Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Iniciatíva Zmena života

Zmeň svoj život a zmeň svoje postoje

Celá táto stránka by nemalo byť pre vás čitateľov len niečo teoretické, ale malo by to viesť aj ku zmene vášho života.

S vedomostí a poznania na tejto stránke vyplýva aj dodržiavať akýsi etický kódex a etické pravidlá v živote, ktoré by sa mali dodržiavať. Nemalo by to byť len tvoje právo, ale aj povinnosť. Pretože nieje dobré byť neúplný, polovičatý a povrchný vo svojich postojoch.
Zmeň svoj život a zmeň svoje postoje.
V stručnosti základom Iniciatívy Zmeny života je brať šamanskú filozofiu naozaj vážne, pracovať na sebe a nebyť tolerantný ku kresťanstvu. Kresťanstvo je zlo a ku zlu je veľmi nesprávne byť tolerantný. Základné všeobecné etické princípy hovoria, že so zlom by sme nemali robiť kompromisy.
Iniciatíva Zmeny života nie je nič "špeciálne" ani "zvláštne", nie je to žiadne náboženstvo, sú to len obyčajné racionálne princípy vychádzajúce racionálnej šamanskej filozofie. Na druhej strane nie vždy musia byť tieto etické princípy ľahké a jednoduché dodržiavať a môžete si tým urobiť aj menšie problémy. Eticky založený človek musí byť ochotný za pravdu niekedy aj trpieť.

Samotný text etického kódexu iniciatívy zmeny života v odrážkach Doplňujúce vysvetľujúce informácie sú napísané v zátvorkách šikmým písmom:

Prehlasujem, že:
-prijímam pravdu o náboženstve (kresťanstve). Jednoznačne ho odmietam a považujem ho za niečo zlé a škodlivé - za dielo démonických bytostí supai. Za týmto postojom si stojím a beriem ho naozaj vážne
-nedám svoje dieťa pokrstiť, hoc by ma to malo stáť aj konflikty s rodinnými príbuznými alebo svokrovcami
-nedám (resp. zabránim) dať svoje dieťa na náboženskú výchovu, a nedám ho na prvé sväté prijímanie, nedám ho na birmovku
-nebudem svojmu dieťaťu umožňovať chodiť do kostola
-deti budem učiť šamanskému poznaniu a budem ich vychovávať v zmysle odporu a vystríhaniu sa náboženstvu. Budem povzbudzovať svoje deti k tomu aby sa venovali šamanským meditáciám a astrálnemu cestovaniu
-podľa možností nebudem svojím deťom dávať kresťanské mená, mená kresťanských svätých, či biblické mená (treba si uvedomiť je aj v menách je veľa energie a veľa symboliky. To ako pomenujeme svoje dieťa tiež o niečom svedčí či podporujeme kresťanskú kultúru alebo nie. Aj samotní kresťania svojím deťom s veľkou hrdosťou dávajú typické kresťanské mená, lebo vidia v tom náboženskú symboliku. Napr. mená ako Peter, Jozef, Tomáš, Adam, Eva, Filip, Jakub, Pavol, Damián, Michal, Anna, či Daniel sú typické biblické mená z nového aj starého zákonu. Dominik, Viktor, Vincent, Gorazd, Benedikt, Gregor, Agáta, Anton, František, Július sú zasa typické mená cirkevných svätých. Pred tým ako dáte meno svojmu dieťaťu zistite aký má meno význam. V mene je veľa energie. Najviac odporúčam dať dvojím deťom typické slovanské mená. Slovanské mená pochádzajú ešte s čias šamanizmu, kedy Slovania neboli pokresťančení. Preto Slovanské mená majú v sebe veľmi pozitívnu energiu. Zoznam Slovanských mien si pozrite tu http://ved.sk/pics2013/slovanske_mena_podle_abecedy.pdf. Väčšina tých mien znejú dosť exoticky ale nájdete aj veľa v praxi použiteľných mien pre vaše deti. Niektoré tie mená sú doslova krásne, hlavné tie ženské napr. Kvetoslava, Svetlana.)
-ak si budem hľadať svojho životného partnera, bude to len človek ktorý má od kresťanstva a náboženstva čo najďalej - človek ktorý bude minimálne tolerantný k mojím postojom. V ideálnom prípade pôjde o človeka, ktorý tiež berie šamanskú filozofiu vážne. (Umiernený ateista (teda nie nejaký radikálny) je so šamanského pohľadu tiež v celku dobrým partnerom)
-v prípade ak budem mať záujem o svadbu rázne a jednoznačne odmietnem cirkevné sobášne obrady. Využijem sekulárnu svadbu
-nebudem chodiť do kostola na omše a to ani cez tie najväčšie sviatky
-nikdy nebudem chodiť na akékoľvek kresťanské akcie, kresťanské zhromaždenia, kresťanské gospelové koncerty
-(už) nikdy neprijmem od kňaza sviatosť zmierenia (spoveď), nikdy sa nedám vyspovedať
-v prípade choroby odmietnem obrady pomazania chorých. Ak budem v nemocnici odmietnem spoveď kňaza a komunikáciu s ním
-v prípade smrti, dám si urobiť sekulárny pohreb, odmietnem pohreb s cirkevnými obradmi
-v prípade smrti sa dám spopolniť (je to len odporúčanie, nie ako etická povinnosť) (Poznámka na okraj: dôvodov spopolnenia je viacero. Aj naši nepokresťančení Slovanskí predkovia dávali nebohých spopolniť. Odmietanie spopolnenia zakázala až cirkev, pretože verila v tzv. vzkriesenie mŕtvych. Katolícka cirkev oficiálne dovolila spopolnenie len pred pár rokmi. Spopolnenie je omnoho viac dôstojné. Ľudia sa sa pohrebe nemusia dívať na mŕtve telo - to je naozaj nedôstojné a nedôstojné je aj to, ak budú v zemi telo obžierať červy. Spopolnenie je aj viac ekologické, pretože oblečenie nezhnije. Výhoda spopolnenia je aj to, že celkovo pohreb údajne víde o niečo lacnejšie)
-nebudem za svojich zosnulých príbuzných dávať zádušné omše. Ak niektorí moji rodinní príslušníci predsa len omšu za zosnulého dajú, nezúčastním sa tejto omši
-medzi svojimi príbuznými, či rodinnými príslušníkmi sa nebudem hanbiť za svoj negatívny postoj k náboženstvu a za to, že uznávam šamanskú filozofiu
-rovnako na verejnosti sa nebudem hanbiť za svoj šamanský postoj
-podľa možností a okolností sa budem snažiť šíriť a propagovať šamanizmus a to či už na báze osobnej komunikácie s priateľmi, známymi, alebo na internete napr. zdieľaním na sociálnych sietiach, atď. (O čo skôr by sme my mali šíriť šamanizmus, keď kresťania si šíria náboženstvo a to veľmi aktívne. Kresťania svoju nešťastnú zvrátenú vieru šíria veľmi "výkonne". Kresťania sú v tomto na Slovensku veľmi aktívni. Existujú celé evanjelizačné organizácie, kresťania majú veľa evanjelizačných akcií a aj webových stránok ktoré propagujú kresťanstvo je tiež veľmi veľa.)
-nebudem veriť na rôzne pochybné módne trendy v ezoterike ako napr. extrémne diéty (napr. tzv. vitariánstvo), pochybné liečiteľské praktiky, atď. Za pravdu považujem jediné čistý šamanizmus
-nebudem veriť na rôznych (hinduistických) guruov, ktorí seba vyhlasujú za bohov a nechávajú sa uctievať

Takže ešte raz vás povzbudzujem k tejto iniciatíve: ku zmene života -:)
********************************
Istému človeku, ktorý mi napísal ako bol na pohrebe som odpovedal nasledovne: Tak to je správne, že ste sa nedali zmanipulovať katolíckou cirkvou. Silný a správny človek odolávajúci manipulácii katolíckej cirkvi musí odmietnuť pomazanie chorých, odmietnuť cirkevný pohreb, pretože v opačnom prípade to môže mať duša po smrti o niečo ťažšie. Je nesprávne sa nechať preklínať katolíckou cirkvou. A určite odporúčam po smrti kremáciu, je to omnoho viac dôstojné a aj finančne menej nákladné. Slovania/Kelti a ich biologickí predkovia sa tiež spaľovali po smrti