Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ježiš povedal, že kresťanstvo nemalo byť hlásané nežidom

Ježiš chcel, aby bolo kresťanstvo hlásané výlučne židom, nie iným národom. Na toto tvrdenie máme v Biblii jasné dôkazy.
 
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 10
5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;
           Ide o veľmi tvrdé slová, proti evanjelizácii nežidovských a nesemitských národov. Samaričania boli prakticky vyznaním položidia, obyvatelia Samárie mali z časti židovské vyznanie. Takže dokonca aj položidom Ježiš zakazoval, aby im hlásali evanjelium, nieto už židom
Vo vysvetlivkách v katolíckej Biblii nachádzame nasledovné:
Samária, stredná provincia Palestíny, nazýva sa tak podľa pôvodného hlavného mesta Samárie. Obývali ju Samaritáni, ľud pochádzajúci z rozličných plemien a národov, ktoré tam usadil po r. 720 pred Kristom asýrsky kráľ Sargon II. a jeho nástupcovia.Samaritáni prijali čiastočne židovské náboženstvo, ale zachovali si aj veľa pohanských povier a zvykov.Okolo roku 400 pred Kr. na vrchu Garizim (neďaleko Sichemu - dnešného Nablusu) vystavili si vlastnú svätyňu. Pre svoj miešaný, "nečistý" pôvod a polopohanské náboženstvo boli tŕňom v očiach Židov.