Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Prečo náboženstvo a cirkev nie je cesta k Bohu? Náboženská predstava Boha vs. skutočný „Boh“

Ľudia majú dobrý úmysel hľadať Boha v kresťanskom spoločenstve, v cirkvi, v kostole – to samo o sebe je pekné – drsná pravda je ale taká, že fanatické kresťanské spoločenstvá ani cirkev nemajú nič spoločné s pravou spiritualitou – ich ovocie sú jedine sektársky vypláchnuté mozgy ich členov.
                 Cez cirkev nevedie cesta k „Bohu“. Pôvodný kmeňoví amazonskí šamani vnímajú náboženskú predstavu Boha ako egregor – energetický zhluk stvorený samotnými ľuďmi. Vylaďovať sa na kresťanskú náboženskú predstavu Boha považujú za niečo nedobré, ba až nebezpečné, pretože človek sa tak naladí na dosť „nečisté“ energie. Egegor kresťanskej predstavy boha si vytvárajú trpiaci ľudia s negatívnymi myšlienkami (a všetci dobre vieme, že 99% ľudí na tejto planéte má velikánske utrpenie a v dôsledku toho aj negatívne myšlienky) a z tohoto dôvodu je egregor Boha totálny energetický humus.
                Ďalej základ spásy a ako najvýznamnejšia vec v kresťanstve sa považuje utrpenie, umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Kresťania považujú Ježiša za jediného Boha, takže čo znamená pre kresťanov Boh? Je to trpiaci boh. Takže egregor kresťanskej predstavy boha je totálny energetický humus a drastické negatívne energie, keď sa vylaďujú na trpiaceho, mučeného a ukrižovaného Krista, pretože krv Krista je základ spásy. Biblia List Efezanom - kapitola 1 verš 7 V ňom (v Kristovi) máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.
V čase pred Veľkou Nocou sa v Katolíckej cirkvi spievajú tzv. pašie, a modlí krížová cesta – je to obdobie kedy sa obzvlášť intenzívne spomína Ježišove utrpenie. Odkazy Křížová_cesta , Matoušovy pašije
A ako najčastejšie vyobrazujú Boha kresťania? Čo je symbolom kresťanstva? No predsa kríž! Kríž nechýba v žiadnom kostole a v žiadnej kresťanskej domácnosti. Kresťania sa ani tak nemodlia k Bohu ako ku krížu - k tomuto symbolu plnému negatívnej energie a negatívnej symboliky. Kresťania sa spravidla vždy modlia dívajúci sa na kríž.
Ateista je omnoho bližšie k Bohu a Pravde ako kresťan. Kresťania sa len vylaďujú na energetický odpad energetického zhluku egregoru ich predstavy Boha.
                 Navyše vylaďovanie sa na kresťanského Boha podľa učenia pôvodných kmeňových amazonských šamanov človeku energiu nedáva ale berie. Egregor kresťanského Boha je energetický parazit. Viac tu Čo hovoria na kresťanskú predstavu Boha pôvodní kmeňoví amazonskí šamani?
                  Slovo „Boh“ nerád používam, pretože je veľmi pošpinené náboženstvami a ľudskými predstavami.
                 Ten skutočný „Boh“ nemá ľudské vlastnosti, skutočný „Boh“ nie je niečo tak nízke a úbohé aby to mohlo mať ľudské vlastnosti. Pôvodní kmeňoví amazonskí šamani sa vylaďujú na skutočného „Boha“ naprosto odlišným spôsobom ako je to v náboženstve. Viac v autentckom svedectve na tomto videu: Slovania a Indiáni a ich vzťah k Absolútnu Bohu. Náboženstvo je zlo. https://www.youtube.com/watch?v=vgAigiccVaQ