Filozofická kritika kresťanstva a o hoaxoch lokajov Kremľu

Navrhujem Holandský model financovania cirkvi

Súčasné financovanie cirkvi nie je možné označiť ako demokratické ale skôr ako diktátorské. Dodnes sa tradíciou na Slovensku zachoval model financovania, ktorý údajne pochádza ešte od Márie Terézie. Katolícki kňazi sú v podstate zamestnancami ministerstva kultúry, sú priamo platení so štátneho rozpočtu. Okrem toho cirkev ako organizácia dostáva pravidelné štedré dotácie, čo je myslím v prípade Katolíckej cirkvi desiatky miliónov eur ročne. Na nedostatok financií sa určite cirkev sťažovať nemôže.
Život kňaza je extrémne ľahký a pohodlný. Kým bežný človek pracuje bežne minimálne 8 hodín denne, v strese musí splácať nájom, hypotéku, náklady na kúrenie, náklady na deti na ich oblečenie štúdium a cestovné, katolícky kňaz si je pánom svojej fary a dostane ju automaticky zadarmo. Všetky náklady na kúrenie a údržbu ide z farských peňazí, ktoré na sa ľudia vyzberajú a ak nie je dostatok farských peňazí na rekonštrukciu, kňaz môže požiadať o peniaze biskupský úrad, ktorý ich má vždy dosť. Katolícky kňaz pracuje v priemere asi dve hodiny denne. Jediné výdavky katolíckeho kňaza sú auto, benzín a strava. Existujú kňazi, ktorí sú nimi len z dôvodu peňazí a pohodlného života. Každý kňaz ktorý drží hubu a krok, ktorý nijak cirkev nekritizuje, si tento luxus zachová. Avšak kto kritizuje pomery v cirkvi ako napríklad kňaz Michal Lajcha, toho biskupi tohto luxusného života rýchlo zbavia. Je absurdné, že štát platí kňaza, avšak o tom, či aj naďalej bude kňaz dostávať výplatu so štátu, už štátne úrady vplyv nemajú.
                  Cirkevná daň je tiež dosť diktátorský spôsob financovania cirkvi, pretože štát neumožní občanovi si demokraticky určiť aké percento so svojej výplaty chce cirkvi odovzdávať. Štát nanúti občanovi nejaké fixné percento z výplaty. Takýmto spôsobom môže cirkev teoreticky získať ešte viac peňazí ako doteraz.
                  Veľmi dobrý je Holandský model financovania. Ide o financovanie založené výlučne na dobrovoľných príspevkoch. Cirkev v Holandsku je finančne na tom až tak zle, že musí vyberať vstupné hovoria tomu myslím Sitzplatz – miesto na sedenie. Počul som, že mnohé farnosti sa v Holandsku dokonca zadlžujú, pretože náklady na kúrenie / topení sú vysoké a bez vykúrenia / vytopenia by im nikto do kostola neprišiel. Holandský model financovania je najviac demokratický, pretože občan si sám určí v akej výške cirkev podporí. V Holandsku si cirkev v takom prepychu ako na Slovensku nežije. Cirkev na Slovensku je umelo nasilu injekčne dotovaná, bez toho aby sa štát občanov spýtal, či s takýmito prehnane štedrými dotáciami súhlasia.
                  Na Slovensku sa mnohým kňazom byť nimi oplatí len pre peniaze. V Holandsku si cirkev žije skromne, čo je v súlade s Kristovým evanjeliom. Slovenská cirkev žije v luxuse a to je v rozpore s učením Krista.