Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Možná reforma Katolíckej cirkvi

Katolícka cirkev nikdy nebude niečo pozitívne, avšak reformou sa môže zmeniť k niečomu menej škodlivému pre spoločnosť.
 

60. až 70. rokoch boli silné reformné nálady v cirkvi, dnes sú silne anti-reformné nálady

Koreň problému ale spočíva v tom, že laici, kňazi, biskupi jednoducho reformu nechcú a neprajú si ju. Existuje extrémne silná túžba po konzervativizme, náboženskej bigotnosti a zadubenosti, nikto si nepraje žiadnu zmenu, Katolícka cirkev a katolíci chcú aby bolo všetko po starom.
                     V 60. a 70. rokoch bola obrovská túžba v cirkvi po reforme. Bol zvolaný 2. Vatikánsky koncil, ktorý priniesol obrovské pozitívne zmeny ako napríklad tolerancia k nekatolíckym cirkvám či tolerancia k nekresťanským náboženstvám. V 60. a 70. rokoch boli veľmi pozitívne astrologické a energetické vplyvy na našej planéte ktoré priniesli tieto pozitívne zmeny. V súčastnosti nie sú na planéte zemi tak pozitívne energie a energetické vplyvy ako tomu bolo 60. až 80. rokoch.
 

Príklad anti-reformných nálad na antikoncepcii

Podľa uvedených informácii, údajne z Katolíckej cirkvi vystúpilo mnoho veriacich, keď v roku 1978 pápež vydal encykliku Humanae vitae, ktorá dovoľovala aspoň jednu metódu antikoncepcie, metóda sledovania menštruačného cyklu, hoci dovtedy nebolo dovolené ani to. Veriaci a kňazi sa vtedy proti tomu veľmi búrili, pretože ako úplnú samozrejmosť očakávali, že Cirkev dovolí aj umelé formy antikoncepcie. Dnes je ale situácia iná, dnes je v Cirkvi obrovský úpadok, laici, kňazi, biskupi nielenže proti absurdnému učeniu katolíckej cirkvi neprotestujú, ale dokonca za neho agresívne bojujú a považujú za najdôležitejšiu súčasť kresťanskej viery.
                     Keď som sa s istým kňazom rozprával o tom, čo hovorí na svoju vlastnú farnosť, najviac ho na veriacich trápilo, že nie všetci veriaci sú náboženskí fanatici, ktorí uznávajú učenie cirkvi o takzvanom predmanželskom sexe a o antikoncepcii. Rovnaký názor má nielenže väčšina katolíckych kňazov ale aj aktívne praktizujúcich veriacich. Nenáboženský človek mentalitu katolíkov nikdy nepochopí – títo ľudia žijú v úplne inom myšlienkovom svete - pre nich je skutočne extrémne kontroverzné cirkevné učenie o sexualite základným pilierom viery – je to pre nich niečo čo je úplne samozrejmé o čom sa nediskutuje. Podľa oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi má sexualita slúžiť výlučne na rozmnožovanie. Poznám mnoho silne praktizujúcich katolíkov, avšak ani jeden z nich si nikdy nekládol otázku, ani by ho nikdy nenapadlo si dať otázku, či toto cirkevné učenie nie je nejaké divné. A sami bez otázok sú ochotní toto učenie dodržovať a sa prípadné porušenie pravidiel sa pokorne a ponižujúco z toho pánovi farárovi spovedať. A ešte sú ochotní za toto učenie agresívne bojovať. Ako hlboko človek musí klesnúť, keď sa váľa v takýchto myšlienkových a energetických sračkách. Ja osobne nevidím žiaden rozdiel medzi jehovistami a katolíkmi – oboje skupiny sú rovnako choré hlavy.
Pápež František je človek, ktorý by chcel zrušiť zákaz antikoncepcie, avšak u kňazov, biskupov a veriacich nenašiel pochopenie. Pápež verejne vyzval kňazov, aby príliš netlačili na veriacich v oblasti antikoncepcie, tiež aby neboli na veriacich prísni pri spovedi – samozrejme v tejto veci nevzali pápeža vážne. Ďalej vo verejnom vyjadrení sa k zákazu antikoncepcie vyjadril veľmi kriticky. Tiež na synode o rodine, kde boli nielen kňazi ale aj mnoho laikov, sa znovu otvárala téma antikoncepcie, ale ani tam členovia synody pápežov názor na antikoncepciu neodobrili – všetko chceli po starom.
 
Katolícka cirkev sama seba zacyklila do stredoveku a nechce z toho von.
Pre mnohých konzervatívnych katolíkov či biskupov je pápež František príliš liberálny a obávam sa, že po ukončení Františkovho pontifikátu si budú kardináli dávať veľký pozor na to aby zvolili za pápeža nejakého šialeného ultra-konzervatívneho fanatika, ktorý povedie Katolícku cirkev ešte do viac temného stredoveku ako doteraz.
 

Zaujímavé súvisiace odkazy:

Pápež František a antikoncepcia
Where does Pope Francis really stand on contraception?
 
Pope Francis’ Remarks About Birth Control ‘Methods’ Offend Pro-Choice Catholics http://www.catholicsforchoice.org/pope-francis-remarks-about-birth-control-methods-offend-pro-choice-catholics
 
Dobrí katolíci nemusia byť ako králiky, odkázal pápež František https://hnonline.sk/svet/508993-dobri-katolici-nemusia-byt-ako-kraliky-odkazal-papez-frantisek
 
Pope Says Church Is ‘Obsessed’ With Gays, Abortion and Birth Control https://www.nytimes.com/2013/09/20/world/europe/pope-bluntly-faults-churchs-focus-on-gays-and-abortion.html
 

V Katolíckej cirkvi je prísne zakázané čo i len diskutovať o možnej prípadnej reforme

Katolícki kňazi fungujú na strachu. Každý katolícky kňaz je povinný na verejných kázaniach hlásať výlučne oficiálne učenie Katolíckej cirkvi. Ak by hovoril niečo iné, dopustil by sa herézy kacírstva a mohol by mať z toho veľmi vážne nepríjemnosti. Istý katolícky kňaz mi hovoril, že sa dokonca bojí, že sa preriekne, že si musí dávať pozor na každé jedno slovo, aby náhodou nebol obvinený z herézy.
Navzdory tomu, že katolícka cirkev vyhlásila svoju vlastnú neomylnosť, v histórii sú desiatky príkladov kedy sa učenie cirkvi menilo a to by si mali biskupi, kňazi a veriaci uvedomiť – to čo bolo v minulosti považované za kacírstvo, je dnes považované za oficiálne učenie. Týka sa to napríklad 2. Vatikánskeho koncilu alebo v minulosti cirkev neuznávala demokraciu a dnes uznáva.
Ďalej na 2. Vatikánskom koncile bolo staré učene cirkvi zrušenéa nahradené novým, napr. v oblasti spásy nekatolíkov alebo oblasť tolerancie nekatolíkov a spolupráce s nimi.
                     Kto by chcel diskutovať o reforme cirkvi bol by obvinený s propagácie herézy, čo v praxi znamená, že diskutovať o reforme je zakázané. Krásny príklad je kňaz Michal Lajcha, ktorý sa pokúsil v cirkvi diskutovať o téme celibát, napísal knihu o celibáte, ale v knihe napísal herézu, že povinný celibát by mohol byť zrušený a v dôsledku toho ho biskup suspendoval. Katolícka cirkev radšej strpí v svojich radoch kňaza ktorý opitý slúži omšu, alebo kňaza ktorý pedofilne znásilnil dieťa, ako kňaza ktorý mal tú drzosť verejne diskutovať o téme celibát.
                     Je veľmi smutné, že biskupi, kňazi a veriaci nie sú ani len tolerantní k tomu aby sa mohlo čo i len diskutovať o reforme cirkvi a to aj v tak malinkých kozmetických zmenách ako je povinnosť celibátu. Katolícka cirkev sa sama zacyklila do stredoveku.
                     Normálny nenáboženský človek nikdy nedokáže pochopiť myšlienkový svet nábožensky založených ľudí. Títo ľudia si žijú vo svojom svete a ich „logika“ je úplne iná ako logika bežného človeka. Buďte veľmi radi a vďační vesmíru, že nie ste katolíkom, pretože to by ste museli klesnúť na úroveň myšlienkových sračiek, v ktorých sa veriaci váľajú.
Bohužiaľ aktívne praktizujúci katolíci, drvivá väčšina z nich úplne súhlasí s rozhodnutím biskupa o potrestaní kňaza za to, že chcel diskutovať o téme celibát. Videl som veľmi agresívne útočné reakcie veriacich na FB stránke Michala Lajchu ako reakciu na jeho knihu.
                     Na to aby bolo možné diskutovať v cirkvi o reforme, nie je potrebný žiaden pápežov zásah. Predovšetkým samotní veriaci, kňazi, a biskupi by mali byť natoľko uvedomelí, aby boli diskusiu aspoň schopní tolerovať, v lepšom prípade aj aktívne podporovať. Žiadne oficiálne nariadenie Vatikánu im v tom nebráni.
 

Anti-reformné nálady v cirkvi: veľmi rýchlo sa zabudlo na toleranciu k iným náboženstvám z Druhého Vatikánskeho koncilu: Nostra aetate

Koncilový dokument Nostra aetate hovorí nielen o tolerancii ale aj o dialógu s nekresťanskými náboženstvami ako je hinduizmus a budhizmus. V kresťanskom prostredí je téma iných náboženstiev extrémne tabuizovaná, téma o ktorej sa nediskutuje. V kresťanskom myšlienkovom svete iné náboženstvá jednoducho neexistujú, nie sú. Kresťania si vytvárajú vo svojom svete veľmi silný ochranný myšlienkový mechanizmus pred inými filozofiami. Ak sa napríklad téma budhizmus či ezoterika v kresťanskom prostredí spomenie, tak výlučne len v negatívnom netolerantnom kontexte, že je to od satana. Bez študovania o iných filozofiách, nie je možné sa naučiť byť k nim tolerantný.
                     To že sa nejaký jednoduchý sedliacky kresťan s učňovským vzdelaním nezaujíma o iné filozofie, to sa dá pochopiť, ale to, že intelektuálne založení kresťania, nie sú schopní si nič študovať o iných filozofiách je naozaj choré. Ja osobne som vyrastal práve v intelektuálnom kresťanskom prostredí ale literatúru inej filozofie som nikdy nevidel. Majú doma stovky až tisíce kresťanských kníh, ale ani jednu o inej filozofii.
                     A teraz aby som sa znovu vrátil k hlavnej téme: je neuveriteľné ako všemožne sa snažia katolíci ignorovať koncilový dokument Nostra aetate. Tvária sa ž tento dokument nikdy vydaný nebol a neexistuje.
Nejakých 30 rokov dozadu si ešte katolícki kňazi mohli dovoliť písať knihy aj o budhizme, bez toho aby boli akokoľvek perzekvovaný. A bolo ich viacero. Príklad „Pozvanie k zenovej meditácii“ autor kňaz Jozef Vrablec. Dnes je situácia iná, cirkev sa znovu vrátila späť do stredoveku, dnes by za takú knihu kňaz okamžite letel podobne ako Michal Lajcha, čo je suspendovaný kňaz, ktorý si dovolil napísať knihu o celibáte. Cirkev sa znova vrátila do svojho obrovského úpadku.
 

Čo by mohlo pomôcť k reforme cirkvi?

-vybudovanie mimovládnej organizácie, ktorá bude šíriť informácie na tejto stránke a bude mať aspoň nejaký priestor v médiach
-samotní veriaci by si mali vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyzývať cirkev k reforme aspoň v drobných kozmetických veciach a aspoň v náznakoch budú hovoriť aspoň o niektorých témach na tejto stránke
-budovať osvetové kresťanské spoločenstvá, ktoré na miesto fanatizovania svojich členov budú naopak odfanatizovávať veriacich, učiť tolerancii, vodcovia spoločenstiev budú otvorene vzdelávať svojich členov aj o iných náboženstvách a filozofických systémoch, bude to debatný klub kde sa bude otvorene diskutovať aj o témach ako ezoterika, budhizmus, gnosticizmus. (V súčastnosti skoro všetky kresťanské spoločenstvá učia ľudí náboženskému fanatizmu, teda robia presne opačnú činnosť)
-samotní katolícki kňazi by si mali zakladať osvetové organizácie, vo všeobecnosti by sa mali kňazi viac navštevovať a diskutovať
 

Ideálny kresťan podľa cirkvi vs. Lajcha a Rozek

Za ideálneho kresťana je považovaná dokonalo poslušná ovca bez názoru, ktorá nemá žiadne otázky a plnohodnotne verí a uznáva všetko učenie cirkvi. Za ideálneho kresťana je považovaný človek, ktorý je dokonalou kópiou oficiálneho učenia cirkvi, ktorý nijak nevyčnieva z radu. Ľudia ktorí si vo vnútri cirkvi si dovolia mať svoj vlastný názor a vybočiť s oficiálne línie ako Michal Lajcha či Jan Rozek sú kňazmi, biskupmi a veriacimi celou dušou nenávidení ako zradcovia viery a falošní kresťania.
 

Slepá poslušnosť kňazov k biskupovi

Istý katolícky kňaz sa o Lajchovi vyjadril, keď som sa s ním osobne rozprával, že celá aféra je prejav jeho psychickej poruchy. Veľmi urážlivé, útočné a nenávistné vyjadrenie na svojho bývalého kolegu z rovnakej diecézy. Katolícki kňazi si jednoducho žijú vo svojom svete a normálny človek ich nedokáže pochopiť. Katolícka cirkev je sekta – je to veľmi zvrátená organizácia – novici – študenti teológie – budúci kňazi – seminaristi majú v uzavretých kňazských seminároch takzvanú formáciu, čo v preklade znamená veľmi intenzívny brainwashing, programovanie, indoktrinizácia a fanatizovanie. Súčasťou formácie seminaristov je aj fanatická slepá poslušnosť k biskupovi a jeho úradníkom. Pojem slepá poslušnosť je katolíckym kňazom veľmi dobre známy. Neposlušnosť voči cirkevnému nadriadenému pre kňaza neznamená len strach so suspendovania a tým aj stratením veľkých finančných výhod z nadfinancovanej cirkvi, ale neposlušnosť k nadriadenému v cirkvi znamená aj obrovské rúhanie, hriech a previnenie proti Bohu za čo údajne ide do pekla. Kňazi svojho biskupa vnímajú ako svoj kult – v mene fanatickej poslušnosti k biskupovi sú schopní zmeniť aj svoj osobný názor na názor svojho biskupa. Keď biskup Lajchu potrestal, tak v mene fanatickej poslušnosti k biskupovi väčšina kňazov začalo Lajchu nenávidieť, pretože veď biskup ho potrestal.
                     Je veľmi smutné, že väčšina kňazov ešte nepochopila, že môžu mať aj iný názor na vec ako má biskup, že nemusia svoj osobný názor prispôsobovať tomu biskupovmu názoru. Katolícka cirkev je jednoducho zvrátená sekta. Medzi katolíkmi a jehovistami nevidím žiaden rozdiel – obaja sú rovnakí šialenci. Cirkev je veľmi temná organizácia napojená na negatívne démonické sily.