Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Psychológia sa vybrala veľmi zlým smerom svojho vývoja. Návrh na reformu psychológie. Viac sa kriticky zaoberať náboženstvom a ezoterikou. A to na objektívnej vedeckej úrovni

Prečo je psychológia najpomalšie rozvíjajúcou sa vedou? Prečo neustále ako jediná veda prešľapuje na jednom mieste?
Psychológia je veda o duši. V učebných osnovách psychológie je väčšina filozofia. Filozofia do psychológie plným právom patrí nakoľko témy ako Boh, existencia, veľmi úzko súvisia s ľudskou dušou.
Lenže kde sa stala chyba? Kým všetky ostatné vedecké odbory sa snažia hľadať pravdu, psychológia sa vo filozofii nesnaží hľadať pravdu. Náboženstvo sa stalo niečo nekritizovateľné, nedotknuteľné a posvätné, čoho sa nesmieme ani len dotknúť. Psychológia sa vybrala veľmi zlým smerom svojho vývoju, že nebudeme sa ani len pokúšať hľadať pravdu a lož v náboženstvách / filozofiách. Kresťanstvo by malo byť v psychológii aj otvorene kritizovať, úmyselne hľadať aj kritické argumenty ku kresťanským dogmám.
                    Psychológia by sa mala zaberať presne rovnakými filozofickými otázkami ako táto webstránka. Ak by tomu tak bolo, tak by to nebola najpomalšie sa vyvíjajúca veda.
                    Ďalej by sa psychológia mala zaoberať aj otázkami aké meditačné techniky sú pre človeka prospešné aké nie, či homeopatia funguje a pomáha alebo nie, aký filozofický ezoterický prúd je šarlatánstvo a aký nie.
                    Úlohou psychológie by rozhodne nemalo hľadať argumenty na potvrdzovanie filozofie materializmu, hoci určitými obdobiami psychológia išla týmto nešťastným smerom vývoja.
                    Niekto môže argumentovať, že takto by išla psychológia mierne subjektívnym spôsobom vývoja, avšak len pripomínam, že aj archeológia mierne subjektívna veda čo do interpretácie vykopávok, avšak vedci-archeológovia vedia medzi sebou diskutovať a pokorne hľadať pravdu a hľadať kompromis / konsenzus. Archeológia je schopná takto krásne vývojovo napredovať.