Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Fascinujúci rozhovor s bývalým pravoslávnym kňazom a mníchom: Patrik Antonio Kokeš

 • Fascinujúci rozhovor s bývalým pravoslávnym kňazom a mníchom. Pre mňa je toto najlepší rozhovor aký som kedy videl na tému náboženstvo
 • Takto drsnú a argumentačne podloženú kritiku náboženstva by náboženský fanatici (vrátane katolíkov), ak by si video pozreli, museli predýchavať minimálne pol roka.
 • Miestami aj veľmi vtipný rozhovor: napr. o témach sexuality, masturbácie, celibátu, manželstva.
 • O téme psychológie náboženstva, napr. o strachu a klamaní seba.
 • Ďalej treba povedať, že pravoslávna cirkev neprešla reformami ako katolícka cirkev – to jest liberálny 2. vatikánsky koncil, ktorý prispôsobil cirkev 20. storočiu. Pravoslávna cirkev je čistý stredovek a je ďaleko viac konzervatívna ako cirkev katolícka.
 • Veľmi som sa nasmial počas rozhovoru 😃 😃. Veľmi odporúčam.
 • Bývalý pravoslávny kňaz hovoril o mystických víziách, ktoré ho jednak k cirkvi priviedli a neskôr mal vízie, ktoré ho naopak viedli k tomu aby cirkev opustil. Kokešova skúsenosť neguje skúsenosti náboženských fanatikov, ktorí argumentujú, že ich viera je najdokonalejšia a neochvejná, pretože ich pri „obrátení“ k náboženskému fanatizmu osvietila nejaká vízia.
 • Snaží sa hľadať pozitívnu interpretáciu Biblie a preklady gréckych slov a hľadať tam to pozitívne. Spomínal napríklad túto tému http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-prekruca-bibliu-rovnako-ako-jehovisti
 • Zaujímavé ako jedna žena s publika spomínala, že zobrala malého syna do kostola a ten z kostola utiekol pretože sa mu zhnusil kríž, to jest mŕtve telo na kríži – aj ja vo svojich videách a článkoch upozorňujem častejšie na túto tému.
 • Spomínal, že so svojimi problémami sa ešte ako kňaz zdelil terapeutke psychologičke. Kiež by viacero náboženských fanatikov konalo podľa jeho vzoru a problémy s náboženským fanatizmom riešili so psychológmi. Bohužiaľ náboženský fanatik pozná len jediný typ falošného „psychoterapeuta“ a ním je katolícky kňaz. Najčastejším dôvodom náboženského fanatizmu je riešenie si svojho komplexu menejcennosti a nepoznám fanatika, ktorý by mal toľko pokory aby si priznal chybu a snažil sa to riešiť u psychológa.
 • Zaujímavé, že kľúčovú víziu aby sa vzdal kňažstva mal Kokeš na mieste, ktoré považujú kresťania za najviac posvätné na zemi – miesto v ktorom veria, že sa jedná o miesto božieho hrobu alebo narodenia. To by náboženskí fanatici katolíci rozdýchavali len veľmi ťažko, že na takomto mieste mal kňaz víziu ktorá ho od kresťanstva vzdialila a nie priblížila. To je pre náboženského fanatika veľmi nepríjemná pravda, ktorá môže viesť k nervovému zrúteniu, pretože sa dozvedel o svedectve, ktoré je presne opačné aké sú jeho predstavy
 • toto video som poslal aj viacero náboženským fanatikom. Navzdory tomu, že si to boli všetci ochotní pozrieť, tak neboli to schopní dopozerať do konca. Vraj došlo k nejakému technickému zlyhaniu alebo niečo im do toho vbehlo a nemohli to dopozerať do konca a u nemali energiu a schopnosti sa k tomu znovu vrátiť. Náboženský fanatik nie je slobodný ale je to otrok - osoba z ktorou si poťahujú démoni a tí im bránia k tomu aby sa prebudili
 • hoci k Jaroslavovi Dušekovi mám veľké výhrady a v mnohom s ním nesúhlasím, toto video sa mu vydarilo veľmi dobre
 • veľmi dobrú poznámku povedal Dušek, že kresťania sa priveľa vylaďujú na mŕtve telo na kríži, čím sa vylaďujú na negatívnu energiu na miesto toho aby zobrazovali Ježiša vo veselšej pozícii
 • dobrá Dušekova poznámka o tom, že Kokeš sa musel zrieknuť aj určitých výhod, ktoré mu kňazský stav prinášal. Mnohým kňazom môže byť príjemné, že ich veriaci považujú za niečo viac, za prostredníkov Boha, za ľudí, ktorých príkazy veriaci plnia na slovo, za ľudí, ktorí majú moc a dokážu manipulovať veriacimi a ovládať ich, čo môže prinášať zvrátenú radosť. Psychologický pocit nadradenosti kňaza mu môže vstúpiť do hlavy. Možno aj toto psychologické nastavenie v cirkvi bráni prijať reformy či už katolíckej alebo pravoslávnej cirkvi a preto zostáva v zadubenom prehnitom konzervativizme. Čím viac zákazov pre veriacich bude kňaz diktovať, tým má väčší pocit moci nad veriacimi.
 • Kokeš upozorňuje na problém, že kresťanstvo je založené na submisívnosti a poslušnosti vyššej autorite kňaza. Tiež po spirituálnej stránke nie je správne aby ľudia chodili za kňazom s problémami, ktorési musia vyriešiť sami
 • zaujímavá téma masturbácie ktorej ja niečo pridám: v katolíckej cirkvi majú katolícki kňazi zakázané masturbovať čo môže mať negatívny efekt, že potom kňaz si radšej uvoľní sexuálnu energiu zneužívaní dieťaťa ako by mal masturbovať. Zvrátená logika cirkvi