníkom
38:26 Zacharovský leje olej do ohňa a vytvára napätie medzi dvoma názorovými tábormi medzi ochranárskymi aktivistami a lesníkmi. Aktivisti mu jeho aroganciu tiež tvrdo spočítali
40:52 lesníci podcenili poradenstvo s právnikmi – mohli by sa tak vyhnúť zbytočnej byrokracii, napr. približovacie cesty
Ako sa aktivista Juraj Lukáč pomstil Zacharovskému
Iná forma pomsty aktivistov ako reakcia na zlú komunikáciu Zacharovského. Napätie medzi názorovými tábormi
45:15 monokultúry v 5. stupni ochrany
Tichá a Kôprová dolina nemala by sa nachádzať v 5. stupni. Lesníci tvrdia, že tam rastie len jarabina čo vyzerá v celku biedne
48:35 prírodný a prirodzený les – aj samotní lesníci majú problém s rozlíšením definície týchto pojmov
Genetický materiál stromov, z rovnakého miesta
Ako v štátnych lesoch rozširovali les pomocou buldozéra – veľmi dobrý typ pre lesníkov
53:45 treťo-sektoroví ekologickí lesnícki aktivisti, My sme les, Lesoochranárske združenie Vlk, problém že nemajú vo svojich radoch žiadnych odborníkov, žiadnych lesníkov
Existujú pochybnosti pri aktivistovi Karol Kaliský titul Ing.
Lesoochranárske združenie Vlk nie sú dôveryhodní aktivisti, nikdy nevysádzali žiadne stromy ani nikdy neorganizovali zberanie odpadkov v lese, ktorých je tam dosť
Ak je aktivizmus v súlade s vedeckým poznaním, tak je to dobre, ale ak je v rozpore je takýto aktivizmus škodlivý
Bezzásahovosť ako všeliek, bezzásahovosť na smrekovým monokultúrach – smrekové plantáže
59:44 ochrana hlúcháňa, ako si ju predstavujú lesníci a ako ochranári, chrániť predátorov hlucháňa, bezzásahovosť vs. hospodárske lesy
Obrovské dotácie z eurofondov, nadšenci z tretieho sektoru, nie odborníci, rozkrádanie eurofondov, minister je zrejme tiež súčasťou korupčnej schémy, dôkazy
01:05:00 Ladislav Miko – kto je to. Prečo tento človek leje olej do ohňa a vráža klin medzi aktivistov a lesníkov
Šíril hoax v prospech bezzásahovosti na smrekových monokultúrach
Braňo Závodský Naživo, Ladislav Miko - Európskej komisii musíme vysvetliť, ako zmeníme prístup k rúbaniu lesov https://www.youtube.com/watch?v=u85a6dzkP9M
Zlyhala komunikácia medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia
01:11:00 o komunikácii lesníkov s verejnosťou