Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Súčasné financovanie cirkvi je antikresťanské. Navrhujem Holandský model financovania cirkvi

Katolícka cirkev je v súčastnosti nadfinancovaná. Peniaze rovná sa moc. Preto povedať o cirkvi, na Slovensku že je to mocenská organizácia nie je ani trochu prehnané, pretože disponuje neprimeraným množstvom peňazí za ktoré môže mať obrovský vplyv na spoločnosť a verejnú mienku. Je to ale v rozpore s tým, čo hlásal Kristus – Kristus hlásal chudobu a odmietol sa stať židovským kráľom, hoci to ľudia chceli. Slovenská katolícka cirkev je preto anti-kresťanskou organizáciou. Väčšina katolíckych veriacich má tiež antikresťanské zmýšľanie, pretože si prajú mať cirkev čo najlepšie financovanú z čo najväčšou mocou a vplyvom na politiku. Politici by mohli cirkevi pomôcť ju zmeniť z anti-kresťanskej organizácie na kresťanskú, avšak od roku 1989 sa všetci politici správajú akoby nemali žiadnu moc, akoby ich cirkev držala za gule, akoby cirkev diktovala čo majú robiť a oni ju poslušne poslúchali. Dokonca sám šéf z oddelenia ministerstva kultúry pre cirkevi mi na rovinu povedal, že zmenu financovania cirkvi nebude, pretože si to jednoducho cirkev nepraje. Kto tu teda vládne? Cirkev či politici? Odpovedzte si sami. Môžete využiť infozákon a tam vám potvrdia, že je to naozaj pravda čo hovorím – cirkev diktuje politikom čo majú robiť a tí ju poslušne poslúchajú.

Cirkev má so strany štátu špeciálne nadpráva. Financovanie cirkvi je proti-ústavné, pretože v ústave je definovaná rovnosť všetkých pred zákonom. S právneho hľadiska je cirkev organizáciou. Kým cirkev sa topí v peniazoch, iné nenáboženské organizácie sa márne dobíjajú o dotácie na jednotlivých ministerstvách. Financovanie cirkvi je stredoveký prežitok. Cirkev dodnes šíri strach – politici majú z cirkvi strach.

 

Navrhujem Holandský model financovania cirkvi

Súčasné financovanie cirkvi nie je možné označiť ako demokratické ale skôr ako diktátorské. Dodnes sa tradíciou na Slovensku zachoval model financovania, ktorý údajne pochádza ešte od Márie Terézie. Katolícki kňazi sú v podstate zamestnancami ministerstva kultúry, sú priamo platení so štátneho rozpočtu. Okrem toho cirkev ako organizácia dostáva pravidelné štedré dotácie, čo je myslím v prípade Katolíckej cirkvi desiatky miliónov eur ročne. Na nedostatok financií sa určite cirkev sťažovať nemôže.
Život kňaza je extrémne ľahký a pohodlný. Kým bežný človek pracuje bežne minimálne 8 hodín denne, v strese musí splácať nájom, hypotéku, náklady na kúrenie, náklady na deti na ich oblečenie štúdium a cestovné, katolícky kňaz si je pánom svojej fary a dostane ju automaticky zadarmo. Všetky náklady na kúrenie a údržbu ide z farských peňazí, ktoré na sa ľudia vyzberajú a ak nie je dostatok farských peňazí na rekonštrukciu, kňaz môže požiadať o peniaze biskupský úrad, ktorý ich má vždy dosť. Katolícky kňaz pracuje v priemere asi dve hodiny denne. Jediné výdavky katolíckeho kňaza sú auto, benzín a strava. Existujú kňazi, ktorí sú nimi len z dôvodu peňazí a pohodlného života. Každý kňaz ktorý drží hubu a krok, ktorý nijak cirkev nekritizuje, si tento luxus zachová. Avšak kto kritizuje pomery v cirkvi ako napríklad kňaz Michal Lajcha, toho biskupi tohto luxusného života rýchlo zbavia. Je absurdné, že štát platí kňaza, avšak o tom, či aj naďalej bude kňaz dostávať výplatu so štátu, už štátne úrady vplyv nemajú.
                  Cirkevná daň je tiež dosť diktátorský spôsob financovania cirkvi, pretože štát neumožní občanovi si demokraticky určiť aké percento so svojej výplaty chce cirkvi odovzdávať. Štát nanúti občanovi nejaké fixné percento z výplaty. Takýmto spôsobom môže cirkev teoreticky získať ešte viac peňazí ako doteraz.
                  Veľmi dobrý je Holandský model financovania - a pozor nie len holandský ale je tomu podobne aj vo viacero západných štátov. Ide o financovanie založené výlučne na dobrovoľných príspevkoch. Cirkev v Holandsku je finančne na tom až tak zle, že musí vyberať vstupné hovoria tomu myslím Sitzplatz – miesto na sedenie. Počul som, že mnohé farnosti sa v Holandsku dokonca zadlžujú, pretože náklady na kúrenie / topení sú vysoké a bez vykúrenia / vytopenia by im nikto do kostola neprišiel. Holandský model financovania je najviac demokratický, pretože občan si sám určí v akej výške cirkev podporí. V Holandsku si cirkev v takom prepychu ako na Slovensku nežije. Cirkev na Slovensku je umelo nasilu injekčne dotovaná, bez toho aby sa štát občanov spýtal, či s takýmito prehnane štedrými dotáciami súhlasia.
                  Na Slovensku sa mnohým kňazom byť nimi oplatí len pre peniaze. V Holandsku si cirkev žije skromne, čo je v súlade s Kristovým evanjeliom. Slovenská cirkev žije v luxuse a to je v rozpore s učením Krista.
 

Stredoveké financovanie cirkvi na Slovensku bráni jej reforme

Súčasné financovanie cirkvi spôsobuje to, že všetci katolícki kňazi fungujú na základe strachu. Strachu, že prídu o obrovské finančné výhody, ak by si dovolili v cirkvi čokoľvek kritizovať. Počul som o kňazoch, ktorí po suspendovaní skončili na ulici alebo v inej veľmi zlej sociálnej situácii. Katolícky kňaz ma na výber iba dve možnosti – buď držať hubu a krok a a žiť v luxuse, alebo si povedať svoj názor a zostať na ulici bez domova. Kauza Michal Lajcha ešte viac prehĺbila strach kňazov z biskupov (a jeho úradníkov). Je to jasný signál pre kňazov, že ak nebudú držať hubu a krok, ak čo i len o milimeter vybočia s oficiálnej línie Katolíckej cirkvi, dopadnú podobne ako Lajcha.
Kňazi sú doslova biskupovi otroci, paholkovia, kňazi naprosto podliehajú prísne hierarchicky biskupovi.
                 Naopak v Holandsku, kde je financovaná cirkev v súlade s Kristovým evanjeliom, nie je možné kňazov takto vydierať. Ak je biskup nespokojný s kňazom, kňaz môže povedať biskupovi nasledovné: „biskup, kňazov máš málo, ak máš nejaký problém, trhni si nohou, ja si môžem nájsť lepšie platené zamestnanie“.
                 Súčasné financovanie bráni akejkoľvek reforme cirkvi. Cirkev sa môže reformovať buď z hora, to jest z Vatikánu, alebo z dola od bežných kňazov. Reforma z dola môže nastať iba vtedy ak bude dovolené v cirkvi diskutovať. V cirkevi na Slovensku ale panuje stredoveká atmosféra, biskupi dali jasne najavo pri kauze Michal Lajcha, že diskusia v katolíckej cirkvi je zakázaná a to doslovne aj pri takejto kozmetickej reforme. Pri Holandskom financovaní cirkvi, by si podmienky kládli kňazi, nie biskupi a pri takejto decentralizácii by sa vytvorili lepšie podmienky pre diskusiu a reformu cirkvi. Niektorí kňazi by možno boli ochotní diskutovať otvorene a verejne aj o zločinoch Katolíckej cirkvi, ale v súčasnej dobe si to dovoliť nemôžu. V Katolíckej cirkvi na Slovensku má kňaz prísne zakázané mať svoj vlastný názor.
 

Nasledovné riadky Biblie od svätého Pavla, by sa čítali katolíckym kňazom (aj cirkevným predstaviteľom), ktorí si žijú v pohodlí a luxuse veľmi ťažko!!!!!!!

Katolícki kňazi hoci pracujú v priemere 2 hodiny denne, majú plat 700 Euro mesačne, čo vychádza asi 15 eur na hodinu čistej mzdy. Katolícky kňaz dostáva za ničnerobenie obrovský plat a pritom nemá žiadne výdavky okrem tak maximálne splácania lízingu na auto. Katolícki kňazi skutočne nemajú do čoho vrážať peniaze a mnoho z nich si kupuje každé dva roky nové auto. Po splatení jedného lízingu na auto po dvoch rokoch okamžite kupuje druhé. Povedzte mi koľko percent Slovákov si môže dovoliť takýto luxus, ale na Slovensku si toto môže dovoliť každý katolícky kňaz.
Väčšina kňazov vyučuje na školách náboženstvo, čo je ďalší finančný príjem.
Za každú omšu za úmysel za odslúženie omše, ktorú má každý deň, katolícky kňaz dostane minimálne 5 eur, pričom väčšina ľudí dá aj viac. 10 x 30 je 300 Eur mesačne.
Stredovek sa na Slovensku neskončil. Stredovek trvá.
 
Z Biblie vieme, že svätý Pavol pracoval a živil sa výrobou stanov. Naproti tomu katolícki kňazi nepracujú vôbec. Poznáte kňaza, ktorí by dochádzal za prácou do fabriky? Samozrejme, že nie.
Apoštol Pavol, podľa Biblických textov, otvorene odmietal to, aby ho financovali veriaci. Naproti tomu katolícky kňaz sa každú omšu prijme 10 až 20 Euro ako dar.
 
V Biblii apoštol Pavol jasne hovorí, že finančne nechce žiť na úkor druhých, preto sám pracoval. Ale katolícki kňazi na na Slovensku žijú na úkor druhých s peňazí daňových poplatníkov. Katolícki kňazi by po správnosti mali žiť veľmi skromne, podľa vzoru Pavla by akékoľvek dary mali odmietať a mali by žiť výlučne z poctivej práce a z poctivého zamestnania. Katolícky kňaz by po správnosti podľa vzoru svätého Pavla mal pracovať 8 hodín denne vo fabrike, a len ak mu zvýši čas, vo voľnom čase sa venovať náboženskej činnosti a robiť to všetko zdarma.
 
Katolícka cirkev a protestantské cirkvi hovoria, že Biblia je neomylná, takže veriaci sú povinní sa riadiť tým, čo je v Biblii. Tak nech sa páči! Katolícka cirkev by po správnosti mala sama s vlastnej vôle poprosiť politikov, nech ju úplne odstrihnú od štátnych financií. Ale nestalo sa tak.
 
Kresťania hovoria, že uprednostňujú Nový Zákon pred Starým zákonom. Ale neplatí to vždy. Len vtedy ak im to vyhovuje. V USA kde je cirkev úplne odstrihnutá od štátneho rozpočtu a neexistuje tam žiadna cirkevná daň, zasa cirkevní pastori veľmi tlačia na veriacich nech odovzdávajú takzvané desiatky na cirkev, čo pochádza so Starého Zákona. To znamená, že podľa tohto pravidla musíte 10% so svojej výplaty dať pastorovi.
 
Vyrábal stany
1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu.
2 Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim,
3 a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval; boli výrobcami stanov.
 
33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. 34 Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou. 35 Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať, ako prijímať."
 
12 ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,
 
6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. 7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.
 
15 Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech.