Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Hodnovernosť apoštolov je spochybnená v samotnej Biblii

Hodnovernosť apoštolov je spochybnená dokonca aj v samotnej Biblii. V Biblii Ježiš veľmi ostro kritizuje apoštolov ako duchovných slabochov. Kresťania to samozrejme neberú vážne, ale ja by som tento fakt nepodceňoval. Veď samozrejme: cirkev má na všetko svoje interpretácie. Ježišna apoštoloch nevidel len určité chyby, ale bol s nimi kompletne nespokojný a považoval ich za úplne nespôsobilých a neschopných šírenia jeho učenia.
         To, že apoštoli neboli Ježišovi vôbec nijak oddaný potvrdzuje aj fakt, že pri ukrižovaní boli všetci úplne zbabelí a poschovávali sa. Peter ho zaprel. Text Biblie tiež nepodporuje násilnú cirkevnú interpretáciu Biblie, že pod krížom stál jediný apoštol Ján. Aj po ukrižovaní boli veľmi zbabelí a boli v tichosti a strachu zavretí v jednom dome – boli teda úplne zbabelí, na miesto toho aby oddane šírili Ježišovo učenie.
         Kresťania si predstavujú apoštolov ako nejakých idealistických ľudí, ktorí poctivo prevzali Ježišovo učenie a odovzdali ho ďalej, ale opak je pravdou, už zo samotnej Biblie sa hovorí o opaku. Neskôr síce apoštoli založili cirkev, ale je aj to je otázne, že s akou oddanosťou šírili Ježišovo učenie -určite veľmi nepoctivo a ležerne, a určite poctivo nedohliadali na jeho pravosť. Omnoho aktívnejší bol neskôr apoštol Pavol
         Biblia si samotná protirečí: na jednej strane opisuje apoštolov ako totálnych nemožných darebných zbabelcov a na druhej strane, sa píše v Biblii, že Ježiš apoštolov poveruje založením cirkvi. Ak by sme zobrali vážnejšie tu prvú stránku, potom by samotná existencia cirkvi bola spochybnená už v samotnej Biblii
 
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 9
53 Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" 55 On sa obrátil a pokarhal ich. 56 A odišli do inej dediny.
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 16
8 Ale Ježiš to vedel a povedal: "Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali?
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 15
15 Peter mu na to povedal: "Vysvetli nám toto podobenstvo." 16 On odvetil: "Ešte ani vy nechápete?
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 6
30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 8
26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 14
31 Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"

 
Záverom: kresťanstvo, Biblia, apoštoli nie je zďaleka tak idealistiská, krásna a harmonická rozprávka, ako si ju predstavujú kresťania. Apoštoli samotní sa stali nepriamymi nepriateľmi Ježiša, pre svoju zbabelosť
         Tiež by sa dalo dosť pochybovať o hodnovernosti Biblie, čo sa týka autenticity zázrakov a uzdravovaní chorých apoštolmi v prvej cirkvi. Mnohé veci jednoducho nemuseli byť pravdivé