Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Výstavba Mariánkskeho stĺpu, čiernomagického žiariča v centre Prahy

Výstavba čierno-magického žiariča. Veľmi zaujímavý komentár českého metského poslanca, predsedu pirátskeho klubu k výstavbe mariánskeho stĺpu, ktorý bude na námestí rozmermi 7x7 metrov zaberať obrovský priestor. Na to aby zvíťazilo zlo stačí aby dobrí ľudia nerozrobili nič.

Před chvílí zastupitelstvo schválilo obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. K této příležitosti zde zveřejňuji svůj projev ze zastupitelstva a hlasování.
Otázka Mariánského sloupu není otázkou minulosti, je to otázka současnosti a budoucnosti. V diskuzi podle mého názoru je sice důležité, co sloup představoval v 17. století, důležitější ale je, co sloup představuje dnes. Přestože Dominik Duka uvedl, že: „Opětovné vztyčení mariánského sloupu chápeme jako gesto smíření a ekumenické spolupráce v České republice,“ myslím si, že gesto smíření jaksi nemůže být někomu vnuceno. Je třeba, aby gesta a symboly chápaly obě strany stejně. Zatím co pro někoho je MS symbol smíření, pro druhou stranu to může být chápáno jako symbol konfliktu a útlaku. To, jak si dnes různí lidé vykládají symbol MS, o tom se nedočteme v historických knihách, nebo na wikipedii. Na to je třeba se zeptat těchto lidí a naslouchat jim. Každý člověk pak má na sloup svůj vlastní názor a své vlastní důvody proč sloup podporuje nebo nepodporuje. Osobně patřím k těm, kteří obnovení sloupu nepodporují. Pokusím se uvést proč:

1) Sloup rozděluje společnost
- Často se setkávám s argumentem, že společnost rozdělená není, že sloup si nepřeje jen pár křiklounů. To ale není pravda. Mezi odpůrce sloupu se staví i následující instituce:

- Výbor Uměleckohistorické společnosti: "Třebaže demolice původního mariánského sloupu byla z pohledu ochrany památek neodůvodnitelným barbarstvím, chápeme tento sto let starý čin jako integrální součást dějin. Dějin, které nelze zpětně kádrovat, napravovat či vylepšovat formou ahistorických retuší."
- Církev československá Husitská: „Znovuvztyčení MS Na praze 1 v jeho původní historické podobě s protireformačními prvky je z pohledu Církve československé husitské v rozporu se současnými snahami o pokojné vzájemné spolužití křesťanských církví a spolupráci k prospěchu naší země.“
- Českobratrská církev evangelická: "Synodní rada Českobratrské církve evangelické považuje záměr obnovy původní podoby mariánského sloupu za ekumenicky zraňující." Ve starším vyjádření synodní rady z roku 2012 je uvedeno: „Pro současnou českou společnost nebude případná existence sloupu na Staroměstském náměstí znamenat téměř nic… Společenství křesťanských církví, především těch, se kterými je spjata historie křesťanství v Čechách, však obnova sloupu citelně poškodí."
- Sdružení evangelických křesťanů, o.s., "nesouhlasí s obnovením mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, poněvadž z historického i uměleckého hlediska to je neopodstatněné; navíc by jeho obnovená instalace byla silným výrazem netolerance a do společnosti by vnášela znepokojující napětí."
- Ekumenická rada církví – Přijala usnesení, že je pro ně přijatelné postavit na Staroměstském náměstí něco, co bude představovat symbol smíření.
- Křesťanská misijní společnost také nesouhlasí.

3) Způsob, jakým se sloup prosazuje – tedy, že se prosazuje na sílu a nenaslouchá se odpůrcům. V předchozím bodě jsem uvedl, kdo všechno s obnovou MS nesouhlasí. Jeho obnovení i přes tento nesouhlas může být chápáno jako výsměch těm, kteří nesouhlasí.
4) Obnova sloupu je anachronismem. A bylo to anachronismem už v době krátce po jeho stržení. „Případ, kde dvě stě let stará sousoší mají být nahrazena kopiemi, dá se historicky vysvětliti, ale nedá se omluviti, poněvadž je v naší době anachronismem.“ (Vincenc Kramář, zakladatel sbírky moderního umění Národní galerie). S tímto vyjádřením se zcela ztotožňuji. Historik Vít Vlnas ke sloupu uvedl: "Můj názor je, že sloup spíše ne. Nikoli z důvodů ideových, ale z důvodů památkářsky puristických. To, co tam bude postaveno, bude jakási představa, jak sloup vypadal, nikoli kopie, replika, ale napodobenina. Bude to z kamene, z kterého se české barokní mariánské sloupy nikdy nestavěly. Také to bude svým způsobem bude cizorodý prvek. Vedle Husa, kterého už asi nikdo nikdy neodstraní, bude sloup vlastně překážet a náměstí bude přeplněné. A navíc, původní sakrální náboj se sloupu stejně nikdy nevrátí." "Svržení sloupu svým způsobem politickým aktem bylo. Nebyl to akt válečné nebo živelné katastrofy. A v Praze máme naštěstí dost autentických barokních památek, že si nemusíme stavět umělé baroko." Myslím, že už jsme mnohem dál, než aby bylo potřeba stavět na Staroměstském náměstí pseudobarokní sochy. Pojďme na Staroměstské náměstí umístit něco, co bude hovořit k současnosti a nebude zajímat jen malou skupinu lidí.

5) Žijeme v sekulární době, kdy už je předpokládám oddělena církev od státu. Nevidím důvod, proč bychom měli podporovat výstavbu náboženského symbolu v jednom z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Praze.

https://www.facebook.com/viktor.mahrik/posts/10156525890462811

Email zaslaný poslancom Prahy

Týmto emailom som chcel objasniť poslancom teologickú stránku veci, aby pochopili ako veľmi rozdeľuje stĺp katolíkov a protestantov. Stĺp dáva klin medzi katolíkov a protestantov. To je ďalší dôvod prečo hovorím stĺpu nie a poslanci by mali výstavbu stĺpa zastaviť.

Stĺp je symbol demonštrácie moci Katolíckej cirkvi do centra Prahy nepatrí.

Z pohľadu protestantskej teológie je Mariánsky stĺp rúhanie proti Bohu

Ja ako filozof, ktorý sa špecializuje na kresťanstvo, by som Vám rád uviedol, ako sa díva protestantská teológia na Mariánsky stĺp.
Kým pre katolíkov je modlenie sa k Panenke Márii dôležitá súčasť viery, naopak u protestantov je to prísne zakázané, modlitbu k Márii považujú sa rúhanie proti Bohu, za modloslužobníctvo. Je to jeden z najväčších teologických sporov katolíkov a protestantov, ide o vec, ktoré tieto dva teologické prúdy najviac rozdeľuje.
 
Ďalej protestanti sú veľmi radikálne proti vyobrazeniu Panny Márie ako sochy. Kým v Katolícky kostol je plný sôch Panenky Márie a iných svätých, v protestantskom kostole nenájdete ani jednu sochu. Vyobrazenie sochy Panenky Márie považujú protestanti tiež ako symbol rúhania proti Bohu a modloslužobníctva.
 
Dominik Duka uvedl, že: „Opětovné vztyčení mariánského sloupu chápeme jako gesto smíření a ekumenické spolupráce v České republice“.
Opak je pravdou, Dominik Duka je samozrejme duševne nemocný a polícia ho momentálne vyšetruje sa krytie pedofilných škandálov a sexuálneho zneužívania v Dominikánskom kláštore.
 
Mariánsky stĺp je obrovskou urážkou protestantov.
Medzi protestantov patrí aj Cirkev Husitská Českobratská.
 
Ďalej stĺp symbolizuje víťazstvo katolíckych pápežských Habsburgovcov nad protestantskými Švédmi, takže ide o dvojnásobný symbol potupy protestantov.
 

Dostatočné informácie:Zverejnenie kompromitujúcich informácii na Petra Fialu:

Vzhľadom k tomu že politická strana OSD hlasovala za stĺp, ako reakciu na to, zverejním citlivú a a súkromnú informáciu o Petrovi Fialovi, o ktorej sa verejnosť nikdy nemala dozvedieť. Petr Fiala je náboženský fanatik, katolík, hoci sa s tým moc verejne nechváli. Je dosť možné, že poslancov za ODS prehováral aby tak hlasovali. Fiala má silné páky aby k tomu svojich poslancov prinútil, pretože on bude mať podstatný vplyv na umiestnenie poslancov na jednotlivých kandidátkach.
Ďalej Petr Fiala zrejme tlačil na to, aby ODS nešla do koalície s „liberálnymi“ pirátmi.
Jedna moja príbuzná mi ukazovala ako politik Petr Fiala píše svoje filozofické úvahy do jedného českého katolíckeho časopisu, jeho názov si už presne nepamätám. Ja som bol z toho úplne šokovaný, že v Česku sú až dve kresťanské politické strany.

Predseda Pražského mestského poslaneckého klubu ODS reagoval, že Fiala do hlasovania nezasahoval a že poslanci za ODS mali údajne voľnú ruku. On sám sa pokiaľ viem hlasovania zdržal.
*************
 Mariánský sloup měl být symbolem smíření, teď symbolizuje porážku tolerance, myslí si zastupitel Mahrik (Piráti) https://plus.rozhlas.cz/mariansky-sloup-mel-byt-symbolem-smireni-ted-symbolizuje-porazku-tolerance-mysli-8142116