Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Vatikánsky biblista Mauro Biglino, jeho video prednášky s titulkami

Prednáška 2013

https://youtu.be/1j_dTCKImzM

dobře
takže, je zde někdo
jako je v pořádku, aby tomu tak bylo
kdo nikdy...
kdo neví, o čem mluvím
krom toho, že mluvím o bibli...
ale ještě z toho nic neslyšel?
skoro nic
kde je to skoro nic?
jo, tam, ok
další skoro nic
takže jen dvě osoby
neuvěřitelné
dobře
takže
budeme mluvit o bibli
a to tak trochu specifickým způsobem
to je jasné
budeme o ní mluvit z hlediska doslovné četby
toto doslovné čtení dělám proto
že
to říkám pro tyto dvě osoby
že jsem mnoho let překládal hebrejštinu pro nakladatelství San Paolo
které vydalo
17 knih starého zákona
v mém překladu
a pak, od roku 2010, jsem začal ty věci vyprávět po svém
v té chvíli byl můj úvazek, samozřejmě, zrušen
takže mám to štěstí, že už nemám co ztratit
kromě své tváře...
s tím si ale nic nedělám
vím, že ji neztratím
a
trochu samolibosti, promiňte mi to, ale...
a tedy
mohu mluvit svobodně, psát svobodně
protože už nejsem ničím podmiňován
takže přichází Bigli
a, přichází Bigli
všechno, co vykládám
není samozřejmě považováno za přijatelné
není považováno za přijatelné tzv. tradicí
nebo tzv. doktrínou
dnes odpoledne, když jsem sem přijel
jedna osoba mně předala mail
který obdržela
mail, který mluví o mně
přečtu vám poslední řádky
že když člověk nemá víru
nutně se stává naivním
a tedy, že pro podepsaného
zbývají pouze dvě hypotézy
kdo se takto chová
čili jak to dělám já
a je pastičkář
využívající nevzdělanosti lidí
buď je namyšleným člověkem
který místo toho, aby šířil kulturu
a dělal vznešenou a vysoce filantropickou službu
šíří nevzdělanost
a chce prosadit sebe sama
zotročováním lidí
anebo je sám nevzdělancem
ok? čtu vám to úplně začerstva, dostal jsem to před 3/4 hod.
patří to k těm zdvořilejším věcem, které mi říkají...
čili v zásadě jde o toto:
buď zotročuji lidi, anebo jsem nevzdělanec
takže vám... ale to o mně napsali druzí...
takže vám předkládám četbu nevzdělanců
já mám třetí hypotézu
mezi zotročováním... takto alespoň podám veřejnou odpověď
...mezi zotročováním lidí a tím, že jsem nevzdělanec
tou třetí hypotézou je, že
...při sedmém soustu si i já uvědomím, že to je polenta
v tomto smyslu
jsem pozván na večeři
dostanu na talíři polentu, která mně chutná
ale
tato polenta mně je prezentována
jako že to je ten nejvytříbenější pokrm
připravený podle receptu, který zná jen několik málo lidí
kteří ho sami sdílejí jen několika málo dalším
osobám, které
sami považují za hodné obdržet toto poznání a tuto informaci
a tak mi ji sladce vyprávějí, pěkně mi ji ochucují
a já si dám jedno sousto
a dobře, věřím tomu
pak si dám druhé, pak třetí
pak ale počínaje čtvrtým, pátým, začnu něco tušit
a když si dám sedmé sousto řeknu: ne, hele
toto je polenta
čili mouka uvařená ve vodě
čili, jídlo, v uvozovkách
a to říkám bez pohrdání, protože mně chutná
jídlo nevzdělanců
protože stačí dát vařit vodu a nasypat do ní mouku
nemusí u toho moc...
takže já říkám, že když mně někdo nabídne polentu
tak si ji dám velmi velmi rád
pouze ale chci, aby mně bylo řečeno, že mně je předkládán talíř s polentou
a to je třetí hypotéza k těm dvěma
mezi tím, zda jsem někdo, kdo klame lidi, nebo zda jsem nevzdělanec
říkám ne, čili v určité chvíli
chápu, že určité věci... řekněme, mám pocit, že začínám chápat
že jistné věci, které mi jsou určitým způsobem předkládány
se mi jeví už nebýt takovými
ok?
řekněme, že v průběhu let jsem při práci na překladech dospěl k sedmému soustu
a tak vykládám sedmé sousto
pak si s tím musí každý udělat, co chce, včetně toho, že řekne: mně polenta nechutná, dám si něco jiného
to je v pořádku
víte dobře, tedy téměř všichni, kromě dvou
víte dobře, že nemám žádné skupiny, následovníky, sekty, nic
dávám k dispozici své věci, a každý ať si s tím dělá, co chce
včetně toho, že to někdo hned vyhodí, když se to nelíbí, a basta
já dělám konference pouze tam, kde jsem pozván
ve smyslu, že nejsem povoláním kazatel, a nemám žádné pravdy k distribuci
není mým záměrem chodit a vyprávět ty věci
jedu tam, kam mě lidi zavolají
pokud mě lidi přestanou volat, tak přestanu jezdit
to není žádný problém, protože opakuji, nepotřebuji žádného následovníka nebo nohsleda
ale, dvě věci...
jo, a jak vždy říkám, ptejte se mě kdy chcete, samozřejmě
nečekejte tedy na konec, a organizátoři ať mi řeknou, kdy mám udělat pauzu
protože nesleduji čas, nemám ani hodinky, sami si řekněte...
takže
dvě věci, které jsou stěžejní... ...pokud jde o bibli
bible, nezávisle na překladech, není tím, čím si myslíme, že je
není tím, co nám je vyprávěno
v tom smyslu, že to není kniha, která byla sepsána takhle...
ticíce let zpátky
že byla inspirována bohem
a že do ní tedy už nikdo nezasahoval
a že byla postupně předávána tradicí, po staletí, vždy s respektem atd. atd.
pravdou je přesný opak
bible je soubor knih patřící mezi ty nejvíce
přepracovávané, přepisované, přeuspořádávané, promazávané, doplňované, pozměňované
skrývané, objevované, předělávané, promazávané
upravované knihy na planetě Zemi
a to odjakživa
až do chvíle, když mezi 6. až 9. století po Kristu
řekněme židovská teologie
pocítila potřebu tu situaci stabilizovat
čili říci stop, uděláme to tak, aby již nešlo s biblí manipulovat
a tak definovali řekněme kodex
to je ten, co známe jako masoretský kodex
protože tuto práci udělali právě masoreti
tzn. strážci tradice
a mimochodem to bylo několik škol, které také mezi sebou soupeřily
takže to není tak, že by se ve všem shodovaly
a řekněme, že se prosadila tato tiberiadská škola
a tak v zásadě všechny bible, které máme doma, v zásadě vycházejí z tohoto kodexu
z tzv. masoretského kodexu
který je jeden z možných kodexů, pak vám dám nějaký příklad...
takže začneme tím, že řekneme, že máme jednu z možných biblí
a řeknu teď něco velmi jasného, abychom si dobře rozumněli
tradice, to znamená tzv. tradice
nejenom že není zárukou pravdy, ale je jistotou manipulace
takže když slyšíme říkat, ale toto podle tradice... ok...
ok, pokud to říká jedna tradice, už začínáme pochybovat
takový je přístup
proto říkám
já nemám povolání kazatele, protože k tomu bych musel vlastnit pravdu
ne? někdo říká: já vím, jak se věci mají a tak vám je povykládám
já to nevím, jak se věci mají
já jenom vím, že máme jednu z možných biblí
vím, že existují jiné
jak jsem řekl, později udělám nějaký příklad
já pracuji s touto, protože řekněme
že držitelé moci, poznání, o této říkají že to je ta, která je inspirována bohem
takže s ní pracuji ne proto, že bych si ji vybral já, ale že ji vybrali oni
a já nevím, jestli to je ta pravá
to já nevím, to neví nikdo
protože každý říká, že ta pravá je ta jeho
takže všichni jsou přesvědčeni, že mají tu pravou
my máme masoretský kodex, Samaritáni mají jiný kodex
je to samaritánská tóra
tóra, jak víte, je prvních 5 knih starého zákona
to co známe jako pentateuch
to je jádro bible
mezi tórou Samaritánů a tórou masoretů je 2000 odchylek, 2000!
existují bible... existuje Targumim, což je bible napsaná v aramejštině
a tam ty odchylky jsou...
pak se na nějakou podíváme... tam jsou odchylky opravdu obrovské
je to prostě úplně jiný text
ale opravdu naprosto jiný
a toto není věc překladů
to jsou přímo jednotlivé biblické kodexy
když je dáme vedle sebe a porovnáme
mezi masoretským kodexem, což je kodex velmi mladý
protože, jak jsem říkal, tato práce byla vykonána mezi 6. a 9. století po Kristu
takže byla dokončena řekněme v době Karla Velikého
takže ne před tisíciletími, v době Karla Velikého
když porovnáme masoretský kodex s paralelními texty nalezenými v Kumránu
o těch asi někdo slyšel, a ty jsou mnohem starší
existují odchylky, které jsou opravdu zásadní
zásadní
a co tedy masoreti udělali, udělali to, že definovali
řekněme... význam bible
protože semitské jazyky jsou zapisovány pouze souhláskami
takže význam slova zůstává nejasný až do chvíle, kdy dojde k vložení samohlásek
čili tito masoreti tam vložili samohlásky
uděláme příklad
uděláme příklad z bible, tady je napsáno LVT
píše se zprava doleva,
když tady vložím "e"... samohlásky zde neexistují, používají se tečky a čárky označující zvuk samohlásek
toto slovo takto napsané je "tevel"
a znamená země, svět, vesmír
když z tohoto "e" udělám jiné "e"
čte se to stále "tevel"
takhle to ale znamená pohlavní styk ženy se zvířetem
takhle to je země, vesmír, svět
takhle pohlavní styk ženy se zvířetem
nebo pohlavní styk mezi tchánem a snachou
jsou to biblické příklady, žádná fantazie, ano? Leviticus 18, Leviticus 20
takže tuto práci udělali masoreti, že sem vložili ty značky
pokud jde o tyto značky, tak ještě dnes existují určité exegetické proudy
hlavně židovští vykladači, jež je pozměňují
čili odstraňují tyto samohláskové zvuky a vkládají jiné
a mění tak i značně smysl příběhů
to já nedělám
protože kdybych to udělal, tak mě zmasakrují, kromě toho všeho ostatního...
já respektuji každou tečku masoretů
já respektuji každou tečku masoretů
nic neměním, ani jedinou tečku
bylo mně řečeno, že toto je text inspirovaný bohem
ok, dělám tedy četbu textu inspirovaného bohem
tečka. do ničeho nezasahuji
a dělám to tak, že předstírám
s tím že si uvědomuji věci, které jsem právě řekl
s vědomím toho, jak se bible utvářela
dělám to tak, že "dělám jako", že když
bibličtí autoři něco napsali, tak chtěli říct právě to
takže předstírám, že jazyk má nějaký význam
tady, v tom mailu, který jsem vám hned začerstva četl
se říká, že...
ten klíč ke čtení, tento klíč, je mylný,
protože ke čtení jsou jiné klíče
jsou to klíče teologické, spirituelní, ezotericko-iniciační, to je v pořádku
s tím nemám žádný problém
ty věci vím velmi dobře už ze střední školy
že existují všechny tyto klíče ke čtení
všechny, známe je, ne? jsou to klíče, které používá teologie
známe je už z dětství
protože více méně všichni
ne? protože všichni jsme prošli určitou výchovou
v pořádku, ty všechny existují
skvělé, no problem
já říkám, nechte mě předložit můj klíč k četbě nevzdělance
a tou je četba doslovná
nechte mě ji položit vedle těch ostatních
a namísto toho mně je všemi způsoby říkáno, že to nesmím dělat
já to samozřejmě dělám dál
všemi způsoby mně je říkáno, že to nesmím dělat
a k tomu existuje důvod
protože při použití tohoto klíče ke čtení vyplouvají napovrch významy
které jsou
mohou být mylné
jo? protože je možné, že nám někdo navyprávěl kupu blbostí, pravda to je něco jiného
já ale mluvím o tom textu
vyplouvají napovrch významy, které mají logiku a soudržnost
a srozumitelnost, která ani nevyžaduje výklad
stačí si je přečíst
stačí si je přečíst
část těchto významů se mimochodem nachází i v biblích, které máme doma
pak si něco přečteme...
protože ty významy tam už jsou
už od září minulého roku na konferencích předčítám pouze z biblí, které máte doma
ani nečtu své překlady
protože už tam je všechno napsáno
stačí si tu bibli přečíst, což je samozřejmě něco, co neděláme
ke štěstí držitelů moci
ke štěstí těch, kdo píšou takovéto maily
protože když člověk čte pozorně, dostane se k sedmému soustu
protože všichni se dostávají k sedmému soustu, když se čte pozorně
takže... říkal jsem...
máme jednu z možných biblí
a s ohledem na všechny úpravy, k nimž v čase došlo, můžeme pouze dělat jako že...
toto je podlě mě jediný korektní, koherentní přístup, k textu, který takto vznikl
to ale neříkám pouze já
ok, jestli chcete, řeknu to trochu jasněji
možná trochu příliš
v roce 1958 na židovské univerzitě v Jeruzalémě
byl spuštěn jeden projekt, projekt Bible
který řídí univerzitní profesoři, židovští biblisté
tedy oni, pouze oni
a cílem projektu je
zrekonstruovat bibli, která bude co nejbližší
původní bibli, o níž nikdo neví, jaká byla
vyhradili si na to dvě staletí
takže na tom pracují 60 let, a budou na tom pracovat dalších 140 let
za příštích 140 let budou mít bibli
podobající se
bibli sepsané původně, o níž nevíme, jaká byla
zcela jistě nikdo nebude vědět, jaké byly v originále vokály
to nikdy nikdo nezjistí
protože ty nikdy nebyly zapsány
my známe pouze vokály zapsané masorety
čili zapsané těmi, kdo v tom textu nacházeli určitý smysl
o všech těch ostatních se nikdy nic nedozvíme
říká se, že tradice je zárukou pravdy
a na základě tohoto
existují lidé, kteří rozlišují mezi pravověrností a nepravověrností
čili to, co je správné říkat o bibli, a co správné říkat není
mezi koordinátory toho projektu židovské univerzity v Jeruzalémě
je například prof. Rofe, který říká:
tento už na té univerzitě vyučuje 40 let, ok?
Žid, biblista...
ví se, že každý biblický text předávaný písemně nebo ústně nikdy není stejný
texty ze 4. stol. před. Kr. byly jako obrácený trychtýř, z 1 slova na vstupu vycházelo slov několik
proč?
protože ve 4. stol. př. Kr. se nacházíme v období návratu z tzv. babylonského exilu
jeruzalémské kněžstvo se chopilo moci
a řeklo: od této chvíle my, v zásadě
jsme opatrovníci tohoto vědění
a tak rozhodli, jaká
doktrína má být předávána
a od té chvíle v zásadě začali utvářet monoteistickou doktrínu, která v bibli není
texty ze 4. stol. př. Kr. byly jako obrácený trychtýř
z 1 slova na vstupu jich vycházelo několik, ve smyslu, který z toho vznikal
o 2,5 století později ale došlo k opaku, trychtýř obrátil
a v Jeruzalémském chrámě někdo řekl: tady toto je oficiální text
od té chvíle všechny knihy byly upravovány
a když se nějaká kniha lišila hodně
jako že ji nemohli upravit, protože se příliš rozcházela
tak protože ji nemohli zničit, tak ji pohřbili
čili to, co nesloužilo jejich doktríně, to nechali zmizet
v bibli, které máte doma, je citováno 11 knih
které už neexistují, oficiálně
možná v některé římské nebo jeruzalémské knihovně jsou
oficiálně ale nejsou k dispozici
byly nechány zmizet, protože byly příliš explicitní
nešlo jim je upravit
a protože je normálně nemohli zničit
protože přezevšecko byly sepsány jejich předky
tak prostě zasáhli tak, aby nebyli k dispozici
TOTO JE STARÝ ZÁKON
všechno, jen ne inspirovaný bohem
resp. pokud ho inspiroval na začátku, pak o něj úplně ztratil zájem, o tom nejsou pochyby
takže mohu říct
na co jsem před chvílí poukazoval jedné známé
něco, co vždycky opakuji, ale...
já říkám: BIBLE NEMLUVÍ O BOHU
neříkám bůh neexistuje, protože já o bohu nic nevím
takže pro lidi víry bůh existuje, existuje, no problem
já se o to nestarám
já říkám, že ta kniha o bohu nemluví
což je něco naprosto jiného, než když se řekne, že bůh není
já se nezajímám o duchovní světy, protože já o duchovních světech nic nevím
existuje plno mistrů, kteří vědí všechno, ok
pokud někdo chce pravdu o duchovních světech
má stovky dveří, u nichž může zazvonit
ať ale nezvoní u mě
je to jasné? protože já nemám žádnou pravdu o duchovních světech, ani pro sebe, natož pro ostatní
já žiji šťastně v nejistotě
a vlastně v tom úžasně plavu
takže ani nemohu někomu říct následuj mě
protože člověku, který by mě chtěl následovat, bych nedokázal říct, proč jdeme tam, já ale nevím, kam jdu
já ale už nevím jak být jasnější
i tak už vím, že... ok...
nic
takže
jedna z věcí...
dám vám příklad úprav...
provedených masorety nebo jinými tradicemi
víme, že Mojžíš
tak nám to říkají masoreti a my děláme jako, že to je pravda
že Mojžíš byl potomkem Ivrimů
čili potomkem Hebrejců
když čteme bible psané aramejsky
je tam napsáno, že Mojžíš byl potomkem Jahudů
čili egyptských kněží faraona Achnatona
tedy podle aramejské bible byl Mojžíš Egypťan
podle bible masoretů byl Mojžíš Žid
plus mínus
protože v biblích, které máte doma, se také píše
že když Mojžíš musí utéct z Egypta
protože zabil člověka a chce předejít odsouzení
takže odejde do tzv. země... na Sinaj, když to zjednodušíme
a tam přijde k jednomu prameni, kde nějací týpci obtěžují jednu holku
která se snaží napojit dobytek, ochrání ji
ta se stane jeho ženou
ta holka se vrátí domů a vypráví svému otci, co se stalo
a její otec řekne: a kdo je ten, co ti pomohl?
a ona, zatímco Mojžíš přichází, říká, v biblích, které máte doma: tamhle ten Egypťan
takže i v biblích, co máme doma, zůstala stopa toho, že Mojžíš pravděpodobně byl Egypťan
takže tady máme tradici, která říká, že Mojžíš byl potomkem Hebrejců
a druhou tradici, která říká, že byl potomkem Jahudů
neptejte se mně, která je pravá, protože já to nevím
samozřejmě
neví to nikdo, každý má svou pravdu
v pohodě, každý ať má svou víru, skvělé, no problem
my známe
tetragram
JHVH
což má být Jahve, čili jméno boha
v biblích napsaných aramejsky
jméno tady toho není tady to
ale píše se 2 jody
čili 2 "i", a čte se to "aj"
takže v bibli masoretů máme JHVH
v aramejských biblích Targumim máme JOD JOD
které jméno je pravé? kdo to ví...
tradice je jistotou minipulace
a tady to, jak vidíte... to nemluvíme o překladech, ano? mluvíme o tom, jak je bible napsána
ještě předtím, než pomyslíme na její překlad, napsáno je toto
víme, že Židé nemohou vyslovovat Jahveho jméno
ne? protože...
protože se jedná o nevyslovitelné jméno, to je rozšíření jednoho
přesného pokynu, který on, ať už se jmenoval jakkoliv, dal
on řekl: nevolejte mě zbytečně
ale nevolejte mě zbytečně neznamená nejmenujte mě
znamená to: nevolejte mě kvůli všem vašim blbostem
vy, protože pak uvidíme, kdo to je
vy si vyřešte všechny své záležitosti sami
a když pak budou opravdu nějaké problémy
vážné, tak s tím přijdete až za mnou
prvně ale postupujte podle hierarchie svých šéfů, které máte jako prostředníky
takže Židé... aby si byli jisti
že neporušují toto pravidlo
ustanovili, že ho nikdy nebudou jmenovat
a tak namísto JHVH, Jahve, říkají Adonaj
což v jazyce masoretů znamená Můj Adon
čili ta koncovka je přivlastňující přípona
první osoby singuláru
podle Targumim však Adonaj neznamená Můj Pán
ale znamená Adon jménem Aj
což byl jeden egyptský velitel
jaká tradice je ta pravá? nevím...
musíme ale vědět, že existují
protože jinak se vystavujeme riziku
a o tady těch věcech víme díky tomu, že provádíme četbu nevzdělanců
proto v tom pořád pokračuji... četbu nevzdělanců
proto v tom pořád pokračuji
jinak se vystavujeme riziku, že se budeme vyhýbat četbě nevzdělanců, že zavřeme oči
a že nám bude říkáno, že bible ve skutečnosti říká... ne ne ne...
jedna bible říká nějaké věci, jiná bible říká jiné
potom jsme svobodní a měli bychom být svobodní si vybrat tu, která se nám líbí víc
my, tady v Itálii, nebo prostě na katolickém Západě
máme věřit, že starý zákon sestává ze 46 knih
pravých
tj. kanonických, inspirovaných
pro Jeruzalém, pro židovský kánon, je pravých knih pouze 39
čili 7 pro nás pravých, pro ně pravé nejsou
pro protestanty... protestanti v zásadě následují židovský kánon
takže i pokud jde o protestanty, 7 knih pravých pro katolíky, pro ně pravé nejsou
kdybychom se narodili mezi koptskými křesťany
čili v Africe
bylo by nám řečeno, že pravých je v zásadě těch 39
židovského kánonu, plus další knihy, které nejsou pravé ani pro Židy ani pro katolíky
která bible je ta pravá? kdo má pravdu? to nikdo nemůže říct, to nikdo nemůře říct
protože pro Kopty je jasné, že tam ty knihy jsou pravé
a pro nás jsou naopak fake
protože tady je někdo, kdo od stolu rozhoduje, kterým knihám máme věřit, a kterým knihám věřit nemáme
a to jsem ještě nemluvil o překladech
pouze o bibli jako takové
mezi masoretskou knihou Izaiáš
a knihou Izaiáš nalezenou v Kumránu, prakticky celou
je více než 250 odchylek včetně celých slov
které jsou v jedné a nejsou v druhé
čili každá skupina si sepisovala svoji knihu a přizpůsobovala si ji
každá skupina
pak zde je jedna dominantní skupina, která říká: teď vám to řeknu já, řekneme my, které knihy jsou ty pravé
a je to od té dominantní skupiny, od níž, pochopitelně, přicházejí tyto maily
protože toto je jeden dominikánský farář
a je to od dominantní skupiny, od níž přicházejí tyto maily, protože není možné akceptovat
aby byly vykládány tyto věci, ale tyto jsou nezávislé na překladech
o překladech jsem ještě nezačal mluvit
ale takováto je bible, takhle je všem na očích
a to je něco, co můžete pochopit sami, sami
stačí jenom chtít si ty věci nastudovat...
ale ty věci jsou očividně takto
interpretace s tím nijak nesouvisejí
jestli se tady píše JOD JOD a tady je napsáno JHVH, to s překlady nesouvisí, to tak je prostě napsáno
potom ať si každý vybere svoji verzi
píšou američtí rabíni, kteří jsou velmi otevření, jsou studijního typu
jeden z nich je... položil jsem mu několik otázek o Abrahámovi... několik takových kuriozit... a...
prostě jsem po něm něco chtěl... podle mě byl Abrahám Sumeřan
byl to Sumeřan
to byla jeho zem původu, nějakou dobu tam žil, atd. atd. atd.
a tento člověk, dr. Robert Wexler, který je prezidentem American Jewish University v Los Angeles
učitel, Žid
z americké židovské univerzity v Los Angeles
mně píše, že většina moderních znalců bible
jejich... má za to, že Abrahám nikdy neexistoval
Abrahám, pravděpodobně, nikdy...
most modern biblical scholars, "scholar" znamená učenec, ne školák, jo? v angličtině
"most" znamená většina
jejich moderních biblistů má za to, že Abrahám nikdy neexistoval
no everyone accepts that Moses was historical
ne všichni akceptují, že Mojžíš existoval
to píšou s naprostým klidem
s biblí je mnohem lepší předstírat, dělat jako
potom, bůh existuje, existuje, super
naštěstí nepotřebuje tuto knihu
protože kdyby tuto knihu potřeboval, byl by na tom opravdu špatně
bůh existuje, pro lidi víry, super, já k tomu nemám co říct
mám co říct k tomu, když mně někdo tvrdí, že bůh je ve starém zákoně...
takže... žádná otázka?
pokud jde o boha, něco o alláhovi?
ne nic... nic, protože abychom mohli mluvit o koránu, bylo by potřeba prvně mluvit o novém zákoně
musím se držet své cesty... teď ani nemluvím o novém zákoně
takže... tady ten
kdo byl tady ten? protože toto je
podstata věci, protože, podívejte, celý zbytek
já... podívejte, dnes tady je moje nejnovější kniha
nejnovější kniha, kterou jsem nazval
vědomě: BIBLE NENÍ SVATÁ KNIHA
bible není svatá kniha, protože, opakuji, bible nemluví o bohu
bible nám vypráví jiný příběh
bible nám vypráví příběh o vztahu mezi jedním národem
a jedním individuem, o němž nám masoretská bible říká
že má tady to jméno
a jedná se o vztah každodenní, konkrétní
jasný, mezi jedinci z masa a kostí
včetně jeho
čili nejde o vztah mezi jedním národem a nějakou duchovní entitou
jiná z mých knih má název: V BIBLI NENÍ STVOŘENÍ
protože stejně jako bible nemluví o bohu
bible nemluví ani o stvoření
čili nemluví o stvoření nebes a země, vesmíru... ne
ne
bible nám vypráví, opakuji, od prvního verše Genesis
to, co je běžné překládáno... tady již vstupujeme na pole překladů... co je překládáno
slovy "na počátku bůh stvořil nebesa a Zemi"
hebrejština nám říká, že na počátku elohimové udělali sérii věcí na jednom místě, kde se nacházela voda a půda
ne že stvořili nebe a Zemi
hebrejský termín "bara", který je překládán jako "stvořit"
je termín, který nikdy nemá význam "stvořit", ani jednou ve starém zákoně
nejenom, ten semitský kořen
neznamená "stvořit" v žádném semitském jazyce
nikdy... čili koncept stvoření, a o to méně koncept stvoření z ničeho
není ve starém zákoně přítomen
a i tady opakuji
já nevím jak vznikl vesmír
pro lidi víry, vesmír byl stvořen bohem, v pořádku
no problem, pokud jde o mě, já to nevím, takže nemohu ani oponovat ani přikyvovat, a ani se o to nezajímám, protože...
to je jedna z věcí, o nichž vím, že nezískám odpověď
takže tomu nevěnuji ani jednu minutu... pak, jestli věda nám jednou řekne, jak vznikl vesmír, ok
vezmeme to v potaz... já se věnuji bibli a bible o stvoření nemluví
jenom to
vypráví nám totiž příběh konkrétního vztahu mezi jedinci
mezi jedinci, jež bible přesně jmenuje
Elion
ELION, ELOHIM, JAHVE
toto jsou tři jména, jejichž pomocí se mluví
o tom, co v překladech... a tady se dostáváme k jádru pudla
bývá podáváno jako "bůh"
takže, Elion, to je hebrejský termín, který bývá překládán jako Nejvyšší
takže pokaždé, kdy v biblích, které máte doma, čtete Nejvyšší, v hebrejštině je elion
jenomže elion není jméno
ale je to, jak se říká, determinativ, čili
je to vlastně příd. jméno, které označuje vlastnost někoho
a elion znamená, to/ten, co je výše
např. to je v bibli použito vícekrát jako příd. jméno
např. když se mluví o jedné stavbě
např. v Ezechielovi se říká, že měl místnosti dole, a pak měl jednu místnost, která byla "eliona"
tedy horní pokoj, který je nahoře, takže toto je někdo, kdo je nahoře
pak je používáno toto jméno... takže překládat //to první// jako Nejvyšší je suma sumárum skoro správně
není správné ho překládat absolutním superlativem, to ale není důležité, můžeme to tak používat
dalším slovem je Elohim, elohim je hebrejský termín, který odpovídá italskému termínu "bůh"
tento termín je v množném čísle
který je v italštině převáděn do jednotného čísla
a překládat elohim jako bůh je dílo čisté, naprosté, absolutní, jednoznačné fantazie
protože nikdo na světě neví, co znamená termín "elohim"
žádný seriózní učenec semitských jazyků neříká, že elohim znamená "bůh"
jsou to teologové, filologové-teologové, kteří to překládají jako bůh... protože to bůh neznamená
neví se, co to znamená
takže bychom alespoň měli mít zdravý rozum, být korektní a nepřekládat ho
a říkat elohim, kdekoliv je elohim, řekněme elohim
a pamatovat na to, že se jedná o množné číslo
což je uznáváno, protože nelze jinak, tady to je designace plurálu
pak se ale někdo všemi způsoby snaží poučovat, že se jedná o zvláštní plurál, abstraktní, označující důstojnost
majestátní plurál, protože to vlastně znamená bůh, takže i když to je plurál, označuje jenom jednoho
pak tady je toto: Jahve
což je jméno, které se ve starém zákoně objevuje v jedné chvíli, když Mojžíš
který má s tímto přímý vztah, a vlastně je jeho polním velitelem, pracujícím pro tady toho
mu říká: ty jsi ale kdo?
protože Mojžíš v zásadě říká: já musím přesvědčit ostatní, aby tě následovali, ale musím říct, kdo jsi
protože... Mojžíš se ho ptá: kdo jsi? protože věděl velmi dobře, že to není bůh, protože bohu se taková otázka neklade
a on mu odpovídá a říká mu: "ehieh ašer ehieh"
to je znovu jedna fráze, která bývá překládána: "já jsem, co jsem", "já budu, co budu", "já byl, co byl", "já budu, co byl"...
já už tři roky říkám, že... a pak mu říká: budete mě připomínat tímto jménem
ne jako Jahve
protože jaké byly zvuky vokálů, které vyslovil, to nevíme, to nebudeme vědět nikdy
jedno je jisté, když On řekl, budete mě připomínat tímto JHVH, hebrejský jazyk neexistoval
takže ani nevíme, jakým jazykem mu to řekl, hebrejský jazyk začal existovat o nějaká 4 století později
takže jakým jazykem byly vysloveny tyto zvuky? to nevíme
víme, že tyto čtyři souhlásky byly zapsány cca
víme, že tyto čtyři souhlásky byly zapsány cca 4 století poté, co byly vysloveny
takže jak byly předávány během těch 4 staletí?
to si sami můžete představit
vokály k nim byly připojeny o dalších 1600 let později
to je to co víme o jménu Jahve
o jménu domnělého boha
víme toto, nic...
nic... ani jakým jazykem bylo proneseno
takže, abych se vrátil k tomu mailu, kdo je ten, co klame?
kdo říká, že neví nic? nebo kdo říká, že o tom jméně ví všechno?
když ani nevíme, jakým jazykem bylo proneseno
kdo je ten, co klame?
hm?
to se povedlo s tím mailem, líbí se mi
takže
protože to jediné, co můžeme říct, je že tady to jméno není hebrejského původu
protože ho znali jiní ještě před Židy
znali ho jako JH nebo JHV
a na ugaritských tabulkách, čili
řekněme staří Féničané, současný Libanon
čili jeden z tady těch... jednotné číslo tady těch je "el"
v zásadě, nebo "eloha"
čili jeden el, na jedné z těchto tabulek, říká: jméno mého syna je JHV
čili tady ten byl synem jednoho z tady těch
a to je psáno
jeden člen římské židovské komunity mně už více než před rokem napsal
že tady ten
byl pravděpodobně mladším synem jednoho z šéfů
a měl se osamostatnit a předvést co umí, a byl mu dán určitý úkol
na ugaritských tabulkách se píše, že jeden el říká: jméno mého syna je JHV
během četby nevzdělanců vyplouvá napovrch řada věcí
takže, nevíme, kdy bylo... jakým jazykem bylo proneseno, takže pořádně ani nevíme jak se vyslovovalo
zcela jistě nevíme, jaké samohlásky, jaké zvuky samohlásek tam byly, protože ty nebyly
to, co vám mohu říct je, že v textu masoretů
mohlo by se říct ve většině případů
není vokalizováno jako Jahve, ale je vokalizováno jako Jehova
Džeova
takže je vokalizováno JEHOVAH
protože ostatně se neví, jak bylo vokalizováno původně
takže o bibli víme, že nevíme
a když nemáme pravdy k předání, nesmíme klamal lidi
protože klamat... klame, kdo říká: já ti řeknu, jak to je
já nevím, jak to je
vím, že to není tak, jak nám je vyprávěno s tou jistotou, o tom není pochyb
tak to není, jak to je doopravdy to nevím
jistě ale, jistě
vím, že tady ten nebyl ten, kdo řekl své jméno hebrejsky
tímto způsobem, s přesným významem, protože tak tomu prostě není
prostě ne
takže, potom se říká, že elohim
je jednotné číslo
a že Elion, Elohim a Jahve jsou tři způsoby k označení téhož boha
protože, přirozeně, když je potřeba předávat monoteistickou doktrínu
nelze než tvrdit
že to, co je v hebrejštině napsáno pomocí různých determinací, termínů
tak se ve skutečnosti vztahuje k jednomu individuu
tady to je jedna bible
distribuovaná týdeníkem Křesťanská rodina
čili bible pro rodiny
a pak ji zkonfrontujeme s jinou biblí, Deuteronomium 32,8
v Deuteronomiu 32,8 se píše toto:
když Nejvyšší
rozděloval národům jejich příděl
když rozděloval lidské potomky a stanovoval hranice lidu
v hebrejštině je: když Elion
určoval příděly a hranice lidů a národů
říká bible masoretů, takže je přeložena správně
udělal to podle počtu synů Izraele
avšak Elion nepřiřadil národy podle počtu synů Izraele, a vlastně tady to je fráze, která nedává smysl
a nedává smysl, protože ve starých kodexech, ve všech
je psáno, že Elion učinil toto rozdělení a toto přidělení podle počtu dětí elohimů
ne podle synů Izraele
toto je jedna z mnoha změn, které provedli masoreti, aby dali důležitost svému národu
tam se ale říká, že Elion rozděloval národy, stanovoval hranice, a přiděloval je, neříká se komu, prostě přiděloval
a toto rozdělení a přidělení dělal na základě počtu dětí elohimů
a říká, že při té příležitosti
příděl, nebo porce... tady se píše Pána
v hebrejštině je Jahve, a ve všech případech, kdy ve svých biblích doma najdete Pán nebo Věčný, v hebrejštině je Jahve
takže překládat Jahve jako Pán nebo Věčný
s vědomím toho, že ani nevíme, jakým jazykem se to vyslovovalo
je správně nebo to není správně?
je to tak očividné, tak očividné
ok
je to příliš očividné, proto se nemá dělat četba nevzdělanců
protože se člověk dostane k sedmému soustu
takže, porcí Jahveho je jeho lid, Jákob
Jákob a jeho potomci
mimochodem, pozor, Jákob je synem Izáka, který je synem Abraháma
čili porcí Jahveho není Abrahám nebo Izák, ale od Jákoba dál
ne Abrahám, Jákob!
to by šlo rozvést více... takže...
On, čili Jahve, ho našel v pustině
ve řvoucím zmatku samoty
postaral se o něj, vychoval ho, obehnal ho atd. a teď pozor!
Jahve, tady se píše Pán, sám ho řídil
můžeme v té druhé bibli přečíst verš 12?
Pán ho vedl sám, nebyl s ním žádný cizí bůh
ok, díky, žádný
a v hebrejštině se píše: nebyl s ním žádný cizí Elohim
takže se vás ptám, pokud toto je jediný bůh, jak s ním tam mohl být nějaký cizí bůh?
jak by mohl?
zatímco pro židovské autory to bylo naprosto v pořádku
říká se, že když tady ten rozděloval národy, přiděloval je
udělal to poté, co spočítal ty své
a v onom přídělu se jemu dostalo toho kousku, a s tím kouskem nakládal sám a nenechával si od nikoho pomáhat
čtu teď bibli vydanou Křesťanskou rodinou, ne své vlastní překlady, ok?
čtu jako nevzdělanec bible
které máte doma, četba nevzdělanců!
takže... a jaká je tam to bible? já to nevím, nicméně...
stáhl jsem ji z... prostě nějaká bible, ok
takže
tady stojíme před tajemstvím
které samozřejmě vyžaduje výklady, pakliže si máme myslet, že tady to je jeden jediný
protože, tady se musí říct: ale bůh
rozpočítává sebe sama
bůh bůh bůh, rozpočítává sebe sama
rozdělí a přidělí národy nevím komu
a v tom přidělování
On si vezme pouze jednu část
a řekne o ty ostatní části se nezajímám
takže pokud jedinou část, když rozpočítal sebe sama
si přidělí a rozhodne se o ni zajímat, čili o Jákobovy potomky
tak my všichni, teď nevím, jestli je mezi námi nějaký potomek Jákoba
jestli tady je, je s ním
ale my všichni máme právo říct: ok, nás sis nevybral, žij si svým životem, my si budeme žít naším
rozhodl ses ty, že se o nás nebudeš starat, ne my
a to už je docela pěkná záhada, nevysvětlitelné tajemství v mysli boha
který se stará o definování hranic, lidů a národů
o jejich přidělení neví se komu
a řekne já se ale budu starat pouze o tady ty
a ti ostatní mu jsou putna
toto říká bible, kterou máte doma
a až sem se nacházíme ve sféře tajemství neproniknutelné boží mysli
je tady ale ještě něco jiného, co celou záležitost dramatizuje
celá bible, celá bible
kterou máte doma
je vyprávěním o tom, jak tady ten
s těmi svými
masakruje stovky tisíc lidí
aby jim vzal území, na něž chce dostat ty své
takže musíme vzít na vědomí, že tady ten
si večer nepamatuje, že On sám tam ráno tam ty lidi dal
a když se rozhodne, že ta území ho zajímají
namísto toho, aby si je sám přidělil, když je bůh, s kým potřeboval diskutovat? s nikým
ne, namísto toho, aby si je sám přidělil, řekne těm svým:
teď půjdeme tam, všechny je povraždíme a to území si vezmeme my
jsme v kruhu naprostého šílenství
prostě pokud to je tak, a to říkám bez obavy z rouhačství
protože to není bůh, tady to je mentální deviant
jako pokud tady to je jeden jediný, tak je mentálně chorý
ale On jeden není, je tady jeden šéf, jedna skupina a jeden z té skupiny
toto nám jasně říká bible
všechno ostatní je teologický výmysl
o tom není pochyb
anebo tady ten je mentálně nemocný
ale nejenom On
On v průběhu událostí vyprávěných biblí soustavně říká:
já jsem Elohim Izraele, a to říká stále
takto se soustavně označuje, ne já jsem Bůh, já jsem Elohim tady těch
a já jsem žárlivý Elohim
a říká těm svým: když mě zradíte s jinými elohohimy, kteří neexistují
tak vás zabiju
a to dělá, pravidelně, zabil jich 40 tisíc
co ho zradili s jinými elohimy
tady to je psáno v biblích, které máte doma
stačí si je přečíst jako nevzdělanec
stačí si je přečíst jako nevzdělanec, prostě si je přečíst!
bez přílišného přemítání, je to všechno napsáno
takže on je, krom postižení určitou chorobou
žárlivý vůči rivalům, kteří neexistují
a pokud to neví On, že neexistují, kdo to má vědět?
ale cvoci by byli Jeho následovníci
a kdybych já náležel k židovskému národu
tak bych se nasral jako zvíře, kdybych slyšel říkat, že moji předkové byli tak pitomí
proč pitomí?
protože nerozpoznali, na základě každodenní zkušenosti
efektivitu tohoto příběhu, oni poznávali pravého Boha, toho jediného, všemohoucího, vševědoucího
transcendentního, duchovního
oni poznávali pravého Boha, toho jediného, všemohoucího, vševědoucího
transcendentního, duchovního, stvořitele nebes a Země
a, přečtěte si bibli, neustále ho opouštěli
aby se dávali do služeb Druhých, kteří neexistovali
může být někdo stupidnější?
já bych se naštval, kdyby se říkalo něco takového o mých předcích
protože bych to považoval za urážku
ale oni to dělali
opouštěli ho, teoreticky boha vševševševševševšechno
a obraceli se k idolům z kamene nebo kusům dřeva
copak nechápali ten rozdíl?
to jako nebyli stavu pochopit ten rozdíl?
když tady s tím měli vztah po staletí, minimálně od Abraháma dál
s Mojžíšem ho viděli společně stolovat
připravovali mu vanu ke koupeli, připravovali mu jídlo, tady tomu, pak uvidíme...
a přesto přezevšechno
ho opouštěli a obraceli se k někomu, kdo neexistoval... podle doktríny
tj. k tzv. pohanským bohům, kteří neexistují, kteří jsou holým výmyslem člověka
ale může být někdo takhle? nemůže!
a oni takoví ve skutečnosti nebyli
oni se obraceli k jiným, protože dobře věděli, že ti druzí existují, a jak
a ti se mimochodem zajímali o to stejné území
a byli rivalové tady toho, a proto byl tady ten terorizován představou, že by ho ti jeho opustili a přidali se k druhým
a říkal jim: pokud to uděláte, tak vás zabiju
protože nebezpečí, že bude těmi svými opuštěn, zrazen, bylo trvalé
trvalé, on se toho děsil
to je v bibli naprosto evidentní! opakuji, ne v mých překladech
v biblích, které máte doma
to je klíčové
a je jasné, že tady to nesmí být akceptováno, protože když se přijme tato zřejmost, všechno padá
všechno padá
moment... padá všechno, co na bibli bylo vystavěno
protože, opakuji, ne že bůh neexistuje, to je něco jiného
padá ten bůh, který byl na základě bible vymyšlen, to je něco jiného
bla bla bla
když se podíváme do Genesis... bla bla bla
v jedné chvíli...
//dojde k vyhnání Adama a Evy z Edenu...// bla bla bla
uprostřed květin... bla bla bla ...ano, já bych to situoval do oblasti Ázerbajdžánu
prosím?
já bych to situoval do oblasti dnešního Ázerbajdžánu
čili na západ od Kaspického moře, v oblasti jezer Urmia a Van
kde se nachází tzv. pohoří Urartu, čili Ararat
kde mimochodem došlo k mnoha archeologickým objevům, o nichž se téměř nemluví
objevuje se tam celá řada nálezů
které budí dojem velké přítomnosti lidí, vzdělaných, obzvláště pokud jde o astronomii
právě v tom teritoriu, opravdu velká astronomická střediska
a pak je teda vyžene z toho Edenu a říká:
pak Pán Bůh řekl: hele, ten člověk se stal jako jedním z nás
jedním z nás
bla bla bla
stal se jako jeden z elohimů
pokud jde o poznání dobra a zla, pohlídejme si, aby nepozvedl ruku a neokusil plodu i ze stromu života, aby z něho nejedl a nežil navždy
bla bla bla
takto já vyženu člověka a na východě Edenu postavím cheruby
bla ...aby střežily strom života
takže
tady je opravdu mnoho informací
pokud jde o strom života, moje hypotéza je v mé knize, která je tam vzadu
ale tady je spíš potřeba promluvit o Adamovi a Evě
bla bla bla
//teď je jako my//
přesně
ostatně oni říkají
uděláme, uděláme! Adama k našemu obrazu a podobě, "uděláme"
uděláme Adama "podle naší podoby", ale ne "k našemu obrazu"
a toto se nepíše ani v masoretské bibli
tam se píše: "s tím něčím, co obsahuje náš obraz", ne "k našemu obrazu", což je něco úplně jiného
toto je jeden překlad opravdu úmyslně mylný
protože je psáno
"s" tím něčím, co obsahuje náš obraz
a udělají tady toho adama
udělají muže, ne ženu, při tady té příležitosti
pak bible říká, že elohimové vzali adama
a umístili ho do Edenu
čili nevytvořili ho v Edenu, vytvořili ho jinde, pak toho muže vzali a umístili ho tam
a dali mu... jak říká bible, protože on se měl starat o to území
a tím mužem se myslí skupina mužů, protože "adam" je uveden členem
takže se nejedná o jednoho jedince, je to ona skupina nazývaná "adam"
takže tady ti se měli starat o to území, čili měli obdělávat půdu a chovat dobytek, takto bible jasně hovoří
pak bible říká, že v jednom okamžiku si elohimové uvědomili
že pro toho muže, pro adama, není společnost zvířat dostatečná
a rozhodnou se, že mu udělají ženu
což znamená, že ti adamové, byli to samci, žili sami se zvířaty
svatí pasáčci... ale ve smyslu jejich vlastní izolace...
a tak tedy stále žili sami
taková je představa, která mi přichází na mysl, ne? protože byli...
osoby žijící izolovaně se zvířaty, tak se rozhodnou jim udělat ženu
a tu udělali jak? podle bible
uspí muže, vlastně ho uvedenou do hlubokého spánku, takže nejen že ho uspí, uvedou ho do hlubokého spánku
odeberou mu něco ze zakřivené boční části
pak uzavřou maso, kde udělali ten odběr
a pomocí toho, co odebrali, udělají ženu
takže ten způsob, jakým byla ta žena vyrobena, nám dává najevo, že tyto skupiny nebyly mezi sebou plodné
a vlastně, když se narodí první syn, který se jmenuje Kain
Eva říká, že to udělala díky pomoci jednoho elohima
čili k narození prvního syna byl nutný zásah některého elohima
pak dělají další
když udělají prvního syna
jeden elohim říká: tito se stali jako my
protože do té chvíle se o výrobu adamů starali oni
a řeknou: teď je vyženeme, protože pokud tito začnou čerpat i ze stromu života
tak se stanou příliš nebezpečnými, protože budou moci žít "le olam"
"le olam", to bývá překládáno jako "věčnost" atd., ale ono to ve skutečnosti v hebrejštině neznamená
tam není koncept věčnosti, znamená to dlouhé trvání v minulosti nebo v budoucnosti
takže, tady ti
měli strach z toho, že tam ti, co se stali plodnými, tedy schopnými se reprodukovat
by mohli získat přístup k praktikám
zajišťujícím dlouhé trvání života
a to je obsaženo právě v příběhu o stromu života, a tak je tam odtud pošlou pryč, čili vyženou je
udělají dalšího syna, který se... takže tam ten strom života pravděpodobně představuje nějaké praktiky zaručující dlouhý život
a současná genetika začíná provádět praktiky zajišťující notné prodloužení života
takže když Kain... to je ten příběh o Kainovi a Ábelovi, Kain zabije Ábela
Kain je vyhnán a říká: když mě ale odtud vyženete, kdokoliv mě potká, tak mě zabije
pokud ale Adam a Eva byli prarodiče lidstva
a Ábel už byl po smrti, kdo byl ten kdokoliv?
nebyl tam nikdo
podle doktríny... podle bible tam bylo plno lidí, takže on se bojí, že bude zabit jinými
četba nevzdělanců... takhle to je psáno...
Kain má štěstí, není zabit, najde ženu, udělá děti, vystaví město atd. atd. a stojí na začátku velké civilizace
obdařené řadou znalostí, od stavebnictví po chov dobytka,
po zemědělství, písmo atd. atd.
takže tady máme příběh o jedincích
kteří vytvoří skupinu
mužů, uvedou ji do určité situace, aby tam pracovala, aby to tam spravovala
to je to, co známe jako pozemský ráj
což ale v hebrejštině neznamená "pozemský ráj", v hebrejštině to znamená "ohrazené a chráněné místo"
umístěné v Edenu
takže, můžeme říct, že to bylo jejich velitelské středisko, experimentální laboratoř, skleník, nebo něco takového
vezmou tady ty muže a dají je tam, po nějaké době si všimnou, že ti evidentně nebyli jenom se zvířaty úplně spokojeni
a tak se rozhodnou, že vyrobí ženu
ze začátku, tady ti, pravděpodobně, nejsou plodní
a kuriózní věc je tady ta, že když sní tzv. jablko
tak si ti dva, říká se, uvědomí, že jsou nazí
a říká se, že se skryli
a my si všichni myslíme, že se tam objevil pocit studu
ale to není, že ti dva se skryli jeden před druhým
to není, že ten muž se styděl být viděn ženou a naopak
skryjí se oba dva a zakryjí svůj pohlavní aparát před elohimy
ne mezi sebou
můžeme si ale myslet, že elohimové, kteří je viděli nahé až do chvíle předtím, byli najednou pohoršeni?
ne, protože tam je
příběh o tom, jak oni
okamžitě pochopili, že odhalení jejich pohlavnosti bylo něco, co šéfové nechtěli
takže se snaží skrýt skutečnost, že to objevili
to ale samozřejmě skrýt nejde, a tak je vyženou
takže ve skutečnosti, jak říká
biblista, Žid, Amos Luzzatto
říká, tam nebyl žádný prvotní hřích a nebyl tam žádný postih
byl tam rozsudek post eventum, čili šéf tady těch v Gan Edenu řekl, ok
chtěli jste tady tuto možnost, ok, teď
pozor, poznání dobra a zla, vysvětluje tento biblista, Žid
to není poznání dobra a zla tak, jak to chápeme my
čili jako poznání nějakého etického řádu, že někdo si je vědom toho, co je správné... ne ne ne
říká:
od této chvíle budete zakoušet kladné i záporné aspekty situace, do níž jste se dostali
čili, chtěli jste tuto soběstačnost? ok, jděte se z ní těšit pryč odtud
a říká Adamovi: teď když budeš chtít jíst, bude to na tobě
protože si to budeš muset vydobít
protože dokud s nimi byli tam uvnitř, tak s jídlem žádný problém neměli
a říká Evě: teď pochopíš že dělat děti působí bolest
to není odsouzení někoho
to je rozsudek post eventum, typu: chtěls kolo? tak teď musíš šlapat
to jinak nejde, nemůžeš na kole sedět a nehýbat se, je pěkné jezdit na kole, ale je potřeba taky šlapat
ok, takže říká: teď pochopíš že dělat děti působí bolest
chtělas to? ok, je to tvoje věc
takže tam není prvotní hřích
je to tvoje věc, takže tam není prvotní hřích
když tam není prvotní hřích, jsme v klidu, nejsme poskvrněni ničím
a i kdyby tomu tak bylo
pokud je pravda, že Kain tam venku našel plno lidí, tak to znamená, že tady ti dva nejsou prarodiči lidstva
a pokud nejsou prarodiči lidstva, tak i kdyby tam byla poskvrna prvotního hříchu, tak ji na lidsvo nepřenesli
když už, tak na své vlastní potomky, tečka. pokud něco
to jako fakt ne
ale pokud něco, tak by to přenesli na své potomky
takže když se dělá četba nevzdělanců
čte se jenom to, co máte v biblích doma
hodně se toho pochopí
to proto je tady ta potřeba tam vkládat alegorie, metafory atd. atd. protože jinak je jasné, že ty věci nejsou kompatibilní
s doktrínou, která je předávána
a je jasné, že na těchto příbězích čtených nevzdělanci se nedá vytvořit žádná náboženská nauka
protože to jsou velmi konkrétní příběhy, velmi konkrétní
pak se můžeme všichni domluvit na tom, že tady ti psali jenom tak
takže, pokud tady ti psali jenom tak, pokud masoreti psali jenom tak
pokud si ty věci vymýšleli, tak všichni všichni všichni všichni musíme akceptovat
že z bible se nedá nic vytěžit, protože bible neobsahuje žádnou pravdu
leda, když si ji vymyslíme
jsou to ale oni, kdo mají potřebu ji vymýšlet
protože
jinak, to, co nám vypráví bible, je naprosto jasné
a taky snadné k pochopení, stačí si ji pozorně přečíst
předtím jsem mluvil o...
můžeme vzít Soudců 11,24?
před tím jsem mluvil o elohimech, to je věc, která... podívejte...
11,24
myslím
jo, protože já ve svých knihách, v těchto letech jsem napsal celou řadu nepřijatelných věcí, někdo z vás možná nějakou moji knihu četl...
takže jsem napsal, že bible není náboženská kniha, že bible nemluví o bohu, že nemluví o duchovních světech, že bible nemluví o andělech
ve smyslu, že bibličtí malachimové jsou jedinci z masa a kostí, stejně jako je jedinec z masa a kostí tady Ten
...malachimové tedy nejsou duchovní bytosti, měli byste vědět, že andělé byli definováni
čili že duchovnost andělů byla ustanovena na jednom koncilu ve 4. stol. po Kr. ok? 4. stol. po Kristu
protože předtím se neshodovali v tom, že jsou duchovní
a vlastně, dám vám jeden příklad
u církevních otců, např. v Tertuliánově De virginibus velandis
se píše, že mladé dívky
které se účastnily shromáždění, na nichž byli přítomni tzv. andělé
si musely zakrývat hlavu, dlouhé vlasy, závojem
protože dlouhé vlasy sexuálně dráždily anděly
takže pro jejich ochranu bylo lepší, aby se zahalovaly
toto je v kumránských textech, v traktátech o brachotech
to stejné
na shromáždění, na nichž jsou přítomni andělé, musí dívky chodit se zahalenou hlavou
protože to bylo pro ně nebezpečné, protože oni zas takoví andílci nebyli
v dopise Korinťanům, apoštol Pavel
apoštol...
Pavel
říká:
na shromážděních, na nichž jsou přítomni "angeloi", což je řecký překlad termínu "malachim"
dívky, ženy musí chodit s hlavou, se znamením podřízenosti na hlavě
čili řekněme se zahalenou hlavou
vůbec ne z respektu před bohem
kvůli andělům
kvůli andělům
až s postupem času se stali duchovními bytostmi, předtím takovými až tak nebyli
pak jim byla přidělána i křídla
opakuji
existují andělé? v pořádku, k tomu nic neříkám
nejsou to ti ze starého zákona
ok? vždy dělejme tato rozlišení, ať jsme všichni v klidu...
bla bla bla
i v bibli je několik pasáží, kde se píše: potkal jsem jednoho z nich, naštěstí ještě žiju
bylo lepší je nepotkat... člověk byl víc v klidu, když je nepotkal
nebyli to žádní tichošlápci
takže
takže jsem říkal, tito malachimové byli jedinci z masa a kostí
cheruby... nejenom, že nejsou andělé, ale na rozdíl od malachimů to nebyly ani osoby, byly to stroje
stroje!
takže ti cherubíni s ohnivými meči, to byly stroje? přesně tak
víte co píše část židovské exegeze?
ta židovská exegeze, co je proti mně, ok? ne nějací kamarádi
cheruby... Židům je díky talmudu odjakživa známo, že to byly mechanické objekty
jakési roboty sloužící k atd. atd. atd.
Židům je díky talmudu odjakživa známo, že to byly mechanické objekty
já jsem to vyvodil z mé nevzdělané četby masoretské bible
to proto v té nevzdělané četbě pokračuji
malachimové
hebrejský termín "malach", což je singulár od "malachim", přeložen do italštiny jako "anděl", označuje běžné lidské bytosti
čili jedince z masa a kostí
v mnoha věcech má Mauro Biglino pravdu, bible, jak tvrdí, není náboženská kniha
já jsem napsal, zdokumentoval
snažil jsem se to zdokumentovat, že bible mluví o genetickém inženýrství
jak udělali Adama a Evu, jak zasáhli v případě Noeho atd.
že bible mluví o genetickém inženýrství je známo odjakživa prostřednictvím talmudu
je známo Židům odjakživa, to se píše na internetu
já jsem v jedné své knize věnoval celou jednu kapitolu Satanovi
abych zdokumentoval, že Satan ve starém zákoně neexistuje
kapitolu o Satanovi Mauro Biglino zpracoval dost dobře a k tomuto mu opravdu gratulujeme
to všechno pouhou četbou nevzdělance
pouhou četbou nevzdělance
proto to dělám dál
takže, problém je tady ten
problém je stanovit, zda tady to je bůh, nebo ne
Soudců 24... předtím jsem říkal, že je naprosto evidentní
že tady to je šéf, tady to je nějaká skupina
on spočítá ty své, podle těch svých ustanoví hranice, přidělí je
v rámci tohoto přidělování tady tomu připadl jeden kousek
Jemu se to nelíbí, není se svým kouskem spokojen, tak bojuje proti kolegům ve snaze jim sebrat další kousky
tečka.
protože jinak by to znamenalo
že On rozhoduje, stále On si nepamatuje, jaká rozhodnutí udělal, a aby napravil ta rozhodnutí, zmasakruje stovky tisíc lidí
to je druhá možnost, jiná tady není
podívejme se ale, co nám bible dále říká... 11,24 můžeme to přečíst?
copak ty nevlastníš to, co ti Kemóš, tvůh bůh, dal do vlastnictví?
takto i my budeme mít ve vlastnictví území těch, které Pán před námi vyhnal
ok, tady jsme v knize Soudců
tady hovoří jeden ze soudců, izraelitští soudci to nebyli ti, kdo zajišťovali spravedlnost
ale polní velitelé, kteří předtím, než bylo založeno království, Judské království, Davidovo království, pak Šalomounovo atd.
řekněme, povstávaly tyto jednotlivé postavy, které braly do rukou vládu
ve chvílích, kdy bylo nutné si něco podmanit, v obzvláště nebezpečených situacích atd.
takže tito přebírali moc, tady ten, co tady mluví, je soudce jménem Jefta
a jedná s nepřátelským lidem, s Amonity
protože oni válčili s Amonity, Moabity, Edomity atd.
protože se přetahovali a navzájem si zabírali kousky území
o trochu menší než nějaký italský region, abychom měli představu
takže tento Jefta říká králi Amonitů:
vy si držíte území, které vám dal váš Elohim Kemóš
my si držíme území, které nám dal náš Elohim Jahve
čili tam se opravdu s odzbrojující jasností píše
že Jefta, Izraelitský vojevůdce
říká: my jsme podřízeni Elohimovi jménem Jahve a držíme si území, která nám On dal
váš Elohim, který se jmenuje Kemóš, vám dal tam ta území a vy si je držíte, naprosto rovnocenně
neříká že nám je dal bůh, a tedy...
a vám je dal Kemóš, který neexistuje
protože podle této dokríny neměl existovat, samozřejmě
zatímco existoval, a jak... když se říká, vy máte to, co vám dal ten váš, my máme to, co nám dal ten náš
ale to že existoval onen Kemóš věděl i moudrý Šalomoun
který mu nechal postavit kultovní místa
protože Šalomoun, který byl moudrý, věděl, že Jahve tady dneska je, ale zítra tady už být nemusí
takže si udržoval dobré vztahy s ostatními jeho kolegy
kteří operovali na stejném teritoriu
takže Šalomoun nechal postavit kultovní místa pro jednoho jménem Kemóš
a nechal postavit kultovní místa pro jednoho jménem Milkom //= Moloch//
čili dalšímu elohimovi, který byl v té oblasti
vlastně tady ti nižší elohimové se navzájem přetahovali o malé kousky území
zatímco velcí šéfové, kteří dohlíželi na velké říše
Egypťany, Asyřany, Babylóňany, Chetity
ti se přetahovali o říše
ti malincí se okrádali o malé kousky země, nebo se o to alespoň navzájem pokoušeli
tady to se píše v biblích, které máte doma
to tam čteme... tady v té, jak to je napsáno?
území, které ti tvůj bůh, to je samozřejmě překlad, v hebrejštině je Elohim Kemóš, dal do vlastnictví, ty si ho držíš
takto i my si držíme to, co Pán, čili Jahve, náš bůh, náš Elohim, nám dal do vlastnictví
úplně stejní... vy máte to vaše, my máme to naše
tečka.
pak jsou jmenováni i další elohimové
a pak jsou jmenováni další elohimové, už jsem říkal, Milkom, Baldeor, Balzebub, Balzafon
je jich tam fůra dalších, fůra, všichni jsou biblí jmenováni
takže pokus o předělání tohoto termínu v jediného Boha je pokus, který opravdu nedává smysl, nedává smysl
protože bible nám souvisle vykládá o pluralitě tady těch jedinců
myslím, že o tady tom by nemělo být pochyb
řekněme
jsme opatrní
a to vyplouvá při četbě nevzdělanců
pak existují všechny ty ostatní způsoby čtení, ok
já, jak jsem říkal
dávám k dispozici to moje
každý ať si s tím dělá, co chce
je tady mnoho jiných
to moje je to nejnižší čtení, absolutně
jsou tady ostatní četby, které se pohybují opravdu ve výšinách
a, občas říkám, kdybychom měli stůl... prostřený... s fůrou těch nejúžasnějších, nejvytříbenějších pokrmů
připravených podle receptur atd. atd. atd. tak já tam pokládám jenom vařené brambory
a basta, já jenom beru brambory a házím je do vroucí vody, to dokáže udělat každej nekňuba
já ale říkám: nechte mě na ten stůl položit mé vařené brambory
pak ať si s nima dělá každý co chce
namísto toho je mně neustále říkáno...
pak ať si s nimi dělá každý co chce... namísto toho je mně neustále říkáno, že ty vařený brambory tam nesmím dávat
já je tam ale dávám pořát dál... chcete si udělat přestávku?
bla bla bla
tady jeden pán měl jednu otázku
kde? bla bla bla
bla bla bla //malachimové, proč terorizují a jaké je jejich poslání//
ok, poslání popisuje samotné jméno, které znamená "nositelé příkazů"
"vykonavatelé příkazů", z čehož pochází řecké angelos, což znamená to samé
...takže to byli něco jako stráže?
ano, byli to vykonavatelé příkazů od tady těch
ostatně i z bible se dá pochopit, že když byl Jahve na cestách, tak měl vždy jednoho nebo dva po boku
jako své poskoky, řekněme, a dával jim různé úkoly, aby něco vykonali
a oni se samozřejmě chovali jako Někdo
a jako Někdo mohli být čas od času nepříjemně agresivní, protože měli pocit, že si mohou volně dělat co chtějí
takže měli nějakou pravomoc, kterou jim dával elohim
přesně tak
bla bla bla
to má významný smysl, to má významný smysl
prostě to byli mocní jedinci mající pravomoci, a určitým způsobem svými podřízenými opovrhovali
třeba čteme, že Jahve... moment, hned jsem tam...
že Jahve říká: vy mně odevzdáte každého prvorozeného syna, stejně jako každého prvorozeného samce, čili je to pro něj to samé
takže je nepovažovali... za něco víc...
pak, když bude čas, si řekněme, co s nimi dělal, ale to by bylo na celou přednášku
prosím
je někde napsáno, jestli malachimové jsou stejné rasy jako elohimové, nebo byli vytvářeni jako...
ne, to tam není
v některých kodexech vlastně jsou pasáže, kde
kde se zdá, že jako malachimové jsou označováni titéž jedinci jako potomci elohimů
jako kdyby náleželi ke stejné skupině, může tomu tak být
ve skutečnosti malachimové jsou funkčního řádu
mohli bychom říct v rámci nějaké vojenské hierarchie je
generál, pak plukovníci, pak poručíci, podporučíci atd.
jako malachim by tedy mohla být definována jedna funkce
takže se nemusí jednat o rozlišení rasového typu, protože
říkali jste 10 minut... tak je využiji s tady těmi dvěma...
když Abrahám
sedí... za předpokladu, že existoval... budeme to tak brát...
Abrahám sedí ve stínu svého stanu
a vidí přicházet, jak říká bible, 3 anašimy
což je množ. číslo od "iš", což znamená mužští jedinci
vidí, že přicházejí tři
vidí, že jsou hladoví, zaprášení, špinaví, žízniví atd. atd. atd.
řekne jim: zastavte se, já vám připravím jídlo, vodu, umyjte se, odpočiňte si, než budete pokračovat atd.
a po pár verších zjistíme, že jeden z těch tří je Jahve
Genesis 18
jeden z těch tří je Jahve
zastaví se na pár slov k Abrahamovi, nají se, napije, umyje se atd. atd.
zůstane na pár slov u Abraháma a ti druzí dva odejdou
a v okamžiku, kdy odcházejí, a jdou vykonat funkci posla pro Abrahámova synovce Lota, který je v Sodomě
ti dva anašim, čili dva mužští jedinci, úplně přesně jako Jahve, jsou nazýváni malachim
čili v tom okamžiku se z nich stávají poslové a stávají se malachimy
to je opravdu krásná pasáž, která nám pomáhá pochopit, že přišli tady ti 3
všichni tři stejní, všichni tři, co páchli potem
ne? byli špinaví atd.
a dva pokračují jako poslové a stávají se z nich malachimové
jsou to ale pořád anašimové
ostatně o pár veršů později jsou znovu nazývání anašim
je zde úžasná zaměnitelnost
je to všechno jednoduché
nepřidávejme... když na to nenaskádáme závoje
občas mně někdo píše: ale Biglino, co si myslí, že objevil? nic! já jsem neobjevil nic
nic
já čtu to, co je psáno
jenom chci, aby se to nezakrývalo
máme-li použít termín "odhalil"
souhlasím s ním ve smyslu, že se snažím odnímat závoje
kterými to zakryli, aby nebylo možné pochopit to, co se chápe, když se dělá četba nevzdělanců
ostatně dělat četbu nevzdělanců je zábavné, takže... prosím
bla bla
co ale hledáte vy?
já uspokojuji svoji zvědavost, to stačí, já nevím kam dojdu, jestli dojdu k nějakému cíli, to nevím
já uspokojuji svou zvědavost, což mě docela dost baví
když mě pak někdo žádá, abych o tom mluvil, tak to dělám
když to po mně nikdo nebude chtít, tak o tom víc mluvit nebudu
v této chvíli až do října 2014 nemám volné termíny
všechny víkendy...
už nemám soukromý život...
až do října 2014 musím mluvit, pak co já vím...
dnes ještě v noci mám od 3 do 5 přímý přenos do Spojených států, už potřetí
takže dnes v noci pokračuji s Amerikou
je to přímý přenos od New Yorku až po Los Angeles, celé to přednáším já, nejsem tam jako host, chápete?
není to jako že bych tam měl nějaký vstup
celé to je věnováno mé práci, jsem tam jediný
na ty dvě hodiny
bla bla
ok, jdeme si dát... jo, prosím
mluvil jste o Kumránských textech, kde se z toho něco dá přečíst?
víte, to není, že by existovala jedna publikace
existují napříkad studie Luigiho Moraldiho, publikované nakl. UTET, což jsou hutné svazky téměr 1000 stran, opravdu zajímavé
a pak tady je plno knih ostatních badatelů... vlastně ono to bylo rozděleno mezi badatele
takže každý z toho vydal kousek, takže...
kumránská literatura jako taková neexistuje... do které, když člověk nahlédne, tak najde všechno
na internetu jsou také texty, i co byly vydány, ale
bla bla
teď se tomu kvůli určitým věcem věnuji
pro své další práce
ale to není, že by tady byla nějaká knihovna Kumrán, kde by bylo všechno
bla bla
a existuje ještě asi myslím 9 papyrů, které ještě nebyly publikovány
už proto, že kumránská otázka zřejmě zpochybňuje samotné počátky křesťanství, takže
po desetiletí bylo všechno držené pod pokličkou
protože dává informace o rozdělení esejců, caddikimů, chasidimů
a je tam jeden, který by mohl zpochybnit osobu Krista
je to velmi riskantní, velmi riskantní
bla bla //Eva a had//
"had" to znamená
takhle, ty příběhy, abychom si dobře porozumněli
ty příběhy, jako většina příběhů Genesis
nejsou plodem židovského myšlení
byly opsány od okolních národů, obzvláště od Sumeroakkaďanů a Féničanů
u tam těch
ty příběhy nebyly podrobeny teologické, monoteistické kontrole
jasně se mluví o tom, že tam... byl velký šéf
jehož jméno např... takhle, toto jméno se nachází i ve féničtině
a tam je považován za šéfa bohů
takže zatímco tady se z něho dělá bůh, stále on, tam je jasně řečeno, že to je kápo bohů
naprosto jasně
v sumeroakkadštině je nazýván Anu, což znamená Vrchní
přesně jako Elion, Ten co je nahoře
a je tam řečeno, že tady ten měl dva syny
kteří mezi sebou bojovali
jeden z nich byl ten, co udělal Adamua, což je sumeroakkadské jméno Adama
takže ani to nevymysleli, převzali to tam odtud
Adamu nebo Lulu, což znamená "smíchaný"
protože byl udělán z rozdílých materiálů
takže, jeden z těch dvou, který udělal Adama, Adamua
je ten, který ho taky měl víc rád
to byl ten, kdo chtěl dopřát tady tomu Adamuovi, Adamovi
stát se nezávislejším, víc se vyvíjet
ten druhý, bratr, naopak říkal: ne, tady ty musíme držet jak jsou, protože tady mají pracovat a šmitec
takže, v postavě hada
lze spatřovat
nesoulad mezi těmi dvěma bratry
protože jeden bratr říká: adamy držme pod kontrolou, protože tady ti se v žádném případě nesmí vyvíjet samostatně
ten druhý, naopak, který je udělal
se svou družkou, která se jmenovala Ninchuršag
ten druhý, který je udělal a chtěl jim dát nezávislost, tedy porušil
příkazy bratra a dal jim tady tu možnost
a jablko je znázornění té volby
a navíc to ani není jablko, protože jablko pochází z "malum", jímž byl do latiny přeložen hebrejský termín, který znamená prostě "plod"
tam není "jablko", protože "malum" znamená jak "zlo", tak "jabloň", v latině
takže došlo ke sloučení významu
v hebrejštině ale tady ten význam není
takže to je vyprávění o tom okamžiku, kdy oni po dohodě s tím jedním z bratrů učinili to rozhodnutí
vlastně se rozhodli přijmout tu nabídku
takže jsme zpátky, teď se budeme dotazovat
připraveni?
mluvili jsme o tom
že Jahve... dostal jako příděl...
chtěla jsem se zeptat na jednu věc z knihy Henochovy... bla bla bla... //tělesné spojení mezi elohimy a lidmi//
takže, o pohlavním spojení mezi elohimy a pozemskými ženami mluví i bible, Genesis kap. 6
kde se říká, že synové elohimů viděli, že dcery adamů jsou přitažlivé
spojovali se nimi a udělali děti
takže, nejprve by bylo potřeba zopakovat, co bylo napsáno tady
že bůh měl nějaké syny...
byli to potomci elohimů... pokud elohim je bůh, bůh měl syny
a tady ti synové se spojují s lidskými dcerami
jinak mimochodem ti, kdo považují "elohim" za Boha, tak říkají, že tady se to "elohim" naopak vztahuje na zákonodárce...
jo? jako tady "elohim" má znamenat "zákonodárci", "soudci"...
ne? je jasné, když si někdo vymyslí teorii a pak vezme text
a v částech, kde text neodpovídá teorii, ho změní, prostě tam vloží významy podle svého
vezměme Texe Willera a uděláme s ním přesně to stejné
takže... pohlavně se spojují, udělají děti
kterým se říká "giborim", což znamená "slavní" nebo "mocní" lidé
a tady k tomu, pokud to chápeme dobře, nemělo dojít
v tom smyslu, že tady to křížení, míšení, se nelíbilo šéfům
ty dva druhy prostě měly zůstat odděleny
mimochodem říká jeden...
čili spíše než o hřích se mohlo jednat o porušení nějakého pravidla
my jsme ti kdo vládnou, tam ti jsou ovládáni a my se s nimi... prostě nemísíme
a to je také z hlediska vládnoucí vrstvy pochopitelné
takto ani naši kolonizátoři se nespojovali s kolonizovanými národy
protože si je udržovali v područí, opovrhovali jimi atd. atd. atd.
...stále v Genesis kap. 6, se píše, že v té době, tj. když docházelo k těmto spojením, byli na Zemi nefilimové
"nefilim" je termín překládaný do řečtiny jako "gigantes"
což znamená "obři"
a píše se, že tady byli i potom
neříká se ale, že by potomci tady těch byli nefilimové, říká se tam, že jejich potomci jsou giborimové, ne nefilimové
takže tady byli obři... říkal jsem, že ještě dnes existují tací, kdo mění vokály zapsané masorety
např. někteří z těchto exegetů říkají, že tam není psáno "nefilim"
ale dovolávají se kořene "nafal", který označuje interrupci
a říkají, že v té době se prováděly potraty
ve smyslu, že dělali selektivní potraty a nechávali naživu... jenom syny
teda mám pocit, že odstraňovali syny a nechávali narodit jenom dcery
takže, změnou samohlásek termínu "nefilim", z obrů se stávají potraty
ok? a to dnešní exegeté dělají
na internetu atd. talmud, celá ta jejich interpretace tady té pasáže
čili stačí změnit pár samohlásek a změní se všechno
takže se směle dá říct, že kdyby oni považovali bibli za svatou knihu, tak by do ní nezasahovali
pokud ji někdo pozměňuje, tak ji nutně nepovažuje za svatou
takže... ti všichni se pobouřili, když jsem vydal první knihu
jak se někdo jenom opovažuje?! ale jsou to oni sami, co
co pozměňují literu, takže ji nepovažují za svatou, protože to, co je svaté, je tabu
je to z definice tabu, nemůže se do toho zasahovat
takže pokud do toho mohou volně zasahovat, zdamená to, že se jedná o jednu z mnoha knih, jak tomu ve skutečnosti je
a v té pasáži je jedna zajímavá věc... na jednom místě se tam píše, že
Elohim říká:
já už se nebudu
s adamem dohadovat
vždyť je jenom kusem masa, jeho život bude 120 let
a tam je jeden termín
víte, že se píše zprava doleva, BŠGM
což masoreti vokalizovali jako "be-ša-gam"
"v/proto" "že" "pouze", a pak "basar", čili "protože pouze maso" --//zde ale "gam" = "také/pořád", nikoliv "pouze"//--
"v/proto" "že" "pouze maso", tedy...
já se s adamy už nebudu dohadovat
"v/proto" "že" "pouze maso", protože jsou vlastně jenom kus masa
takže jeho život bude 120 let
a pak je tady jeden profesor z bejrútské univerzity
prof. Salibi, který říká, ne, tady ta vokalizace masoretů je nesprávná
protože tady se to musí rozdělit jinak, je to potřeba rozdělit tady
a je to "be-šagam" --//var. "be-šaga-m" = v chybě jejich//--
a říká, že tady to je semitský kořen, který přešel jak do hebrejštiny, tak do arabštiny
který znamená "lít organické tekutiny"
takže tady ten říká, že tam elohimové říkají:
my už nebudeme adamy obohacovat
"s" "lít naši spermatickou tekutinu"
a jeho život bude 120 let
takže se říká, že tam, podle tady toho profesora americké univerzity v Bejrútu
elohimové se rozhodli přerušit svůj přísun jejich genetického materiálu
čili "už nebudeme dávat naše sperma"
adamům
a jejich život se tím zkrátí
tady to lze, opět, dohledat v bibli
protože předtím, před tady tím rozhodnutím, byli tzv. patriarchové, kteří žili až do 800, 900 let
od té chvíle, v biblích, které máte doma, vidíte, že délka života je 600, 500, 400, 300, 200
až klesne na 100 a něco, např. Mojžíš měl 120 let, atd.
takže ve skutečnosti tam bylo období, kdy docházelo ke spojením
čili dávali jim svůj genetický materiál, a v jedné chvíli řekli šmitec
přestane přísun genetického materiálu
a život člověka, toho pokolení, té skupiny
drasticky klesá, s postupem času, protože ubývá genetického materiálu od tady těch
ok? odpověděl jsem?
mluvili jsme o tom, že Jahve dostal jako příděl Jákoba
a tedy Jákobovy potomky, čili tzv. 12 patriarchů, čili vůdců 12ti izraelitských kmenů
když čtete pozorně bibli vidíte, že při počítání izraelitských kmenů
vidíte, že jednou jich je 8, jednou 9, jednou 10, jednou 11, 12, 13
a pak ve výsledku se jedná o 12
taky jsem říkal, že jádrem bible je pentateuch, měli byste vědět
že v průběhu dějin bylo období, kdy pentateuch nebyl pentateuch, ale hexateuch
čili že to bylo 6 knih
bylo období, kdy jich bylo 7, kdy jich bylo 8, a pak
rozhodli, že to bylo penta, že jich bylo 5
takže i tehdy tam byl někdo, kdo rozhodoval takhle od stolu, jak mají věci být
takže, Jahve měl jako příděl Jákoba
který se pak po bitvě s jedním elem stane Izraelem --//isra-el = elův/boží bojovník//--
v bibli se ale píše, že v jednom okamžiku
tento Jahve jde do země Šinar, čili do kaldejského Uru, tedy do Sumeru
a jde si tam pro Abraháma
vezme si Abraháma, ne Abrahámovu rodinu
ve smyslu, že tam žil Abrahámův otec, Abrahám a dva bratři
Jahve tam příjde, vezme si Abraháma a řekne: ty pojď bojovat se mnou
ty pojď se mnou, protože si půjdeme vzít kousky země Kanaán
takže Jahve si vybere jednoho jedince z jedné rodiny
ostatní příslušníci rodiny zůstanou tam, kde jsou
a opravdu nikdy neuvažovali o tom, že by následovali Jahveho
následovali elohimy, kteří vládli tam, kde přebývali
takže, v Mezopotámii, v zemi mezi dvěma řekami
to, co bylo známo jako Sumer a v bibli to je jako Šin-ar
což je tedy Sumer, biblický Sumer
když čteme kap. 14 Genesis
vidíme, že právě v Kanaánu se vedly dobyvačné války
a říká se tam také, že tam byla území, která desítky let, čili už dlouhou dobu patřila vládcům Šinaru
čili byla pod vládou těch, kdo vládli v Sumeru
takže Jahve si vezme Abraháma a odvede ho pryč
ostatní zůstávají tam a ani v nejmenším neuvažují o tom, že by se dali do služeb "boha"
protože prostě...
je docela jasné, že Jahve není bůh
takže tady ti, Abrahám a ti jeho, měli vojsko o počtu asi 300 lidí
to nebyl nějaký pasáček, pokud existoval, byl to vojevůdce, který měl své vojsko
jde, bojuje, a pak při návratu z jedné z těchto bitev
potká Melchizedecha, to jméno jste asi někdy slyšeli
což znamená "malak sadok", čili "král spravedlnosti" nebo "spravedlivý král"
který v masoretské bibli
je kohenem elohimů, čili "kohen", to znamená "kněz"
potom, když budeme mít čas, přečtu vám něco o kněžích
kněz... ten termín používaný ve významu kněz neznamená "kněz", jak to chápeme my
tam se kněží nestarali o duše věřících
tam totiž žádní věřící nebyli
a otázka duše, to bylo to poslední, o co by se tam ti všichni pánové starali
v knize Kohelet, kap. 3, se říká, že lidé jsou stejní jako zvířata
když umřou, stanou se popelem jedni i druzí
a říká se tam, že člověk... Kohelet 3,19
a říká se tam, že člověk nemá oproti zvířatům nic navíc
takže ti kněží tam se o duše nestarali
starali se... spíše poroučeli jménem velitelů
a říká se, že Melchizedech
byl kohenem přímo Eliona, ne Jahveho, Eliona, čili Toho nahoře, šéfa
a Abrahám musí předstoupit před Melchizedecha
předstoupí před Melchizedecha
který mu jménem Eliona požehná, něco jako kdyby Abrahám žádal imprimatur
ve smyslu, že ho tam Jahve přivede a on se nechá přijmout velkým šéfem
a zajímavá věc je, že v masoretském textu
se píše, že Melchizedek byl kohen elohimů a obzvláště Eliona
v nejstarších kumránských textech se píše, že Melchizedech byl jeden elohim
že to byl jeden z nich, který pracoval přímo pro Eliona
a jelikož v masoretské teologii nemohl být nikdo další, kdo by byl "bůh", tak změnili...
v masoretské teologii nemohl být nikdo další, kdo by byl "bůh", tak z "elohim" udělali "kohen"
čili zástupce Eliona na tam tom území
pravděpodobně ale udělali ještě další úpravu
protože tam se říká, že byl kohenem na území Šálemu, čili v Jeruzalémě
ve skutečnosti ale v nejstarších kodexech, podle studií Luigiho Moraldiho
se říká, že Melchizedech nebyl v Šálemu, ale v Šalimu
což je lokalita poblíž Náblu v Samařsku
takže se stalo to, že židovská tradice, která nemohla akceptovat...
víte jaký je kontrast se Samaritány, ještě v evangeliích se připomíná rozdíl mezi Judeici a Samaritány
nemohla akceptovat, že přímý zástupce Eliona sídlil v Samařsku, a tak změnili Šalim na Šálem
tradice je jistotou překroucení
takže dělejme jako, to je lepší, dělejme jako
takže jenom tady v té kratičké pasáži už jsou dvě věci
které nám tak trochu osvětlují, jaké typy zásahů byly prováděny
pak si každý může rozhodnout, jestli z té knihy čerpat absolutní pravdy, nebo ne
já bych s tím trochu problém měl
čerpat z takovéto knihy absolutní pravdy, takže je mnohem lepší dělat jako
bla bla bla //předtím měl někdo nějakou otázku? ne...//
tak to uděláme tak
hovořili jsme o Gan Edenu
promiňte... bla bla bla //židovské a křesťanské velikonoce, původ názvu//
pro křesťany jde o náhradu tam těch
bla bla
takže, židovské velikonoce oficiálně byly zřejmě oficiálně ustanoveny
kolem roku 622 př. Kr. králem Joziášem, vládcem jednoho z izraelitských království
protože... Judského království, protože tam došlo k rozdělení
a řekněme, že v době Joziáše došlo k velké náboženské reformě
ta náboženská reforma zrušila lidské oběti, které se až do té doby prováděly
především zrušila oběti prvorozených, kteří byli spalováni v ohni
On si je nechával odevzdávat po 8 dnech, když měli 8 dnů
Ezechiel 20,25
a... tedy
prvorozený syn byl od té doby nahrazován beránkem
a to i proto, aby se zapomnělo... nejenom proto, aby se to už nedělalo
ale i proto, aby se zapomnělo, že dříve byly prováděny na Jeho výslovnou žádost
Elohim - Ezechiel 20,25 - jasně vysvětluje: já si uvědomuji, že jsem dal...
přečteme to?
dal jsem jim dokonce nedobré zákony a přikázání, kvůli nimž nemohli žít
znečistil jsem je jejich obětními dary, když v ohni spalovali všechny prvorozené
abych je dostal do zoufalství, aby poznali, že já jsem Pán
takže, v předcházejícím verši se také říká: jelikož tady ti nedodržovali má pravidla
nepřijímali má nařízení, takže já, abych je zlomil, vydal jsem nařízení, aby mi spalovali své prvorozené
a tady to až do určité chvíle platilo
pak to nahradili tím beránkem a potom kněží zjistili, že ještě pohodlnější je vybírat peníze
ještě dnes...
lidé jsou pořád stejní, existují dobří i špatní... takže kněží tehdá...
v Jeruzalémě, nebyli jiní, prostě zjistili, že je mnohem snazší vybírat peníze, to bylo to slavné výkupné
takže, tomu beránkovi se říkalo "pešach"
byl tak nazýván pouze tento beránek
protože jiným se říkalo jinak... bylo to pouze pro tady tu konkrétní oběť
pouze pro tady tu konkrétní oběť, protože jiným se říkalo jinak
a v tady té pasáži, kde král Joziáš dělá náboženskou reformu, se říká: takovéto velikonoce ještě nikdy dříve nebyly
takže jinými slovy, v zásadě: je to poprvé, co to děláme
a spojili termín "pešach", i když docela fantaskním způsobem
s příběhem "přejití", přejití, přeskočení jinam
takže, v té době se snažili
přetvořit nebo předělat určitý druh ustavujícího mýtu v okamžiku vyjití z Egypta
takže... víte, že tam došlo k selektivní smrti prvorozených, byli zabiti, umřeli, pouze ti Egypťanů a ne Židů
protože, říká se tam, že anděl přeskakoval... protože byli označené krví... přeskakoval dveře Židů
takže přeskaloval a zabíjel pouze egyptské prvorozence
a tak vznikl tento ustavující mýtus
takže pak tady je ten beránek... pak, když je vytvářena postava Krista
který se stává beránkem, který bere na sebe hříchy světa
tak ta nová "pascha" nahradila tu starou
a to definitivním způsobem, tak to je tvrzeno
takže Kristova oběť je jedinečná oběť, která má všeobecnou platnost
a věčnou
a není už potřeba dělat jinou, učiněním tam té oběti, byla udělána jednou provždy, takže...
a věčnou... a není už potřeba dělat jinou, učiněním tam té oběti, byla udělána jednou pro vždy
takže tady to vytvořila křesťanská doktrína
v momentě, kdy se prosadila na místě židovských velikonoc
takže je nahradili a přetvořili tady tím způsobem
tady k tomu říká jeden křesťanský teolog, Armin Kreiner
který vyučuje
promiň... takže křesťanské velikonoce nejsou o Kristově zmrtvýchvstání?
takže, ta oběť dostává smysl, pokud tady je vzkříšení, jinak ne
on se stal jediným beránkem, platným pro všechny a navždy
který nahradil mnoho beránků, jež dříve bývali obětováni, ok?
takže tady to je ta náhrada
bla bla //nedokončená myšlenka//
bla bla bla
jo, teolog Armin Kreiner
který vyučuje teologii na teologické fakultě v Mnichově
takže, je to katolický teolog, univerzitní učitel
říká, že otázka případné existence mimozemšťanů
za předpokladu, že tady ti, elohimové, přišli odjinud
všechno zpochybňuje a říká, že církev už nemůže dělat jenom jako
čili církev už nemůže říkat, né, tady o tom se nemluví, protože...
blbosti, nestojí to za to
on říká: existence i jediného z tam těch všechno zpochybňuje
a hlavně zpochybňuje christologii
to říká Armin Kreiner
protože pokud náhodou existují, tak
to, co bylo vyelaborováno s postavou Krista, čili jeho akt oběti
k čemuž došlo v době, kdy si mysleli, že Země je středem vesmíru
a že člověk je jediné inteligentní stvoření vytvořené Bohem
tak Kristův skutek má platnost jedinečnou, všeobecnou a věčnou, platnou pro člověka a navždy
ale pokud existují jiné planety, tak Kristus...
tam ti spáchali prvotní hřích? šel se Kristus nechat zabít i tam?
anebo tam půjde za 10 nebo 100 tisíc let, až tam oni spáchají prvotní hřích?
my v církvi se už nemůžeme jenom tak přetvařovat, a musíme se tomu postavit
říká...
vždyť svědky Kristovy existence už nemůžeme vyslechnout, nemůžeme to ověřit
naopak možné svědky kontaktů tady máme, ty můžeme vyslechnout, můžeme to ověřit, tam to ne
tyto biblické příběhy
o těch, kdo vytvořili člověka, kdo mu předali znalosti
nejsou jedinečnými příběhy, nejsou originálním produktem bible
ale odpovídají příběhům národů ze všech světadílů, kteří všichni vyprávějí stejný příběh, všichni, všichni
od Maorů po indiány Hopi, Zulu, předsaharské civilizace
to nemluvíme o Středním východě, Egypťanech, Číně, Indii, Japonsku, severských ságách, Keltech, Incích
všichni, všichni nám vyprávějí o tady těch, co přišli odjinud, přišli sem a udělali tady řadu věcí
takže se nad tím dobře zamysleme
všichni nám vyprávějí stejný příběh
s rozdílnými jmény, protože tady těm se tady říká elohimové
Sumeroakkaďané jím říkají anunna
u východních Semitů to jsou ilu nebo ila
říká se jim dévové, virakočové
jsou to Ásové... v severských ságách
atd. všichni nám vyprávějí stejný příběh
ale o tady tom se prostě musí říkat, že to jsou povídačky
že to jsou mýty, výmysly
o Ježíši Kristu nám vyprávějí Matouš, Marek a Lukáš, kteří ho nikdy neviděli, protože Matouš to není ten učedník, to je jiný...
Matouš, Marek a Lukáš, kteří ho nikdy neviděli... a teď Jan
toho už nikdo nepovažuje za Kristova učedníka, byl to jiný Jan
takže ani ten Jan ho nemusel nikdy vidět... můžeme ale říkat, že Jan byl učedníkem, je to stejně jedno
celé křesťanství je postaveno na doktrínách Pavla, který ho nikdy neviděl
mluví o něm Skutky apoštolů sepsané Lukášem, který ho nikdy neviděl
mluví o něm dopisy připisované Petrovi, připisované, protože tady není jistota, ale budiž, můžeme říkat že je napsal Petr
mluví o něm dopis Jakuba Většího, pokrevního bratra Krista, a tak máme v podstatě
možná 4 postavy, které ho viděly
takže možná máme 4, když přivřeme oči, a budeme je považovat za skutečné všechny 4
4 osoby, tj. svědci zainteresovaní v předání určité představy o jednom člověku, o jedné postavě
na základě svědectví 4 osob
asi něco přes miliardu lidí, dnes, nemá problém s tím věřit v absolutní pravdivost
existence Ježíše Krista
díky 4, možná, zainteresovaných svědkům
o tady o těch pánech, kteří přišli z jiných končin, mluví všechny národy na Zemi, ale je to báchorka
v této logice něco nehraje
tady něco nehraje
já patřím mezi ty, kdo se domnívají, že Ježíš Kristus, jako historická postava, pravděpodobně existoval
jako mám ale snahu věřit tady těm čtyřem, o to více věřím národům ze všech světadílů Země
protože všichni nám vyprávějí stejný příběh
všichny, všichni
bla bla bla //řecké mýty, létání po Zemi//
takže, protože nemám stále dost nepřátel, do této poslední knihy jsem začal vkládat věci
kterými si znepřátelím mnoho odborníků na Řecko a klasické období
a, nevím jestli ho někdo z vás viděl, před pár měsíci jsem udělal booktrailer trvající 41, 43 sekund
a už rozčeřil vody
a tam říkám... že prezident Spojených států Amerických
a členové Nejvyššího soudu Spojených států Amerických přísahají na bibli
a já jsem řekl: kdyby přísahali na Iliadu a Odysseu, jejich přísaha by měla úplně stejnou váhu ...ne-li větší...
protože Ilias a Odyssea nám vyprávějí úplně stejné příběhy
teď tady v té knize to začínám rozebírat, a pokračuji dál, za poslední rok jsem to celé znovu nastudoval
uděláme pár příkladů
ještě jsme nehovořili o kavodu a ruachu, když budete chtít a bude čas, tak o tom něco řeknu
čili o těch věcech, které tady ten Pán používal k cestování
bylo to hlučné, létalo to vysoko atd. atd. pak, když bude čas, tak si o tom něco řekneme
v Iliadě a Odysseji se mluví o stejných věcech, mluví se o stejných individuích, kterým se říká theoi
a, on to stejně nikdo nečte
říká se, že cestovali ve vozech
a my, v překladech, které máme... protože máme za to, že se jedná o díla, básně, prostě o pouhá díla poezie
se říká, že tyto vozy byly taženy koňmi altonitrenti
v řečtině se to ale tady nepíše
tam se píše, že byly "ypséchées"
což znamená, "ypsi" znamená nahoře a "chées" je "rachot", "hluk"
takže vozy, jež používali řečtí theoi dělaly hluk nahoře
ne altonitrenti
altonitrenti v řečtině vůbec není, prostě to tam není
tam je hluk nahoře
a když klesaly, zdvihal se velký oblak
a v jednom okamžiku urazily vzdálenost, již člověk sedící na hoře dokáže dohlédnout pohledem na moře
takže kilometry, v jednom okamžiku
tady to se píše v Iliadě a Odysseji
mluvili jsme o Gan Edenu
čili o ohrazené a chráněné zahradě
a v knihách 6, 7, 8 Odyssey, kde se mluví o Odysseovi proplouvajícím územím Fajáků
a říká se, že Fajákům vládl král Alkinoos
který byl pokrevní linie Poseidóna
jak víte, to je jeden z řeckých bohů
Poseidón je Pánem Vod, což přesně odpovídá, v sumeroakkadských příbězích, Enkimu
nebo Eovi, Pánovi Vod
a říká se, v Odysseji, že Poseidón dal tomuto pokrevnímu potomkovi
lodě, které
pluly bez "kybernétes", čili pluly bez kormidelníka
samy znaly cestu
nikdy se neztratily, nikdy nenarazily, pluly velmi rychle jak nad vodou, tak pod vodou
měl pořádnou fantazii, Homér, že?
lodě plovoucí bez kormidelníka, které samy znají cestu, a nikdy se neztratí
a řekl jim, tady ty lodě můžete používat jenom vy sami, nesmíte je dát nikomu k dispozici
a když Alkinoos jednu dá k dispozici Odysseovi, Poseidón se rozzlobí atd. atd. atd.
Alkinoos měl jednu zahradu, ohrazenou, jaká to náhoda
a v této zahradě, říká Odyssea
pěstovali všechny druhy ovocných stromů
s jednou zvláštností
že zatímco na jednom stromě se už sbíralo ovoce, na jiném začínaly kvést květy
a zatímco z jedné révy už se vyrábělo víno, jiná začínala nasazovat na hrozny
takto Odyssea říká, že tam byla trvalá produkce v létě i v zimě
bylo to tedy středisko urychlené výroby
jak můžeme my dělat ve sklenících
to vypráví Odyssea
Héfaistos, což byl ten z nich, co se věnoval obrábění kovů
byl doprovázen dvěma služkami, protože kulhal, měl problém s nohou... bůh Vulkán pro Latiny...
byl to tedy kulhavý bůh, kterého proto doprovázely dvě služky
Ilias a Odyssea překypují služkami, protože všichni velcí šéfové měli služky
a tady o těch dvou se říkají... jenom tady o těch dvou, ok? se říkají velmi zajímavé věci
jednak: měly uvnitř myšlení a řeč
je jasné, že služky myslí a mluví, ne?
je to potřeba říkat?
měly to uvnitř jako dar od bohů
a jiné? ok...
měly kůži jako zlato, jako zlato, čili kovově se lesknoucí kůži
a nakonec: ve všem se podobaly živým služkám
jakou má někdo potřebu si tady to vymýšlet pro tady ty dvě služky
když všechny ostatní byly normální holky
nemohly mít bílou kůži?
a tady ty dvě služky, přestože to nebyly živé dívky, myslely a mluvily
a měly kovovou kůži
a co teda byly?
tak se to tam ale píše
tak se to tam píše
když v knize 13 Iliady
se říká, že Poseidón, Pán Vod, který byl v Trojské válce na straně Řeků
protože tady ti si rozděl... úplně stejně jako tady
si rozdělovali, ne? kdo bude s jedním národem, a kdo s jiným
Poseidón jde popohnat Řeky, protože ti prožívali krušné chvíle, existovalo riziko, že jim Trójané zničí lodě...
jde pobídnout Řeky, aby si pospíšili ochránit své lodě
namísto toho ale, aby tam šel se svým vzezřením, převlékne se za Kalchanta, což je jedna postava Iliady...
věštce Kalchanta... ten přednese svou řeč
pak se otočí a odchází
a jak odchází, tak Oileův Aiás, jeden z homérských hrdinů říká:
to ale není Kalchás, podle stop chodidel a podle noh jsem poznal, že to je jeden z theoi, theoi se dají poznat!
takže podle stop, které zanechávají, a podle tvaru noh, nevím jak...
se pozná, že to není člověk, ale jeden z tam těch
bla... jenom to dokončím...
když za Abrahámem přijdou ti tři anašimové, jak jsem říkal
vidí, že to jsou 3 mužští jedinci, ale, jak říká, okamžitě pochopí, že patří ke skupině tam těch
bible nám bohužel neříká podle čeho se to pozná
ale pochopí hned, že jsou z tam těch
...takže když chodí, chodí po dvou atd. atd. atd.
a tam se říká, že se to pozná podle stop, které zanechávají
někdo říká... ale to už jsem četl hodně dávno
víte že na olympiádách, které začaly v 7. stol. př. Kr.
museli být účastníci nazí
a víte proč museli být účastníci nazí?
aby se tam nedostali zvýhodnění účastníci
bylo je nutné rozpoznat
čili aby tam nebyl někdo z tam těch
kdo by se účastnil a byl by oproti lidské rase zvýhodněn
7. stol. před Kristem?
nebyl tam antidoping, ale zřejmě při prohlédnutí
co já vím, kdysi jsem to četl, teď jsem si na to vzpomněl...
říkal jste 7. stol. před Kristem? takže v jaké době se nacházíme?
nějakých 750 před Kristem
bla bla
protože pokud tam ti tady ještě byli, a mohli se účastnit...
a třeba skrývat některé své aspekty, tak to že museli být nazí, by je odhalilo
to je jenom taková kuriozita... můžeme se tomu zasmát...
takže tam je celá řada věcí, v Iliadě a Odesseji, třeba jedna
a i tady musím říct, že je to něco, co se považuje za alegorii, protože to je absolutně nepřijatelné
a to, že elohimové
chtěli čichat vůni spáleného tuku
protože bible říká, že vůně spáleného tuku je uklidňovala
byl to pro ně uklidňující a utišující prostředek
a
přečtu vám to v překladu italské biskupské konference
mluví tady Jahve, ok? Leviticus 3
...tuto oběť budeš předkládat, spálením v ohni, pro Jahveho
takže ho nejedli, muselo to být celé spáleno
tuk obalující vnitřnosti
všechno nad tím, obě ledviny s jejich tukem
tuk kolem beder a kolem jaterního laloku, který odřízneš nad ledvinami
čili tady bůh dává velice přesné řeznické pokyny
a tady ten tuk byl tak důležitý, že v Levitiku 7 On říká:
kdokoli požije tuk zvířat, který může být spálením v ohni obětován Jahvemu
bude odstraněn z Jeho lidu
ok? odstraněn znamená zabit, ne vyhnán
takže tady ten tuk je můj
a když chytíte někoho, kdo ho jí, tak ho zabijete, protože ten tuk je pro mě
bla bla bla
v Iliadě a Odysseji je takovýchto příkazů více než 30
takže buď židovští autoři a autoři Ili... nebo prostě Homér
...
si vymysleli přesně to stejné
náhodička
vymysleli přesně to... protože tam se říká
že ten tuk měli připravovat jeho navrstvením na celou kýtu
a to se spalovalo, zbytek se jedl
takže bibličtí autoři i homérští autoři vymysleli úplně stejnou věc
pravděpodobnější je si myslet, že si to nevymysleli, už proto že tady
ten systém
zmiňuje i mayský Popol Vuh
což znamená, že byli i tam, ve střední a jižní Americe, a vymysleli to samé
je možné, aby si všichni vymysleli to stejné?
to je něco tak specifické
vymyslet si to pro nějakého boha... to znamená učinit ho představitelným, ne?
to je jako kdybych řekl, já si vymyslím alegorii, metaforu, a budu říkat, že můj bůh
si musí nechávat spalovat tam ten tuk zvířat k tomu, aby se cítil dobře... jako koho tady to může napadnout?
něco takového může být napsáno... se stínem hanby... jako koho tady to může napadnout?
něco takového může být napsáno se stínem hanby, pouze pokud to je pravda
jako tam to nepíše s jásotem, jako hurá můj bůh... ne, to tak prostě bylo, a tak to napsali
protože není možné vymyslet něco takového, co z boha dělá něco nepředstavitelného
alegorie tohoto druhu se nevymyslí...
jako alegorie se dá vymyslet něco, co bude boha oslavovat, ale tady ne
tady se píše: vy oddělíte... bla bla bla
pokud někdo říká, že kouř těchto obětí měl symbolizovat duši hledající boha
bylo zapotřebí dělat taková zvířecí jatka? protože tam se píše, že On musel mít každý den tu vůni u sebe doma
každý den, ráno a večer, mu museli spalovat tuk
protože ta vůně tam musela být pořád, v jeho obydlí
takže to byla opravdová zvířecí jatka
nestačilo pálit dřevo, jako symbol toho...
museli spalovat části zvířat? vždyť mohli spalovat ovčí vlnu
ne zabíjet beránky, aby z nich bylo možné vykuchat ten tuk a spálit ho
ne? jako symbolika... kouř je kouř
ne, On chtěl tam to
moment, hned tam budu, jen to dořeknu...
tady to nás mimochodem staví před další navysvětlitelnou věc
pokud je pravda, že tam ten je bůh
určitě pamatujete, že když je Kain a Ábel...
tak se říká, že bohu se líbila oběť Kaina
ale nelíbila se mu oběť...
teda, že se mu líbila oběť Ábela, a nelíbila se mu oběť Kaina
a víte, co mu obětoval Ábel, ne? Ábel mu spaloval beránky
Kain mu spaloval zeleninu
tady není nutné nic vymýšlet
vůně spáleného tuku se jim líbila, uklidňovala je
Ábel mu spaloval maso a tuk a jemu se to líbilo, ten druhej mu spaloval okurky a jemu se to nelíbilo
tady je všechno v jedné linii, tady se nic nemusí vymýšlet... prosím...
bla bla bla
mohu poprosit o sklenici vody?
aha, je tady
bla bla bla bla
bla bla bla bla
...hned tam budu...
už mně řekli dva lidi
že tady to vysvětluje některé úryvky sumeroakkadských tabulek
kde se říká, že když oni spalovali maso
anunnové, nebo anunnakové, což je sumeroakk. ekv. elohimů
se slétali jako muchy přitahované masem
přiletěli i za Noemem... přiletěli i k nám?
aha, za Noemem... bla bla
přesně, přiletěli i za Noemem, a mimochodem
po opadnutí potopy
čili tady po té místní potopě, kterou sami vyvolali, ne po potopě celosvětové
Noe, co udělá, bible říká, že vezme velké množství zvířat a spálí je pro elohimy
pokud si ale on stěží zachránil ta zvířata v arše
tak první co udělá na pevné zemi je, že je vezme a spálí?
spálí je, přiletí Elohim Jahve
uvítá tu oběť a okamžitě řekne: už nikdy neudělám něco takového, a ihned se uklidní
poté, co Noe spálil velké množstí zvířat
mimochodem, řeknu ještě tady to, a pak přejdu na deset přikázání
v bibli se říká, že Noe vezl zvířata v páru
v příběhu, z něhož toto vyprávění pochází
se píše, že v arše... archa znamená skříňka, ne loďka
takže, že do té skříňky
to je sumeroakkadský příběh... vložili sémě zvířat
ne zvířata
a bible říká, že tam vložili páry zvířat
když ale teď na základě našich dnešních znalostí dáme ty dva termíny k sobě
sémě a páry, co nás napadne?
DNA, sémě v párech
byla to skříňka
není potřeba nic vymýšlet, stačí dělat jako, že je pravda to, co tam je napsáno
a pak, pokud to není pravda, když zjistíme, že to je Pinocchio, bude to mít stejnou hodnotu, pobavíme se
deset přikázání, kterých ve skutečnosti není 10, ale 613
bla bla bla
takže těch pravidel, které On dal, je 6 stovek
my známe tu část, která byla použita k vytvoření etického, morálního systému
a ve skutečnosti tady je jedna zásluha, kterou můžeme náboženstvím, křesťanství, přiznat
a to, že vypracovalo etický systém navzdory tomu, co se ve starém zákoně píše
ne díky tomu, co se ve starém zákoně píše, ale navzdory
deset přikázání, takže to 1. které známe, je: nebudeš mít... já jsem tvůj Elohim
budeme používat termín elohim, ano? ...
já jsem tvůh Elohim, nebudeš mít jiné elohimy mimo mě
takže ne, že neexistují, "nebudeš mít"
už jsme viděli, jak On několikrát prohlašuje, že je žárlivý vůči rivalům atd., kteří ve skutečnosti neměli existovat
jedno zpracování tohoto 1. přikázání, židovské zpracování
které se nachází už v publikacích Jewish Publication Society z roku 1911
říká: nebudeš mít jiné elohimy mimo mě
protože jiní elohimové nedávají oproti mě žádné výhody
ne protože neexistují, ale protože nedávají žádné výhody
tady to je židovská literatura
takže být se mnou nebo s druhými ???? takže budeš se mnou
za druhé, druhé rozpracování
nebudeš mít jiné elohimy, dokud tady jsem já
jak může bůh udělat takovéto prohlášení?
dokud tady jsem já
to přece znamená, až tady nebudu, jdi si za kým chceš, ale dokud tady jsem já, ty budeš se mnou
těch 613 to shrnuli do těch 10?
ne ne, to není shrnutí... je tady i těch 10..
...je tam ale celá řada pravidel týkajících se každodenního života, hygieny atd. atd.
z nichž jedna část je formulována kladně a druhá záporně, čili: budeš dělat, a nebudeš dělat
mimochodem, tady je jedna zajímavost... v jednom midraši, čili v jednom komentáři bible
se připouští, že tato přikázání nejsou srozumitelná, nebo prostě že jsou obtížně srozumitelná
se říká, že Mojžíš mluví s Jahvem a říká mu, hele
je tady jedno přikázání, které nedokážeme pochopit
jak se máme chovat?
a On říká: následujte většinu, když většina rozhodne jedním způsobem, je to tak v pořádku
když rozhodne jiným způsobem, je to v pořádku zase tak... bůh...
a jelikož většiny se mohou měnit, to co platí dnes, nemusí platit zítra
ale toto je v midraších, v "midrašim", to je židovská literatura komentující a vykládající bibli
pak tady jsou ta ostatní přikázání, stále v rámci těch slavných 10
např. nezabiješ
rabín Dovid ben Dori říká, že "nezabiješ" je chybný překlad, a má pravdu
protože to přikázání neznamená "nezabiješ", znamená "nezabiješ ????" --//"nezabíjej úmyslně ty, s nimiž máš trvalé vztahy"//--
a tady ten rabín říká: zabíjet v té době bylo zcela přípustné, čili mohlo se zabíjet bez jakékoliv viny
zabít jen tak, pohoda...
to není vina
a říká, že na základě tady toho chybného překladu, byli Židé a křesťané obtíženi naprosto neospravedlnitelnými pocity viny
a proč tedy tomuto nezabiješ dali tady ten význam?
např. nepokradeš, nebudeš chtít ženu druhých, věci druhých, zvířata druhých...
tady to "druhých", co se pak stalo "bližním" ve smyslu všech jako lidstva
to je rozšíření naprosto bezdůvodné a neospravedlněné
hebrejského termínu znamenajícího "druzí", "bližní"
ve smyslu "tvůj druh", s nímž máš přímý vztah
každodenní vztah
takže, to byl systém, řád, který On nařídil
který měl platit pouze v rámci toho tábora v poušti exodu, když je vyvedl z Egypta
protože tady ten řád měl sloužit k tomu, aby tam uvnitř bylo možné vůbec žít
protože co se tam samozřejmě dělo, jsme tak asi 1400 let před Kristem, v neolitu
když nějaký chlap uviděl holku, tak se k ní nijak něžně nechoval
když se mu líbila... tak si ji vzal a znásilnil ji
o 2 hodiny později pak přišel chlápek, vlastník té holky a tam toho podřízl
když někdo uviděl nějaké zvíře, tak si ho vzal, o 2 hodiny později pak přišel majitel toho zvířete a tam toho podřízl
takže toto nařízení v zásadě znamenalo: v rámci vašeho společenství
co je jednoho, je jednoho, co je tvoje, je tvoje, co patří druhému, toho se netkneš
vně toho společenství, Jahveho pokyny
zabíjet, masakrovat, znásilňovat, unášet, krást jsou neustálé
neustálé
kap. 10 knihy Jozue, kolikrát On opakuje, když jste dobyli to nějaké obydlené území
dobyli jste ho? teď je všechny povražděte, včetně žen, dětí a starců
jenom v kap. 10 knihy Jozue mám pocit, že se to tam opakuje 5x s 5 obydlenými místy
takže ne zabíjejte je všechny, když budete bojovat
dobyli jste je? tak je teď všechny povražděte, protože se tam musíme usadit my
pamatujete, co jsem už říkal? ne? etnická čistka
takže první kdo překračoval přikázání nezabiješ byl On, protože to ani žádné přikázání nezabiješ nebylo
bylo to: nezabíjejte se mezi sebou tady uvnitř, tam venku, tam budeme dělat všechno, co se nám hodí
např. jedno z přikázání... a tady to stejné platí s "nepokradeš" atd. atd.
jedním z nařízení např. bylo: nevezmeš si ženu z cizí země, cizinku
po vydání těchto nařízení, to první co udělá Mojžíš, je že si vezme jednu ženu z Etiopie
jednu kúšanku, takže Mojžíš má dvě ženy, Midjánku a Kúšanku, takže ani jedna z nich nebyla Židovka
takže jeho potomci nejsou Židé, mimochodem, stejně jako nebyl on...
protože se říká, že židovství se přenáší po ženské linii, takže Mojžíšovi potomci, i kdyby on byl Žid, oni nebyli...
takže si vezme kúšskou ženu, čili Etiopanku
Áron, kápo kněží, to vidí, a říká, hele, tak jako
sotva jsme řekli ostatním, aby to nedělali, ty to uděláš
víte, co se stane? Áron a jeho žena Miriam si na to stěžují, zasáhne Jahve
a řekne Áronovi a Miriam: hele, vy se starejte o sebe, Mojžíš má se mnou zvláštní vztah, ten si dělá co chce
a co udělá?
postihne pouze ženu...
a co udělá? postihne pouze ženu, a to kožní nemocí
pouze tu ženu, pouze Miriam, Árona ne
jaký to mělo smysl pro spravedlnost toto individuum...
takže Mojžíš si může dělat co chce, my musíme mlčet
ok?
ještě že tady to není bůh, jinak bychom na tom byli fakt špatně
být takto v rukou, někoho takového
a tady to, to postižení kožní nemocí
mně připomíná...
konec 10. kapitoly knihy Jozue... tady se dělá závěrečné bilancování
takto Jozue dobyl celou oblast, hory, Negev, nížinu, svahy a všechny jejich krále
nikoho nenechal přežít
a vyhladil vše živé, čili i zvířata
jak to přikázal Jahve, Elohim Izraele
takže na celém tom území jsme všechny povraždili
Jozue je vyhladil od kadeš Barneje až po Gazu a od celého kraje Gošen až po Gibeon
v jediném tažení vzal všem těm králům jejich území
protože Jahve, Elohim Izraele bojoval za ně
nakonec se Jozue vrátil do tábora v Galgale
takže na celém tom území
kde On přikázal všechny je zabijte
pak říká, dobyli jsme to a vše živé jsme povraždili, včetně zvířat
jak to přikázal On... etnická čistka
pak někdo může říct, že toto je taková alegorie, ale já se ptám alegorie čeho
jako je možné vymyslet alegorii
která nějakého boha staví do toho nejhoršího světla? to se nedá
taková alegorie nenapadne ani dementa
ale tam to bylo normální... říkali jsme předtím, Kemóš, Jahve
tobě dal to území tam ten, nám On dal tady to, my si ho držíme, tečka.
a kdo mohl, tak si ho vzal
ano?
bla bla bla bla //co tomu říkají tzv. věřící//
no, ono náboženští věřící tady ty věci ani neznají
bla bla
věří, protože to nikdy nečetli, pak tomu mohou věřit... a věří, protože ji nikdy nečetli
bla bla
nezapomínejme, že po mnoho staletí bylo zakázáno číst bibli
bla bla
bla bla
jako tady s tím naprosto souhlasím, mohu jedině krčit rameny
já si také uvědomuji, že tady v toho boha se věřit nedá
Bůh, to je něco jiného, věřit se nedá tam v toho
vlastně tomu nevěřili ani oni
protože židovské náboženství mimochodem nebylo náboženstvím víry
křesťanství je náboženství víry, protože věřím v něco, co nevidím
tam... je už obtížné používat termín židovské náboženství
řekněme v židovském smýšlení
se jednalo o postoj důvěry, čili my jsme uzavřeli nějakou smlouvu
já dodržuji mou část smlouvy v naději, že Ty dodržíš tu tvou
nakonec, když já jsem dodržel svou část smlouvy, tak jsem spravedlivý člověk, byl jsem spravedlivý člověk
protože my jsme uzavřeli smlouvu, my s Tebou
my dodržujeme tu naši část a očekáváme, že Ty dodržíš tu tvou
bla bla bla... //jak je v takové situaci možné brát boha za boha lásky//
bla bla bla bla
nahradil jsem slovo "bůh" slovem "úmysl"
čili věřím, věřím pevně, jako jsem věřil 50 let, v tohoto boha lásky
dnes zjišťuji, že bible nemluví o bohu, takže mezi bohem a námi je tedy ten mezičlánek, ti elohimové...
...oni udělali určitou modulaci, my jsme ale něco úmyslně jiného
bla bla... já věřím v toho Boha, který je ještě nad elohimy
bla... takže když se modlím, tak se modlím s úmyslem, který překračuje...
bla bla bla bla
domnívám se, že úmysl je laser, který proniká... bla bla bla
jakožto "stvořená" bytost, domnívám se, že můj Bůh mě stvořil v dobrém úmyslu...
bla bla
to je legitimní, k tomu nemám co říct
jak víte, já mluvím o tam tom, co tam je napsáno
ano?
bla... ...nazývejme je mimozemšťané, bohové atd.
kam zmizeli? jsou tady ještě?
bla... ...když tak dlouho ovlivňovali svět
to je otázka více než oprávněná, problémem je odpověď
nezanechali nějaké stopy?
stopy jsou ve velkých stavbách, které se nachází na celé Zemi
protože... zcela jistě se neví, jak byly postaveny
těžko se věří tomu, že by dělali kuželky měděnými nožíky
nožíky se nic nevysochá
takže stopy tady jsou... jaký vzali konec nebo jestli odešli, to... nevím
ve starých spisech se nic neříká?
jako všechna vyprávění říkají, že když tady ti někam odcházeli, tak slibovali, že se vrátí
vyjma bible
ve starém zákoně tady to není
v knihách, které nám zůstaly... protože třeba v těch 11 knihách, jak jsem říkal na začátku
které byly zmizeny, tam třeba něco explicitnějšího bylo
a když je nemohli pozměnit, tak je nechali zmizet, jak říká prof. Rofe
takže, já nevím
my si můžeme dělat všechny možné představitelné hypotézy
jeden presbiteriánský pastor, otec Barry Downing, člověk víry
vykonává svůj úřad, presbitariánský, křesťanský, ne katolický, ale presbiteriánský
ten nemá žádných pochyb, říká: tady ti jsou stále zde a všechno řídí
nemá vůbec žádné pochybnosti
říká, že mojžíšovské náboženství je plodem
setkání s létajícím objektem, řízeném inteligencemi, pocházejícími z jiných světů
to je ten kavod a ruach, když zbyde čas, tak o tom něco řeknu
ale nemůžeme tady být do půlnoci, ať můžete jít spát
takže... setkání s tam tou věcí
řízenou... na níž byli tam ti
a říká, že není pochyb že jsou stále tady a že všechno řídí
ale?
promiňte, ale prvně byl...
bla... ...ti jedinci se přetahovali o území, tak vždy za použití lidí, nebojovali ale sami mezi sebou
když začli být vychytralí, tak začali využívat lidi
protože předtím používali své zbraně, které byly děsivé
něco vám přečtu? ano
předtím jsem říkal, že jednoho dne Abrahám přijal ty tři
přijímá ty tři, jedním z těch tří je Jahve
ostatní dva jdou do Sodomy varovat Abrahámova synovce Lota
že musí opustit město, protože druhého dne bude srovnáno se zemí, spolu s dalšími čtyřmi
...tady ti dva ho přesvědčí a Lot s rodinou odejde atd.
den poté přijde z nebe oheň, který vyhladí Sodomu, Gomoru a další 3 města
oheň z nebe, nevíme co to bylo, tam není popis
v bibli se ale mluví vícekrát o tom území, a říká se
např. v 1. knize králů, to jsme cca 1000 let po té zápletce se Sodomou a Gomorou, takže 1000 let poté
se říká, že
v údolí Sodomy a Gomory je voda ještě špatná a půda neplodí... 1000 let...
v knize proroka Sofoniáše
to jsme v roce 620 př. Kr., čili 1200, 1300 let po té události
se říká, že oblast Sodomy a Gomory je zpustošené území soli a bodláčí
nic jiného tam neroste
v knize Moudrosti, která byla sepsána víceméně v době Krista
takže uplynulo 1800 let
se říká
že na území, v údolí Sodomy a Gomory stromy rodí ovoce, které nedozrává
to uplynulo skoro 2000 let
takže co tam v té oblasti provedli?
příběh o Sodomě a Gomoře je vyprávěn i na sumeroakkadských tabulkách
v eposu o Nergalovi... Nergal to byl jeden z tam těch, elohimů, anunnaků
se říká, že
ve válkách, které mezi sebou vedli
chtěl Nergal zničit Ninurtu, to je další jméno z tam těch
po královské cestě, letěl až do zelenajícího se údolí pěti měst, čili těch pěti biblických měst
do zelenajícího se údolí, kde Nabu, další jmého, jednoho z tam těch
obracel lidi, obracel tady není v náboženském významu, tady znamená verbovat, přetahovat z jedné aliance do jiné
proto se je taky rozhodl vyhladit
Nergal ho plánoval rozdrtit jako ptáčka v kleci
na těch pět měst, jedno po druhém
poslal z nebes zbraň hrůzy
jednu na každé město
zničil těch pět měst... z nebes zbraň hrůzy
jednu na každé město
zničil těch pět měst údolí, která se proměnila v pustinu
a vše, co tam bylo živé, se změnilo v páru
páru... stejně jako Hirošima a Nagasaki, kde se těla vypařovala
před 4000 lety
můžeme říct, že to jsou pohádky, jistě, podávají to pěkně
teď vám přečtu jinou
přečtu vám jinou
tady to jsou oxfordské publikace, to nejsou alternativní překlady, tady to je tabulka kappa 5001
jsme na sinajském poloostrově
Ninurta vyrazil na hřeben hory Mašu
hned za ním ho následoval Nergal
Ninurta kontroloval z nebes horu i rovinu nacházející se uprostřed čtvrté oblasti
byly tam oblasti, které si rozdělili
Ninurta pak z nebes pustil první zbraň hrůzy
utnul bleskem vrcholek hory Mašu, v jediném okamžiku se roztavily útroby hory
pustil druhou zbraň na místo nebeských vozů
s jasem 7 sluncí se kamení na pláni proměnilo v mokvající ránu
zem se zachvěla, roztříštila se, nebesa se po záblesku zatměla
jakou to měli fantazii...
pláň s vozy byla pokryta spálenými kameny
ze všech lesů, co obklopovaly rovinu, zůstaly stát jenom pahýly stromů
tak tady to ani nevymyslíte... a oni to vymysleli opravdu přesně
my teď víme, co má tady ty účinky
a tady ti popsali před 4000 lety tady ty účinky
pokud to chceme považovat za pohádky, ok, pobavíme se, budeme číst pohádky, no problem
bla bla
tady se ale mluví o území Sinaje, mimochodem
v jedné studii Luigi Moraldiho, kde se říká, že ruach se pohyboval a vytvářel vítr
a že cheruby
když se říká, že "žehnali"
ve skutečnosti tam je, že "dělali hluk", když pohybovaly křídly
která byla přidělána k ruachu
a říká se také... když vyjdeme z židovské verze knihy Henochovy
o těch nebeských vozech... že jich je popsáno 23 rozdílných typů
23 typů nebeských vozů
takže než začali být vychytralými, protože tady ty věci zabíjely i je
bojovali svými zbraněmi, pak se evidentně rozhodli nechat bojovat jiné, protože to bylo mnohem méně nebezpečné
bla bla bla
v Mahábháratě...
v bibli ne, v bibli ne, protože bible nám vypráví
...jak jsem říkal, o vztahu mezi tím národem a tam Tím... takže bible se zajímá tady o to...
bohužel, jedna z těch 11 ztracených knih má název Kniha Jahveho válek
kdybychom ji měli, tak bychom věděli jak Jahve bojoval
možná ale byla příliš explicitní, takže ta kniha už není
protože mluvila přímo o Jahveho bitvách
a je citována v knize Numeri v biblích, které máme doma
takže je jasné, že
takže pokud budeme předstírat, že tady ty příběhy jsou konkrétní, nic nevymýšlíme...
kdyby tady, namísto Údolí králů, bylo Hirošima a Nagasaki
tak ve zbytku příběhu nemusíme změnit jediné slovo, ani jedno, ani jedno
kněží
kněží byli ti, kdo se měl starat o tam ty
bibličtí kněží se měli starat o Něj, takže ne o věřící, ok? měli se starat o Jeho obydlí, Jeho jídlo atd. atd.
kněžími se tam stávali čistě tím, že patřili do Áronovy rodiny
čili On si vybral tady tu rodinu a řekl: tady ti jsou zproštěni všech jiných služeb
tady ti se starají o mě, tečka.
takže všichni příslušníci té rodiny byli "kohanim"
v Levitiku 21 Jahve říká Mojžíšovi
promluv s Áronem a řekni mu, že do budoucna nikdo z tvého rodu
kdo má nějaké postižení, se nesmí přiblížit, aby mně servíroval chleba
protože se nesmí přiblížit nikdo, kdo má nějaké postižení
ani slepý, ani chromý, ani nikdo s deformovaným obličejem, ani nikdo se zlomenou rukou nebo nohou
ani hrbáč, ani prcek, ani nikdo kdo má vadu v oku, nebo svrab nebo hnisající rány nebo kdo je vykastrován
nikdo z Áronova rodu, kdo má nějaké postižení, nesmí předkládat oběti spalované v ohni pro Jahveho
má nějakou vadu? ať nechodí servírovat chléb Jahvemu
může jíst Jahveho chléb
protože mu ho připravovali jednou týdně, byl vyměňován a to co přebývalo, to dojídali oni
může ho jíst, ale nesmí ho předkládat
může jíst chléb, ale nesmí se přibližovat, protože je postižen
čili postižené nechtěl vidět, nesměli se opovážit dotknout jídla pro něj
necháme je se najíst, z Jeho dobroty
bla
bla bla
Numeri 5, nařídil Izraelitům
aby vyhnali z tábora každého malomocného
každého kdo má kapavku nebo kdo se znečistil kontaktem s mrtvolou
vyženete jak muže, tak ženy
vyženete je z tábora, aby nezamořili tábor, kde bydlím
On si nemohl dovolit jakoukoliv kontaminaci, nebo epidemie, které by zdecimovaly lid, takže
má lepru nebo něco jiného? pryč
a vyhnat z tábora znamená odsoudit k smrti, to jako není
jdi si bydlet jinam, do jiné ubytovny
takže tady ti jsou rizikem pro lid, táhněte, pryč, jděte si umřít jinam
takže bible vypráví tady to, tady nejde o to, vybarvovat Jahveho jako nějakou osobnost
je to bible, která o Něm tak mluví, s tím nic nenaděláme
Deuteronomium 23
budeš mít vně tábora místo, kam budeš chodit dělat potřebu
ve výbavě budeš mít hůlku, kterou tam venku
uděláš jamku a pak zahrneš své exkrementy
protože Jahve, tvůj Elohim, prochází tvým táborem a On nesmí vidět tvé neslušnosti
jelikož oni to dělali tam, a jemu to vadilo, tak je poučil o tom, jak to mají dělat
choďte se vyprazdňovat ven, udělejte díru a zahrabejte, musel je poučovat i tady o tom
to je důkaz toho... prosím?
to je důkaz toho, že nicméně chodil mezi nimi... ano, jistě
a žil v táboře... jistě
chodil mezi nimi
a měl strach z nemocí
musel mít strach z nemocí
jedná pěkná věc... kuriozita...
víme, že existuje mesiáš, mesiáš, hebrejský termín je "mašiach"
což je do řečtiny překládáno jako Kristus, což znamená pomazaný
takže je pomazaný Bohem, Pánem
a všichni máme na mysli symbolické gesto pomazání
namazání něčeho, oleje, na hlavu
což bylo ve významu přijmutí bohem, a že bůh té osobě dával nějakou zvláštní hodnotu atd.
v knihách, v jejichž pravost nesmíme věřit
se říká, že těch několik, kteří mohli vstupovat do jejich obydlí
se muselo dobře umývat... ostatně v poušti exodu nechá venku, vně svého obydlí postavit vanu
a těch několik málo, co dostali povolení k němu vstoupit
se museli před vstupem umýt, ta vana byla tam
aby to mohl kontrolovat, aby si byl jist, že se umývají
ne? protože nesměli do domu vnést žádnou kontaminaci
ale ten termín, sloveso, z něhož pochází "mašiach"
znamená přesně
"vetřít a umýt"
dokonce to znamená "zasáhnout", čili něco jako vykartáčovat
protože mašiach předtím, než dostal symbolický význam pomazání Pána
měl pravděpodobně označovat, to, že těch několik málo
kteří měli výsadu vcházet k němu, k nim
byli umýváni a pak pravděpodobně pokropení olejem, protože olej všechno drží na kůži
čili zatímco takto se oddělují buňky, přeskakují viry, bakterie
když se celý potřeš olejem, tak to dělá...
takže mašiach byl ten "potřený"
vykartáčován, a pak mohl vstoupit, toto pravděpodobně původně znamenal
pak se časem vyvinul koncept pomazaného, vyvoleného atd. atd.
původní význam toho hebrejského kořene je tady ten
takže ne pomazat, to je přímo vydrhnout a potřít
dokonce s násilím, protože tam je také význam zasáhnout
natřít, přesně, natřít
bla bla
bla bla bla
bla bla bla //smrtelné nebezpečí//
//my se před cestou do Afriky taky musíme očkovat//
nebyli zvyklí na naše nemoci
mimochodem i ta dietetická nařízení
např. aby nejedli zvířata, která našli už mrtvá...
mimochodem je zajímavé, že tady ty věci nesměli jíst sami, jiným je ale dávat mohli
bla bla
takže tam byla cela řada doplňujících předpisů, aby se zabránilo jakékoliv epidemii
protože je jasné, že hygienická situace takového tábora
kde byl všeho nedostatek...
by epidemie mohla zdecimovat celý Jeho lid
a On se urputně snažil si vybudovat vojsko
tak si nemohl dovolit, aby mu to nějaká nemoc zmařila
bla bla bla
tam se připravovala jiná směs
která nicméně měla uklidňující účinky na dýchací cesty
to byla směs sestávající ze tří typů rostlin a z lastury jednoho měkkýše
musela být rozemleta, musela být umístěna na přesná místa
rozmělněna a spálena, pak ji také používali
k vykuřování prostor
když si On nechal postavit příbytek, který mohl být rozebrán...
a zase sestaven, ne? když se přesunovali
a když ho sestavili tak před vstoupením ho vykuřovali
protože ty látky slouží také k vyhnání nebo zahubení hmyzu
čili sterilizace prostředí
pokud jde o manipulování, přepisování bible v průběhu tisíciletí, mohlo by to být chápáno jako snaha toho, kdo to udělal
že chtěl převzít pozice těch kdo odešli? bla bla
takže, ten kdo to udělal, a on to tak udělal, aby si zajistil mocenskou pozici, to si myslím že je docela...
ten kdo to udělal, a on to tak udělal, aby si zajistil mocenskou pozici, to si myslím že je docela evidentní
jako kdyby je chtěl nahradit
ano, v okamžiku, kdy byl ztracen kontakt se skutečnými pány
ať už odešli nebo co já vím...
...nebo ztratili zájem
někdo, kdo se nacházel v té pozici, protože oni předtím ten kontakt s nimi měli
přepracoval celou situaci tak, aby si udržel celou tu strukturu moci a kontroly
právě v tam té knize, kterou tady dnes mám, jsem napsal kapitolu
která má název: Jak může za podobných předpokladů vzniknout náboženství
a napsal jsem tam, jak bych to udělal já
a říkám, že podle mě to tak udělali
možná, kdybychom šli do vatikánských archivů...
hlasitěji
bla bla //astronauti, vůně spáleného masa//
v knize, kterou jsem napsal před 2,5 lety, co se jmenuje Mimozemský bůh bible
jsem právě na tady to poukázal
astronauti vystupující z lodi tam nahoře
všichni vyprávějí, že po návratu cítí silný zápach spáleného masa
ostatně vyšla jedna zpráva v Telegraphu
že NASA si objednala u Omega Industries /-/Ingredients/-/, což je anglický výrobce parfémů
výrobu esence, která přesně reprodukuje zápach masa osmahlého na barbecue
protože ji dávají do cvičných kombinéz astronautů, když dělají
v bazénu, pohyby v nepřítomnosti gravitace...
aby si zvykli na tady ten zápach, protože tam nahoře je velmi silný
ten zápach samozřejmě není vnější, tam v prostoru zápachy nejsou
vzniká tím, že tam nahoře, v prostoru, povrchové vrstvy kůže odcházejí mnohem rychleji než tady na Zemi
ti kdo dělají výstupy kvůli pracím na lodích
jsou hodně oblečení a hodně se hýbají, takže tam dochází k velkému tření
když se vrátí, tak tady ty mrtvé buňky v nepřítomnosti gravitace poletují po raketě
dostávají se do umělé atmosféry a rychle oxidují
což způsobuje velmi silný zápach spáleného masa
takže ten, kdo cestuje tam nahoru, tady ten zápach silně cítí
byla jedna íránská podnikatelka, která cestovala ruskou vesmírnou lodí
a po svém návratu také vyprávěla, jak tam silně cítila tento zápach spáleniny
bla bla... //mohl to Elohim, Jahve používat na uklidnění?//
ano, bible toto říká, že to byl uklidňující a uvolňující prostředek
může být, že tady ta věc byla něco jako vzpomínka, co se líbí, jak my říkáme, že na některých místech cítím vůni domova
je to něco lidského, ale tam ti jsou jako my, není v tom rozdíl
nostalgická...
jasně, proč ne, bible v tom není jasná, proč ne
stává se i nám, že někdo cítí vůně dětství, které jsou nám opravdu příjemné, proč ne
v okamžiku, kdy se všechno stává konkrétním, je možné všechno
bla bla bla
ano přesně, v té knize, co jsem citoval
jsem publikoval část toho, co mně poslal jeden lékař, který je zároveň sumerologem
vzpomínám si, že jsem tady o tom mluvil, bylo to v roce 2011, na jednom mezinárodním setkání v San Marinu
já jsem tam řekl organizátorovi toho setkání: až bude zbývat 5-6 minut, před koncem přednášky, řekni mně
já vám to řeknu, ale pak beru nohy na ramena
jako ve smyslu že vám povyprávím, jak bůh chtěl fetovat spálené maso
protože o tom nikdo dříve nemluvil
a tak jsem to udělal
a na tom setkání byl jeden lékař, který mně druhý den zavolal a říkal, hele víš
když jsem tě slyšel říkat tam ty věci
dal jsi mně vysvětlení něčeho, co jsem četl v sumerských tabulkách, a poslal mně jednu studii
potom, po pár týdnech
kde v zásadě... molekuly tuku
spálené tím způsobem, čili na grilu
podléhají přeměně
a stávají se v zásadě stejnými jako molekuly endorfinu
což jsou látky, které náš mozek přikazuje vyrábět našemu tělu, když jsme ve stresu a potřebujeme se uklidnit
čili ta vůně je plná endorfinů
čili to, že bible říká, že to pro ně byl "nichoach", čili uklidňující, uvolňující prostředek
je stejně tak vysvětlitelné neurofyziologicky

Prednáška 2014 časť 1

https://youtu.be/Tw09T2DF41Y

BIBLE NENÍ SVATÁ KNIHA
děkuji, že jste tady, děkuji vám všem
doufám, že se zde naskytne příležitost, abych vás mohl nazývat přáteli
a abych tak mohl mluvit o každém z vás a o vás všech
zde v Castellu di Zena
máme tu čest a potěšení hostit Maura Biglina
který nás uvede do témat
jež jsou mnohým z vás známá
zatímco jiní jsou pravděpodobně podníceni znepokojujícím názvem
znepokojení je ve skutečnosti
pokrmem vědění
a myslím, že každý z nás, příliš
lenivě přijímá
získané informace a myšlenky, převládající způsoby myšlení
bez vlastního, hlubšího, originálního bádání
vědeckého, vzdělaného
kam by nás takové bádání mohlo přivést?
to nevím
možná ke změně zažitých názorů
ano to je možné, jistě vyvolává zvýšenou touhu po vědění
je svědkem obnovování a proměnlivosti našich názorů
a v této proměnlivosti je bohatství, k němuž, jak věřím, je každý z nás v tomto životě povolán
Castello di Zena už dlouhou dobu pořádá, ve stopách mé matky, která je zde
a již chci velmi vřele pozdravit
pořádali jsme zde již prezentace knih
autorů, s těmi autory se diskutovalo, zde v salónu, ale i ve mlýně
v zahradách atd. to všechno
se snažíme obnovit novou nabídkou
v mezičase sdílíme různé zkušenosti s holistickými tématy
děláme gongové koupele, má žena vyučuje
Frederica, která je zde, a také jí chci poděkovat za přínos, neboť zde vyučuje jógu
a vím, že má narůstající ohlas
a pak zde jsou přátelé v sálu, kteří s námi též spolupracují na gongových koupelích
čili skupina vibrační hudby, takže zkušenosti a nové cesty
já trpím starou pubertální nemocí: vědou a politikou
a zabývám se také historií
zpochybňuji mnohá klišé, týkající se našeho poválečného období
a vykreslující události způsobem, jež naštěstí začíná brát za své
občas dojde k setkání s autorem, jakým je např. Pansa, který je kritizován, který vyvolává rozruch
je věřím tomu, že tato práce je záslužná
toto znovunalézání a opětovné skládání pravdy našich dějin
dějin i těch vzdálenějších, a proto mimořádně důležitých, protože determinují naše nejstarší a zakořeněné názory
což se týká i našich nejstarších a zakořeněných klišé
Mauro Biglino, ceníme si, že je tady
přiřozeně, na tomto všem spolupracuje Spazio Tesla, Alberto Negri se svou ženou Laurou
s nimiž s radostí a v souladu spolupracujeme
už dlouhou dobu a byl bych rád, aby tato spolupráce se nadále s vaší pomocí rozrůstala
předávám mikrofon Albertovi, protože i on vám chce poděkovat... vlastně mu ho nepředám...
...pokud funguje...
děkuji... Emanuele Perotti, pan domácí
spolu s Federikou, vede
toto nádherné místo, které již bylo svědkem
jedné velmi důležité události se Sabrinou Pieragostini a Manuelem Parolettim
Sabrina Pieragostini pracuje pro Media Sette, Manuel Paroletti pro ufologické centrum v Imperii
dnes nic neskrýváme, je to pro nás velká čest, pro mě i pro Emanuela, hostit
tuto událost, která... jak jsem před chvíli hovořil s Maurem Biglinem... svými předkládanými tématy
dává něco do pohybu
na našich stránkách jsme napsali, a sdílíme to společně s kolegy ze Spazio Tesla
zprávu, která je podle mě hodně důležitá
od roku 2012... je zřejmé, dnes tady pro nás
se vibruje obravdu jiným způsobem
vědomí se tedy začíná probouzet
dnes tady uslyšíte věci, které jste už třeba slyšeli někde na internetu
věci, které nepochybně vedou k zamyšlení a které rozvibrovávají všechny buňky našeho těla
a tedy toto kvantové probuzení
které je tu vždy, se v tomto konkrétním období neuvěřitelným způsobem zrychluje
nebudu už plýtvat časem, jenom pár technických informací
pokud jde o východ z Castella
je tam dole vlevo stůl, kde můžete nechat své kontaktní údaje, pokud jste tak již neučinili
v přízemí v hlavní části vlevo je občerstvení
a v druhém salónu je prodej knih Maura Biglina s trilogií
a těšíme se, že nám dnes také něco řekne o nové knize
která se téměř vymyká, téměř
a ještě poslední věc: 15. listopadu
se svolením Emanuela, tady bude
druhý kongres města Piacenza o medicíně a kvantové fyzice
budou zde, stejně jako minulý rok, osobnosti
dělající pověst naší asociaci, novinky budou na stránkách Spazio Tesla
a pak také na stránkách Castello di Zena, budou tam všechny možné informace
ještě jednou děkuji, takže Mauro Biglino
díky Emanualovi, díky Albertovi, jsem moc rád, že mohu promluvit na takovémto místě
vyvolává to ve mně emoce
a díky vám, kteří jste zde, tak početní, a mimochodem jsou tady někteří, co byli včera večer v Cremoně a dnes jsou tady...
to je na medaili
to je neuvěřitelné, ok
takže, kolik je tady lidí co vůbec neví, o čem mluvím?
ok
správně by jich mělo být hodně, ale...
takže pár slov pro tady ty
abych ale navázal na to, co říkal Emanuele, citující práce Pansy, který rekonstruuje dějiny od roku 1943 dále atd.
a který je hodně kritizovaný a navzdory tomu, jestli s ním někdo souhlasí, nebo ne
píše věci dobře zdokumentované a
to nám pomáhá pochopit jednu věc, že když se píší historické knihy
ten, kdo je píše, píše je podle svých vlastních kritérií
a snaží se do těch textů vložit to, co on chce, aby bylo předáno
a Pansa mluví o dějinách 60, 70 let zpátky
a dává nám pochopit, jak to může být překrouceno
představte si texty, které byly sepsány před tisíciletími
v době, kdy nebyla představitelná dokumentace o těch dobách, jako máme dnes
navzdory tomu, ta práce, co dělá Pansa, spočívá právě v přeformulování
historie... což v zásadě znamená, že historii vzdálenou pár desetiletí
lze napsat jiným způsobem, než jak nám byla podávána za prověřenou předtím
a teď si představte, co toto znamená pro starý zákon
čili vynásobte si to kolikrát chcete
exponenciálně
ty varianty, které zde mohou být, protože starý zákon je právě takový, protože byl sepisován v průběhu mnoha staletí
v době, kdy neexistovala prakticky žádná dokumentace, nic nešlo ověřit
a proto už několik let říkám, že se starým zákonem jenom můžeme dělat jako
toto je jediná jistota, kterou mám, když mluvím o tady těch věcech
protože v případě starého zákona je potřeba mít hodně pochybností
je potřeba si klást otázky s příchutí vědění
takže... mnoho otázek... mnoho pochybností...
takže když se starým zákonem děláme nějaké tvrzení, vždy říkáme "děláme jako, že"
protože podle mě to nejde jinak
takže to co vykládám o starém zákoně vychází z práce, kterou jsem dělal pro nakladatelství San Paolo
pro které jsem dlouhá léta překládal.. to říkám pro ty, co nic neví....
...překládal jsem masoretskou hebrejštinu, čili kodex, z něhož vycházejí bible, které máme doma
a oni vydali 17 knih starého zákona, které jsem doslovně přeložil, to jsou tady ty knihy
tady ty svazky
v nichž mým úkolem byl
doslovný překlad, uvedený tady vpravo
kontrola správnosti hebrejského znění
kontrola správnosti řeckého znění
a gramatická analýza sloves uvedená tady dole, takže moje práce byla tady ta
tady v tom svazku
...je interlineární překlad Maura Biglina a
a italský text nejnovější verze bible Mons. Gianfranca Ravasiho
což je ministr kultury Vatikánu, takže v tady tom svazku jsme já a on společně
čili on dal svolení publikovat vlastní překlad vedle mého
a jelikož mým úkolem bylo udělat doslovný překlad
postupem času jsem začal mít potřebu vyprávět
to, co mám pocit, že skutečně čtu
v masoretských kodexech
to začlo v roce 2010, můj pracovní úvazek byl samozřejmě okamžitě zrušen
ze zjevných důvodů
takže ty roky teď pokračuji po své cestě, jak v překládání, tak v přednášení
...pro ty, co nikdy nic neslyšeli, ale i.... vzhledem k tomu, že tady ta videa jsou sdílena
je dobré, aby i těm, kdo to budou poslouchat na internetu, bylo srozumitelné, protože já to stále opakuji, ale ve skutečnosti...
ale někdo to pořád nechce pochopit...
já nemluvím o duchovních světech
slyšel jsem, co tady v Castellu děláte
čili zde se věnujete určitým tématům
dnes uslyšíte něco, co je až děsivě přízemní
čili tady těch pár hodin, co strávíme spolu
a prosím vás, ptejte se hned a nečekejte na konec, abych se i já trochu pobavil
budeme se věnovat jednomu tématu z výhradně materiálního hlediska
já nemluvím o Bohu, protože o něm nic nevím
nemluvím o duchovních světech, protože o nich nic nevím
nemluvím o duchovních bytostech protože o nich nic nevím, já mluvím o jedné knize
říkal jsem, že s tady tou knihou můžeme jenom dělat jako
druhou jistotou, kterou mám
...já říkám, že nemluvím o bohu, protože o něm nic nevím
druhou jistotou, kterou mám, je, že ani ta kniha nemluví o Bohu
protože nám vypráví jiné příběhy
boha tam pak vecpali silou
ok? ta kniha ale o bohu nebyla
absolutně... pak ji následně využili
k tomu, aby mluvila o bohu
takže, když já dělám tato tvrzení
abych to upřesnil, tak neříkám "bůh neexistuje"
protože já o bohu nic nevím, já říkám že ta kniha o něm nemluví
pak, my žijeme v určitém světě, v určité kultuře
a jsme navyklí si myslet, že když je něco psáno v bibli, je to pravdivější
ale když to v bibli není psáno, tak si někdo řekne, takže když bible nemluví o bohu
tak to znamená, že bůh... ne, to s tím nemá nic společného
bible může být knihou obsahující celou hromadu nesmyslů, jaké nám kdy byly vykládány
takže to, že bible nemluví o bohu, neznamená, že bůh neexistuje
znamená to, že bibličtí autoři se o něj nezajímali, protože chtěli povyprávět něco jiného
ok? pak se na to trochu podíváme
jeden z úsudků, které je o tady tom souboru knih potřeba udělat, je
že starý zákon je souborem knih, které byly v průběhu staletí
sepisovány, přepisovány, promazávány, vylepšovány, korigovány, dopisovány
byly ztráceny, znovu objevovány
takže všichni, co měli tu moc je mít v rukou, si s nimi dělali co chtěli
říkají současní biblisté
izraelští
vyučující na izraelských univerzitách
teda neříkají, píší
že jedinou jistotou, kterou máme, je to, že bible, kterou máme, není bible jak byla původně napsána
protože pokaždé, když byla diktovaně přepisována, nebo prostě kopírována
z kodexu do kodexu, byla pozměňována
takže my máme bibli, která je plodem
proudu, který se ve staletích rozdělil
díky čemuž dnes máme knihu, jaká původně nebyla napsána
protože v ní byla provedena fůra úprav
proto s biblí děláme jenom jako
a tou první věcí, s níž musíme dělat fintu, je už to
že ten, kdo ji napsal, chtěl říct právě toto, i když víme, že tomu tak není
jelikož nám je ale říkáno, že toto je pravá bible, bible inspirovaná bohem
tak říkám, zkusme se tam alespoň podívat, co se tam doslovně píše
když vy... tady... budete naslouchat teologům, kabalistům, ezoterikům...
to je všechno v pořádku
k bibli bylo přistupováno s nejrůznějšími klíči ke čtení
jelikož se s biblí může jenom dělat finta, je dobře, aby si každý vybral svou optiku
ať si vybere tu, díky níž se cítí lépe
ať si ale nenamlouvá, že to je nějaká pravda, ok? že to je nějaká pravda
protože to, co je důležité, je mít vlastní pravdu
podle které žít, tak ať si každý ve zvuku zvonů vybere ten, který se mu líbí
důležité ale podle mě je, aby v tom moři interpretací, které jsou nám předkládány, byl prostor i tady pro tu
zatímco jiné optiky čtení nevyvolávají... a to je divné... ale říkám to s trochou ironie
nevyvolávají reakce
možná jsou mezi němi spory, ale nikdo neříká: teologický způsob četby se nemá dělat
ezoterický způsob četby se nemá dělat
kabalistický způsob četby se nemá dělat
tak se ale říká, že doslovný způsob četby se dělat nemá
já to dělám 4 roky a budu to dělat stále více
čím víc mně říkají, že se to nesmí dělat, tím víc to dělám
protože chci, aby na stole ležela i tato možnost volby
ok? takže každý ať si vybere tu svoji, ale ať jsou k dispozici všechny
protože když někdo píše, píše nějakým jazykem
ten jazyk má nějaká slova, ta slova mají především nějaký význam
a tedy ten význam je tím prvním, ten mají zcela jistě
ty ostatní významy jsou možné
říkám: jsou možné, takže každý nechť si ze všech možných vybere ten, který se mu víc líbí
ale není možné odhlížet od faktu, nebo alespoň od obeznámenosti, že se tam píše něco konkrétního
my se totiž nacházíme v situaci, kdy
a to ještě nesouvisí s překlady, ok?
mimochodem, celou konferenci budu dělat tak, abych necitoval své vlastní překlady
budeme dělat úvahy nevzdělanců při četbě biblí přeložených vzdělanými...
takže, teoreticky, nikdo nebude mít k tomu co říct, ve skutečnosti k tomu mají co říct, ale to není důležité
při tomto přístupu ke starému zákonu musíme vědět
že o starém zákoně
nevíme, kdo ho napsal
tam není jediný verš, o němž bychom mohli říct, že víme, napsal ho tam ten
nevíme kdy ho sepsali
nevíme jak ho původně napsali, nevíme jak ho původně četli
toto je fakt
všechny kodexy co máme, jsou poměrně nedávné, ty nejstarší jsou z 2. stol. př. Kr.
a popisují události 2000, 1800 let staré...
a uvidíme, že ještě starší
jsou to kopie kopií kopií kopií kopií
a při každé konfrontaci těch kopií, jak jsem říkal
je jasné, že když se bible přepisovala, tak se přepisovala jinak, než byla napsána předtím
takže jak byla napsána původně, to nikdo neví
kdo ji napsal to nikdo neví
jak byla čtena, teď uvidíme co to znamená, to nikdo neví
ale
na základě této naprosté nevědomosti
trváme na tom, že když bible něco říká, tak ve skutečnosti chtěla říct něco jiného, a že je inspirována bohem
já myslím, že absurdnější tvrzení už nemůže existovat
nevíme nic, o autorech, a datování
ale víme, že tam ti, o nichž nic nevíme, že když něco napsali, tak že tím chtěli říct něco jiného
tady to já nedávám
tady to já nedávám
říkávám, že jsem se dostal k sedmému soustu
tam u nás, kde se jí polenta, ale předpokládám, že ji jíte i tady
je takové rčení starších lidí, kteří říkají: i já, a to jsem připitomělej, si při 7. soustu všimnu, že to je polenta
ve smyslu, že ty mě dáš tady to na talíř
vysvětlíš mně, že to je plod propracovaného, tajného receptu
hodně starého, do kterého se musí hodně proniknout
že jím disponuje pouze několik málo zkušených šéfkuchařů
kteří ji sami dál předávají... ok
ok, při prvním soustu tomu věřím, pak si dám druhé, pak začnu tak trochu pochybovat
a když se dostanu k 7. soustu, tak řeknu, tak to teda ne, to je jasné, to je polenta
rád si ji dám, protože mně chutná, ale prosím tě, když mně dáváš polentu, tak mně řekni, že to je polenta
ok? takže já vám předkládám 7. sousto
ok? s vědomím toho, že existují i jiná
takže na stole jsou všechna sousta
všechna, teologická, alegorická, metaforická, ezoterická, iniciační, kabalistická
a já tam dávám i tady to, a když budete chodit kolem stolu, a uvidíte tady to
řeknete, to mně nevoní, a ani se na to nepodíváte: v tom není žádný problém
důležité ale je, aby to bylo na stole... důležité ale je, aby to bylo na stole
protože tady to 7. sousto nám vysvětluje řadu věcí
jež často jiná sousta nejsou stavu vysvětlit
a tak musí např. zavádět kategorii tajemství
čili... tady to vypadá jako protimluv, ale je to boží tajemství
toto vypadá jako rozpor, ale je to tajemství víry
pokud čteme podle 7. sousta
není nikdy potřeba zavádět kategorii tajemství, nikdy
protože to je všechno jasné, možná to je příliš jasné
takže to je tady proto, že se nám říká, že tady tu četbu nesmíme dělat?
že to je četba nevzdělanců? ok, my, ne, já, promiňte, já dělám četbu nevzdělanců, deklarovaně
situace je tak zamotaná
že v roce 1958 na židovské univerzitě v Jeruzalémě pocítili potřebu
židovští biblisté
spustit projekt, jehož cílem je
pokusit se zrekonstruovat bibli, co nejbližší možnou původnímu znění, o němž nikdo neví, jaké bylo
jmenuje se to Bible Project, čili projekt Bible
vyhradili si na to 2 století času
uplynulo 60 let, za 140 let
budou mít, možná, bibli podobající se té původní, o níž nikdo neví jaká byla
taková je skutečnost
my, západní křesťané, katolíci, máme věřit tomu, že pravých starozákoních knih je 46
pro Židy je pravých knih 39
pro Samaritány je pravých knih 6
pro koptské křesťany jsou pravé knihy ty co pro Židy, plus jiné, které nejsou pravé pro katolíky ani pro Židy
pro Řeky je bible
řekněme originálním jádrem bible není hebrejská verze masoretů
ale je to bible napsaná řecky v Egyptě ve 3. stol. př. Kr.
takže podle toho, kde se rodíme
je tady někdo, kdo nám říká, jaké knihy jsou pravé
čili jakým knihám máme věřit, je tady někdo, kdo to stanovuje od stolu
takže my věříme v pravost jedné z možných biblí
protože třeba mezi biblí masoretů a biblí Samaritánů je 2000 odchylek, 2000
masoreti říkají: my jsme strážci tradice
Samaritáni říkájí: my jsme strážci tóry, čili Zákona... všichni si jsou jisti, že mají pravdu
máte-li chuť, přečtěte si jednu, přečtěte si druhou, a pak si vyberte, která se vám víc líbí, ostatně
jsou to všechno výmysly lidí
je to jasné? a to ještě nemluvíme o překladech
pouze se dotýkáme struktury starého zákona
a když říkám "budeme se tvářit jako", tak tím říkám, že se můžeme pouze tvářit jako
stejně jako když se tváříme, jako že je pravá bible co máme doma
někdo říká: ale Biglino si vybral bibli masoretů, proč si ji vybral? já jsem si nevybral bibli masoretů
já jsme vždy pracoval a stále pracuji s masoretskou biblí, tj. s leningradským kodexem, protože
protože to je bible, z níž v zásadě vycházejí všechny bible, jež všichni máme doma
a ty bible doma v zásadě vycházejí z tady toho kodexu
takže já pracuji s tady tím kodexem, protože pokud to je ten, co mně vy, vzdělaní, říkáte, že to je ten pravý
tak se alespoň snažím pochopit, co se v tom kodexu píše
mám ale jedno své osobní přesvědčení
a to že tady ten kodex je s nejvyšší mírou pravděpodobnosti ten nejpadělanější
protože to je ten, který v průběhu staletí utrpěl
nejvíce úprav ze strany teologů
židovských teologů, ne křesťanských, také křesťanských, ale až mnohem později
čili ty změny udělali nejprve židovští autoři
a pak i křesťané, takže se na tom podepsali všichni
takže navzdory tady tomu mému přesvědčení
že masoretský kodex je s nejvyšší mírou pravděpodobnosti ten nejpadělanější
pracuji s ním, protože mi je říkáno, že to je ten pravý
a říkám, tak se alespoň podívejme, co se tam píše
ok?
v průběhu let říkám na konferencích a v knihách určité věci
věci, které samozřejmě vyvolaly nejrůznější reakce
a objevily se i blogy, které propírají moji práci
např. jeden se jmenuje: confutatio, systematická kritika Maura Biglina
a to je v pořádku, je to součástí hry, a dělají mně velkou publicitu
na těchto blozích se píše fůra věcí, protože se tam zkoumají všechny konference co dělám, věta po větě všechny knihy co píšu
a všechno je pečlivě analyzováno a kritizováno
a na jednom takovém blogu, jednom z nejdůležitějších na židovské otázky, kde píšou židovští exegeté
se ale chovají, řekněme
mají intelektuálně korektní přístup
čili třebaže se mnou nejsou zajedno v základní otázce, tj. v otázce Boha, pak uvidíme proč
v celé řadě jiných věcí se mnou naprosto souhlasí, a píší to
např. o mnoha věcech má Mauro pravdu, bible, jak tvrdí, není náboženskou knihou
že bible mluví o genetickém inženýrství je Židům odjakživa známo prostřednictvím talmudu
hebrejský termín "malach", překládaný do italštiny jako "anděl", má za subjekt běžné lidské bytosti, nikoliv duchovní entity
cheruby...
kdo slyšel nějakou moji konferenci nebo něco četl, tak ví, že
cheruby nejenom nejsou andělé, ale zatímco malachim jsou alespoň bytosti z masa a kostí, cheruby byly stroje
cheruby... Židům je díky talmudu odjakživa známo, že to byly mechanické objekty
je odjakživa známo, ale pokud to je odkajživa známo, tak to prosím vás řekněme
řekněme to, pokud to je odjakživa známo
nenechávejme živou představu o tom, že...
opakuji: já nevím jestli existují cherubíni andělských bran
já mám na mysli biblické "cheruvim", to byly mechanické objekty
a jestli existují cherubíni? o tom já nic nevím, o to se nestarám
bibličtí cheruby byly mechanické objekty
celou kapitolu jsem věnoval tomu, že starozákonní Satan neexistuje
kapitolu o Satanovi Mauro Biglino zpracoval dost dobře a k tomuto mu opravdu gratulujeme
takže buďme klidní, Satan nás do pytle nevezme
je tam ale jedno tvrzení
které je podle mě stěžejní
a zde tady těm pánům věnujícím se těm židovským otázkám musím poděkovat
konkrétně tady ten se myslím jmenuje Avraham, který je tam ten nejdůležitější
protože dělá jedno tvrzení, které by podle mě mělo skoncovat se všemi knihami, se všemi konferencemi, se vším
tady to jsem poprvé citoval včera večer, řekl jsem:
kdybychom měli přeložit slovo "sníh" do jazyka Tuaregů
tak bychom to nemohli udělat, protože Tuaregové nemají slovo označující "sníh"
proč ho nemají, protože nemají sníh
nemají koncept sněhu, takže nemají slovo, které ho označuje
kdybychom měli přeložit "telefon" pro Bantuy, tak bychom to nemohli udělat, protože nevědí, co to je telefon
nemají koncept telefonu, nemají slovo označující telefon
mohli bychom udělat tisíce příkladů
a já v knihách říkám, že v bibli není monoteismus, a popravdě tam není ani polyteismus
není tam ani polyteismus, ale protože se říká, že bible je
že ten národ je národem, co vymyslel monoteismus ne? protože to byl nejvyvinutější národ
já říkám ne, to není pravda, monoteismus tam není
odpověď, tady to je ta odpověď publikovaná na tom blogu
a za tuto intelektuální čestnost děkuju
děkuju, protože tady ty roky mě lidé píší: ale pokud Jahve, Elohim, Elion, což jsou biblické termíny, které pak uvidíme
neznamenají "bůh? jak se pak hebrejsky řekne "bůh"?
poslechněte si židovskou exegezi
nemá smysl mluvit o monoteismu
v jazyce, který nemá k zásobě ani jeden termín, který by měl smysl "boha" jako objektu uctívání
čili v hebrejštině termín "bůh" není
bible byla napsána jazykem
který nemá termín k označení boha
tady můžeme zavírat, a říct, že jsme si 2000 let dělali legraci
protože to znamená, že ta kultura nemá koncept boha, protože kdyby ho měli, tak by ho vyjadřovali slovem
není tam, není tam
to je ale očividné, že tam není
a tak šmitec
dáme si kafe a půjdeme dom
chápete to?
ale tady to píšou, protože s intelektuální čestností to musí říct, říkají to
když to říkám já, tak to samozřejmě nic neznamená, ale když to říká židovská exegeze, tak to už něco znamená
když nemají slovo k označení boha, znamená to že nemají koncept boha
takže to znamená, že bible o bohu nemluví, protože tam není ani jedno slovo jmenující boha, protože není v tom jazyce
to je ale evidentní
problém ale je, že je nám dáváno věřit, že
a to čteme v biblích, které máme doma, že tam bůh je neustále přítomen
bůh udělal, bůh rozhodl, bůh stanovil, bůh udělal... ne ne ne
slovo bůh tam není
a když tam není slovo bůh, znamená to, že tam není koncept boha
pokud jde o duchovní světy
přečtu vám, co píše
prof. Maximiliano ... Cordero, to je něco nového
který vyučuje exegezi starého zákona a biblickou teologii na papežské univerzitě v Salamance
poslouchejte dobře, to píše profesor
tedy papežské unverzity, čili profesor pobírající plat od Vatikánu
ve starém zákoně
pak, když někdo bude chtít, dám mu všechny odkazy, kde to najít, stranu atd.
ve starém zákoně jen stěží
toto píše v kapitole věnované božím příslibům
jo? vítě, že bůh slibuje, že když budeme hodní, půjdeme do ráje
ve starém zákoně jen stěží prosvítají starosti, které by byly ryze duchovními
tedy jeden profesor biblické exegeze a teologie píše:
ve starém zákoně jen stěží prosvítají požadavky na...
takže, co tím... možná jsme nezvdělaní, ale nejsme hloupí, co tím chce říct? jen stěží prosvítají
že tam nejsou
nejsou tam, protože bible se duchovnem nazabývá
nejsou tam
boží odměňující spravedlnost... ale to, když si bibli přečtete, pochopíte sami, sami, to vám nikdo nemusí vysvětlovat
boží spravedlnost se musí uplatňovat v tomto životě
čili všechny sliby, které tam ten Pán, pak uvidíme, kdo to byl
dělal, bylo
když uděláte tady to, já vám tady pomůžu, když tak neuděláte tady, já vás tady zabiju, tečka.
žádné potom tam není
žádné potom tam není... to neznamená, že by onen svět neexistoval, já se tím nezabývám, mě to nezajímá
ani bible se tím nezabývá, ok?
a to, že se tomu bible nevěnuje, může znamenat, že ten, kdo bibli napsal, byla kupa ignorantů
která neví, že onen svět existuje, ok, mně to nezajímá
já vám říkám, že kdo napsal bibli se o onen svět nazajímal
boží odměňující spravedlnost musí být vykonávána v tomto životě
o posmrtných odměnách tam není památky, dobře poslouchejte
zduchovnění božských příslibů se stává nutným kvůli národní katastrofě v roce 586 //př. Kr.//
čili když přijde Babylón, dobude Jeruzalém a deportuje Židy
bla bla
když přijde Babylón a dobude Jeruzalém
po tomto období pak vyvolení duchové
se obrátí k sobě samým a hledají duchovní vysvětlení dávných příslibů, které duchovními vůbec nebyly
takže když si uvědomili, že sliby tam toho, Jahveho, tady na Zemi není už možné naplnit
začali rozpracovávat myšlenku, že, možná, dojdou naplnění v jiném světě
toto ale píšou papežští profesoři
to píšou papežští profesoři
ne ateisti
bible se duchovnem nazabývá
začali to rozpracovávat, protože viděli, že už tady jiná šance není
takže tehdy začali přemýšlet, ale možná...
ne? ale to udělali od stolu, to v bibli není
říkal jsem vám, že
nevíme, kdo ji napsal
udělám příklad
s ohromující knihou, jíž je kniha Izaiáš, jeden z nejdůležitějších starozákonních proroků
důležitý také proto, že podle katolické teologie měl podle všeho předpovědět příchod Ježíše Krista
podle katolické teologie
nechte si ty stejné pasáže vyložit některým židovským teologem
a pak si sami vyberte výklad, který se vám víc líbí
podle mně mají tady v tom případě pravdu Židé
nechte si to vyložit a pak si sami vyberte
takže, kniha Izaiáš, 66 kapitol
kapitoly od 1 do 39... tady to naleznete v biblích, které máte doma
se říká, že byly napsány Izaiášem, kapitoly 40-55 byly napsány Deutero Izaiášem
což je taková pěkná, umělá invence, aby se udrželo jméno Izaiáš
deutero Izaiáš znamená, v řečtině, druhý Izaiáš
kapitoly 56-66 byly napsány Trito Izaiášem, čili třetím Izaiášem
ok, takže někdo si to čte, a vidí Izaiáš, Izaiáš, Izaiáš
ne, ne, říká se tam, že Deutero Izaiáš psal 2 století po prvním
a Trito Izaiáš psal několik desetiletí po druhém
takže v té nejlepší hypotéze měla kniha Izaiáš tři autory, kteří psali v průběhu 250 let
ale to v té nejlepší hypotéze, protože pokud jde o kapitoly 1-39, prof. Penna
což byl konzultant papežské biblické komise, píše
pokud jde o původ kapitol 1 až 39
víte proč jsou přisuzovány Izaiášovi? to píše...
protože tady nejsou vážné motivy k tomu, aby se to popřelo
ne protože víme, že to napsal
protože tady nejsou vážné motivy k tomu, aby se to popřelo
pozor, tady to pro celý soubor těch 39 kapitol
zatímco kritici se téměř shodují, že např. kap. 36-39 pocházejí z jiné knihy
shoda je mnohem menší při posuzování původu jednotlivých částí
větší potíže už jsou s Izaiášovou apokalypsou, kap. 14 /-/24/-/ až 27
jež mnozí kladou o 2 století později
pak tady jsou další potíže s kap. 13-23 a 34-35
takže o kap. 1-39 říkáme, že je napsal Izaiáš, protože nemáme vážné důvody k tomu, aby se to popřelo
vážné důvody ale máme pokud jde o kap. 24-27, 13-23, 34-35
jako kdybychom měli Božskou komedii a někdo by řekl: Ráj /-/Peklo/-/ napsal Dante
vyjma zpěvů bla bla bla, protože o těch víme, že je nenapsal
Očistec napsal druhý Dante, o 2 století později
a Ráj napsal třetí Dante, o dalších několik desetiletí... řekli bychom, že Božskou komedii napsal Dante?
tak to ale dělají
tak to dělají
jakou práci udělali masoreti?
čili ti, co vytvořili onen kodex, z něhož vycházejí bible, co máme doma
pokusili se jednou provždy definovat významy
co to znamená definovat významy?
jelikož semitské jazyky jsou zapisovány pouze souhláskami, protože tam samohlásky neexistují
existují pouze v podobě zvuků
tak všechny kodexy jsou psány pouze souhláskami
a dokud nepřijmou zvuky vokálů, tak...
takže oni tam vepsali zvuky samohlásek, a to udělali mezi 6. a 9. stol. po Kristu
takže ne před tisíciletími, ok? dokončili to v době Karla Velikého
jaké tam byly vokály, jejichž pomocí se to četlo původně, to nikdo neví a nikdo to nikdy vědět nebude
nikdy
my máme ty samohlásky, co tam vepsali tady ti
což jsou představitelé jedné tradice
už jsem vám řekl, že tady je také samaritánská tradice, která má oproti tady té 2000 odchylek
je tady tradice řecká, bible Sedmdesáti atd.
takže my známe tady ty vokály
jako třeba tady to
biblický příklad, ok? tady se píše TVL
když tam dáme dvě "e", dvakrát dvě tečky, pak je to "tevel"
což znamená země, svět
když tam dáme jiný druh "e", tady to, další tečka pod tím
čte se to stále "tevel", ale znamená to pohlavní styk ženy se zvířetem
takhle to je země, svět... takhle to je pohlavní styk ženy se zvířetem
nebo pohlavní styk tchána se snachou
kniha Leviticus
toto je citováno v pasáži, kde Jahve, čili bůh, říká: když přistihnete ženu, která souloží se zvířetem
tak na místě zabijete ji i to zvíře
ok? takže tady tu práci udělali masoreti
čili že tam vložili tečky a čárky představující zvuky samohlásek
a touto prací chtěli bibli zmrazit, prostě od tady té chvíle už se do ní nebude zasahovat
ve skutečnosti ale existuje část biblické exegeze, která dnes, dnes
odstraňuje tyto zvuky samohlásek a vkládá jiné, protože oni to mohou dělat
v tom jim nikdo nemůže zabránit, protože jak to bylo původně, to nikdo na světě neví
mohou to tedy v klidu dělat
já to nedělám, protože kdybych to dělal já...
takže já čtu přesně to, jak to vokalizovali masoreti
když mně říkáte, že tady to je pravá bible, ok, jdeme se podívat, co se v té pravé bibli píše, já tam neměním jedinou tečku
takže tady ti pánové udělali tady to
a... žádná otázka? ne
takže
co to jsou elohimové? když umíš tu hebrejštinu...
takže
v biblích, které máte doma, se píše Nejvyšší, v hebrejštině stojí Elion
v biblích, které máte doma, se píše Bůh
v hebrejštině stojí Elohim, nebo El, nebo Eloha
když tam čtete Pán nebo Věčný, v hebrejštině stojí Jahveh
nebo... ok, to až potom
ok? toto podle dokríny jsou 3 termíny označující Boha
v hebrejštině... prosím...
termín naznačující pluralitu bohů
hned se k tomu dostaneme
Elion v hebrejštině znamená Ten co je nad
Elohim je termín, který
exegeze, obecně, čili různí filologové
odvozují od nejrůznějších kořenů
protože nikdo na světě s jistotou neví, co to znamená
nikdo na světě to s jistotou neví, takže
takže překládat Elohim jako "bůh" je naprostá fantazie, absolutně neopodstatněná
ok? naprostá fantazie, absolutně neopodstatněná
jestli je tady v publiku nějaký teolog, můžeme diskutovat
neodůvodněná... tento termín je v množném čísle
toto je jednotné, toto taky
bible bez rozlišení používá singulár i plurál
bohužel, v italských překladech, je stále "bůh"
takže v italských překladech nejsme stavu ten rozdíl postřehnout
v hebrejštině je ale velmi citelný
v hebrejštině je velmi citelný, a když opravdu chtějí mluvit jenom o jednom, tak používají tady ten termín
když chtějí naopak říct, že nějaké rozhodnutí bylo provedeno kolektivně, používají tady ten termín
nebo se říká, že jeden z nich byl jeden Elohim
jako kdybychom chtěli říct, že Lorenzo Magnifico byl "jeden" Medici
že Cosimo Grande byl "jeden" Medici
čili jedinec náležijící... Medici, to je plurál
náležející do té rodiny, náležející do té skupiny
Jahve byl jeden z tady těch
ok? není zač
jelikož ale tady ten termín v množném čísle způsobuje kupu problémů
protože jaký má smysl, mluvit o jediném bohu
opakuji, elohim neznamená bůh, ale i kdyby někdo chtěl mluvit o jednom bohu
jaký má smysl používat plurál, když má k dispozici singulár
takže co se děje, děje se, že tady ten termín vykládají všemi představitelnými způsoby
plurál označující majestát, vznešenost, abstraktnost, teď je hodně v kurzu plurál abstrakce
tady ten termín je používán se slovesy jak v singuláru, tak v plurálu... má tady někdo bibli?
já tady mám jednu bibli od nakl. San Paolo
je to jednodávková bible... když mám abstinenční příznaky
dám si kapačku
je lehká, snadno se nosí...
takže, my víme, že
naše dějiny spásy začaly, když bůh povolal Abraháma
ne? to slavné povolání Abraháma
povolá Abraháma pryč ze země Chaldejců, On říká: ty půjdeš se mnou, a tam začíná zásah Boha do dějin
díky němuž nám Bůh dává možnost
se zbavit poskvrny prvotního hříchu, který v bibli není
takže nevím, od čeho se máme očistit
protože prvotní hřích v bibli není, je to invence teologů
takže Genesis 20,13... takže jsme v pohodě, nikdo z nás se nerodí pošpiněn, všechno v pořádku, všichni čisťoučcí
zde mluví Abrahám, Genesis 20,13
a stalo se, že když mě bůh nechal toulat pryč z otcovského domu, řekl jsem...
takže, když mě bůh nechal toulat pryč z otcovského domu
tady to vám přečtu, proč? protože existuje jeden profesor, hebraista, biblista
který říká, že Biglino ani nepochopil, že když elohim je používáno se slovesem v singuláru, tak znamená bůh
když je používáno se slovesem v plurálu, znamená pohanská božstva
kamenné modly uctívané jinými národy, které neznali boha, chudáci, a tak uctívali... neexistující božstva
takže jako singulár to je bůh, jako plurál pohanská božstva, říká tady ten profesor, biblista, hebraista
Genesis 20,13
toto jsou texty pro teologické fakulty a pro knihovny nejdůležitějších světových univerzit zabývajících se biblí
doslovný překlad: a bylo
jak že učinili bloudit mě elohim z domu otce mého
učinili-bloudit-mě, plurál
protože to hebrejské sloveso je v množném čísle
v bibli pro rodiny je sloveso v jednotném čísle
bůh mě nechal toulat
v bibli pro badatele, a z těch si nikdo střílet nemůže, protože vědí, jak vypadá množné číslo
je sloveso v množném čísle a elohim se nepřekládá
je tam elohim, zůstává tam
a tak to je správně, protože nevíme, jak ho překládat
jakýkoliv překlad je výmyslem
učinili-bloudit-mě-elohim
takže, podle tohoto profesora, biblisty, když je singulár, je to bůh, když plurál, pohanská božstva
kdo tedy povolal Abraháma pryč z chaldejské země? pohanská božstva
stejné nakladatelství
toto i toto stejné nakladatelství
správný překlad, chybný překlad
to ale není jediný příklad...
začínám mít podezření, proč mně říkají, že doslovné překlady nesmím dělat
začínám tušit
ale opravdu opodstatněné, velmi opodstatněné
protože pak existuje riziko, že lidé pochopí, když se dělají doslovné překlady
včera večer jsem poprvé dělal jeden příklad, napadlo mě to včera večer, tak to udělám i dnes
příklad dalšího vratkého překladu...
...občas po mně chtějí, abych mluvil o novém zákoně, tak se ho chvíli dotkneme...
víte, protože to v zásadě víme z katechismu, že když je Ježíš křižován
i s Ježíšem budeme dělat jako že existoval, ok?
když je křižován, byli s ním tam dva lotři
ano? že byli ukřižováni...
Lukáš 23,32 říká toto:
pak vám to přečtu, jo?
heteroi duo kakourgoi
kakourgoi je termín, který označoval obecně zločince
zvláště však označoval protiřímské revolucionáře zelóty
takže víme, že tam s ním byli "také" dva zločinci...
když vám řeknu, že jsem se dnes ráno zastavil na motorestu
a byli tam se mnou také dva instalatéři
můžete něco pochopit o tom, jaké je moje povolání?
ne
když vám řeknu, že jsem se zastavil na motorestu a byli tam se mnou "další" dva instalatéři, co pochopíte, jaké řemeslo dělám?
"heteroi" neznamená "také", znamená "další"
dva vzbouřenci
v evangeliích čteme, že tam byli "také dva vzbouřenci", v překladech
v řečtině se píše "další dva zločinci", čili on byl součástí té skupiny
nejenom
když Jidáš
vykoná svou zradu
říká se, že přišel
labón
speiran
že vzal... píše se "houf lidí"
speiran je řecký termín označující římskou kohortu
takže, Jidáš si určitě nemohl vzít žádnou kohortu, protože tu by mu Římané nikdy nesvěřili
ale římská kohorta byla jedna desetina legie, čili 600 vojáků ozbrojených až po zuby
jsme v období jeruzalémských velikonoc
Jeruzalém býval zaplaven 100-120 tisíci poutníky, takže tam byly velké problémy s veřejným pořádkem
podle doktríny máme věřit, že Římané
poslali 600 po zuby ozbrojených mužů, aby zajali 10 hipíků
kteří mluvili o lásce a míru
takže oddělili 600 římanů starajících se o veřejný pořádek v Jeruzalémě, aby mohli jít vyzvednout 10 hipíků
kohorta
další dva vzbouřenci
kohorta pro potlačení vzpoury, kterou připravovali
překlady konipásků
způsobují, že se do našich hlav dostávají určité věci
to způsobuje, že se do našich hlav dostává "bůh mě poslal putovat daleko"
"elohimové mě odvedli z domu mého otce", ne že mě bůh nechal putovat
překlady konipásků, to proto se nesmí dělat doslovné překlady, protože pak existuje riziko, že člověk pochopí
a když lidé pochopí, tak pochopí
ok?
děkuju, ale
úvahy nevzdělanců vždy dělejme nad biblemi přeloženými vzdělanci, a tak se vzdělanci nerozzlobí
protože
lze napadat doslovné překlady, ale nelze nám nevzdělancům zakazovat
abychom přemýšleli, protože nevzdělaný neznamená hlupák
nevzdělanec je ten, kdo neví, to ale neznamená, že je nutně hloupý
Deuteronomium 32,8, tady mluví Mojžíš
a říká: když Nejvyšší... v hebrejštině Elion
rozděloval národům jejich dědictví
když rozděloval syny člověka, vytyčil hranice národů
podle počtu synů Izraele
tento překlad je správný
a odpovídá tomu, co v hebrejštině napsali masoreti
jenomže tady ten nesmysl tam vložili masoreti
protože ve starších kodexech se nepíše, že Nejvyšší, čili Elion
určoval hranice národů a přiděloval národy podle počtu synů Izraele
v nejstarších kodexech se píše, že Elion dělal tady to podle počtu synů elohimů
ne podle synů Izraele
podle dětí elohimů
což znamená, že kápo si spočítal ty své, a podle toho počtu udělal ty příděly
bla bla
udělal příděly... a teď pozor:
Jahveho dílem, jeho lidem je Jákob
Jákob je porce jeho dědictví
Jákob, Jákob, ne Abrahám
dědictví... co to je dědictví? dědictví je něco, je někým ponecháváno pro někoho jiného
tady v bibli se nepíše
že si bůh vybral tam ten národ jako "vyvolený národ"
tam se píše, že Jahve, poté co Elion spočítal ty své a provedl ta rozdělení
Jahvemu připadlo jako příděl, dědictví, tam ten kousek rodiny, ne národ, ok?
jeden kousíček jedné rodiny
a za chvíli uvidíme, že ta rodina byla rozdělena minimálně mezi Jahveho a další dva jeho kolegy, jež bible jmenuje
takže tady ten si spočítá ty své
provede rozdělení... a Jemu připadne Jákob
když čteme bibli pozorně, bible říká, že bůh
šel povolat Abraháma, ve skutečnosti to není bůh
ale ve skutečnosti to není ani Jahve, je to El Šaddai
čili jeden El jménem Šaddai
ostatně v bibli se říká, že Jahvemu nepřipadl Abrahám, ale Jákob
jedna Židovka mně napsala, že Jahve
velmi pravděpodobně
byl mladším synem jednoho z šéfů tady těch a měl se předvést, čeho je schopen
měl se postavit na nohy a tak mu bylo řečeno: ty si vezmi tady ty
není vyloučeno, že Jahve byl synem El Šaddaie
toho, jemuž byl přidělen Abrahám
takto Mojžíš v Deuteronomiu 5 říká
tento pakt, který Jahve dělá s námi, s našimi otci neudělal
chápete? to se píše v biblích, které máte doma
s našimi otci to neudělal, proč? protože jejich otcové pravděpodobně nebyli Jemu přiděleni
ale byli přiřazeni někomu jinému, a tím teoreticky mohl být otec tady toho
dobře poslouchejte, co se tam píše ve verši 12
Jahve sám vedl ten národ
nebyl tam s ním žádný cizí elohim
jak ale může existovat nějaký cizí elohim, když elohim je bůh?
to se píše v biblích, co máte doma
...on to dělal sám, řeknou mu: ty se budeš starat tady o ty, a on na to: ok, já se o ně postarám
nenechal si od nikoho pomáhat
nebyl s ním žádný cizí elohim
a to je pochopitelné, protože v Exodu se píše, že Jahve byl "iš milchama"
"muž války"
byl to bojovník, to dělal
takže jemu přidělí tam ty a on řekne: já se o ně postarám
nepleťte se mně do toho
tady to nám vypráví
také Platón
který říká, že řečtí bohové, tam jsou nazýváni theoi, ale jsou to stále tady ty postavy
si rozdělili... přesně jako to udělal Elion
si rozdělili národy
a někteří z nich vládli tak, že si vzájemně pomáhali
jako třeba Athéna a Héfaistos
tady v bibli se ale jasně říká, že Jahve všechno dělal sám
nechtěl pomoc od druhých
v sumeroakkadských příbězích, z nichž tady ten příběh vychází, protože tady ten příběh není židovský
v sumeroakkadských příbězích se píše něco opravdu pěkného
...že když šéf tady těch, kterým se tady říká anunna, nebo anunnaki, podle toho zda v sumerštině nebo akkadštině
když šéf udělal tady ty příděly
mnozí z nich byli spokojení, protože dostali zajímavé příděly
mnozí spokojení nebyli, protože obdrželi příděly málo významné
a mnozí byli velmi nespokojení, protože těm nebylo přiděleno nic
...bibličtí autoři nám vyprávějí pouze o vztahu mezi nimi a tady tím
o jiných nám nevypráví, jenom pár zmínek, pak třeba něco řeknu
zatímco ostatní, co neměli...
...jejichž příběhy neskončili v rukou teologů, nám povyprávěli všechno
všechno nám vypráví Platón, všechno nám vyprávějí sumeroakkadské texty
takže nám vyprávějí, co se tehdy dělo, s těmi příděly, bible nám vypráví o tady tom
v bibli je ale pěkná stopa, pokaždé když mluví o elohimech, čili o pluralitě tady těch individuí
neustále nám říká, že Jahve měl... a on se tak definuje
já jsem jeden žárlivý El
když přejdete k některému jinému, tak vás zabiju, a to pravidelně dělal
pravidelně
protože jednu věc mu nemůžeme upřít, On nikdy svůj lid nezradil, zatímco oni ho zrazovali neustále
když tady pro ty, co mu byli přiděleni, bylo zajímavější se obrátit k jiným, tak to dělali, a když si toho On všiml, tak je zabíjel
protože Jahve řekl: vy budete se mnou
udělali jste se mnou pakt a budete se mnou, když půjdete za některým jiným, tak vás zabiju
v jedné z těchto situací, kdy dojde k n-té zradě... Deuteronomium 32, překlad italské biskupské konference
je Mojžíš rozzuřen
a řekne, obětovali dokonce i šedimům
kteří ani nejsou Eloha, nejsou ani...
což znamená, že patří hierarchickému stupni nižšímu než elohimové, čili začali jste sloužit
jedincům, kteří jsou ještě nižší než tito... ale poslouchejte
obětovali elohimům, které neznali
novým, kteří přišli nedávno
jež vaši otcové neznali
čili elohimové, kteří nedostali příděl, bloudili po zemi a hledali někoho, komu by vládli a od koho by si nechali sloužit
a Mojžíš říká: dokonce jste začali sloužit tady těm, kteří sem přišli teprve nedávno
bible co máte doma, překlad italské biskupské konference
když jsem říkal, že když se dělá tolik haněná doslovná četba, tak tady nikdy není potřeba zavádět kategorii tajemství
protože to je všechno jasné
tady není potřeba nic interpretovat, stačí číst
s trochou pozornosti, ale stačí číst
pokud tvůj bratr, syn tvého otce nebo matky... zde je Jahve, kdo mluví
hned, moment
nebo syn, nebo dcera, nebo žena, nebo přítel, který je jako ty sám
tě bude navádět slovy pojďme, služme jiným elohimům
elohimům, které jsi neznal ty ani tví otcové
tak na něj nedej, neposlouchej ho
nešetři ho, musíš ho zabít, tvá ruka musí být první, kdo způsobí jeho smrt
pak ruce celého lidu, celý Izrael se to dozví, dostane z toho strach a už neprovede něco tak zlého
takže jiní elohimové existovali, a jak, a byli pro Jahveho nebezpeční
a tak On říká, ať to bude i tvá žena, tvůj syn, kdokoliv, když ti tvůj nejbližší přítel řekne: půjdeme za jiným elohimem
ty ho musíš zabít
tak moc se děsil toho, že by ho ti jeho opustili a šli za jinými
to se tam ale píše pořád
když půjdete za jinými, tak vás zabiju

Prednáška 2014 časť 2

https://youtu.be/OXG6bsljry4

chtěla jsem se zeptat: jakou moc mají elohimové oproti běžné lidské bytosti
znalosti a technologii dalece převyšující všechny podrobené
takže když se rozhodnu tě zabít, tak tě zabiju, a ty s tím nic nenaděláš, ani nepomyslíš na vzpouru
mezi sebou, když mezi sebou bojovali, tak do určité doby používali své zbraně
mezi sebou
pak si uvědomili, že jejich používání je příliš nebezpečné i pro ně a přestali je používat
děkuji... prosím...
to pak uvidíme i v bibli... prosím
vrátím se trochu zpátky
zůstala ve mně jedna pochybnost... já jich mám více než jednu
a týká se... máme tady hodně starý jazyk a používáme náš jazyk
nebo starý jazyk který ale je takovým mostem k dosažení nějakého významu
také v tomto je určité zkreslení... máme tady 3 souhlásky a ty 3 souhlásky mohou říkat naprosto rozličné věci
a mimochodem ty souhlásky vyžadují větu, která jim dá smysl, není tady žádný koncept, žádné odpovídající slovo
není tady jednoznačný vztah mezi kodexem... v některých případech ano, v některých ne
takže tady je určitý prostor pro zkreslení
jako tady v tom případě styku ženy se zvířetem nebo tchána se snachou, jak bylo řečeno
bla bla
jak lze tvrdit, že ten překlad toho kodexu je takový, jaký nám předkládáš
tvrdit se nedá nikdy, když se mluví o starých jazycích
mimochodem tady ten je ze starých jazyků ten mladší
na Sředním východě to je asi poslední přírůstek
ve smyslu, že všechny ostatní jsou mnohem starší
ale když se mluví o starých jazycích
říká např. prof. Garbini vyučující na La Sapienza v Římě, profesor semitské filologie
že ani shoda všech učenců na světě o nějakém slově není zárukou jistoty
takže tady to je vynikající otázka pro teology, kteří z bible těží pravdy, já říkám, že s biblí pouze děláme jako
protože si toto uvědomuji, děláme jako
alespoň se snažíme pochopit, co se tam píše, ale děláme jako
čili to je opravdu otázka k věci
takže teda Adam a Eva byli kdo?
a hlavně jaký s nimi máme vztah my?
a tady ti elohimové, říkají nám v bibli odkud přišli?
ne, bohužel ne
takže, v jedné z mých knih jsem věnoval jednu knihu
ne přímo potenciálnímu původu elohimů, protože o tom tam nic není
ale potenciálnímu původu jiné citované rasy, a to nefilimů
což jsou ti překládaní jako "obři"
nefilim už Řekové překládali jako gigantes, čili obři
jedna věc, o níž zaručeně nikdo nemluvil, nikde jsem to nečetl, já jsem ji zdokumentoval v knize
ale není to moje interpretace, stačí si vzít jakýkoliv slovník biblické aramejštiny a hebrejštiny, třeba i od rabínů
nefilim je plurál, jako elohim, -im je koncovka mužského rodu množ. čísla
termín "nefila", v jednotném čísle, má v aramejštině jediný význam: souhvězdí Orionu
pokud je nefilim plurálem od nefila
bylo by to jako Itálie a Italové
toto je jediný odkaz, pokud jde o zbytek...
prosím? ano
významné, samozřejmě nejisté
že to ale označuje souhvězdí Orionu, to je jisté, ale to je takový náznak
vrátíme-li se k elohimům, tak Jozue, čili následník Mojžíše
při dobývání slíbeného území, když začínají s dobýváním slíbeného území
a pak si jako kuriozitu o této zaslíbené zemi přečteme jiný úryvek, Jozue 13
toto je Jozue 24, Jozue shromáždí vůdčí osobnosti a říká:
teď začneme s dobýváním, drazí přátelé, teď musíme udělat rozhodnutí
a říká: Jahve, Elohim Izraele
protože pozor, pokaždé, nebo skoro pokaždé když je jmenován Jahve, říká se, že je Elohim Izraele
čili Jahve, ten co vládne Izraelitům
říká toto: vaši otcové... hned uvidíme, kdo to byli
jako Terach, otec Abraháma, a otec Náchora
bydleli za dávných časů za řekou a sloužili jiným elohimům
pozor, jo? když bydleli tam v Mezopotámii, sloužili jiným elohimům, to říká Jozue
pak Jahve říká
já jsem vzal vašeho otce Abraháma, nechal jsem ho projít Kanaánem atd. atd.
pokračuje Jozue a říká:
pokud ale nechcete následovat Jahveho... slyšíte tady, jakou dostávají svobodu volby?
a to Jahve má být bůh
kapitola 24, verš 15
pokud nechcete sloužit Jahvemu, rozhodněte se dnes, komu chcete sloužit
pokud chcete sloužit elohimům, jimž vaši otcové sloužili tam v Mezopotámii
nebo elohimům Amoritů
... chcete sloužit elohimům, jimž vaši otcové sloužili za řekou? což znamená v Mezopotámii
anebo elohimům Amoritů, ze země, v níž žijete
a předtím mu hned poté říká: vaši otcové v Egyptě sloužili jiným elohimům
víte že Abrahám byl odveden... Jahvem, pro zjednodušení... byl to El Šaddai
je odveden do Kanaánu, je tam jeho rodina, a když nastane hladomor, všichni se přesunou do Egypta
a tady se píše, že v Egyptě sloužili jiným elohimům, proč ale sloužili jiným elohimům?
protože Jahve do Egypta nemohl strčit ani nos, ani ve snu
protože tam vládli jeho velmi mocní kolegové
on ani nemohl pomyslet, že by tam vkročil, hned by ho vyprovodili
takže když Abrahám a jeho rodina jdou do Egypta
komu slouží? elohimům vládnoucím v Egyptě, to ale říká bible, to říká bible
takže říká: sami si vyberte, chcete se vrátit k elohimům, jimž sloužili vaši otcové... čili to nebyl "bůh"
nebo chcete sloužit elohimům, kteří jsou zde
pokud jde o mě a o moji rodinu, my následujeme Jahveho, a co vy?
jako je možné dát takovou svobodu volby slovy: chcete sloužit bohu nebo kamenným modlám?
je stupidní to jenom připustit
takže i my nevzdělanci, při 7. soustu, když čteme tady to, řekneme: to je naprosto jasné...
dával jim možnost, s kým chcete být?
a oni říkají: ok, budeme s Jahvem, protože Jahve nás vyvedl z Egypta
a on říká, ok, nyní jste udělali rozhodnutí a od této chvíle ponesete za toto rozhodnutí odpovědnost
oni ale mohli říct: my budeme sloužit tam těm, protože se nám líbí víc
prosím
dobrý večer, rád bych věděl fonetický původ JHVH, toho slavného tetragramu
k Adamovi a Evě se ještě dostaneme, jo?
takže, elohim jsou pluralita osob, mezi nimiž se lze rozhodovat
Jahve je jeden z nich, Jahvemu je svěřen kus rodiny a on tomu kousku rodiny řekne
já se o vás budu starat sám, ale když vy mě zradíte, tak vás zabiju
Jahve
kdy se toto jméno objevuje?
v bibli se poprvé objevuje, když Adam a Eva udělají Kaina a Ábela
Kain zabije Ábela, Adam a Eva udělají dalšího syna jménem Set, který má syna jménem Enoš
a bible říká: v době Enošově se začalo vzývat Jahveho jméno
což znamená, že Adam, Eva, Kain, Ábel a Set nevzývali Jahveho
oni Jahveho neznali, on se tam dostavil potom, do toho středovýchodního divadla
přišel potom, protože předtím tam byli jeho šéfové
On zmizí... a kdy se znovu objeví? když ty lidi vyvádí z Egypta
říkám ty lidi, nikdy neříkám Židy, protože když čteme Targumim, aramejskou bibli
tak tam se píše, že z Egypta s Mojžíšem odešli pouze Egypťané
opakuji: pouze Egypťané
vojáci, kněží a obyčejní lidé, žádný Žid
a píše se v Targumim, tam kde se v masoretské bibli píše, že Mojžíš byl synem Hebrejců
na stejném místě aramejské bible se píše, že Mojžíš byl potomkem Jahudů, což byli Achnatonovi kněží
takže pro Targumim byl Mojžíš Egypťan
sami si vyberte, co se vám líbí víc
takže když Mojžíš vyvedl ty lidi z Egypta, jménem tady toho
v jedné chvíli pociťuje potřebu zeptat se boha: a ty seš vlastně kdo?
protože já to musím tam těm říct, za kým jdeme
ale pokládá se taková otázka bohu?
ty jsi kdo?
a on mu odpoví: "ehieh ašer ehieh", což znamená "já budu to co budu"
já od roku 2010, když tady tom mluvím, říkám
že podle mě, tady Ten, což byl vojevůdce, mu řekl: "starej se o sebe"
čili "tobě po tom nic není", "ty jenom vykonávej mé příkazy"
a říká mu: budete mě připomínat tímto jménem
dvě drobnosti... když spolu Mojžíš a Jahve mluvili, hebrejský jazyk neexistoval
když spolu Mojžíš a Jahve mluvili, hebrejský jazyk neexistoval
čili jakým jazykem Jahve pronesl ten zvuk?
to nevíme
jelikož odcházeli z Egypta, nepochybně mluvili egyptsky, takže můžeme uvažovat, že mu to řekl egyptsky
zcela určině ne hebrejsky, protože hebrejština neexistovala
hebrejština se objevila o několik staletí později
neřekl mu ale Jahve
řekl mu zvuk, který asi o 3-4 století později byl zapsán těmito souhláskami
směji se na přítele kvůli pochybám
bylo zapsáno těmito souhláskami
o 1600 let později byly doplněny samohlásky
chápete, že o tom jménu nic nevíme?
nejenom, a nebyly doplněny pouze tyto samohlásky, protože v bibli se tady to jméno objevuje více než 6000x
z čehož něco přes 2600x je vokalizováno Jehova
čili Džeova
takže v bibli máme jak Jahveh tak Jehvah
ty samohlásky tam ale byly dány 1600 let poté, co byly zapsány souhlásky
které byly zapsány minimálně 3-4 století potom, co byly vysloveny
o tom jméně nic nevíme
čas od času slyšíme říkat Jahve... 70 jmen božích... ani neznáme význam toho prvního, tak jak to asi bude s těmi 69?
jednu věc víme, to ano
protože to je zdokumentováno epigrafií, že tento trigram
JHV, byl znám na Středním východě mnohem dříve, než se objevili Židé
takže už jiné národy znali ten trigram nebo tetragram
a znali ho jako jméno toho, kdo vládl určitému území
řekněme současná Negev, Sinaj, severní část Arábie atd.
existují ugaritské nápisy, v Libanonu
které těm, kdo cestovali na jih, čili z Libanonu do Negevu
se tady na těch nápisech píše: "nechť tě na tvé cestě doprovázejí Jav Témanský, "teman" znamená "jih", a jeho Ašera, čili jeho žena
že On měl ženu, to věděli i Židé z egyptské kolonie na Elefantíně
a nazývali ji Anat Jav
potom, maskulinistický teologický monoteismus jeruzalémských kněží odstranil všechny stopy po ženské přítomnosti
ale On, stejně jako jeho kolegové, měl svou ženu
především jsem chtěl poprosit o upřesnění, v jakém textu se píše o Mojžíšovi jako o potomku Egyptaňů a ne Židů?
Talgumim, bible psaná aramejsky
a pokud jde o Jozua, možnost volby a následování jiných elohimů
bla... by teologové mohli prostě říct, že elohim znamená božstva
a diskuze by skončila slovy, když jste byli u Sumeřanů
uctívali jste jiné bohy, v Egyptě jste uctívali egyptské bohy,
teď se musíte rozhodnout, jestli chcete uctívat Toho, kterého vám nabízíme jako jediného nebo ty, co nás hostí
takže podle čeho identifikovat v elohimech, namísto metafyzických postav
postavy z masa a kostí přítomné na tom území?
protože bibličtí elohimové jedí, pijí, chodí, špiní se, unavují se, potřebují si odpočinout, musí se umývat, musí spát
mají celou řadu jasně popisovaných fyzických potřeb
a překládat "elohim" jako "bůh", a to bych řekl i před celým amfiteátrem teologů, je holý výmysl
čili říct "jiná božstva" znamená zavádět řecký koncept do židovského myšlení
což tam je více než jako pěst na oko, ale opravdu více
a vlastně existují rabíni, kteří jsou kvůli tomu naštvaní, a říkají: není ale možné
abyste brali kategorie, hlavně ty novoplatonské, čili z novoplatonského idealismu
a vkládali je do židovského myšlení, které s tím novoplatonským nijak nesouvisí
čili už překlad typu "byla tam další božstva"
znamená vkládat tam koncept, který tam nepatří
ne, On mluví tváří v tvář
Jahve přímo říká, Jeremiáš 25:
ti z vás, co říkají, že ode mně přijímají zprávy ve snu
ať si ty sny vyprávějí sami mezi sebou, protože mluví jenom nesmysly, protože já mluvím tváří v tvář
to říká Jeremiáš 25, mluví jenom nesmysly, ať si sny vyprávějí mezi sebou, protože já ve snech nemluvím
to říká Jahve v Jeremiášovi
jako, když děláme doslovnou četbu, vyplouvá napovrch velice konkrétní obraz
jasný, klidný, prostý
takže Jozue udělá tady to konstatování, dá jim možnost výběru
podívejme se proč tady ta možnost byla
tato možnost výběru
četli jsme jména Terach, Abrahám, Náchor
jelikož existují velmi otevření rabíni... moment...
velmi otevření rabíni, ale rabíni opravdu vyšší kategorie, univerzitní učitel
kteří jsou členy Rabbinical Assembly, a já jim položil několik otázek, jsou to Američané
já jsem se ptal na Abraháma, kvůli určitým svým hypotézám
a toto je e-mail s odpovědí
který mně poslal prof. Robert Wexler
prezident American Jewish University v Los Angeles
píše o Abrahámovi
most modern biblical scholars, "scholar" v angličtině znamená učenec a ne školák...
do not consider Abraham to have been a real person
čili většina, "most", jejich biblických učenců se domnívá, že Abrahám nikdy neexistoval
s biblí dělejme jenom jako, to je lepší
not everyone accepts that Moses was historical, ne všichni akceptují, že Mojžíš existoval
oni, ok? oni, rabíni
s biblí je lepší jenom dělat jako, my se tváříme jako že masoretská bible je pravá
a alespoň se snažíme číst, co se tam píše
protože pokud vím tady to všechno a ještě řeknu, že když se tam něco říká, ve skutečnosti to znamená něco jiného...
to můžeme vzít Texe Willera a udělat s ním to stejné
nejprve jsem si myslel, že sním, protože jsem viděl zářící úplněk
byl silný vítr a měl jsem pocit, že ten silný vítr rozvibrovává světlo měsíce
napodruhé jsem viděl svůj dům, jak je v noci celý ozářený, tak jsem si řekl, že to jsou zloději, a zavolal jsem karabiniéry
...karabiniéři musí být nepředpojatí, a tak mně řekli, že jsem se díval do vzduchu
ale já jsem se díval dolů, protože jsem myslel, že tam jsou zloději
protože měli 50 telefonátů z Rivergana, Vigolzona a ze San Giorgio
což jsou okolní obce, že tam je mimozemský létající talíř
já jsem ho měl nad hlavou, napotřetí jsem vstal od počítače...
a moji sousedi, takoví blázni, viděli můj dům ozářený, hledali mě, ale nenašli
a když oni pak v 6 hodin ráno přišli do chlíva, byl listopad, zjistili, že jim chybí kráva
ale protože se styděli mě říct, že jsem jim v 6 ráno ukradl krávu, dělali jako by nic
rok poté jsem byl já i ti karabiniéři pozván na jednu večeři do Piacenzi, pořádanou Agriturismem
a ti karabiniéři mně řekli: tu noc, co jste měli ozářený dům, to byl ten den, co se tam ztratila ta kráva? ano
závěr: mimozemšťané jsou piraně, zloději
rád bych věděl, když se tady mluví o emzácích dávných časů, dnes ale jsou mezi námi, emzáci
protože když v Bagnolu vyjdete v noci ven, tak tam vidíte paranormální úkazy vyvolávající husí kůži
v Bagnolu spadla 2 letadla v roce 1972, byla ze San Damiana
v Monticellu jsou zbytky těch letadel, a náhrobní kameny
oni mají pod kontrolou vojenské letiště San Damiano... otázka:
podle mě, tady ti místní emzáci jsou zlí: kradou, všechno mají na háku
když jim vadí letadla nad hlavou
tak nechají spadnou letadla i piloty, ti dva piloti mají tam v Monticellu pamětní desku
já bych chtěl, aby namísto mimozemšťanů dávnověku, jste nám něco řekl o mimozemšťanech dneška
protože se člověk nemůže spoléhat, jsou to gauneři
jsou to bytosti, které nás považují za morčata
tady si člověk nemůže být ničím jist
já jsem tam šel s kamarády, do toho Bagnola, jednou v noci
a tam se objevují světelné koule, že se kamarádi polekali
a už tam do Bagnola v noci nepáchnou
rád bych něco slyšel o mimozemšťanech dnes
takže, řekněme to takto
existují ti, co se zabývají tady tím tématem, já se zabývám biblí
takže i kdybych já si něco myslel o mimozemšťanech dnes, tak by to opravdu nic neznamenalo
ve smyslu, že já mám, řekněme štěstí
já žiji pod ufologicky profláknutou horou Musinè, jestli ji někdo znáte...
mám ji naproti svým oknům
mým štěstím je, a vysvětlím vám proč štěstím, že jsem nikdy neviděl ani jedno světýlko
a je to štěstí, protože ty věci, co vykládám, nejsou ovlivněny věcmi, které jsem viděl
já vykládám pouze to, co čtu
já čtu bibli a mluvím o bibli
jiní se zabývají aktuálními situacemi...
chci říct: tady jsou stovky lidí, kteří se tím zabývají...
tady ta otázka není pro mě, nechci se nijak vykrucovat, ale
já se zabývám biblí, takže
každý má své řemeslo
otázka, jestli existuje nějaká komparativní studie
protože máme védské spisy, z Indie
ze sankrtského období, jestli je nějaké spojení s událostmi
odehrávajícími se v oblasti Izraele
//komparativní studie s biblickými událostmi//
takže, ucelené komparativní studie neznám
já jsem inicioval, a to bude moje příští kniha, komparativní studii mezi biblí a řeckými spisy, obzvláště Iliadou a Odysseou
proč Iliadou a Odysseou? protože
i tyto jsou považovány za básnické texty
čistě epické básně
a ve skutečnosti jsem přesvědčen o tom, že i tam je potřeba "dělat jako", protože se objeví mnoho věcí
zjistí se, že vyprávějí stejné příběhy, stejné
pokud jde o Dálný východ
čili védské texty, Rámajána, Mahábháráta atd. atd. atd.
tam máme příběhy tady o těch, kterým se tam říká dévové
jsou ale nekonečně více explicitnější
tam se přímo v jednom textu, jakým je Vimanika Šastra
což znamená Traktát o letectví
jsou popsány látky, z nichž měly být kombinézy pilotů
jsou tam popsány sezónní diety, které museli piloti držet
štěstím je, že tam ty texty neskončili v rukou monoteistických teologů
a tak zůstaly tak
jsou mimořádně explicitní, pravděpodobně i bible taková původně byla
ostatně ti badatelé, jak jsem říkal, co pracují na projektu Bible
píšou, a to zůstalo i v biblích, které máme doma
že když tady ti
s postupem času zaváděli monoteistické koncepty, které dříve v bibli nebyly
protože jeruzalémské kněžstvo se potřebovalo samoprohlásit představitelem a tedy vládcem lidu
nechali zmizet všechny texty, které nešlo upravit
minimálně jich, zcela jistě, nechali zmizet 11
proč říkám zcela jistě?
protože těch 11 je citováno v biblích, které máme doma
takže v biblích, které máme doma, je citováno 11 knih
které ale oficiálně už neexistují
takže bibličtí autoři je znali, považovali je za důvěryhodné, citovali je, ale v mezičase se nechaly zmizet
nebyly spáleny, ok? protože jelikož to byly knihy napsané jejich předky, tak je nepálili
skončily doslova na hřbitově knih, byly zakopány
aby už nebyly k dispozici
jednou z těchto knih byla Kniha Jahveho válek
která, pravděpodobně, byla tak explicitní, že ji nemohli upravit
protože tam se evidentně říkalo, jak On bojoval, a toto je jedna z těch, co zmizely
jeden konkrétní odkaz ale
na Adama a Evu jsem nezapomněl, dostaneme se k tomu
jeden konkrétní odkaz ale nacházíme v příběhu o Sodomě a Gomoře
proč říkám konkrétní odkaz
protože to, co se stalo v Sodomě a Gomoře, je to, co se stalo v oblasti dnešního Pákistánu
tehdy tam byla indosarasvatská civilizace, Harappa a Mohendžodáro
mimochodem, bylo to i ve stejném období, čili mezi 2000 a 1800 př. Kr.
kdy tyto civilizace byly zničeny ohněm přicházejícím z nebe
a který je v jednom okamžiku zničil
příběh o Sodomě a Gomoře, ten je v bibli, a říká se, že přišel oheň z nebe
ne? oni ho seslali
tento příběh se nachází na oxfordských tabulkách, kde byly sumeroakkadské tabulky publikovány
ta příslušná oxfordská tabulka popisující ten příběh je Epos o Errovi nebo o Nergalovi, což jsou jména
tady těch, ok? kteří se tam jmenují anunna nebo anunnaki
kteří odpovídají asyrobabylónským "ilu" "ilanu", z čehož pochází hebrejské "elohim", ok?
takže, co se v tam těch příbězích říká? říká se tam, že
tady ti bojovali, a na těch 5 měst, protože to nebyla jenom Sodoma a Gomora, byly to ještě další 3 města
citované v bibli, Nergal poslal z nebe, jednu na každé město, zbraň hrůzy
a všechno, co tam bylo živé, se změnilo v páru
v Mohendžodáru stále vidíme účinky jedné z takových zbraní
...není tam radiace, takže to nebyly atomové zbraně
alespoň tam
jsou tam kameny vetrifikované teplotami
od 1800 do 2000 stupňů, aplikovaných po dobu 2-3 sekund
žádný požár na světě není stavu tyto teploty způsobit
a kostry lidí byli kalcinovány, to znamená, že se vypařily minerální látky
ok? bible nám říká, že v Sodomě a Gomoře se stalo tady to, můžeme říct, ok, přišel z nebe oheň...
alegorická, metaforická vize... bohužel, bohužel
že bible nám mluví o Sodomě a Gomoře po 1000 letech od této události a říká
že na území Sodomy a Gomory je stále špatná voda a neplodná půda
po 1200 letech od události nám bible říká, že údolí Sodomy a Gomory... je zemí bodláčí a zpustošení
v knize Moudrosti, kap. 10, to jsme 1800 let po události
nám bible říká, že na území Sodomy a Gomory stromy rodí prázdné a nedozrávající plody
jako co tam na tom území udělali?
že ho zdevastovali na minimálně 2000 let
jeden archeolog mně řekl
že asi před 40, 30 lety
se tam Izrael pokusil pěstovat citrusy, ale rodily se prázdné citróny
v sanskrtu, a tam se mluví mnohem explicitněji
se těmto zbraním říká, v Rámajáně
"tédžas-astras", což znamená "energie-zbraně"
čili energetické zbraně
jež používali oni, výhradně oni sami, jako nedávali je svým poddaným
poddaní ti bojovali tak jak to známe: oštěpy, meči, luky, noži
oni, mezi sebou, používali tam ty, "tédžas-astras"
účinky jsou popsány
my můžeme říct no dobře... Sodoma byla potrestána, protože to byli sodomiti
přečtěte si Deuteronomium, tam se píše, že Sodoma byla potrestána
protože už neakceptovala podmínky Jahveho aliance, protože změnila spojenectví
ne že byli sodomiti
proč se mluví o sodomitech?
protože když
Genesis 18, Abrahám sedí ve stínu svého stanu a vidí přicházet 3 anašimy, tzn. mužské jedince
on ihned pochopí, že patří k tam těm... k velitelům
a říká, pojďte sem, než budete pokračovat, občerstvěte se, najezte se, napijte se, umyjte se, občerstvěte se atd.
to udělají a pak 2 z nich pokračují v cestě do Sodomy, aby vykonali svoji misi, jeden zůstane tam
a kdo to je, tady ten? to nám říká hned následující verš: Jahve
který přišel, hladový, žíznivý, musel se umýt atd. atd.
ti dva jdou do Sodomy, proč? varovat Lota
Abrahámova synovce, že musí opustit město, protože den poté bude to město srovnáno se zemí
takže ti dva tam přijdou, Lot s ostatními sedí v městské bráně
vidí je přicházet, ihned pochopí co jsou zač
Lot se je snaží ochránit a ostatní je chtějí zlynčovat, protože vědí, že patří ke znepřátelené vojenské alianci
Lot je zachrání tím, že je vtáhne do svého domu, a tak to tam je opravdu pěkně popsané
Lot otevře dveře, chytne ty 2, vtáhne je do domu a zavře dveře
a tak je zachrání, a těm venku řekne: nechte ty dva napokoji
dám vám své 2 nezletilé dcery, vyventilujte se s nimi a tady ty 2 nechte napokoji
kuriózní je, že tam se říká, že
rozmlouvají Abrahám a Jahve
a Abrahám říká: ale pokud v Sodomě bude 50 spravedlivých...
a spravedliví to neznamená spravedliví morálně, protože starý zákon je ta nejnemorálnější kniha v historii lidstva
jedna z těch nejnemorálnějších
spravedliví znamená na naší straně
bude možné je zachránit? dobře, když jich bude 50, tak jo... a když jich bude 30? nebo 20?
jak bylo možné spočítat spravedlivé?
Jahve řekl
to je v bibli, že znamením příslušnosti k jeho alianci je obřízka
a obřízka je znamení, které lze kdykoliv překontrolovat, jenom je zahaleno
takže když chci spočítat spravedlivé: zvednout tuniku a ukaž
a jelikož tam ti tam mohli být také proto, aby spočítali spravedlivé
ostatní mohli říct, pojďte sem, my vám to ukážem
a toto je celá pointa: chcete to vidět? pojďte sem, my vám to ukážem
a toto je celá pointa sodomie
ve skutečnosti se ale v Deuteronomiu píše, že přestali akceptovat Jahveho podmínky, čili změnili alianci
a protože změnili vojenskou alianci, tak tam ti řekli, všechny je vymažeme a to udělali
stejně jako se to stalo v Harappě a Mohendžodáru
mimochodem ve stejném období, stejná staletí
zbraně se stejnými účinky, tady i tam
pak začali být prohnanými, protože na sumeroakkadských tabulkách, jako např.
na tabulce kappa 5004
je popisována bitva na Sinaji
kde se říká, že Nergal letěl nad horami
letěl nad územím nebeských vozů
čili nad "letištěm"
pustil zbraň hrůzy, která způsobila vnitřní explozi hory Mašu
která už neexistuje
pustil další zbraně, a na konci té bitvy, říká ta tabulka
zůstaly stát pouze pahýly spálených stromů, nic jiného
takže buď tady ti měli neuvěřitelnou představivost
a vymýšleli si věci, které my dobře známe
anebo nedělali nic jiného než že zapisovali věci, které se staly
bible bohužel o tady tom mlčí
mlčí, protože od jisté doby rozhodli, že Jahve musí být Bůh atd. atd. atd.
stále tam ale jsou drobné pasáže, kde něco zůstalo
nějaká otázka?
tak já jenom tady to dokončím...
např. v jedné pasáži, když Izraelité mají jít do boje, a bojí se aby neprohráli, a Jahve jim říká: nebojte se
protože já jsem s vámi a
a pošlu proti nepříteli můj cirah
cirah je jeden termín v singuláru
překládaný plurálem jako včely nebo sršně
takže doktrína nám říká, že bůh posílal sršně, aby pobodaly nepřátele
jekoliž ale včela se hebrejsky řekne debora, tak termín pro včely měli k dispozici
cirah je termín v singuláru, a když se podíváte do rabínských slovníků, tak tam se píše, že to bylo něco, neví se co
co zasahovalo kůži, způsobovalo popáleniny a následně mdloby nebo i smrt
takže Jahve říká, nebojte se, protože proti tady těm já použiju můj cirah
a říká: nikdo z těch, kdo vám utečou, nezůstane naživu
čili ty zabiju já svou zbraní
takže jedna stopa jejich zbraní, třebaže opravdu malá, zůstala, bohužel tam ale zůstalo opravdu hodně málo
prosím
nechci příliš odbočovat, ale ráda bych něco slyšela o Genesi
něco úplně o počátku, o stvoření
takhle se dostaneme i k Adamovi a Evě
takže, stejně jako bible nemluví o bohu
bible nikdy nemluví o stvoření
stejně jako v hebrejštině není termín označující boha, není tam ani termín označující stvoření, a už vůbec ne stvoření z ničeho
sloveso "bara", které je použito v berešit bara elohim et ha-šamajim ve'et ha-arec
čili na počátku stvořil bůh nebesa a Zemi
nikdy neznamená "stvořit", nejenom v hebrejštině, ale v žádném semitském jazyce
vždy znamená zasáhnout do nějaké situace za účelem provedení její změny k vlastnímu využití a potřebě
takže první verš, a tomuto jsem věnoval 80 stran v knize V bibli není stvoření
první kapitola Genesis v zásadě vypráví o tom, jak elohimové přiletěli na jedno místo
to místo si vybrali, přizpůsobili ho vlastním potřebám
postavili tam přehradu
oddělující vody, které jsou nahoře, od vod, které jsou dole
zůrodnili níže se rozprostírající půdu
a tam začali produkovat své potraviny, rostliny a zvířata
toto je příběh první kapitoly... já si uvědomuji, co říkám, ok?
příběh první kapitoly, která se stvořením nijak nesouvisí
v citované knize jsem analyzoval všechna místa, na nichž se bara v bibli objevuje
nikdy to neznamená stvořit, ani jednou
ale opakuji, neznamená to stvořit pouze v hebrejštině, ten termín, kořen, to neznamená v žádném semitském jazyce
takže tady ti nic nestvořili
dostali se sem, našli tady... vybrali si jedno území, přizpůsobili si ho svému využití
a v jedné chvíli se říká, že se rozhodli udělat adama
a udělají ho, jak nám říkají překlady
ke svému obrazu a ke své podobě, ve skutečnosti se tady to v hebrejštině nepíše
v hebrejštině se píše, že ho udělají ke své podobě
"s" tím něčím z materiálu obsahujícho jejich obraz
což je něco jiného než "k" jejich podobě
udělají ale adama za použití jejich "celem", tak to říká bible
a když znovu nahlédneme do slovníků biblické aramejštiny a hebrejštiny, vidíme že celem
pochází z hebrejského kořene "calam", což znamená "řezat"
takže celem je to něco z materiálu obsahujícího obraz
a v amerických slovnících se píše "something cut out"
něco vyříznutého/vyjmutého
a teď co to je, ta fyzická část
obsahující obraz a kterou lze vyjmout a použít k výrobě
DNA
četl jsem vám: že bible mluví o genetickém inženýrství je Židům známé odjakživa prostřednictvím talmudu
tak to ale řekněme
tak to ale řekněme
byla řeč o pozemském ráji, a už budeme u Adama a Evy, jo?
je tam jmenován pozemský ráj, ve smyslu že udělali adama a my víme, je nám říkáno, že byl udělán v pozemském ráji
pokud někdo slyšel některou mou konferenci z uplynulých 4 let, tak já často vysvětluji, že termín "gan"
Gan Eden, čili gan v Edenu
"gan" v hebrejštině označuje ohrazenou a chráněnou zahradu
je tady někdo, kdo slyšel toto vysvětlení? jenom abych...
z toho pak vznikl íránský termín "pairidaeza" označující ohrazenou zahradu
z íránského termínu pairidaeza pochází řecké paradaisos
což používá Xenofón a Diodóros Sicilský k označení ohrazených zahrad babylónských pánů
z řeckého paradaisos vzniklo latinské paradisum
a z latinského paradisum pak "paradiso"/"ráj", který s Gan Edenem...
nijak nesouvisí
a pak, já jsem tak asi před 3 roky nakreslil takovou mapku
kde hypoteticky mohl být tento Gan Eden
už ji nemám, protože na konci července mně ukradli všechny zápisky...
nicméně, časopis Le Scienze z července tohoto roku, 2014
mluví o Gan Edenu a předkládají mapku, která klade Gan Eden přesně do místa...
čili na sever Mezopotámie, na západ od Kaspického moře
přesně do místa, kde můžeme uvažovat... ale poslechněte si, co se tady píše o Gan Edenu
název paradiso pochází z pairidaeza
což znamená obezděný sad
typický pro zahrady a parky perských vládců
Xenofón pořečtil pairidaeza na paradeisos, ohrazené místo
Homér v Odysseji popisuje něco podobného
já jsem už vícekrát na konferencích říkal, že Alkinoova zahrada
popisovaná v 6. a 8. knize Odyssey, odpovídá popisu biblického Gan Edenu
čili experimentální laboratoř, centrum výroby jedlých rostlin a chovu zvířat
takže mě těší, že tady ty věci čtu tady
je toho tam ale víc
bible mluví o genetickém inženýrství
já vždy říkám: s bibli děláme jenom jako
takže já vyprávím to, co čtu
a pokud to, co čtu, je kupa hovadin, tak vám vyprávím kupu hovadin
problém není na mé straně, leda na straně teologů, kteří z toho těží absolutní pravdy
pokud jde o mě, tak když zjistíme, že bible je Pinocchio, tak řekneme že to je Pinocchio, s tím není problém
takže já co čtu to říkám, tečka. a jestli to je pravda nebo není, to nevím, nevím
poslední roky se mně ale do ruk dostávají věci, které mně způsobují husí kůži
jako toto
studie genetiků, z nichž několik málo stran... studie, které byly zaslány přímo mně, ok?
jednoho molekulárního biologa, který je přidruženým výzkumníkem Kings College London
věnoval jsem tomu pár stran v knize Bible není svatá kniha...
on sám píše knihu, která vyjde na jaře, měla vyjít dříve, ale má zpoždění
kde on vysvětluje, že
některé hypotézy genetického inženýrství by vysvětlily celou řadu věcí, s nimiž si věda neví rady
píšou mně další genetici a posílají mně dlouhé studie
v nichž se říká, že je celá řada genových sekvencí
způsobujících, že jsme homo sapiens
a nikdo neumí vysvětlit, odkud pocházejí
žádný genetik neumí vysvětlit... a jsou tady všechny popsány
tyto studie pak publikuji v příští knize
nebudu to číst, abych vás nenudil, přečtu vám závěr
úžasný
jediným vysvětlením zůstává, považovat mitochondriální Evu
mitochondriální Eva je označení genetiků pro první "Evu sapiens"
a chromozomálního Adama Y
za klony vyrobené v mnoha exemlářích
pouze odpovídající počet vzájemně geneticky stejných mužů a žen
mohl úspěšně předat jedinečné a charakteristické genotypy lidského rodu
to začínají psát genetici, toto nám říká bible
Eva-žena je klonem muže-Adama
a říká nám, kde byl proveden odběr buněk, z hřebene kyčelní kosti
tady to začíná říkat věda
ale další věc, která mě, upřímně, způsobila husí kůži
takže viděli jste, že pozemský "ráj" se nacházel tam, na severu Mezopotámie
to místo si vybrali a tam dělali různé experimenty
Le Scienze, srpen 2014
tady se píše o pšenici
o tom, jak vznikla naše pšenice, poslouchejte...
mnohem dříve před vynálezem zemědělství, toho oficiálního
se jedna divoká složka z rodiny Triticum urartu
Urartu je horský hřeben, kde se nachází Ararat
takže tam, nazvali to "urartu" protože se to nachází tam
takže, jedna divoká složka Triticum urartu
prodělala, ta rostlina prodělala
genetickou událost, k níž by nikdy nemohlo dojít
cele pohltila celý genom jiné rostliny
to ale píšou oni, že se to stalo, ale nemohlo
k tomu nemohlo dojít
a to není všechno
cca před 8000, 9000 lety
v oblasti mezi dnešní Arménií a jihozápadem Kaspického moře, stále tam
došlo k další nemožné genetické události
Triticum dicoccum cele pohltilo genom jiné rostliny
čímž vzniklo Triticum spelta
pak celá řada dalších genetických modifikací dala vznik našemu Triticum aestivum
pšenici obecné, z níž děláme chleba a pizzu
to píšou oni, všechno věci, k nimž v přírodě nemůže dojít
pokud k nim ale nemůže dojít a došlo k nim, tak uděláme krůček dopředu?
a zeptáme se kdo to udělal?
staré texty nám říkají, kdo to udělal, tam ti
říkají nám to, tam měli Gan Eden, tam dělali pokusy, tam pěstovali všemožné rostliny, tam chovali zvířata, které potřebovali
a tady se píše, že tam docházelo k mutacím, k nimž v přírodě nemůže dojít...
uděláme krůček dopředu?
namísto toho, abychom říkali: ne, všechno to jsou nesmysly, všechno to jsou mýty, všechno to jsou pohádky
ne! zkusme dělat jako, a možná se pár věcí vysvětlí
takže bible nám říká, že udělali adama, a vysvětlil jsem vám jak
a pak se v jedné chvíli říká, že vzali adama a dali ho do Gan Edenu
což neznamená, že ho udělali v pozemském ráji, udělali ho jinde
současná genetika identifikuje 4 lidské větve
z nichž nejstarší, což je ta, kterou známe jako klasický sapiens
která vznikla na jihu
na jihovýchodě Afriky
takže tam dělali první experimenty s hominidy
pak, říká bible, vzal adama a dal ho do Gan Edenu
adam je se členem, takže to není jméno jednoho, znamená skupinu mužů
vzali si je, tuto skupinu adamů...
tento "adam" měl pracovat v Gan Edenu pro elohimy
takže mu dají, říká bible, zvířata a rostliny, o něž se měl starat
pak bible říká, a to je zajímavé, že si elohimové všimli, že společnost zvířat nebyla pro adama dostatečná
a rozhodnou se mu udělat ženu
představuji si, že bývali svědky určitých scén...
už proto, že adamové byli normální mužští jedinci mající své potřeby, tak se rozhodli, že mu udělají ženu
a tu udělají naklonováním, protože bible říká, že adama uvedli do hlubokého spánku
odeberou něco ze zakřivené boční části, to bývá překládáno jako žebro
uzavřou maso... v biblích co máte doma, ok?
uzavřou maso tam, kde udělali odběr, a s tím, co odebrali, udělají ženu
žena měla být... vzhledem k tomu, že byla naklonována, a možná i záměrně
...řekněme ten pár, ty skupiny, měly zůstat sterilními
neměli se reprodukovat, protože měli zůstat pod jejich naprostou kontrolou
takže si jich vyráběli nutný počet, který potřebovali
pak zasáhne ten, kterého známe jako "hada"
hebrejský termín "nachaš" sice označuje hada
kořen ale označuje "toho, kdo má hluboké poznání"
ty, jež dnes nazýváme genetiky
čili, co mají o člověku hluboké poznání, jdou to středu jádra, jdou do genetického dědictví
což jsou ti, co udělali adama pomocí celemu elohimů
a v jedné chvíli jeden z nich, proti vůli šéfů, učiní ten pár plodným
když se ti dva stanou plodnými
když čtete bibli, tak se tam píše, že si uvědomili svou nahotu a skryli se
ale to není, že se skryli mezi sebou, že se tam objevil stud
ostatně, byli nahými ještě minutu předtím
skryjí se před elohimy
čili nechtějí, aby elohimové zjistili, že oni pochopili k čemu ty věci slouží, a tedy že se můžou reprodukovat
elohimové, což samozřejmě nebyli hlupáci
řekli ok, učinili jste tuto volbu, teď jste jako my, to říká bible
takže pryč odtud
učinili jste tuto volbu, tak si ji jděte žít ven
koncept stromu dobra a zla, poznání dobra a zla opravdu nemá nic společného s tím, co nám je říkáno
ani v hebrejštině... nějaká přestava, že oni pochopili
teoretický pojem zla, toho co je správné, co je nesprávné, co je dobré... ne
hebrejština říká, že od toho okamžiku začali zakoušet kladné a záporné účinky volby, kterou udělali
takto říkají adamovi: teď když budeš mít hlad, bude to tvoje starost
protože dokud jsi byl tady, tak jsi s jídlem problém neměl, teď ale tam venku to bude tvoje starost
a ženě řekli, teď pochopíš, to ale není odsouzení
to je prostě rozsudek post eventum
chtělas udělat tady tu volbu? teď pochopíš že dělat děti hodně bolí
ne že tě odsuzuji k tomu, abys trpěla
chtělas tu volbu? uvidíš, jak tě to bude bolet a proč tě to bude tak bolet? protože jsme špatně udělaní
rodíme se příliš brzo, s moc velkou hlavou
my jsme zvířata mající, statisticky, nejvíce problémů při porodu
protože jsme udělaní špatně
protože od jisté chvíle na nás evoluce přestala pracovat
pracovali tady ti
a provedli určitá zrychlení, aby získali hominidy
kteří budou schopni chápat a vykonávat příkazy
to nám ale způsobilo celou řadu disfunkcí
způsobilo to, že jsme tady na Zemi cizinci
zkuste si představit jakéhokoliv živočicha, jakéhokoliv
uvidíte, že jakýkoliv živočich má
říká se: ekologickou niku
nějaký přirozený systém, jemuž je dokonale uzpůsoben
a každý přirozený systém má své dokonale uzpůsobené živočichy
zkuste si představit nahého člověka a najděte jeden přirozený systém, jemuž je člověk přirozeně uzpůsoben
takový neexistuje, ani jeden
my musíme zasahovat do vnějšího prostředí a upravovat ho
protože my, nazí, kdekoliv, sami, zahyneme, protože příroda nás zabije
protože my už nejsme přizpůsobeni ničemu
máme-li použít jeden termín existující v italských slovnících, tak my jsme vůči Zemi alieni
což neznamená... v italštině to znamená odlišní a cizí
takže my jsme tady na Zemi odlišní a cizí, protože v jedné chvíli jsme byli ušiti příliš horkou jehlou
...a elohimové to věděli
a řeknou adamovi při vyhnání: ty budeš vládnout nad zvířaty, protože člověk může jedině dominovat
dominovat znamená zasahovat do prostředí a přizpůsobovat si ho, chce-li přežít, jinak zemře
opravdu, my jsme nepřizpůsobení
a ještě řeknu jednu perličku o Evě, když je žena pokoušena slavným hadem
říká se, že snědla ovoce
mezi věcmi, které nesmějí být čteny doslovně, protože bible musí být čtena se symbolickým klíčem
a Biglino nepochopil, že bible musí být čtena se symbolickým klíčem
někteří z tam těch vypracovali velké symbolické konstrukce o Evině jablku
myslím, že jste někdo četl... znáte to dobře...
velké symbolické konstrukce o Evině jablku
jenomže Evino jablko v bibli není
není tam
takže kdo vytváří symbolické konstrukty o jablce, vytváří symbolické konstrukty o ničem
časopis Credere, včerejší vydání, Mons. Ravasi
Mons. Ravasi je tady se mnou
vlasně, omlouvám se, jsem tam já s ním, protože on je velký a já malý
Mons. Ravasi v tomto rozhovoru o bibli říká: jako biblista...
stává se, když se používá originální text, a vidíš, nebo tě druzí upozorní
na určité odstíny jazyka, náznaky a narážky, které tě překvapí
a stále pokud jde o Genesis, nikde se nepíše, že by stromem pokušení byla jabloň
jablko tam není, zkuste ho najít, a až ho najdete, tak mně pak jednu bednu biblických jablek pošlete

Prednáška 2014 časť 3

https://youtu.be/voQwsTs728k

bible říká, že Eva sní "plod"
jablko vzniklo tím, že "strom dobra a zla"... pěkný večer...
když byla bible přeložena do latiny, tak tam zlo se řekne "malum", avšak "malum" také znamená "jabloň"
a z jabloně pak vzešlo jablko, které v bibli není
říká se tam, že Eva sní plod, z bible je ale jasné, kniha Přísloví, že "sníst plod" znamená vykonat pohlavní styk
takže v bibli se píše, že Eva byla svedena nachašem
vykoná pohlavní styk, čili sní plod, a pak ho dá sníst Adamovi
čili ona svůj první pohlavní styk má s někým jiným
pak to naučí Adama... mi muži totiž vždycky přicházíme potom
chtěl jsem se zeptat, jestli v bibli nebo textech okolních kultur
kde jsme? prosím ruku, jo, tam, omlouvám se
jestli tam nebo v okolí
s ohledem na podobnost některých událostí
je také nějaká zmínka, kromě příchodu tady těch elohimů, také o odchodu... v bibli ne
jeden náznak odchodu je u Josefa Flavia
což je židořímský historik píšící v 1. stol. po Kr.
který napsal několik knih, a jedna se jmenuje Židovské války
a on, v roce 70 po Kristu, když se Římané rozhodli dobýt Jeruzalém
protože už byli unavení mesiášskými hnutími
už jsme toho dotknuli, jak tam byli protiřímští rebelové
Josef Flavius nám v 6. knize Židovských válek vypráví něco hodně zajímavého...
říká, že když se blížili Římané, kněží co byli v chrámu
zaslechli hlas: "my opouštíme toto místo"
a pak říká, že v Artemidině měsíci, čili po židovských velikonocích
byl spatřen výjev, který kdyby neměl tolik svědků, nikdo by tomu nevěřil
množství nebeských vozů, které v oblacích obklopovaly město
to bylo v roce 70 po Kristu
takže tam s příchodem Římanů došlo ke změně v hierarchii
přicházíme my, s našimi, vy odcházíte
...jistě, ale staré texty nám o tom říkají, vehiculos volantes
ale tady vám pánové z Cunu mohou poskytnout všechna vysvětlení
i oni o nich mluvili
v knihách dějepisu nám to ale není říkáno, protože to nikdo neumí vysvětlit
pěkný večer... děkuju...
moment, byla tady ještě jedna paní
pěkný večer, děkuju
chtěla jsem vědět, když se v bibli a jiných spisech píše...
je tam stopa toho, že lidské bytosti museli poslouchat...
proč jim byla dána možnost volby?
sníst to jablko nebo ne
tam nebyla možnost volby...
v bojích mezi elohimy, kteří byli přesně jako my
vládci a kolonizátoři, kteří mezi sebou bojovali
toto je např. velmi zřejmé v sumeroakkadských příbězích
jsou tam konflikty mezi dvěma bratry, syny vládce říše, a ti měli pořád rozepře
a jeden z těch dvou bratrů provedl, prostřednictvím biologické inženýrky Ninchuršag
což je ta, co dělala genetické zásahy
on si zalíbil ty výtvory, protože je udělal on
ten druhý k nim žádný vztah neměl, ty výtvory měly být otroky, pracovat a být zticha
ten co je měl ten výtvor rád, chtěl, aby emancipoval
takže to byl tady ten, kdo dal tomu páru možnost se reprodukovat, ten druhý to nechtěl
děkuji, prosím
moment...
ano, takže
pěkný večer, díky
Adam a Eva udělají dva syny, kteří se jmenují Kain a Ábel
Kain zabije Ábela a je vyhnán
když je Kain vyhnán, říká: kdokoliv mě ale potká, tak mě zabije
pokud to ale jsou prapředci lidstva
prarodiče... kdo byl ten kdokoliv?
Adam a Eva, Ábel byl mrtvý, byl tam jenom Kain
zatímco tam byla fůra lidí
čili bylo tam plno běžného homo sapiens, kterého vyráběli už od
jak říkají oficiální genetici, kde umísťují první mitochondriální Evu
asi mezi 250 až 200 tisíci lety nazpět
Adam a Eva jsou předci jedné zvláštní rasy, ne prapředkové lidstva
jedné zvláštní rasy, kterou si vyrobili pro sebe
byli to adamové, kteří pro ně měli pracovat v Gan Edenu
proto když Kain... takže tady ti jim byli geneticky mnohem bližší
a když pak budeme mít čas, tak vám řeknu, kdy tady ta blízkost skončila, protože to nám bible říká
a tady ti byli velmi vzdělaní, protože když pro ně měli pracovat, tak je elohimové naučili fůru věcí
takže Kain je vyhnán... a má hrůzu z toho, že skončí uprostřed tzv. barbarů, nazvěme je tak
má strach, že ho zabijí, ale ve skutečnosti jde všechno hladce
najde si nějaké ženy, udělá děti
a vidíme, že v celém jeho pokolení jsou ti, kdo ovládají stavitelství, zemědělství, chov, hudbu
takže, v Kainově pokolení je hotová civilizace
a teď
nacházíme se, jak jste viděli, na severu Mezopotámie
ve středojižní oblasti Mezopotámie se nachází Sumer
archeologie a antropologie nám říkají, že sumerská civilizace se tam objevuje
bez žádného historického vývoje, objevuje se plně vyvinutá
takže nebyla
najednou se objeví už se všemi vědomostmi
matematika, astronomie, písmo
chov, zemědělství, stavitelství
takže my máme knihu, která nám říká
nějací lidé na vysoké kulturní úrovni, díky kontaktu s elohimy
byli vyhnáni tam někde na severu Mezopotámie, kde jim řekli: vy teď vypadněte
a současně tam máme civilizaci, která se objevuje plně vyvinutá
když ty dvě věci dáme k sobě?
tak možná pochopíme, odkud se vzala sumerská civilizace
navíc bible jmenuje všechny národy Orientu, ale nikdy nejmenuje Sumeřany
jak ale může nejmenovat Sumeřany?
což byl národ s nejvyšší úrovní civilizace a kultury
byli to oni
bla
chtěl jsem se zeptat na jména Adam a Eva, jestli to jsou vlastní jména nebo mají nějaký překlad
adam znamená "ten z adamahy", čili "ten ze země"
Eva, Hava je tak nazývána proto, že je matkou chaimů, čili živoucích, tzv. adamova pokolení
první/matka adamů
prosím
bla
něco o dlouhověkosti Metuzaléma
tzv. předpotopní patriarchové se dožívali, jak říká bible, 800-900 let
a protože tady to samozřejmě má být pohádka, tak se říká to není pravda, je to směšné
musí se to dělit deseti... ve skutečnosti žili tak 80-90 let, ok
tak teda budeme dělit věk deseti
a když to vydělíme deseti, tak zjistíme, že Abrahám žil 17 let a Mojžíš 12
takže když Mojžíš ty lidi vyvedl z Egypta, měl 12 let
pokud máme dělit deseti, musíme stále dělit deseti
nemůžeme to dělat jen tehdy, když se nám to hodí, a když se nám to nehodí, tak to nedělat
dělat každý verš tak, aby to odpovídalo představě, kterou máme v hlavě, dělejme ale jako, že žili těch 800 nebo 900 let
a přečtěme si, co říká Genesis kap. 6
kde se píše, že synové elohimů v jedné chvíli zjistili, že dcery adamů jsou lákavé
a brali si jich za družky kolik chtěli
čili způsobí smíšení, k čemuž nemělo dojít
v jedné chvíli, když to zkrátím
Elohim říká: já už se nebudu s adamem dohadovat
vždyť je pouze basar, čili pouze maso...
chovné zvíře
jeho život bude 120 let
je tam jeden hebrejský termín
BŠGM
což má být be-ša-gam
"v/proto" "že" "pouze" "maso"
já už se s nimi nebudu dohadovat, protože jsou jenom maso
jeden profesor z americké univerzity v Bejrútu, prof. Salibi, semitista
říká ne, tady to členění je chybné, má se to členit be-šagam
takže tady ten univerzitní profesor říká, že tam ti elohimové říkají
já už nebudu obohacovat adama
"s", tady to je semitský slovesný kořen, přecházející jak do hebrejštiny, tak do arabštiny
znamenající "lít své organické tekutiny", včetně spermatu
takže elohim říká, já už nebudu adama obohacovat
"s" "lít spermatickou tekutinu"
jeho život bude 120 let
takže podle toho univerzitního profesora elohimové rozhodnou
přerušit přísun svého genetického materiálu do adamova pokolení
a když čteme bibli, tak vidíme, že od té chvíle se věk zkracuje z 800 na 600, 500, 400, 300
až se dostane na 120 let u Mojžíše...
...takže v tam té chvíli se oni rozhodli přerušit přísun svého genetického materiálu
takže ti první, měli velké množství jejich genetického materiálu, a tak měli mnohem delší život
chtěl jsem se zeptat, v bibli se objevuje Jahve, Kemóš a Milkom, jsou ještě další známá jména elohimů?
a ještě jedna věc, na našem území, ví se, že tady kroužili elohimové, i z mimobiblických zdrojů?
takže
pokud jde o naše území chápané jako Evropa, čili klasická řecká kultura
pěkný večer
bible nám to samozřejmě neříká
pokud jde o původ, to nám říká Platón, Kritiás
když mluví o tam těch, co si rozdělili
egyptští kněží z města Sais, kteří mluvili se Solónem, od něhož se pak ty informace dostanou k Platónovi
pěkný večer, díky
původně se tam říká, že
že civilizace, jak ta první, egyptská, tak civilizace řecká, klasická
byla svěřeny Athéně, čili blonďaté bohyni s modrýma očima
takže minimálně část středu Středomoří byla svěřena jedné z jejich dcer
druhá část otázky?
takže po Noemovi... ten měl tři syny, první byl Šém... "semité"
Šém má syny a dcery až se dojde k Heberovi
od něhož pocházejí "Ivrim", čili obecně Hebrejci
Heber udělá syny a dcery až se dojde k Terachovi
který má jednoho syna jménem Abram, a my se budeme tvářit jako že existoval, protože naše bible říká, že existoval
syna Náchora a syna Hárana
Abrahám má Izáka a Jákoba
jak už jsme viděli, Jahvemu byl svěřen Jákob
takže celá tady ta část rodiny Jahvemu nepatřila
pak víme, že Jahve
což je podle doktríny bůh, který si vybral... který stanovuje hranice národů
si vybere jako vyvolený národ tady ty, bible ale neříká že si je vybral, on je dostal dědictvím
a také jsme předtím říkali, že ten co přišel za Abrahámem se jmenoval El Šaddai
takže když se El Šaddai dostaví za Abrahámem a řekne mu: ty pojď se mnou
klidně to mohl být Jahveho otec, který pak řekl ok, ty se teď budeš starat tady o tu část rodiny
a říká se... prostě že bůh udělal takový výběr
rozhodl se, že se bude starat jenom o ten národ, a že o ty ostatní se nebude zajímat
ok, tajemství božího úradku
když ale čteme bibli, tak si především všimneme, že bible je knihou válek, protože bible je jenom o válkách
a že Jahve, čili "bůh"
spolu s těmi svými tráví celý čas tím, že bojuje proti národům
které měli jedinou chybu, pokud je pravda to, co říká doktrína
a to že jsou na územích, kam je On sám dal
a co bůh udělá?
pošle ty své, aby je zmasakrovali
a to říká pořád, všechny je zabijte, včetně žen, dětí i starců
zabijte je všechny, protože tam musíme být my
takže bůh řekne ostatním národům: ty buď tady, ty buď tady, ty buď tady, já se budu zajímat jenom o tady ty
pak ale řekne, teď se ale zajímám i o tam ty, a tak vy moji teď jděte tam a všechny je zmasakrujte
toto je ve starém zákoně pořád, pořád
já ale říkám, on si nepamatoval, že je tam dal on? to zaprvé
za druhé: a to si ani nepamatoval, že je bůh?
protože by bývalo stačilo říct, teď se zajímám i o tam ty, tak si je sám sobě přidělím
to je všechno tak evidentní, že stačí dělat úvahu nevzdělanců s biblemi přeloženými od vzdělanců
jako představte si boha, který říká tam ty, ty jsem tam dal
ale protože mě to území teď zajímá, tak pošlu ty své, aby je povraždili
kdo to ale byli ti druzí?
Moabité, Amonité, Amalekité
Edomité, Midianité
a víte kdo to byli?
všichni pocházeli z jedné rodiny, Moabité byli potomci Lota, syna Háranova, vnuka Abrahámova
Amonité byli potomci Lota, syna Háranova, vnuka Abrahámova
Amalekité byli přímí potomci Ezaua, Jákobova bratra-dvojčete
Edomité byli přímí potomci Ezaua, Jákobova bratra-dvojčete
Midianité byli přímími potomky Abraháma přes jeho ženu Keturu
čili válčili mezi sebou v rámci rodiny, mezi bratranci, strýci a synovci
a obírali se o kousky území
louky a kopce, jedni s druhými
to je jako opravdu velký epos o dobytí...
hromada keců
takže, Soudců 11,24
jenom bych ti doporučil příběh o hranicích Alaxandra Velikého, který je opravdu hodně zajímavá
takže velký epos o dobytí, bůh který dobývá... pěkný večer, díky
který dobývá zaslíbenou zemi
už jsme viděli... pěkný večer, prosím
že na území typu Egypt, Asýrie, Babylón... Jahve nemohl strčit ani nos, protože On byl tak maličký, maličký
protože tam vládli jeho mocní kolegové, takže On se tam ani nemohl ukázat
takže On bojoval, posílal ty své, aby bojovali proti bratránkům a synovečkům
aby si urval kus území, ok?
vezměte si černobílou mapku
černobílou mapku
sahající od Řecka po Indii
a barvou jakou chcete si zakreslete
území, která Jahve se svými, čili bůh, dobyl v průběhu několika staletí
uděláte pár barevných teček v dnešním Izraeli
teď si vybarvěte území, které Alexandr Veliký dobyl za 11 let
od Makedonie, po Indii, a až po Egypt
chápete ten rozdíl mezi Jahvem a Alexandrem Velikým?
to ani není možné porovnávat
ani to není možné porovnávat
Soudců 11,24
tady ti bojují proti Amonitům
Izraelitský vojevůdce se jmenuje Jefta
a diskutuje s králem Amonitů, a poslouchejte, co říká
takže velitel Izraelitského vojska mluví s králem Amonitů
ty si držíš území, které ti dal do vlastnictví tvůj Elohim Kemóš
takto i my si držíme území, které nám dal do vlastnictví náš Elohim Jahve
byli stejní
vy máte elohima, který se jmenuje Kemóš, dal vám ta území, vy si je držíte, ok
náš elohim Jahve nám dal tady ty a my si je držíme
stejní
to byl velitel Izraelitského vojska, ne že nám je dal bůh, a vám je dal kamenný idolek, který neexistuje... ne ne ne
ten váš se jmenu Kemóš, dal vám je a vy si je držíte, ok, na to se nic nedá říct, ten náš nám dal tady ty a my si je držíme
normálka
promiňte, pokud jde o Joba... prosím
copak pokud jde o Joba?
chtěla jsem požádat, abyste nám o něm něco řekl
o knize Jób
je to pěkné literární dílo
didaktické, které nás poučuje, jak se máme chovat vůči tomuto potentátovi
a v knize Jób se říká, že Jób je pokoušen satanem
a jasně se tam říká, že satanem je jeden z elohimů
protože satan
není nějaká duchovní entita, kápo démonů
pak se podíváme, jak vymysleli démony
ale satan je název určité funkce, byl to veřejný žalobce, prokurátor
takže tam byl jeden elohim, který vykonával tu funkci po dohodě s Jahvem
vykonával ji pro Jahveho, ne proti Jahvemu
a funkce satana byla často vykonávána lidmi
kteří pro tempore, čili po nezbytně nutnou dobu
dělali satana, čili veřejného žalobce, proti někomu jinému
když ta potřeba pominula, tak přestali dělat satana
jako kdybychom řekli, já teď budu dělat státního zástupce proti tobě
pak, po skončení procesu, už státního zástupce nedělám
ok? takže kniha Jób spočívá tady na té zvláštnosti
což nám pomáhá pochopit jak
bůh posílá jednoho z těch svých a říká: hele, podívej se na zoubek tam tomu, jestli je mně opravdu věrný
nezabij ho, ale pořádně s ním zacvič, ať vidíme, jestli mně zůstane věrný
takže dělej satana proti tam tomu, a uvidíme, co z toho bude
ok? prosím
toto by také na jiné úrovni mohlo dokazovat funkci temnoty vůči světlu
a to?
protože satan není satan, jak nám vždy říkali
ale to, že je v nás stále to puzení... ...aha, chápu
to je jiný klíč k četbě, té vyšší, ano
přesně, která je samozřejmě možná
já, jak jsem říkal na začátku, já se opravdu brodím v bahně materiality
a tak vyprávím biblický příběh, a pak je jasné, že toto představuje skutečnost, že je v nás konflikt sil
čili že uvnitř nás může být satan
jako následný klíč k psychoanalytické četbě je to určitě možné, samozřejmě
bible...
ostatně, tady ti
a jak jsme právě viděli, jeden se jmenoval Kemóš
jméno jiného v bibli je Milkom
a tady ti dva se především starali o tady ty dva národy, Moabity a Amonity
takže rodina Teracha, Abrahámova otce, minimálně
byla přidělena třem elohimům, Jahvemu je svěřen Jákob
Kemóšovi... tady vlastně masoreti udělali záměnu
Kemóšovi jsou svěřeni Moabité a Milkomovi Amonité
tady ti měli i jiné přívlastky
např. Baal-Peor a Baal-Zavuv
Baal-Peor byl jeden z tam těch
praktikoval hodně sexu a nechával ho praktikovat i ty své
a vlastně Izraelité často opouštěli Jahveho a utíkali k Baal-Peorovi, protože to bylo o kapánek zábavnější
"peor" je semitský kořen, který znamená předvádět, předvádět pohlavní orgány
Baal-Zavuv znamená Pán much
takže, když známe alespoň jednu z jejich zvyklostí, jež jsou v bibli jasně popsány
není těžké si představit, že jeden z nich, nebo i víc z nich, mělo obydlí plné much
když budeme mít čas, tak o tom ještě něco řekneme
zajímavé je to, že když teologie převzala kontrolu nad tím textem
a z Jahveho udělala boha, transcendentního, duchovního, vševědoucího, všemohoucího atd. atd. atd.
tak vzala jeho protivníky a udělala z nich démony
Baal-Peor byl do řečtiny přepsán jako Baal-Fegor
z čehož vzniklo Belfagor
Baal-Zavuv se stal Belzebubem
takže, vzali Jahveho, udělali z něho boha, vzali ostatní elohimy a udělali z nich čertíky
všechno to je výmysl
ráda bych věděla, jestli je ve starém zákoně nebo v jiných spisech stopa
kdy elohimové... pokud odešli, a proč odešli
ne, na to jsem už odpověděl, jediná stopa je u Josefa Flavia
když říká, nebeské vozy v oblacích... říkal jsem to před 10 minutami
rád bych udělal fast-forward toho, co se s biblí udělalo
kdy si ji někdo přisvojí a řekne: momentík, prohodíme karty na stole, aby nám posloužily k určité hře
a taková úvaha, Eva mohla být prvním GMO, pokud jde o ty, kdo měl zůstat v tom mikrosvětě
to chce upřesnění, první GMO v pokolení adamů
protože první GMO rodu sapiens byla minimálně o 200 tisíc let předtím
jasně, takže to GMO byl zásah toho genetika, který řekl: neměli by být plodní
udělejme je plodnými... to je něco normálního, když se reprodukuje klonováním, takže jedni s druhými jsou sterilní
takže se tam objeví možnost plodnosti
pánové mikrosvěta řeknou
teď neodpovídáte, jděte pryč, mohli si myslet že to nezvládnou
a ve skutečnosti vně toho mikrosvěta se odehrávají určité věci
krom jiného tam bude asi čistější rasa
oni se vzájemně smíchají, a když předtím existoval termín
vystihující lidské bytosti, ženy, mající styk se zvířaty, pravděpodobně docházelo k různému křížení
z čehož pak mohla být lidská rasa s určitými odlišnostmi
takže otázka je, na základě tady těch improvizovaných úvah
je zde někdo, kdo má větší znalosti a kdo v určitém okamžiku řekl: tady jsou některé větve, které vzešly z Edenu
chci si zachovat kontrolu a použiji interpretaci bible jako strašáka k ovládání
ztratil jsem otěže a chci je dostat zpátky
a navrátit určitou úroveň... a to vysvětluje i některé epizody nedávné historie, mezi lidskými skupinami...
Židy, nacismem atd., všechna tady ta hnutí, árijská rasa atd. ...řeknu vám pak několik zajímavostí o nacismu a o šoa
podle mě je tady to pravda, ve smyslu, že později začal proces přepracování
který vyústil ve vytvoření jiného systému kontroly
systému kontroly fungujícího prostřednictvím náboženství, který je mnohem účinnější než ten praktikovaný za použití zbraní
ne? protože když mě řídí někdo ozbrojený
živím v sobě myšlenku, že dříve či později mu tu zbraň vezmu a obrátím ji proti němu
řízení prostřednictvím náboženství, která si především hrají s jednou ze základních potřeb člověka, a to, že nechce umřít
chce slyšet, že neskončí... a já nevím, jestli to je pravda, mě to nezajímá
takže náboženství vznikají, aby dala tuto odpověď
problém je, že kontrole formou náboženství se člověk oddává dobrovolně
proto je tak účinná
a tady to, mimochodem... když jsem četl, jak začal proces spiritualizace biblického výkladu
v období po babylónském exilu, čili jsme kolem 5. stol. př. Kr.
zajímavé je to, že kolem 5. stol. př. Kr. se po celé planetě dějí věci, které jakoby navzájem souvisely
čili tam, kde byla důležitá kontrola, protože Střední východ byl vždy důležitý
začíná proces spiritualizace výkladu vztahu s elohimy
v Indii, prostřednictvím hinduismu, buddhismu a džinismu začíná proces spiritualizace výkladu védských textů
které postupně, jak jsou teď studovány, jsou čím dál víc považovány za texty vědecké
čili duchovna v nich moc nebylo
ve stejném století v Číně se objevuje Lao-c a Konfucius
čili, jako kdyby tady byl nějaký plán
který oběhl planetu Zemi a řekl: nyní zavedeme nový druh kontroly
kontroly velice účinné, protože jak dobře víme, funguje už několik tisíc let
a tady ten systém kontroly se hodně bouří, když se někdo snaží zjistit jak se věci mají
takže, takto my chápeme, ne chápeme, promiňte
se zdá, že můžeme hypotizovat, že v jedné chvíli vznikla idea
začneme zavádět jiný mechanismus
a možná to už měl někdo odjinud odzkoušené a věděl, že to velmi dobře funguje
ostatně, Napoleon říkal, že lidstvo může žít bez boha, ale ne bez náboženství
čili je tady potřeba, pro mnoho lidí, samozřejmě
je potřeba, aby nám někdo stál za zády a říkal: buď v klidu, já ti řeknu jak se věci mají, nestarej se, řeknu ti to já
věci jsou takto, když uděláš tady to, tak se pak stane tam to
a tak žijeme v klídku
takže když se říkají věci, které způsobují konec tohoto klídku
lidé se bouří
protože nechějí aby skončil ten klídek, chtějí zůstat v tom systému kontroly
a to je něco, když někdo přidá k dobru tzv. uvědomnění
strach ze svobodného života, z přemýšlení vlastní hlavou, ze života v nejistotě, mnoho lidí říká: já nechci nejistotu
já chci, aby mě někdo říkal, jak se věci mají
a ono je naopak potřeba přemýšlet vlastní hlavou, čili vzít všechny tady ty blbosti co říkám a udělat si o tom vlastní úsudek
pak někdo může říct: je to hromada hovadin, ok, no problem
hlavně když každý dosáhne té své
jistoty, a když mu ta jeho jistota dává možnost dobrého života, ať podle ní žije
jsou lidé, kteří mně říkají
...píšou mně
já domlouvám tátovi a... poslechni, tvůj otec má kolik let? osmdesát... nech ho žít v klidu
v osmdesáti někomu ničit život s tím, že bible asi není...
jako pokud on žije šťastný ve své víře, tak ho nech žít a zemřít šťastného ve své víře
pokud umře s myšlenkou, že půjde do ráje...
ty mu chceš brát tu jeho představu, jako ses zbláznil?
jaký to má smysl? nech ho žít v klidu!
ze stejného důvodu já žádné konference nenabízím, já nemám povolání kazatele
já dělám konference, organizátoři to vědí, protože mě zavolají
když mně přestanou volat, tak zítra ráno končím a budu zas jezdit na kole, jak jsem jezdíval
předtím, než tady to mně obrátilo život naruby
takže... děkuji
takže, je tady někdo, kdo chce poslouchat tady ty blbosti? zavolá mně a já je vykládám
...já i na facebooku píšu pouze na svou nástěnku a pro svou skupinu
pokud ty necheš poslouchat mé věci... promiňte, to "ty" myslím obecně...
jenom stačí abys nenavštěvoval mou nástěnku mé skupiny, tečka.
pak ale všichni chodí ke mně a píšou mně, že jsem...
ale já nechodím na nástěnky věřících, abych tam prudil čemu věříte... ne ne ne
já píšu u sebe doma, chceš mě poslouchat? tak přijď ke mně domů...
nechceš mě poslouchat? tak nechoď, jaký v tom je problém?
jaký v tom je problém?
já vyprávím své věci tomu, kdo je chce poslouchat
...nechceš je poslouchat? ...každý ať si pije kafe jaké chce
komu je co po tom? copak mám dělat proselytismus?
ne, já jsem tady ty věci udělal ze zvídavosti
řekli mně, ať je povykládám, tak je vykládám, tečka. hotovo
nelíbí se ti to? nechoď ke mně domů, nechoď na mé konference, jaký v tom je problém?
prostor pro ještě nějakou otázku
zdravím, když jste mluvil o věku
rád bych slyšel něco o žalmu, který říká, že i bůh umře
ano, žalm 82
takže jsme říkali, problémem elohimů je //jejich pluralita//
takže, říkali jsme, plurál vyjadřující majestát, úctu, abstraktnost atd. atd.
pak někdo říká, když je sloveso v plurálu, jsou to pohanská božstva... vymýšlí se všechna možná a představitelná vysvětlení
a říká se: ne, elohim je plurál abstrakce, takže elohim vždy znamená jednotlivce
takže... pěkný večer, děkuju... takže
viděli jsme, že
jelikož tady jsou minimálně 3, Elohim jménem Jahve
takže jeden plurál abstrakce, který se jmenuje Jahve
jeden plurál abstrakce, který se jmenuje Milkom... jeden plurál abstrakce, který se jmenuje Kemóš
tři jednotlivé plurály abstrakce, pro nás nevzdělance, to tři je singulár nebo plurál, pro nás nevzdělané, vzdělané nechme stranou
je to plurál
v žalmu 82 se mluví o shromáždění elohimů a říká se že jeden z nich tomu shromáždění předsedá
a říká se, že je naštvaný
naštvaný na elohimy, protože nevládnou jak by měli
takže pokud elohim znamená bůh, musíme říct, že bůh dělá shromáždění sám se sebou
a je naštvaný na sebe sama, že nevládne jak by měl
takže tam i ti monoteističtí teologové a exegeté, kteří si dávají ne plátky, ale celé kýty parmské šunky na oči
tam nemohou nevidět, že elohim je plurál
označující pluralitu osob, a tam právě
předseda toho shromáždění mluví k těm svým
a říká, ano, je pravda... vyjmenovává celou řadu prohřešků
a pak řekne, ano, je pravda, proboha, vy jste elohimové, vy ale zemřete jako všichni adamové
pamatujte si to, jako nemyslete si bůh víc co
takže bůh umírá jako všichni adam
pokud to je bůh, evidentně není, tak je jasné že umřou
a víte co říkají moudří? že tam elohim znamená "soudci"
takže, opakuji, vezměme Texe Willera, četl jsem to jako malý, když Tex Willer bojoval proti Mefistovi, to je ten šaman...
uděláme boj mezi dobrem a zlem a vykonstruujeme co chceme, stačí aplikovat stejné interpretativní kategorie
když něco říká, chce říct něco jiného, a vytvoříme to co chceme
takže, plurál abstrakce
představuje singulár, když to je plurál, jsou to pohanská božstva
tam nemohou být ani ta pohanská božstva, tak to budou soudci...
kdyby aspoň trochu cti...
...ti anunnakové ale byli kým? a jakou měli roli?
anunnakové... takže elohimové...
byli to kolonizátoři, vládci, a chovali se stejně jako to dělají všichni běžní kolonizátoři a vládci
ve védských spisech
se říká, že vesmír je obydlen 400 tisíci druhy humanoidů
z nichž mnozí přišli i sem
mimochodem, když jsme mluvili o nefilimech
v jednom z tady těch příběhů... nebo prostě jedno z možných míst původu tam těch
je hvězdná masa v sanskrtu nazývaná Mrigaširas
což znamená hlava antilopy, která se nachází
řekněme v oblasti Betelgeuze, což je pravé rameno Orionu
ne? ty hvězdy tam jsou Betelgeuze, Bellatrix, Rigel, Saifir, Alnilak, Alnilam, Mintaka
tři hvězdy Orionova pásu
Bet-el, mimochodem, hebrejsky znamená "elův dům"
Mrigašira je hlava antilopy, protože Orion byl obří lovec z Bojótie
se vrací z lovu s mrtvou antilopou na rameni, tak ta mu tam visí
takže i tam je další náznak toho, že zcela jistě někteří z nich přišli z tam té oblasti nebe, které říkáme souhvězdí Orionu
tady
cením si zdrženlivosti, s níž... budu ti tykat, promiň
ty se omezuješ na popis toho, co je v bibli
já bych se rád trochu dotknul současnosti
i v souvislosti s tím, co říkal Luca
a, víme, že internet nám předkládá celý trh možností
kde je všechno... poslední dobou, v posledních letech se mluví o iluminátech, zednářství atd.
a na youtube jsou dokonce dostupná videa
vysvětlující, že to co se stalo v roce 2001 s Dvojčaty
ne vysvětlující, ale dále potvrzující informace, které jsou už roky k dispozici
že dokonce i v kinematografii, v některých drobných snímcích
jako byl film Matrix a další
se zřetelně vidí, že to datum bylo zdůrazněné...
existuje jeden, nevím jestli to je vědec, badatel, říká si Felce Meltillo
který na youtube předkládá zajímavou ezoterickou četbu
a on tvrdí, že v bibli je také klíč k četbě toho, co se týká té události s Dvojčaty...
takže, před několika lety vyšly knihy jednoho amerického novináře, který se jmenuje Michael Drosnin
který přebírá studie jednoho profesora matematiky jeruzalémské univerzity jménem Elijahu Rips
který v Genesis identifikoval nějaký kód
jiní lidé identifikovali jiné kódy
a otázka, kterou si já sám vždy kladu, je
pokud existuje tento matematický kód, na který z biblických kodexů má být použit?
protože pokud je pravda, že mezi pentateuchem masoretů a pentateuchem Samaritánů je 2000 variant
je jasné, že když ho aplikuji na jeden, nebude to fungovat s druhým
to stejné platí i s kumránskými svitky
např. mezi knihou Izaiáš z Kumránu a tou masoretů je 300 variant jenom v tady té knize, a to včetně celých slov
takže je jasné, že ten kód na jednom kodexu může fungovat a na druhém ne
v tady těch viděních, které měl Elijahu Rips, jediné, které se zdá
ověřeno tím, že bylo snad zaznamenáno před událostí, je zabití premiéra Rabina
kde se zdá, že před tou událostí bylo skutečně řečeno, že Rabin bude zabit
všechna ostatní byla vypracována zpětně
např. pád komety na Jupiter atd.
já např. stále čekám, že zabijou Benjamina Netanjahu
protože se předvídala jeho vražda, ale během 1, 2 let k tomu nedošlo
takže, já jsem s tady těmi věcmi vždy opatrný
vždy jsem velmi opatrný už kvůli tomu, jak byla bible utvářena
jako kdo tam ten kód vložil? když na ní pracovalo...
minimálně mnoho desítek lidí
takže jsem vždy velmi opatrný... něco jiného je
nebyly tady ještě nějaké otázky? protože jinak budu pokračovat...
něco jiného je, že určitá kinematografie
nám dává určité náznaky, to mi přijde docela zřejmé
že v průběhu desetiletí nám kinematografie dává, a nejenom kinematografie, některá literatura také
nám dává celou řádu informací, strkají nám je pod nos
ale protože to jsou filmy, nebo třeba komixy, každý si vybere, jestli tomu věřit, nebo ne
ale máme je naservírované
viděli jsme, že singulár od elohim je el, to si všichni pamatujeme
kdo četl Nembo Kida, jako já, když jsem byl malý, bylo to jméno současného Supermana
měl by vědět, že Nembo Kid byl vymyšlen dvěma Židy
a že původní jméno Nembo Kida, mimochodem teď ho oprášili, je Kal-El, což znamená "rychlý a lehký el"
jeho otec se jmenuje Jor-El, čili "světelný el" nebo "elovo světlo"
takže pokud by el mělo znamenat bůh
znamenalo by to, že ti Židé chtěli říct to byl "rychlý a lehký bůh", ale ono to bůh neznamená
el pravděpodobně pochází z kořene "ul", který znamená "mocný"
takže někdo, kdo je mocnější než člověk, má víc sil, ale je to el
a Nembo Kid byl jeden el, pro ty dva Židy
když se podíváte na první série Startreku, před 30 lety, je tam všechna technologie, kterou máme dnes, všechna
je tam všechno
čili říkají nám ty věci několik desetiletí dopředu
takže už v této chvíli má někdo technologii, kterou poznáme za 30, 40 let
a je to technologie, která se vyvíjí děsivou rychlostí
ve vývoji a inovacích, a to vyvolává určité podezření
fakt, že tady ti
...že tady ta kniha a lid spojený s touto knihou
má určitou kontrolu, a my víme, jaká to je kontrola
vede nás to k zamyšlení, že tady je opravdu velký plán
a velký plán
nevím kolik je hodin, chtěl jsem vám ještě něco říct o andělech, ale...
velký plán
nebo alespoň podezření na velký plán
víte, že šoa, historie nám říká, že šoa zahubilo 6 mil. Židů
nacismus, už jsme o tom dnes mluvili...
v roce 1915
ne, řeknu to takhle
když Eva udělá tu věc, kterou nemá dělat, tak šéf elohimů řekne: vložím nepřátelství mezi rasu tvou a rasu hadovu
čili mezi rasu nachaše
Eva, když má prvního syna, řekne "kaini ti", čili získala jsem svého syna
"et Jahve", protože oni pak Jahveho sázeli úplně všude, i s mnoha rozpory
v každém případě "et Jahve" znamená "s Jahvem"
ne "díky"
ale "s", doslovně, takže ten první plod asi snědla
s některým z tam těch a první syn byl plodem některého z tam těch
takže jiný, šéf, říká, mezi čistou rasou, adamovou, která mě zajímá
a tou, kterou jsi udělal ty, vložím nepřátelství
tato fráze je převzata v Hitlerově Mein Kampfu
který říká, že tady jsou dvě rasy, jedna učiněná k obrazu...
a jedna byla pokolení hada, která samozřejmě musí být vyhlazena
počínaje... nebudu vám to číst všechno, protože by nám to vzalo hodně času
od roku 1915, a vlastně jsem posledně dostal jeden článek datovaný 1906
nejvýznamnější americké deníky
The Sun, New York Times, Atlanta Constitution a Gazzetta di Montreal
souvisle říkají, od roku 1906, že
v Evropě má umřít 6 mil. Židů
pořád říkají 6, 6 milionů, 6 milionů
a dokonce, poslouchejte
8. září 1919
Hitler byl kaprálkem, poslíčkem v 1. světové
New Yourk Times píše:
6 mil. Židů na Ukrajině a v Polsku obdrželo zprávu, že budou zcela vyhlazeni, rok 1919
takže od roku 1906 do roku 1945 tady byl někdo, kdo věděl, že 6 mil. Židů prostě musí umřít
kdybych já byl Žid, chtěl bych o tady tom vědět pravdu
protože není možné, aby po 40 let
se pořád psalo, že 6 mil. Židů má umřít a na konci 2. světové bylo 6 mil. Židů mrtvých
toto je další věc, která by měla být vysvětlena
historie musí být přepsána od prvních veršů Genesis až do dnešních dnů
30 minut?
chtěl jsem se zeptat právě na anděly, malachimy
protože si myslím, že je důležité rozpoznat funkci, a možná i přežívání mimo starý zákon, i v novém zákoně
takže termín malachim je překládán do řečtiny jako angeloi
protože význam je ten stejný, znamená "poslové", "kurýři"
v bibli, ve starém zákoně je jasné
a možná i v novém, že tady ti jedinci byli z masa a kostí
a byli také nebezpeční, protože na několika místech se píše: potkal jsem jednoho z tam těch a ještě žiju
bylo moc příjemné je potkat... opakuji: existují andělé? to mě nezajímá, já se tím nezabývám
jenom ať mně nikdo neříká, že to jsou ti z bible, protože tam...
bibličtí malichimové byli jedinci z masa a kostí, pravděpodobně to byl určitý hierarchický stupeň
nevím jestli patřili ke stejné rase nebo ne, je to pravděpodobné
hierarchický stupeň o něco nižší než elohimů, něco jako důstojníci a poddůstojníci
mimochodem tady ti měli i tábory, přečtěte si Genesis 32,1
kde se říká, že Jákob se setká se svým tchánem Lábanem...
...Lában měl pocit, že byl Jákobem několikrát podveden
takže se potkají a dokáží nebojovat, dohodnou se
vzpřímí stélu, mezník a přísahají slovy
oba dva přísaháme, že ani jeden z nás nepřekročí tento kámen s nepřátelskými úmysly proti druhému
a říkají
na záruku této přísahy
na záruku této přísahy
Jákob vyjmenovává elohimy Abraháma
Lában vyjmenovává elohimy Náchora
což byli ti, co zůstali v Mezopotámii, což znamená
že tady ta část rodiny... na ochranu se dovoláváme našich elohimů
Lában říká: na ochranu se já dovolávám svých elohimů
když se rozejdou, Jákob pokračuje ve své cestě a najednou mu jdou naproti dva malachimové
on je uvidí, okamžitě chápe situaci, nikdo mu nemusí nic vysvětlovat
a říká: toto je ale tábor elohimů... a vezme roha
a to místo nazve, a to máte ve svých biblích doma, protože se to obvykle nepřekládá
a proč se to nepřekládá, protože kdyby se to přeložilo, tak by se někdo zeptal: co to ale znamená?
nazval to místo Machanaim, ale machanaim znamená dva tábory
takže když se v italštině řekne: nazval to místo Tábor, tak někde odpoví: no a co
je to tábor boha, takže to znamená, že bůh měl nějaký tábor, měl tam asi jedno áčko, protože byl sám...
a nazval to místo Dva tábory
exegeta Raši z Troyes, což je jeden z nejdůležitějších exegetů v židovských dějinách
v komentáři toho verše říká, že Jákob tam viděl tábory dvou šiků
které hlídaly hranice, jeden šik na jedné straně a druhý na druhé, takže tady ti měly i tábory
na ochranu hranic, a Jákob a Lában, potomek Náchora
co udělají? řeknou: na stvrzení mé přísahy se dovolávám svých elohimů, a Jákob říká: já se dovolávám těch svých
a byly tam ty dva tábory
malachimové byli tak nebezpeční
že v jednom svitku od Mrtvého moře, v traktátu Berachot, čili v traktátu o požehnáních
se píše, že dívky, mladé, s dlouhými vlasy
které se účastní shromáždění, na nichž jsou přítomni malachimové
si musí zahalovat hlavu na ochranu před nimi
Tertulián, jeden z církevních otců, v De virginibus velandis... pěkný večer, díky, pěkný večer
v De virginibus velandis píše, že mladé dívky
účasnící se shromáždění, na nichž jsou přítomni tzv. andělé
si musejí zakrývat hlavu, aby sexuálně nedráždily ty anděly
Pavel v 1. dopisu korinťanům říká, že ženy účastnící se shromáždění
musí mít na hlavě znamení zakrytí kvůli andělům
ne z respektu vůči bohu
protože byli nebezpeční, sexuálně se vzrušovali a...
...
takže, tady ti
nepředstavovali moc šťastné setkání
zajímavá věc, vysvětlující tady to, a to se pojí s jinou vlastností tam těch pánů
že tam ti pánové chtěli čichat kouř
určitého druhu spáleného tuku, protože ten kouř je uklidňoval
protože byl plný endorfinů... a i o tady tom jsem už dostal fůru vědeckých studií
které mně jsou zasílány samovolně, aniž bych si je žádal
aniž bych si je žádal
někde to tady mám
někde to tady bylo
kde mně posílají přímo chemické vzorce
chemické vzorce endorfinů přítomných v těch kouřech, co uklidňovaly elohimy
protože oni mohli mít, pravděpodobně, vyvinutější čich než máme my
víme, že vylučujeme pohlavní hormony, feromony
jedním z center tvory feromonů je vlasový stvol
takže dlouhé vlasy, když se pohybují na vzduchu, vypouštějí miliardy molekul feromonů
takže někdo s mimořádně vyvinutým čichem, úplně stejně jako pes cítí hárání feny
cítí feromony, sexuálně se vzrušují, a tak bylo lepší, aby dívky s dlouhými vlasy měly ty vlasy zakryté
já mám vlastně smůlu, protože nevysílám feromony
takže, prosím?
souvisí, a jak, protože muslimky říkají, že se zahalují na svoji ochranu, aby nevzrušovali mužské
to vzniklo z toho
mohu?
bla bla
omlouvám se
...bible říká, že židovský národ byl doprovázen, během exodu, v poušti, oblakem
sloupcem
sloupcem... a ohněm v noci
byl doprovázen sloupcem, z něhož Jahve dohlížel
otázka toho sloupce občas uvádí
do omylu, protože my si sloupec představujeme jako něco vertikálního
sloupec je ale válec, a nikdo neříká, že byl vertikální
takže, během dne to vypadalo, jako kdyby byl zahalen oblakem
v noci byla vidět energie, kterou vyzařoval, takže byl vidět oheň
když čteme knihu proroka Zachariáše
tak ten nám vypráví, že jednoho dne, kdy byl mimochodem doprovázen jedním malachem, čili andělem, který mu vysvětloval některé věci
a Zachariáš vidí, jak se přibližuje létající megila, "megillah" znamená válec
létající válec
a, takže válec je vlastně sloupec
to byl prostředek, v němž tam ten, Jahve, sledoval ty své
a dával jim znamení, takže
když se ten sloupec pohyboval, oni rozebrali tábor a následovali ho
a kde se ten sloupec zastavil, tam tábor zase postavili, jako když se řekne, teď půjdeme tam, budu vás předcházet
přesunul se tam, zastavil se, a tam udělali tábor
takže ta megila byl létající válec, tady ten byl dlouhý 20 metrů /-/loktů/-/ a průměr měl 10, to nám říká bible
Zachariáš vidí další zajímavou věc, hned za tady tím létajícím válcem, uviděl létající "efah", toto se naštěstí nepřekládá
protože se neví, jak to překládat, tak to nepřekládá opravdu nikdo
protože efa je také měrná jednotka na obilí
tady to ale muselo být něco většího, protože se říká, že tady to se přiblížilo
mělo to jeden poklop, ten poklop se otevřel a tam uvnitř seděla žena
takže, přiletí efa, zastaví se, otevře se poklop a uvnitř je žena
přiletí další žena, obě spolu odletí
a Zachariáš říká malachovi: kam to vezou?
a malach mu odpovídá slovy: vezou to do země Šinar, což je pro bibli Sumer
kde pro to stavějí plošinu, na niž bude položen
na niž bude položen
jasnější už...
je potřeba zavřít oči, aby...
zavřít oči
promiň, Mauro, chtěl jsem se tě zeptat
když jsi mluvil o vztahu člověka s přírodou, že
člověk na Zemi je jako cizinec, není
adaptován, ne? použil jsi tento termín
já tady s tím pohledem nesouhlasím
chci ti to ale říct, ok, řeknu ti to v krátkosti
západní civilizace se vyvinula do tady toho rozkolu mezi člověkem a přírodou
je ale jediná, protože když se podíváme na jiné civilizace, minimálně v minulosti
to rozpolcení nebylo tak velké, neměli tam Descarta, bibli, ne? to nás hodně determinovalo
takže ti řeknu příklad, ty toho budeš vědět víc
v amazonském pralese ještě domorodci žijí v plném a harmonickém kontaktu s přírodou
a to nemluvím o Andách, Aboridžincích, pouštních beduínech atd.
jak se za ta léta studia díváš tady na to? že člověk je úplně nepřizpůsobený
antropologicky v určitých prostředích, jako je to "naše", tam určitě je nepřizpůsobený
ale ne ve všech...
takže, podívejme se třeba na Papuu Novou Guineu, kde žije nějakých 740, 750 kmenů na úrovni neolitu
kdyby tady ti neměli to, čemu my říkáme technologické protézy
základní zbraně, které si každý domorodec zhotovuje, tak by nežili
to není jenom otázka vyspělé technologie
i oni, i domorodci, i Janomamové mají luky a šípy
zatímco zvíře má drápy a tesáky, když jde na lov, my je už nemáme
mi potřebujeme alespoň jeden nůž, pazourek
oštěp s hrotem z pazourku si musíme udělat
takže když dáme všechno dohromady
my se v každém případě musíme chránit před počasím
musíme se chránit před sluncem
...takže i ty nejprimitivnější civilizace
kdyby nebylo nic než pazourkové hroty, nože na řezání, musí si to udělat, protože jinak...
člověk musí řezat, aby něco udělal, zvíře ne
ok? v tomto smyslu
vztah... omlouvám se
mezi pro elohimy líbivým kouřem a Baal-Zevuvem, je nějaký vztah?
Pánem much... ano, jelikož tady ti vyžadovali...
určitý druh masa, určitý druh tuku
a tuk, který chtěli byl tady ten, překlad italské biskupské... pěkný večer, díky
překlad italské biskupské konference
tuk obalující vnitřnosti, všechno to, co je nad tím, obě ledviny s jejich tukem
tuk kolem beder a kolem jaterního laloku, který odřízneš nad ledvinami, to říká bůh
takže podává přesné řeznické pokyny, takže tam ten špek, ten chci já
a říká také, v Levitiku 7: pokud někoho přistihnete, že používá tady ten tuk, tak ho zabijete, protože ten tuk je můj
a nechával si zabíjet 2 zvířata denně, po celý rok, aby měl tu vůni u sebe doma po celý den, ve dne v noci
takže ten tuk se tam musel pořád spalovat
na jedné ze sumeroakkadských tabulek se píše, protože tady ti měli hodně rádi maso
píše se tam, že
Enlil se ženou a jedním ze synů
málem umřeli intoxikací zkaženým masem
a tak vydali, řekněme, takový věstník
s pokyny jak zpracovávat maso
a v tom věstníku se opakovalo: očištěné maso, očištěnější maso
takže skutečnost, že tady ti byli velmi závislí na mase
protože byli neustále obklopeni masem a spalovaným tukem
klidně si můžeme představit, že muchy...
se prostě přemnožily, a jak
ok?
Mauro... co bys nám řekl o arše úmluvy, co to byl tady ten stroj
ano
s archou úmluvy, promiň Mauro, to je opravdu pěkná otázka
to tady pak uzavřeme, děkuji
takže tady to vám už neřeknu...
nicméně
tady to jsou studie, které mně byly poslány lékaři na téma kouře
něco jsem už publikoval ve své knize, přečtu vám jenom konec
rozhodnutí opékat pouze maso a tuk pouze určitého typu, jak to vypráví bible, má očividné vědecké důvody
jsou tady všechny ty chemické vzorečky atd. atd.
ne, také zvířecí
děti, protože děti mají... my se rodíme s tzv. povrchovým tukem
to je ten tuk napovrchu
který když je spalován, tak dělá hodně kouře, zatímco tuk ve svalech se má tendenci rozpustit
tady ten se nerozpouští, povrchový tuk hodně kouří, takže je z tady toho pohledu hodně produktivní
to nevím, jestli používali tam ten kouř... jasně, ale to já nevím...
to opravdu nevím
archa úmluvy... takže archa úmluvy
byl nástroj, který pravděpodobně vyráběl, a zcela jistě uchovával energii
měla dvojí funkci, byla používána jako zbraň v bitvě
ačkoliv nám bible nevysvětluje, jakým přesně způsobem byla používána jako zbraň v bitvě
bible nám pouze říká, že byla používána zaškoleným personálem
příhodně zaškoleným personálem oblečeným určitým způsobem, prakticky byli něco jako uvnitř Faradayovy klece
mimochodem kněží, jak jim říkáme
kteří vstupovali do nejvnitřnějších prostor Jahveho obydlí, kde se děly určité věci
museli být... to je také opravdu velmi zajímavé
na těle měli navlečený len, a pak na něm další oděvy
tady to s tím lnem, to je další věc, o které mně posílají
množství materiálů... len má řadu vlastností chránících před elektřinou
elektrostatickou energií atd.
a co je zajímavé, to mně někdo napsal
že když se len spojí s vlnou, tak ty vlastnosti ztrácí
víte co je psáno v bibli, že Jahve říká?
nepoužívejte len s vlnou
nemíchejte je
to je neuvěřitelné, neuvěřitelné
takže, archa úmluvy, když byla nošena do bitvy, tak byla pravděpodobně tak nabitá
že se v jednom případě píše, že Izraelitské vojsko muselo pochodovat ve vzdálenosti 2000 loktů, čili 1 kilometru
nesměl se jí nechtěně dotknout nikdo, kdo nebyl pověřen a nebyl řádně zaškolen a chráněn
protože dostal smrtelný zásah, ale ne že by ho někdo zabil, ta archa ho zabila, nesmělo se jí dotýkat
další funkci měla prostřednictvím dvou systémů nahoře
jež bible nazývá cheruby, protože kořen KRV označuje to co zakrývá
a tady ty byly na krytu, takže zakrývali archu
na každé straně byl jeden, každý měl dva boční prvky, dva panely
a bible nám říká, že když Mojžíš mluvil s Jahvem, tak slyšel Jahveho hlas mezi těmi panely
když byl Jahve pryč
takže to byl nástroj dálkové komunikace, v táboře
když byli mimo tábor, používali jiný nástroj, který se jmenoval efod
což byla taková náprsenka, kterou nosil nosič efodu
a kdo chtěl... např. David, kde jsou minimálně 2 příležitosti, kdy chtěl mluvit s Jahvem
řekl nosiči efodu: přines mi efod
a teprve když měl v blízkosti efod, tak mohl s Jahvem mluvit, protože když efod neměl, tak s Jahvem mluvit nemohl
efod... iPhone...
podívejte se na nákres efodu, a podívejte se na iPhone
Apple má nakousnuté jablko jako symbol
wow
s ohledem na hodinu a zvyklosti piacenťanů
se domnívám, abych tak řekl, i na ochranu
toho tvého nezájmu o komercializaci sebe sama
že musím, že musím poprosit na závěr tohoto setkání o potlesk...
takže i s krátkými vlasy člověk může mít určitý úspěch
...
takže, dole vás čeká aperitiv...
jsou tam také knihy od Maura, které vám jistě rád podepíše
nezahlcujte ho nekonečnými konverzacemi...
chtěl jsem říct jednu věc
je tady s námi režisér Franco Scepi a věřím, že dneškem počínaje začne pracovat na novém filmu o historii bible
ještě jednou díky všem... Emanueli Perottimu... sdružení Spazio Tesla... pěkný večer všem

Prednáška 2016 časť 1

https://youtu.be/780XYrmnn8o

ZA HRANICE ČLOVĚKA 1
bla bla bla
Mauro Biglino
hned mu dáme slovo
dobrá
dobrá, děkuji
vždy sem jedu velmi rád, opravdu velmi rád
opravdu, to není captatio benevolentiae, myslím to upřímně
podívejte, jelikož máme zpoždění
já to vecpu i do 15 minut, povykládám vám něco
uděláme takovou obecnou úvahu
stojící mimo všechny otázky související s překlady, výklady, polemikami, exegezí, filologií atd.
obecnou úvahu vycházející z toho že už fůru měsíců říkám, že dělám tu nejpitomější práci na světě
a to, že vykládám to, co je psáno
což by nemuselo být potřeba dělat, protože by stačilo číst...
a všichni by pochopili, i z biblí co máme doma
ta obecná úvaha je ale tady ta
mluvíme o... všichni jsme, někdo víc a někdo méně, vyrostli v tomto západním náboženství, křesťanství
a když se nad tím trochu zamyslíme
vezměme si několik faktů, zaprvé
kořen tohoto náboženství sestává ze starého zákona, ten kořen
protože pak, na tomto kořeni, je naroubován stonek nového zákona
pak se podíváme na některé zajímavé věci o tomto kmeni nového zákona, dnes o tom něco málo řekneme
takže tím kořenem je tady ten soubor knih
o nichž nic nevíme
čili vyjma faktu, že máme nějaké psané kousky
čili papyrus, pergamen.. kodexy...
nevíme kdo je napsal, nevíme kdy byly napsány
nevíme jak byly napsány původně, nevíme jak byly původně čteny
když říkám, nevíme jak byly původně napsány, tak jenom připomínám to, co říkají izraelští biblisté
profesoři židovských univerzit, např. v Jeruzalémě
ti říkají, píší, že jediná jistota, kterou máme, je
že bible, kterou máme dnes, není tou co byla napsána původně
protože pokaždé, když ji přepisovali, ať už formou diktování
nebo prostě opisováním, ji měnili
takže toto je jediná jistota, kterou máme
takže jak byla napsána původně, to nikdo neví
ve starém zákoně není jediná věta, jediná, o níž bychom s naprostou jistotou mohli říct, že ji napsal tam ten
ani pokud jde o knihy připisované nějakému autorovi
ani v případě knihy Izaiáš
nemůžeme říct, že ji napsal Izaiáš, co víc, víme že ji Izaiáš nenapsal
to už víme
dále ale říkáme, že ji napsal Izaiáš, protože se to tak hodí
to se ale píše dokonce i v katolických encyklopediích
ne v těch, co jsou určeny pro domácnosti
např. v jedné z nejvýznamnějších katolických encyklopedií, vydané Knihovnou křesťanské doktríny (LDC)
na níž pracují pouze papežští učenci
takže je napsaná superodborníky a jimi také používána
se píše, že kapitoly 1-39 knihy Izaiáš mu jsou připisovány, protože nemáme vážné důvody to popřít
ne proto, že víme, že je napsal
kromě knih 13-23, o nichž ale víme, že je nenapsal
kapitoly 40-55 napsal Deutero Izaiáš
což je pěkná invence, v řečtině deutero znamená druhý
takže Druhý Izaiáš, protože nevíme jak ho jmenovat
jediná jistota, kterou máme je že ten druhý psal 2 století po prvním
poslední kapitoly napsal Trito Izaiáš, který psal několik desetiletí po tom druhém
taková je kniha Izaiáš
v níž by dokonce měla být některá mesiášská proroctví
která by se měla týkat
nebo by měla odkazovat, říkám "by měla", protože to není pravda
odkazovat na Ježíše, to ale není pravda, zeptejte se Židů, jestli odkazují na Ježíše, zeptejte se jich
okamžitě vám řeknou: ne
takže, toto je kořen
např. prvních 5 knih, čili pentateuch
je tradicí připisováno Mojžíšovi
všichni ale vědí, že je Mojžíš nenapsal
už proto, že v Mojžíšově době hebrejský jazyk neexistoval
takže ty knihy napsat nemohl
dále, jsou v nich uvnitř věci, jež Mojžšíš rozhodně napsat nemohl
za třetí, protože se ví, že kniha Deuteronomium
možná i Leviticus, ale Deuteronomium, což je jedna z prvních 5 knih
byla sepsána kněžími izraelitského království poté, co se do jejich království dostali Asyřané a oni utekli
do Judského království, řekněme v době tzv. náboženské reformy krále Joziáše, to jsme kolem 620 před Kristem
knihu Deuteronomium napsali oni
pak nafingovali, že ji našli ve zdích chrámu, aby mohli říct lidu: toto je kniha, kterou napsal Mojžíš
takže klamání lidu není exkluzivním majetkem svaté římské katolické apoštolské církve, už to začalo...
o mnoho staletí dříve, kněžskými kastami
tradice ale nadále říká, že pentateuch napsal Mojžíš
takže nevíme nic, a to je kořen
o němž ale říkáme, aniž bychom něco věděli
že byl inspirován bohem a že často, když se tam píše jedna věc, chtěl říct jinou
a to je kořen
pak jsou zde zástupci, stoupenci, představitelé, obhájci
náboženského smýšlení, které bylo na základě těch textů zkonstruováno
čili církev
v průběhu 2000 let, když to zjednodušíme
máme papeže, kardinály, biskupy, teology, kněze, katechety
kteří kážou pravdy
které by měly vycházet z tam té knihy
aniž by znali jazyk, v němž byla napsána
a tak nám to vyprávějí na základě překladů
překladů, které se v průběhu staletí neustále mění
které se mění ještě teď, a které se dále budou měnit
teď vám řeknu pár slov, které z bible konečně zmizí
konečně zmizí, takže
o kořeni nic nevíme
ti co to kážou, neznají jazyk, v němž to bylo napsáno
pak se řekne, no, ale je tady bible sepsaná řecky, takže alespoň tady to, kněží v semináři řečtinu studují, ano
když jsem 6. března dělal setkání v Miláně, s katolickými, židovskými, protestantskými a ortodoxními teology
vrchní rabín, zástupce židovské kultury, hlava židovské komunity v Turíně
řekl, že bibli sepsanou řecky, čili slavnou bibli Sedmdesáti
oni považují za pohromu pro lidstvo
avšak celé pravoslavné křesťanství se zakládá na tam té bibli, jež podle Židů je pohromou pro lidstvo
chápete?
za třetí
na světě je nějaká 1 miliarda a 200/300 mil. věřících
když budu opravdu přivírat oči
1 miliarda a sto milionů věřících slepě věří
tomu, co má být napsáno v té knize, kterou sami nikdy nečetli
je to pravda? nebo není?
takže, o té knize nic nevíme
ti co o ní mluví, neznají jazyk, v němž byla napsána
ti co tomu věří ji nikdy nečetli
takže, pokud na to pohlédneme z vnějšku
řekneme nebo neřekneme, že to je šílenství?
kdyby to namísto největší organizace na světě
byla sekta o 150 lidech, s jedním guruem, co říká tady ty věci
proti tomu guruovi by se už vedl proces za zneužití lidské důvěřivosti a byla by mu odebrána svéprávnost
je to ale největší organizace světa
a tak si ji vydržujeme
ale
před chvílí jsem tady poslouchal o rozlišování mezi svědomím a uvědoměním atd.
já toho svědomí nedosahuju, pardon toho uvědomění nedosahuju, ale alespoň mějme povědomí o tom, o co se jedná
protože jde o toto
chápete? taková je skutečnost
a to nesouvisí s překlady... my můžeme diskutovat celá desetiletí
o každém jednotlivém termínu, můžeme, vždyť to je zábavné
podstata je ale tady ta
nezávisle na významu jednotlivých termínů
a tady o tom musíme především popřemýšlet
protože jinak se opravdu suneme dopředu
a děláme jako kdyby tady bylo
konsilium ortopedických chirurgů
kteří před sebou mají rentgenový snímek, ruky
kde je náznak něčeho na kosti prstního článku
a diskutují, jestli ten náznak je skutečná zlomenina, nebo pouhá prasklinka...
avšak zapomínají, že ten článek patří nějaké ruce, ruka nějaké paži, paže nějakému tělu, přes které přejel tirák
pak se klidně bavme i o tom znaménku na článku prstu, proč ne
nezapomínejme ale, že patří tělu, přes které přejel tirák
taková je skutečnost faktů
toho 6. března, po dvou letech úsilí, ne mého, protože já nic nedělal
úsilí nakladatelství Uno Editori, k zorganizování toho setkání
a proč dva roky, protože to setkání mělo být s těmi, kdo mají váhu
čili setkání musí být s těmi, kdo vědí
setkání musí být s těmi, kdo jsou oficiálně uznávanými představiteli jednotlivých proudů smýšlení vycházejících z té knihy
ne s těmi, kdo se sami označují za exegety
ale nejsou nikým uznáváni, nemají publikace
třeba jsou opravdu dobří, ale takové pozvat nelze
a takže to nebylo snadné
nalézt exponenty... klidně vám řeknu, že prvním pozvaným byl Mons. Ravasi, ministr kultury Vatikánu
byl ale zaneprázdněn, nedokázali jsme najít datum, které by vyhovalo i jemu, a tak jsme šli o stupínek níž...
profesor teologie na teologické fakultě Univerzità del Nord
pravoslavný arcibiskup, vrchní rabín
a pokud jde o protestantské prostředí, jeden z nejpřednějších italských biblistů, čili jeden kdo podepisuje slovníky
vydává, podepisuje slovníky biblické aramejštiny a hebrejštiny, takže opravdu špička
ok? a proč
opakuji, protože je potřeba mluvit s těmi, kdo vědí
protože jinak se mluví s těmi, kdo papouškují katechezi, což není k ničemu, vůbec k ničemu
celé to setkání, už je hotové, je hotové ve smyslu přepisu
bude zdarma poskytnuto všem těm, kdo chtějí
čili celý přepsaný text
slovo po slovu, včetně přestávek, včetně zaznamenání potlesku, všeho
aby si každý mohl ověřit, co z toho vzešlo
musím vám říct, že kdyby, předtím, před setkáním
se mě zeptali, co očekávám
já bych opravdu v okamžiku velkého přívalu optimismu
řekl 30 % toho, co z toho vzešlo, a s tím už bych byl spokojen
upřímně vám říkám, že v jedné chvíli jsem se ptal sám sebe, co tam vlastně dělám
všechno říkali oni
a teď se podíváme na některé zásadní věci, ale opravdu zásadní
s ohledem na to, co jsem před chvílí říkal, pokud jde o kořen a o novozákonní stonek
protože v těchto letech mně hodně lidí říká, ok
tak nějak jsme pochopili o čem je starý zákon
ale ten nový?
pokud opravdu člověk pochopil, co to je starý zákon, pak se musí říct: tedy i nový
ne: ale ten nový? tedy i nový
protože tomu tak je, protože ten nový existuje
pokud ten starý je tím, co nám navykládali
pokud starý zákon není tím, co nám navykládali
ten nový se rozpouští jako sníh na slunci
to je potřeba si uvědomit
neříkám, že Ježíš nikdy neexistoval, proboha
lze klidně připustit, že historická postava tohoto
judejského mesiášského rabína existovala, ale to co na něm vybudovali se rozpouští jako sníh na slunci
pokud starý zákon není tím, co nám navykládali
vezmeme pár frází... a jak to tady dneska je? bude se ještě mluvit odpoledne?
ok, já nevím
mně se řekne: mluv, a já mluvím, pak se mně řekne: stop, a já se zastavím, a hotovo
a tak
podíváme se na ty věci s ohledem na čas, na vaše otázky atd.
na začátku toho setkání byly 4 otázky stejné pro všechny, 5 minut pro každého na odpověď
své odpovědi vám tady přirozeně číst nebudu, najdete je v přepisu
jistoty o bohu, první otázka byla: jaké jistoty máme o bohu?
Žid, Ariel Di Porto:
není možné, alespoň pod určitými aspekty
mluvit o nějaké evidenci týkající se našeho poznání o bohu, čili věřit v boha je určitý axiom
pokud chcete: věřte... pokud nechcete...
valdéský biblista:
nemohu dokázat, jaký je jistý zdroj poznání, nemohu to dokázat
chcete-li ale, tak tady je důvěra, že v těch písmech skutečně zazněl boží hlas
moji fundamentální bratránci, to mluví o katolících
kteří se domnívají že dělají službu bohu zbožštěním písem, konají idolatrii papíru
když jsem napsal knihu Bible není svatá kniha, tak šli po mě
on říká: kdo zbožšťuje ta písma, koná idolatrii papíru... to je naprosto evidentní
tady to ale mohou říkat navenek jenom ti, kdo vědí
protože když se potkáte s...
použiji termín, který sami používají: s ovcemi
ti konají idolatrii papíru a nevědí, že ti nad nimi říkají tady ty věci
to proto jsem se musel s těmi pány setkat
profesor teologie, kněz:
chtěl bych říct poněkud břitce, že je potřeba odejmout jistotu o bohu
protože kdybychom měli jistotu o bohu, bůh by nebyl
půjdeme se najíst?
jako co mám říct, podepíšu to, ne?
podepíšu, všechno podepíšu
druhá otázka byla
syntetizuji...
druhá otázka: tedy bible má být čtena doslovně anebo alegoricky-metaforicky
protože mně je vmetáno do tváře, už od roku 2010
ty jsi Biglino tak nevzdělaný, a to je pravda, já se učím
jsi tak nevzdělaný, že ani nevíš, že bibli je potřeba číst metaforicky-alegoricky, ok, v pořádku
první verš Genesis, na počátku bůh stvořil nebe a Zemi
ono to tady to neznamená, ale budeme se tvářit, že to tak je
je jasné, že to je alegorie, ne?
ti lidé, kteří nevěděli, jakým způsobem... nevíme to ani my, ale...
nevěděli jakým způsobem vznikl vesmír, tak si vytvořili alegorii někoho, kdo jej stvořil
ne ne, to je doslovné... jakpak to?
jakpak to teda je? vysvětlete mně to, dejte mi pravidlo
řekněte mi, abych pochopil, rozlišil verše a pasáže, které se mají číst doslovně a které metaforicky, jak se to má dělat
a to pravidlo neexistuje
protože ten výběr se dělá s jednotlivými verši, když se verš líbí, je doslovný, když se nelíbí, je alegorický
taková je ale skutečnost
taková je skutečnost
toho šílenství, o němž jsem vám vykládal v prvních 8 minutách
takže, první verš je samozřejmě
doslovný, protože bůh musel stvořit, jistě
teď uvidíme, že to není možné
Ariel Di Porto, vrchní rabín:
první verš Genesis je velmi problematický
protože když si přečtete jeho výklad, zjistíte, že si všechno vzájemně protiřečí
instrukce pro četbu pasáží alegorickým způsobem pocházejí z rabínské tradice
nějaký rabín řekne, tady ten je tak...
...tady to je velké bohatství židovské kultury, takže to není vtip, není to sarkasmus, jedno přísloví říká: 2 Židi 3 názory
a to je velké bohatství, protože to znamená, že nejsou uzavření v dogmatismu
a když se vlastně čte talmud, tak se tam píše: když potkáš učitele, který ti říká jednu věc
a pak půjdeš za druhým, který ti řekne něco jiného, tak jdi ještě za třetím, aby ti řekl ještě něco jiného
toto je kulturní bohatství, protože to je svoboda od dogmat
takže přiřozeně každý rabín řekne: toto je doslovné, toto alegorické
valdéský biblista:
takže zde nepochybně nemám pochyb
bible nemá být čtena alegoricky, pakliže alegorii chápeme v technickém smyslu, jak je používána v tradici církve
není to snad to, co říkám od roku 2010?
alegorie je tedy zlikvidována, bible má být čtena pro to, co je psáno
já od roku 2010 říkám "dělejme jako", že když tam ti pánové chtěli něco říct, tak to chtěli říct
já alespoň říkám dělejme jako
protože nemám žádnou jistotu, žádnou pravdu
autoři bible např. chtěli metaforizovat věci, které dříve metaforickými nebyly, ok
já to můžu neustále podepisovat
můžu to podepisovat
když se mluví o překladech
jestli tady má někdo bibli a nalistuje Genesis 17
snad to tady budu mít, protože na posledních konferencích
jak jsem měl nějaké zápisky, tak mě jich další část zmizela
tentokrát jsem z toho vyšel lépe, protože předtím mně je ukradli všechny, takže...
Genesis 17: Abrahám měl 99 let, když Pán, když Jahve se mu zjevil a řekl: já jsem všemohoucí bůh
když vezmete Jeruzalémskou bibli
což je bible dominikánské exegeze jeruzalémské École Biblique
je tam jedna poznámka, která v běžných biblích není, jako tady v té bibli Křesťanské rodiny
je tam poznámka u slova "všemohoucí"
vezměte si vydání z roku 2013, kde je plno zajímavých poznámek
a tam se píše, že překlad "všemohoucí" je nepřesný
protože šaddai neznamená všemohoucí, v té nejlepší hypotéze to znamená "Pán stepy"
takže
slovo všemohoucí je v bibli 91x
pokaždé, když to ve starém zákoně je, v hebrejštině je šaddai
o němž všichni učenci vědí, že to neznamená všemohoucí
všichni to vědí
jak to je překládáno v biblích? vždycky jako všemohoucí
proč? protože jelikož teologové stanovili, že bible musí mluvit o bohu
a bůh nemůže nebýt všemohoucí, tak nám to musí někam šoupnout
tady se ale v hebrejštině všemohoucí neříká
a oni to vědí, že se tam všemohoucí nepíše
když to ale ví, proč to tam pořád píšou?
pokud to vědí a pořád to tam píší
tak nepublikují jednu možnou interpretaci
publikují svévolný fake
což je něco jiného než otázka možných interpretací
protože všemohoucí mezi možnými interpretacemi není
jinou interpretací je Pán hory
buď Pán hory, podle babylónského "šaddu"
nebo Pán stepy
což je na základě četby bible pravděpodobnější, protože Jemu byla svěřena stepní oblast
chápete? takže my to ve všech případech máme přeloženo jako všemohoucí, víme ale, že se jedná o chybný překlad
pokud je chybný, tak ho odstraňme
já to na konferencích říkám stále víc, protože to musí odstranit
a s ohledem na to, že si nejsme jisti, tak ať to nepřekládají, ať napíšou El Šaddai, pak ať si to každý vyloží jak chce
ok? může to také znamenat Piripacchio
s "r", neřeknu to s ohledem tady na své přátele...
kteří mně vysvětlili, že dobře nerozlišuju "r" a "l"
jsou to staří přátelé, co se tam smějí
takže, ať tam dají El Šaddai
ale ať to nepřekládají jako všemohoucí, protože to je chybné, není to tam
...když mluví pravoslavný arcibiskup, říká: já si ale myslím, že tady všichni souhlasíme s tím co říká Mauro
že v mnoha případech je potřeba přehlédnout biblické texty, přehlédnout text, kde se často ztrácí smysl slova
jako v případě termínu všemohoucí, který s originálem nijak nesouvisí
valdéský biblista:
jistě, občas si všímám, že tam je trochu příliš křesťanského předpochopení ve výběru termínů některých pasáží
je tam trochu příliš křesťanského předpochopení
to je velmi elegantní způsob, jak říct: strkáme tam chybné překlady
vyrážíme otevřené dveře, když říkáme, že je potřeba opravit mnoho chyb
v našich překladech... pokud ale vyrážíme otevřené dveře
kolik to stojí zavolat tomu, kdo dělá redakci a říct: všemohoucí tam nepatří
pokud jsou dveře otevřeny a vyraženy
všemohoucí už v bibli nemáme číst
už to tam nemáme číst
chápu, že když se tam dá Pán stepy, nějaký věřící s tím může mít problém, protože řekne můj bože
pokud to ale pánové znamená tady to, a chceme to přeložit, tak tam dejme tady to, nebo to nepřekládejme, tečka.
to ale není všecko, to ale není všecko
uděláme to takhle
dr. Daniele Garrone, což je jeden z redaktorů
slovníku biblické aramejštiny a hebrejštiny britské biblické společnosti, který tam seděl po mé levici
je tam ponecháno šaddai
seděl po mé levici, biblista, kterého cituji
takže v hebrejštině
...v biblích stále nacházíte termín "věčnost"...
protože jelikož bible mluví o bohu
bůh je věčný, tedy věčnost... úplně stejně jako s všemohoucím, věčnost tam musí být
takže termín, který znamená, který je překládán jako věčnost, je tady ten
můžeš to přečíst ty? co se tady píše u termínu olam
nepřekládat jako "věčnost"
takže, ve slovnících se píše
...toto je slovník britské biblické společnosti
nepřekládat jako věčnost, protože to věčnost neznamená
ok? a jak to nacházíte přeložené? vždycky jako věčnost
italské vydání je z roku 2001
francouzské z roku 1991, to anglické je samozřejmě ještě starší
takže
od roku 1991 /-/2001/-/ se v italském vydání píše, že olam se nemá překládat jako věčnost
takže od roku 1991 /-/2001/-/ do roku 2016, to je 15 let, se to stále překládá jako věčnost, když se ví, že to věčnost není
prosím?
nejsem rozený matematik, díky
25 /-/15/-/ let to překládají jako věčnost
přestože vědí, protože se to píše ve slovníku, že se to jako věčnost nemá překládat
a když jsme tady o tom mluvili, tak dr. Garrone řekl: já se ale divím, že Biglino se tomu diví
říká: protože
všechny slovníky, všechny velké slovníky tady to uvádějí, včetně slovníků teologických
a já jsem mu řekl: doktore Garrone, já se ale divím ze dvou důvodů
1) protože ve slovníku vidím poprvé napsáno: takto to nepřekládat
2) protože navzdory tomu to tak stále překládáte
tak přestaňme, basta
víme že to neznamená věčnost? odstraňme slovo věčnost z bible, odstraňme ho, protože tam není
víme že to neznamená všemohoucí? odtraňme slovo všemohoucí z bible, protože tam není
jako na co čekáme?
na youtube je jeden dlouhý rozhovor, který se mnou dělal jeden novinář z Říma, který přijel do Turína
a předtím byl u vrchního římského rabína Riccarda Di Segni, s nímž dělal rozhovor o mně
a v rozhovou se mnou pak také uvedl některé pasáže...
kde se říká, ale my tady ty věci, co říkám já, víme odjakživa
když přišla řeč na věčnost, když se ho ptal, řekl: je tady tam ten, tj. Biglino
který říká že to neznamená věčnost, a ta odpověď tam ani není přepsána, vidíte na videu jak říká: a kdo říká že to je věčnost?
jako jak?
když ale všichni víme, že to neznamená věčnost, tak to z té bible odstraníme? když to tam není?
a nejenom věčnost tam není
protože tady to je samozřejmě součástí celé řady konceptů, které souvisejí s tím, čemu říkáme metafyzika, ne?
a když mluví katolický teolog, říká například, že v semitském světě a kultuře
neexistují filosofické metafyzické koncepty
neexistuje tam ani koncept věčnosti
ani nesmrtelnosti
a koncept stvoření z ničeho je něco, co je úplně mimo semitskou mentalitu
stvoření z ničeho tam není
takže, když tam není všemohoucí, když nemáme jistoty o bohu
v bibli není všemohoucí, v bibli není věčnost, v bibli není nesmrtelnost, v bibli není stvoření z ničeho, tak jako o čem mluvíme?
o tom šílenství, o kterém jsem mluvil v prvních 8 minutách
čili je tady něco, co bylo vystavěno na té knize, jako kdyby ta kniha nikdy nebyla napsána
protože v ní čtou to, co chtějí
a máme zdokomentováno, že v ní čtou to, co chtějí
protože když mluvíte s těmi, kdo vědí, a mluví se
v klidu, bez hádek... a vlastně mě pak po tom setkání mnoho lidí psalo
že vlastně byli zklamaní, protože čekali že se porveme až do krve
což je na světě to nejhloupější, protože v slzách a krvi se nikdo ničeho nedobere, jenom se lidé hádají a soupeří
když se ale mluví v klidu a každý řekne to své
když ale každý řekne to své, tak všechno pochopíme
když se mluví s těmi, kdo vědí
když se mluví s těmi, co jsou níže, co papouškují katechezi, tak tam opravdu není dialog
proto bylo to setkání připravované 2 roky, a za ty 2 roky jsem schytával:
Biglino nechce žádná setkání, Biglino má strach ze setkání, Biglino se vyhýbá setkáním
ne, Biglino chtěl setkání s představiteli
protože kdybychom pozvali někoho jiného, tak by nám řekli: jako koho jste si tam pozvali? tady ty...
nikdo nezná... ne, tady ti jsou uznávaní, a jak
mluvit je potřeba tady s těmi
takže tam všechny tady ty věci nejsou
a jeden z prvků, nebo vůbec nejdůležitější prvek, na němž se zakládá celé křesťanství
je to, že se strukturně rodíme hříšníky
čili rodíme se pošpiněni prvotním hříchem
díky tomuto zde musí být nějaká struktura, která prostřednictvím rituálů
a skrze své prostřednictví nás znovu usmíří s nejvyšším kápem
protože jinak jsme odsouzeni k věčné smrti
říká se "věčné"
takže tam byla otázka o prvotním hříchu
vrchní rabín:
mám trochu problém o tom mluvit... protože pro Židy prvotní hřích neexistuje, protože v bibli není
mám trochu problém o tom mluvit, protože se nechci dotknout citlivosti ostatních
byl tam vedle protestant, katolík, pravoslavný...
pokud jde o zatížení lidstva prvotním hříchem, v židovské tradici
je to zatížení o mnóho slabší, než jak to nacházíme u katolíků... prostě tam není
a ti ostatní ho vlastně předhonili v zatáčce
poslechněte si, co říká valdéský biblista:
takže, prvotní hřích je koncept, který vytvořil Pavel, ten ho začal vymýšlet
a pak ho takříkajíc kodifikoval
Augustin, svatý Augustin
k Augustinovi z Hippony se nebudu vyjadřovat
takže to byl Pavel, kdo začal rozpracovávat tento koncept v dopise římanům
valdéský biblista, ten co podepisuje ty slovníky:
takže, mezi Genesis 3... čili hříchem spáchaným Adamem a Evou
a Římanům 5
kde apoštol Pavel říká, že skrze člověka do světa vstoupila smrt
není souvislost
ba dokonce, když čteme Pavla, můžeme si klást otázku, kde na tu myšlenku přišel?
takže křesťanství existuje na tom, že my jsme hříšníci, že musíme být usmířeni atd.
a on říká: můžeme si klást otázku, kde na tu myšlenku Pavel přišel?
když budete číst...
tady to možná mám, něco mě zůstalo
stále v Jeruzalémské bibli, v poznámce ke Genesis 3
se píše... víte, jak jsou Adam a Eva vyhnáni...
zde se nejedná o potrestání člověka kvůli spáchanému hříchu, ale o preventivní opatření...
a to je jasné, přečtěte si tu bibli... přečtěte se ji
elohimové je vyženou, protože mají strach z moci, kterou začínali získávat
to je ale jasné, tam není trest za nějakou vinu
jako kdybyste řekli: teď bude lepší když je pošleme pryč, protože tady ti se pro nás mohou stát hodně nebezpečnými
takže pozor
preventivní opatření
není tady nutné hledat všechno to, co tam bylo čteno později
ať už se jedná o rekapitulující čtení bible, jako to dělal Pavel v dopise římanům
nebo o dogmatické formulace církve
není je tam nutné hledat... protože tam nejsou
protože to jsou výmysly církve
tady se to ale píše
píše se to
a on říká: kde ale tu myšlenku ten Pavel našel?
a katolický teolog:
oddělil bych ten koncept, od klanového konceptu hříchu
čili že pokud rodiče zhřešili, děti nesou následky
něco takového je v novém zákoně široce popřeno
třebaže, bohužel, to bylo široce využíváno v teologii
jako co jsem tam já dělal?
ale tady to se znovu stalo před dvěma týdny, na jedné konferenci
přijel jsem tam autem, půl hodiny předem... hele...
na tvé konferenci bude jeden farář, který má nějaké připomínky
takže budete mít 15 minut... já říkám ok, to je všechno v pořádku
a ten kněz, když jsem mluvil, říkal: vyráží otevřené dveře
někdo z publika se zvedl, přísahám, můžete se podívat na záznamu
promiňte, já začínám být trochu frustrovaný, protože pokaždé, když se Biglino s některým z vás setká
vy jenom říkáte, že Biglino vyráží otevřené dveře
jak to teda je?
takže prvotní hřích tam není
říkají to všude
naopak ti, co obhajují katechezi, samozřejmě říkají: jsme hříšníci, takže každé ráno 3x Pater, 3x Ave, 3x Gloria
protože se rodíme se skvrnou na duši
1854
Pius IX.
prohlásil mariánské dogma o neposkvrněném početí
pro mnoho křesťanů to znamená, že Madona počala Ježíše bez té věci, jíž je pohlavní styk
ok? ne, neposkvrněné početí znamená že Madona je jediná lidská bytost v celé lidské historii
která se narodila bez skvrny prvotního hříchu
pokud ale prvotní hřích není?
to dogma dogmatizuje nepravdu
nebo, v té nejlepší hypotéze dogmatizuje nic
protože se všichni rodíme neposkvrnění
1858
Bernardeta Soubirous začíná vídat tu, jíž v pyrenejském nářečí říká Aquerò
což znamená Tam ta, protože ona ji nikdy Madonou nenazvala, Madonou se stala až když se všeho zmocnila církev
říká jí Aquerò
a 4 roky po vyhlášení falešného mariánského dogmatu ta Aquerò řekne, jaká to náhodička, já jsem neposkvrněné početí
ale věděla ta Madona o čem mluví? anebo to Madona nebyla?
a nechali Tam tu říct něco, co nikdy neřekla
pokud tady není prvotní hřích, to dogma dogmatizuje nic
Madona potvrdila nic, takže je potřeba přepsat všechno
s tím už se nic nenadělá, musejí rezignovat
musejí rezignovat, protože tak to je...
kolik nám zbývá? abych věděl jestli ještě něco načínat
takže
řekněte mně vy, co tady šéfujete, já srazím podpatky
ok
takže, pokud jde o...
pokud ve starém zákoně není Bůh Otec, o němž nemáme žádnou jistotu, ba co, když čteme starý zákon, tak jednu jistotu máme
že, naštěstí, tam ten, není bůh, tam Ten
pak, jestli existuje Bůh, to je problém, který si každý z vás musí vyřešit svou vírou a svým svědomím
mně se na to neptejte, protože já to nevím
já nemám ani jistoty ateistů, já nemám jistoty... a vlastně mezi mými nepřáteli je plno ateistů
protože v mnoha ohledech jsou dogmatičtí stejně jako fideisté
takže jděte za tím, kdo ví, já nevím jak se věci mají
já dělám pitomou práci, já vám vykládám to, co je psáno, to je práce toho největšího idiota na světě
pokud ale ve starém zákoně není Bůh Otec
a pokud ve starému zákoně není prvotní hřích
kdo sem teda poslal Ježíše Krista? a co sem on přišel dělat?
protože Ježíš Kristus nás přišel osvobodit od následků poskvrny prvotního hříchu
pokud tady ale ta skrvna není?
pokud tady ta skvrna není, tak přišel kvůli ničemu
on, jako historická postava, pokud působil, tak operoval s velmi přesnými cíli
které se ale netýkají lidstva
kristovská postava je postava božího syna podle řeckého myšlení
protože mluvit o něm jako o božím synu podle myšlení židovského je blbost
protože nikdo nemůže být synem boha v židovském myšlení, ale v řeckém to možné je
a evangelia jsou plodem řeckého myšlení, ne židovského
jsou plodem řeckého myšlení... kristovská postava
takže, Ježíš Kristus
budeme dělat jako že existoval
co o něm říkali na začátku?
dříve než Konstantin shromáždil stoupence těch 30/40/50 odlišných křesťanství, jež byla hlásána
a vězte, že nebyli zajedno ani v otázce jména
jména Ježíš, nebyli v tom zajedno
a vlastně v poslední knize, kde analyzuji
události Ježíšova života, ho vždy nazývám Jozue
protože se jmenoval Jozue
a všem těm Jozuům v bibli říkáme Jozue
jenom on musí být polatinštěn jako Ježíš, protože se musí odlišovat
on byl... mimochodem to bylo naprosto nejčastější jméno
byl jedním z tisíců Jozuů své doby
a proto ho v knize nazývám Jozue
jak se má správně nazývat
takže tady máme
2 stol. po Kristu, Celsa a Justina Mučedníka
jeden byl pak prohlášen za heretika, poté co
Konstantin viděl, že ta forma křesťanství mohla být využita politicky
je nahnal do Nicey a řekl: a teď odtud vyjdete s jednou pravdou
jakoukoliv, jemu to bylo jedno, prostě jednou
ty ostatní budou... zmizeny
a my máme tady tu, která byla vybrána zvednutím ruky
poté co dostali nakládačku, jako opravdu fyzicky
tak zvednutím ruky vzniklo nicejsko-konstantinopolské krédo, to co se recituje: věřím v boha otce atd.
Celsus, když mluví o křesťanech, říká:
oni vynechávají všechny body, jimiž by jejich mistr šel vyvrátit
ale např. byl to on první a jediný, kdo sem dolů přišel, nebo sem přišli předtím jiní?
tady jsme v Pravdivé rozpravě, kap. 5
pokud chtějí tvrdit, že je jediný, může se tam in flagranti načapat lež a protimluv
oni totiž tvrdí, že... mluví o křesťanech, ok?
že přišli i jiní, dokonce v počtu 60 nebo 70 najednou
mluví o křesťanech
kteří říkali, že on byl jedním z mnoha
než z něho udělali jediného
a také říkají, že na jeho vlastním hrobě se objevil další posel
nebo podle jiné verze jich viděli dva, a ti odpověli ženám, že byl vzkříšen
takže on, jak se zdá, nebyl sám schopen otevřít hrob
ale potřeboval, aby ho uvolnili jiní
a jiný posel se dostavil za tesařem kvůli Mariině těhotenství
a jiný ještě, který jim řekl, aby utekli do Egypta
bylo jich plno, všichni jako on
to říkali křesťané, a Celsus to připomíná, pak byl samozřejmě prohlášen za heretika
když ale gabriel
budu se snažit vecpat do čtvrt hodiny
když jde gabriel navštívit Marii
gabriel, jak víte, v hebrejštině znamená gever nějakého ela, čili síla nějakého ela, někdo koho k něčemu zmocnil některý el
takže to není jméno nějakého jedince, pak tady je jiný, kterého potkal Daniel, ale na to tady není čas
když gabriel potká Marii, ona zůstane v jiném stavu, aniž by poznala muže
ale tady ten gabriel jí řekl, řecky, budeme dělat že to je pravda: chaire, kecharitomené
což se překládá: buď zdráva, raduj se, milostiplná
ale kecharitomené je přídavné jméno, které pochází z mediopasivní formy perfekta slovesa charitó
což znamená stát se fyzicky hezkým
stát se příjemným, půvabným
takže tady ten gavriel jí klidně mohl říct: ciao, ty cos hezky vykvetla, zajásej
protože jsme vybrali tebe, k tomu co máme udělat
čili další implantaci
když už jich ve starém zákoně udělali několik
ne plná milosti, což nevíme co je, ne ne
ty která jsi hezky vykvetla, hezky ses o sebe starala
v mé poslední knize, která právě vyšla
předkládám soudobé texty těch novozákonních
kde se klidně mluví o pochybnostech, jež měl Josef
který se obával, že Marie byla oklamána někým, kdo se vydával za někoho jiného
chápate? je jasné že tady to
bylo všechno zmizeno, ale ty papyry tady jsou a naštěstí je můžeme číst
a Josef se obával, že ona se nechala oklamat někým, kdo se vydával za někoho jiného
chápete?
co ale říká Justin Mučedník? současník
který mluví k císaři Antoniu Piu... hele, proč se tak navážíš do těch křesťanů, proč?
poslouchejte, co říká
ale pokud tedy my... tady jsme v Apologiích, kap. 20 a 22
pokud tedy my zastáváme teorie podobající se vám oslavovaným básníkům a filosofům
a některé i lepší, proč jsme nespravedlivě nenáviděni více než všichni
boží syn nazývaný Ježíš, i kdyby to byl běžný člověk
copak není jako logos, o němž mluvíte vy?
není jako tolik vašich Diových synů?
Justin Mučedník, oslavovaný jako svatý, otec církve
a pak cituje: je jako Héraklés, jako Asklépios, který byl i lékařem
je jako Dionýsos
cituje je on, a říká: dívejte, ten o němž mluvíme, je jako ti vaši
proč se do nás tak navážíte?
to říká Justin Mučedník, otec církve, pardon, doktor církve, doktorů je jenom pár
jedním taky byla Tereza z Avilly, svatá anorektička a orgasmička
chápete? a Hermés, Hermés
Dionýsos, Héraklés, Asklépios, říká: proč se do nás tak navážíte?
vždyť mluvíme o někom, kdo je stejný jako ti vaši
já jsem v knihách pro nakl. Mondadori, jednu máte támhle, druhá vyjde...
dokončili jsme redakci, nevím kdy to vyjde
dělám paralelní analýzu mezi starým zákonem a spisy tady těch, a klasickými texty
v první knize je Homér, v této druhé, co vyjde, je kromě Homéra Tacitus, Plinius, Strabón, Heliodóros
abych ukázal, že všichni vyprávěli stejné příběhy, stejné příběhy
tady nám to ale říká Justin Mučedník, doktor církve
jelikož mně před 3 minutami řekli už jenom 5 minut, tak končím, jdeme se najíst, a pak...

Prednáška 2016 časť 2

https://youtu.be/jb5_bb1sZm8

ZA HRANICE ČLOVĚKA 2
takže, teď předáme slovo Mauru Biglinovi
řekne nám to, co si připravil... pak na konci
//otázky pokládejte hned//
//používejte mikrofony, ať je rozumět//
všechno to je úchvatné, zatímco
byla tady řeč o harmonii, jak se zvířata pohybují přirozeně v souladu, a my ne
tak jsem si uvědomil, že my... když mně někdo říká: ale důkazy toho, že jsme
geneticky modifikované organismy, což jak se zdá, nám vykládají staré texty, kde ty důkazy jsou?
jsou v tom, že my nejsme adaptováni žádnému prostředí na Zemi, přirozeně nejsme adaptování žádnému prostředí
zatímco zvířata se rodí s genetickými predispozicemi pro jeden nebo několik ekosystémů
my se nerodíme s predispozicemi k žádnému ekosystému
my tak jak jsme, nazí a holí
se nehodíme ani do pralesa, ani na Saharu, ani na severní pól
my se všem systémům přizpůsobujeme, protože nejsme přirozeně přizpůsobeni žádnému
my se přizpůsobujeme, někdo ale říká: ale primitivové...
ne, žádní primitivové, primitivové mají minimálně pazourkové nože
protože my nemáme drápy, nemáme tesáky, nemáme na těle ochranu
my jsme nepřizpůsobení, my jsme opravdu špatně udělaní
takže zatímco zvířata se pohybují v souladu, my ne, my máme kupu problémů
a abychom je napravili, tak musíme dělat všechno to, co tady říkal on
tady to ale má jasné vysvětlení, jasné
které je ve starých spisech, byli jsme uděláni narychlo
byli jsme uděláni vložením
drobných genetických prvků, které způsobily
že z jedinců, kteří už nějak byli strukturovaní
hodně rychle, hodně rychle to říkám ve smyslu evoluce
v časech evoluce
jsme byli uschopněni k tomu, abychom chápali a vykonávali příkazy, to je zajímalo
a jestli fungovali dobře nebo špatně, to nebylo tak důležité
protože je kopírovali, museli je kopírovat, a když se někdo rozbil, tak ho zahodili
protože to stálo mnohem méně než ho opravovat
stálo to mnohem méně než je opravovat, takže byli kopírováni
a to co bylo nezbytné udělat, bylo uděláno, a bylo to tak dostatečné
...v první části jsem tady povídal o katolickém teologovi a o dalších...
že v bibli není koncept stvoření
není tam koncept stvoření, a už vůbec ne stvoření z ničeho
a když tam není koncept stvoření, kdo teda stvořil člověka?
nikdo, homo sapiens byl vyroben, nebyl stvořen
a toto bible říká
stačí ji číst
...člověk byl vyroben zásahem genetického inženýrství
a bible to říká, stačí ji číst
když se rozhodli... řeknu to takhle
v bibli se říká, že jednoho dne elohimové rozhodli
prostě založí tady tu zahradu v oblasti Edenu
v této velké zahradě pěstují všechny druhy
stromů dávajících dobré plody k jídlu, tady pozor, Země již byla plná rostlin
v tam tom Gan Edenu, což znamená ohrazené a chráněné místo umístěné v Edenu
pěstují speciální věci
a paleogenetika nám i říká, co se tam dělo
pak, kdo se o to zajímá, dám mu odkazy na tři články v časopise Le Scienze
kde se jasně píše, že tam, čili na území mezi
řekněme na severu Mezopotámie, čili mezi Tureckem a Kaspickým mořem
v období 10 až 8 tisíc let zpátky, na divoké pšenici, v divoké pšenici
došlo k řadě genetických událostí, které jsou v přírodě nemožné
to se píše v těch článcích, to se píše v těch článcích
a byli to tam ti, co provedli tu věc, že se z tam té pšenice stala pšenice, co používáme dnes
současně, ve Středojižní Americe, na bramboře
došlo k další genetické události, to říkají články časopisu Le Scienze
k níž dochází pouze s GMO v laboratoři
a je to událost, která ji učinila poživatelnou
takže, my víme, že zdejší obiloviny a tamnější brambora
byly pokrmem milionů lidí, milionů pracovníků
obojí vzniklo genetickými událostmi, které jsou v přírodě nemožné
to říkají články časopisu Le Scienze, které mám tady
tady ty
takže kdo bude chtít, pak si to poznamená a přečte si je
uděláme to tak, protože nemáme mnoho času
takže tam ti nejenom vyrobili člověka...
mimochodem v těch článcích také naleznete, že i některé genetické kmeny
domácích zvířat vznikly tam, ve stejném období
čili tady ti opravdu pracovali tak, že si vytvořili vlastní systém, to co potřebovali, to co pro ně bylo funkční
bible nám pak říká, že v jedné chvíli elohimové vzali adama
a umístili ho do Gan Edenu
takže... pozor, protože v bibli se nemluví o vytvoření homo sapiens
bible nám vypráví o vytvoření jednoho zvláštního druhu
v rámci homo sapiens, hovoří o adamech
což byla skupina, zvláštním způsobem geneticky čistá
kterou si vytvořili speciálně pro sebe, pro umístění ve svých střediscích
takže bible říká, vzali adama a umístili ho do Gan Edenu
takže v protikladu k tomu, co nám je vyprávěno, není to tak, že by člověk byl stvořen v pozemském ráji
za prvé: nebyl stvořen; za druhé: nebylo to v pozemském ráji
vzali ho z jiného místa a umístili ho tam
pak, jaká to náhodička, nám bible říká, že po nějakém čase
si bůh všimne, protože předtím si toho nevšiml, nenapadlo ho to
že společenství zvířat pro adama, vzali jenom muže, nebyla dostatečná
takže, vy víte, že také rediguji, alespoň z hlediska biblických referencí
jednu edici komixů nazvanou Sága elohimů
dělám to proto, že alespoň tam mám stejnou svobodu, jakou mají teologové
mohu si psát co chci, aniž bych to musel prokázat
čili zatímco ve svých knihách musím prokázat, naštěstí, každou napsanou čárku, v komixech nemusím, protože komix je komix
a tedy mám stejnou svobodu jako teologové, takže ty komixy mají stejnou váhu jako teologické traktáty
jsou volně inspirovány biblí, tečka.
já to ale přiznávám
a neříkám, že v těch komixech je pravda
říkám, že v komixech je kreativita, volně inspirovaná biblí, přesně jako tomu je v případě teologických traktátů
to není vtip, já vím dobře co říkám, to není vtip
opravdu si to myslím
takže, můžeme si představovat, jakých scén museli být elohimové svědky, mezi samci-adamy a ovcemi, které chovali
a tak řekli, uděláme mu ženskou
tady to se píše v biblích co máte doma, ok?
čili bůh si všimne, že společnost zvířat není pro adama dostatečná a rozhodne se mu udělat ženu
a jak udělá tu ženu? vzhledem k tomu, že ji musel udělat geneticky čistou
uvede adama, teď vám to cituji nazpaměť, do hlubokého spánku, ne že ho uspí, do velmi hlubokého spánku
odebere něco z jedné boční zakřivené části, což je to, co bývá překládáno jako žebro
ono to ale neznamená žebro, znamená to "zakřivená boční část"
což může být hřeben kyčelní kosti, může to být žebro... pak se podíváme, co říkají rabíni
uzavřou maso, kde provedli odběr
a s tím co odebrali, vyrobí ženu
toto se píše v bibli
ok?
když vám řeknu
Genesis, jsme hned na začátku, čili 2. kapitola
když vám řeknu
řeknu... tady kamarádovi vpředu
tentokrát jsou ty těstoviny uvařené akorát
takže, jím s tebou těstoviny... tentokrát jsou ty těstoviny... co se tím myslí?
elohimové předvedou tu ženu adamovi, Genesis 2,23
tehdy adam řekl: tentokrát je to kost z mých kostí a maso z mého masa
v hebrejštině je dokonce člen: tento "to"-krát
je to kost z mých kostí a maso z mého masa, bude se nazývat išša
protože byla vzata z iše, "iš" znamená mužský jedinec
išša je určení ženského rodu termínu iš
ok? tentokrát se bude jmenovat "muža", prože byla vzata z iše
tentokrát je to ta správná, ne ty co jste mi dávali předtím
a v mimobiblické židovské literatuře se dokonce píše, že on ty předchozí ženy odmítal
říká: tady ta je ta správná, tady tu jste udělali se mnou/ze mě
je to tady, ok? překlad Křesťanské rodiny, stačí si tu bibli přečíst
stačí si ji přečíst a zapřemýšlet o tom pomocí inteligence, kterou všichni disponujeme
pak, ti moudří musí být šikovní, protože oni nechávají bibli říkat to, co neříká
nám stačí být inteligentní, my nemusíme být šikovní
stačí být inteligentní a číst to, co se tam píše
tentokrát je to ta správná, ne ty ostatní, je to tady
když v roce 1997 byla naklonována ovce Dolly... to si pamatujete, ne? ve Skotsku
vyšly na povrch, samozřejmě, všechny představitelné a předvídatelné otázky, bioetické otázky
protože když klonujeme zvířata, naklonujeme i člověka, a tak...
diskuze, vystoupení, kulaté stoly, rozhovory, vědci, filozofové, myslitelé, bioetici, teologové...
trvalo to celé měsíce, a každý říkal to svoje
pak, samozřejmě, byly zavoláni i... zavoláni i rabíni
a ti řekli, ale... teď tady s tím problémem klonování zvířat, které se pak dotkne člověka... a víte, co odpověděli rabíni?
prof. Safran, profesor, rabín, učitel lékařské etiky na židovské univerzitě v Jeruzalémě
klonování? ale jaký to je problém? je to už v bibli, stačí se podívat, jak přišli na svět Adam a Eva
oni to vědí odjakživa
odjakživa
to my to nevíme
protože nám křesťanství navyprávělo, že jelikož bible mluví o bohu
jelikož člověk musel být stvořen bohem, to ale není pravda
bible nemluví o bohu a nemluví o stvoření člověka
bible nám říká, jak byl člověk vyroben, a pro rabíny to je normální
klonování? ale jaký v tom je problém?
je to už v bibli
to jsou kopie článků, které můžete najít na internetu
články deníků, časopisů... jaký v tom je problém?
my klonování známe už 4000 let, vy jste se sotva probudili
na stránkách, kde se o mně moc dobře nepíše... mluvil jsem o tom támhle s jedním kamarádem
ne? kde se píše, že Biglino je patentovaný osel... to je všechno v pořádku, je to součástí hry
se píše: to, že bible mluví o genetickém inženýrství je Židům odjakživa známo prostřednictvím talmudu
ty ty stránky sleduješ... je to pravda nebo není?
je Židům odjakživa známo prostřednictvím talmudu, jsme to my, kdo o tom nesmí mluvit, protože pro nás to je tabu
pro ně to je normální
leden tohoto roku
prof. Ziony Zevit
z Jewish University of Maryland říká: je chybné to překládat jako "žebro"
ne? znáte to, Eva vzatá z žebra
protože to co vzali k vytvoření ženy, vzali z Adamova penisu, ne z žebra
čili pro rabíny tady není otázka toho, jestli člověk byl stvořen bohem, nebo nebyl
je to otázka pochopení toho, z které části těla muže byly vzaty staminální buňky k vyrobení ženy
protože že tady k tomu došlo, je samozřejmé
... pro ně, ale to se píše v bibli... je to jasné
v bibli není stvoření člověka, není, mluví se tam tady o tom
a když oni to vědí, proč nám to neřeknou?
a kdo to po nich má chtít? jako tady moment
křesťané si vzali tu knihu, starý zákon
...což je kniha, v níž... ne jeden národ, pozor, ne Židé... nemáme tady prostor, abych všecko vykládal
a jak mluvím, tak mě chodí stovky věcí hlavou
ale jedna rodina, rodina Izraelitů, což byla jedna rodina
povyprávěla o vztahu té rodiny a potomků s jedním jedincem jménem Jahve
křesťané si vzali ten soubor knih, přetvořili je v to, čím nebyly
vzali Jahveho a udělali z něj univerzálního Boha
ale pro Izraelity ta kniha nadále zůstává jejich knihou
a tak říkají: vy jste nám ji vzali
udělali jste z ní to, čím nebyla
udělali jste s ní to, co se vám zachtělo, a teď věříte pohádkám, které jste si vymysleli
my víme, jak se věci mají, a nemáme žádnou povinnost vám to říkat
a mají pravdu
a mají pravdu, z tohoto hlediska, mají pravdu
všechno jsme s tím udělali sami
ale oni říkají: my to víme odjakživa, že tomu tak je
chápete? taková je skutečnost
taková je skutečnost biblických událostí
samozřejmě stále za předpokladu, že bible nám vypráví
že bibličtí autoři nám chtěli říct přesně to, co napsali, protože děláme jako
samozřejmě, protože pravdu tu já nechávám těm, co ji mají, já ji nemám
máme ale tento text, text o kterém jsem už říkal: nic nevíme, nic nevíme...
říkám ale, alespoň se tedy podívejme, co se v tom textu píše
protože pokud o něm nic nevíme a ještě si na jeho základě vymyslíme to, co chceme
a necháme ho vyznívat ve smyslu, který v něm není, tak chápete, že to je naprostý chaos
alespoň se podívejme co se tam píše, a píše se tam toto
tentokrát jste... je ta správná... tady ta ke mně pasuje... ne ty ostatní
je to tam
opakuji, v hebrejštině je dokonce člen: tento "to"-krát
tento to-krát je to ta správná, ty ostatní ne
je to tak
Enrico tady mluvil o potopě, já jsem seděl tam vzadu, protože tam bylo chladněji
bla
mluvil tady o potopě
víte že i tady, máme jeden biblický příběh, který koresponduje s těmito 650 //-6500?//...
ale např. Josef Flavius, což je židořímský historik
píšící v 1. století po Kristu, ten v knize Židovské starodávnosti
což je kniha, jíž chce dát kredit židovským věcem v římském světě, čili židovskému myšlení a historii
probírá celou bibli a mluví i o potopě
a když mluví o potopě, cituje Nikolaa Damašského, jiného historika
a říká, že Nikolaos z Damašku, když mluví o této potopě, říká, že na konci, když vody začaly ustupovat
bylo na hoře plno lidí
a pak na té hoře, říká Nikolaos Damašský, přistálo jedno plavidlo
v němž byla jedna rodina, a Nikolaos Damašský říká:
mohla by to být ta, o níž mluví židovská bible
pokud je ale pravda to, co říká Nikolaos Damašský, když tam Noe se svými přistál, bylo tam plno lidí
jak můžeme my vědět, jestli je pravda to, co říká bible, nebo jestli je pravda to, co říká Nikolaos Damašský
to vědět nemůžeme, a tak děláme jako
když ale budeme takhle dělat jako, můžeme si představit
že historie může být úplné jiná než jak nám byla vykládána
protože kdo tady rozhoduje, jestli má pravdu Nikolaos Damašský
nebo ten biblický autor, o němž samozřejmě nevíme, kdo to je
který nám povykládal tu svoji historii: zůstala tady jenom ta naše rodina
z adamova pokolení, a tak my tady máme celou řadu práv
kdo tady to může prokázat, nikdo
řekněme, že v biblickém příběhu je, jak to říct, minimálně střet zájmů
ne? protože jeden národ mluví o sobě samém a říká, takže my jsme ti, co...
zatímco Nikolaos Damašský říká, že když tam připlavali, už tam bylo plno lidí
Josef Flavius mluví o Mojžíšově ne-smrti
víte že
teď ale říkám to, co mně tak přichází
víte že se Mojžíš v jednom okamžiku rozhodne, že musí jít umřít
protože mu kvůli jeho prohřeškům není dovoleno vstoupit do tzv. zaslíbené země
takže na ni pohlédne z hory, a pak se svými nejvěrnějšími čili s Eleazarem a Jozuem
jedním z mnoha Jozuů, jak jsem už říkal
jde do moábské země, jde do tohoto údolí, a od té chvíle o něm už nikdo nic neví
pěkné ale je, že bible říká, že když se Mojžíš rozhodne jít umřít
tak byl v perfektním zdraví, to říká bible, byl naprosto v kondici
a faktem je, že nikdo ho umřít neviděl
Josef Flavius nám tady to vypráví a říká
Mojžíš šel do moábského údolí
pak se objevil oblak a odnesl ho pryč
a oblak, ve starém zákoně, je jeden z termínů, jímž se označovaly prostředky, jež tam ti používali k cestování
ale pozor, víte co píše Josef Flavius?
píše: pak byl Mojžíš donucen napsat, že umřel, aby nikdo nemohl říct, že odešel s božstvy
chápete to?
to je fantastické, ne?
to nám říkají oni, musel napsat, že umřel, protože by si někdo mohl myslet, že odešel s božstvy
jak to například udělal Eliáš, jak to například udělal Henoch
...další ne-mrtví, přesně jako Mojžíš, odnesení pryč tam těmi
to nám říká Josef Flavius, židořímský historik
chápete to?
je to všechno mnohem úchvatnější, než ta pohádka, co nám byla vykládána
proto pořád říkám: čtěte bibli!
protože je úchvatná, není to žádná suchařina... někdo říká: Kristova noho...
ne, čtěte ji jako jakoukoliv jinou knihu, s jasnou a otevřenou myslí
bez filtrů, které nám dali před oči
a tak pokaždé... kdoví co to znamená... ne, znamená to právě to
je tam napsáno tam to, tak budeme zatím dělat jako, že se tam tam to píše
pokud to pak má znamenat něco jiného, někdo nám to bude muset dokázat, ale tam to to říká určitě
něco jiného, to nevíme... tam to říká zcela určitě
a vypráví nám tady ty věci
takže tady stojíme před situacemi, které jsou
já nevím jestli jsou pravdivé, tady to ať je jasné, to vždycky upřesňuju, protože já pravdu nemám
nevím jestli jsou pravdivé, ale jsou koherentní a podle zdravého rozumu
čili k jejich pochopení není nutné zavádět exegetickou kategorii tajemství víry, tajemství boha, ne
dělejme jako, že je pravda to co se píše, a vznikne určitá mozaika
bez potřeby něco vymýšlet
to je zásadní, a pak, jestli ta mozaika je pravdivá nebo není, to já nevím
protože já samozřejmě žádné důkazy nemám
ale jelikož se zabývám tou knihou, pouze vám říkám: dávejte pozor, protože v té knize se píše toto
jsou lidé, kteří chodí na moji nástěnku, teď si dokonce protivníci vytvořili uzavřenou skupinu
kde kují pikle
ne? a někdo tam psal: nečtěte Biglinovy knihy... ok, to je přípustné, no problem
já naopak říkám, já naopak říkám.. čtěte knihy... Biglina:-)
čtěte knihy teologů, čtěte je, čtěte je!
ale tak jak se to musí dělat s knihami od Biglina
dovolím si vám poradit jednu věc, mějte při četbě po ruce bibli, a stejně tak i s mými knihami, ok?
mějte po ruce bibli
protože jinak čtete pouze výklady, aniž byste znali ten text, na němž se ty výklady staví, včetně těch mých
včetně těch mých
takže, kniha a bible
je tam citováno tady to? podíváme se, co říká bible
protože jinak posloucháme výklady, včetně těch Biglinových
aniž byste znali ten text, a pak se děje toto
...mluvil jsem támhle s kamarádem, který mně připomínal, že jsem po dlouhé měsíce byl masakrován
protože na začátku, v jedné knize, kde jsem mluvil o kouři, který uklidňoval tam ty
jsem vlastní chybou napsal "nichocha", přepsal do italštiny, "nichocha" namísto "nichoach"
čili popletl jsem tam "chet"... pak jsem to opravil
masakrovali mě celé měsíce, měsíce, za tam tu chybu, ok?
a já s tím nemám problém, protože já musím ospravedlnit každou čárku, kterou udělám
takže z tady toho hlediska mám štěstí, protože mě to nutí si dávat pozor
ale ti, co mě celé ty měsíce masakrovali, zapomněli na jednu věc
že starý zákon v masoretském znění, studovaný prof. Menachemem Cohenem, vyučujícím na telavivské univerzitě Bar-Ilan
obsahuje 1800 chyb, které on popsal ve 21 svazcích
takže já byl masakrován 7 měsíců
pro záměnu jedné hlásky
o 1800 chybách spáchaných masoretskými redaktory ani jedno slovo
tady něco... ale dobře, no problem
takže, třeba papež, když byl velikonoční Anděl Páně
proto vám říkám, vždy je zajímavé číst bibli
řekl: boží milosrdenství je věčné
a mimochodem existuje jedna papežova kniha nazvaná Božím jménem je Milosrdenství
"boží milosrdenství je věčné" je biblický úryvek
teď ponecháme stranou to "věčné", které jsme viděli ráno, takže se budeme tvářit že tam je, i když už víme, že tam není
boží milosrdenství je dlouhého trvání, nechme ale věčné, nechme ale věčné, to není problém
a v žalmu 136 je tady to tvrzení napsáno asi 20x
boží milosrdenství je věčné... protože milosrdenství boží je věčné
a tak někdo řekne: no jasně
On zasáhl Egypt v jeho prvorozených, protože jeho láska je věčná
nechal jejich středem odejít Izrael, protože jeho láska je věčná
pevnou rukou a vztaženou paží, protože jeho láska je věčná
rozdělil moře ve dví, protože jeho láska je věčná
nechal jeho prostředkem projít Izrael, protože jeho láska je věčná
smetl faraona a jeho vojsko, protože jeho láska je věčná
zabil mocné krále, protože jeho láska je věčná
...pak Sichon, král Amoritů, Oga, král Bášanu
bla bla... jejich zemi dal v dědictví, protože jeho láska je věčná
v dědictví Izraele jeho sluhy, protože jeho láska je věčná
takže boží láska je věčná, protože to je zabiják pracující ve prospěch Izraele
tady to se tam píše
takže stejně jako to dělají se mnou
a říká se: podívej, tam v té knize jsi napsal nichocha namísto nichoach
tak tě teď už po celý život budeme kopat do....le
bylo by potřeba, aby někdo na náměstí svatého Petra zvedl ruku a řekl: promiň, Františku, ale...
já si přeji, abych nikdy nebyl objektem lásky tohoto boha
ať hledá jinde
protože tady tu část té historky, tu známe všichni, vyhubil egyptské prvorozené
i ten, kdo nečetl bibli, si bude pamatovat, že když Mojžíš má vyvést ty lidi
říkám "ty lidi", protože Židé to je tady opravdu jenom výmysl
vyvedl ty lidi z Egypta
znáte celý ten příběh těch "ran", a v jednom místě Pán říká
já zatvrdím faraonovo srdce
aby vám nedal svolení odejít, abych pak mohl ukázat svou moc
a na ukázku své moci zabije nevinné prvorozence
aby obměkčil to srdce, které On sám zatvrdil
je to psychopat nebo není?
a já nemám strach z rouhání, protože to naštěstí není bůh
šmitec
hned tam budu
takže boží milosrdenství trvá navěky, protože zabil nevinné děti
boží milosrdenství trvá navěky, protože zabil mocné krále, vzal jim jejich území a dal je Izraelovi
jak to že na svatopetrském náměstí nikdo nezvedne ruku?
jak to, že... oprávněně, oprávněně
já musím říct, že tady to je pro mě štěstí
třeba teď v té nové knize, kterou vydává Mondadori, je jedna opravdu drsná kapitola
a i to nakladatelství tady v tom bylo velmi opatrné, protože existuje celá řada rabínských studií
mimobiblických, díky dvěma osobám, které provádějí určitá bádání, Omar Di Benedetto atd.
a tam, pokud bude jediná čárka špatně, tak nás zmasakrují
takže, publikuji celou řadu věcí, aby lidé pochopili
že bible hovoří o jednom konkrétním jedinci, který dělá věci...
tady to vám přečtu, je to opavdu odporné
my... dnes mi říkali, že v Bagdádu byl atentát, 80 mrtvých...
a my řekneme: barbarství
barbarství, ne?
samozřejmě, to by scházelo
problém je, že to je biblické, není v tom žádný rozdíl
když slyšíme mluvit o svaté válce
říkáme: hele, svatá válka, prosím tě...
zde
v Numeri 31, je definice svaté války proti Midianitům
Midianité jsou přímí potomci Abraháma přes ženu Keturu
jsou to tedy bratránci Izraelitů
bratránci přes první koleno
příkaz zní: všechny je vyhlaďte
vyhlaďte všechny Midianity, přímé potomky Abraháma
Mojžíš se rozzlobil na velitele vojska, vůdce tisíců a vůdce stovek, kteří se z toho válečného tažení vraceli
Mojžíš jim řekl: vy jste nechali na živu všechny ženy?
...tak to uděláte takhle
z dětí zabijete každého chlapce a každou ženu, která se spojila s mužem
všechny dívky, které se nespojili s mužem, ty necháte na živu pro sebe
toto jsou boží příkazy, jehož milosrdenství trvá navěky
takže: žena s chlapečkem, oba je zabijete
dívky... ne...
dívky je zmírněný překlad, protože v originále se píše holčičky
protože v té kultuře bylo legální sexovat s holčičkama od věku 3 let a jednoho dne
takže, ty holčičky si necháte pro sebe
v hebrejštině je holčičky
když si koupíte bibli od nakl. Giuntina, čili židovskou bibli, kterou přeložil rabín Dario Disegni
tak se tam píše: nechejte si pro sebe všechny holčičky
to v biblích určených pro rodiny se píše dívky, protože si člověk řekne: ok, vzali si dívky...
ne, je tam holčičky
a hned potom je rozdělení kořisti
bohu
patří 675 ovcí, 72 býků, 61 oslů, a 32 přeživších osob
vzhledem k tomu, že jediné přeživší osoby jsou holčičky, co s těma 32 holčičkama bude bůh dělat?
to se tady ale píše, ok?
je to tady, v bibli
stačí nad tím jenom popřemýšlet
tady o tom mluví bible, což je asi ta nejnemorálnější kniha napsaná v celé historii lidstva
jako je potřeba mít odvahu tady ty věci říkat
prosím, ne, promiňte, byla tady ještě jiná zvednutá ruka, kde to bylo, jo, tam
takže, jak to že žalm 136... otázka je... proč se tam používá slovo "láska", tady se píše "slitování"
...používá se také slovo milosrdenství, jsou to synonyma
...a slovo v originále?
...je to opravdu zaměnitelné, může to znamenat všechny tyto věci
mám pocit ????... teď si nevzpomenu...
prosím
v polysémii hebrejského jazyka to jsou všechno zaměnitelné významy...
láska, milosrdenství, slitování atd.
a pak, tady ten koncept, čili přičítat určitý význam slovům, nemůžeme to dělat s celou biblí?
...takže, toto je nevyhnutelné v jakémkoliv typu překladu
obzvláště pak v jazyce, jakým je hebrejština
která má velmi málo slovíček, takže je nezbytně polysémická
...protože tady jsou slova typu "ruach", kterému jsme díky tvé práci dali význam typu "kosmická loď"
v Ezechielovi např. máme, když tam tady to aplikujeme, něco divného
teď tady přímo použiju překlad, "kosmickou loď", ok?
jeho svatá kosmická loď, bouřící kosmická loď ke mě křičí
k tobě, Ezechiel 1,20 kosmická loď bla bla bla
Ezechiel 2,2: vstoupila do mě kosmická loď, nechala mě stoupnout, a já jsem slyšel toho, kdo mluvil... jak se tady to dá vysvětlit
to se právě vysvětluje polysémií, udělám pro pochopení jeden příklad v italštině
termín ruach, stejně jako mnohé další hebrejské termíny, je termín polysémický
v tom smyslu, že jeho původním významem je "vítr"
pak se od větru dostáváme k "tomu, co svým pohybem vyvolává vítr"
až dostaneme rozšíření, řekli bychom "spirit/duch"
ok?
třeba v jednom americkém slovníku dr. Jeffa Bennera se říká, že ruach dokonce označuje povahovou dispozici
pak ale říká, že jeho původním významem je "to, co prochází předem stanovenou dráhou"
ok? to je slovník staré hebrejštiny, on má tu specializaci
takže, co to je, co nám dává význam? kontext
tady ta věc s mnohoznačností hebrejského jazyka, která je skutečná
bývá často právě využívána snahou o překrytí některých významů
ne? protože hebrejský jazyk je mnohoznačný, tajemný
tak je potřeba jít k jádru, abychom pochopili, co přesně chtěli říct
a když se přijde na "ruach", tak ti stejní exegeti zapomenou na mnohoznačnost a stále ho překládají jako "duch"
takže, existují chvíle, kdy to může znamenat, že tady ten na něho nějak zapůsobil
nevíme jak, samozřejmě
aby ho nechal něco udělat, to mu mohl také říct... typu já ti předávám svou sílu, své odhodlání atd.
jsou tam ale další místa, např. Ezechiel 3, kde se jasně říká, že ruach ho vytáhl nahoru
zatímco za ním byl slyšet hluk křídel a kol
je jasné, že ruach znamená různé věci
uděláme ale příklad v italštině, protože
tady ta věc, které se v případě hebrejštiny říká tajemství
ve skutečnosti ničím tajemným není
protože italština je více polysémická, více polysémická než hebrejština
včera jsem měl pokleslého ducha
tak jsem šel navštívit kamaráda, který mě vždy zvedne náladu, protože to je člověk ducha //je oduševnělý//, je vtipný
jeho vášní je destilovat ducha z matolinů, dělá špiritus
já jsem mu pomohl s destilací... a řekl jsem mu, že já na začátku srpna dávám
švestky "pod ducha" //zalévám je špiritem//, čili dávám je pod 90% alkohol
on hraje fotbal a je velmi oblíbený, protože umí dělat "duch" družstva
nedaleko jeho domu je stavba z 18. století, o které se říká, že v ní bydlí duchové
to už máme 6 významů ducha
je jasné, že pálenka nijak nesouvisí s přízraky, ne?
takže, co je to, co nám říká význam případ od případu?
kontext
měli jste snad, když jsem mluvil, nějaké pochybnosti
o každém případu, který jsem vám dával? žádnou, tak tomu bylo i u nich
problém vzniká tehdy
jelikož bible musí mluvit o bohu, jelikož bible musí mluvit o všemohoucím bohu
že když mluví o tam tom, musí mluvit o duchu, ne
ruach se používá stejně jako to dělá italština, napiju se špiritusu
nebo se půjdu podívat na spirity do domu z 18. století
takže se nejdu podívat na pálenky
mimochodem já opravdu nakládám švestky do lihu
a na některých lahvích s 90% alkoholem se dole píše: ideální pro ovoce "pod špiritem", takové je znění etikety
představuji si jak za 2000 let, nějací exegeté, kteří najdou láhev s etiketou v mém domě
uprostřed ruin... ale co za ducha dával... co to znamená "dát ovoce pod ducha"
a začnou dělat nejrůznější interpretace
jelikož ovoce má semena
jelikož semeno je nositelem života, takže to ovoce musí zetlít
ale aby dalo vznik novému životu se musí to semeno probudit...
a ejhle proč bylo dáváno do ducha... ne, já jsem zalíval švestky špiritem
je to jasné?
je to všechno prosté, stačí si přečíst kontext
a není nutné vstupovat do vykladačských zákrut... prosím
jestli někdy někdo udělal psychologickou studii Jahveho
uvažoval jsem o tom, ne že ji udělám sám, ale opravdu s nějakým psychiatrem
z toho by mohla být celá kniha
protože to je opravdu velmi zajímavá osobnost
takže, to jsem rozebíral v jedné z mých knih, kde jsem analyzoval Jahveho rozhodnutí
analyzoval jsem je ve světle účelově vypracovaných právních principů
následně použitých při Norimberském procesu
abych ukázal, že právě s těmi právními prinicipy, předpokládajícími retroaktivitu
aby se vidělo, zda by bylo možné Ho obžalovat ze zločinů proti lidskosti
protože když čtete bibli, až ji budete číst
uvidíte, že On je první velký historicky zdokumentovaný a identifikovaný antisemita v dějinách
ve smyslu, že On používal ty své, čili Jákobovu rodinu, k vyhlazení semitských národů
všichni to byli přímí příbuzní Izraelovi rodiny
když budete číst bibli, uvidíte, že On bojoval proti
Moabitům, Amonitům, Amalechitům, Edomitům, Midianitům, to, jak jsme viděli, všechno byli příbuzní přes první koleno
přes první koleno
Izraele, všichni byli z Abrahámova rodu
takže to všichni byli Židé jako oni, všichni semité jako oni
čili bible je příběh o tom, jak jedna semitská rodina vyhlazovala, snažila se vyhladit, když mohla
jiné semity, vykonáváním příkazů jednoho ne-semity
a pokud... ne pokud... a jakože byly aplikovány... a jakože se říká, že Jahve, pokud to je bůh, je ještě naživu
měl by se proti němu vést proces in contumatiam za zločiny proti lidskosti
protože se tam dozvídáme o vyhlazování, genocidě, vraždění žen, vraždění dětí, selektivním vraždění dětí
zákonech schválených na rasovém pozadí
což je přesně to, co bylo předmětem obžaloby v Norimberském procesu, není v tom žádný rozdíl
žádný, já si uvědomuji, co říkám...
bla
dnes ráno tady Elio mluvil o Jákobovi, který celou noc bojoval, ptal jsem se ho na to, pak jsem si ten úryvek našel
je to Genesis 32,23
moje otázka se týká názvu
Penúel, tady ten Penúel, jak se tam říká
Jákob se ptá... promiňte
Jákob se ptá
v mé bibli to není, ale ten termín bude Elohim, ptá se: kdo jsi ty? dává mu tu otázku
rád bych věděl, jestli v tomto úryvku ten El je Jahve, a nebo se jedná o někoho jiného
to se neví, to se neví
to se neví i proto
není v tom jistota, protože ten problém je, že od jednoho určitého okamžiku
byl Jahve redaktory vkládán i tam, kde předtím nebyl
takže, co já vím, když porovnáte
masoretské texty
v mém znění vystupuje jako anděl, je tam souboj s andělem... Elio říkal, že to už známe...
přesně, když porovnáte masoretské texty s těmi kumránskými, které jsou mnohem starší
je tam vidět, že například v novějších textech se objevuje Jahve tam, kde ve starších textech nebyl
...takže se to obtížně určuje, a chápe, kde předtím nebyl
když například Jahve jde přísahat před Melchisedecha
a přísahá věrnost velkému šéfovi, Melchisedech to byl místodržitel Eliona
v nejstarších textech se tam Jahve neobjevuje
v novějších textech je dokonce Jahve zotožňován s Elionem
protože se snažili, od určité chvíle, po babylónském exilu
z něho nejprve udělat toho nejdůležitějšího, a pak dokonce jediného
zatímco On předtím nejenom že nebyl jediný, ale ani nebyl nejdůležitější, patřil k těm nejmenším
proto v Deuteronomiu 32 mu je svěřena jedna rodina
rodina, ne národ
a tu rodinu, říká bible, nachází rozptýlenou v poušti
oni ani neměli území... jemu bylo řečeno: ty si vem tam ty
...El, který se objeví
ostatně
zkusím to najít
jo, tady
stále Genesis 35
přečtu vám to tak, jak to je přeloženo... nebo ne, uděláme to jinak
dnes ráno mě přijel na letiště vyzvednout Giuseppe
když já ti teď řeknu
Giuseppe, ty teď, potom musíš nabídnout kávu tam tomu Mauru Biglinovi
kterého jsi dnes ráno potkal na letišti... říkám ti to já, já
co si o mně pomyslíš, když to takhle řeknu
Bůh řekl Jákobovi: povstaň
vystoupej do Betelu, Betel znamená "elův dům", a tam spočiň
vybuduj na tom místě, to říká bůh Jákobovi
vybuduj na tom místě oltář bohu, který se ti zjevil, když jsi utíkal od Ezaua
je to to stejné, nebo není?
nabídni kávu tomu Maurovi Biglinovi... a říkám ti to já
bůh říká: postav oltář tomu bohu, který se ti na tom místě zjevil
chápete? a víte co je v hebrejštině?
ten první termín je Elohim, čili skupina elohimů říká Jákobovi
postav oltář tomu Elovi... singulár
který se ti tam ukázal
čili tomu z nás, co se ti tam ukázal, tomu postav oltář, protože to on jde za tebou
ne celá skupina
a on tam postavil oltář a nazval to místo "el bet-el", čili "el z domu/rodu el"
protože tam se mu odhalil el, když utíkal od svého bratra
čili udělal oltář tomu z elohimů, který se mu tam ukázal, protože to byl on, kdo ho sledoval
ne tady jméno Jahve není, tady je stále elohim a el, tady se to nedá určit
ne ne, On to být může také, prostě není identifikován, ale...
vzhledem k tomu, že se v Deuteronomiu říká
že Jahvemu byl přidělen Jákob
tak to být samozřejmě může, ale je zajímavá
ta skutečnost, že ta skupina elohimů mu říká, udělej oltář tam tomu, tomu kterého jsi spatřil
mimochodem tady nacházíme často: "bohu, který se ti zjevil"
to se ale v hebrejštině vůbec nepíše
ve hebrejštině se píše "bohu, který se ti ukázal"
když vy 2 roky nevidíte kamaráda, tak mu řeknete "jak dlouho už ses mně nezjevil"?
v hebrejšině to je tak
"...se ti ukázal"
jako takovéto překlady jsou běžné, co já vím, třeba v knize Soudců
se v kapitole 6 popisuje setkání
Gedeona a jednoho malachima, čili jednoho anděla
kteří, když čtete bibli, jsou individua z masa a kostí, jedí, pijí, unavují se, mohou být podráždění, jsou špinaví atd.
...takže oni hovoří a pak tady ten anděl říká: jdi mně připravit jídlo
Gedeon jde domů, anděl na něj čeká
Gedeon se vrátí s masovým vývarem a on mu říká: všechno to polož tady na kámen
Gedeon to položí na kámen a ten malach vezme jeden válcovitý předmět, který má v ruce, a zapálí to
a všechno spálí
a odchází... v biblích, co máte doma, ověřte si to, je to verš 21
vždy si to ověřujte
se píše: pak anděl zmizel z Gedeonových očí, anděl zmizel... v hebrejštině se píše: odešel po svých
je tady někdo, kdo umí hebrejsky?
halak, halak, odešel po svých
takže, protože andělé jsou duchovní entity, podle... ti bibličtí... jestli existují andělé, k tomu já nemám co říct...
pokud mně někdo neříká, že to jsou ty bibličtí, protože k tomu mám co říct...
jelikož pro bibli jsou andělé duchovní entity, jak odcházejí? že zmizí
ne, jelikož pro bibli to nejsou duchovní entity, odcházejí po svých
stejně jako... hned tam budu
když jeden gabriel přijde za Danielem
Daniel říká: viděl jsem přicházet jednoho iše
čili viděl jsem vidět přicházet mužského jedince
muže
a v biblích, co máte doma, se píše, že přišel tak, že s lehkostí přiletěl
lehkým letem
toto jsou slovníky, včetně etymologických slovníků
které citují tady ten verš, a hebrejská slovesa jsou nanejvýš jasná
přišel a byl vysílením unaven, ne lehkým letem
to se píše tady, v etymologických slovnících citujících ten verš
přišel těžce unaven
chápete, že když jsem vám na začátku říkal, dnes ráno
že ten, kdo reprezentuje toto náboženství
nezná jazyk, v němž to bylo napsáno
a kdo tomu věří, tu knihu nikdy nečetl
protože kdo káže tyto věci, samozřejmě říká přišel gabriel, a protože to je anděl, tak samozřejmě přiletěl
ne, přišel zpocený
unavený
...oni ale říkají, že přiletěl, je to anděl
jenomže to anděl není a nepřiletěl, zřejmě i přišel ve spěchu, byl unavený, tečka.
je to tam
ve slovnících, ne v mých výmyslech
vtipné je, že pak z toho světa přicházejí nařčení typu Biglino si ty překlady vymýšlí
???? ty to překládáš takhle, zatímco ve slovnících se píše něco jiného
něco jiného je, jak jsme viděli, ten ruach
to je něco jiného, tam je nějaký kontext, který nám pokaždé říká, co to je, co dělá tento ruach
např. Ezechiel 3,12
pak mě vyzvednul jeden ruach
a já jsem za sebou slyšel hluk velkého zemětřesení
zatímco kavod... sláva Pána, takhle to je přeloženo
sláva Pána se zvedala z toho místa
v hebrejštině je ruach mě vyzvednul, zatímco Jahveho kavod se zvedal z toho místa
takže
tady Ezechiel vypráví, že nějaký ruach ho vytáhl nahoru
a zatímco ho vytahoval, za ním byl Jahveho kavod, který vzlétal, a zatímco vzlétal, dělal hluk
slyšel jsem hluk křídel, která bila jedno proti druhému, a současně hluk kol
a hluk velkého rámusu, ruach mě vyzvedl a odnesl pryč
tady to se tam píše
Jahveho "kavod" se překládá jako "sláva"
ale jak vysvětlují, že slávu boží máte za zády, nevidíte ji, ale když stoupá ze země, tak dělá rámus a slyšíte ji
tam se ale píše tady to
a kontext nám říká, co to je, případ od případu
úplně stejné jako ten duch
když půjdu to toho domu z 18. století, uvidím strašidla
když to bude v kontextu s matolinem, destiluji pálenku... duch... špiritus...
to nikdo nemůže poplést, a nikdo to nepletl, jasně si řekněme
kdo uměl psát a číst, těch bylo velice málo
zapisovali si věci pro sebe, aby uchovali jejich paměť, a neměli žádných pochyb o tom, o čem mluví
chápete? zatímco těm ostatním mohli vykládat, co chtěli
jako oni si mezi sebou nic neskrývali, protože neměli potřebu nic skrývat
měli potřebu uchovat paměť
a i tady to, ten kavod, je termín, kvůli kterému do mě šijí, od začátku
někde to tady mám... kdo tady umí...? pár slov anglicky
jenom dvě slova, pojď sem
tady to je slovník, o němž jsem už mluvil
Ancient Hebrew dictionary, je to tak?
u termínu kavod
definice je tady ta
the original concrete meaning of kavod is battle armaments
přeložíme? originální význam termínu kavod je "válečná zbroj"
válečná zbroj, to je slovník, ok?
to je slovník
Izraelské zbraně
mimochodem, jestli tady někdo může na internet
ať napíše kavod custom, ne, jo, kavodcustom.com
aha, nemáme internet
uvidíte, že to jsou zbrojařské stránky
a když si to půjdete ověřit, uvidíte, že to kavod, to logo, je napsáno hebrejskými biblickými písmeny, ne moderními
hebrejskými biblickými písmeny
je to pravda? podařilo se?
našel? ok
to kavod tam, to jsou hebrejská biblická písmena
a jaký je tam obsah? zbraně
zbraně
co vám mám vykládat?
co vám mám vykládat?
ano
takže... jestli jsem to dobře pochopila, co teď poslední roky sleduji tvoji práci
bible není svatá, monoteistická kniha
ale mluví o mnoha elohimech, kteří přišli vládnout na Zemi, je to tak?
přesně
jednomu z nich byl svěřen jeden národ, nebo část národa
podle toho, co jsi právě říkal, že se kočkovali s nejbližšími příbuznými
evidentně, ten kdo dává příslib Abrahámovi, není ten, kdo dává příslib Jákobovi
pravděpodobně
v bibli se ale říká: já jsem bůh Abraháma, Izáka a Jákoba
protože pro mě jsou všichni živoucí, jak tady to chápat?
to znamená, že když se On představoval, a to je další zajímavá věc, musel vždycky předložit svůj občanský průkaz
čili On musel říkat: já jsem tam ten
takže si představte jediného, transcendentního, vševědoucího, všemohoucího boha
který když se představuje, vždycky musí říct, kdo je
jako může někoho něco takového vůbec napadnout?
ale On musel pořád říkat: hele, já jsem tam ten, podívejte, že já jsem tam ten
a to je tedy další důkaz toho, že On měl potřebu pokaždé prokazovat svou identitu
protože mohlo dojít k záměně, ostatně Mojžíš se ho ptá na jméno, říká: ty jsi ale kdo?
jak se na tady to někdo může ptát boha?
a bůh mu odpovídá, bůh, tak se to říká: já jsem ten, který jsem
a tady to se rozpracovávalo
po staletí, a stále se to rozpracovává
já už několik let říkám jednu jistou věc, která mně vyplývá při četbě bible...
kterou jsem pak také našel v jedné poznámce jedné židovské bible
On mu v zásadě odpovídá: já jsem to, co jsem, ty se starej o sebe
a jenom vykonávej mé příkazy
a nestarej se
a v tam té poznámce jedné židovské bible se píše: tato odpověď pravděpodobně znamená
že jeho jméno nemělo takovou důležitost
představte si generála, který říká svému veliteli: ty jsi ale kdo?
a ten velitel mu řekne: co ti je sakra po tom, já jsem to, co jsem, ty dělej to, co máš
vykonávej mé příkazy, podle mě mu řekl toto
a pak se toto rozpracovávalo a stále rozpracovává, protože je jasné, že takováto odpověď nemůže být akceptována
když ale
v knize Soudců
Izrael, pro změnu, bojuje proti rodině svých bratránků, proti Amonitům
Izraelitský vojevůdce diskutuje s králem Amonitů a poslouchejte, co mu říká:
území, jež tvůj Elohim Kemóš ti dal do vlastnictví, ty si je držíš?
takto i my si držíme to, co nám Jahve, náš Elohim, dal do vlastnictví
žádný rozdíl
čili tvůj Elohim ti dal ta území a ty si je držíš? ok, ten můj mně dal tady ta a já si je držím, tečka.
k tomu jsou potřeba staletí teologie, k vysvětlení takového verše
tak je jasný, ne k vysvětlení, k ukrytí
staletí teologie k ukrytí takového tvrzení
ten tvůj ti dal tam to? ten můj mně dal tady to, tečka.
tam není: ten můj je bůh, ten tvůj... ne ne ne
stejné pravomoci, stejná práva, stejné výsady
chápete?
v knize
v první knize vydané u nakladatelství Mondadori... teď pokračujeme... jsem začal
dělat paralelní analýzu mezi starým zákonem a řeckými texty, zatímco s Enrikem
by pak mohla být paralelní analýza s texty Východu
a není vyloučeno, že to uděláme
teď, to je 1,5 roku až 2 roky zpátky jsem zvolil řecké texty, protože z tohoto pohledu
se zdají být mimo podezření... koho napadne, že by Homér vyprávěl příběhy, v nichž by mohlo být zrnko pravdy?
to si třeba myslel Schliemann, který "dělal jako, že" Ilias je pravdivá
a my víme, co objevil... já pořád "dělám jako"
a všiml jsem si, a dokumentuji to v knihách, že
Homér a bible v zásadě hovoří o stejných jedincích
jež pro bibli jsou elohim, pro Řeky theoi, čili tzv. bohové
Homér nazývá Řeky Danaové
Danaové jsou potomci Danaa, který je v řeckých příbězích synem Bély
v bibli jsou Danové
což jsou potomci Dana, který je synem Bilhy
Danaos, syn //krále// Bély; Dan, syn //služky// Bilhy
to už je zajímavé
kdo studuje dějiny Sardínie, zná historii Šar-danů
kdo studuje severské národy, zná historii Tuatha Dé Danaan
a podle řeckých pověstí, Danaové, čili Danaos
žil v Egyptě v bratrství, dokud Egypt nezačal Danaa zneužívat, takže Danaos musel utéct
a v bibli se říká, že tady ti
tito jedinci, pak přeměněni ve 12 kmenů
žili jako bratři v Egyptě, až je Egypt začal zneužívat, tak museli utéct
takže ta historka je podobná
Danaové odejdou na sever, kde založí Mykénskou civilizaci
poslouchejte, co říká bible o Danovy a těch jeho
v kapitole 5. knihy Soudců je Debora, jedna ze soudců Izraele
která plánuje jednu z mnoha bitev... ostatně oni nedělali nic jiného
a stěžuje si, že některé z kmenů se neúčastní
a říkají: proč Gileád vězí za Jordánem?
a Dan, proč odešel na lodě?
odkdy ale chovatelé koz mají lodě?
zatímco Danové jsou na lodích, přesně jako Danaové
nebude potřeba přepsat i tuto část dějin?
když se ty věci dají k sobě
protože když
stále Schliemann, šel vykopat hroby Mykénských vládců
tak našel zajímavé věci
jednak tam našel 3 stély
které graficky znázorňují, dvojrozměrně
přejití rozdělení vod
stejně jako se to popisuje v bibli
čili, na první z těch tří stél je vidět člověk v tunice s holí v ruce, jak jde
pronásledován egyptským válečným vozem uprostřed vod, samozřejmě ve vertikálním zobrazení, protože to je dvojrozměrné
na druhé stéle je ten v tunice vidět otočen, trochu výše, jak vztahuje hůl
a vody, jak přicházejí na válečný vůz
na třetí stéle je vidět válečný vůz s koněm převrácení a smetení vodami
což je přesně biblický popis... jak to, že to je v Mykénských hrobech?
a pak tam našli jeden šperk, samozřejmě kultovní šperk... vždycky když se něco najde, tak se řekne, že to je kultovní šperk
je vysoký 12 centimetrů, a z perspektivy ukazuje
...to, co bylo vidět při vstupu do vnitřní části
příbytku, který si Jahve nechával stavět, bylo to demontovatelné, nechával si to stavět v poušti exodu
je tam vidět archa úmluvy
i toto je dvojrozměrné, archa úmluvy, tři schody jež stoupaly, to byly schody vzadu
jež vedly k oltáři, kde mu spalovali tuk, který měl tak rád
takže, když dovnitř mohl vstoupit pouze člen Áronovy rodiny
kdo mohl u Mykéňanů vědět, co se tam uvnitř nachází?
v bibli se píše, že kdo postavil tam ty věci, byli řemeslníci kmene Dan, to je náhodička
pokud to tedy byli Danové, čili Danaové, tak věděli dobře, co tam je uvnitř
chápete?
takže mohli vyrobit šperk obsahující vzpomínku na to, co znali
a mimochodem, v bibli se nikdy neříká Rudé moře
oni přešli, to říká bible, mluví o tom 3x, a ve všech třech případech říká, že přešli Jam Suf
čili rákosové moře
čili rákosiště, bažinu
takže to Rudé moře je další pěkná pozdější invence
nepřešli Rudé moře, oni přešli bažiny, jimž se v egyptštině ještě dnes říká batufi
nacházející se v severovýchodní části nilské delty
a bible nám také říká, jak se objevila mělčina
objevila se díky silnému větru, který celou noc foukal z východu
a ráno tam byla ta volná mělčina, kterou využili k přejití, a pak když přestal foukat vítr, se voda vrátila
ano, takže, ne, to není mýtus
zkusím to, já teda kreslím hůř než kocour, ale
předpokládejme, že tady je dno močálu s rákosím, ok?
tady je všude voda, ok?
přijde silný vítr a způsobí, že tady ta mělčina se uvolní
oni přejdou, vody jsou po stranách, a jak říká bible, chrání
ne že to byla zeď, chránily, takže nikdo nemohl projít kolem, protože kolem byly vody
a když přestal vítr foukat, vody se vrátily... ale tam mohlo být 1,5 vody
přesně...
takže toto je potenciální vysvětlení události
mimochodem tu událost popsal v roce 1860
jeden anglický důstojník
Alexander Tallock, který byl toho jevu svědkem, protože on tam byl s vojskem, ještě před vyhloubením Suezského průplavu
a on právě popsal, že jednu noc, silný vítr právě v té oblasti obnažil mělčinu
ráno poté beduíni, kteří to znali...
ji použili k přejití, a jak přestalo foukat, voda se vrátila
takže Mojžíš, který tam byl plno let, mohl ten jev dobře znát, a tak ho využil
takže, byla tam zvednutá ruka
promiň, rád bych se zeptal
pokud jde o velice důležitou divulgaci tvých prací
protože, když jsem hovořil se svým bratrem, který žije v Dánsku, všimli jsme si
že tvé mimořádné dílo mění lidem život, minimálně pokud jde o chápání bible
jsou v naprosté většině, ne-li zcela limitovány italskými hranicemi
protože všechny konference na youtube jsou konané v Itálii
třebaže už jsou nějaké knihy přeložené do angličtiny
takže... když můj bratr hovoří s kamarády tam v Copenhagenu
o tvé práci, oni se velmi zajímají
a ptají se, kde můžeme něco najít, k doložení
//konference je ten nejbezprostřednější způsob//
bla bla
bla bla
//nechat přeložit nejlepší z tvých konferencí//
bla bla
bla
jedna už je, jedna už je
už je, a když byla udělána, tak skončila na jednom velkém americkém fóru
které má miliony uživatelů a za jednu noc se dostala na vrchol, a pak zmizela
čili? odstranili ji...
ale dá se to najít
odstranili ji z tam toho fóra
...pak knihy jsou mnohem zevrubnější...
ale pro začátek je důležité tady to
takže, knihy, když se na to ptáš...
v této chvíli jsou 2 knihy ve Francii, tento rok vyjdou další 2
pak 1 kniha v Německu, která 3 nebo 4 měsíce nazpět byla 12. v nějakém žebříčku...
pak je 1 kniha v Lotyšsku, 1 kniha v Chorvatsku
teď vychází 1 kniha v Portugalsku a Brazílii
ve Španělsku
a v listopadu bude prezentována ve Spojených státech americká akce, která začne na jaře příštího roku
v mezičase mě přeložili do ruštiny
má tam být nějaké nakladatelství, které mě chce vydat v Rusku
byl jsem v Rumunsku dělat konferenci na pozvání italského honorárního konzula, před 3 měsíci
a jedno rumunské nakladatelství začíná vydávat ty knihy v Rumunsku
v hebrejštině nic?
ok, díky
já nevím jaké bylo pořadí
chtěl jsem trochu změnit téma
tady taky byla zvednutá ruka...
chtěl jsem se zeptat na Janovu apokalypsu, protože tam je taková nejasnost
je to ta pasáž, kde bible říká
//číslo 666//
bla bla
bla
bla bla
bla
podle Vás to je co?
na odpověď
předesílám, že podle mě je apokalypsa
kódovaně napsaný text pro rodící se církve té doby proti římské říši
v době, kdy docházelo k pronásledování
666 je číslo, které
je to numerická transpozice
řeckého jména kaisar Nero, čili císař Nero
převedeného numericky
zajímavé je to... takže když se říká, že tou bestií je císař Nero...
je zajímavé, že na starších papyrech, např. na papyru z Oxyrhynchu
to číslo není 666, ale 616
což byl číselný přepis Caliguly, který byl císařem před Neronem
takže to ve skutečnosti mohly být kódy označující tehdejší císaře
protože pokud je pravda, že na papyru z Oxyrhynchu bylo 616
čili před Neronem byl... ob...
Caligula, čili 616 označovalo Caligulu
když přišel Neron, tak se z 616 stalo 666
to je jedno možné vysvětlení, nevím jestli je pravdivé, ale možné
musíme postupovat...
zdravím
taková otázka
když se tady mluvilo o elohimech, trochu jsem ztratil nit...
ne všichni ty věci znají...
takže pokud jde o elohimy, dá se nějak určit
kolik jich bylo? kolik tady těch elohimů po světě bylo?
jestli jsou ještě naživu, jestli tady jsou, nebo nejsou?
jestli vytvořili nějaké pokolení
takže
pak ještě jedna otázka... už tady ta sahá kilometry...
v pořádku, takže? pokud jde o židovské náboženství
Židé, co přijímají ze starého zákona, oproti křesťanskému katolickému přístupu
jak se ty dva přístupy odlišují? odlišují se především tím... takže začneme druhou otázkou...
je mnoho knih starého zákona, které jsou přijímány katolickým kánonem, ale nejsou přijímány Židy
jako např. velká část knih Moudrosti
které jelikož jsou plodem řeckého helénského myšlení, tak nejsou součástí židovského kánonu
takže rozdíl je v zásadě v tom, že židovský kánon je mnohem víc okleštěný
a pak, oni v zásadě mají tóru, oněch prvních 5 knih, které jsou jádrem
pak tady jsou proroci, čili "neviim", a spisy , čili "ktuvim"
další zajímavá věc je ta, že pro nás je Daniel jeden z větších proroků
pro ně Daniel ani není součástí prorockých knih
takže i ti, co na základě knihy Daniel dělají výpočty budoucnosti
by měli vědět, že pro Židy to ani nebyl prorok
protože je zařazen do ketuvim, čili do běžných spisů
a pak, když se mluví o židovském světě
mluví se o světě, říkal jsem to dnes ráno
kde výklady bible jdou od naprostého ateismu
až k té nejfundamentálnější ortodoxii
čili v rámci židovského světa existují všechny možné představitelné postoje
takže když se řekne, co si Židé myslí o bibli? všechno
čili všechno, co si lze o bibli myslet
tak v rámci židovské kultury je myšleno
takže se nedá říct: ale když to říkají Židé... ne
říkají to tito, a tam ti říkají přesný opak
ok? takže toto musí být jasné
takže ne že oni mají pravdu, ne, mají je všechny
pokud jde o elohimy, při čtení bible jsou elohimů desítky
nemohu říct kolik, protože to nevím, ale jsou jich desítky
někteří jsou biblí jmenováni, a říká se nad kým vládli
teď jsem tady jednoho citoval, Kemóš, další byl Milkom, další byl Kóš, další byla Aštarta atd.
a bible nám také říká, nad kým vládli
takže bible je znala
dobře věděla, že obzvláště ti, jimiž se zabývá, že to byli všichni nízcí a stejné úrovně
kteří brousili kolem stejných kusů půdy
takže Šalomoun, nejmoudřejší ze všech lidí, jak říká tradice
nechal postavit kultovní místa pro další dva, kromě Jahveho, a Jahve se nasere a pak mu odejme království
Šalomoun ale nebyl blázen, dobře věděl, že Jahve tu dnes je, a zítra tu být nemusí
takže chtěl být zadobře se všemi, co tam kroužili
takže postavil místa kultu i pro Kemóše, Milkoma atd.
takže postupoval diplomaticky
a měl v ohni více želízek, protože se nikdy nevědělo, kdo převládne
nad ostatními, ok? teprve v pozdější tradici se Jahve stal jediným a největším
nicméně v bibli jich jsou desítky
co se s nimi stalo?
od jisté doby, obzvláště od doby babylónského exilu, čili od 6./5. stol. př. Kr.
už v zásadě nejsou zprávy o přímých kontaktech
čili zatímco předtím byl ten kontakt nepřetržitý
pak se tam dostane jeruzalémská kněžská kasta, která převezme vládu
a stane se jediným prostředníkem
teď to samozřejmě zjednodušuji
Josef Flavius nám říká, že v roce 70 po Kr., když Římané přišli do Jeruzaléma
unavení mesiášskými vzbouřeními, a tedy rozhodnuti, že si to teda už vezmou všechno a skoncují s celým tím kraválem
Josef Flavius nám říká, že
když se Římané blížili
kněží, co byli v chrámu, uslyšeli velký rámus, uvnitř
v té nejvnitřnější části, což byl jejich příbytek
nějaký hlas říkal: my toto místo opouštíme
a pak Josef Flavius říká, že byl vidět... to najdete v 6. knize Židovských válek
byl vidět velký úkaz, který kdyby neměl tolik svědků, tak by tomu nikdo nevěřil
nebeských vozů jak obklopovali město v oblacích
to jsme v roce 70 po Kristu
pěkné je, že to samé nám vypráví největší z římských historiků, Tacitus
který v 5. knize Dějin
říká, že v Jeruzalémě, když tam přišli Římané
došlo na nebi k bitvě... prostě tam byly tady ty vozy na nebi
a hlas z dálky říkal: božstva opouštějí toto místo, to píše Tacitus
v 5. knize, já v nové knize ty verše uvádím, latinsky, takže je kdokoliv může překontrolovat
verše v latině
tady to se ve školách nikdy nedává překládat
protože pak by se to muselo vysvětlit
ok? ale říká to Tacitus
Plinius Starší v 8. knize Naturalis historia
nám říká, že v době cimbrických válek
to jsme v době 113-101 př. Kr.
když byl prokonzulem Gaius Marius, na umbrijském nebi
došlo k bitvě nebeských vozů
z nichž jeden šik přicházel z východu a druhý ze západu, a ten ze západu byl poražen
Plinius
někdo o tom slyšel mluvit ve škole?
nikdy, ale je to tam
ale je to tam
asi nebyli ufology...
ani Tacitus, ani Plinius, ani Josef Flavius
takže je možné, že v roce 70 po Kr. došlo na Středním východě ke změně vedení
čili přicházejí Římané s těmi svými, a ti co tam vládli, odcházejí
mezitím, jedna zajímavost
v severských ságách, kde se mluví o Ásích
což je severský ekvivalent tam těch
se říká, že tam ti tam přišli vládnout později, protože předtím vládli na Východě
takže tam byla změna typu, přicházejí Římané s těmi svými, tak tady ti vezmou nohy na ramena a odejdou tam nahoru
kdo ví?
Strabón, když mluví o Keltech
říká, že oni, když získali zajatce, tak je zaživa upalovali
to ale nedělali kvůli tomu, že by byli mimořádně krutí
a vlastně, aby nemuseli poslouchat křik
tancovali a zpívali, protože nechtěli slyšet křik těch chudáků
ale upalovali je zaživa, říká Strabón, protože
kouř vytvářený tím masem byl velmi chutný pro jejich božstva
stejně jako bibličtí elohimové, přesně jako řečtí theoi, v knize já uvádím
více než 30 případů, kdy je tady to v Iliadě a Odysseji vyprávěno
úplně přesně jako v případě římských božstev
která vyžadovala
v rané fázi římského náboženství
chtěli pro sebe vyhrazovat omentum
a omentum, nevím jestli to tady mám
a omentum je tuk kryjící vnitřnosti
ta část byla vyhrazena pro ně, najdete to ve studiích akademiků, jako tady toho
Dei e religione dell'anticha Roma, autorem je akademik Gian Matteo Corrias
má specializaci na pařížské škole Hautes Etudes, tam to je popsané
takže, žádali tuk kryjící vnitřnosti, který musel být spalován, aby vznikl kouř
víte co se píše v bibli, v Levitiku 3, v předkladu italské biskupské konference?
v této oběti budete předkládat spálením v ohni pro Jahveho tuk obalující vnitřnosti
všechno to, co je nad tím, obě ledviny s jejich tukem
tuk kolem beder a kolem jaterního laloku, který odřízneš nad ledvinami
tady to říká bůh, ok?
čili naprosto jasné řeznické pokyny, tam ten tuk je můj
a jinde se píše
to říká svému lidu: když přistihnete někoho, kdo ten tuk používá pro sebe, tak ho zabijete, protože ten tuk je můj
prosím?
slétají se elohimové v hejnech
čili tady ten příběh je všude stejný, je úplně všude stejný
někdo mě napsal, že v Tharrosu na Sardínii
byly nalezeny obětní pokyny, kde spalovali děti
a aby neslyšeli ten křik dětí, tak tancovali a zpívali, ale spalovali je pro tam ty
takže ne z krutosti
ale protože byli donuceni, protože tam ti to po nich chtěli
...úplně stejně jako je vyžadoval Jahve... prosím
ty jsi vícekrát citoval Knihu Jahveho válek, která se ztratila
předtím tady Enrico hovořil o védách, o bojových/válečných technikách v Indii
tam to je něco normálního, explicitního
v biblických textech, nebo těch klasických, které teď analyzuješ
narazil's tam někde na něco podobného pokud jde o umění války?
podrobnosti ne, ne ne, v bibli vůbec, a vlastně já když slyším mluvit Enrika
tak si říkám, jak je bible malinká, bible je úplný benjamínek
třeba Mahábháráta, což je Ilias a Odyssea dohromady x 20
chápete?
co to je bible? to je příručka malých svišťů
oproti tam tomu, chápete? to tak prostě je
čili tam jsou ta vyprávění mnohem explicitnější a rozsáhlejší
bible je vyprávění o vztahu jedné rodiny s jedním z nich
takže známe tam toho, a pak několik, co tam jsou jmenováni
ok? pokud jde o Řeky tak já jsem začal, je to už 1,5 - 2 roky, začal jsem Iliadou a Odysseou
čili začal jsem od knih, které jsou považovány za výplod čistě poetické fantazie
ne? ale pokud jde o válečná umění, to jsem tam nenašel, našel jsem tam technologii
např. v nové knize pro nakl. Mondadori bude studie o homérské technologii, jak ji Homér popisuje
která přebírá studie provedené technickými univerzitami
např. univerzity v Patrasu
kde s naprostým klidem, vysokoškolští učitelé, definují Héfaista
čili toho z theoi, který se zabýval zpracováváním kovů, jako inženýra-projektanta
díky tomu, co dělal, a říkají, že k jejich pochopení
těch věcí, co dělal, musíme dát na stůl všechny naše dnešní znalosti
jako např. když se mluví o těch dvou služkách, které používal
jako doprovod, protože kulhal na obě dvě nohy
protože byl svržen ze srázu, takže prakticky nemohl chodit
a o tady těch dvou služkách se zvláštně říká, že v sobě měly myšlenku a slovo, což je naprosto normální pro jakoukoli služku
...měly kůži jako zlato
a popis končí slovy: ve všem se podobaly živým služkám
takoví Kyborgové...
tak se to tam píše
teď v nové knize předkládám i Heliodora, který mluví o zvláštních
způsobech, jimiž se tady ti přemísťovali, cituje Homéra
uvazovali si pod nohama...
vzpomenete si na létající koberce?
islámské kultury?
uvazovali si pod nohama... a pak s nimi rychle létali
těsně nad zemí, nad vodou, nebo i nad vrcholky stromů
Heliodoros v Aithiopských příbězích píše: toto je důvod, proč
egyptská božstva jsou vždy vyobrazována s nohama u sebe
křídla na nohou
už se to dělá
a ještě kratičká otázka, název toho šperku?
ten nemá název, je označen jako kultovní šperk
nemá název... děkuji... prosím
promiňte, malá kuriozita
v mé bibli, takové maličké
jsem v Ezechielovi četla slovo turbíny
existuje ale toto slovíčko? ano
přesně to znamená kruh, který se rychle otáčí
takže... je zvláštní to slovíčko...
Ezechiel ale popisuje létající stroje...
bla bla
je to "gilgal"...
kolo, které rychle víří
a ještě jedna věc
...bible čerpá ze starších sumerských příběhů a sumerských tabulek, ne? ano
ráda bych věděla, co si myslíte o Sitchinovi, který dělal ty výzkumy...
myslím, že jádro bude korektní
ale v sumerských textech toho je více a je to ucelenější
protože naštěstí neskončily v rukou teologů
neprošly filtrem kněžské kasty, jako té židovské
která chtěla prezentovat Jahveho jako
nejprve nejdůležitějšího, a pak dokonce jediného
a udělala maximum pro to, aby se odstranilo, co šlo
sumeroakkadské texty, které neměly žádný náboženský záměr, ale byly to prosté záznamy pamětí
jsou mnohem výmluvnější, protože právě tam se vypráví o výrobě adamů
v sumeroakkadských textech se ale popisují i nepovedené pokusy
zatímco bible, která musí mluvit o bohu, říká, že když se bůh rozhodne udělat adama, tak ho udělá a šmitec
tam se vypráví o všech těch pokusech, které udělali, ale skončily špatně
až se jim podaří udělat toho správného, a heleme se, říká se mu adam
přesně, což znamená "země", jestli se nemýlím... čili ten ze Země, pozemšťan, ze Země
také je nazýván lulu, což znamená smíšený
bla bla bla
pravdy je více v těch textech, než v bibli
mimochodem, pro velkou část židovského světa, je talmud pravdivější než bible, ok?
talmud je souborem
myšlenek stovek rabínů, shromažďovaných po staletí
a pro velkou část židovského světa je talmud pravdivější než bible
což je docela dobře možné
my tady ale máme bibli, protože to náboženství tady se zakládá na bibli
ještě se vrátím... abych porovnal...
...k potopě
biblický příběh o potopě pochází z příběhu o potopě, který je v Eposu o Gilgamešovi
ne? je tam Noe
sumeroakkadský, jménem Utnapištim nebo Ziusudra
a když se blíží konec... konečně je vidět kousek země
přesně jako v bibli, kde se píše, že Noe vzal velký počet zvířat a spálil je pro elohimy
někdo si řekne: stěží se mu je podařilo zachránit na arše...
a jak přistane na pevné zemi, tak je hned vezme a spálí
takže do té archy asi vzal něco jiného
takto se v sumeroakkadských textech píše, že do ní vložil sémě zvířat
v bibli se říká, že do ní vložil páry... ale sémě v párech?
DNA, čili uchránili tam DNA zvířat, které si vyrobili a které potřebovali
nicméně, píše se tam tedy, že
udělá tuto velkou oběť velkého počtu zvířat
a bůh říká, nafetuje se, přiletí, přiváben
a říká: už nikdy něco takového neudělám, a okamžitě se uklidní
přesně jak se to píše v bibli, že ten kouř je uklidňoval
v Eposu o Gilgamešovi se píše, že když ten sumeroakkadský Noe
spálí velké množství zvířat
tak se elohimové slétli jako muchy přitahované masem
čili ne elohimové, tam se jmenují anunnové...
anunnové se slétli jako muchy přitahované masem
promiňte, takže tu tradici jíst maso, to sem přinesli oni?
ano... ten návyk... řekněme
řekněme, že jsme se také dopracovali k pojídání masa
jelikož nejsme adaptovaní na žádné prostředí a nemáme uzpůsobení k ničemu
čili v zásadě nejsme uzpůsobeni k žádnému typu potravy
protože nemáme ani trávení býložravců
ani typické trávení semenožravců
ani typické trávení masožravců, máme tak trochu ze všeho
takže my jsme začali jíst maso tak trochu náhodou, pravděpodobně proto, že jsme nacházeli mrtvá zvířata, spálená požáry
pak jsme začali jíst maso po vzoru hyen...
jíst maso zabité jinými
což mimochodem děláme pořád, chováme se přesně jako hyeny
jíme maso zabité jinými
takže, já se zeptám na kameru, protože to přenáším svému kamarádovi k nám domů...
kamarád se ptá, proč ti elohimové mezi sebou bojovali a nespolupracovali, když...
protože byli stejní jako my, nebo lépe, my jsme stejní jako oni
jako oni se chovali jako běžní vládcové
každý se snažil rozšířit svou sféru moci
své teritorium, svůj blahobyt a své bohatství, stejně jako ostatní, není v tom žádný rozdíl
děkuji, prosím
především gratuluji... kde? jo, tam
mám takovou úvahu, my se nyní nacházíme v určitém bodě...
prošli jsme tím, že se nesmělo vlastnit bibli, nesmělo se číst bibli, pod trestem smrti...
teď je větší otevřenost... dnes ráno se mluvilo o svaté římské církvi, jako o nejmocnější organizaci na světě
proč, úmyslně nebo neúmyslně
nechává tento prostor, tuto škvírku otevřenou?
chtěl jsem znát tvůj názor
protože možná mám štěstí
ve smyslu, že
...protože s novými komunikačními nástroji už není možné udržovat pod pokličkou
nic, prakticky
ve smyslu, že když někdo má nějakou informaci, dá ji na internet, a příští minutu to může číst miliarda lidí
a podle mě je možné, neříkám pravděpobné, ale možné
že se připravují na to, že začnou některé věci říkat
to, že tady je někdo, jako já
kdo to začal vykládat na své konto
tak to v dané chvíli může být užitečné...
pokud se tady ty věci rozšíří
protože jsou "očividné"
oni mohou říci: my jsme ale nikdy nezasáhli
pokud tyto věci vymizí, protože se zjistí, že to jsou všechno moje výmysly
protože my děláme jako... řeknou: my jsme ale nikdy nezasáhli
je to srozumitelné?
takže to je, jako obvykle, to absolutně nejrozumější chování
ale opravdu chování absolutně nejrozumější
říká se tomu plausible deniability
vypracovala to CIA před 30 roky
ne náhodou to jsou ti, co odjakživa vládnou, jsou inteligentní
protože to nejhorší, co by mohli udělat, by bylo zviditelnit mě tím, že na mě zaútočí
to dělají ti dole, protože ti dole to nedávají, ti se musí bouřit, ti nahoře...
popřitelnost, ve smyslu že... uvidíme, co pro nás bude vhodné udělat
čili počkáme a uvidíme, my můžeme vždycky říci: my ale...
zdravím, ahoj Mauro
chtěla jsem se tě zeptat na jednu věc, kterou jsi načal na poslední konferenci
a kterou jsem slyšela i v jiných konferencích na youtube
když jsi mluvil o těch 6 mil. Židů
ano, ok
otázku možná dobře nedokážu formulovat, ty ale víš, o čem mluvím
ty jsi říkal, že toto vyhlazení Židů bylo plánováno, mluvilo se o něm v roce 1915 atd. v různých článcích atd.
a tady ta otázka zůstala otevřená
...nenašla jsem na ni odpověď... a pak ještě Rh+ a Rh-
na Rh+ a Rh- se zeptejte Pietra Buffy
protože to není můj obor, já vím, že
to může mít nějaký vnější původ
vím ale také, že ten původ teoreticky nutně nevyžaduje vnější zásah
čili, jsou tady tedy obě odpovědi možné
čili když se zeptáte svého vrstevníka Pietra Buffy
je to molekulární biolog, s nímž spolupracujeme
on vám to velmi dobře vysvětlí... vím, že existují obě dvě možnosti
ok? takže buďme otevření... a pak...
pokud jde o otázku Židů
kamarádka má na mysli to, že šoa způsobilo smrt 6 mil. Židů
divné je to, že těch 6. mil. Židů, právě těch 6 milionů, které mělo v Evropě umřít
o tom se mluvilo a psalo už v židovských časopisech koncem 19. stol.
a pak se to říkalo v nejdůležitějších amerických novinách už od začátku 20. stol.
a psalo se to i v některých vydáních britské encyklopedie
přečtu vám pouze některé
The Sun ze 6. června 1915
6 mil. Židů v Rusku je pronásledováno, stíháno, potlačováno, necháváno umřít hladem, masakrováno
New York Times, 18. října 1918
6 mil. Židů potřebuje pomoc
New York Times, 8. září 1919
6. mil. Židů na Ukrajině a v Polsku obdrželo zprávu, že budou úplně vyhlazeni
takže tady je už 50 let před Hitlerem 6 mil. Židů, kteří tak či onak
musí umřít
já vždy říkám...
prosím?
ne ne ne, stále 6
celých těch 50 let to je pořád 6 milionů
a pak přijde nacismus a 6 milionů jich vyhladí
předtím mělo jejich smrt způsobit carské imperium
pak Sovětský svaz, a podařilo se to až nacismu, ok?
takže, já tu otázku nechávám otevřenou, já vždycky říkám
že kdybych já byl Žid, chtěl bych, aby moji historikové mně dali nějaké hodnověrné vysvětlení
takže, kdo to je, kdo už 50 let před Hitlerem věděl, že 6 mil.
má umřít? a pořád to bylo 6 milionů
žádný národ nezůstane ve stejném počtu
pořád 6 mil., od konce 19. století až do roku 1945 pořád 6 milionů
pak si o tom povykládáme třeba soukromě, určitě ne veřejně
dobrý den, profesore, jedna otázka
rád bych se dozvěděl něco víc o efodu, o tom přístroji, který elohimové používali ke komunikaci
a jestli efod má nějakou technologickou spojitost s iPhonem, který používáme dnes
takže, řekneme to tak, že iPhone
který dnes používáme, se mu velmi podobá
pokud jde o rozvržení
efod je mimochodem hebrejský termín, který se nikdy nepřekládá, protože se neví, jak ho překládat
naštěstí
ani elohim by se nemělo překládat, protože o tom není žádná jistota, mělo by se to nechávat tak, ale...
efod se naštěstí nepřekládá
byl to přístroj, který nosil velekněz, byl to takový...
byla to náprsenka s přikrývkou, byl to pravoúhlý prvek
šňůrou se to přivazovalo vzadu, a dvě ramínka
mělo to 12 barevných kamenů, jimiž se dálkově komunikovalo
a bible nám vypráví, jak to David při dvou příležitostech použil v bitvě
když nevěděl co dělat, a tak
bible doslova bible: zavolá nosiče efodu
a říká mu: dones mi efod, a teprve až ho má u sebe
tak může komunikovat s Jahvem, který je vzdálený
když neměl efod u sebe... já jsem 15 měsíců byl
v jedné bojové rotě NATO, a tady to jsem tam viděl
několik 10x, a když jsem to četl v bibli, tak jsem řekl: tady to je telegrafista
velitel roty mu říká: pojď sem, přines mně rádio
a pak pomocí rádia mluví s nadřízenými, kteří jsou... úplně přesně to samé
mimochodem, říkal mně Enrico, který byl nedávno na Sardínii
mimochodem mezi součástmi efodu, který je popisován jako jakýsi obvod
je tam jedna látka, která je velmi vzácná, obtížně se vyrábí: byssové hedvábí...
je tam ještě... jak mi říkal Enrico... také jsme se potkali na Sardinii
je tam na Sardínii ještě jedna žena, která to dělá, dělá se to z jednoho měkkýše
teď už je chráněný atd. atd.
čili, teď je tady otázka, jak to, že oni měli to byssové hedvábí v poušti exodu
krom jiných věcí
ale to, co je zajímavé, je, že byssové hedvábí je naprostý elektrický izolant
je to elektrický izolant
a celý ten popis... mimochodem, když bible říká...
překládá se: dílo umělce
ne, v bibli se píše: dílo projektanta
ne umělce
už proto, že ta věc byla pod tunikou, takže ji nikdo neviděl
takže nebyl žádný důvod, aby byla pěkná, protože ji nikdo neviděl, byla zakrytá
stále zakrytá
a v bibli se říká: dílo projektanta, čili technické dílo
ne umělecké dílo
a pak se v bibli říká, že to použití bylo tady to
a teď jsme o tom mluvili... už předtím mně říkal, že se na to na Sardínii pojede podívat...
a teď jsem dostal potvrzení: je to elektrický izolant
ale podívejte, já nevím kolik ještě máme času, tady jsou miriády věcí, o kterých se dá mluvit...
přečtu vám toto, protože to je zajímavé
když
pokud už někdo musí jít, ať jde, já se zlobit nebudu, to říkám na rovinu...
klidně tady můžeme klábosit ve dvou...
když před 2 roky, zakladatel deníku La Repubblica, Scalfari
otevřenými dopisy debatoval s římskou židovskou komunitou a Benediktem XVI.
prostřednictvím novin... jako to, co vy nám prezentujete jako boha lásky, ve skutečnosti...
to není pro člověka moc poživatelné, to co nám vyprávíte...
tak mu odpověděli: podívej Scalfari, stačí když si přečteš bibli
tam to je jasné, a citovali mu tento verš
Leviticus 19,18
nemsti se a nechovej zášť proti potomkům tvého lidu, miluj svého bližního jako sebe sama, já jsem Pán
jasnější už...
tady, tady
kdokoliv spáchá nevěru s vdanou ženou, stejně jako kdokoliv spáchá nevěru s ženou svého bližního, oba dva cizoložníci budou zabiti
bez nevraživosti...
měl-li někdo poměr se snachou, budou zabiti oba, spáchali něco odporného
kdo se páří se zvířetem, musí zemřít, a zabito musí být i to zvíře
pokud se nějaká žena příblíží zvířeti, aby se s ním pářila, zabiješ tu ženu i to zvíře
čili když někdo řekne "přečti si bibli" a cituje jeden verš, je taky potřeba si přečíst omáčku kolem, ne? protože jinak...
a když čteme tu omáčku... takto vám povím něco zajímavého
píše se tam: nedávej pářit dobytek... ihned po tom "miluj svého bližního"
mimochodem víte, že ten "bližní" v hebrejštině znamená tvůj soukmenovec, s nímž jsi v kontaktu, ne lidstvo
lidstvo, jak jsme viděli, bylo potřeba vyhla...
čili kdykoliv se nějaký národ nacházel na místě, které je zajímalo, tak měli být všichni povražděni
včetně žen, dětí a starců
čili miluj svého bližního znamená měj rád svého souseda, čili příslušníka tvého klanu
toto je v bibli jasné
ve svém táboře nebudeš zasévat dva druhy osiva, ani nebudeš nosit oděv ze dvou odlišných tkanin
takže, já to nepoužívám, ale pokud někdo z vás má spodní prádlo, kde bavlna je na kůži a vlna nahoře, bohu se to nelíbí
tady ale je jeden důvod
tady je jeden důvod
v kněžských rouchách, a hlavně v tom velekněze, čili konkrétně Árona
který vstupoval do nejvnitřnější části Jahveho příbytku, kde s archou úmluvy docházelo k mimořádně nebezpečným věcem
ten člověk musel být oblečen specifickým způsobem
protože tak byl uvnitř takové Faradayovy klece
na povrchu měl... pak se dostaneme pod povrch
na povrchu měl velký plášť, s jediným otvorem
s obšitím... píše se tam: vyrobený tak, aby se nikdy nemohl roztrhnout
protože se nesměl roztrhnout
na vnější straně tam byly zvonky
a v bibli se píše: takto zvonky budou zvonit a on neumře
takže, co to znamená? že když bůh neslyšel zvonit zvonky...
když kněz byl vevnitř a pohyboval se, tak ti co byli venku, slyšeli zvonky, a to znamenalo, že se hýbe
když zvonky přestaly zvonit, znamenalo to, že je potřeba ho okamžitě vytáhnout ven
protože mohl umřít
a na kůži měl být oděn lnem
a len, jak všichni víme
má významné vlastnosti proti statické elektřině
okamžitě je ale ztrácí, když je protkán vlnou
nebudeš nosit oděv ze dvou odlišných tkanin
a nebudeš míchat len s vlnou
dobře věděl, co tady ty věci dělal
dobře věděl, co chtěl... chápete?
takže to není absurdní příkaz
oni to pak potom všechno dali dokupy, ale tady ten příkaz sloužil
právě tomu, kdo používal len a vstupoval tam dovnitř, musel být chráněn
před tím, k čemu tam uvnitř docházelo
//spojitosti s Božskou komedií//
//typu Giugliano Di Benedetti//
takže, já jsem citoval práci Giugliana Di Benedettiho
protože on udělal s Božskou komedií
podobnou práci, co jsem já udělal s biblí, ta kniha se jmenuje La via di Dante...
mimochodem, to vám řeknu...
...víte, že dnes ráno jsem mluvil o mariánském dogmatu
dogmatu o neposkvrněném početí... existuje pěkná kniha Laury Feziy
která se jmenuje: Mariánská zjevení, velký podvod... koho to zajímá
ať si o tom zadumá, protože to opravdu stojí za to, pochopíte všechny ty blbosti, které se o mariánských zjeveních vykládají
konec vsuvky
takže, kniha Giugliana Di Benedettiho vychází z předpokladu
že dopis, který Dante napsal Cangrandovi della Scala
v němž říká, že v jeho komedii
je více pravdy v liteře než v metafoře
jako kdyby říkal: tady pozor, pochopte, že já vycházím z věcí, které jsem viděl
...a on udělal jako, že by to mohla být pravda
a vyšla z toho mimořádně zajímavá analýza
která odkazuje, respektive nechává vyplout napovrch
znalosti... tím že Dante patřil do určitých "ezoterických" skupin...
což byly znalosti týkající se sumeroakkadských příběhů
jako např. v Očistci... a také biblických...
jako např. když Dante vidí se přibližovat
tzv. nebeský šik, tak v těch kapitolách Očistce říká
ale o tom vám toho víc nebudu vyprávět
protože to je přesně to, co viděl Ezechiel
čili: viděl jsem stejné věci, jako viděl Ezechiel
takže není potřeba, abych vám toho vyprávěl více
ve smyslu, že když se prostě "dělá jako"
tak se tím dá dosíci určitých výsledků, alespoň stojí za to se o to pokusit
vyplouvají napovrch určité věci
které ale, když se nedělá jako, tak nikdy nevyplují
mimochodem, stále o Božské komedii existuje kniha
od Chiary Dainelli, vdané Hohenzollern
uvádějící Dantovy astronomické odkazy
kde ona, vycházejíc z Dantovy konkrétnosti
a z oblohy, již Dante popisuje, že byla vidět v Mezopotámii, čili na tam tom území, v době Adama a Evy
situuje Adama a Evu... a vlastně když jsem ji poprvé slyšel v Římě mluvit, tak jsem řekl: to není možné
do stejného období, kam je situuji já, když vycházím
z biblických počtů, čili 4200 před Kristem
a ona říká, Dante, na základě
Kříže, který byl vidět, teď už není, ale tehdy vidět byl
Adam a Eva byli v tam tom období
což je přesně to, co jsem zpětně vypočítal
na základě biblických generací
čili mezi 4500 až 4000 př. Kr.
protože, opakuji, Adam a Eva nejsou prapředci lidstva
jsou to prapředci rasy adamů
takže když
Kain zabije Ábela a je vyhnán z kmene
říká: když mě ale vyženete, tak kdokoliv mě potká, tak mě zabije
pokud oni ale jsou prapředky lidstva, tak kdo to je ten kdokoliv?
byl tady Adam a Eva, Ábel už byl mrtev, a on
on ale dobře věděl, že když bude vyhnát od té skupiny, která byla privilegovaná, protože
žila v kontaktu s elohimy, takže ta skupina měla vysokou kulturní úroveň
a on by skončil mezi divochy, tak říká: pokud já skončím mezi tam těmi, tak mě podříznou
ale ono mu to vyšlo, našel si ženu, vybudoval město
a tak dále, ok?
bla bla
knihy inspirované bohem, pak byly ztraceny
bla
biblická exegeze dělá z válečné knihy sbírku náboženských zpěvů
neříká ale, že to byly válečné zpěvy...
bla bla
bla bla
rád bych věděl, jestli je možné vědět
...mezi kumránskými svitky se nachází kniha o zásadách boje
čili svitek o válce, jestli je v tom svitku odkaz na Knihu Jahvových válek
ne... to je kniha o válce
mezi
mesiášem, pánem světla, a pánem tmy, takže mezi dvěma mesiáši
ano? to se Jahvových válek netýká
byla to mesiášská válka, kterou každou chvílí očekávali
v níž právě
by ten správný mesiáš měl zvítězit nad mesiášem temnot
takže tam odkaz na Jahvovy války není
pokud jde o ty ztracené knihy...
je některá kniha, o níž by se dalo domnívat, že souvisí tady s tím...
a doplnit tak něco, co se donekonečna...
ztracené, to neznamená navždy, protože oni je neničili
bla
oni je neničili
a když byly synagogy, tak je dávali do jedné místnosti v synagoze
byla to místnost nacházející se v každé synagoze
dokud nebyly odneseny na hřbitov knih, ale napálili je
protože byly napsány jejich předky
jednoduše je dělali nedostupnými
takže v nějaké knihovně podle mě jsou
pokud jde o holokaust Židů
pokud to, co nám bylo dodnes povídáno a dosvědčováno
dodnes, ve věci holokaustu, si stále kladu otázku
Hitler, pro koho pracoval?
tady ta otázka mě trochu...
řekneme si to bez mikrofonů, ok?
protože ten můj postoj je příliš choulostivý...
slyšíme se? dobrý den
trochu se přidržím otázky tohoto pána, Vy jste jednou mluvil
o adamově pokolení, a o hadově pokolení
o tom mluví bible... a to i v souvislosti s Hitlerem
jestli byste mohl tuto věc více rozebrat...
já jsem četl o Židech, Chazarech, kteří přijali židovství
pouze, protože jsou odjinud
jestli náhodou v tom kontextu nějak mohou figurovat...
to je úplně jiná písnička
řekněme to takto
když Eva
spáchá tu svoji neposlušnost, která pak byla přetvořena v neexistující prvotní hřích
ta neposlušnost ve skutečnosti spočívala v pohlavním spojení s jedním z elohimů
s nímž počala Kaina, což byl syn jednoho z tam těch
a v prvních křesťanských skupinách byli tzv. sekty kainitů
kteří říkali že pokolení Kainovo je nadřazenější tomu Ábelovu, protože Kain byl synem jednoho z tam těch
Ábel ne, takže dokonce mezi křesťany se tady to říkalo
když k tady tomu došlo, k tomu smíšení, k němuž nemělo dojít
šéf Gan Edenu řekne: mezi tvým pokolením a pokolením hada bude nepřátelství
ten termín Nachaš právě označuje toho elohima-rivala
rivala těch, co ovládali Gan Eden
čili, bude tady nepřátelství, a tedy tvé pokolení
pokolení Adamovo, které mělo zůstat geneticky čisté
rozdrtí hlavu tomu druhému
Hitler v Mein Kampfu říká, že úkolem je
napravit otrávení rasy, k němuž tehdy došlo
aby se Stvořiteli navrátila čistá rasa, kterou chtěl
...čili i on zřejmě přebíral tuto biblickou pasáž
o existenci dvou... jedné otrávené rasy
a on přímo mluví o otrávení, k němuž došlo na počátku, čili o biblickém otrávení
a jedné, která naopak má být navrácena čistá
toto najdete v Mein Kampfu vydaném nakl. Kaos
redigoval to historik Giorgio Galli... takže, proč 6 milionů
když vycházíme z toho, co se píše v bibli, tak s Mojžíšem odešlo 600
lidí, pardon, 600 tisíc, lidí v plné síle
lidé v plné síle, to znamenalo
v zásadě mladí
tak mezi 20-30 lety, čili ti, kdo mohli bojovat
jelikož každý z nich měl
rodinné příslušníky, takže mohl mít pár žen, protože praktikovali polygamii
několik dětí a několik příbuzných pokročilejšího věku
můžeme říct, že s každým z nich mohlo být 7-8-9 osob, 10
600 tisíc krát X dělá nějakých 6 milionů
takže první výpočet mohl vzniknout tam
a to tam mohlo časem přetrvat
jo? a pak
...pokud jde o Chazary, stačí si přečíst knihu prof. Shlomo Sanda
který vyučuje historii na univerzitě v Tel Avivu, který právě o tom hovoří
prosím
chtěla jsem dodat něco k tomu byssovému hedvábí
nedávno jsem studovala ikonografii, a byssové hedvábí znám jako
zvláštní tkaninu z cenného jemného lnu
používá se jako základ na dřevěnou desku
čili jako první vrstva ikonografické malby
ale ráda bych se zeptala na něco jiného
když se přesuneme do období po Kristu, ráda bych pochopila postavy Petra a Pavla
kolik na to máme času?
takže Petr a Pavel byli dva, co se nemohli vidět, v ničem spolu nesouhlasili
nesouhlasili spolu v ničem, co se týkalo případné postavy Mistra, když budeme brát, že skutečně existoval
pak je církev hodila do jednoho pytle, aby nahradila pohanskou postavu
Romula a Rema a Dioskúrů
potřebovali dvě dvojčata, a tak dali dokupy Petra a Pavla
dali ale dokupy kočkopsa
se vším všudy
protože Petr měl nějaký názor
a to byl židovský názor, na Ježíše, Pavel měl a vypracoval představu helénistickou
takže spolu nesouhlasili v ničem
mimochodem... taková kuriozita
mohlo by jich být více...
když Jidáš zradí Ježíše
my víme, že po vzkříšení... ke kterému nikdy nedošlo, protože ho z kříže sejmuli živého
se Ježíš ukáže jedenácti
čteme, že Ježíš se ukázal jedenácti
a hned se řekne, no jasně, je jich jedenáct, protože tam není Jidáš
přečtěte si ale Janovo evangelium
tam se píše, že jich je 11, protože chyběl Tomáš, ne Jidáš
protože Jidáš pravděpodobně udělal něco, co bylo předpokládáno
měl to udělat
a když tam říká: jeden z vás mě dnes večer... a všichni se ptají: budu to já? budu to já? a on říká: kdo se namočí?
což znamená: je tady nějaký dobrovolník?
a Jidáš říká: já to udělám
a pak mezi těmi 12... Jan říká: chybí Tomáš
řečený Didimos, čili dvojče
a teď vám dám otázku, stále podle nejnormálnějšího a nejhloupějšího selského rozumu
je nějaká skupina 12 osob
s charismatickým vůdcem, takže rozdíl mezi těmi 12 a vůdcem je propastná
a říká se, že těchto 12 osob je následováno ženami
to je Marie, to je Františka, to je Laura
a tady to je manželka
koho to je manželka?
Tomáš rečený Didimos, dvojče, tečka.
koho to je dvojče?
takže ne dvojče od... dvojče a tečka.
pozor, když tady ti dělali implantace, občas se jim vyvedla dvojčata
jako v případě Jákoba a Ezaua... podívejte, já jsem nebezpečný, když takhle pokračuju do nekonečna...
Jákob a Ezau, víte že existuje příběh o Ezauovi, který ukradne prvorozenectví Jákobovi, protože Ezau se narodil jako první
ale každý gynekolog vám vysvětlí
že v případě dvojčat, to které se narodí jako druhé, je to, které bylo počato jako první
takže skutečným prvorozeným je Jákob, ne Ezau
a Jákob ho skutečně vždy nazývá svým prvorozeným
a k tomuto početí dvojčat dochází poté, co elohimové provedou zákrok s matkou
protože ona byla neplodná, a totéž se stalo se Sárou
čili když v tom rodu byly neplodné ženy, oni udělali zákrok a ony počaly
takže, Jákob a Ezau, Jákob je prvorozený
první zplozený, narodí se jako druhý, ale prvorozenectví je jeho
a pokud Ježíš... tam se říká, že tam byl "ten" Dvojče
a pokud je Ježíš plodem implantace, kterou provedl onen Gabriel, o němž jsem vám vykládal dopoledne
ostatně, my jenom děláme jako, komu je co potom
děláme jako, skládáme dokupy střípky mozaiky a sledujeme, co z toho vychází
vychází z toho něco co dává smysl? tak se toho chytneme... vychází z toho něco co smysl nedává? tak to zahodíme... jaký v tom je problém?
nemusíme vytvářet ani sekty, ani skupiny, ani náboženství, nic
svobodně mezi sebou uvažujeme
já, jak organizátoři vědí, mluvím pouze tam, kam mě zavolají
já, od roku 2010
já jsem nikdy nezorganizoval ani nežádal jedinou konferenci
když mě přestanou volat, já od příštího dne s konferencemi končím
...
...protože letos jsem chtěl zdolat Col de l'Iseran
který má 2840 metrů, ale nemám čas dost trénovat
takže, já okamžitě skončím, protože já nemám povolání kazatele
když vy mě zavoláte, tak já vám přednesu své pochyby a své úvahy
pokud se vám to líbí, tak si je nechte v hlavě, pokud se vám to nelíbí, tak to zapomeňte
něco o novém zákoně... protože jsme hodně mluvili o starém... ráda bych slyšela něco nového
něco nového o novém zákoně jsem už dnes říkal, ne?
ano, ale málo
něco jsem napsal v knize
...mluvil jsem o gabrielovi
kdy Josef má pocit, že Marie byla ošálena někým, kdo se vydával za někoho jiného
ale řekněme takto
mluvil jsem o Mojžíšovi, který měl ne-umřít
když je Ježíš na té slavné hoře, kde dojde k tzv. proměnění
kdo ho tam navštíví? dva
Eliáš a Mojžíš, dva, co v bibli ne-umřeli
odkud přišli?
my jenom děláme jako a klademe si otázky, jaký v tom je problém?
my žádnou novou pravdu nevymýšlíme, my se ptáme a uvažujeme, tečka.
basta
...víte, že to celé končí nanebevstoupením
výstup v konceptu naznačuje
že ten kdo vystupuje, je aktivní
všechna řecká slovesa v novém zákoně, která popisují tu událost
jsou všechna pasivní, on byl vytažen nahoru
on nenanebevstoupil, on byl vtažen nahoru
a já jako nevím, jestli tady k tomu skutečně došlo
ale pokud to jsou svatá písma, a jsou inspirována bohem, tak tam se píše, že on byl vtažen nahoru
a pokud jsou pravdivá, tak je pravda toto, a ne něco jiného
a když v novém zákoně Pavel říká
nezapomínejte na praktikování pohostinnosti
protože třeba někdo z vás, aniž by to věděl, hostil někoho z nich
tak moc se nám podobají
to říká Pavel, zakladatel křesťanství, křesťané mu tedy jsou povinni věřit
a Pavel také říká... třebaže v nebesích je mnoho tzv. božstev
jako že je pravda, že tam jsou, ale pro nás platí jeden jediný, ale jsou tam --//= monolatrie//--
a pokud tam jsou, tak tam jsou
když to říká Pavel... jako já Pavlovi moc nevěřím, ale
pokud to je v písmu, které je posvátným na kvadrát, tak to se tam píše
a pokud je posvátné na kvadrát, tak jsme povinni tomu věřit
jinak si znovu vybíráme, čemu věřit, a čemu nevěřit, to si můžeme vzít Texe Willera a udělat s ním to samé
já to jako ctím
mimochodem Bonelli v jedné své edici věnoval celou epizodu ne Texovi...
ale, teď už si nevzpomínám který to byl... takže já jako nemám nic proti
je to svaté
kde? tamhle
pokud jde o prvotní hřích
možná to není až tak otázka pro tebe, spíše pro katolického teologa
ale ten prvotní hřích, pokud k tomu opravdu došlo
při té světové potopě se zachrání jedna rodina, Noemova
která měla být "čistá"
čili nezatížená prvotním hříchem
jak tady to katoličtí teologové vysvětlují?
proč zůstáváme hříšníky, když
celá lidská rasa byla vyhlazena
a zachránila se pouze
jedna větev, jedna rodina, dvě čisté osoby
proč i po těchto čistých osobách zůstáváme hříšníky?
ano, na tuto otázku by měli odpovědět teologové, protože, samozřejmě, když ten prvotní hřích nebyl
tak tady není žádný hříšník...
ta první část otázky přináší velmi zajímavý náhled...
pokud to s tím Noemem se bere jako normální příběh
Noe pochází z adamů, je potomkem Adama a Evy
a pokud Adam a Eva spáchali prvotní hřích, tak je poskvrněn, tečka.
a pak se říká, že to byl čistý a spravedlivý člověk
a v hebrejštině čistý a spravedlivý člověk znamenalo čistý z fenotypového a genotypového hlediska
takto v etiopské knize Henochově, když se mluví o Noemově narození
etiopská kniha Henochova je pro nás apokryfní
pro koptské křesťany je kanonická
se píše, že když jeho otec Lámech ho uviděl
podívá se na něj, vidí běloučkou kůži
ryšavé vlásky
velké a jasné oči, že jakoby svítili
a okamžitě zvolá: to ale není můj syn, to je syn tam těch
a žádá vysvětlení
čili jde za Matúšelachem, svým otcem, Metuzalémem, který jde za Henochem
což byl ten, který odešel s...
a žádá vysvětlení, a ta vysvětlení ho uklidní
pro Lámecha je ale jasné, že Noe je implantace tam těch, je to syn tam těch
a skutečně se tam říká, že skrze Noeho se obnovuje čistota
byla to ale čistota genotypová a fenotypová
protože ta potopa, kterou způsobili, to totiž asi nebyla ta velká potopa...
doby 9-10 tisíc př. Kr., ale byla to místní povodeň
která měla vyhladit všechny potomky toho smíšení
k němuž došlo po 6. kap. Genesis
ano, už jsem to dořekl
ve smyslu, že
pokud se v rámci té skupiny řekne, že tady to je Dvojče
instinktivně všichni pochopíme, že to je dvojče Ježíše
pokud to je Ježíšovo dvojče, a pokud Ježíš je plodem implantace
ta implantace, přesně jako v případě Jákoba a Ezaua
mohla udělat dvojčata
z nichž Ježíš byl počat jako první, čili byl předvybrán
úplně stejně jako Jákob
na kříži nikdo neumřel
pane profesore
...
krátká otázka...
když se mluví o starém zákoně
mluví se o technologii dopravy, technologii války, technologii přenosu
je ale možné, že z archeologického hlediska
se nenašel žádný fragment něčeho z tady toho?
dvě možné odpovědi
první: představme si
že tady ti se sem dostali s určitým počtem prostředků
samozřemě se sem dostali s omezeným počtem prostředků, to nebyla celá invaze
to že na celé planetě
nenecházíme zbytky 50-60-70 prostředků
je podle mě statistický normál
ok? to je jako kdybyste chtěli najít zbytky 70-80 kamionů, které byly po celé planetě
druhá možná odpověď: tady se dovolávám díla Jima Marse
což je velikán kontroinformací, publikuje ho vydavatel New York Times
který říká, že se toho našlo hodně, ale všechno to je zavřené
na některých místech, např. ve Smithsonově institutu
v jehož depozitářích je to, co se nesmí vědět
ok?
a pokud se chcete dozvědět víc, můžete si přečíst knihy Marca Pizuttiho
Scoperte archeologiche non autorizzate
kde toho také hodně najdete
jenom se o tom nemluví
já mám ve svých poznámkách jeden dopis od jednoho oficiálního archeologa
který mně píše: já když jsem se dal na akademickou dráhu, tak jsem si myslel, že se tam hledá pravda
nemohu říct, kdo to je, protože...
ale on říká: ne, tady je celá řada věcí, o nichž se nesmí mluvit
běda, prostě se nesmí
nesmí se, tak to tam je napsané... takže...
Mauro... Mauro kde?
aha, tady
potřeboval bych tvůj komentář nebo vysvětlení
jednoho úryvku starého zákona
který se zdá, podle toho, co jsi nás tyto roky naučil
že byl napsán po novém zákoně a pak vecpán do toho starého
mluvím o 2. Makabejské knize
kap. 7, verš 9 a také 28
mluví se tam o příběhu 7 bratrů...
kteří jsou zajatí... a je jim řečeno
zvolte si pokrm z masa, což měli zakázáno
nebo vás umučíme a zabijeme
a oni si každý zvolí mučení, než aby zradili Mojžíšův zákon
a jsou si jisti, že budou vzkříšeni a věčně žít, Ježíš ještě nebyl, Pavel ještě nebyl
takže, tady ta jistota ve věčný život, ve vzříšení, odkud to vzali?
...
a je tam dokonce matka, která když myslím zůstane poslední syn
tak mu říká: pevně se drž své víry v toho Boha, který stvořil všechno z ničeho
takže tam dokonce je tady ten koncept stvoření z ničeho
skutečně Makabejské knihy nejsou židovským kánonem příjímány
protože jsou plodem řeckého helénistického myšlení
ale odkud se to tam bere? z platonismu a novoplatonismu
ale představa posmrtného života, když...
z duchovních představ, s nimiž se pracovalo v helénistickém myšlení
mohlo to být napsáno potom, po Ježíšovi?
po svatém Pavlovi a tam vloženo? buď jak buď, bylo to napsáno v rozkvětu helénistického období
ostatně i ta jména těch protagonistů jsou jména řecká
přímo ta jména těch protagonistů jsou jména řecká
takže myšlenka, že knihy starého zákona byly napsány před Ježíšem
a ty nového po Ježíšovi, může být scestná?
mohlo tam dojít k nějakému promíchání? třeba kniha Moudrosti
která není součástí židovského kánonu
někteří badatelé říkají, že byla dokončena v 1. stol. po Kr.
zajímavé je to
že podle doktríny celý starý zákon není nic jiného než příprava na příchod mesiáše
kniha Moudrosti, která zcela jistě byla sepsána pár let před Kristem
a podle některých byla dokončena po Ježíšově smrti
o Kristu nemluví
to je jako kdybych udělal veškerou přípravu, a když pak přijde...
už o něm nic nevím
starý a nový zákon to jsou opravdu dvě rozdílné věci
ty knihy skutečně nejsou přijímány
protože jednak jsou plodem řeckého myšlení, protože obsahují koncepty které do židovského myšlení nepatří
třebaže v židovském myšlení byly spory mezi farizei
a saducei, protože farizeové věřili v posmrtný život a saduceové ne
a saduceové to byly vysoké kněžské kasty, ti říkali že po smrti není nic
ano? takže trochu jsem už o tom mluvil předtím, v hebrejském světě se můžeme setkat se všemi možnými protimluvy
to je jejich bohatství, a vlastně
v knize Kohelet
3,19
se vskutku píše, že úděl lidí je stejný jako úděl zvířat, jako umírají jedni, tak umírají druzí
jedni i druzí mají stejný dech života
aniž by člověk měl něco víc než zvíře
jedni i druzí jsou marnost, všichni odcházejí na stejné místo
jedni i druzí pocházejí z prachu a jedni i druzí se navracejí do prachu
toto se píše v bibli, to já ale nevím jestli to je pravda
ne? takže kdo říká že existuje duše atd. řekne: kdo napsal Kohelet, o němž nevíme kdo to byl
nic nevěděl, ok, vezmeme na vědomí, že nic nevěděl, to se tam ale píše
pak klidně můžeme říct, že to byl chudák, který nevěřil v duši
ok, ale je to v biblickém kánonu
řecké přehodnocení?
jaká ale?
ne, v té Makabejské, to si nemyslím
ano, teoreticky, tam je ale příběh o vzpouře
proti těm zvykům vynucovaným proti židovské tradici, ano, teoreticky ano, ale...
s určitostí bych to neříkal...
dobrý den
Vy stále mluvíte o doslovném výkladu bible
ráda bych věděla, co si myslíte
o ezoterickém, numerologickém výkladu bible, který předkládá třeba Arie Ben Nun
čili pokud jde o kabalu
chcete, abych si udělal dalších pár tisíc nepřátel, co?
kabalistické myšlení je plodem sefardských Židů, čili středověkých španělských Židů
a jedná se o čtení pomocí mystického klíče
uvědomme si
že oni měli absolutní potřebu
nedat pochopit, že bible říká, že konečným zaslíbením je to, že Židé budou vládnout nade všemi
takže vypracování mystické, mysteriózní četby, sloužilo
sloužilo k tomu, aby to bylo akceptovatelné
a aby předešli riziku, že budou úplně vyhlazeni, k čemuž by přirozeně došlo
ok? prosím
promiň Mauro, Zecharia Sitchin
...byl hodně pronásledován, za věci o anunnacích
bla
mluví se tam o planetě X, co máš k tomu ty?
kdo je z X? mluví o ní Zecharia Sitchin...
jo, o Nibiru, ale nepochopil jsem otázku
co o tom víš ty?
...ne ne ne, já nevím nic víc než co se píše, já patřím mezi ty, co čekají na něco konkrétního
protože i NASA...
existence nebo neexistence Nibiru nezmění v mé práci ani jednu čárku
takže když ji jednoho dne objeví, já řeknu: ok
když se jednoho dne zjistí, že neexistuje, já řeknu: ok
to je jako opravdu moje jasná odpoveď
já se tím vlastně ani nezabývám...
...čekám až ti, co ji hledají, řeknou něco konkrétního
promiň, řekl jsi, že Ježíš neumřel na kříži, dokonce že na kříži neumřel nikdo
to dedukuješ z něčeho, co se píše, nebo to je tvoje...
z evangelických úryvků
a to?
ve smyslu, že
jedna část toho příběhu
když mu dají čichnout tzv. napuštěnou houbu
tak on měl přesně opačnou reakci, než jaká by se očekávala
když někdo vdechne ocet
tak se na chvíli probere, zatímco on okamžitě vydechne naposledy
takže co mu dali čichnout?
...udělali to přesně způsobem, aby se s ním nestalo to, co se dělalo všem
aby mu zlomili nohy, protože v té chvíli by ho už nezachránili
pak ho vezmou, sejmou ho
pokud jde o propíchnutí boku, tak existují lékařské studie, které přímo...
prostě že to sloužilo k tomu, aby nemohlo dojít ke smrti udušením
pak ho dají do hrobu
vůně a masti použité k ošetření jeho těla byly ty, co se používali k ošetřování zraněných ve válce
ženy ho jdou navštívit za nedělního úsvitu
takže, do hrobu ho dali nějak v 17-18 hod. v pátek
ty ženy tam jdou kolem 5-6 ráno v neděli, maximálně uběhlo 36 hodin, a ne 3 dny
hrob už je prázdný, a on tam už není
takže jak dlouho tam byl uvnitř, to nikdo neví
takže pravděpodobně po pár hodinách ho vytáhli ven
pamatujme, že se o něj zajímaly důležité osobnosti synedrionu
čili vysoké kněžské kasty, které byly na jeho straně
přesně
takže byli na jeho straně
a ti patřili ke skupině
pakliže on skutečně byl židovským, protiřímským mesianistickým kazatelem
ke skupině, která
pracovala ve skrytu, dokonce bez vědomí těch 12, kteří byli dáni do první linie
čili těch, co všichni znali
takže, je tady celá řada věcí
které naznačují, že tam zřejmě zasáhly ty šedé eminence, které nicméně byly v kontaktu
s římským světem, a podařilo se jim ho dostat dolů zaživa
protože, taková úvaha, a to se ptám jak Biglina, tak Baccariniho
...je tady, ne?
a ta úvaha je tady ta:
bible nemluví o bohu, o tom jsem přesvědčen
bla bla
sumeroakkadské texty, z toho, co jsem četl, nemluví o bohu
ve smyslu, jak ho chápeme my, atd.
ve smyslu všemohoucího boha atd.
...zatímco ve védách je představa boha, jak ho chápeme my, čili absolutního boha
a bohové jsou pouze
zpodobněním toho absolutního boha, chtěl jsem se zeptat
co si tady o tom myslíte?
vás obou, děkuji... odpověz ty, já jsem mluvil až doteď
pokud jde o védské bohy, indické bohy
je tam nejvyšší bytost a jednotlivá božstva nebyla ani tak
emanacemi, ale byli to bytosti
byli to fyzické bytosti, které mohly umřít, byla to vtělení božstva
která jako Krišna mohla žít dlouho
ale pak následkem bitvy, stáří atd. mohla zemřít
božstvo, to je něco, co není dosažitelné
něco imanentního, ale nedosažitelného, spíše to byl nějaký koncept
který byl tak vzdálen, že zůstával takovým...
bla
tam není znázornění... Brahma, který je považován za nejvyšší bytost, byl nejvyšším božstvem, které bylo...
...Brahma nebyl znázorňován
a všechna ostatní božstva byla manifestací jeho ideje
takže, rád bych... Giuseppe...
obvykle se představuje na začátku
...ale raději pozdě než nikdy
takže, tady to je Giuseppe, s ním jsme zorganizovali tuto malou konferenci
chceme poděkovat
řečníkům...
bla bla
bla
nekonečně děkuji
nekonečně děkuji Mauru Biglinovi...
a všem vám...
doufám, že v každém z nás tato vystoupení naleznou úrodnou půdu
a že nám pomohou pozvednout naše uvědomění
...
a dáme vám vědět, jakmile zorganizujeme další event
díky všem, díky

Prednáška 2017

https://youtu.be/hMWuvx5b84k

MOST MEZI SVĚTY
takže, přátelé vám tady vykládali
o podmíněnostech atd. takže hned na to navážeme
a trochu obměníme téma
předpokládejme, že jsme...
říkalo se tady, že jedním z nejsilnějších nástrojů podmíněnosti je náboženství
my jsme ale opravdu všichni plodem drezúry
neustálé drezúry, přesné a velmi účinné
udělejme příklad: budeme předpokládat, že jsem jedno embryo
v pěkném břichu na ostrově Kypr... není slyšet?
takže, říkal jsem, že jsem tam to emryo
v pěkném břichu na ostrově Kypr, který je zčásti Turecký a zčásti Řecký
a toto pěkné břicho cestuje
a já se ho rozhodnu opustit pár metrů od hranic
a jsem teď na Řecké straně, takže se narodím tam
je mně dána žlutá ušní značka, jako nějaké krávě, podle které "jsi Řek"
máš tento jazyk, tuto historii, máš tyto zvyklosti, máš tyto tradice
máš tyto hodnoty, máš toto náboženství
a jednoho dne po tobě může být chtěno, abys bojoval proti tam těm
jsem stále to stejné embryo
s narozením si ještě pár metrů počkám
narodím se o 4 metry dál
dostanu zelenou vysačku
je mně řečeno ty jsi Turek, ty máš tento jazyk, toto náboženství
máš tyto zvyky, tyto tradice, tuto historii a tyto hodnoty
a, když se narodím na jedné straně, jsem drezúrován k tomu, aby ze mě byl Řek
a když se narodím na druhé straně, jsem drezúrován k tomu, abych byl Turek
jsem ale drezúrován tak dobře, že jsem potom přesvědčen o tom, že jsem Turek nebo Řek
stejně jako jsem teď přesvědčen o tom, že jsem Ital
kdybych se ale narodil o kousek dál, než jsem se narodil
byl bych teď absolutně přesvědčen o tom, že jsem Francouz
to je výsledek drezúry, protože já nejsem ani Řek ani Ital ani Turek
já, jako my všichni, jsem DNA
které se rodí s nějakými potenciálními možnostmi, a pak je z něj uděláno "něco"
je strčeno do nějaké ohrádky
protože právě v ohrádkách jsou lidé drženi pod kontrolou
ne? obzvláště, když ty ohrádky pak jsou stavěny proti sobě, jedna proti druhé
a taková je skutečnost, ať se nám líbí nebo ne
my jsme takový druh, který je drezúrován, stejně jako my drezúrujeme svá štěňátka
stejně jako když se mluví o
o bohu lásky
jehož, to říkám narovinu, nejsem následovníkem
takto mohu svobodně milovat koho chci a koho ne
ve smyslu, že ti co jsou následovníky boha lásky, mají povinnost milovat všechny
povinně
vlastně musejí milovat především ty, jež by s velkou chutí nenáviděli
já jsem ale svobodný, mám rád koho chci
nedokážu nenávidět, protože to je slovo, které neznám...
mohu si alespoň vybírat
nám je ale říkáno, že máme všechny považovat za bratry
pak ale žijeme ve společnosti, té stejné
v níž se říká, že když se chceš stát šéfem
tak toho druhého musíš obejít, protože jinak tě obejde on
takže žijeme ve schizofrenické společnosti
všichni bratři, ale jeden proti druhému
vy smyslu, že jsme sociální zvířata... pak se dostaneme k bibli, nebojte
my jsme vynucenými společenskými živočichy
ti ostatní živočichové jsou společenskými díky genetické struktuře
my jsme vynucenými společenskými živočichy, protože pokud nejsme pospolu, tak nás příroda zabíjí
takže musíme být pospolu, musíme být spojeni, alespoň ve skupinách
vynuceně... opakuji...
když vezmete dva psy a dáte je do prázdného vlakového vagónu
ti dva psi se přiblíží a očichají
když dáte dva lidi do prázdného vagónu, tak si jeden sedne tam
a druhý na opačný konec
když přistoupí třetí, tak si sedne někde uprostřed
a když přistoupí čtvrtý, tak si pozorně vybere místo ve stejné vzdálenosti od ostatních
je to tak nebo není?
psi se očichají, my ne
protože my jsme vynucená společenská zvířata
a jsme také drezúrováni k tomu, abychom se stali společenskými zvířaty
a mimochodem drezúrováni ve jménu
obzvláště na Západě, ve jménu jednoho
říkám obzvláště na Západě, protože
to je to co nás zajímá, co nás obklopuje
ve jménu jednoho náboženství
v němž, možná
nikdo z nás... nebo s nímž, to je lepší
možná nikdo z nás nemá co dělat
já nevím jestli někdo z vás je Žid
pokud ale dobře čteme bibli
tak vůbec nestačí být Žid
pokud dobře čteme bibli, tak ta smlouva
nebyla mezi Jahvem, tím domnělým bohem, který naštěstí bohem není, a Židy
ale jedná se o smlouvu mezi Jahvem a rodinou Izraele
jímž je Jákob
Jákobův bratr-dvojče se svými potomky s tou smlouvou nijak nesouvisí
a vlastně měli být vyhlazeni
bratránci Izraelitů, čili potomci Lota, Abrahámova synovce, měli být vyhlazeni
takže jedním z mnoha klišé, na něž jsme navyklí
je že tady jsou Židé a ostatní... ne
je potřeba dávat pozor, protože tu smlouvu udělal s Izraelity
s jednou rodinou, z tísíců Židovských rodin
já vím, co mě tady ty věci stojí, protože
už posledně mně bylo řečeno, že jsem sledován kvůli antisemitismu
takže...
pak, jelikož dělám tam ten příklad s embryem
tak mně říkají, že jsem sovranista
já jsem ani nevěděl že nějaká sovranistická hnutí existují
to jsou ta, podle nichž žádný jednotlivec nesmí být podřizován žádné
žádné pravomoci, ale současně mně ty stejné skupiny říkají
že pracuji pro nový světový řád, což má být nejvyšší řád
naposledy mně namalovali s uniformou nacistického oficíra
protože ze mně chtějí udělat antisemitu
pokud se jim podaří mě obžalovat... víte že tady v Itálii existují
určité zákony o šoa, o revizionismu atd. a tak se mě snaží
některé skupiny, obžalovat, a tak ze mně dělají "něco"
protože všichni jsou navyklí
přemýšlet v ohrádkách
takže když někdo něco řekne, tak tě ihned zařadí do ohrádky
když řekneš něco jiného, tak tě dají do jiné ohrádky
a to dělají, aniž by si uvědomili
že občas jsou tytéž osoby zároveň dávány do odlišných ohrádek
dokonce protikladných ohrádek, které ani nejsou vzájemně kompatibilní
ale budiž
říkám jak to je
já už nějakou dobu studuji texty židovské teologie
např. v jednom z těchto textů publikovaných nakl. Mamash
jsou redigovány výhradně rabíny
se píše, že Berešit, čili Genesis
se také nazývá Knihou o stvoření, ale podstatou toho stvoření
není příběh o horách a údolích, o oceánech a o pouštích
a ani o zvířatech a lidech
je to příběh o zrodu Izraele
lidu, který zdědil určitý úkol od Adama a Havy, čili od Adama a Evy, tečka.
to říkají oni
ono ale stačí si přečíst bibli a pochopí se to
takže, opusťme
tato klišé, tyto myšlenkové pochody, do nichž jsme byli velice šikovně vycvičeni
v nichž se nacházíme
myšlenkové pochody, díky nimž bylo vytvořeno toto náboženství
na základě určitého souboru knih
o nichž ve skutečnosti nic nevíme
nevíme kdo je napsal
nevíme, v zásadě, kdy byly napsány
nevíme jak byly napsány původně
nevíme jak se původně četly
a když toto říkám, tak mám na mysli i nový zákon, ano? pozor, nejenom starý zákon
jako nemysleme si, že ta 4 evangelia byla napsána Matoušem, Markem, Lukášem a Janem, to jako ne
my nevíme kdo je napsal, to nevíme
tradice je připisuje tam těm
existují tisíce kodexů tzv. kanonických evangelií a nejsou 2 stejné
takže my o těch textech nic nevíme
ty texty, mimochodem, a teď mám na mysli hlavně starý zákon
nám jsou kázány jako pravé, jako inspirované bohem
jsou nám kázány těmi, kdo v devadesáti.... když jako opravdu přivřu oči
kdo v 95 % případů neznají jazyk, v němž byly napsány
čili, papež, biskupové, teologové
kněží, katecheté atd. neznají hebrejštinu
a tak kážou na základě překladů
překladů, které se v průběhu let neustále měnily, stále se mění a budou měnit
a tyto překlady nám jsou v kázáních pokaždé servírovány jako pravdivé
čili v tom daném okamžiku máme věřit těm daným věcem
takže, nevíme kdo to napsal, nevíme kdy to bylo napsáno... Izraelští biblisté říkají
profesoři na izraelských židovských univerzitách
říkají, píšou, v naprostém klidu
že jedinou jistotou, kterou máme, je to, že hebrejské texty, které my nyní máme
nejsou stejné jako ty, co byly napsány původně, protože při každém přepisu je pozměňovali
takže jediná jistota, kterou máme, je tady ta
takže my jenom děláme jako, my jenom můžeme dělat jako
takže se musím smát, když si vzpomenu
na ty skupiny protivníků, jak jsem o nich mluvil
protože oni jsou všichni zajedno: ateisté, katoličtí teologové, evangeličtí exegeté
všichni jsou spojeni proti mě
ti všichni mají pravdu
všechno to jsou pravdy, které se jedna od druhé liší
všichni jsou spojeni proti někomu, kdo říká: já pravdu nemám a jen dělám jako
tady to by stálo za to psychologicky a sociologicky analyzovat
oni ale nejsou hloupí
oni nejsou hloupí, protože kdyby náhodou to mé "dělání jako" bylo pravdivé
tak se všichni zhroutí
nezávisle na tom, jaká je pravda, kterou hlásají
to proto...
jejich jediným poutem je být proti Biglinovi, ne?
já s tím problém nemám, já se tím bavím
takže nevíme kdo to napsal, kdy to napsal, jak to napsal, jak se to četlo
je to kázáno někým, kdo nezná jazyk, jímž to bylo napsáno
je tomu absolutně věřeno 1 miliardou a 500 miliony lidí, kteří to nikdy nečetli
je to tak nebo není?
toto je křesťanství
kdybychom mluvili o nějaké sektě mající 300 členů
300, s jedním guruem
který káže na základě nějakého textu, o němž se nic neví
tento guru má nějakých 15 zmocněnců, kteří mu pomáhají šířit jeho poselství
15 zmocněnců, kteří neznají jazyk, v němž byl ten text napsán
a, pak mají 250 věrných, co slepě věří
tomu co říká ten guru a ti zmocněnci
aniž by ten text kdy četli... co bychom si o té sektě pomysleli?
takže, to co si myslíme o té sektě, si pomysleme o křesťanství... nemusíte mně to říkat
pomysleme si to o křesťanství, protože to je úplně to samé
není v tom žádný rozdíl, žádný
už je tady nějaký...?
aha, modrý Fiat 600, šedý Ford Fiesta
jasně, ne že je ukradli, ale je potřeba je přeparkovat
když jsem před 2 měsíci dělal konferenci v Lisabonu, tak tam byl dopis
...měl jsem v Portugalsku několik konferencí
bylo to v centru Lisabonu a když jsem tam přišel, čekal tam na stole zalepený dopis
para ser Mauro Biglino
a já jsem to tam hned nechal přečíst tím moderátorem, co uváděl tu konferenci
psalo se tam: seš satan, seš antikrist, budeš potrestán... ještě ho mám, na památku
příliš hezký, byl napsán ručně
těmi modrými zvýrazňovači, jako když je někdo opravdu nasr.....
takže jsem myslel, že už přišel nějaký i sem, ale...
takže, říkal jsem, křesťanství je tady to, s tím se nic nenadělá...
to ještě nesouvisí s překlady, významy, s ničím
to je prostě fakt
jsou dávány věřit texty, o nichž se nic neví
a jsou věřeny těmi, kdo je nikdy nečetli, to je podle mě
dramatické, protože pak jsou považovány za pravdivé na základě kázání
až tady třeba za nějakých 2000 let budou dělat vykopávky
tak najdou
tisíce soch někoho přibitého na kříž
ze dřeva, ze železa, z čehokoliv, ze skla, ze sádry... tisíce, tisíce
pak udělají historické výzkumy a zjistí, jak nyní
že jisté důkazy... tady pozor
jisté důkazy jeho historické existence neexistují
to říkám s klidem, protože já patřím mezi ty, co se domnívají že ten člověk fyzicky existoval
takže já jeho existenci nepopírám
když se mě ale zeptáte: jak to víš že existoval? já vám řeknu
dělám jako že existoval, protože pokud existoval, tak se tím vysvětluje řada věcí
ale důkazy o jeho existenci vám nejsem stavu dát
a nikdo není schopen vám je dát
takže najdou tady to
a řeknou: oni ucívali někoho, o němž se ale neví, nejsou jistoty, zda existoval nebo ne
pak najdou miliony, miliony sošek, obrázků
v uvozovkách prostředních božstev
čili svatých
a řeknou: tady ti
krom toho, že se modlili tam k tomu, který měl být synem boha
synem jediného boha
se také modlili ke všem těmto prostředním božstvům
...po nichž žádali milost, přízeň, přímluvu
žádali o přímluvu u...
velkého šéfa
je mi někdo schopen vysvětlit, přesvědčivě ale
rozdíl mezi soškou padre Pia na nočním stolku
a soškami Lárů a Penátů, jež na nočních stolcích měli staří Římané?
přesvědčivě ale... vysvětlit
žádný rozdíl
říká se: Lárové a Penáti byli považováni za jejich předky
když ale jsme na pohřbu, copak farář neříká
modleme se za naše zemřelé?
a žádáme naše zemřelé aby za nás orodovali u boha
jaký v tom je rozdíl, oproti římským Lárům a Penátům?
žádný, žádný
za 2000 let řeknou: křesťanství byla idolatrie
bez jakýchkoliv pochyb
pokud použijí na křesťanství
stejné kritické, exegetické kategorie, jež současné křesťanství používá
na tzv. pohanská náboženství, křesťanství je idolatrické náboženství
s tím se nic nenadělá
řeknou také, že tady ten na kříži v jedné chvíli
...řekli že i jeho matka byla božská, to ale později
efezský koncil, takže po několika staletích
řekli že jeho matka byla božská, protože samozřejmě
pokud on byl bůh, jeho matka musela být božská
to ale po několika staletích... pokud ale dobře čteme evangelia
najděte mi někoho, s nímž se v evangeliích zachází hůře než s Marií
s ní špatně zacházel samotný syn
který už ve 12 letech jí říká: co po mě sakra chceš?
dvě facky, ne? nebo to tak není?
teď už se dvě facky nedávají, ale hodí se
je to tak
on tam diskutoval s mistry
to je přesně co dělají všechny dvanáctileté židovské děti při bar/bat micva
čili přechod do dospělosti, tam nedělali nic zvláštního
stejně jako všechny židovské děti, říká se tomu bar/bat micva
stávají se dětmi Zákona, a on měl ten věk a stával se synem Zákona
a za tímto účelem se diskutuje s rabíny, on dělal tady to
a kdykoliv pak jindy zasahuje jeho matka, on ji vždycky odstrkuje
tady to se pak ale samozřejmě nehodilo
tak se z ní udělala Theotokos, Bohorodička
bylo to ale také proto, že církev dobře věděla
že pokud má vzít vyznavače tzv. pohanským kulturám
musela předložit ženské božstvo, protože ženské božstvo měly všecky
kdyby je křesťanství neposkytlo
tak by jen stěží získalo všechny ty věřící
to není jediný důvod, existují samozřejmě další
a stejně tak křesťanství vědělo, že kdyby neposkytlo všechna tato zprostředkující božstva
tak by opět ty věřící nezískalo... faktem ale je
že tzv. pohanské kulty
to dělat mohly
křesťané ne
tam je zákaz pronesený jejich bohem
nikdy si nevytvoříte obraz
a nebudete uctívat žádný obraz
všechny církve jsou rouháním proti tomuto božímu příkazu
všechny církve jsou rouháním proti tomuto božímu příkazu
já vím, že dříve či později mě zastřelí...
takže by se mělo jít s biblí do kostela a říct: pánové všecko pryč
pak si na ospravedlnění tady toho kde co vymysleli
všechno si ale vymysleli, aby to ospravedlnili
protože ten příkaz nikdy nebyl odvolán
s tím se nic nenadělá
obrazy nesmí být uctívány
kdyby ale církev to povolení nedala, tak by si ty věřící opravdu neudržela
církev ale to povolení dala, protože ona dobře ví
že ten bůh, co vám ty obrazy bude účtovat, neexistuje
protože si ho vymysleli oni, takže jsou v klidu
nikdy se nikomu nebudou muset zodpovídat
za všechny ty obrazy, jimiž zaplnili kostely a na nichž vydělávají, protože je také prodávají... chápete?
tady to je naprostý odklon
idolatrie - zakázaná a ekonomicky využívaná
minulou neděli, když... nebo zítra ráno... je dneska sobota?
jo, promiňte, to není žert, já opravdu...
kolikrát vám farář řekl
takže, tento týden, prodali jste všechen svůj majetek?
kolikrát vám to řekl?
a pokud vám to řekl, tak jste mu odpověděli ano nebo ne?
a pokud jste mu odpověděli ne, farář by vám měl říct
takže jako sorry, uděláte to příští týden, protože jinak nemá smysl, abyste příští neděli chodili na mši
evangelium podle Marka
bible Křesťanské rodiny
za Ježíšem přijde jeden mladík a ptá se ho: co mám dělat abych se stal tvým následovníkem? dodržuj přikázání
dodržoval jsem je všechna
kap. 10 verš 17
prosím vás, vždycky si ověřujte to, co vám říkám, když čtu bibli, ok?
všechno si ověřujte, tak budu v klidu
trochu méně jsou v klidu oni, když ověřujete, co říkají oni, já jsem v klidu
takže... všechny ty věci jsem dodržoval už od svého dětství
Ježíš se na něj podíval a řekl: jedno ti ale chybí
jdi, prodej vše co máš a dej to chudým a následuj mě
chybí ti... takže pokud to neuděláš, to že dodržuješ má přikázání nestačí
je to tady, ok?
kolikrát vám to řekli v kostele? nikdy
protože pokud vám začnou říkat toto, okamžitě ztratí... všechny věřící
do minuty... prosím
ne ne, nepochopil jsem to...
jenom ať v tom je nějaký pořádek...
jako otázky mě baví, jen ať v tom je pořádek...
takže, to se tam píše, to řekl syn boha
tak se to říká... ale pro ně to je boží syn
tam se to píše jasně, nejsou v tom pochyby, to není nějaká interpretace
pak, prodej vše co máš a dej to chudým, to není
jak si to myslíme my: jdu, prodám a pak jdu hledat chudé
ti chudí to byli oni, ta skupina
jimž musely být odevzdávány peníze, protože peníze spravovala skupina
u Lukáše 8 čteme
že těch 12 s Ježíšem následovalo mnoho žen
které je tedy následovaly, to veřejné vystupování podle synoptických evangelií trvalo nějaké 3 roky
jelikož za ty 3 roky jediný den nepracovali, a jelikož tam nebyla sociální podpora
a když někdo chtěl jíst, tak musel pracovat
tak se tam píše, že tam byly ty ženy, které je neustále následovaly
a zajišťovaly je svým majetkem
takže se nechávali podporovat dobře situovanými ženami
což samo o sobě není...
je to svobodná volba
pokud se ale Ježíš nechával podporovat dobře situovanými ženami
jaký v tom je rozdíl při porovnání s dnešními guruy, těmi vychytrálky, kteří se nechávají podporovat dobře situovanými ženami?
chápete? Lukáš 8, přečtěte si to
byli vydržováni dobře situovanými ženami
je to tam
v překladech, v biblích Křesťanské rodiny
a když, potom
...když Ježíš odešel
byl tam Petr, co komandoval
a v té skupině, které bychom dnes říkali sekta
tam ten zákon platil
bylo nutné prodat majetek a //peníze// dát do placu, čili dát, jak se říká
ve Skutcích apoštolů, muselo se to dávat k nohám apoštolů
peníze se tedy měly odevzdávat šéfům
protože peníze spravovali šéfové
Ananiáš a Zafira, jedna dvojice
prodali své pole, ale neodevzdali všechny peníze, něco si ponechali
Petr zavolá Ananiáše a říká mu:
pročpak sis myslel, že takhle oklameš ducha?
jak sis to dovolil? a Ananiáš umře
odnesou ho, aby ho pochovali
přijde manželka, a Petr s dokonalými policejními manýry jí říká:
za kolik jste to pole prodali? a ona řekne stejnou cifru, na níž se domluvili s manželem
a on řekne: podívej, ti co odešli pochovat tvého manžela
se hned vrátí a pochovají i tebe
copak to ale nebyla skupina, kde se mělo praktikovat odpuštění 7x7?
neměl říct Ananiášovi: hele
ty jsi prodal... my víme, že sis něco ponechal, podívej...
to není dobré chování, správné by bylo všechno odevzdat, tentokrát ti odpouštím... ne
tam žádné odpuštění nebylo... ten Ananiáš asi dostal infarkt?
měl iktus?
umřel smíchy? anebo, jak říká Porfyrius, zabil ho Petr
a když budete ten úryvek číst, pochopíte, že jediným vysvětlením je, že ho zabil Petr
řeknu vám to hned, aspoň si nepopletu verše
Skutky apoštolů, kapitola 5, od začátku kap. 5
ti dva umřou a
když se vrátí ti co šli pochovat toho manžela, tak naleznout tu ženu už mrtvou
a byl tam jenom Petr a ta žena, Zafira
a Jeroným, což je ten co přeložil bibli do latiny
ve své epištole 109 připomíná tu severitas
říká: ta tvrdost Petra, když zabil Ananiáše a Zafiru
a skutečně ten úryvek, pak ho paní přečte, až to najde
říká, že celá skupina měla strach
tam bylo potřeba dát pochopit: tady se, pánové, dodržují pravidla
všechny peníze musí být odevzdány nám
nemůžete si dělat co chcete
trochu jiný příběh...
a je to právě Petr, kdo před malou chvílí
aby si zachránil život, se dušoval a křivě přísahal že on Ježíše nezná
že není součástí jeho skupiny, pamatujete si tu scénu Ježíšova zatčení, ne?
stále on, ale když šlo o peníze
sprovodí dvě osoby, aby všichni pochopili
čemu je nutné se přizpůsobit
celé to zpracování
tady té zápletky, je zpracování je velmi "moderní"
ve smyslu že tady není rozdíl při porovnání s dnešními sektami
není v tom rozdíl
absolutně
musí se dodržovat pravidla
vím přesně o takových sektách, kde vyžadují i desátek atd.
kde ti členové musejí odevzdávat 10 % hrubého výdělku
ne z čistého, z hrubého
jsou to některé protestantské sekty atd. takže
naštěstí je teď nezabíjejí, když to nedělaj...
nezabíjejí je, protože tady naštěstí jsou laické zákony, které tomu zabraňují
ne náboženské zákony
protože podle náboženských zákonů by je klidně mohli zabít
protože Jahve nechal zabít jenoho, co v sobotu sbíral dřevo
v poušti, nechá ho zabít, říká: vyveďte ho ven a ukamenujte ho
protože mé příkazy se nezpochybňují
a takže celá komunita musí pochopit, jak se věci mají
takže tady to byla norma
to proto nejsem následovníkem boha lásky
protože já tomu moc nevěřím, že to byl bůh lásky, ale...
nemusíte mít obavy, protože
tady to vám přečtu, protože se mě to přímo týká
je to od jednoho univerzitního profesora, je tady celé jméno, je to veřejné
od jednoho profesora neapolské univerzity
který v jednom zveřejněném mailu, kde mluví o mně, píše
že Biglino není nic jiného než magor
čili někdo, kdo pozbyl světlo rozumu
takže tady to, když jsem to uviděl, bylo to sdíleno v některých skupinách
kde je tak asi nějakých 150 členů
já to teď čtu na konferencích, takže už to je přes nějakých 400 tisíc
já ale chci, aby to věděl víc než milion, že Biglino je magor
protože když je Biglino magor, tak jako všichni magoři si může říkat co chce
protože není nic víc osvobozujícího, než že člověk je magor
problém je ale v tom, že když si někdo skutečně myslí že někdo je magor, tak neztrácí čas
dokazováním, že ty věci co říká nejsou pravda... ne? protože když potkáte někoho kdo říká: já jsem Napoleon
kolik minut věnujete historickému bádání, abyste ho přesvědčili o tom, že není Napoleon
kolik minut?
tady ti, co zveřejňují tady ty věci, pracují, ve skupinách, celé dny a noci
ve snaze demontovat to co říká jeden magor
takže...
se tady toho magora bojí
...já mu pomáhám, protože já jsem to od těch 200 čtenářů
dal více než 400 tisícům z mých konferencí
takže mu hodně pomáhám, a dělám to rád...
pak tady samozřejmě jsou další věci
trochu milejší, ale přečtu vám tady jenom jednu
protože tady ta je zajímavá
včera odpoledne jsem byl pozván na turínskou univerzitu
účastnil jsem se tam dvou obhajob z antropologie
byly to magisterské práce
a jejich předmětem byla paleoastronautika
exobiologie, antické kontaktérství
mystéria některých staveb atd.
a tady ti dva, jeden kluk a jedna holka
dostali 110 cum laude
mě docela potěšilo, když jsem při té obhajobě viděl projektované své jméno
trochu husí kůže jsem tam měl... vidět se citovaného v diplomkách
...potěšilo mě, jak některé argumenty se začínají dostávat na akademickou půdu
na podzim vyjde jedna kniha, od jednoho akademika
majícího dokonce specializaci na pařížské Haute École
je to kniha o antickém římském náboženství
a ten cituje Károla Kerényiho... kdo studuje
klasickou kulturu, tak ví, kdo to je, je to jeden z velikánů... a říká, že Károly Kerényi
když probírá římskou religiozitu a také tu židovskou, říká:
je snadné v této formě rozpoznat
určitý typ, který v historii náboženství není pouze římský
v tomto ohledu můžeme přihlédnout k náboženství židovskému
čili porovnat náboženství Římské s tím Izraelitským
což je to, co já dělám v knihách vydaných nakladatelstvím Mondadori
a tento akademik píše:
zdá se nám, že navzdory jasnému a zřetelnému povědomí o nutnosti komparativní analýzy těch dvou systémů
nezdá se, že by ji badatelé udělali
je tady naopak... promiňte, ale tady se to tak píše
jeden platný a odvážný badatel starého zákona, Mauro Biglino
který věnoval celé stránky zkoumání významných paralelních míst
mezi židovským náboženským smýšlením a tím římským
a rozehrál v antickém světě fascinující scénáře
které musejí zpochybnit
některé z nejzaběhlejších jistot západní storiografie
takže jsem opravdu spokojen
že jako magor, z mých úvah...
dosahuji tady toho
otázka je jaká
otázka je ta
jak jsem už říkal, že bible se káže
na základě překladů
překladů, které se neustále mění a stále se měnit budou
překlady ale i pasáží
opravdu velmi velmi významných, velmi velmi závažných
já jsem v těchto letech vícekrát říkal
že ve starém zákoně nejsou proroctví týkající se křesťanského Ježíše
jsou tam věci týkající se židovského mesiáše
což je něco jiného, čili naděje že přijde mesiáš atd. atd. atd.
ale o křesťanském Ježíšovi, tak jak nám pak byl předkládán, tam ale není ani jedno
a já jsem říkal
když najdete některé z těchto domnělých proroctví, udělejte jednu věc
nechte si ho vysvětlit nějakým křesťanským teologem a nějakým Židovským exegetou
dostanete dvě naprosto rozdílná vysvětlení
a pravdu má ten Žid
protože opakuji, Ježíš s tím nijak nesouvisí
když jsem tyto věci říkal, dobře si pamatuji
reakce, napsané
pod konferencemi... ...tady jsou staletí
tradice, která říkají něco, a pak přijde Biglino a všechno změní... ne
já pořád říkám: Biglino nic neobjevuje
nikdy nic neobjevil, Biglino dělá tu nejdebilnější práci na světě
on vám říká: podívejte, tady se píše tady to, tečka. pak si s tím dělejte co chcete
vězte ale, že se tam píše tady to, ne to co se vykládá
takže proroctví, které jistě všichni znáte, týkající se Ježíše Krista, je: Panna počne
a porodí syna, jemuž bude dáno jméno Emanuel... to je v Izaiášovi
Izaiáš je jedna z těch knih, o nichž se neví, kdo je napsal
ok? říká se: jakpak to, on to Izaiáš nenapsal? no to by bylo opravdu příliš hezké...
vědět, že to napsal Izaiáš
vlastně se až do nedávné doby říkalo, že kapitoly od 1 do 39
mu připisujeme proto, že nemáme vážné důvody to popřít
od 40 do 55, o těch víme, že je napsal jiný, jemuž říkáme
obvykle Deutero Izaiáš, který psal 2 století po Izaiášovi
kapitoly od 56 do 66 napsal ještě někdo další
jemuž běžně říkáme Trito Izaiáš, čili třetí Izaiáš
který psal několik desetiletí po tom druhém
toto ještě před pár měsíci
protože před pár měsíci byla zveřejněna jedna studie izraelských biblistů
kteří říkají, že také kapitoly od 33 do 39
už zcela jistě nemohou být Izaiášovi připisovány
ale musejí být posunuty o 2 století později, čili nevíme nic
nevíme nic
chápete?
a na základě tady toho "nevíme nic" říkáme, že Izaiáš předvídal
že nějaká panna má počít
a fakt je ten, že v hebrejštině, to že nějaká panna má počít, nikdy nebylo napsáno
nikdy
v hebrejštině se píše ALMaH
HaRaH
JoLeDeT
almah harah joledet
německá biskupská konference konečně
v roce 2017 rozhodla změnit překlad tohoto verše
a v překladu německých biblí, které teď vycházejí, se píše
stále "panna"... pak ale v poznámce píšou
"alma" ve skutečnosti v hebrejštině neznamená panna, ale mladá dívka... to všichni studovaní vědí
protože panna se hebrejsky řekne betulah, takže když chtěli napsat "panna", napsali" "betulah"
když chtěli napsat mladá dívka, napsali "alma"
takže, "panna" s poznámkou
..."počala"
ne "počne", to teď píšou, "počala"
joledet je participium, a "bude rodit"
takže konečně berou na vědomí skutečnost
že v hebrejské bibli to "počne" nikdy nebylo
protože "arah"
nejenom není sloveso označující budoucnost, ale ani to není sloveso, je to přídavné jméno
a znamená "těhotná"
takže když napsali tento verš, tak tady ta dívka již byla těhotná
a v druhé knize Královské se píše i jméno tady té dívky, víte to?
jmenovala se Abija
to se píše v 2. knize Královské, žádná Madona
byla to manželka krále Ezechiáše, která byla těhotná
...judského krále Achaze, která byla těhotná
a oni doufali, Izraelité té doby, že to dítě
je konečně osvobodí, až se stane králem
z asyrského jařma, do něhož se za judského krále Achaze dostali
mimochodem to dítě bude pojmenováno Ezechiáš, ne Emanuel
aby bylo jasno, takže i tady v tom, to proroctví...
takže
tato mladá dívka, která se jmenovala Abija, byla těhotná
měla rodit, a
oni doufali, že... v bibli se píše toto
ne že nějaká panna někdy v budoucnu počne, ne, to tam není
to v hebrejské bibli není
je to v řecké bibli, v té přeložené do řečtiny
kde je termín parthenos, který... v řečtině se nerozlišuje mezi
mladou dívkou a pannou... oběma se říká parthenos, tak se to může překládat jak chce
a pak tam je sloveso v budoucím čase: exei kai exetai
čili "počne a porodí", to je ale v bibli napsané řecky
která je pro Židy
to říkal vrchní rabín turínské židovské komunity, jak jsme měli to setkání v Miláně
před 600 lidmi, on řekl: ta je pohromou pro lidstvo, ta bible
ta řecká bible, ta je pohromou pro lidsvo, protože tam psali co chtěli
protože to psali Židovští intelektuálové v Alexandrii
z vlastních důvodů, kvůli kulturním rozepřím
s Řeckými intelektuály atd. atd. atd.
ale v hebrejské bibli se píše tady to
takže tady to proroctví tam nikdy nebylo
a teď jak to budou němečtí kněží dělat, když do 31. prosince 2016
kázali tam to proroctví, a teď ho už kázat nemohou?
představme si dva Němce, jeden bude mít v ruce bibli z roku 2015 a druhý z roku 2018
a jeden bude říkat: ne, koukej, tady se to píše taky, že Panna...
a druhý: ne, koukej, tady se to nepíše... píše... nepíše...
chápete? toto jsou základy, na nich se staví absolutní pravda náboženství
mimochodem, pokud jde o absolutní pravdy
pokud se bojíte že skončíte v očistci
protože... jak to říct...
si nejste úplně jistí, že jste byli opravdu hodní hodní hodní
chcete ale zůstat křesťany, chcete zůstat věrní stejnému bohu
chcete zůstat věrní stejnému Ježíši Kristu, staňte se pravoslavnými
protože pro ně očistec neexistuje
čili
římští teologové vymysleli očistec, protože stejně jako peklo a ráj to jsou invence římské teologie
pravoslavní teologové ne
takže pro pravoslavné očistec není
takže, dnes večer to ještě vydržte
zítra ráno přejděte na pravoslaví, a od zítřka už neskončíte v očistci
chcete si být jisti, že nestrávíte věčnost v pekle? staňte se pravoslavnými
protože pro pravoslavné peklo končí s koncem časů
protože všechny duše, které v něm jsou
díky zádušním obětem a modlitbám žijících
se obrátí, a tak když všechno skončí, když nastane poslední soud
všichni budou kajícníky a konvertity
a peklo tak přestane existovat
a tak nestrávíte věčnost v pekle
maximálně tam strávíte nějakou tu chvíli
pokud nechcete věřit
papežským dogmatům, staňte se pravoslavnými
a už nemáte mít povinnost věřit dogmatům papeže
vlastně dokonce... víte že pravoslavné církve papeže nemají
jsou to všechno autokefální církve
ne? všechny mají svého patriarchu, jsou nezávislé
existují ortodoxní patriarchové, kteří současného papeže Františka exkomunikovali
opravdu ho exkomunikovali, za to co říká
chápate? to je úžasný boj mezi všemi těmito následovníky boha lásky
víte že bylo to slavné schizma mezi východní a západní církví
k němuž došlo kvůli tomu filioque, čili kvůli
tomu dodatku, který jedna strana přijímá a druhá ne
ve skutečnosti k tomuto boji došlo kvůli ovládnutí Bulharska... to ale nechme být...
jako vždy tam šlo o peníze
zbytek byl všem putna
a takže, ta Panna tam není
je tady ještě něco, co ve starém zákoně není
co ale je strukturální součástí systému kontroly, z něhož jsme vyšli
a tím je koncept prvotního hříchu
koncept prvotního hříchu, podle kterého se všichni rodíme hříšníky, všichni se rodíme pošpiněnými
že smrt přišla do světa z důvodu prvotního hříchu...
kvůli té neposlušnosti Adama a Evy
a že tedy tím, že se všichni rodíme
hříšníky
potřebujeme prostředníky, aby nás navrátili
do dobrých vztahů s Otcem, a abychom obdrželi věčný život
čili aby nám byl odňat tady ten krutý následek skvrny
když jsme mluvili tam v Miláně... mimochodem jsem vám chtěl říct
existuje...
celé toto setkání bylo přepsáno
a můžete si to zdarma stáhnout ze stránek nakl. Uno Editori
je to 123 stran, je to kniha zdarma, stáhněte si to
je tam všechno, to 4hodinové setkání, které jsem udělal s
jedním katolickým teologem, jedním pravoslavným biskupem
jedním z nejvýznamnějších italských biblistů, valdéským dr. Garronem
a vrchním rabínem turínské židovské komunity
bylo to v Miláně před 600 lidmi, trvalo to 4 hodiny
všechno je slovo po slovu přepsáno, stáhněte si to zdarma a je to
když se tam mluvilo o prvotním hříchu
první, kdo od moderátorky obdržel tu otázku, byl
dr. Ariel Di Porto, čili vrchní rabín, který řekl:
mám trochu problém o tom mluvit, protože se nechci dotknout citlivosti ostatních
protože koncept prvotního hříchu v židovském světě není
a protože měl vedle sebe katolíka, pravoslavného a protestanta
tak řekl: nechci se dotknout citlivosti nikoho
co ale řekl protestant?
ten protestant, to je někdo, kdo podepisuje slovníky, ok?
ten kdo připravuje slovníky biblické hebrejštiny a aramejštiny
jeden z předních italských biblistů
koncept prvotního hříchu byl zaveden Pavlem... což je ten, kdo vymyslel křesťanství
v dopise římanům, v kap. 5, tam zavádí tento koncept
poslouchejte, co říká valdéský biblista
mezi Genesis 3... což má být
vyprávění o neposlušnosti, čili o hříchu
a Římanům 5
kde apoštol Pavel říká, že skrze člověka do světa vstoupila smrt
evidentně není souvislost
a vlastně, když čteme Pavla, můžeme si klást otázku, kde na tu myšlenku přišel?
kde na tu myšlenku přišel? a vy nám to servírujete už staletí
kdybych něco takového řekl já, tak to by bylo...
to říká jeden z nejvýznamnějších italských biblistů
co říká katolický profesor teologie?
s nímž jsem se setkal ještě jednou v Turíně na knižním veletrhu, udělali jsme ještě jedno setkání
ve dvou, trvalo 1 hodinu
v jednom stánku
a on na konci toho hodinového setkání řekl: tady ta setkání by ale měla trvat
celý víkend
takže, on říká: já bych oddělil ten koncept, od klanového konceptu hříchu
že pokud rodiče zhřešili, děti toho nesou následky
něco takového je, podle mě, to říká on, v novém zákoně široce popřeno
třebaže, bohužel, to bylo široce využíváno v teologii
já vám přísahám, že při tom setkání jsem si několikrát říkal: co tady jako já dělám?
co tady jako dělám? prvotní hřích tam není
když si vezmete Jeruzalémskou bibli
tak se v poznámkovém aparátu dočtete, že prvotní hřích neexistuje
není tam, to se dočtete v poznámkách
takže to není výmysl magora
při četbě bible se pochopí, že to tam není, když to ale říká magor, tak to samozřejmě nemá žádnou váhu
když to říkají tam ti pánové, tak to už něco začíná znamenat
pokud ale prvotní hřích neexistuje
1854
Pius IX. vyhlásí dogma o neposkvrněném početí
dogma o neposkvrněném početí, to neznamená že Madona počala Ježíše bez té odporné věci
jíž je pohlavní styk... pak si o tom něco řekneme
něco si pak o tom řekneme
to znamená, že Madona je jediná lidská bytost
narozená bez poskvrny prvotního hříchu
čili že ona byla počata jako immaculata
pokud ale prvotní hřích neexistuje?
co to dogma dogmatizuje?
nic, fake
protože se všichni rodíme bez poskvrny prvotního hříchu, všichni
takže to dogma nedogmatizuje nic
1858
Bernardeta Soubirous v massabiellské jeskyni spatří Tam tu
Tam tu, to není můj termín, tak to řekla Bernardeta Soubirous
která ji tak vždy nazývá, v pyrenejském kodexu... kodexu...
v pyrenejském dialektu jí říkala Aquerò
což znamená Tam ta, pak se z Tam té stala Madona, když se toho celého zmocnila církev
takže Tam ta, Aquerò, jaká to náhodička
přijde a řekne: já jsem neposkvrněné početí
pokud ale Tam ta byla Madona, tak věděla jak se ty věci mají?
a pokud to nebyla Madona, tak co jí vložili do úst a ona to nikdy neřekla?
ale sloužilo to římské církvi aby doložila dogma, které vyhlásila před 4 roky
s tím se nic moc nenadělá
nic se nenadělá, když se uvažuje jako magor, tak ty věci vyplouvají napovrch
protože rozum ten máme všichni
...
je potřeba se ptát, proč papežové raději jezdí do Fatimy než do Lurd
ok... pak když bude čas, tak si k tomu něco řekneme
...ok, takže
pokud tady ta věc s prvotním hříchem není
a pokud, jak je evidentní
Jahve naštěstí není bůh, všemohoucí, transcendentní, stvořitel nebes a Země
a v bibli vlastně ani není sloveso mající význam stvořit z ničeho, není tam
v bibli, ten termín "olam", který je překládán jako "věčnost", to se dokonce píše ve slovnících
slovnících podepisovaných tím valdéským otcem... otcem.. promiňte
tím valdéským pastorem, o němž jsem už mluvil
a v těch slovnících se píše
nepřekládat jako "věčnost"
nepřekládat jako "věčnost", a vy to vždycky najdete přeložené jako věčnost
proč? protože jelikož teologie ustanovila, že bible musí mluvit o bohu
a teologie ustanovila že bůh musí být věčný
tak se ta věčnost někam musela vsunout
ale ve slovnících se píše: nepřekládat jako věčnost
vy ale ten termín vždycky nacházíte přeložený jako věčnost
takže pokud tady tady ty všecky věci nejsou
není tam to všemohoucí... tady to si poslechněte
má tady někdo bibli?
myslím jako na kontrolu...
...vezměme si Genesis 17
protože nejlepší je ihned si to ověřovat v biblích
můžeme přečíst verš první?
bla bla bla
takže, tam se píše, že když měl Abrahám 99 let
Pán... svědkové Jehovovi to překládají jako Jehova, a to je v pořádku
se mu zjevil a řekl mu: já jsem Všemohoucí Bůh... tady to je Jeruzalémská bible
v poznámkách se píše, že překlad "všemohoucí" není přesný
v nejlepším možném případě to znamená Pán stepy
Jeruzalémská bible, dominikánská exegeze
Pán stepy... jako já chápu
že kdyby církev vydávala bible, kde bude Pán stepy
a věřící to budou číst, tak si položí nějakou otázku
je to ale ten nejkoherentnější překlad
protože když čteme celou tu biblickou omáčku, tak vidíme
že Jemu bylo právě přiděleno to území, negevská step
takže když tam je Pán stepy, tak to je správné, je to pravda
takže, není tam všemohoucí, není tam sloveso ve významu stvořit
není tam termín označující věčnost
není tam prvotní hřích
takže, když se vrátíme k postavě Krista
čí to je syn?
kdo ho sem poslal? a kvůli čemu?
protože tady nelze říct: ok, teď jsme pochopili, že starý zákon je tam to...
ale ten nový... ne
ten nový, tak jak nám byl předkládán, existuje
jenom tehdy, pokud je pravda to, co nám bylo říkáno o starém zákonu
pokud ale to, co nám je říkáno o starém zákonu, není pravda
ten nový musí být celý zpochybněn
protože tam není odesílatel, není tam motiv
s tím se nic nenadělá
není tam odesílatel a není tam motiv
protože on nepřišel osvobodit člověka
od smrti zapříčiněné prvotním hříchem, protože prvotní hřích tam není
protože smrt na Zemi byla a umírali všichni, umírala zvířata, umírali i adamové, to není důsledek nějaké viny
na Zemi umírá vše živé, smrt, to není nějaká vina člověka
takže co sem přišel dělat? pokud sem on přišel
přišel sem vykonat určitý úkol
židovského mesiáše
čili toho, kdo měl osvobodit Izrael z cizího jařma, protože to je
úkol židovského mesiáše
a to se lidstva netýká, absolutně ne
bible se nikdy netýká lidstva
když si pozorně přečtete
celý nový zákon, zjistíte, že Ježíš říká
já neprosím za svět, já prosím za vás... tzn. za ty své
za mé přátele, co vykonáváte mé příkazy
je se nemodlím za svět
přečtěte si to ale, přečtěte si to
protože to jsou ty věci, které se nikdy neříkají, ale on to říká: já neprosím za svět
takže, on sem přišel kvůli Izraelskému domu
a
církev nám říká, že se narodil z panny
v prvních staletích
v raném křesťanství
a tady, pokud chcete, přečtete si Justinovy Apologie
od svatého mučedníka Justina, otce církve
který když píše císaři Antoniu Piu
tak mu říká:
proč se ale tak navážíte do nás, co uctíváme tam toho?
když tam ten, co ho uctíváme, je přesně stejný jako ti vaši
uděláme to takhle... tady to jsou ty Apologie
nakladatelství Paoline
takže to není nějaké ateistické nakladatelství
říká: všichni spisovatelé milující boha otce, jak lidé, tak bohové
když pak, jak jsme tvrdili výše, tvrdíme, že Ježíš se zrodil bohem
jako logos
samotného boha
je to ale společné vašemu
způsobu myšlení, když jasně říkáte, že Hermés je logem Dia, je to stejné, není v tom rozdíl
kdyby nám pak někdo vyčítal to, že byl ukřižován
ale i to je společné Diovým synům vyjmenovým výše
když pak říkáme, že byl zrozen pannou, tak i tady to je prvek, který je společný s Perseem
když tvrdíme, že uzdravil kulhavé a ochrnuté, nešťastné od narození
že vzkřísil mrtvé, i toto tvrzení se shoduje s tím, co vaše tradice přičítá Asklépiovi
říká: mezi tím naším a těmi vašemi není žádný rozdíl
proč se do nás navážíte? toto je otec církve
toto je jeden otec církve
chápete? co se myslelo v prvních křesťanských staletích?
všechno jen ne jedinečnost Ježíše Krista
ty knihy už nějakou dobu s sebou nosím, ještě jsem je nikdy nepoužil, dnes ale...
Celsus
...pokud ale my máme nazývat božímy syny všechny ty, jimž jsou připisovány ty stejné věci, které jsou připisovány jemu
tak všichni ti, kdo z lidského těla vyhánějí démony
dechem léčí nemoci a vyvolávají duše
kdo nechávají zhmotňovat opulentní hostiny a překypující stoly
takže když dělají tady ty věci, chceš nám dát věřit, že to jsou synové boha?
dělají stejné věci jako dělá ten váš
Celsus
mluvil jsem o tom předtím s jednou paní... támhle, jak se hlásí
Celsus byl proti křesťanům, ok?
zatímco Justin Mučedník byl otec církve
ten psal ve prospěch křesťanů
chápete?
v jiné knize, v úvodu, jeden teolog, Sergio Quinzio
píše něco opravdu pěkného... když mluví o Julianovi Apostatovy, římském císařovi atd.
teolog Sergio Quinzio říká:
přirovnává Apostatu k Janu Pavlu II.
a v působení obou rozponává zoufalý pokus uchovat při životě
náboženství, které je již odsouzeno k zániku
Julianus Apostata pokud jde o římské náboženství
Jan Pavel II. pokud jde o katolicismus
to říká teolog Sergio Quinzio
píše to
takže, ty věci co nám jsou od začátku vykládány
jsou jiné... my stojíme před příběhem
který musíme považovat za absolutně pravdivý, a když věříme, že je pravdivý
tak jsme inteligentní a zbožní věřící
je tady nějaký bůh, který je tam
tam nahoře
v jedné chvíli se rozhodne a udělá vesmír
protože
měl potřebu něco milovat, něco udělat, udělá vesmír
už tady by to mělo skončit, protože bůh před vesmírem, a bůh po vesmíru
znamená že předtím nemá něco co potom má, takže v tom okamžiku končí být bohem
do toho se ale nebudeme pouštět, budeme dělat jako, že je stále bohem
uplyne několik miliard let, a pak řekne:
rozhodnu se udělat nějaké stvoření, které mě bude milovat a které mně bude sloužit
a udělá člověka
pak se podíváme, jak ho udělá, a co říká i ten katolický teolog
udělá člověka... a řekne: dám mu ale nějaká pravidla
dám mu nějaká pravidla a samozřejmě, když je nedodrží, tak ho potrestám
já ho stvořím nesmrtelným, když pak ale nedodrží ta pravidla, tak ho tvrdě potrestám
samozřejmě když to je vševědoucí bůh, tak už ví že je nedodrží, jinak jaký to je vševědoucí bůh
a on je nedodrží a On ho udělá smrtelným
přejdou tisíce let, umřou miliony lidí a On řekne: teď ale
chci dát člověku možnost návratu, aby se stal nesmrtelným... jak to udělám?
pošlu dolů svého Syna
vlastně ani nevím, jestli o něm předtím věděl, nebo ne... pošlu dolů Syna
jak ho tam dolů pošlu?
pošlu ho tam jako Ducha, jako třetí část mně
který otěhotní jednu dívku tak, aby zůstala pannou
a která zůstane pannou i po porodu, protože jelikož v řeckých příbězích
tam bylo fůra panenských porodů, tak by to nevypadalo dobře, kdyby se tady ten nenarodil z panny
a tak se narodí z jedné panny... pak řekne:
ten lid, k němuž ho pošlu, jež je jeho, ho vezme, zmasakruje ho
zabije ho, já zasáhnu, nechám ho vzkřísit
a díky tady tomu masakru dám celému lidstvu možnost návratu žít věčný život
když ale budou chtít být opravdu důslední, tak i potom musí jíst maso mého Syna
toto je příběh
kterému máme věřit, a když tomuto příběhu věříme
jsme inteligentní a zbožní věřící
protože to je logický příběh, který dává smysl
když někdo řekne: podívejte, ten vesmír možná
je obýván dalšími bytostmi, a všechny staré texty o nich mluví, tak seš debil
taková je realita
to první je příběh plný smyslu
s tím druhým seš debil
a jak se ten Ježíš narodil?
narodí se poté, co jeden gabriel
jeden gabriel... proč říkám jeden gabriel?
protože grabriel není jméno nějakého individua
gabriel je v hebrejštině "gever nějakého ela", je to funkční označení
označuje někoho, kdo vykonává určitý úkol... někoho, kdo vykonává
úkol jménem některého ela, čili pro někoho z elohimů
tak tomu je ve starém zákoně, kde gabriel je definován "iš", čili mužský jedinec
bez jakýchkoliv pochyb... v knize Daniel
je: viděl jsem přicházet jednoho iše, když přichází gabriel
a v biblích, co máte doma, se píše, že s lehkostí přiletěl
v doslovně přeložených hebrejských biblích
se všemi těmi slovníky hebrejské etymologie atd. atd. atd. se píše
jasně, že přišel vyčerpáním unaven
když budete chtít, tak vám dám všechny ty verše, můžete si to překontrolovat
takže tady ten iš přišel za Danielem vyčerpáním unaven, ne že s lehkostí přiletěl
problém je ale ten, že gabriel musí být anděl, a andělé přicházejí tak, že přiletí...
ale gabriel není anděl, je to jedinec z masa a kostí
a jak to dělali jiní elohimové... a když budete číst bibli, tak to najdete
kteří navštěvovali některé ženy a ty ženy regulérně otěhotněly
a často mívaly i dvojčata
tak tento gavriel nejprve navštíví Alžbětu, ona otěhotní a má Jana Křtitele, toho kdo bude Janem Křtitelem
pak tento gabriel navštíví Marii, ona otěhotní a má Ježíše
a v evangeliích se píše, že Marii zahalil Duch
víte co říká jezuita Jean Daniélou?
kardinál, profesor teologie, francouzský akademik
že tady není pochyb, že to není otázka výkladu, to říká, píše...
Duch Svatý je křesťanská transpozice starozákonního Gabriela
totéž je v koránu
i korán říká, že ten Duch je Gabriel
takže, když nám evangelium říká, že Duch zahalil Madonu
tak tu Madonu pokryl Gabriel
a on říká: i kardinál ???? říká to stejné co já, to nejsou interpretace
studium tohoto argumentu přímo vynucuje tento výklad
vynucuje ho
tedy, gabriel pokryje Madonu a ona otěhotní
jsou tady kanonická evangelia, která my musíme považovat za pravá
pak tady jsou tzv. evangelia apokryfní, kterým věřit nemáme
víte co se píše v Jakubově protoevangeliu?
že když se jednou Josef vrátil domů z práce
byl to tesař, po 6 měsících, vrátí se a zjistí, že Madona je těhotná
a nasere se
a říká: kdo mně tady to udělal?
jak to vysvětlím svému pánovi, který mně tuto dívku svěřil
která měla zůstat jak byla, a teď je těhotná, kdo mně tady to udělal?
a obává se, že někdo
přišel za Madonou a vydával se za někoho, kým nebyl
koukejte na to
koukejte, co se tehdy povídalo, ale hlavně tam je jedna úžasná věta
on říká: stalo se mně
když pak bude čas, něco o tom řeknu
stalo se mně to, co se stalo Adamovi
který měl družku, pak někdo přišel a svedl ji
protože ve starém zákoně Eva byla svedena tzv. hadem
a Kain byl synem tam toho
ne Adama
a v mimobiblické židovské literatuře se říká, že Eva pravděpodobně byla znásilněna
a Josef říká: stalo se mně to, co se stalo Adamovi... to znamená, že v Ježíšově době
si mysleli, věděli, psali, že Eva byla svedena někým jiným
minimálně pokud jde o Kaina
tady to se píše v evangeliích, kterým my nemáme věřit
pokud je ale náhodou pravda, co říká jezuita Jean Daniélou, musíme vzít na vědomí
že Ježíš je plodem naprosto běžného pohlavního aktu
anebo implantace, protože to oni dělali také
udělali ji v případě Abrahámovy ženy, v případě Jákoba a Ezaua, Samsona
když měli ten zájem, tak dělali přímé zákroky
i na formálně neplodných ženách
oni je navštívili a ony otěhotněly, jaká to náhodička
v Janově evangeliu...
...v kap. 6 Genesis se jasně říká, že když
synové elohimů viděli adamovy dcery, viděli že jsou tovod
čili že jsou hezké, přitažlivé
brali si jich kolik chtěli
kolik chtěli
takže, pokud my tady máme tady ty příběhy
kterým nemáme věřit
je to volba, kterou můžeme udělat
já dělám jako že jsou pravdivé jako ostatní, já vždycky dělám jako
a když dělám jako, tak je samozřejmě čtu, protože jinak...
je jasné, že bych je vylučoval, ale já je nevylučuji
protože oni je vyloučili z velmi konkrétních důvodů, samozřejmě
protože se nedá akceptovat, že Madona... která musí zůstat pannou i po porodu
měla normální pohlavní styk, to nelze akceptovat
ve skutečnosti ale tady to vyplouvá z textů na povrch
a když se v Janově evangeliu mluví, po tzv. Ježíšově vzkříšení
o tom, že ve večeřadlu bylo shromážděno těch 11
tak někdo řekne, no jasně, bylo jich 11, protože chyběl Jidáš
ne, Jan píše, že jich tam bylo 11, protože chyběl Tomáš řečený Didimos
Didimos, hned vám to vysvětlím
představme si skupinu 12 osob
která má charismatického vůdce
těchto 12 osob je následováno ženami
někdo nám je představuje a říká: to je Anna, to je Františka, to je Magdaléna
to je Roberta, to je manželka, aniž by nám řekl koho
koho to podle nás bude manželka?
šéfa, to je to první co si představíme, ne? jinak by se prostě řeklo to je manželka někoho
když se řekne to je manželka, a je tam charismatický vůdce, tak...
...protože chyběl Tomáš řečený Didimos dvojče tečka.
dvojče koho?
když to byl další jejich zákrok, tak se jim znovu zadařila dvojčata?
víte že při umělém oplodnění k dvojčatům dochází
tak se to tam píše, v evangeliích co máte doma, ne v mých překladech
řečený Didimos dvojče tečka. bez upřesnění
kdyby to byl dvojče Petra, Ondřeje... tak by to řekli
ne, prostě dvojče, dvojče antonomázií znamená dvojče tam taho
ne? to je první co nás napadne
toto jsou úvahy magora, tak je jako takové samozřejmě berte
když je ale snímán z kříže, udělají to bez zlomení nohou, protože jinak by už ho nemohli zachránit
v Petrově evangeliu, víte co se tam píše, jak vyšel ven z hrobu?
že v noci
sestoupilo z nebe světlo
v tom světle byly dvě bytosti
které otevřely bránu hrobu, vstoupily
pak vyšly ve třech, přičemž jeden z těch tří byl podepírán, protože nemohl chodit
a tady tomu my nesmíme věřit
my musíme věřit tomu, že on vstal z mrtvých a prošel kamenem, máme věřit tady tomu
to že přišli dva, otevřeli dveře, vstoupili a vyšli ve třech
a toho třetího podepírali protože nezvládal chodit, to ne
to není pravda
já vám to tady vykládám, pak si s tím samozřejmě dělejte co chcete
dělejte si s tím co chcete, ale je potřeba vědět, že ty věci tam jsou
protože my jinak posloucháme... protože my ty texty nečteme
posloucháme jenom to, co se nám vykládá
někdo pak říká: ale Biglino si vybírá... jistě, ale vybírá ty kousky, které vám přirozeně nikdo nepřečte
nebudu vybírat něco, co už znáte, protože to vám čtou pořád
přečtěme si také to, co vám nikdy nepřečtou
abychom pochopili a alespoň si udělali nějakou představu o tom, co se tehdy psalo
protože jinak žijeme v přesvědčení
že se tam píše to, co nám je vykládáno
ne, psalo se něco hodně jiného, ale hodně jiného
co nám umožňuje zrekonstruovat úplně jiný příběh
vzhledem k tomu, že Jan Křtitel
měl úkol připravit cestu tomu, co měl být novým mesiášem
víte, že se píše, že Jan Křtitel křtil v Jordánu na odpuštění hříchů
a teď, v židovském světě vám kdokoliv řekne, že nikdo nemůže odpustit hříchy než bůh
takže Jan Křtitel nemohl prominout hříchy nikomu
v řečtině se píše, že ti co se šli nechat pokřtít pro své hříchy, byli exhomologoumenoi
exhomologeo je sloveso, které označuje
hlasité prohlašování, a to i s určitým důrazem
byli to exhomologoumenoi tás hamatías autón jejich vin
čili šli tam a hlasitě prohlašovali co udělali
takže, pokud já mám připravit armádu bojovníků
která pak bude použita tím, kdo přijde po mě
koho budu hledat?
zbožné duše? anebo budu hledat někoho, kdo už...
takže: ty cos udělal? já zabil tři... tak se k nám přidej
tvé viny u nás se už nepočítají
ty cos udělal? já zabil dva... pojď sem
a pak se obrátí na písaře a farizeje
plemeno zmijí
pokud nebudete dělat metanoiu, čili pokud nezměníte mentalitu, tak sekera je už u vašich nohou
my vás zabijeme, čili buď se dáte k nám, nebo vás zabijem
a když Ježíš mluví o posledním soudu
a říká že odsouzení budou hozeni do Gehenny
ne? co bývá předkládána jako peklo... to nijak nesouvisí
Ge Hinnom bylo údolí za Jeruzalémskými hradbami
kam se házel odpad, včetně mrtvol, a tam se to spalovalo, pořád to tam hořelo
takže ten den, co tu akci vykonáme, tak vaše mrtvoly hodíme tam
do odpadu
chápete?
je to úplně jiný způsob
četby těchto textů, který respektuje to, co je psáno
a je soudržný, je soudržný s tím, co se píše ve starém a novém zákoně
já nevím jestli to je pravda, to jako ne, já nevím jestli to je pravda, protože já pravdu nemám
kdo chce pravdu, ať zvoní u jiných dveří
to musí být jasně řečeno, jasně
já vám říkám to, co je psáno
a vy si s tím udělejte to, co chcete
pokud to je pro vás zajímavé, tak o tom zauvažujte, pokud se vám to nelíbí, tak to hoďte do koše
a půjdeme na kafe úplně stejně jako dřív
já nepotřebuju dělat žádné skupiny, sekty, nic... já mluvím, protože mně volají abych mluvil
ten den co mně přestanou volat, já přestanu mluvit, já nemám povolání kazatele, já nepotřebuju dělat... nic
tu práci jsem začal dělat pro sebe, a teď jsem tady...
já jsem živil svoji zvídavost, a teď jsem tady, abych mluvil...
jako já to dělám rád, ale chci říct
já vám vykládám to, co je psáno
snažím se vám ale alespoň vykládat všecko, protože my jinak jenom posloucháme jednu část
ne? jako například
uděláme to takhle, když jsme mluvili o Adamovi a Evě
tady je něco, co vyplouvá napovrch a co opravdu způsobuje husí kůži
pracuji na tom s dr. Massimem Barbettou, který je odborník na rabínskou literaturu
mimobiblickou
a krom možných míst, z nichž tam ti "pánové" přicházejí
vyplouvají napovrch věci týkající se výroby adama
mimochodem pokud jde o výrobu adama
jak jsme o tom mluvili toho 6. března, poslechněte si, co řekl katolický teolog
moderátorka klade otázku: podle literatury...
...jelikož ten katolický teolog krátce předtím řekl
že v bibli neexistují... prosím vás, stáhněte si tuto knihu, je to gratis, takže mně tím nesponzorujete
je to gratis a je tam napsáno, že ten katolický teolog říká:
není tam koncept stvoření, není tam koncept věčnosti, není tam koncept nesmrtelnosti... to říká katolický teolog
v bibli tyto koncepty NEJSOU
nejsou tam
takto koncept věčnosti, nesmrtelnosti např. koncept... který neexistuje v prvním zákoně
neexistuje, protože NEEXISTUJE, s tím se nic nenadělá, neexistuje
takže oni hlásají bibli jako kdyby bible nebyla napsána, protože lidé ji stejně nečtou
proto je správné, abyste ověřovali všechny verše, které vám cituji
oni mají štěstí, protože ty verše, co oni citují, nikdo neověřuje
ale dělejte to se mnou a s nimi taky, já jsem ale v klidu
to vám garantuji
takže, když se nemluví o stvoření
moderátorka říká: takže na základě biblické četby
lze opravdu mluvit o stvoření Adama?
katolický teolog:
Adam byl... pauza...
byl udělán, to je trochu něco jiného
a moderátorka: takže Vy souhlasíte s Maurem Biglinem?
hm, to znamená, on byl... někým jiným... se to stalo... pokud jde o tu narážku
že člověk byl učiněn něčím jiným, ano, byl učiněn něčím jiným
jistě že byl člověk učiněn něčím jiným, protože bible nám říká, co udělalo člověka
je udělán z DNA elohimů, bible nám to říká
on se nemohl dál pouštět, já ho chápu... já už mám uznání
za tu intelektuální čest, kterou měl, že řekl tady to: člověk je učiněn něčím jiným
ne stvořen
a když se píše... znáte ten příběh o tom bohu hrnčíři
bohu modelujícím hlínu
víte ale, že v bibli tady to není?
tam se nepíše, že adam byl udělán "s" afar
čili že adam byl udělán pomocí/z prachu země
tam se píše, že elohimové udělali adam-afar
to znamená, že udělali onen model
který nazvali adam-afar, což je ten, který vysadili tady
ne pomocí/z afar, tam není "s"
když si vezmete doslovně přeložené židovské bible
to "s" tam není
když si vezmete interlineární hebrejskou bibli nakl. San Paolo
to "s" tam není
protože to jsou bible určené pro teologické fakulty, pro univerzity, kde lidé umí hebrejsky
takže to "s"
pomocí prachu země nebo s hlínou tam není
protože to v hebrejštině není
tam se píše: udělali adam-afar
čili tady ten model
a když to porovnáme s tím co se píše ve védských textech
že vesmír je obydlen 400 tisíci druhy humanoidů
z nichž mnohé se dostaly sem
my jsme jedni z tam těch
my jsme jedni z nich
takže udělali adam-afar... pak nám bible říká
vlastně
kniha Genesis
pak elohim vzal adama a dal ho do Gan Edenu
Gan Eden je to co se překládá jako pozemský ráj, "gan" znamená "ohrazené a chráněné místo"
takže, nám vždy bylo říkáno, že člověk byl stvořen v pozemském ráji
člověk nebyl stvořen, a už vůbec ne v pozemském ráji
protože bible říká, že byl vzat od tam, kde ho udělali, a dán do Gan Edenu
což je něco jiného
a dali ho tam, aby tam pracoval a aby se o něj staral
pak tady ten bůh, co všechno ví a všechno předvídá
po nějaké té době
si všimne, že společnost zvířat pro tu skupinu mužů není dostatečná
víte co se píše v těch textech židovské teologie, které jsem tady citoval?
od nakl. Mamash
tam se píše, že adam se pářil se všemi zvířaty
a to mu bylo zakázáno až poté, co mu byla vyrobena žena
předtím se pářil se všemi zvířaty
to se tam píše v poznámkovém aparátu těch židovských biblí
to je ale zřejmé, a vlastně
když mu udělají ženskou
je to fenka?
fantastické, fantastické, nádhera, nádhera, nádhera
takže
takže k vyrobení ženy, bůh co stvoří vesmír lusknutím prstu, co musí udělat?
uvede muže do velmi hlubokého spánku
pak mu odebere jednu část
odebere mu "něco" z jedné zakřivené boční části, což se překládá jako žebro
v hebrejštině ve skutečnosti "žebro" není, je tam "zakřivená boční část"
uzavře maso, kde udělal odběr
a pomocí toho co odebral vyrobí ženu, říkám "vyrobí", protože takové je to hebrejské sloveso
to sloveso je "jacar", tady se ani nepoužívá sloveso barah
což je to chybně překládané jako "stvořit"
tam se přímo nachází sloveso "jacar", čili vyrobil ženu
pomocí toho něčeho, co odebral z hřebene kyčelní kosti muže, čili ze staminálních buněk
a pak ji představí muži
hluboký spánek, čili anestezie
takže, utvořil ženu, tady to překládají správně, utvořil
pak ji přivedl k adamovi
a aj adam řekl
řekněme to takhle
po celý týden chodím jíst k Eliovi Lupovi
a řeknu: Elio, poslouchej, dnes ty těstoviny byly uvařeny správně
co to znamená?
že ty ostatní dny...
pak ji přivedl k adamovi a aj adam řekl:
tentokrát to je kost z mých kostí a maso z mého masa
ne ty ostatní samice, co jste mně dávali
tam to je přeloženo "konečně"
i Židé, kteří ve Spojených státech překládají bible, do angličtiny, překládají "konečně"
konečně jste mně dali tu správnou ženskou, ne ty ostatní co byly předtím
a já si představuji boha jak říká: to mám kliku, tady ta se mu líbila
konečně... ale tak to je...
tentokrát je to ta správná, tentokrát, ne ty jiné předtím
a v mimobiblické židovské literatuře se píše, že on ty jiné samice odmítal
a říká: tentokrát to je kost z mých kostí... a tady je něco opravdu zajímavého...
nechali tam iš a išša, nebo co tam je?
hned potom
a pak? bude se jí říkat... aha, takže nic
tady je naštěstí ponecháno... tady to je bible nakl. San Paolo
jsou ponechány i ty dva hebrejské termíny, protože v italštině to nedává ten smysl
tentokrát, jako tentokrát je to kost z mých kostí a maso z mého masa
bude se nazývat žena, protože byla vzata z muže, to ale nedává ten smysl
v hebrejštině to ale smysl dává, a jaký
protože v hebrejštině se píše: bude se nazývat išša, protože byla vzata z iše
iš znamená mužský jedinec, išša je označení ženského rodu slova iš
čili bude se nazývat samec-a, řekněme to takto
nebo muž-a, protože byla vzata ze samce, z muže
ten význam je jasný, jasný
a tady to naštěstí ponechávají, říkají žena... ponechávají išša
protože byla vzata z iše, naštěstí to tady nechali
co? i tam je išša, ok
chápete? ty věci máme před očima
máme to před očima, ale my tu bibli nečteme
slyšíme ji vysvětlovat, slyšíme ji vyprávět
když ji ale čteme i jen s trochou pozornosti, tak si také všimneme
že to není ta bichle... což nám v určitém smyslu dávají uvěřit, že je
protože když si myslíme že to je bichle, tak ji nečteme
anebo vám říkají: klidně si ji přečtěte, ale pak si ji nechte vysvětlit někým, kdo...
my nejsme vzdělaní, vzdělaní jsou oni, my jsme nevzdělaní
do těch patřím i já... jinak bych nestudoval, kdybych toto uvědomění neměl
jsem nevzdělaný, ale rozum mám stejný jako ti vzdělaní
oni jsou vzdělaní, ale rozum máme stejný
takže, čtu bibli a chápu, co se tam píše
všechno je tam, a nemusím nic vymýšlet
protože tady se vymýšlet nemusí, když se tady říká: tentokrát to je ta správná
tak to znamená, že v těch ostatních případech to ta správná nebyla
když se říká: konečně je správná... konečně... co to znamená konečně?
že tam byly jiné případy, kdy to ta správná nebyla
člověk nemusí být vzdělaný, aby tady to pochopil
k tomu dostačuje rozum co máme, nemusíme být vzdělaní
je ji ale potřeba číst, v klidu
s jasnou myslí... jako je potřeba číst...
s jasnou a klidnou myslí... žalmy... což jsou ty úžasné modlitby
slaďoučké, adresované bohu
víte, že tento papež hodně vyzdvihuje boží milosrdenství, ne? milosrdenství boží...
a vlastně tady jsou žalmy, kde se to hodně opakuje
třeba žalm 136
jeho láska je věčná, jeho láska je věčná, jeho láska je věčná
přečteme si to?
On zasáhl Egypt v jeho prvorozených, protože jeho láska je věčná
nechal odejít Izrael jejich prostředkem, protože jeho láska je věčná
rozdělil moře v části, protože jeho láska je věčná
smetl faraona a jeho vojsko do moře, protože jeho láska je věčná
zabil mocné krále, protože jeho láska je věčná
pak tam je celý seznam...
dal jejich zemi v dědictví, protože jeho láska je věčná
v dědictví Izraele jeho sluhy, protože jeho láska je věčná
boží láska je věčná, protože zabijí, vyhlazuje Izraelovy nepřátele
bere jim území a dává je Izraelovi
když nám říkají, že se v žalmech píše, že boží láska je věčná
máme zvednout ruku a říct: ano, to je pravda, ale proč nám neřeknete celý zbytek?
pěkně prosím
a říkáte nám jenom to, co se Vám líbí
stále žalmy... babylónská dcero
je blažený, kdo ti odplatí to co jsi ty udělala nám
je blažený, kdo vezme tvá mláďata a roztříští je o skálu
to je nesmírná blaženost
nesmírná
žalm 18, pokud se nepletu, který jistě...
je to žalm, který jste v kostele vícekrát slyšeli
miluji tě, můj Pane, moje sílo, Pane, má skálo, moje pevnosti, můj osvoboditeli
můj bože, můj útese, ke kterému se utíkám... to jste už mnohokrát slyšeli
stále žalm 18, ok?
pronásledoval jsem své nepřátele a dohonil jsem je, a nevrátil jsem se aniž bych je pobil
vrhl jsem se na ně a oni se už nezvedli, padli mně k nohám
Ty jsi mně dal sílu k boji a zlomil jsi přede mnou protivníky
a já jsem vyhladil ty co mě nenáviděli
buď oslaven bůh
který mně dopřál pomstu a podrobil mně národy
tady Izraelitský lid říká svému veliteli
Ty jsi má skála, můj osvoboditel, můj útes, ke kterému se utíkám... lidskost sem za boha nepatří
ani omylem, nemá tam co dělat
je potřeba si to přečíst, je potřeba si to přečíst
jinak jsme odkázáni jenom na kázání
a kdo má víc, ať dá víc
prosím?
ne ne ne ne ne
takže, jsou tady tady ty věci
které jsou evidentní, jsou evidentní, když si je člověk přečte
stejně jako se často říká
je kravina říkat, že
bible mluví o létajících objektech
je to kravina
takže... já jsem za poslední dva roky mnohokrát tento verš četl
a pokaždé, pokaždé jsem čekal, že někdo na konferenci zvedne ruku a bude protestovat
nikdy k tomu nedošlo
tam ale měla být jedna věc zpochybněna, podle bible... nikdy to nikdo neudělal
a víte co jsem udělal já? sám jsem vznesl pochyby v nové knize Pád bohů
takže jsem napadl sám sebe
sám jsem si ale neodpověděl, nechal jsem odpovědět židovskou exegezi
takže když mě nikdo nezpochybnil, a to zpochybnění by bylo opodstatněné
v porovnání se všemi těmi blbostmi co vykládají... to necháme být...
vymýšlejí si kde co, aby mohli něco zpochybnit...
tady to bylo nasnadě, protože stačilo vzít nějakou bibli a říct: ale...
tady se to píše jinak... to nikdy neudělali, tak jsem to udělal sám
a nechal jsem odpovědět židovskou exegezi
ne že jsem tam napsal odpověď, přímo jsem ji tam dal
já jsem to tam naskenoval, aby nemohlo být žádných pochyb
...žádných pochyb
Ezechiel říká: pak jeden duch, v hebrejštině ruach
mě zvedl a za sebou jsem uslyšel hluk velkého zemětřesení
zatímco Jahveho kavod stoupal z onoho místa
slyšel jsem hluk křídel, která bila
a současně hluk kol a hluk velkého rámusu
ruach mně vyzvednul a odnesl pryč
Ezechiel 3
...s tím se pak pojí Ezechiel 8, 10...
tam se o létajících strojích mluví vícekrát
když vezmete... bla
studie prof. Luigiho Moraldiho, který nejenom že je odborník
on je považován za odborníka odborníků... bohužel umřel
je považován za odborníka odborníků, ve smyslu že je odborníky citován
on je nejenom hlubokým znalcem bible, jeho publikace naleznete v nakl. UTET...
ale i starozákonních apokryfů
a on jasně říká, třeba na základě Jonatanova Targumu atd.
že těch popsaných létajících strojů tam je minimálně 23 různých typů
23 různých typů létajících strojů
to píše prof. Luigi Moraldi, ne Mauro Biglino, který je nikdo
který je magor, co si ty věci vymýšlí
23 typů létajících strojů
takže, pokud se tady to nelíbí
já to chápu, že se to nelíbí
ne? slyšet, že bible mluví...
je potřeba ale mít intelektuální čest a říct: bible tam to říká
ale když tam to říká, tak to znamená něco jiného
a ať nám tedy dají výklad, klidně
každý může svobodně dělat co chce
to co nemůže svobodně dělat je popírat co se tam píše
protože to se tam píše
a židovská exegeze říká, že správný překlad je tady ten
je tady ten
Židovské války, 6. kniha, verše 290 až 300
nejenom Josef Flavius, v jedné své knize u nakl. Mondadori uvádím, že o tom mluví i Tacitus
v 5. knize jeho Dějin
který říká, že v roce 70 po Kr. byly na nebi nad Jeruzalémem nebeské vozy
a nějaký hlas říkal: božstva odcházejí
protože přicházeli Římané s jejich božstvy
citoval jsem také Plinia Staršího, který říká že
v době cimbrických válek, tedy 113-100 př. Kr.
došlo na nebi v Umbrii k bitvě mezi dvěma šiky nebeských vozů
jeden přicházel ze západu a jeden z východu a ten ze západu byl poražen
o tady těch věcech se ale nemůže mluvit
protože když o tom mluvíš, tak seš debil, jak jsem říkal předtím
takže Tacitus byl ufolog ante literam, Plinius byl ufolog, Josef Flavius byl ufolog
...ale poslechněte si tady to
víte že Mojžíš
se v jedné chvíli rozhodl jít umřít
ne? když se blíží do tzv. zaslíbené země
on říká: mně tam není dovoleno vstoupit a tak odejde se svými dvěma
nejvěrnějšími, Eleazarem a Jozuem
do moábské země a jde umřít, ale umřít ho nikdo neviděl
nikdo ho neviděl umřít a nikdo neví, kde je jeho hrob
takže to je taková rarita, kdy jeden zakladatel národa nemá mauzoleum, kam by se ten národ mohl...
...obracet a uctívat svého zakladatele
poslouchejte, co říká Josef Flavius
ve své knize Židovských starožitností
takže, bible jednak říká, že když Mojžíš šel umřít, tak se těšil dokonalému zdraví
to říká bible co máte doma, byl úplně v pořádku
Josef Flavius říká
že Mojžíš odešel do moábského údolí
pak se objevil oblak a odnesl ho pryč
a oblak je v bibli jeden z termínů označujících prostředky, jimiž tam ti cestovali
a hebrejský termín anan ve slovnících hebrejské etymologie
včetně těch vydávaných Haifskou univerzitou
se píše, že to je něco, co se rychle ukáže zraku
a vydává dlouhý, tupý a slabý zvuk
k tomu je potřeba...
takže se tam objevil oblak a odnesl ho pryč, a Josef Flavius pak dodává
Mojžíš byl donucen napsat, že umřel
aby nikdo nemohl říct, že odešel s božstvy
není to úžasné?
jako já z toho mám husí kůži, můžu vám to ukázat
jsem do toho zažrán, ale...
byl donucen napsat, že umřel, aby nikdo nemohl říct, že si ho odnesli pryč
ale nebyl prvním, koho si odnesli, odnesli Henocha, odnesli Eliáše
pamatujete si na Ježíšovo proměnění na hoře Tábor?
kdo tam za Ježíšem přijde? Eliáš a Mojžíš, dva co neumřeli
dva, které odnesli elohimové, to je náhodička
to je náhodička
to jsou všechno věci, které vyplouvají, když člověk přemýšlí jako magor
a skládá dohromady to, co je psáno... prosím?
všechno to ale pasuje, nic se nemusí vymýšlet
a to je na tom to pěkné, okouzlující
stačí si to pozorně přečíst a poskládat, to může udělat každý
protože rozum máme všichni, všichni
bla bla bla
takže, v knize Pád bohů, která už asi nebude
polovina knihy je věnována tady tomu
takže, co jsme v té knize udělali?
jelikož já už roky říkám že bibli se mají věnovat vědci a ne teologové, protože těch se netýká
tak jsem zkoordinoval 3 letecké inženýry
pracující pro italské středisko Ricerche aerospaziali pracují pro NASA
ok? dělali jsem každý týden videokonferenci
a oni pro tu knihu připravili celou kapitolu
v níž zrekonstruovali Ezechielovy stroje
Baccarini, který zase zná východní spisy
zkoordinoval práci 2 hinduistických inženýrů, kteří studovali aerodynamiku vimán
a v té knize to všechno je, všechno to tam je
ta kniha má 600 stran, ale udělali jsme to tak, taky mohla mít 1000
kdyby to bylo v běžném formátu našich knih... takže tam je opravdu konfrontace
mezi technologií popsanou v bibli a technologií popsanou v indických spisech
ta popsaná v indických spisech je nekonečně bohatší
proč? protože zatímco bible skončila v rukou monoteistických teologů
kteří se tedy snažili zahladit...
tam u nich je řeč na toto téma naprosto normální
normální
pro ně mluvit o nebeských bitvách dévů je úplně normální
když o tom mluvíme my, tak jsme blbci
promiňte, když o tom mluvím já, tak jsem blbec
pro ně to ale je normální
tam jsou nejenom popisy těch strojů
ale říkají, které mohly létat pouze v atmosféře
které mohly plavat pod vodou, které mohly opustit atmosféru
jsou tam popsány látky, z nichž byly vyrobeny kombinézy pilotů
jsou tam diety pilotů, jako má NASA
mimochodem víte co to hebrejsky znamená nasa?
vynést nahoru, vyzvednout
když se to čte
když se to čte se "sin"
tak to znamená vynést nahoru, vyzvednout
když se z toho tady tím puntíkem udělá "šin"
"naša" znamená oklamat, obelhat, dělat si legraci
víte že základy NASA v zásadě položili nacističtí vědci
kteří tam byli po 2. světové odvezeni, protože byli mnohem dál než ti američtí
takže si je vzali a odvezli tam, a tak ty základy položili oni
a tady to, prostě...
promiňte, ale tam byl jeden pán, který už říkal, že se hlásil první...
máš jich několik?
takže, budu trochu dělat ďáblova advokáta
protože když čtu všechny ty námitky, které jsou proti tobě vznášeny od rána do večera...
jednou z nejdůležitějších námitek je ta, že ruach a duch nejsou to samé
mám teď na mysli ten příklad, co jsi tady dával, že duch spočine na Marii
někdo může říct: jak si létající disk mohl lehnout na Marii?
...odpovím hned... směji se, protože si představuji poctivost tam té osoby
takže
takže, hebrejský jazyk... budu se snažit být co nejstručnější
přesně jako všechny ostatní jazyky je polysémický
takže tam jsou slova mající více než jeden význam
takže stačí číst bibli, aby se pochopilo, kdy ruach znamená
duch, a kdy znamená něco jiného, a hned ti dám příklad... promiň, tykám ti...
včera jsem byl pokleslý na duchu
šel jsem navštívit kamaráda, který mě rozesmívá k smrti, protože to je člověk ducha
teď v půlce srpna sbírám švestky, mám jich pár stromů, a dávám je pod ducha
tento můj kamarád má jako koníčka destilovat ducha z matolinů
hraje fotbal, protože má sportovního ducha, a je velmi oblíbený, protože umí dělat duch družstva
7 významů ducha... měli jste problém pochopit co v těch jednotlivých případech znamená "duch"?
ne, protože je jasné, že když dávám švestky pod ducha, tak...
ale tam ti lidé říkají, že duch znamená vždy... nebo vždy znamená létající disk...
je jasné, že ta námitka nedává smysl
ale ti stejní by řekli, když by po 1000 letech našli
ty lahve, co používám... není to pálenka, je to alkohol
kde se na etiketách píše: ideální pro ovoce pod špiritem
a tady ti exegeti za 1000 let řeknou: ale pod jakého ducha on dával to ovoce?
...před chvílí jsi říkal, že pro někoho by...
kdyby o tom trochu přemýšleli, tak by ty věci nepsali
ok, pokračuj, já mám námitky rád
...někdy si je dávám sám...
...
nebudu říkat jméno... ale hned to pochopíš... někdo tam říká
že podle něho byl Ježíš potomkem Heroda
synovcem Kleopatry... a napadá tvou teorii
ale oba dva věříte, že Ježíš historicky existoval...
...
tady ten napsal jednu knihu
kde v prvním díle přednesl nepopiratelné důkazy toho, že Ježíš nikdy neexistoval
v druhém díle přednesl nepopiratelné důkazy toho, že
Ježíš byl zelótem z rodiny Jidáše z Gamaly
a ve třetím díle přednesl nepopiratelné důkazy toho, že Ježíš byl z rodiny Heroda
to nevyžaduje odpověď... ok...
bla bla
další otázka se týká toho úryvku
jak tady zazněl na začátku konference, kde Ježíš říká: jdi prodej všecko co máš...
...jak tam ten mu říká: dodržoval jsem všechna přikázání
jaká přikázání měl Ježíš na mysli? těch 600...
ne ne... těch 10
těch 10 základních pro kontakt s druhými, to nebylo těch 613
...pokud ale Ježíš dobře znal židovský zákon, neměl se odvolávat na těch 613?
ano, měl by se na ně odvolávat
ale jelikož evangelia byla sepsána s určitými záměry, těch 613
už pro adresáty evangelií nebylo podstatných, už jim je ani nebylo potřeba říkat
ne? protože říct příslušníkovi helénské kultury:
nedávej vařit kůzlátko v mléce jeho matky...
tak on by řekl: nehrabe ti?
chápeš? takže v evangeliích to je zredukováno na ty
normy, které mohly být hlásány i v řecko-římském světě, v helénistickém myšlení
kde měla být ta osoba servírována, ok?
poslední otázka a končím... to je škoda, já mám rád otázky
rád bych znal kriterium
volby na nicejském koncilu
pokud jde o apokryfní a kanonická evangelia
protože, pokud budu považovat za apokryfní evangelium to Petrovo, Kristova náměstka, tak tam něco nesedí
tam hlavně...
sám Petr říká, že ti dva vyvedli Ježíše z hrobu, a že potom, Magdaléna
byla uznána jeho manželkou
takže, ta selekce ve skutečnosti začala už před Niceou
začala s Irenejem z Lyonu, biskupem Irenejem z Lyonu
a pak následně s Atanášem z Alexandrie
což jsou ti, co ukázali na ta 4 evangelia, která dnes známe jako kanonická
a oni na ně ukázali, protože je považovali za nejužitečnější k předání poselství, které mělo být předáváno
mimochodem při četbě křesťanské literatury té doby se dobře chápe
rozdíl, když mluvili mezi sebou, mezi vzdělanými, a když ty věci vyprávěli lidem...
pro změnu
takže, třeba ten Irenej z Lyonu, jehož učitelem měl být jeden gnostik
čili jeden přívrženec gnoze
tam vsunul to Janovo evangelium, které je ve skutečnosti gnostické evangelium
Janovo evangelium je gnostické evangelium, ale bylo tam zahrnuto
protože jako v jediném z těch čtyř, je v něm obsažena definice
Ježíše jako božího syna v řeckém smyslu
což mělo být nosné
pro židovský svět to je ale nepřípustné rouhání
rouhání, které ani nemůže být odpuštěno
ono to ale nebylo pro Židy, bylo to pro řecko-římský svět, a tak ho tam tak vsunuli
pak to Atanáš z Alexandrie potvrdil...
a oni se jich pak drželi... i proto, že obzvláště ta 3 synoptická, čili Matouš, Marek a Lukáš
byla lidmi nejvíce žádána ke čtení
protože když je dobře čtete, tak to jsou ta nejlehčí
a ten koncil...
budete-li mít chuť, přečtěte si Markovo evangelium, které je velmi krátké, zvládnete to za jeden večer
přečtěte si ho...
tolikrát, až budete moci říct, teď ho mám v malíčku, znám Markovo evangelium...
pak si přečtěte to Janovo
nic vám nebudu říkat, abych vás neovlivnil
ale přečtěte si Markovo a pak Janovo... až ho budete opravdu mít v hlavě, tak si přečtěte to Janovo
nic vám nebudu říkat, protože pak se říká, že Biglino ovlivňuje...
takže, udělejte to jak chcete...
chtěl jsem se zeptat na verš apokalypsy
jaký?
ten jak se říká, že sestoupí... sestoupí... a ukáže se světu...
já se domnívám, že apokalypsa
je kódovaně sepsaný text pro tehdy se rodící církve
aby se měly napozoru, a aby měly naději... takže tam není žádná
profetická hodnota nebo úmysl pro budoucnost... takže nás se to už netýká
byla to maximálně naděje té doby, jež se ale nenaplnila
stejně jako Ježíš Kristus všechna proroctví popletl...
na plné čáře...
nic z toho... protože i on doufal, že se ty věci odehrají
v každé chvíli... stačí si přečíst křesťanskou Didaché ihned poté
kde oni čekali, že on přijde z minuty na minutu
ne v budoucnosti, z minuty na minutu
ostatně používali aramejský termín "marana tha", honem, tak už pojď, teď, čekáme tady na tebe
proto pak Pavel musel vymyslet to vzkříšení těla... to by ale bylo na dlouho
takže
takže se to týkalo té doby
když se tam třeba mluví o čísle 666
o tom kódu...
na papyru z Oxyrhynchu, což je starší papyrus než ty, z nichž vychází apokalypsa co máme my
to nebylo 666, ale 616... proč?
666 je číselný přepis řeckého jména kaisar Nero, čili císař Nero
na papyru z Oxyrhynchu, který je starší, to 616 odpovídá jménu Caligula
a to byl vskutku císař ne bezprostředně před Neronem, ale ob...
takže za Caliguly bylo číslo bestie 616
za Nerona se to číslo bestie změnilo na 666
ok?
prosím?
promiňte ale, tady už byl jeden pán...
bla
...je to v bibli jenom na jednom místě
poznamenal jsem si i ty verše, kde se o něm mluví
Leviticus 16, od verše 7
...Jahve tam říká Mojžíšovi: řekni Áronovi, ať udělá určité věci...
a v jedné chvíli mu říká: pak vezme ty kozly
a postaví je před Pána, u vchodu stanu setkávání
a bude losovat, který ze dvou má být Pána, a který Azazela
bla bla bla
bla bla
bla... pak bude poslán Azazelovi do pouště
o Azazelovi se píše pouze v 16. kapitole Levitika...
pak o něm je v apokryfech, v Abrahámově apokalypse a v Knize Henochově
a v Knize Henochově se říká, že když byl potrestán
byl poslán do pouště do vyhnanství...
takže, dvě otázky
proč dělá oběť i pro Azazela, který se pak stal démonem?
a druhá otázka: tento Azazel z pouště, může souviset
s tím El Šaddai, Pánem stepy
který byl v poušti... a tedy... může to být jedna osoba?
takže, já si myslím, že Azazel mohl být především Jahveho externí spolupracovník
čili někdo, kdo kontroloval ty věci z venku
čili byl vzdálen, ale s přesným úkolem, a proto i jemu občas dávali
něco z těch věcí, co elohimové měli tak rádi... jako třeba tady to...
El Šaddai byl podle mě výše, mocnější, ve smyslu že...
takže něco jiného je když řeknu: toto se píše v bibli
a něco jiného, když to je moje domněnka, a tady to je moje domněnka, takže to hned pusťte z hlavy
podle mě byl El Šaddai otcem Jahveho
otcem Milkoma, otcem Kemóše
který rozdělil Abrahámovu rodinu mezi své děti
to si nemyslím, protože
podle mě El Šaddai byl velmi mocný
byl to výše postavený velitel a stěží si ho představím
takhle potrestaného a živeného synem, ale opakuji...
je to domněnka, takže...
ano, žil tam i Azazel, ale ten nevypadá, že by měl velkou moc
byl to někdo, kdo byl vyloučen
takže ne někdo, komu by byla dána moc
ale někdo vyloučený, kdo ale také mohl sehrávat nějakou roli
...
...ano, řekněme to nahlas...
když v Deuteronomiu 32 je Jahvemu přidělena rodina Izraele
píše se tam, že Jahve se o ně staral sám
bez pomoci nějakého cizího, jiného elohima
pak, později, se objeví tady ta postava Azazela
a je to postava hodně tajemná, takže dělám hypotézu
a říkám že to je hypotéza
samozřejmě nemám jistotu
...těch informací tam je ale málo...
ano, přesně, přesně
tam je i problém s etymologií jména, které může mít víc významů...
bla
bla bla
bla bla bla
je to postava, která je jmenována pouze tam, nic se o ní neví...
zajímavé to je, jistě
stejně jako je zajímavé... tam byly otázky?
protože jak mluvím, tak mně přicházejí...
bla bla
bla
dvě rychlé otázky
existuje nějaký historik, který tehdy zapsal
celou tady tu historii, která pak stejně byla zmanipulována?
existují nějaké zdroje, třeba sumerské
...za zdroj považujete nějaký ověřený a uznávaný zdroj?
nebo alespoň pochopit, kdo tyto příběhy napsal
jako historik: že elohimové udělali tady to, v Gan Edenu...
to se neví
a druhá, jednoduchá otázka: podle Vás
mytologie je stejně tak skutečná jako biblické příběhy?
já dělám jako že jo... já taky, děkuji
ve smyslu, že v knize Bible nemluví o bohu a v další knize nazvané Falešný zákon
jsem přímo udělal paralelní studii mezi řeckými texty a biblí
mezi těmi postavami, řeckými theoi a biblickými elohimy
oni dělají stejné věci, vyžadují stejné věci, mají stejné neurofyziologické potřeby
chovají se stejným způsobem, mají stejnou technologii
technologii, která je studována řeckými univerzitami, já jsem to tam uvedl
a podle nich byl Héfaistos tehdejším inženýrem
Héfaistos byl ten co zpracovával kovy a vyráběl zvláštní věci pro tam ty
a vyráběl zvláštní věci pro sebe sama
já jsem to tam uvedl s řeckými citacemi, ať jsou všichni v klidu
on byl jako malý shozen ze srázu a měl obě nohy poškozeny, kulhal
bůh
tak aby mohl chodit, si vyrobil dvě služky
které měly uvnitř myšlenku a slovo
a to je jasné že služky v sobě mají myšlenku a slovo, proč to tak udivovalo
měly kůží zářící jako zlato
a ve všem se podobaly živým holkám
byli to dva roboti
kteří ho doprovázeli... pak zkonstruoval trojnožky
na kolečkách, které se samy pohybovaly
obsluhovaly je na hostinách
a samy se vracely do depa
pro Alkinoův palác vyrobil kovové hlídací psy, kteří se nerozbíjeli a nestárli
říká se jim hlídací psi, protože to byly hlídací prvky
a tam je fůra nádherných věcí, které vyvolávají husí kůži
je tam popis, jak se tady ti pohybovali a létali
s těmi křídly pod nohama
uvazovali si je pod nohama
a nesmíme si představovat že oni létali takhle nahoru
protože Homér nám to přesně popisuje, oni jakoby "řezali"
oni sestupovali z Olympu, ale ne že by vzlétali
oni klesali podél svahů pak letěli těsně nad zemí
těsně nad vodou, a přitom způsobovali že se voda vlnila
a těsně nad stromy, tak že je ohýbali
tady těmi věcmi, které si dávali pod nohy
tam se nacházejí opravdu přesné popisy
já dělám fintu, že to je pravda... dělám fintu, že jsou pravdivé
stejně jako popisy "oblak", i tam...
stejně jako v bibli se objeví oblak, když tam je...
vozy řeckých theoi vytvářely oblaka
úplně stejně jako tam těch
přeměňovali se...
pak se k tomu dostaneme, k té Lilith atd.
když Poseidón jde, v Iliadě, varovat Řeky, aby nepřišli o lodě
jde je popíchnout a převlékne se za Kalchanta, představí se jim v podobě Kalchanta
když odchází, tak Oileův Aiás
říká, ale tady to není Kalchás
podle noh a podle stop chodidel jsem pochopil, že to je jeden z theoi, theoi se totiž dají poznat
podle toho jak chodí, i když byl převlečen za Kalchanta
...
prosím?
ano ano, podle stop
tlapy...
díky za upřesnění
oni se proměňovali
teď položím jednu otázku ženám
3 roky jste s jedním mužem
takže si představte, že jste Magdaléna
která jelikož si před ním rozpustila vlasy, což žena mohla udělat pouze před
manželem, synem nebo bratrem, před žádným jiným mužem
takže pokud si rozpustila vlasy před Kristem, byla to jeho družka
zvláště když mu dělá královské pomazání
se zvláštním olejem atd.
3 roky jste s jedním mužem
pak ten muž je před vašima očima zadržen
je mučen, je zmasakrován
je přibit na kříž, vy jste stále tam
je sňat z kříže, je dán do hrobu
vy se tam vrátíte za 18 hodin
on tam je venku a vy ho už nepoznáváte
vydělas ho zmasakrovaného, vydělas ho uloženého
a už ho nepoznáváte
není to divné?
při tom Jidášově polibku... ve starých textech se píše, že ho Jidáš políbil
aby si byl jist, aby vzali jeho
protože v apokryfních textech se píše, že on se objevoval v různých podobách
přesně jako řečtí bohové
takže Jidáš ho políbí, aby to nepopletli, aby vzali jeho
já nevím jestli to je pravda
to se ale píše
a to odpovídá řeckým bohům
jak to říká Justin Mučedník: proč se do nás tak navážíte?
když ten náš je stejný jako ti vaši
to říká... otec církve... prosím?
ani emauzští učedníci ho nepoznali...
to jsou všechno takové záhady...
takže... tam byla nějaká otázka?
bla bla bla //Lilith, Eva//
bla bla bla //Ašíra//
to je na celou konferenci
uděláme to takhle, dám vám odpověď jednoho kněze
bla bla... a pak, Mojžšíš pouze syntetizoval
oněch 42 pravidel egyptské bohyně spravedlnosti Maat
a platilo to pouze pro Egypťany, kteří ho následovali, ne pro Židy... děkuji
no, on si Mojžíš s sebou vzal egyptské vojáky
aby mohl potlačit jakoukoliv vzpouru... protože možná
Jahve měl úkol... protože to není, že by Jahve bojoval proti
mocným egyptským elohimům a dokázal zvítězit
on mohl mít pověření odvést pryč nežádoucí lidi
a tak si Mojžíš vzal egyptské vojáky, aby zabránili jakékoliv možnosti návratu
a vlastně když tam docházelo ke vzpourám, tak je okamžitě potlačovali a zabíjeli potenciální rebely...
jak tomu bývá v těch nejlepších zvyklostech... nic jiného to nebylo
takže, Eva a Lilith, odpovím Vám slovy jednoho kněze, dona Guida Bortoluzziho
který vykonal práci jako já, ale on šel ještě mnohem dál
mnohem dál, protože on říká, že obdržel určitá zjevení... což já nedostávám...
já musím číst a šmitec...
já to jinak neumím
takže při výrobě Evy za použití Adama
genetici říkají
že to je jasná operace klonování
za použití staminálních buněk
mimochodem, to je opravdu pěkné... oni vezmou celem
promiňte, oni vezmou "celah", ono to je podobné
celah se překládá jako žebro, celah znamená "zakřivená boční část"
kořen celah ale v hebrejštině také znamená kulhat
takže komu je udělána operace hřebene kyčelní kosti
takže tam dojde k anestezii a zašití
tak pár dnů kulhá, takže tam je také tato spojitost, aniž by se cokoliv vymýšlelo
takže
genetici říkají, že to je úplně běžný protokol pro klonování, jako dnes
ale chybí tam jedna fáze
prostředník, čili děloha, do níž je nová bytost implantována
don Guido Bortoluzzi říká: tím mezičlánkem je Lilith
čili tou ženou-mezičlánkem
která umožnila ten postup pro výrobu Evy
a... prosím
bla bla bla
bla bla bla
přesně, a vlastně
Eva je podřízena
až do určité doby/míry
ve smyslu, že určitá část mimobiblické židovské literatury
mluví o rocích, kdy Adam a Eva byli odděleni
a obě dvě dali dovnitř jako ????
každý se svými, Adam se svýma, Eva se svými
takže se i trochu pobavili
měli štěstí... promiňte, já to musím dokončit
takže, když měl Adam Evu...
on by se třeba klidně dál pářil s Lilith
ale to se nelíbilo ani Lilith, ani šéfům, a takže...
kvůli postavení, přesně
nelíbilo se to ani Lilith, kvůli postavení, protože nechěla být podřízená
pak tam je další ženská postava, kterou jste jmenoval, a tou je Ašerah, nebo Ašíra apod.
...to je jedno z ženských jmen
které například v lokalitě Kuntillet Adžrúd, v Negevu
je citována jako Jahveho družka
stejně jako je uváděna jako Jahveho družka na ugaritských tabulkách
na ostrakách, kdese žehná tomu, kdo se vydával z Libanonu směrem do Negevu, a kde se říkalo:
nechť tě doprovázejí na tvé cestě Jahve Témanský, "teman" znamená "jih"
takže kdo šel z Libanonu do Negevu, šel na jih, a jeho Ašerah
tuto Jahveho družku také znala
židovská komunita na egyptské Elefantíně
kde se jí ale říkalo Anat Jav
takže znali Jahveho družku a říkali jí Anat Jav
což mimo jiné znamená
že skutečně máme jednu z možných biblí
ve smyslu, že my máme bibli, která vznikla z židovství utvořeného v Babylonii
což tedy bylo protiegyptské židovství
kdybychom měli bibli utvořenou v Egyptě
pravděpodobně by ta bible vypadala jinak
a vlastně proto se také mluví o otroctví Židů v Egyptě
a když se pak čte ta bible, tak si člověk klade otázku: a to otroctví je kde?
všude se píše, že odešli dobře vybaveni
odešli se sedmi tunami drahocenných kamenů a kovů
z čehož jedna tuna a tři metráky bylo zlato
odešli se stovkami tisíců zvířat
jako jak mohou otroci odejít tak bohatí?
...a pak, proč si pořád tak stěžovali? říkali: proč jsi nás zavedl tady do té zkur.... země
když tam nám bylo tak dobře?
a chtěli se vrátit zpět... jakpak to?
ten příběh byl vypracován
jako takové podkuřování pro babylónské vládce, pak médské...
bylo to funkčně protiegyptské... jako kdyby: On nás osvobodil, protože tam jsme byli otroky
já o tom tak přesvědčen nejsem...
v těch knihách židovské teologie, jak jsem o nich mluvil, se třeba píše
že kmen Levitů v Egyptě nikdy nebyl v otroctví
oni to přímo říkají, a Levité jsou ti, co si je Jahve vybral pro sebe
a Levité jsou ti, co Mojžíš nechá zasáhnout, aby potlačili vzpouru po tom zlatém teleti
aby ty ostatní povraždili, zabili jich několik tisíc
tam zasáhnou Levité, takže...
to mohli být nějací egyptští vojáci, které Mojžíš potřeboval
k potlačení případných vzpour, aby zabránili návratu
do Izraele /-/do Egypta?/-/
možná
třeba konkrétně tento kněz ji chápe jako přechodný článek
ze 48 na 46 chromozomů... ne? protože my máme 46 chromozomů
oproti našim sestřenkám opičkám
to byla ta tzv. Robertsonova translokace, k níž došlo mezi chromozomem 2 a 3
což je něco, co když nastane v přírodě, tak vede ke smrti toho jedince
zatímco tady, k čemu došlo?
došlo k tomu, že k této Robertsonově translokaci došlo náhodně v jednom samci
ve středojižní Africe, ten samec přežil
došlo k tomu v jedné samici
ten samec a ta samice se ve středojižní Africe potkali
zasexovali, udělali děti, ty děti přežili
ty děti, ten syn se spojil s matkou
dcera se spojila s otcem, a tak vzniklo pokolení se 46 chromozony, čili my
takže všichni vědci říkají, a mně to napsali
že k tady tomu může dojít pouze kontrolovaně v laboratoři
čili že vezmeš skupinu samců, skupinu samic
máš je pod kontrolou, a pustíš je do přírody až poté, co jsi jich vyklonoval dostatečné množství
protože když je dáš volně do přírody, tak ihned pojdou
takže k tomu může dojít pouze experimentálně
pouze experimentálně, to je opravdu zajímavé
promiňte
ano
Eva...
podle mě je potřeba dobře rozlišovat
mezi vyrobením rodu sapiens
což je něco, co začalo nějakých 250 let předtím
a adamy
protože adamové jsou zvláštní rasa
zvláštní rasa, zvláštním způsobem čistá, udělaná v rámci sapiens
a tu si vyrobili proto, aby pro ně pracovala v Gan Edenu
venku už byl sapiens, který i tak udělali oni
počínaje tzv. mitochondriální Evou, jak jí oficiální genetici říkají
čili onu Evu, od níž pocházejí mitochondrie
jež všichni máme... protože muži ty mitochondrie nemohou předávat
prostřednictvím spermií, ale jsou předávány pouze prostřednictvím vajíček
protože jsou příliš velké, aby se vešli do spermií
a tedy... adamové jsou zvláštní rasa
a vlastně ten příběh s adamy
z celé řady důvodů...
může být OPODSTATNĚNĚ situován
kolem 4500 př. Kr.
takže nám to je velmi blízko, bylo to předevčírem
adamové... a tam, jak jsem to četl
ten příběh Izraelitského národa, který zdědil úkol Adama a Havy
čili se tam říká: my jsme ti přímí potomci té speciální rasy
oddělené a odlišné od celého zbytku rodu sapiens
a vlastně když Kain zabije Ábela, kvůli rivalitě, protože ten byl přímým potomkem tam těch...
když je Kain vyhnán
říká: když mě ale vyženete, tak kdokoliv mě najde, tak mě zabije
pokud to jsou ale prapředci lidstva, kdo to byl ten kdokoliv?
protože tam venku byla fůra sapiens
ale byli mnohem zaostalejší než oni, protože oni
byli privilegovaným národem, protože byli v přímém kontaktu s elohimy
byli privilegovaní z genetického hlediska
privilegovaní z kulturního hlediska
a když pak jsou vyhnáni z Gan Edenu, úplně náhodou
se objevuje plně vyvinutá sumerská civilizace
protože sumerská civilizace se objevuje bez jakéhokoliv "před"
když se v dějinách objeví, už znali zemědělství, chov dobytka, stavitelství
astronomii, matematiku, geometrii... ale odkud se oni vzali?
pravděpodobně to byli adamové vyhnaní z Edenu
kteří se vyrojili do mezopotámského údolí
to je můj názor, takže to hned pusťte z hlavy, ok?
přesně
3200 př. Kr., ta biblická potopa, ta biblická
ne, ta biblická potopa, mohla být kolem 3200 př. Kr.
ok? prosím
takže už jsme se tady dotkli té Babylonie
mně by zajímali ti ostatní elové
kteří pak byli Jahveho nepřáteli
moje otázka je: jak to, že
vznikla židovská společnost, která teď má stejné náboženství
jsou všichni pod Jahvem, přičemž podle bible prvním antisemitou byl sám Jahve...
...jak to, že se všichni Židé spojili
pod Jahvem, pod stejným bohem
biblickým bohem, který vlastně byl prvním antisemitou
který zabíjel přímé příbuzné
takže, tady to je podle mě takový rozpor
spíše než rozpor to je tajemství
ve smyslu, že se nechápe, jak to
že zůstal On
že zůstal On s tím svým národem... takže byli tak šikovní oni?
byli to oni ti nevěrnější, co čekali...
že bude naplněn slib, který jim byl dán
anebo
v rámci něčeho, o čem nemáme šajn, mu byl svěřen úkol
aby tady zůstal a něco způsobil, to já samozřejmě neumím říct
protože když mě tady moji kolegové elohimové nechali samotného, abych dělal tu práci, a odešli
tak mně to neřekli, takže...
hned jak je uvidím, tak je vytahám za uši a nechám si to vysvětlit...
ne, opravdu, já nevím, je to tajemství
takže, řekněme, že to byl prvek
kolem něhož ten národ udržoval svoji jednotu, a vlastně židovství
já mám mnoho židovských přátel, navzdory tomu, že mě někdo má za antisemitu
a ti mně říkají: být Židem, to není příslušnost k nějakému náboženství, to je způsob bytí
prostě odlišný způsob bytí...
je to pro nás odlišný způsob bytí... i bez té věci s penězmi...
oni se cítí být součástí zvláštní komunity
která dostala zvláštní příslib, který mimochodem
z mesiášského hlediska, protože tady ten jejich mesiáš s tím svým příchodem otálí
protože jejich mesiáš měl zasáhnout, osvobodit je a postavit je nade všechny národy
tak v jedné chvíli v židovském světě také rozpracovali myšlenku
že samotný Izrael je mesiášem
skrze nějž dojde k osvobození celého lidstva
to je jeden z mnoha klíčů k četbě...
...ale
je to jeden z klíčů, který vytvořili
proč k některým věcem stále nedošlo
stejně jako teolog Sergio Quinzio říká: křesťané
si zasluhují zvláštní uznání, protože jsou
už 2000 let dětmi nesplněných slibů
to je evidentní
Ježíš se všemi proroctvími střelil vedle
proroctvími... spíše nadějemi... ne proroctvími
takže... já mám pár úvah
z nichž může být otázka
jednak jsem si všiml, že existuje
další magor, který mluví o kosmických lodích, raketách, zbraních atd.
Zecharia Sitchin...
je to magor, chudák
a všiml jsem si
opakování čísla 12
v nejrůznějších situacích, které nezbytně nejsou křesťansko-katolické
už jste tady zmiňoval 12 apoštolů
ale i měsíců v roce je 12
i v řeckém a egyptském panteonu bylo 12 bohů
znamení zvěrokruhu je 12
je to náhoda? nebo to má nějaké opodstatnění?
a ještě jedna věc
Židé, všichni je chtěli vyhladit, ještě se jim to nepodařilo
ale ten poslední, čili Hitler osobně
nejhorší bytost na světě, takovým byl, nechci ho omlouvat
je to ale poslední osoba, která jak pamatujeme
už se stal stereotypem diktátora
který chtěl prosadit árijskou rasu
která má něco do činění s elohimy
i s Egypťany
králem Amonitů... to všechno jsem zachytil
můžeš to nějak pospojovat? díky
ano, pokud jde o tu poslední část, nerad bych skončil u soudu...
pokud jde o to první
vzhledem k tomu, že se ve starých dobách evidentně mluvilo o civilizacích hexadaktylů
když mám na rukách po pěti prstech, počítám po deseti
když mám na rukách po šesti prstech, počítám po dvanácti
se všemi následky...
čili kruh mající 360 stupňů, všechno násobeno dvanácti
dělení dvanácti... takže
jakože se o těchto civilizacích... mluví o nich i bible, ok?
to říká jasně: měli 6 prstů na každé končetině
takže by tady mohlo být toto vysvětlení
to další vysvětlení, když si odmyslím tu poznámku, abych neskončil u soudu
nepochopil jsem, na co jste se mě přesně ptal?
takže, řekněme že ta zápletka s Hitlerem s biblí souvisí
já jsem vícekrát četl, takže to mohu říct s klidem...
kdybych já byl Žid, tak bych chtěl znát pravdu
dal jsem to do jedné z mých knih
od konce 19. století
v židovských časopisech, pak v nejdůležitějsích amerických novinách... mohu vám to přečíst
mám to tady... se stále mluví
o 6 milionech Židů, kteří v Evropě mají umřít
od druhé poloviny 19. století
takže když Hitler se narodil
takže, těch 6 mil. Židů mělo umřít pod carským impériem
pak byl Sovětský svaz, pak byl nacismus, a oni umřeli za nacismu
šoa vyhladilo 6 milionů Židů
takto nic nepopíráme, šoa...
ten údiv
takže tady není pochybnost o 6 mil. Židů
ten údiv je nad tím, že po 60 let
se stále mluvilo o 6 milionech Židů, kteří měli umřít
a já kdybych byl Žid, tak bych chtěl, aby moji historikové
mně vysvětlili jak to, že po 60 let
tam bylo pořád 6 milionů Židů
takže jejich počet se ani nezvyšoval ani nesnižoval
po 60 let to pořád bylo 6 mil. co mělo umřít, a pak jich 6 mil. umřelo
kdybych já byl Žid, tak bych chtěl znát pravdu
o tom, kdo rozhodl, že 6 milionů z nás muselo zemřít
protože to evidentně nerozhodl pouze Hitler
když se to psalo už v době kdy se narodil
mohu vám to přečíst... New York Times, Atlanta Constitution...
k tomu se nevyjadřuji
to co mně udivuje je těch 6 milionů a 6 milionů
další zajímavou věcí je... víte že Elena Lowenthal, židovská intelektuálka a novinářka
2-3 roky zpátky napsala článek v La Stampa
konečně v Izraeli Židé při sčítání znovu překročili 6 milionů
jako kdyby těch 6 milionů
je to číslo, které se pořád vrací
to nevím, to nevím... bible říká, že při odchodu z Egypta
bylo 600 tisích mladých mužů v plné síle
čili mladíků co mohli bojovat
každý z nich samozřejmě měl rodinu
praktikovali také polygamii, takže mohli mít 1-2 manželky
nějaké děti, rodiče, prarodiče
a pak bible říká, že tam byla
ještě směsice dalších lidí, kteří se k nim přidali a odešli
takže když to spočítáme
ale opakuji, to je další věc kterou zahoďte, protože to je moje, nemá to žádnou váhu
řekněme, že každý z tady těch mladíků schopných boje mohli mít 1-2-3 ženy
3-4 děti, 2-3-4 starších rodinných příslušníků
takže na každého z nich mohlo být nějakých 8-9-10 osob
600 tisíc x "X" = nějakých 6 milionů
je to jakoby nějaká odvolávka na moment, kdy
se začíná od základů, protože tím základem
židovského národa byl Mojžíš, odchod z egyptské země, tam ten národ reálně začal
takže pokud tady je ta otázka těch potenciálních 6 milionů
v jiných knihách se zase říká, že jich byly nějaké 3 miliony, co odešli
jsou to všechno výpočty, které se cucají z prstů, nikdo to nemůže přesně vědět
ale tady ta věc s těmi 6 miliony mě zaujala
přišlo mně zajímavé číst v židovských časopisech konce 19. století
že 6 mil. Židů... anebo na začátku 20. století, kdy se říká
myslím že v New York Times
se říká, že 6 mil. Židů na Ukrajině a v Polsku obdrželo informaci
že budou úplně vyhlazeni... to je ale na začátku 20. století
na začátku 20. století, nacismus ještě neexistoval
takže mně přijde zajímavé tady to...
ano, jako zvláštní národ
bla bla
bla bla
bla bla
praktikuje se tam gijur čili obrácení
jo, ale...
ne že se stane synem někoho, je
oficiálně uznán za člena židovské komunity
je to ale dlouhý proces, to není že se obrátí...
i tam...
i tam... je tady část dějin, která nám není dobře vykládána, jsou to
potomci chazarského imperia
obrácení šmahem na židovství
to je ale odsunutá historie...
historiky to moc nezajímá, tak je ponechávána...
přesně, to co mě překvapuje, je těch 6 milonů po dobu 60 let
protože jakýkoliv národ zvýší nebo sníží svůj počet
prosím... dobrý den, profesore
mohu?
mohu? takže, já se svou manželkou, která je muslimka
si tak poslední dobou trochu hrajeme, děláme jako že...
a vyplouvají určité asonance mezi biblí a koránem
kde Ježíš... Ježíš ani tam neumřel
je zaměněn za někoho jiného a vstoupí do nebe
krom tady toho, co pěkně koresponduje s Vašimi pracemi
také ta věc s Gabrielem, který je potkán
který se setká s Mohamedem, který z něj má panický strach
protože ho k sobě pevně přitiskne
chtěl jsem se zeptat na Váš názor na Ježíše a Gabriela v koránu
takže, uděláme to tak, dám Vám další potvrzení a posteriori
když se tam říká, že je vzat do nebe
...v kanonických textech
když se mluví o nanebevzetí
často v italštině nacházíme "vystoupení"
což je chybné, protože všechna slovesa použitá v řečtině jsou pasivní
čili byl vytažen nahoru
nevystoupil, on byl nasán
čili všechna slovesa v kanonických evangeliích jsou pasivní
takže byl vytažen nahoru
takže to by bylo další potvrzení, byl odnesen pryč
takže těch podobností je hodně... jistě, jistě...
a pak to, že měl strach ze setkání s gabrielem
obecně setkání s tzv. anděli bylo něco nepříjemného
třeba Gedeon, když potká anděla
a mimochodem i tady se pak v běžných biblích píše, že anděl zmizel z jeho očí
zatímco v hebrejštině se píše, že anděl odešel po svých
ale protože to je anděl, tak se musí říct že zmizel... ne
v bibli se píše že odešel po svých
nezmizel, ale to nevadí
i tam mu říká: neboj se, nezemřeš
takže tam vždycky byl strach, když je někdo potkal, protože to moc příjemné nebylo
takže to jsou potvrzení
další potvrzení nám dává Pavel, zakladatel křesťanství
když říká ženám
na shromážděních by ženy měly mít přikrývku hlavy
kvůli andělům
ne z respektu vůči bohu, kvůli tedy KVŮLI andělům
a v Tertulliánově De virginibus velandis
se říká, že ženy účastnící se shromáždění, na nichž jsou přítomni andělé
si musí zakrývat hlavu na svoji ochranu
aby sexuálně nevzrušovaly anděly
v kumránských textech...
textech Esénů... se píše, že mladé dívky účastnící se shromáždění, na nichž jsou přítomni malachimové, čili andělé
si musejí na svoji ochranu zakrývat hlavu
protože oni byli sexuálně vzrušováni dlouhými vlasy dívek
sexuálně se vzrušovali, ale říká to Pavel: kvůli andělům, ne z respektu vůči bohu
takže i zahalování muslimských žen má stále toto...
...čili na ochranu ženy, na ochranu ženy
čili buď zahalená, abys sexuálně neprovokovala
to je velice přesné, tam se nic nevymýšlí
pak, pro nás se z toho pak stalo gesto
respektu navíc, který žena má mít vůči bohu, to tak ale není, to tak není
kvůli andělům, píše se to tam, přečtěte si to...
v Pavlových dopisech... co máte doma... v klidu
a i tam, ta otázka těch dlouhých vlasů, co sexuálně dráždily
položme si další otázku... a řekněte mi až bude čas skončit...
položme si další stupidní otázku
...k čemu slouží dlouhé vlasy?
v přírodě, v přírodě...
na savaně, v lesích, v poušti
jaký užitek mají dlouhé vlasy?
dokonce mají negativní efekt, jsou kontraproduktivní
kdo má dlouhé vlasy tak ví, co to znamená je udržovat čisté
představte si, že jste v pralese a máte 80 cm dlouhé vlasy
představte si co se v nich děje, co v nich bují
za jak dlouho skončíš... nebo když máš utéct před divokým zvířetem
nebo když skončíš ve vodě, s vlasy dlouhými 80 cm, které tě táhnou dolů
ale dlouhé vlasy vzrušovaly tam ty, co nás udělali
copak my štěňátkům neděláme copánky? nečančáme jim ouška a srst?
já ne, já jsem se opravdu nevydařil
existuje jedno zvíře, kterému srst roste donekonečna
to ale není v přírodě... ovce
ovce je další zvíře, které udělali oni
jeden z domácích druhů, jež vyrobili oni
veškerý skot v přírodě má krátkou srst
když pustíte ovci do přírody, tak zahyne
ovce byla vyrobena uměle
jako mnoho dalších zvířat
a byla vyrobena uměle v době před 12-8 tisíci lety
přesně v těch místech, kde nám starodávné texty říkají, že byli tam ti
a to je zajímavé
ani zvířata co žijí v chladných oblastech nemají srst, která by rostla 80 cm
protože to k ničemu není
...nerostou, nám jo
my máme v zásadě utlumenou srst
a vlasy ne, já ne, vy
mně utlumili i to
naštěstí, protože kdybych měl být předmětem sexuální atrakce elohimů
kde? tady... jenom dvě otázky
ta první je lingvistická, týká se tedy tvé specializace
promiň, budu ti tykat...
chtěl jsem se zeptat, jestli jsi četl knihu Tajemství Exodu o egyptském původu Židů od bratrů...
...Roger a Messod Sabbath
co si o tom myslíš? spíš než o obsahu, o té teorii
že hebrejština souvisí s hieroglyfickou
egyptštinou, toto je první otázka, spíše vědecká
a pak, když spolupracuješ s těmi laboratořemi, co studují bibli, pracujícími pro NASA
významní exponenti teorie o paleokontaktech...
trvají na tom, že mezihvězdné cesty
jsou nejenom nepravděpodobné, ale téměř nemožné
existuje nějaká
na to ti odpovím jedna dvě
teorie... a zvláště pak, odkud by mohli pocházet?
a jestli jich bylo více ras
mamma mia, che bello
takže ta první otázka byla?
první otázka byla o egyptském původu Židů...
bratři Roger a Messod Sabbath
to jsou dva badatelé z rabínské rodiny
napsali tuto knihu
která vychází ze studia bible sespané aramejsky
v aramejské bibli je ten příběh úplně jiný, než co je v biblích co máme my
třeba zatímco v biblích co máme my, se říká
že Mojžíš byl potomkem Ivrimů, čili potomkem Hebrejců
tam v té bibli se píše, že Mojžíš byl potomkem Jahudů
Jahudé to byli kněží faraona Achnatona
Mojžíš by tak byl egyptského původu, ale to vlastně říká i bible
když ho Sipora ukazuje svému otci, tak říká: tam ten Egypťan... takže i ona ho označuje za Egypťana
a pokud my vyjdeme z té aramejské bible, ti kdo vyšli
z Egypta byli všichni Egypťané
ani jeden Žid
židovský národ byl vytvořen potom
takže když se mě ptáš kde je pravda, tak já nevím
...co si o tom myslíš?
...já si myslím, že to je možné, je to možné
...ne náhodou já dělám jako
dělám jako s tou druhou biblí, protože z ní byly...
vytěženy pravdy, které nám všem vládnou
kdyby je vytěžili z tam té, tak bych dělal jako s tam tou
monoteismus zavedený Achnatonem by mohl být...
by klidně mohl být ten židovský
takže, buď nějací rebelové
nebo úmyslní utečenci, nebo lidé kteří byli donuceni odejít
ok? pokud jde o vědeckou otázku možného mezihvězdného cestování?
a ras, které sem přišly?
takže, žalm 24
to je žalm, který čítával Mons. Corrado Balducci
což byl vatikánský monsiňor pověřený studiem
potenciálního života...
mimo Zemi, a jeho spojitostí s biblí...
o žalmu 24 on říkal
že to je žalm, který obsahuje jistý důkaz
že bible znala mimozemský život
a cituje první verše
uděláme to takhle, ať jsme v klidu
pak vám řeknu jednu zajímavost, která vyvolává husí kůži
mně, mně, co jsem ten magor
žalm 24: Jahvemu patří Země a co je na ní
universum a kdo ho obývají
takže se tady rozlišuje mezi Zemí a vesmírem a těmi, kdo ho obývají
...to je překlad...
může to být svět, Země, vesmír
přesně, ano
a mimochodem ten termín tevel... raději ne, ať se moc nezatouláme
ten podle vokalizace může znamenat vesmír
nebo pohlavní styk tchána se snachou, nebo pohlavní styk ženy se zvířetem
podle vokalizace...
takže se tady rozlišuje mezi Zemí a zbytkem světa
od verše 7 dál... toto teď studuji s Massimem Barbettou, co jsem z toho tady citoval
tam jsou identifikovány přímo oblasti oblohy, kterým se říká Kimah
jsou to oblasti, kde mohou být tady ty brány, o nichž vám teď povím
protože ti co říkají
mezihvězdné cestování je nemožné, zapomínají na vědce z konce 19. stol.
kteří se stejnou jistotou říkali
že lidské tělo není schopné vydržet rychlost překračující 30 km/h, protože by se rozpadlo
takže já říkám: věda, když něco tvrdí, ať říká "možná"
ať řekne: teď to nevíme
my ale nevíme, jak budeme cestovat za 100 let
takže buďme opatrní s tady těmi tvrzeními
je to nemožné... není...
není to nemožné, protože neapolská univerzita, ta stejná, kde říkají že jsem magor
tak tam říkají... existuje jeden článek...
tady je
neapolská univerzita: sestrojen prototyp červí díry pro cestování v čase
ok? na základě Einsteinovy teorie... vyrobili prototyp, ok?
to znamená cestování časoprostorem
...
poslechněte si tady to: žalm 24
tady se mluví k bránám nazývaným dvěma odlišnými jmény
šarim a petachim
takže, těm prvním se říká: zvedněte šarim/brány
do angličtiny se to překládá gate
zvedněte brány své horní části
zvedněte se brány le olam... a tady se to le olam překládá jako věčnost
olam v hebrejštině znamená
v celé mimobiblické židovské literatuře znamená "neznámé místo"
protože vstupuje král kavodu
kdo je tento král kavodu? Jahve, silák, hrdina, hrdina v boji
zvedněte šarim své horní části
zvedněte se petachim le olam
čili brány, které se otevíráte na neznámém místě
protože projíždí král se svým kavodem
co to znamená? že tady jsou nějaké brány, které se otevírají
vstupuje král kavodu, pak se otevírají další brány na místě, které nikdo nezná
což je místo, odkud oni přicházejí... žalm 24
petachim le olam
to vyvolává husí kůži...
...a tady to naleznete v knize Pád bohů, v části týkající se védských spisů
že existují určité oblasti oblohy, kde jsou ve védských spisech
identifikovány brány, srkze něž ti pánové přicházeli
jsou tam identifikovány... mimochodem v té studii s Massimem Barbettou
je tam trasa, ale jsou tam časoprostorové brány, jimiž přicházejí
v té studii s dr. Massimem Barbettou
je, on to ukazoval i na jedné konferenci
je tam jedna oblast oblohy, identifikovaná židovským světem, říká se jí Kimah
která odpovídá jedné oblasti označené védami, kde se nacházejí tady ty časoprostorové brány
ano, ano, je to velká oblast, co se jmenuje Kimah
...zahrnuje to Plejády...
přesně, je to hodně velká oblast
takže, to jsou oblasti, z kterých by mohli těmi bránami přicházet
časoprostorovými... to je opravdu velmi zajímavé...
to by stálo za to více prozkoumat, protože...
a to, že to je tady v tom žalmu 24
kde jsou přímo ty brány, které se otevírají
...mimochodem tady není dodrženo časování
protože v hebrejštině je přítomný čas
čili ty první brány se otevírají, v přítomném čase
pak tam je kavod, který vstupuje, a ty druhé jsou v budoucím čase
čili že se otevírají potom
a toto odpovídá v egyptské kultuře
cestám boha Ra
který projížděl tunelem, který měl brány
v tom tunelu docházelo k velmi vysoké rychlosti, která ale nazávisela na cestujícím
čili kdo tam vstoupí, tak frčí tou rychlostí
a ten se pak otevírá do Am-Duatu, čili na onom světě, to ale není svět mrtvých
to je svět, který je na onom břehu, odkud oni přicházejí
na tom teď pracujeme a vydáme to
jasně, vydáme to, pracujeme na tom
...
bla bla
kde byla zvednutá ruka? jo tam
především bych rád něco slyšel o...
jak jsi tady citoval tu laboratorně vyrobenou ovci, ne náhodou
...Dolly, která byla prvním naklonovaným zvířetem
nevím jestli to je náhoda, nebo ne...
otázka je tady ta: pokud jde o létající stroje
mluví se o tom někde v bibli, už nevím, tak se ptám
a ten termín létající stroj
je šikovně zastřen slovem "sláva"
takže jsem chtěl vědět, co se tam přesně říká
a kde přesně, v jakém verši
takže, pro kavod platí to stejné co jsem říkal s ruachem
ruach na prvním místě znamená "vítr"
a to, co svým pohybem způsobuje vítr
pak z toho byl i udělán duch... takže já vůbec
nemám potřebu polemizovat o tom, že to znamená i duch
ale ať se hádají, mně to je putna
řekněme, že v některých situacích to může znamenat duch, já s tím problém nemám
v jiných zaručeně ne
s kavodem to je stejné, ten kořen KBD znamená "těžký", něco co je těžké
takže, něco co je těžké, transpozicí významu
pak označuje něco, co je "slavné"
příklad: říkáme že nějaký člověk "má váhu/je vážený", je slavný
ok?
všechno ale vychází z konceptu "těžký"
takže, když ale budeme diskutovat
o etymologii každého jednotlivého slova, tak nikdy nic nevymyslíme
protože pro pochopení tady těch věcí je potřeba
udělat tu nejnormálnější věc: přečíst si omáčku
a já ti to shrnu ve dvou minutách
pokud kavod znamená "sláva"
takže, Mojžíš rozmlouval s Jahvem, tváří v tvář
a Jahve mu sliboval, že dobudou zaslíbenou zemi
v jedné chvíli Mojžíš říká: Jahve, ja musím vidět tvůj kavod
čili: já musím vidět tvou slávu
pokud to znamená sláva, tak když se bohu díváš do tváře, tak tu slávu nemá u sebe, protože ji s sebou nenosí
a takže, když ji chceš vidět, musíš mu o to říct...
musíš mu o to říct, pokud ji chceš vidět... ok?
Jahve mu říká: tak dobře, připrav se zítra ráno
čili svoji slávu ti ukážu zítra ráno... teď jsem ji nechal doma
ukážu ti ji zítra ráno... ale pozor
když tady ale budu s tou slávou projíždět, a ty budeš před ní, tak zemřeš
protože bůh není schopen kontrolovat účinky své slávy
když ale budu se svou slávou projíždět, a ty se schováš tady za ty kameny
a podíváš se na ni zezadu až projede, tak nezemřeš
takže to znamená, že ty kameny dokážou Mojžíše ochránit před účinky té slávy
což ale bůh nedokáže
a o tom musíme tolik rozumovat, abychom pochopili o co se jedná?
musí se do nekonečna rozumovat, aby se z toho udělala boží sláva
a o tom se opravdu píšou celé svazky, aby nás přesvědčili, že to je boží sláva
ale už jsem vám to tady četl, co ta boží sláva dělá
má kola, má křídla, stoupá ze země
a když stoupá tak dělá velký rámus
to říká bible... když ty věci dáme dohromady, a udělejme jednu rozumnou věc
to slovo kavod nepřekládejme
protože když to začneme překládat, začneme polemizovat
ale my máme říct: co to je kavod? to je ta věc co dělá všechny ty věci...
šmitec, pak ať si to každý představuje jak chce
ale dělá všecky ty věci
o tom není pochyb
to se tam píše, ne v mých překladech
když vám pak přečtu překlady dr. Jeffa Bennera, ten říká, že kavod
on je zakladtel Centra studií starého zákona
říká, že kavod je zbraň, s níž Jahve cestoval a bojoval, to je ale evidentní
stačí si přečíst bibli, je to evidentní
ok?
takže, pokud jsme skončili, tak vám všem děkuji
takže, děkuji vám všem, že jste zde byli
a že jste umožnili tento event
to be continue