Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Mária a pohanský pôvod jej panenstva

Odborníci na Grécku a Rímsku mytológiu potvrzujú, že panenské počatie nie je žiadna novinka, pohania v to verili už dávno pred kresťanstvom: bohyňa panensky počala svojho syna boha. Panenské počatie pochádza už z Gréckej či Rímskej mytológie.
Veriaci v rannej cirkvi, nakoľko im ešte zostalo mnoho pohanského povedomia, rozmýšľali nasledovnou pohanskou logikou: Keď má boh Ježiš Otca, tak musí mať aj Matku bohyňu. Bezpochyby bola Mária uctievaná v rannom kresťanstve ako plnohodnotná bohyňa, pretože pohanská tradícia medzi kresťanmi zostala ešte veľmi dlho. A hoci si súčasná Katolícka a Pravoslávna cirkev priamo nepriznajú, že Mária je bohyňa, v skutočnosti sa k nej správajú ako k bohyni: je zo všetkých svätých najviac uctievaná a najviac sa k nej modlia, modlia sa k nej ruženec, existuje k nej veľa chválospevov, niektorí veriaci typu Antona Seleckého ju považujú doslova za bohyňu aj dodnes.

Zaujímavé fakty

https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_birth_of_Jesus

As part of the conflicts between Christians and other groups during the 1st and 2nd centuries, statements were made by both Jews and pagans criticizing the Christian virgin birth narratives.[81] Early Christian, Justin Martyr, countered these arguments in The First Apology of Justin, and in Dialog with Trypho.[82] Perhaps intending to make Jesus' virgin birth more palatable to non-Christians, Justin argued that "the extraordinary birth of Jesus is something that He has in common with Perseus". However, Justin also says that such pagan stories were given them by Satan, and the stories were not really virgin births.[83]

In the 2nd century, Celsus, a pagan anti-Christian Greek philosopher wrote that Jesus's father was a Roman soldier named Pantera. The views of Celsus drew responses from Origen who considered it a fabricated story.[62][63] Raymond E. Brown states that the story of Pantera is a fanciful explanation of the birth of Jesus which includes very little historical evidence.[64]