Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Pohľad šamanizmu na svet: utrpenie, osud, náhody neexistujú

Pohľad šamanizmu na naprosto rozdielny od toho bežného pohľadu na svet väčšiny ľudí. Šamani vidia tento svet naprosto inými očami – je to revolučne odlišný pohľad a napriek tomu je ho možné naprosto racionálne doložiť, že ich pohľad je naozaj správny.
 
Poznanie znamená vykúpenie. Ak človek nemá poznanie, je otrok systému, otrok matrixu. Prečítať si tento článok a poznať šamanský pohľad na svet.
 
Utrpenie
Podľa učenia pôvodných kmeňových Amazonských a Andských šamanov, ako aj podľa učenia spirituálneho systému starých Slovanov, bola dôležitá téma utrpenie. Naproti tomu v súčasnej Európskej kultúre je téma utrpenie naprosto podceňovaná. Ľudia sa naháňajú za kadejakými falošnými túžbami, pričom zabúdajú, že jediné čo v živote potrebujú na to aby boli šťastní, je mať čo najmenej utrpenia.
 
Osud
Ďalej je podľa učenia šamanov veľmi dôležitá téma osud. Osud v tom najširšom slova zmysle.Poznámka na okraj: Mnohé západoeurópske jazyky nemusia mať tak presný trefný preklad slova osud ako je to u slovanských jazykoch, ktoré si zachovali pôvodný vysokú šamanskú spiritualitu ešte dosť dlho (slovo osud sa síce preložiť dá, ale znamená významovo trochu niečo iné ako v slovenčine).
Ak sa nejakému človeku nedarí, ak ma negatívny osud v živote, hovoríme tomu, že sa na daného človeka lepí smola.
Osud nemožno vnímať len z dlhodobého celoživotného hľadiska ale aj krátkodobého, napr. v rámci jedného dňa, prípadne v priebehu len pár hodín: napr. v jednom dni sa vám dobre darí, stretávate príjemných ľudí, v iný deň sa na Vás lepí smola.
Šamanizmus sa zaoberá práve tým, aby mal človek osud čo najviac pozitívny.
 
Náhody neexistujú! („Náhody“ v osude)
V rámci osudu môžete zažiť pozitívne alebo negatívne „náhody“. V našej kultúre ľudia veria na náhody. Šamani ale upozorňujú, že žiadne náhody neexistujú. Išli ste autom po ceste a nejaký človek do vás nabúral? Prečo sa to stalo práve vám a nie niekomu inému? Nie je to náhoda. Alebo ste sami do niekoho nabúrali? To tiež nie je náhoda.
Existujú tzv. pozitívne alebo negatívne nenáhodné náhody, alebo tzv. pozitívne alebo negatívnesynchronicity.
Šamanizmus sa zaoberá tým, aby mal človek v osude čo najviac pozitívnych a čo najmenej negatívnych nenáhodných náhod.
Šamani hovoria, že sme mocné bytosti a preto, už len samotné vizualizovanie/predstavovanie si toho ako máme v živote pozitívne „nenáhodné náhody“, nám môže o niečo zlepšiť osud.
Dôležitá je tiež viera: ak napr. človek na chvíľu rozjíma/medituje pričom verí v to, že v daný deň mu príde do osudu čo najmenej negatívnych a čo najviac pozitívnych, ľahšie sa tak aj reálne stane.
Ľudia Európskej kultúry vôbec nepripisujú žiadnu dôležitosť svojmu vlastnému osudu či už krátkodobému alebo dlhodobému. A to je práve veľká chyba. Nič nie je náhodné, pretože tie „náhody“ sú v skutočnosti nenáhodné. Už len samo o sebe to, ak vo svojom osude a živote sledujeme koľko máme pozitívnych a negatívnych náhod, nás posúva silne dopredu a už prestávame byť manipulované slepé ovce systému a matrixu, ktoré sú vodené za nos.
             Toto vzácne poznanie ako vlastne náš svet a náš život funguje, vám žiadne náboženstvo ako kresťanstvo či islam nevysvetlí, pretože náboženstvá vznikli jedine na zotročovanie ľudí a na to, aby ľudí držali v nevedomosti.
 
Príčina negatívnych/pozitívnych nenáhodných náhod
Ľudia sú v nevedomosti. Vedia že majú utrpenie, ale nevedia prečo. Nepoznajú príčinu. Ľudia pripisujú veľkú dôležitosť vzdelaniu, aby bol dotyčný v živote úspešný (napr. vysoká škola sa dnes považuje za samozrejmosť). V praxi vidíme, že to nie je až tak dôležitý faktor.
              Šamani hovoria, že príčina toho aký máme osud je v energetických centrách (=čakrách). Znečistené a tiež aj málo energetizované čakry sú príčinou negatívneho osudu a na takéhoto človeka sa v živote lepí smola. Naopak ak v čakry nie sú energeticky zanesené negatívnou ťažkou energiou a tiež ak má daný človek dostatočne energetizované čakry, má pozitívny osud v živote, sa mu darí veľmi dobre.
              Podľa učenia šamanov si človek sám tvorí realitu so svojho vnútra von. To v akom stave sú čakry, tak kvalitný je život daného človeka. Ak vás zastihne negatívny osud, napr. nejaký človek do vás nabúra autom a spôsobí haváriu, máte tendenciu daného človeka nenávidieť je vám to spôsobil. Z pohľadu šamanizmu si ale v skutočnosti za haváriu v omnoho väčšej miere môžete Vy sami. Ak by ste mali energetické centrá v dobrom stave, boli by ste od tejto havárie uchránení.
 
Ako dosiahnuť lepší osud (pozitívne nenáhodné náhody) vo svojom živote?
Cieľom šamanských meditačných energetických techník je čakry vyčistiť a energetizovať a tým dosiahnuť lepší osud. Týmito meditačnými technikami je možné aby sa Vám život úplne zmenil k lepšiemu a môžete nadobudnúť šťastný, slobodný život s minimom utrpenia.
 
Nezištná pomoc
              Má význam dávať nejakému chudobnému človeku v núdzi peniaze? Odpoveď je nie, nemá to význam. Dať takémuto človeku peniaze je riešenie následku nie príčiny. Je to podobné ako by kožný lekár liečil ekzém pacienta, že by mu ekzém zakryl makeupom (mejkapom). Jediné riešenie pre tohto človeka je robiť šamanské meditačné techniky.
Ďalej aj ostatným ľuďom omnoho viac ako nezištnou pomocou pomôžeme zmenšiť utrpenie v tom najširšom slova zmysle svojím „pozitívnym vyžarovaním“, ak budeme intenzívne na sebe pracovať čo sa týka meditácii. Niekomu sa to môže zdať divné, ale učenie šamanizmu nie je viera, ale poznanie ktoré reálne funguje.
Viac ako nezištnou pomocou niekomu, pomôžeme ľuďom „pozitívnym vyžarovaním“ za uvedených podmienok. Ja ako človek ktorý veľa medituje, cítim ako ľudia so má odsávajú energiu a to dokonca aj proti mojej vôli(je to niečo podobné ako princíp vyrovnávania hladín: na tom človeku ktorý má hladinu energie nadpriemernú automaticky odtečie energia tým ktorý ju majú menej a to sa stačí len fyzicky nachádzať s inými ľuďmi v rovnakej miestnosti aby k tomu došlo). To znamená, že stačí ak by meditujete a automaticky pomáhate ostatným.
 
Politická revolúcia verzus šamanizmus
Žiadna bombastická politická revolúcia nie je potrebná k tomu aby sme sa mali lepšie. Aj v tomto politickom systéme človek môže byť šťastný úspešný ak na individuálnej úrovni vťahuje do svojho osudu ako magnet pozitívne nenáhodné náhody.
K čomu je potrebná politická revolúcia, keď politický systém vôbec nie je hlavný faktor toho či budú ľudia v spoločnosti šťastní a úspešní?Nad touto otázkou sa málokto zamýšľa. A keď sa na niekoho lepí smola, tak mu nepomôže ani žiaden bombasticko idealistický politický systém.
Ľudia by veľmi radi zmenili vždy tých druhých a zabúdajú, že je treba zmeniť seba samého.
             Šamani nás tiež vyzývajú k robeniu určitých meditačných techník pri ktorých sme napojení na Absolútno a posielame energie z Absolútna všetkým ľuďom, celému štátu, čím je možné pozitívne zmeniť celú spoločnosť vrátane politiky hlavne ak to robí viac ľudí naraz. Tiež ak budeme na sebe pracovať, meditovať, budeme pozitívne vyžarovať do celej spoločnosti a tak zmeníme spoločnosť vrátane politiky.
K čomu je potrebné zvrhnutie politikov alebo nejakej politickej strany, keď politik sa môže pod vplyvom našich meditácii a nášho pozitívneho vyžarovania do kolektívneho vedomia zmeniť k lepšiemu? Na druhej strane je treba uznať, že na určitej úrovni určitú rolu zohráva aj politický systém, aj keď v dosť malej miere.
             Skutočné príčina opravdivého otroctva so strany temných síl / matrixu je to že sme v nevedomosti, nevieme nič o realite, nepoznáme uvedené šamanské učenie, ktoré je v tomto článku. Ozajstnú revolúciu v spoločnosti môžeme urobiť jedine tak, že budeme robiť osvetu a rozširovať toto učenie čo najviac ľuďom.