Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Varovanie pred kresťanským náboženským fundamentalizmom (sektárstvom)

 Problém náboženského fundamentalizmu nie je len problém siekt, ale aj kresťanských spoločenstiev patriacich pod Katolícku cirkev.
V tomto článku by som rád psychologicky popísal celú problematiku kresťanského náboženského fundamentalizmu (a pomôže vám to aj lepšie pochopiť moslimský fundamentalizmus - môže tam byť mnoho spoločného).
Tento fenomén fundamentalizmu nie je možné demograficky podceniť - percentuálne neide o malý počet ľudí, ktorí uviazli v kresťanských spoločenstvách. Nie je to možné ignorovať.
Ja ako človek ktorý do týchto organizácii infiltroval, viem túto problematiku v celku dobre vysvetliť.

Jedným z dôvodov prečo sa ľudia utiekajú k fundamentalizmu je aj to, že si myslia že štandardná cirkev nie je dostatočne "dobrá" a že nie je dostatočne "blízko k Bohu". Aby sme boli dostatočne blízko k Bohu, musíme byť "ortodoxní", musíme byť "pravoverní", si myslia. Aby sme boli dostatočne ortodoxní a pravoverní, je potrebné byť poriadnym fanatikom a náboženským radikálom. Pravda je ale taká, že bližšie k Bohu je ateista, ako kresťanský náboženský fanatik s vymletým mozgom, ktorý stratil zdravý rozum.

Náboženskí vodcovia

Aby sme správne pochopili činnosť kresťanských spoločenstiev (týchto siekt), ktoré sú zdrojom fundamentalizmu, musíme sa zamerať na samotných vodcov kresťanských spoločenstiev. Bežný rádový človek z kresťanského spoločenstva je len úbohá zneužitá zmanipulovaná a poslušná ovečka. Rádový člen kresťanského spoločenstva (sekty) nie je podstatný. Podstatní sú vodcovia - tí sú dôležití.

Šéf (resp. kazateľ) kresťanského spoločenstva má pocit, že tento svet je veľmi skazený a verí že koniec sveta sa blíži. Tieto faktory ho motivujú k ešte väčšej radikalizácii. (Ibaže si neuvedomuje, že práve on sám a jeho fundamentalizmus prináša úpadok a skazenosť do spoločnosti).

Kazateľ kresťanského spoločenstva verí svoju výnimočnosť, jedinečnosť a nenahraditeľnosť. Je tam faktor určitej pýchy. Kazateľ si o sebe myslí, že je jedinečný a Bohom povolaný "zachrániť" tento svet pred skazou a myslí si že zachraňuje ľudí pred peklom a zatratením. Má silný pocit svojej vlastnej dôležitosti a nepostrádateľnosti. Kazateľ má ego veľmi silné. Mnohí kazatelia veria, že oni sú tí vyvolení, ktorí majú zmeniť celý tento svet k lepšiemu - veľmi si veria.
Samozrejme kazateľovi je to veľmi príjemné, keď si o sebe myslí aký je spoločnosť extrémne dôležitý a nepostrádateľný.

Ďalej pre kazateľa (šéfovi miestneho spoločenstva) je príjemné byť na hierarchicky vysokom mieste - byť šéfom, ... byť kazateľom, ktorého všetci uprene a pozorne počúvajú.

Tiež je kazateľovi príjemné, ak dokáže ľuďmi manipulovať - keď má kazateľ také fanatické kázanie "Božieho evanjelia", že dokáže dojať ľudí až k slzám.
Je to smutné, že sa takto cynicky manipuluje.
Mám jeden zážitok, že istý kazateľ sa mi s veľkou radosťou a nadšením chválil so svojím s úspechom z toho, že svojím manipulatívnym kázaním pre malé deti, deti zmanipuloval (tak dojať "Božím evanjeliom") až tak, že sa všetky rozplakali.
Takto dojať až k slzám nie je možné len deti, aj aj mládež alebo dospelých.

Školiteľské centrá pre kazateľov

Ale doteraz sme sa bavili len o šéfoch miestnych kresťanských spoločenstiev. Ale hierarchicky je od nich ešte niekto vyššie. A to je snáď ešte dôležitejšia téma ako samotní kazatelia. Ide o rôzne školiteľské centrá a školenia pre samotných kazateľov. Kazateľ potrebuje školenie, aby získal nejaký certifikát a mohol robiť kazateľa.
Ja ako infiltrátor a živý svedok Vám môžem sprostredkovať autentické informácie, čo sa na takýchto školeniach preberá (ide o školenia ktoré aj oficiálne uznáva Katolícka cirkev, podotýkam!!!!):
Na školeniach kazateľom poriadne vymyjú mozog. Už len samotná kazateľská škola má názov "Škola vodcovstva" alebo "Líderska škola". Na školeniach sa kazateľom zvýrazňuje aby boli poriadni autoritatívni a manipulatívni vodcovia.
Kazateľom sa zvýrazňuje pocit ich vlastnej dôležitosti a nepostrádateľnosti. Tak ich ešte viac povzbudia k pýche, manipulatívnosti a náboženskému fanatizmu.
Ďalej som skoro neveril vlastným očiam a bol som extrémne šokovaný, keď mi jeden človek, ktorý bol na takomto školení hovoril čo ho učili:
ako veľmi rafinovanými a vychytralými psychologickým spôsobmi zmanipulovať neveriaceho a "priviesť ho k viere" a priviesť ho do komunity náboženského spoločenstva. Zaujímavé, že aj samotní školitelia dokážu školeným kazateľom tak rafinovane vymyť mozgy, že takéto rady ako ľudí rafinovane psychologicky zmanipulovať, nepovažujú za manipuláciu ale len za "nevinné" privádzanie ľudí k "Božiemu evanjeliu"!

Kto je hierarchicky vyššie nad školiteľskými centrami pre kazateľov?

Ja osobne mám názor ktorý sa nemusí každému páčiť. Osobne si myslím, že hierarchicky najvyšie postavení ľudia vedome vedia, že slúžia temným silám.

Záverom

Katolícka cirkev na Slovensku už v minulosti zrušila extrémne fanatické a fundamentalistiké Hnutie nazaret, pretože to čo sa tam dialo bolo už prisilná káva aj pre samotných biskupov. Ale bohužiaľ samotní biskupi sa nepoučili z minulosti a vznikajú nové fanatické organizácie (=kresťanské spoločenstvá), ktoré by mali biskupi rovnako zlikvidovať ako Hnutie Nazaret.