Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Pohania sa na prvých kresťanov dívali ako na satanistickú sektu, ktorých boh je mŕve telo. Polyteistická podstata ranného kresťanstva. Filozof Celsus

Kresťania sú veľmi hrdí na to, že sú monoteisti, pretože to považujú za prejav vyspelosti a pokrokovosti. A samozrejme napríklad hinduistov považujú za primitívov, pretože veria na viacero bohov.
Študoval som dielo gréckeho filozofa Celsusa kritizujúceho kresťanstvo (rok 177) a iných podobných autorov. Zameral som sa teraz na to, či radné kresťanstvo nebolo ešte len polyteistické náboženstvo.
Ide o veľmi vážnu tému, ktorú by mali skúmať ľudia z akademického prostredia historici a filozofovia a hľadať k tejto téme viac podporujúcich dôkazov.
Z tejto knihy, kde sú citovaní autori kritizujúci kresťanstvo, som vyhľadal zaujímavé pasáže. Upozorňujem že citovaní autori žili ešte pred tým ako bolo kresťanstvo oficiálne politicky zavedené:
 
O kresťanskom bohovi sa hovorí ako o najvyššom bohovi. Nebol teda jediný?
And much less was it fit, that, being considered as a saviour and the son of the greatest God, and; also the messenger of this God, by his familiars and private associates, he should be deserted and betrayed by them. But what excellent general, who was the leader of many myriads of men, was ever betrayed by his soldiers? (citát Gréckeho filozofa Celsusa)
 
Veľmi zaujímavý popis toho, ako žili kresťania. Uctievali bohov, pričom s bohov najviac uctievaný je Boh Otec. Ďalej sa v tejto pasáži spomína to, že kresťanskí vodcovia sa na svojich ovečkách finančne obohacovali (píše sa tu, že za náboženské rituály si daní ľudia platili). Veľmi mi to pripomína rôzne sekty, ktoré tiež vznikajú predovšetkým na finančné obohacovanie. Aj v súčastnosti mať nejakú protestantskú charizmatickú cirkev ako napr. KS Milosť, je veľmi výhodné – medzi hlavné priority pastorov je si na svojich ovečkách veľa zarobiť cez psychologickú manipuláciu. Vidíme, že za 2000 rokov sa toho veľa nezmenilo:
"Sunt spiritus terreni minimi loco terreno quodam malorum dćmonum potestati subjecti. Ab his sapientes Hebrćorum, quorum unus iste etiam Jesus fuit, sicut audivisti divina Apollonis oracula quć superius dicta sunt. Ab his ergo Hebći dsemonibus pessimis et minoribus spiritibus vetabant religiosos, et ipsis vacare prohibebant: venerari autem magis coelestes Deos, amplius autem venerari Deum patrem. Hoc autem et Dii prćcipiunt, et in superioibus ostendimus, quemadmodum animadvertere ad Deum monent, et ilium colčre ubique imperant. Verum indocti et impić naturae, quibus vere Fatum non concessit a Dius dona obtinere, neque habere Jovis immortalis notitiam, non audientes Deos et divinos viros; Deos quidem omnes recusaverunt, prohibitos autem dćmones non solum nullis odiis insequi, sed etiam revereri delegerunt. Deum autem simulantes se colčre, ea sola per quae Deus adoratur, non agunt. Nam Deus quidem utpote omnium pater nullius indiget: sed nobis est bene, cum eum per justitiam et castitatem, aliasque virtutes adoramus, ipsam vitam precem ad ipsum fa-cientes, per imitationem et inquisitionem de ipso. Inquisitio enim purgat, imitatio deificat affectionem ad ipsum operando." (Porfyrios z Tyru (232–304) )
 
Kresťanstvo sa v nasledovnej pasáži popisuje ako vnímame v súčasnej dobe Svedkov Jehovovych alebo iné sekty. Vodcovia kresťanských spoločenstiev sú tu popisovaní ako zlodeji, ktorí okrádajú svoje naivné a psychologicky zmanipulované ovečky. Autor sa snaží kresťanom úprimne pomôcť, kresťanov mu je ľúto, že sa nechali zmanipulovať kresťanskými vodcami, ktorí sa na nich obohacujú. Mnohí kresťania dokonca prišli o dedičstvo.
                  Mimochodom história sa opakuje. Prví kresťania majú toho veľa spoločného s Jehovistami. V Biblii sa na viacero miestach píše, že kresťania veľmi skoro očakávali koniec sveta. Jehovisti tiež – Jehovisti tých koncov sveta mali už veľa. Načo Vám je majetok, keď zajtra bude koniec sveta? Predajte mi svoj dom, pozemok, pretože na konci sveta vám majetok k ničomu nebude.
Of such mischievous consequence are the arbitrary proceedings of those persons in the country, who say, 'they fight with the temples.' But that war is the gain of those who oppress the inhabitants: and robbing these miserable people of their goods, and what they had laid up of the fruits of the earth for their sustenance, they go off as with the spoils of those whom they have conquered. Nor are they satisfied with this, for they also seize the lands of some, saying it is sacred: and many are deprived of their paternal inheritance upon a false pretence.
 
Pohanský autor veriaci v Grécko-Rímske náboženstvo, ktorý kritizuje kresťanstvo, sa pohoršuje nad tým, že kresťania uctievajú mŕtve telo ako modlu, čím myslel na kríž. Tiež jasne hovorí, že kresťania veria na bohov, nie na jedného boha. Autor tu spomína dvoch bohov, na ktorých veria kresťania: mŕtve telo to jest kríž-Ježiš Kristus a v boha Otca.
And if you seek for the leader of this path, you must avoid impostors and enchanters, and those who persuade you to pay attention to [real] idols; in order that you may not be entirely ridiculous, by blaspheming as idols other things which are manifestly Gods, and venerating that which is in reality more worthless than any image, and which is not even an image, but a dead body; and by investigating a Father similar to it. (Celsus)
 

Záverom

Mýtus o „krutých“ rímskych cisároch, ktorí „prenasledovali“ kresťanov
Kresťania obviňujú Rímskych cisárov za krutých, keď prenasledovali kresťanov. Skutočný dôvod mohol byť však úplne iní. Rímski cisári považovali kresťanov za šialenú sektu, ktorej vodcovia sa finančne obohacujú na svojich ovečkách a snažili sa kresťanom úprimne pomôcť. Represívnymi opatreniami cisári chceli v kresťanských vodcoch vyvolať strach, aby sa neobohacovali na svojich ovečkách.
Dôvod "prenasledovania" kresťanov a špeciálne chcem zdôrazniť tie úvodzovky, bol aj ten, že kresťania sa stretávalii v noci, avšak vtedy podľa Rímskych zákonov bolo stretávanie v noci trestné. A navyše cisári mali pochopiteľný strach a obavy s podivnej satanistickej sekty, ktorá uctieva mŕtvolu Krista. Na kresťanstvo sa vtedy dívali ľudia ako na satanizmus.
 
Súvisiace články sú tu:
Grécky filozof Celsus o prvých kresťanoch: sú to nemorálni primitívi a spodina spoločnosti http://krestanstvo.czweb.org/clanky/protikrestansky-filozof-celsus-o-prvych-krestanoch-su-to-upadkovi-primitivi
 
Nikejský koncil bol polyteistický. Veľký trapas pre cirkev! http://krestanstvo.czweb.org/clanky/nikejsky-koncil-bol-polyteisticky-velky-trapas-pre-cirkev
 
Cisár Konštantín, Katolícka cirkev a Nikejský koncil http://krestanstvo.czweb.org/clanky/cisar-konstantin-katolicka-cirkev-a-nikejsky-koncil
********************************************************************************************************
********************************************************************************************************

Dodatočná informácia: Božstvo Krista spochybnené

Nasledujúca časť Biblie spochybňuje kresťanstvo v základoch zasa iným spôsobom - Božstvo Krista spochybnené
Prvý list Timotejovi - kapitola 2
5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,