Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ateizmus z pohľadu šamanizmu

Pojem šamanizmus v tomto článku sa nemyslí rôzne nie zrovna pozitívne prúdy ezoteriky, ktoré postrádajú zdravý rozum ako je napr. ezoterická preduchovnelosť a absencia zdravej miery kritického myslenia, ale pod pojmom šamanizmus sa myslí učenie pôvodných kmeňových juhoamerických šamanov.
         Ateizmus vnímam ako zastaralý a prekonaný pohľad na svet.
         V časoch kedy mala cirkev veľkú moc, filozofia humanizmu-ateizmu mala veľký význam. Ateizmus prinášal aspoň trochu zdravého rozumu a bola to alternatíva k cirkevnému náboženstvu.
         Tento článok je predovšetkým určený pre ľudí z ČR, kde je egregor náboženstva obzvlášť silný. Avšak obohacujúci je tento článok pre každého. Kým na Slovensku to, to že nás presahuje nejaká vyššia inteligencia sa považuje za samozrejmosť, v ČR to až taká samozrejmosť nie je.
 

Prvky, ktoré ateizmus a šamanizmus spájajú. Pozitívne stránky ateizmu

Je viacero prvkov, ktoré spájajú šamanizmus a ateizmus.
Ateizmus možno vnímať ako svetonázor ďaleko bližšie ku pravde ako náboženstvo. Náboženstvo človeka vo veľmi silnej miere zotročuje v osobnom živote a robí ho veľmi neslobodným.
Kým náboženstvo učí človeka potláčať v sebe rozum, šamanizmus a ateizmus práve naopak povzbudzuje k používaniu rozumu. Istý šamanský učenec popisuje šamanov dokonca ako veľmi skeptických ľudí, ktorí odmietajú nezmysly náboženstva, či niektoré bláboly z ezoteriky.
Skutočne aj z pohľadu šamanizmu je považovaní náboženstvo za niečo podobné ako aj z pohľadu ateizmu. Kresťania/moslimovia žijú vo virtuálnom svete, ktorý umocňuje egregor náboženstva, sú to ľudia mimo reality.
                  Myslím si, že priemerný bežný ateista je bližšie ku pravde a k Bohu, ako pobláznený preduchovnelý a namyslený ezoterik. Ďalej bežný priemerný ateista je podľa mňa viac morálne a eticky založený ako podvodný ezoterik, ktorý si pýta za svoje kurzy nehorázne peniaze, namýšľa si svoje výnimočné schopnosti, manipuluje ľuďmi alebo robí podvodné liečiteľstvo za premrštený cenník.
 

Kým náboženstvo ľudí vzájomne rozdeľuje, ateizmus nerozdeľuje

Predstavte si manželský pár, v ktorom je jeden s partnerov ateista a druhý ezoterik. Odlišné presvedčenie tento manželský pár nerozdeľuje a dokážu si vzájomne medzi sebou harmonicky vychádzať. V Českej republike je takýchto párov mnoho bez toho aby to robilo problém. Alebo predstavte si manželský pár dvoch ateistov, ale po čase jeden z manželov konvertuje na ezoteriku. Znovu to nie je dôvod, aby to spôsobilo v manželských vzťahoch problém, manželské vzťahy pokračujú rovnako harmonicky ako dovtedy. A takýchto príkladov je tiež v ČR mnoho.

Ako je to v prípade náboženstva? Žiadna sranda. Ak existuje manželský pár, kde sú obaja praktizujúci kresťania a jeden z nich by konvertoval k ezoterike, zrazu nastane peklo a takéto vec by bezpochyby skončila rozvodom. Náboženstvo je zlo. Náboženstvo ľudí rozdeľuje.
 

Evolúcia vs. Kreacionizmus. Ateizmus vs. Náboženstvo. Ateizmus vs. Inteligentný dizajn

Môžeme nájsť mnoho webov, ktoré sa zaoberajú polemikou a diskusiou medzi evolučnou a kreačnou teóriou. Osobne nedávam za pravdu ani jednému ani druhému názorovému prúdu. Weby kreacionistov a názory kreacionistických vedcov sú skutočne zaujímavé a oplatí sa ich študovať. Mnohé argumenty skutočne možno brať do úvahy a je pravda že oplatí za pozerať na evolučnú teóriu skepticky. Myslím si, že evolučná teória by sa nemala nazývať teóriou ale hypotézou, pretože táto teória má mnoho medzier a slabých miest. Kým všetky vedecké teórie museli prejsť silnou kritikou, evolučná teória je výnimkou: postráda kritérium vedeckosti, pretože skepticko-kritickým argumentom nebol daný dostatočný priestor vo vedeckej komunite.
Argumenty kritikov evolúcie sú príliš silné na to, aby bolo možné túto teóriu považovať za pravdivú. Zdá sa že vysvetliť vznik Vesmíru a života na zemi vysvetliť ateisticko - materialistickou filozofiou stroskotalo.
                  Na druhej strane teória kreacionizmu je čisto náboženská: kreacionisti doslovne berú Bibliu a veria, že história Zeme naozaj bola podľa Biblie vrátane záplav a záchrany ľudstva Noeho v korábe. Takéto niečo možno považovať za absurdnú hlúposť. Zaujímavá teória kreacionistov, ktorá sa zdá byť zmysluplná, je teória mladej Zeme, teória mladého vzniku uhlia, či život ľudí súbežne medzi dinosaurami. Napr. kreacionisti argumentujú, že sa našli archeologické predmety v uhlí, alebo sa našli kostry človeka a dinosaurov vedľa seba.
                  Ďalej tu existuje teória inteligentného dizajnu, ktorú ja osobne uznávam. Problém je ale to že túto teóriu zneužili cirkvi pre svoju propagáciu a agitáciu. A to, že existuje nejaká Veľká Inteligencia, to automaticky neznamená, že kresťanská predstava Boha je pravdivá! Ten skutočný Boh je niečo úplne iné ako náboženská predstava.
                  Človek ak používa rozum musí dôjsť k tomu, že za existenciou musí stáť nejaká Inteligencia, ktorá nás presahuje. Stačí sa pozrieť na krásu prírody. Fanatickí ateisti používajú rozum málo.
 

Ateizmus ako egregor

V predchádzajúcom článku som podrobne popísal egregor náboženstva. Tento článok veľmi odporúčam prečítať aj ateistom Egregor náboženstva: hlboké pochopenie kresťanstva. (Veľmi odporúčam)
Neexistuje len egregor náboženstva ale aj egregor ateizmu. Problém je v tom, že egregor robí človeka neslobodným. Ateista, hoci môže byť silne presvedčený v pravdivosť ateizmu, si v skutočnosti neuvedomuje, že je obeťou egregoru. Ateista si neuvedomuje, že nie je celkom slobodný vo svojom presvedčení.
Egregor ateizmu ja najviac silný hlavne v ČR, kde je ateistická populácia najviac koncentrovane zastúpená, prípade aj vo Veľkej Británii. V minulosti bol ateizmus veľký pokrok – vznikla konečne nejaká alternatíva ku kresťanstvu – v súčastnosti to až taký pokrok nie je a ateizmus možno vnímať ako za zastaralý.
Najviac egregor ateizmu zosilnej hlavne v dobách socializmus, kedy bol ateizmus oficiálnou štátnou filozofiou silného štátu.
 

Paralelné dimenzie: šamanizmus vs. ateizmus

Podľa šamanizmu svet je multi-dimenzionálny, existuje nespočetné množstvo druhov svetov a realít. Každá dimenzia má rýchlosť svojej frekvencie. Každý druh dimenzií másvoju frekvenciu Je momochodom zaujímavé, že v šamanizme existuje aj takýto fyzikálny pojem frekvencia. Zaujímavé, že toto poznanie o frekvenciách poznajú šamani už tisíce rokov. Ak sa chce šaman pozrieť na určitý špecifický druh svetov, musí svoje vedomie najprv naladiť na túto frekvenciu.
Multi-dimenzionálny vesmír ale nie je žiadne duchovno ani ezoterika, ani mystika.
                  Bývalý viceprezident CERNu, kvantový fyzik, Branislav Sitár v celku otvorene hovorí o existencii paralelných vesmírov a podporuje tak šamanský pohľad na svet. Hovorí, že tento svet je len akási projekcia, teda nie realita. To čo vidíme, je skoro nič, v skutočnosti nám viditeľný svet tvorí pôsobenie neviditeľných vesmírov. Tento svet je len projekcia ktoré vytvárajú higgsové bozóny. A pritom higgsové bozóny sú častice s veľkou hmotnosťou – teda túto realitu nám tvorí s ešte väčšou hustotou ako tento svet. V šamanizme sa tiež hovorí, že všetko je zložené z energie aj hmota. Pán Sitár v relácii tiež hovorí, že v CERNe sú schopný z energie vyrobiť ľubovoľný atóm, teda aj hmotu. Podľa modernej fyziky, je hmota energiou a to do slova a do písmena   Viac v rozhlasovej relácii na Slobodnom vysielači:
téma: „60 rokov výskumov v CERN-e a slovenská účasť na tomto výskume“, hosť: Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. - jadrový fyzik, bývalý viceprezident rady CERN-u
                  Kým v súčastnosti v oficiálnych vedeckých kruhoch je šamanský multi-dimenzionálny pohľad na svet považovaný za možnú hypotézu v budúcnosti to môže môže byť vedecký fakt.
                  Ďalej šamani už tisíce rokov hovoria, že všetká existencia, vesmír je z energie a drobných častíc. Je to naprosto šokujúce, pretože je to v súlade s modernou vedou. Ako to mohli vedieť už tak dávno?
                  Argumenty naznačujú, že šamanizmus nie je len slepá viera, ale niečo v naprostom súlade s vedou. Nazvať šamanizmus vedou nie je prehnané.
 

Slabá stránka ateizmu: ateizmus nedokáže vysvetliť fungovanie náboženstva

Náboženstvo je záhadný fenomén. Ako môžu 2 miliardy kresťanov veriť na absurdné náboženské dogmy, ktoré sú v naprostom rozpore so zdravým rozumom a považovať ich za najvyššiu Božiu pravdu? Ako je možné, že sa tak obrovský počet ľudí môže mýliť? Ako je možné že 1,5 miliardy moslimov verí v tak hrozne deštruktívne náboženstvo a považuje ho za Božiu pravdu?
Slabá stránka ateizmu je to, že tieto veci sa ateistickou filozofiou nedajú vysvetliť!! Naproti tomu šamanizmus má na to veľmi jasné a logické vysvetlenie, že existuje kolektívne manipulatívne pole egregor, ktorí ľudí ovláda. Ateizmus nedokáže vysvetliť to ako funguje náš svet (konkrétne ako fungujú svetové náboženstva), kým šamanizmus na to dáva jednoznačnú, logickú odpoveď. Ateizmus nie je filozofia založená na pravde.

Výzva pre ateistov

Povzbudzujem ateistov k tomu, že svoje presvedčenie môžu zmeniť. Celkovo zmeniť presvedčenie je možné. Chce to trochu pokory a práce na sebe.