Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Neznáme fakty o Biblii

Starý zákon

Starý zákon bol originálne napísaný v hebrejčine.
Preklady starého zákona sú nasledovné:
-grécky: nazýva sa Septuaginta
-aramejský: nazýva sa Targum
 
Septuaginta aj Targum boli preložené už pred Kristom a obsahujú určité nepresnosti v prekladoch
 

Nový zákon

Existujú dve verzie:
-aramejský originál: nazýva sa Pešita (presnejšie je napísaná v sýrčine, čo je jedna z odnoží aramejčiny)
-grécky preklad: je najznámejší
 
Pešita je stále v cirkevných radoch relatívne neznáma verzia Biblie. Cirkev má aj veľký strach sa celkovo Pešitou zaoberať, pretože mohlo by to ohroziť hodnovernosť cirkevných dogiem. V Cirkvi je preto Pešita tak trochu tabu téma. Napriek tomu Porubčan vo svojej verzii Biblie priznáva, že existuje akási aramejská pôvodina, čím myslel na Pešitu. Existujú rôzne preklady Pešity do angličtiny či iných jazykov. Všetky preklady sú falzifikáty, verné kópie štandardného prekladu. Nedajte preto týmito „bombastickými“ prekladmi nachytať. Ľudia ako sú Etheridge, Lamsa, Mudrock, Younan, Roth, Bauscher sú podvodníci.
Historické dedičstvo Pešity drží Asýrska cirkev východu. Oficiálne používajú preklad Biblie, ktorá je kópia štandardnej gréckej a zo nejakých pár veršov je tam preložených trochu inak podľa Pešity.
           Teológia asýrskej cirkvi sa v súčastnosti nijak významne nelíši od Katolíckej cirkvi či protestantských cirkví, i keď historicky pôvodne to bola Nestoriánska cirkev
           Knihu Zjavenia apoštola Jána Pešita neobsahuje, tento spis nikdy nebol napísaný v aramejčine. Kniha zjavenia je falzifikát sama o sebe, niektoré orientálne cirkvi si túto knihu pridali do Biblie len prednedávnom
 
Existujú nasledovné dôkazy, argumenty, že Pešita je pôvodná verzia:
-ide o jazyk Ježiša a apoštolov, aramejské písmo apoštoli tiež poznali
-vedci zaoberajúci sa apokryfmi v Nag Hammádi hovoria, že všetky kresťanské spisy vrátane Biblie boli pôvodne napísané v aramejčine
-Grécka verzia obsahuje viacero doplňujúcich slov pre zrozumiteľnosť ako je nevyhnutné, čo prezrádza mladšie dodatky
-grécka verzia obsahuje vážne nápadné rozpory o Judášovi s cieľom idealizovať osobu Ježiša, kým v Pešite je to jasné
-preklad do gréčtiny bol urobený neskoro, až po Nicejskom koncile (po roku 325). Pretože asi nie nadarmo neexistuje žiaden rukopis Nového zákona s pred roku 325, ale až tesne po ňom, kedy vyšlo nariadenie, aby bol preklad urobený
 

Jazyky Aramejčina a Hebrejčina

Ide o jazyky, ktoré sú pre nás veľmi nezrozumiteľné, majú úplne iný spôsob vyjadrovania, ich forma je veľmi primitívna. Hebrejčina naviac nemá ani žiadne gramatické pády, žiadne jednotné či množné číslo. Preklad týchto jazykov skôr pripomína prácu detektíva, ktorý sa snaží preložiť do zrozumiteľného jazyka čo tým chcel daný autor povedať. Ak má viacero slov vo vete viacero širokých významov, neraz je ťažké vôbec skonštruovať samotnú vetu prekladu, resp. aj vôbec povedať, čo tým chcel autor povedať.
Prekladateľ musí byť nemalý génius, vziať do úvahy nemôže len významy slov v slovníku, ale aj ich synonymický rad. Musí mať aj veľmi komplexný spôsob myslenia.
 
Na internete môžeme nájsť tzv. interlineráne, medziriadkové preklady. Pod každým jedným hebrejským či slovom máme napísaný anglický význam. Nenechajte sa ale nachytať týmito prekladmi, ide o mimoriadne nepresné preklady, dané slovo často nezodpovedá jeho významu v slovníku, takže ide o prakticky klamanie veľkých más návštevníkov takýchto stránok
Ide napr. o nasledovnú stránku:
http://biblehub.com/interlinear/genesis/1-1.htm
 
Nedajte sa nachytať ani „super bombastickými“ interlineárnymi prekladmi Pešity, od Bauschera a Younana.
http://biblehub.com/aramaic-english/matthew/1.htm
http://biblehub.com/aramaic-english-gospels/matthew/1.htm
Hoci je pravda, že Younan je pôvodom Asýrčan a jeho rodný jazyk je dialekt aramejčiny – asýrčina, dialekt Pešitovej aramejčiny sa od jeho rodného jazyka radikálne líši a je mu to prakticky rovnako cudzí vzdialený jazyk ako pre Európana. Preto ho nemôžeme vnímať, ako nejakého nadštandardne kvalifikovaného experta.
 

Na akom princípe sú prekladané modrené Biblie?

Ide o dosť zložitú históriu.

  1. Starý zákon

pôvodne v hebrejčine, neskôr, preložený do gréčtiny – Septuaginta, potom Hieronym (žil v rokoch 347- 420) preložil Septuagintu do Latinčiny, jeho latinský preklad sa nazýva Vulgáta. Martin Luther preložil Vulgátu do nemčiny.
Čím mladšia verzia prekladu, tým viac chýb obsahuje.Novšia verzia kopíruje chyby verzie predošlej. Hebrejčina je tak extrémne zložitý jazyk, musí sa prekladať doslova detektívnym spôsobom. Ani Hieronym ani Luther určite neprekladali Bibliu priamo z hebrejčiny. Na to by im nestačilo ani desať životov. Hieronym prekladal z Gréckej verzie – Septuaginty, ktorá je podstatne zrozumiteľnejšia a skôr pripomína súčasne používaný typ jazykov. Martin Luther perfektne ovládal latinčinu, gréčtinu rozhodne dobre neovládal, takže prekladal z latinčiny. Súčasne používané dokonca aj katolícke preklady sú v mnohom inšpirované práve Lutherom aj s jeho chybami. Lebo Lutherova nemčina je neporovnateľne viac zrozumiteľná ako mnohé ťažkopádne, nezrozumiteľné latinské vety Vulgáty. Prekladateľ má tak či onak náročnú prácu a všetko urobí pre to, aby si prácu čo najviac zľahčil
Záverom: takže súčasné moderné Biblie-Starého zákona sú prekladané veľmi nepresne.
 

  1. Nový zákon

Preklady nového zákona sú typické celkom úmyselnými manipuláciami cirkvi.
Aramejská pôvodina bola preložená do gréčtiny a to v mnohom nepresne. Napríklad obsahuje nápadné protirečenia o Judášovi, okrem toho viacero iných menších chýb.
           Znovu tu platí princíp: čím mladšia verzia tým viac manipulácii a nepresností.
Nedajte sa nachytať ani nejakými lákavými novými modernými prekladmi, neraz reklamne označované ako Jeruzalemská Biblia. Všetko sú to len verné kópie štandardnej Biblie hlavného prúdu a nebude tam nič odlišné. Predovšetkým samotní protestanti považujú Bibliu za veľmi dôležitú a populárnu a preto vydávajú nové preklady aby ukázali iným svoju pýchu, že vydali vlastný preklad. Autori nemajú neraz problém si preklady v pár vetách vo svoje zaslepenej pýche aj úplne manipulovať, že je to preložené ešte horšie ako štandardná verzia
 

Bola niekedy seriózne hebrejská Biblia-Starý zákon a Aramejská Pešita?

Určite nie. Avšak ani to nie je nejak podstatné, aby sme mali dokonalo preložené historické udalosti v Biblii, ktoré sa nás nijak netýkajú alebo aby sme mali poctivo preložené to, ako sa rozčuľuje hnevlivý a krutý boh Jahve. Približný orientačný preklad nám stačí
           Čo sa týka Nového zákona, aramejčina je tak zložitá, že znovu ide o doslovne detektívnu prácu pri preklade. Vyžadovalo by si to viac ročnú usilovnú každodennú prácu viacero vedcov. Preto doterajší prekladatelia len viac menej kopírujú preklady štandardnej verzie, môže vám garantovať, že sa nezaoberali osobitne významom každého slova. Avšak aj samotná Grécka Biblia je na mnohých miestach zle preložené s cieľom idealizovať Ježiša či podporiť dogmy.
           Ďalšia vec je kauzamanipulácie prekladových slovníkov. Neraz aby tu bolo všetko v súlade s cirkevnými dogmami, dopíšu sa či už do aramejského alebo gréckeho slovníka aj význam, ktoré dané slovo v skutočnosti nemá. A potom si prekladateľ myslí, že má čisté svedomie, veď to predsa preložil poctivo podľa slovníka. Odborník, ale takéto manipulácie slovníkov dokáže odhaliť
           Záverom: najdôležitejšie sú v Biblii preklady veršov vieroučného a dogmatického významu. Katolícka cirkev ani protestanti pochopiteľne nemajú záujem práve tieto verše prekladateľsky kontrolovať, ale budú len zametať pod koberec, tieto chybné preklady
 

Moja prekladateľská práca

Prekladal som niekoľko stoviek veršov, najmä hebrejčiny a aramejčiny. Kontroloval som verše dogmatického významu a verše, ktoré sa mi zdali iným spôsobom zaujímavé. To najdôležitejšie z mojej namáhavej práce tu zverejním
           Prekladal som na báze nasledovných translatologických databáz. Moja práca bola naozaj autentická. Bežný človek sa musí týmto databázam dlho venovať, aby ich vedel v plnom rozsahu vôbec ovládať a chápať, nieto ešte robiť reálne preklady
http://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/1.htm
http://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/1.htm
http://biblehub.com/interlinear/matthew/1-1.htm
http://biblehub.com/interlinear/genesis/1.htm
http://www.ericlevy.com/lxx/?Book=:Sir&Chapter=36&Morph=ON
http://www.ericlevy.com/
http://www.dukhrana.com/peshitta/index.php
http://www.obohu.cz/bible/
http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html
http://en.katabiblon.com/us/index.php?text=LXX&interlin=on

https://cal.huc.edu/searching/targumsearch.html
https://cal.huc.edu/index.html

Ďalšie odkazy

What’s Missing from Codex Sinaiticus, the Oldest New Testament?
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/bible-versions-and-translations/absent-from-codex-sinaiticus-oldest-new-testament/

Kontroverzný preklad: predával evanjelium
https://www.chick.com/battle-cry/article?id=whats-wrong-with-the-new-king-james

Who Was Jesus’ Biological Father?
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/bible-interpretation/who-was-jesus-biological-father/

Did Jesus Exist? Searching for Evidence Beyond the Bible
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/

Differences Between the Majority Text and the Textus Receptus
https://carm.org/king-james-onlyism/differences-between-the-majority-text-and-the-textus-receptus/

The Western Text Type https://bibledifferences.net/2012/08/10/23-2-the-western-text-type/

The Alexandrian Text Type https://bibledifferences.net/2012/08/07/23-1-the-alexandrian-text-type/