Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ezoterická filozofia v Biblii-Novom zákone

Kresťana aj porazí, ak si prečíta tento článok. Kresťania považujú ezoteriku ako duchovný systém, ktorý je v rozpore s najvyšším prvým prikázaním. Ezoteriku považujú za niečo diabolské, čo sa protiví Bohu a za čo pôjdu do pekla. Avšak problém je v tom, že aj samotná Biblia, ktoré kresťania považujú za autentické Božie zjavenie obsahuje ezoterické prvky.

Svätý Irenej (žil v rockoch 130-202) bol človek, ktorý radikálne bojoval proti gnosticizmu, čo je viera prvých kresťanov a je blízka východným náboženstvám. On bol tá osobnosť, ktora vytvorila tzv. Biblický kanón, teda určil, ktoré z veľkého množstva spisov, ktoré existovali medzi kresťanmi budú zaradené do Biblie a ktoré nie. Napriek tomu, že bol radikálny odporca gnosticizmu do kanónu zaradil aj Lukášovo a Jánovo evanjelium, ktoré obsahujú veľmi jasné gnostické pasáže.

Ale Cirkev zmanipulovala, prekrútila aj tieto posledné 2 gnostické (ezoterické) verše a tak oklamala veriacich

 

Vychádzame z logiky, že Slovo=Boh

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

           Správny preklad 14 verša podľa Pešity je ale nasledovný: Slovo savtelilo/ožilo v/do nás

Vysvetlenie 1: lomítko oddeľuje dve správne alternatívy prekladu toho istého slova (totižto jedno slovo môže mať aj viacero významov)

Vysvetlenie 2: pod pojmom slovo sa myslí Božie kráľovstvo

Dokonca aj Vulgáta hoci má preklad nesprávny, používa predložku „v“: A Slovo sa telom stalo a prebývalo v nás.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 17

20Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.

21Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

 

Správny preklad:

Nehovorte: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je vo vás/vo vnútri vás"

(Pešita „vo vnútri vás“, Grécke rukopisy a Vulgáta „vo vás“)

           Ježiš karhá farizejov, že Božie kráľovstvo, nehľadajú v sebe

 

Pozoruhodný je aj úryvok z nekanonického Tomášovho evanjelia

Ježiš povedal: Keď vám tí, ktorí vás vedú, vravia: "Hľa, kráľovstvo je v nebi", tak vás predídu vtáci. Keby vám vraveli: "Je v mori", predídu vás tam ryby. Ale kráľovstvo je vo vás, ale (vy ho vidíte vo) vašich očiach vonku. Keď poznáte seba, budete poznaní a uvedomíte si, že ste deťmi živého Boha. Keď však sami seba nepoznáte, ocitnete sa v chudobe a sami budete ochudobnení.

(tento preklad je robený podľa najvernejšieho interlineárneho prekladu http://gospel-thomas.net/keywords/Lnn_all.htm, http://gospel-thomas.net/keywords/Lnn_all.htm#L003)

 

           Okrajová poznámka: osobne považujem Tomášovo evanjelium za autentické a vnímam ho ako najhodnotnejší spis z pomedzi všetkých gnostických apokryfov. Niektoré vety sú tam veľmi hlboké a múdre.

**

Ďalší dôvod podporujúci gnosticizmus v Biblii je to, že sa v nej spomína slovo Plnosť/Pleroma, čo bolo to najdôležitejšie slovo/pojem/termín pre gnostikov

http://en.wikipedia.org/wiki/Pleroma

 

Záverom:ak budú proti Vám argumentovať kresťania, aké sú tie východné náboženstvá zlé, tak im ukážte tento článok o tom, že Božie kráľovstvo je v nás. Ak by cirkev brala tieto verše naozaj vážne, musela by aj plnohodnotne uznávať východné náboženstvá.

Gnostici verili, že v človeku je Božský prvok, ktorý sa prebudí duchovným osvieteným. Rovnakú filozofiu majú aj východné náboženstvá