Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Neuveriteľné veci v Katechizme Katolíckej cirkvi. "Bláznivá" konšpiračná teória o Vatikáne s jasnými dôkazmi

Niektoré fakty:
-Katechizmus je prehľadná a relatívne stručná encyklopédia oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi a má v Katolíckej cirkvi ešte väčšiu váhu Biblia a je záväzný pre kňazov, kňazi sa naň odvolávajú ako najvyššiu autoritu cirkvi.
-kto napísal katechizmus? Napísali a zostavili ho vysokopostavený funkcionári vo Vatikáne, ako napr. kardináli, i keď oficiálne posledný katechizmus symbolicky vydal Ján Pavol II. (samozrejme aj oficiálne sa priznáva, že Katechizmus nepísal pápež - ten by ani na tak hrubú knihu nemal čas: sú to státisíce hodín práce)

Prekvapenia v Katechizme
Veľmi ma prekvapili niektoré veci v katechizme z ktorých by sa zhrozili aj samotní veriaci, ak to človek číta s otvoreným očami

Kontext
Sme presvedčení, že RKC (rímsko katolícka cirkev) je dielom temných síl. Treba si uvedomiť, že aj pápež je len divadelná bábka s ktorou si niekto zo zákulisia poťahuje. Zákulisní ľudia to jest skutočne vplyvní ľudia vo Vatikáne môžu byť "klany" s niekoľko tisíc ročnou tradíciou a veľmi dobre poznajú pravdu a nie sú v nevedomosti - veľmi dobre vedia, že cirkev je len nástroj zotročovania ľudí a že je to nástroj démonických bytostí supai. Títo ľudia vedia že cirkev je zlo a vedome spolupracujú s temnými silami a démonickými bytosťami supai. A títo ľudia sú bezpochyby aj autori katechizmu a preto aj Katechizmus nie je žiadne nudné cirkevné čítanie ale obsahuje aj mnoho naprosto šokujúcich informácii ktoré vyplýva aj z hlbšieho poznania týchto ľudí.
Samozrejme sfanatizovaní katolícki veriaci budú namietať, že to som si len Katechizmus zle interpretoval a budú popierať jasné dôkazy. Autori katechizmu určite písali katechizmus takým štýlom, aby si tam bežný zmanipulovaný veriaci nevšimol nič nápadné (veď logicky aby z toho nevznikla nejaká mediálna kauza) ale predsa len tú pravdu v tom katechizme povedali nenápadným zaobaleným ale jasným spôsobom, čo nikto nemôže spochybniť !!! Niektoré pasáže v Katechizme sú mimoriadne kontroverzné.

Náboženstvo resp. viera je vo svojom základe o úplnom potlačení a zničení rozumu - bez toho viera nie je možná. Katechizmus túto s pohľadu veriacich drsnú pravdu, hovorí bez servítky na ústa: Celkom jednoznačne "protikresťanský" prvok v katechizme. Toto je citát katechizmu:
143 Vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva Sväté písmo „poslušnosťou viery“.

Autori katechizmu sa netaja tým, že náboženstvo je o otrockej poslušnosti a podriadenosti: Citát katechizmu:
I. Poslušnosť viery
144 Poslúchať (ob-audire: po-slúchať) vo viere znamená slobodne sa podriadiť počutému slovu, lebo jeho pravdivosť zaručuje Boh, ktorý je Pravda sama.


Samotní autori katechizmu poznajú pravdu, nemajú žiadnu úctu k hlupákom veriacim a robia si z nich žarty, ked hovoria pravdu bez servítky na ústa. Veriaci sú pre nich len úbohé obete manipulácie - sú úplne zrobotizovaní cirkvou a bez akejkoľvek kritickosti a rozmýšľania prijímajú náboženské dogmy.
********************************************************
Ďalej je nesmierne zaujímavá časť katechizmu o konci sveta. Hoci podľa oficiálneho učenia cirkvi, cirkev nemôže nikdy zaniknúť, Katechizmus hovorí, že cirkev zanikne (čo je pre veriaceho hrôzostrašná predstava). Katechizmus teda hovorí to isté čo aj pôvodní kmeňoví juhoamerickí šamani, že náboženstvo bude postupne len oslabovať až zanikne úplne - ľudia sa totiž začnú postupne prebúdzať: Citát katechizmu:

Posledná skúška Cirkvi
675 Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.
Vysvetlenie: Ide o veľmi odvážne tvrdenie Katechizmu: hoci oficiálne sa verí, že príde nejaký silný politický vodca Antikrist, katechizmus existenciu antikrista popiera a hovorí, že je to len metafora. Pod "náboženským podvodom", resp. "pseudomesianizmom" je celkom jednoznačne myslená filozofia "ezoteriky", resp šamanizmu, čo znamená, že človek je sám "Bohom" Absolútnom. Takže katechizmus celkom priamo hovorí, že pod "antikristom" myslí osvetu šamanizmu a "ezoteriky". Táto osveta bude logicky katolícku cirkev oslabovať a postupne ničiť. Temné sily - démonické bytosti supai a ich prisluhovači vo Vatikáne veľmi dobre vedia, že planéta Zem a ľudstvo im nebude slúžiť večne ale len dočasne. Aj šamani to tvrdia.


Citát katechizmu: 677 Cirkev vojde do slávy kráľovstva len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní. Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla,
po ktorom zostúpi z neba Kristova nevesta. Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa.
Vysvetlenie: Hoci podľa oficiálnej viery by mal byť "koniec sveta" víťazstvom pre cirkev, aspoň priemerne inteligentný človek pri pozornom prečítaní tejto pasáže dokáže z toho celkom jednoznačne dedukovať, že v katechizme sa tvrdí presný opak. Koniec sveta obrazne prirovnávajú ku Kristovej potupnej smrti, čo symbolizuje konečnú smrť cirkvi, pretože ľudia už budú vyspelí a prídu na to, že cirkev nepotrebujú. Autori katechizmu tiež bez servítky na ústa priznávajú, že "koniec sveta" nebude pre cirkev žiaden "triumf".

Katechizmus na stránke Konferencie biskupov Slovenska
https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC