Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Som katolícky kňaz. Čo mám robiť?

Istý nemenovaný kňaz mi napísal nasledovný email:
Som katolícky kňaz, natrafil som na túto stránku a začínam mať pochybnosti vo viere. Aj by som sa najradšej vzdal a zriekol náboženstva, vzdal by som sa povolania kňaza, ale urobilo by mi to veľmi veľa problémov. Ak by som sa vzdal kňazstva prinieslo by mi to veľké problémy, všetci kňazi a všetci známi by sa ma pýtali čo som sa zbláznil a bolo by mi to veľmi nepríjemné. Ak by som sa zriekol kňazstva prinieslo by mi to veľa utrpenia. Ani prácu by som si len tak ľahko nenašiel aj ekonomicky by som prežil ako ťažko. Aj by som sa zriekol viery, ale nie som schopný sa pretvarovať: byť kňazom a neveriť v kresťanskú vieru. Ako by si mi poradil? (kľudne si môžeme tykať)

Odpoveď prevádzkovateľa tejto stránky:
Vážený (katolícky kňaz) ******** chápem tvoju zložitú situáciu. Áno chápem Ťa, že ak by si sa oficiálne úradne vzdal kňazstva, prinieslo by Vám to neskutočné problémy. Ale hovorím Vám, že určite je možné byť navonok plnohodnotným katolíckym kňazom a "neveriacim" človekom s protikresťanským postojom zároveň.
Moja rada je nasledovná: Plň si všetky vonkajšie kňazské úradné povinnosti. Nebuď však aktívne evanjelizujúcim kňazom, ktorý bude naháňať ovečky k viere. Nemaj sugestívne ani fanatické kázne, ktoré budú ľudí manipulatívne upevňovať ku viere. Tvoje kázne nech sú skôr na tému etiky či príbehov z osobného života ako upevňovanie ľudí v náboženských dogmách. Pri spovedi nebuď tým človekom, ktorý naháňa ľudí k viere, skôr si len splň formálne svoju povinnosť a skôr len povzbudzuj ľudí ku všeobecne etickému správaniu ako k upevňovaniu náboženských dogmách. Pri spovedi buď kňazom "liberálom" a hlavne mladých ľudí príliš neodhováraj od slobody okolo sexuality - rešpektuj ich slobodu.
Čo sa týka všeobecnej komunikácie s kňazmi, aj je nejaký kňaz prehnane fanatický, snaž sa ho nejakým jemným spôsobom odhovoriť od náboženského fanatizmu. Podobne prehnane fanatických veriacich, ako napr. laických vedúcich a kazateľov kresťanských spoločenstiev či animátorov sa v rámci medziľudskej komunikácie snaž jemne odhovoriť od ich fanatizmu. Buď nenápadným svetlom ktoré žiari v tak temnej organizácii ako je Katolícka cirkev. Zúčastňuj sa náboženských akcií a rob mága, ktorý bude zabraňovať manipulácii veriacich, tak ako je to popísané na tomto linku http://krestanstvo.czweb.org/clanky/infiltracia-na-nabozenske-akcie
Nebuď smutný, ale buď veselý - aj tvoje poslanie a povolanie je v celku pekné - si dobrým človekom "infiltroval" do katolíckej cirkvi a prináša tam svetlo. To je tvoj zmysel života a tvoje poslanie. Maj radosť. A buď dobrým "hercom" -:).

Nerob si žiadnu nadprácu v evanjelizácii a podľa možnosti sa snaž zabrániť a blokovať akékoľvek evanjelizačné akcie vo svojej farnosti.