Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Čo hovoria na kresťanskú predstavu Boha pôvodní kmeňoví amazonskí šamani?

Čo hovoria na náboženstvo pôvodní kmeňoví amazonskí šamani?

Istý človek, ktorý trávi väčšinu času medzi pôvodnými kmeňovými šamanmi sa v rozhovore zmienil aj o nábožentve. Toto je úryvok s rozhovoru. Postoj pôvodného šamanizmu k náboženstvu je silne kritický: náboženstvo je považované ako nástroj zotročenia, manipulácie a nevedomosti. Náboženská predstava o Bohu je považovaná za niečo primitívne

Je tato řídící síla to, co označujeme slovem Bůh?
Pokud JÍ chce někdo říkat Bůh tak proč, pro Boha - ne? Ale pozor tato nesmírná Síla NENÍ ani vzdáleně podobná bohům vytvořeným lidskými představami! Ti zde jsou bohužel také, protože každá lidská MYŠLENKA žije a existuje, ale nejsou Centrální Silou. Lidstvo během své existence vytvořilo celou plejádu astrálních strašidel, k jejichž uctívání, a tedy krmení slouží všemožná "náboženství". Tato strašidla vždy sloužila jen sama sobě a byla závislá na NÁS, byla stvořena ČLOVĚKEM k jeho obrazu. Bohové jsou astrální paraziti. Jsou to virtuální bytosti, které se živí naší energií je to jen zvláštní typ takzvaných elementálů, jak těmto útvarům říkali staří magikové - nic víc. Základní Síla je něco, co nemá nic společného s jakýmkoliv náboženstvím, je to Čirá Energie, která má neuvěřitelné vlastnosti. Tuto Podstatu lze vnímat jako něco nepředstavitelně ušlechtilého i jako něco, co se zcela se vymyká všem existujícím lidským představám o "bohu". Tato Síla skutečně řídí vše. Ale přitom nekomanduje to totiž vůbec nemá zapotřebí. Přesto cítím, že tato Síla vše navzájem spojuje ve Veliké Jedno - a koordinuje veškeré procesy, které v Bytí probíhají. Bytí lze chápat jako obrovský a veskrze živý Organismus. Pochopit ho je dnes ještě nad lidské síly. Proto, kdo říká, že "poznal boha", nebo "pravdu", ten jednoduše neví, co říká. Současným mozkem NELZE pochopit Bytí jako Celek při vysoce nadprůměrné aktivizaci energetických systémů (čaker po staru) se sotva se zorientujeme v malé části tohoto Bytí ale tato část nám subjektivně samozřejmě může připadat jako "vše". Pro broučka je větev stromu, po níž leze, také "vším"... Bytí je Superorganismus a sestává z celé řady okruhů, které v něm vibrují a pracují podobně jako orgány ve vícedimenzním těle. Bude trvat ještě tisíce let, než se člověk vyvine v něco, co bude schopno VIDĚT - a tedy i poněkud více chápat Bytí. Na této planetě zatím ještě NIKDO nerealizoval "Boha", ani nedospěl k "Poznání".


Sila mysle/myšlienok ľudí je obrovská. Ak sa veľký počet ľudí začne veriť v nejakú predstavu, stane sa to skutočným. Kresťanský Boh je vnímaný so šamanského ako určitá pseudobytosť, ktorá bola "stvorená" samotnými ľuďmi. Nemusí to byť celkom presné vyjadrenie, ale náboženský Boh je v podstate egregor/(myšlienkové pole, ktorému človek zväčša otročí).

Pseudobytosť kresťanského Boha si pýta jesť. Potrebuje neustále energiu (aj z dôvodu, aby si udržal svoju existenciu). Náboženský človek svojou vierou v Boha je silne okrádaný o energiu. Túto energiu si potom odčerpávajú démonické bytosti supai a tie sa tiež ňou kŕmia.