Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Manipulácia Biblie o Božstve Krista a Božskej trojici

Aj samotná Biblia spochybňuje úplne najvyššiu a základnú dogmu kresťanstva, bez ktorej kresťanstvo nemôže existovať: a touto dogmou je učenie o Božskej Trojici. Žiaden kresťan nemá ani najmenšiu pochybosť v Božskú Trojicu. Ale tento článok otvorí kresťanovi oči. Tento článok prinúti každého kresťana zanechať svoju kresťanskú vieru. Niektorí kresťania (hlavne tí praktizujúci a fanatickí) sa môžu aj psychicky zrútiť z tohto článku, upadnúť do depresií alebo ich môže aj „poraziť“. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.

K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.

Nedaj sa klamať cirkvou! Maj svoj rozum!

 

a) Božstvo Krista

Biblia neobsahuje žiadne dôkazy o Božstve Krista, práve naopak. Cirkev si to vždy dobre uvedomovala a preto začala konať, začala manipulovať a prekrúcať samotnú Bibliu. Týkalo sa to predovšetkým Gréckej východnej cirkvi, ktorá mala po Ríme hneď druhé najsilnejšie slovo.

Potom prišiel Martin Luther, zohnal sfalšované rukopisy od Grékov, preložil ich a túto Bibliu používajú protestanti dodnes.

Existujú dvojaké základné grécke rukopisy Nového Zákona:

  1. -text Alexandrijského typu: je v ňom napísaná Vulgáta, tradične ju používajú katolíci. Ide o starší pôvodnejší a vernejší text

  2. -text Byzantského typu, nazýva sa aj Textus Recepus – tradične používajú protestanti a pravoslávna cirkev. Ide o mladší a na viacerých miestach úmyselne sfalšovaný text, sú tam manipulácie a dodatky, ktoré hovoria o Božstve Krista

Kým najstarší existujúci rukopis Alexandrijského typu pochádza zo 4. storočia, najstarší rukopis Byzantského typu nie je starší ako 9. storočie!

Nenechajte sa prosím Vás nachytať rôznymi fundamentalistickými protestantami, ktorý prehlasujú protestantskú Bibliu za tú pravú a Katolícku za podvod, pretože nemajú pravdu, Katolícka Biblia je vernejšia a vedci sa na tom jednohlasne zhodujú

KAT - katolícky preklad

ROH – Roháčkov, protestantský preklad

 

Prvý list Timotejovi - kapitola 3
16 (KAT) A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On  sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
16 (ROH) A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti:
  Bôh  zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

 

Skutky apoštolov - kapitola 3
13 (KAT) Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka  Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.
13 (ROH) Bôh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho 
Syna  Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť.
(cieľ očividne idealizovať Krista, on predsa nie je žiaden služobník ale Boh, podľa viery kresťanov)

Uviedol som len pár príkladov, v skutočnosti ich môže byť viac

 

b) Božská trojica

Božská trojica je rozprávkové učenie o Bohu, ktoré je výlučne fantáziou teológov. Do mladého textu Byzantského typu, bol dopísaný dodatok, ktorý podporuje Trojicu. Určitý čas bol tento dodatok dokonca dopísaný aj do Vulgáty

 

Prvý Jánov list, kapitola 5

7 ROH Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.

SKP Lebo traja sú, čo svedčia:

8 ROH A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno.

SKP Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno.

Vysvetlivky:

ROH – Roháčkov preklad, Byzantský text

SKP – Katolícky preklad, Alexandrijský text

 

Záverom:

Božská trojica je v podstate to najdôležitejšie z kresťanského učenia. Avšak koľko podvodov, intrigou bolo za presadzovaním tejto fantazmagorickej dogmy. A svätá inkvizícia poctivo dohliadala, aby si nikto nedovolil nijakým spôsobom kritizovať hlúpu rozprávkovú dogmu a Božskej trojici

Ak Vás téma vo väčšej miere zaujala, môžete si o nej pozrieť podrobne v angličtine tu Comma_Johanneum

 

Populárny amatérsky ultraradikálny kazateľWalter Veitho Biblii Byzanského typu hovrí ako o pravej Biblii a o Alexandrijskom type ako o falošnej Biblii, čo je klamstvo a výmysel najradikálnejšieho prúdu protestantských fanatikov. Pravda je taká, že seriózni vedci a dokonca aj hlavný prúd protestantských cirkví a Katolícka cirkev v oficiálnych stanoviskách hovoria že Alexandrijský text je starší a pôvodnejší. Len náboženskí fanatici sa nie sú schopný zmieriť s výsledkami vedy. Náboženstvo je a vždy bolo v rozpore s vedou a náboženskí fanatici vedou pohŕdajú úplne.

V odkazoch nižšie sa o týchto veciach môžete dočítať veľa zaujímavého

 

Zdroje informácii
https://en.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum
https://en.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandrian_text-type
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_text-type
https://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism