Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Celé kresťanstvo je postavené na manipulácii prekladov Biblie - vymazali v Biblii gnostické prvky. Seriózne akademické dôkazy

Každý kto si prečíta tento článok, už nebude ďalej kresťanom. Svätá cirkev Katolícka úmyselne a otvorene klame.

Samotná Biblia spochybňuje kresťanstvo v samom základe, spochybňuje hneď prvé prikázanie. Biblia obsahuje ezotericko-gnostický prvok, ktorý cirkev ututlala. Ezoterika je úplnom rozpore s kresťanstvom. V minulosti, keď som sa zaoberal prekladmi Biblie bol toto kľúčový moment na to, aby som sa zriekol kresťanstva. Cirkev ktorá sa tak veľmi oháňa slovom pravda, tak hnusne úmyselne klame veriacich. Biblia spochybňuje kresťanstvo v samých základoch.Týmnajväčším nepriateľom cirkvi a kresťanstva je Pravda.
Klame len ten, kto Vás chce manipulovať. A cirkev ťa manipuluje, vážený kresťan. Celá cirkev a celé kresťanstvo je založené na klamstve.

Kresťania s posmechom hovoria o jehovistoch ako o podvodníkoch, ktorí manipulujú Bibliu a prispôsobujú si preklad Biblie svojím dogmám.
No ale pozor: to isté čo robia jehovisti robí aj svätá cirkev katolícka a všetky ostatné kresťanské cirkvi. Katolícka cirkev nie je o nič dôveryhodnejšia organizácia ako svedkovia Jehovovi!!!

Ideme teda klamstvá cirkvi odhaliť
Vychádzame z logiky, že Slovo=Boh

Štandardný preklad je nasledovný:
Evanjelium podľa Jána - kapitola 1
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
https://obohu.cz/bible/index.php?styl=PR&k=J&kap=1&v=14&por[]=BKRS&por[]=SKP&por[]=TIS&vyberpor=porovnat#v14

Nesprávny preklad je podčiarknutý text. Správny preklad je "prebývalo vo vás".

Štandardný preklad:
Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 17
20Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.
21Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."


Časti nesprávneho prekladu sú podčiarknuté. Správne preklad je nasledovný:
Nehovorte: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je vo vás".

A hodnovernosť informácii, že je tento môj preklad naozaj správny si môže každý sám overiť na nasledujúcich odkazoch:
http://biblehub.com/interlinear/john/1-14.htm
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%90%CE%BD ako vidíte v sekulárnom prekladovom slovníku, grécke slovo "ἐν" má prvý význam "v" "vo" a význam "medzi" kdesi na poslednom mieste. Zmanipulované teologické prekladové slovniky dávajú význam "medzi" trochu viac do popredia, ale tiež je význam "v" na prednejšom význame ako "medzi." Neopostatnene uprednostniť druhý význam pred prvým je v rozpore s translatologickou vedou, to znamená že cirkev tu úmyselne zavádza veriacich. Aj preklad Biblie latinskej Vulgáty obsahuje preklad latinskú predložku "in" a preklad latinského slova "in" do slovenčiny môže znamenať výlučne predložku "v". http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=J&kap=1&styl=SVUL

http://biblehub.com/interlinear/luke/17-21.htm
http://biblehub.com/greek/1787.htm Ako vidíte grécke slovo "entos ἐντός" má len jeden jediný význam a to "v" alebo "vo vnútri".
Oficiálny anglický katolícky preklad má aspoň nenápadne v poznámkach pod čiarou uvedený možný alternatívny preklad "v", čo je ale stále klamstvo, pretože preklad ἐντός je výlučne len "v" nie "medzi" (among). Preklad "medzi" nepripadá v žiadnom prípade do úvahy a napriek tomu ho tam anglická katolícka Biblia má. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+17&version=NRSVCE
V každom prípade anglický katolícky preklad Biblie je aspoň o niečo bližšie ku pravde ako všetky ostatné verzie Biblie či už v anglické alebo všetkých iných jazykoch, kde sa ani v poznámkach pod čiarou vôbec neuvádza preklad "v".

Takže toto je jasný dôkaz toho ako Katolícka cirkev úmysle klame veriacich a ututláva a kamufluje ezoterické prvky v Biblii. Katolícki kňazi vo svojich kázniach tak často spomínajú slovo "pravda"! Organizácia Katolícka cirkev, ktorá sa najviac najviac oháňa slovom pravda, takto úmyselne klame veriacich a ututláva protikresťanské prvky v Biblii, ktoré sú v rozpore s úplne najzákladnejšími kresťanskými dogmami, bez ktorých by kresťanstvo nebolo kresťanstvom.
Biblia hovorí, že Boha máme v sebe, takže nepotrebujeme Boha vyhľadávať ani v cirkvi ani v kostole. A to sa katolíckej cirkvi logicky nepáči, pretože tak by stratila svoje ovečky a nemohla by nimi manipulovať. Ak je Boh v nás, tak už ďalej nepotrebujeme krst, prijímanie, birmovku a ďalšie cirkevné sviatosti a už nie sme ďalej od cirkvi závislí.
Ak pripustíme, že Boh je v nás, že Boh sme my, tak potom nie sme kresťanmi a už ďalej neveríme na kresťanskú predstavu osobného Boha ktorý je na nebesiach a ktorý je mimo nás.

Kresťania považujú Bibliu za neomylné Božie zjavenie, v ktorom sa hovorí len pravda a všetko ostatné je klamstvo. Rovnako je táto vec aj dogmatickým učením katolíckej cirkvi, že Biblia je neomylná čistá pravda. Ale problém je v tom, že samotná Biblia ktorá je pravda, spochybňuje najzákladnejšie dogmy kresťanstva.

Záverom: som veľmi alergický na rôzne fundamentalistické kresťanské spoločenstvá alebo fundamentalistických a radikálnych kresťanských kazateľov ako je napr. veľmi vplyvné spoločenstvo Godzone alebo vplyvný ultra-radikálny kazateľ Pavol Strežo, Ján Buc, atď. Vymývať mozgy veriacim náboženských fanatizmom je veľká chyba. Je veľmi hlúpe sa fanaticky držať každého slova Biblie pretože Biblia je veľmi nedokonalá kniha, ktorá spochybňuje samotné kresťanstvo. Ak by sme mali brať Bibliu starý zákon naozaj vážne, tak by sme museli zabíjať aj všetkých inovercov/nekresťanov.
Ak by sa dozvedeli fanatickí a radikálni kazatelia o tom ako Biblia spochybňuje samotné kresťanstvo, tak asi by si rozmysleli, či aj naďalej budú tak fanaticky vymývať mozgy veriacim, alebo sa trochu umiernia.