Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ježiš povedal, že Jahve je diabol

Každý kresťan, ktorý berie Bibliu vážne, by mal považovať Jahveho za diabla
Evanjelium podľa Jána - kapitola 8
41 Vy(farizeji) robíte skutky svojho otca." Povedali mu: "My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha."
44(Ježiš povedal farizejom:) Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku...
 
Záverom: čo s týchto spomenutých faktov vyplýva? Katolícka cirkev stotožňuje Jahveho s jediným Bohom stvoriteľom a s prvou osobou Božskej trojice – Otcom. Toto učenie o Bohu sa považuje s Katolíckeho učenie medzi úplne najdôležitejšie a napriek tomu je toto učenie chybné. Tento fakt znižuje dôveryhodnosť a pravdovravnosť všetkých kresťanských cirkví. Jahve v skutočnosti nebol nijak výnimočný, bol to pohanský boh ako aj každý iný, nebol to žiaden stvoriteľ.
Zaujímavé, že zlostný, zlý a násilný Jahve je v Biblii kritizovaný v Biblii aj Ježišom. Ale kresťanom to akosi neprekáža. Aj napriek tomu ho kresťania považujú za svojho Jediného Boha.