Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Kresťanstvo je zvrátený, démonický kult krvi. Ako sa dívajú na kresťanstvo pôvodní kmeňoví amazonskí šamani?

Amazonskí šamani tvrdia,že po krvi túžia len démonické bytosti. Židia Jahvemu obetovali krvavé obete zvierat. Jahve je démon. Jahvemu robí radosť utrpenie a krv.
Jahve chcel dokonca až tak bláznivú vec, aby Abrahám obetoval svojho jediného syna Izáka (to znamená, aby ho zabil)
Kniha proroka Jeremiáša - kapitola 46
10Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat.
           Podobných výrokov v Biblii nájdeme na veľa miestach. Jahvemu prináša radosť zabíjanie a vojny, pretože sú to pre neho obety. To je skutočne zvrátený boh

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 39
17Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv.18Mäso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani, baránkovia, capi a tuční býci Bášanu.19Najete sa tuku dosýta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.
           Ezechiel má víziu o hroznej vojne pri ktorej budú umierať milióny ľudí. Vtáci a zver sú v skutočnosti démonické satanské bytosti, ktorým bude robiť radosť jesť/konzumovať akúsi energiu z krvi z miliónov zavraždených a trpiacich ľudí
           To čo hovoria amazonskí šamani dáva veľmi logický zmysel. Presne to čo hovoria šamani sa píše aj v Biblii, že nejakým zlým bytostiam ľudské utrpenie a krviprelievanie robí radosť. Nie nadarmo robia politici slúžiaci temným silám všetko pre to, aby vyvolávali vojny a nepokoje.
Každý kto používa logický rozum, musí uznať, že utrpenie-vytekanie krvi zo zraneného alebo umierajúceho človeka je niečo zlé – logický rozum potvrdzuje to čo hovoria šamani

Krv v Novom Zákone
Spása Ježišovou krvou
Najvyššia dogma kresťanstva je spása veriacich prostredníctvom Ježišovej krvi v jeho umučení a ukrižovaní. Preliata krv Ježiša teda spôsobila spásu. Protestanti tým, že nemajú Eucharistiu, sa snažia dávať dôležitosť Ježišovej krvi, čo stále fanaticky zvýrazňujú a opakujú.
Hneď najvyšší základ kresťanstva o spáse je v samých základoch zlý a démonický. Kresťanstvo je samo o sebe náboženstvo, ktoré smeruje do nízkych temných pekelných svetov.
           Z utrpenia a krvi človeka môže ísť len negatívna energia. Oslavovanie Ježišovho ukrižovania a vzývanie kultu utrpenia a smrti, stekajúcej krvi Ježiša, a milovať krv Ježiša, znamená byť priamo napojený na negatívne energie ktoré človek veľmi silne a účinne absorbuje.

Kresťanstvo je náboženstvo negativizmu a temnoty
Kresťanstvo je zvrátený démonický kult krvi. Ako hovorí šamanizmus, krvou a utrpením sa živia len zvrátené démonické bytosti. Tieto bytosti supai majú najsilnejší vplyv na túto planétu, s pomedzi všetkých typov bytostí (to hovoria šamani teda nie hocikto).
A celý základ kresťanstva je založený na spáse Ježišovej krvi a umučenia. Len blázon môže povedať, že z utrpenia a krvi môže ísť niečo pozitívne – zdravý rozum nepustí. Kresťanstvo svojou zvrhlosťo u predbehlo už aj islam.
To, že chudák Ježiš umrel, bola nehoda a určite nie niečo cielené.
           Nemôžeme očakávať, že na tejto našej nešťastnej planéte Zemi, niečo zlepší k lepšiemu, ak nebude odstránený tento perverzný kult krvi, ktorý sa nazýva kresťanstvo. To, aby bolo kresťanstvo vyhlásené za ilegálne náboženstvo, je nesmierne dôležité. Verím, že sa tak raz stane.
           Nemôžeme sa čudovať, že všetko na tomto svete funguje tak zle, keď je 2 miliardy kresťanov, kresťanstvo je najväčšie náboženstvo.
           Bytosti supai zámerne vyvolávajú vojny tu na zemi (to je ich hlavná činnosť), aby mohli čerpať energiu z ľudí, čo je nesmierne zvrátené. Bytosti supai majú krv ako potravu. Presnejšie povedané, nepotrebujú však o krv samotnú, ale jej „duchovnú“ esenciu.
Tiež tieto bytosti čerpajú energiu aj z psychického a fyzického utrpenia ľudí - z utrpenia samotného.            Veľmi im vyhovuje to, ak je človek chorý. Vtedy sa dá z tohto človeka vysať veľa energie. Supai tiež pracujú na to, aby sa nedostali na trh kvalitné lieky, ktoré sú schopné účinne vyliečiť vážne ochorenia. Najviac ale tieto bytosti teší krv ľudí, ale aj zvierat.
           Všetky náboženstva, ktoré vyžadujú obete zvierat pre akýchsi fiktívnych bohov (samozrejme vrátane judaizmu), sú podľa šamanov nie dielom ľudským, ale dielom týchto bytostí supai.
           To čo bytosti supai potrebujú je to, aby sa im ľudia stali podobní, aby sa aj ľudia stali takí zvrátení démoni ako sú oni sami. Ešte sa im poradilo ľudí presvedčiť, že vyznávať tento démonický kult je nevyhnutný pre ich spásu. Podarilo sa im ľudí presvedčiť, že jed je liek a že ho nevyhnutne potrebujú, inak sa dostanú po smrti do pekla. Islam je nesmierne zvrhlé náboženstvo , ale kresťanstvo ho predbehlo.
           Tiež sa hovorí, že je treba nasledovať Krista, teda ochotne znášať všetko utrpenie. To je ďalšia vec, ktorá bytostiam supai veľmi vyhovuje – tak môžu ešte viac energiu vycucať ľudí.
           A ešte opakujem, že spása Ježišovou krvou je v kresťanstve to úplne najdôležitejšie a najviac základné učenie. To nie je nič okrajové. Preto sa na túto vec nemôžeme dívať s ľahkou váhou.
           Katolíci kult krvi vyznávajú v Eucharisti, pri spievaní nervy drásajúcich pašií (pri ktorých si pripomínajú Ježišovo umučenie) a pri krížových cestách. Protestantský farár zasa v každej druhej vete na kázni spomína, že Ježišova krv prináša veriacim spásu
           Naši predkovia Slovania pri pokresťančovaní vedeli, že kresťanstvo je zvrátená démonická viera kultu krvi, pretože aj Slovania boli vyznávači štandardnej šamanskej kultúry, ktoré sú v základných črtách po celom svete rovnaké. Slovania sa zapísali do dejín ako národ z najtvrdším odporom voči kresťanstvu a pre svoju neochotu konvertovať bola spáchaná na Slovanoch veľká genocída. Žiaľ teraz sa už veľká sláva Slovanov skončila a dnes ja aj medzi Slovanmi vážny duchovný úpadok. Ukončiť duchovný úpadok je možné znovu navrátiť a to tým, že sa zriekneme kresťanstva a budeme sa venovať meditácii
           Pripomínam to, že fakt, že kult krvi je niečo démonické si nevymyslel nejaký „Ferko Mrkvička“ aby na základe toho mohol spochybniť kresťanstvo. To, že kult krvi je démonické hovorili už dávno šamani tisíce rokov pred Kristom, ešte dávno pred tým ako vzniklo kresťanstvo. A tiež aj súčasní šamani sú schopní priamo na báze astrálneho cestovania vidieť bytosti supai, ako získavajú energiu s krviprelievania a utrpenia ľudí. Kresťania do duchovného sveta nevidia.

Existuje nasledovná dezinformácia o šamanizme:
"Veď aj v samotných šamanských kultúrach obetovali zvieratá. Nemáte náhodou nejaký dvojaký meter, že v kresťanstve a judaizme vám to krvavé obetovanie vadí a v šamanizme nie?"
Amazonskí a Andskí šamani (resp. šamanizmus ako taký, ktorý je na celom svete v základoch rovnaký) jednoznačne veľmi prísne zakazujú a neuznávajú akékoľvek krvavé obetovanie zvierat (ide o obetovanie fiktívnym bohom, resp. bytostiam supai, ktoré sa skrývajú za nejakých bohov). Tieto praktiky pripisujú len čiernym mágom, ktorí to robia.
Ďalej si treba dať veľký pozor, a netreba si pliesť určité obrady šamanov, ktoré sú presne opačného charakteru.
Nakoľko šamani nie sú vegetariáni a nenaleteli kadejakým švihnutým ezoterickým módnym trendom, sem tam nejaké zviera pre členov kmeňa zabijú. Pri tomto obrade sa šamani v žiadnej krvi zvieraťa nevyžívajú, ani ju nedávajú žiadnym bohom. Hneď po zabití zvieraťa šaman urobí tzv. odprosovací obrad - ospravedlní sa duši zvieraťa, že ho musel zabiť.
Netreba si pliesť odprosovacie obrady šamanov z obradmi čiernej mágie, kde sa obrad robí len pre krv, s ktorej duchovnú esenciu pojedajú démonické bytosti.
           Poznámka na okraj: podľa židovskej tradície mäso nesmie obsahovať žiadnu krv, ale v praxi znamená, že sa zviera musí zabíjať takou metódou, aby čo najviac trpelo. Zviera sa podrezať sa musí bez omráčenia, je podrezávané pri plnom vedomí, čo je pre neho veľmi veľké utrpenie.
           Ďalej aj moslimovia raz do roka majú nejaký sviatok, pri ktorom takýmto rovnakým spôsobom zabíjajú zviera.
Židovstvo je veľké zlo a zlo sú aj kresťanstvo a islam, ktoré z tohoto náboženstva vychádzajú.

Sviatosť oltárna: Eucharistia: šialený výmysel kresťanov
Je úplne zvrátené, že najvyššia najsvätejšia sviatosť kresťanov: sviatosť oltárna - Eucharistia má v sebe hlavnú symboliku krvi. Čerpať z krvi nejaké výhody vďaka Ježišovmu ukrižovaniu je naprosto zvrátené. Nielenže je to v rozpore so zdravým rozumom, ale aj spôsobuje to priamy kontakt a napojenie na negatívne energie.
Kňazi úplne priamo v symbolike liturgie omše, robia tú najviac zvrátenú démonickú vec, čo robia len démonické bytosti supai: ide o pitie krvi ako „pokrm spásy“. Kňazi sa týmito obradmi omše úplne priamo pripodobňujú tým najzvrátenejším démonickým bytostiam. Kresťanstvo môžeme oprávnene vnímať ako satanizmus

Katechizmus Katolíckej Cirkvi je najvyššie autoritatívne učenie Katolíckej Cirkvi. Kto v toto učenie neverí v podstate nemôže byť považovaný za katolíka, resp. je označený za heretika/kacíra. Tiež kto neverí v učenie katolíckej cirkvi mal by sa za to u pána farárka spovedať, vyznať tieto hriechy neviery a robiť pokánie. Vyberám z Katechizmu zopár úryvkov o Eucharistii/sviatosti oltárnej. Pre nejakých ľudí ktorí sa v kresťanstve veľmi nerozumejú je to tiež zaujímavé potvrdenie toho, že kresťanstvo to s tou krvou a symbolikou zvráteného kanibalizmu myslí sakramensky vážne:
1375Kristus sa v tejto sviatosti stáva prítomným premenením chleba a vína na Kristovo telo a jeho krv vo vonkajšej podobe vína.
1376Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu svätá katolícka Cirkev primerane a vhodne nazýva transsubstanciácia [prepodstatnenie]
1381„Že v tejto sviatosti je pravé Kristovo telo a pravá Kristova krv, ako hovorí svätý Tomáš, ,nemožno poznať zmyslami, ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu autoritu.
1382Omša je súčasne a neoddeliteľne obetnou pamiatkou, v ktorej pretrváva obeta kríža, a posvätnou hostinou účasti (communio) na Pánovom tele a jeho krvi. Ale slávenie eucharistickej obety je celé zamerané na dôverné zjednotenie veriacich s Kristom prostredníctvom svätého prijímania (communio).
1383„Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna,
1384Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“
Kristovo telo, ktoré prijímame vo svätom prijímaní, „je obetované za nás“ a krv, ktorú pijeme, „je vyliata za všetkých na odpustenie hriechov“.

 

V Biblii sa spomína spasiteľský význam Ježišovej krvi na mnohých miestach:

List Hebrejom - kapitola 13

12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojoukrvou, trpel za bránou.

20 A Boh pokoja, ktorý prekrv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,

 

Prvý Petrov list - kapitola 1

2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropeníkrvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.

19 ale drahoukrvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.

 

Prvý Jánov list - kapitola 1

7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou akrv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

 

Prvý Jánov list - kapitola 5

6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu akrv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu akrv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.

 

Kniha zjavenia - kapitola 1

5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojoukrvou nás oslobodil od hriechov

 

Kniha zjavenia - kapitola 5

9 a spievali novú pieseň: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojoukrvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

 

List Hebrejom - kapitola 2

14 A pretože deti majú účasť nakrvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,

 

List Hebrejom - kapitola 9

14 o čo viackrv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

 

Druhý list Timotejovi - kapitola 4

6 Lebo ja mám vyliať svojukrv na obetu, nastáva čas môjho odchodu.

 

List Kolosanom - kapitola 1

20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jehokrv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

 

List Efezanom - kapitola 1

7 V ňom máme vykúpenie skrze jehokrv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,

 

List Efezanom - kapitola 2

13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovukrv blízkymi.

 

Prvý list Korinťanom - kapitola 10

16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovejkrvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?

 

List Rimanom - kapitola 3

25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jehokrv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy

 

List Rimanom - kapitola 5

9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jehokrvou!

 

Skutky apoštolov - kapitola 20

28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnoukrvou.

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

28 toto je mojakrv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.