Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo súčasnosti

 Kostoly samé o sebe nie sú tak nebezpečné, samotné omše nie sú ničím lákavým ani atraktívnym.
Avšak najväčšie nebezpečenstvo kresťanstva predstavujú kresťanské spoločenstvá.
Prakticky v každom meste na Slovensku nájdete aspoň jedno kresťanské spoločenstvo, vo väčších krajských mestách je ich viac. Môže ísť ako o katolícke, tak aj protestantské spoločenstvá.
           Cieľom kresťanských spoločenstiev je:
•  -vzájomné stretávanie sa veriacich v spoločenstve
•  -spoločná diskusia, vzájomné povzbudzovanie sa v kresťanskej viere
•  -spoločné modlitby kombinované s hudbou: ide o tzv. chvály
•  -účinné rozširovanie a propagácia kresťanskej viery
 
Kresťanské spoločenstvá sa snažia prezentovať svoju vieru v akejsi príťažlivejšej a lákavejšej podobe. Preto sú veľmi nebezpečné a vedia pritiahnuť k sebe veľa ľudí.
Čo už ale akútne nebezpečné, že tieto spoločenstvá chytajú do svojich pascí veľké množstvo mládeže. S veľkou bolesťou sa dívam na to, že kresťanským spoločenstvám sa v tom naozaj darí vo vymývaní mozgov.
         Tiež majú veľký úspech aj tzv.univerzitné pastoračné centrá, hovorovo nazývanéúpecečká. Sú to budovy, priestory oficiálne odobrené univerzitou, kde sa Katolíckej cirkvi podarí prilákať mnoho vysokoškolských študentov. V priestoroch sa slúžia omše alebo konajú tzv. chvály, alebo iné programy na evanjelizáciu a vymývanie mozgov kresťanstvom.
 
To, ak chodia do kresťanských spoločenstiev nejakí starší ľudia by mi tak nevadilo, ale to že tieto spoločenstvá vymývajú mozgy mladým nevinným ľuďom, ktorý majú ešte život pred sebou a od nich sa bude odvíjať budúcnosť spoločnosti, tak to mi vadí teda veľmi. Veľmi som z toho smutný.A v prevažnej väčšine sa kresťanské spoločenstvá sústredia práve na mladých ľudí.
 
Uvedomujem si, že mladí ľudia jednoducho hľadajú. Hľadajú šťastie, hľadajú pravdu, hľadajú duchovno. A práve preto, že mladí si potrebujú o niečo oprieť pätu, o niečo duchovné, sú ľahkou korisťou kresťanských spoločenstiev.
         Je naozaj pravda, že mladí si naozaj potrebujú o niečo oprieť pätu. Popísanie alkoholu na internáte, opíjať sa diskotékach, hranie počítačových hier, premárnenie času pri Facebooku, to nie je riešenie. Mladí sa potrebujú oprieť o pravé duchovno. A keď nevidia žiadnu inú možnosť, jedinou alternatívou sú kresťanské spoločenstvá, ľahko v nich mladí uviaznu a príjmu otrocké démonické kresťanské náboženstvo založené na rafinovanom klamstve.
Preto je potrebné, aby vznikli spoločenstvá pravého duchovna a pravdy, aby sme tak ukradli iniciatívu cirkvám. Takéto spoločenstvo je ale vec budúcnosti.
Čo sa ale dá urobiť už v súčastnosti je konanie meditácie podľa tejto knihy. Na budovanie pravého duchovna nepotrebujeme cirkev ani kostol, Božie kráľovstvo je v nás, v našom vnútri, nie ho hľadať vonku.
 
Infiltrácia do kresťanských spoločenstiev – záchrana duší
Nie je dobré byť pasívny, ale robiť aj niečo aktívne. Je treba vedieť aj kráčať proti prúdu. Treba konať aktívne dobro.
Preto drahí čitatelia tejto stránky/knihy infiltrujte kresťanské spoločenstvá, navštevujte ich, chvíľu sa pretvarujte, že ste kresťan, získajte čo najviac mailových/Facebookových kontaktov a potom im spropagujte túto stránku.
Alebo môžete využiť inú možnosť: zámerne navštívte kresťanské spoločenstvo len preto, aby ste sa mohli kresťanov odhovoriť od ich viery a oslobodiť od pút temnoty. Ak máte dar múdrosti a rečníctva, pôjde Vám to úspešne. Použite argumenty z tejto stránky.
Kresťania v spoločenstve sa k Vám budú pravdepodobne správať veľmi milo a budú zhovorčiví, s cieľom chytiť do pasce novú ovečku. A práve túto situáciu využite na verbálny protiútok, samozrejme všetko robte s láskou a trpezlivosťou. Z láskou sa snažte vyslobodiť úbohé duše zo síl kresťanskej temnoty
         Počítajte aj s tým, že fanatických bigotných kresťanov neodhovoríte od viery, môžete ale trochu umierniť ich kresťanský fanatizmus pravdivými argumentami o temnom kresťanstve. Naopak snažte sa venovať energiu na odhováranie od kresťanstva na tých členov spoločenstva, ktorí nie sú tak stabilní, nestihli byť tak veľmi zmagorení kresťanstvom, teda majú určitý zmysel pre pravdu a objektivitu