Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Spochybnenie Ježiša ako Boha v Biblii

Aj samotná Biblia spochybňuje úplne najvyššiu a základnú dogmu kresťanstva, bez ktorej kresťanstvo nemôže existovať: a touto dogmou je Božstvo Krista. Žiaden kresťan nemá ani najmenšiu pochybosť, že Ježiš je Boh. Ale tento článok otvorí kresťanovi oči. Tento článok prinúti každého kresťana zanechať svoju kresťanskú vieru. Niektorí kresťania (hlavne tí praktizujúci a fanatickí) sa môžu aj psychicky zrútiť z tohto článku, upadnúť do depresií alebo ich môže aj „poraziť“. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť. Kresťania veľmi neradi čítajú takéto články a často ich ani nie sú schopní dočítať. Pravda je niekedy nepríjemná. Ale aj nepríjemná pravda nás posúva dopredu.

K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.

Nedaj sa klamať cirkvou! Maj svoj rozum!

 

a) falošné argumenty cirkvi

Cirkev sa asi najviac odvoláva na tento verš, že Ježiš je Boh: Vychádzajú z logiky, že Slovo=Boh=Ježiš

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

           Správny preklad 14 verša podľa Pešity je ale nasledovný(lomítko má ten význam, že oddeľuje dve možné alternatívy správneho prekladu toho istého slova. Totiž jedno slovo môže mať v preklade viac významov):

Slovo savtelilo/ožilo do/v nás“

Vysvetlenie: pod pojmom slovo sa myslí Božie kráľovstvo, rozhodne nie Ježiš sám

Dokonca aj Vulgáta hoci má preklad nesprávny, používa predložku „v“ nie „medzi“: A Slovo sa telom stalo a prebývalo v nás.

 

Ďalej sa cirkev odvoláva, že tento verš by mohol hovoriť o Božstve Krista:

List Kolosanom - kapitola 1

15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,

           Poznámka: každý človek je stvorený na Boží obraz podľa knihy Genezis, takže je to neplatný argument

 

List Hebrejom - kapitola 1

2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

           Poznámka: gnostici, aj Evanjelium Tomáša, hovoria o dosiahnutí akéhosi mystického stavu, kedy sa človek akoby mysľou dušou dostane na začiatok – ešte pred stvorením sveta. Daný mystický stav teda môže dostihnúť aj rádový veriaci, netýka sa to len Ježiša

 

Tiež Sväté Písmo často hovorí, že Ježiš je Pán. Avšak treba si uvedomiť, že slovo Pán jednoznačne ešte neznamená slovo Boh. Je pravda, že v starom gréckom preklade sa Jahve prekladá ako Pán, to samé ale nič neznamená.

Slovo Kyrios sa prekladá ako Pán, Majster, Kráľ

 

Mnohí kresťania sa pri Božstve Krista odvolávajú na tento verš. Háčik je ale v tom, že je zle preložený z gréčtiny.

Evanjelium podľa Jána - kapitola 20

28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"

Správny preklad doslovný preklad je „Pán ma a Boh ma“, čo je možno skôr interpretovať ako zvolanie „Pane Bože“. Zámeno môj je jednoznačne nesprávnea tento význam bol dopísaný až neskôr dodatočne zaujatými kresťanskými prekladateľmi do strongovej prekladateľskej databázy

 

b) Boží synovia

Najvyšší titul, ktorý bol daný Ježišovi je „Boží syn“. Avšak ako Boží synovia sú pomenovaní aj radoví veriaci, nielen Ježiš.

Tento fakt sa snaží cirkev prekrúcať, že Boží synovia, Božie deti, to sa nemyslí tak doslovne.

Takto cirkev stáročia klamala a klame veriacich, hoci dôkazy sú jednoznačné

 

List Rimanom - kapitola 8

16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 20

36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 5

9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

 

List Rimanom - kapitola 8

14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,

 

List Rimanom - kapitola 9

8 To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.

 

Prvý Jánov list - kapitola 3

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

 

List Filipanom - kapitola 2

15 aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete