Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Správny preklad Biblie potvrzuje Judášovo evanjelium. Seriózne akademické dôkazy

Podľa oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi a protestantov je Biblia považovaná za živé autentické a neomylné zjavenie Boha. Kresťania veria v úplnú a absolútnu dokonalosť Biblie. Ja som ale bohužiaľ zlý človek a prebudím kresťanov z ich krásneho sna do tvrdej reality. Pravda je nepríjemná. Biblia zďaleka nie je tak pekná a príjemná rozprávka ako si o Biblii kresťania doteraz mysleli. Niektorí kresťania (hlavne tí praktizujúci a fanatickí) sa môžu aj psychicky zrútiť z tohto článku, upadnúť do depresií alebo ich môže aj „poraziť“. Kresťan si celý svoj zmysel života si zakladal na kresťanstve ale teraz tu je nepríjemný článok, ktorý mu celú jeho vieru spochybňuje. Kresťanovi článok pokazí radosť.

K čomu je dobré to šialené besnenie fanatických kresťanských kazateľov, evanjelizátorov, ktorí sa silou mocou snažia strhnúť čo najviac ovečiek na kresťanstvo, ktoré je už vo svojich základoch založené na klamstve?? Veď kresťanstvo spochybňuje samotná Biblia.

 

Pod pojmom Judášovo evanjelium si možno kresťania spomenú, že ide o nejaký „satanistický“ apokryf. To vôbec nie je pravda. Ide o apokryf ktorý je v súlade s Bibliou.

V tomto evanjeliu je spomínaný Judáš ako najlepší apoštol, ktorý zinscenoval zradu, aby Ježiša oslobodil od tela.

Totižto gnostici verili, že ľudské telo je prekážkou ku znovuzrodeniu, telo považovali za zlo.

Judáš v Judášovom evanjeliu teda akoby pomohol oslobodiť Ježiša od tela tým, že mu napomohol ku smrti.

Wikipédia o Judášovom evanjeliu https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Jid%C3%A1%C5%A1e

Výborný film o Judášovom evanjeliu https://www.youtube.com/watch?v=5i964qALrsY

 

Judášovo evanjelium je prekvapivo v súlade s Pešitou (Aramejským originálom Biblie).

 

Judáš je označovaný ako zradca, ten, ktorý zradil. Aramejské slovo pre zradiť znamená aj vydať, dokončiť, Judáš je akýsi dokončovateľ, teda toto slovo môže byť myslené celkom pozitívnom význame, že chcel Judáš Ježiša oslobodiť

 

Text s opravami prekladu a pripomienkami:

Nasledovný text obsahuje preklad Biblie Katolíckej cirkvi. Chyby v cirkevno preklade sú vyznačené podčiarknutím:

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 6

70Ježiš im odpovedal: "Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol."

           Pešita,správny preklad: Ježiš odpovedal: „Nie je pravda, že by som si jedného z vás dvanástich vyvolil ako protivníka“

71To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho malzradiť(Pešita: vydať)a bol jedným z Dvanástich.

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 13

21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: "Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí (Pešita, správny preklad: „ma naplní“)."

22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi.

(Poznámka: Cirkev hlása, že vyvoleným a obľúbeným učeníkom Ježiša bol Ján: na to ale v Biblii nie sú žiadne dôkazy, žiadne konkrétne verše, ktoré by to potvrzovali. Či sa to niekomu páči alebo nie, tu z kontextu skôr vyplýva, že tým vyvoleným učeníkom je Judáš. Judáš bol ten ktorý bol pri Ježišovej hrudi, pretože ho mal Ježiš najradšej, A vlastne s kadiaľ zobrali cirkevníci, že vyvoleným učeníkom je Ján? Za to že stál pod krížom? To je veľmi slabý argument)

 

24 Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: "Kto je to, o kom hovorí?"

25 On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?"

("Pane, kto je to?" sa pýta Judáš, nie Ján ako to interpretuje cirkev. Z kontextu vyplýva, že ide skôr o Judáša ako Jána)

 

26 Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského.

27A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr."Správny prekladpodčiarknutého textu:po tejto smidke prišiel ku protivníkom.

           Skutočne vidíme, že zlý cirkevný preklad je plný rozporov. Je nelogické aby Ježiš hovoril posadnutému človeku ktorému diabol „vymyje“ rozum (teda je akoby blázon), že niečo má urobiť. Naopak pri správnom preklade tu všetko hladko do seba zapadá.

A vidíme, že dokonca aj v štandardnom preklade je napísané, „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr“, čopotvrzuje Judášovo evanjelium

 

28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel,prečo(Pešita:čo)mu to povedal.

(ide o slová, ktoré Ježiš Judášovi pošepkal, teda ich nepočuli ostatní. V Judášovom evanjeliu sú tieto slová napísané. Všetko do seba krásne zapadá. Tým, že stál Judáš pri Ježišovej hrudi, bol pri ňom v blízkej fyzickej blízkosti, takže mu mohol niečo pošepkať)

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

21 A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás mazradí(Pešita na miesto zradí dokončí/naplní)."

22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?"

23 On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten mazradí(dokončí).

(Vidíme, že dokonca aj podľa oficiálneho prekladu vyplýva, že Ježiš s Judášom sedeli vedľa seba, keď si namáčali spoločne ruku. Keď sedeli pri sebe to logicky potvrdzuje, že sa aj Judáš opieral o Ježišovu hruď)

 

24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi(Pešita dopĺňa „človekovi, ktorý je vedľa mňa“), ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.(aramejské slovo má okrem význam narodiť aj význam znášať „bolo by pre neho lepšie ak by to nemusel znášať“)"

           vysvetlenie: Ježiš nekritizuje ale naopak ľutuje Judáša, že musí zvládnuť túto ťažkú skúšku

25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Sám si to povedal."

 

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 22

3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich;

Pešita, správny preklad podčiarknutého textu: „Judáš vošiel ku protivníkom“(vysvetlenie: to znamená, že išiel medzi protivníkov Ježiša – medzi farizejov)

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 13

10 Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."

11 Vedel totiž, kto ho zradí (Pešita:dokončí), - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."

(neznamená to duchovná nečistota Judáša, Judáš len nebol fyzicky prítomný s Ježišom, preto ho nemohol umyť a preto nemohol byť „čistý“)

 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 26

46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca(naplniteľ/dokončovateľ) sa priblížil."

47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.

48 Jeho zradca im dal znamenie:"Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!"

 

49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho.

50 Ježiš mu povedal: "Priateľu, načo si prišiel!?" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

(Ježiš oslovil Judáša „priateľu“, to teda znamená, že Ježiš vnímal Judáša ako priateľa, nie ako zradcu)

 

Judášov bozk Ježišovi

Podľa oficiálnej teórie cirkvi, Judášov bozk nie je ničím významným, proste len Judáš pokrytecky pobozkal Ježiša. Len tu je logická chyba – ak by mal naozaj Judáš v nenávisti Ježiša ako hovorí cirkevná teória, tak by ho určite nepobozkal, je to predsa prejav lásky. A družina, ktorá bola s Judášom dobre vedela kto je Ježiš, vôbec nebolo potrebné, aby Judáš označil Ježiša nejakým tajným zamením bozku. Cirkevný názor má v sebe veľa nezrovnalostí.

Čo je už ale naozaj logické a čo prekne zapadá, je to, že onen vyvolený apoštol, učeník je Judáš, kde sa hovorí o intímnom vzťahu Ježiša a Judáša, že Judáš sa opieral o Ježišovu hruď.

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 22

47Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.

48Ježiš mu však povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"

 

Záverom

Predovšetkým upozorňujem, že Pešita jeskutočne Biblický originál a moje preklady daných úryvkov sú pri prehlásení všetkej zodpovednosti a čestnosti skutočne správne a objektívne. Mám nadobudnutú dobrú prax v prekladoch a tieto preklady rozhodne nie sú omylom.

 

Čo teda s týchto prekladov Pešity vyplýva?

Pri všetkej úcte a láske voči kresťanom i pamiatke Ježiša, im musím oznámiť, že aj samotná Biblia potvrdzuje Judášovo evanjelium. Cirkev sa rozhodne snažila robiť všetko pre to, aby tento reálny fakt o Ježišovi vymazala z histórie, pretože takáto vec rozhodne Ježišovi ani kresťanstvu dobré meno neurobila. Biskup Irenej ostro kritizoval Judášovo evanjelium. Zabudol však, že aj samotné kanonické evanjelia (Biblia) hovoria to samé čo Judášovo evanjelium

           Kresťanstvo má vyše 2 miliardy vyznávačov. Tento veľký počet vyznávačov bol zabezpečený neskutočne krvavým šírením kresťanstva a potláčaním slobody prejavu a diskusie o kresťanských otázkach inkvizíciou. 2 miliardy ľudí sa momentálne nachádzajú v obrovskom omyle a nevedomosti o osobe Ježiša. Ježiš nielenže nie je Boh, ale ani zďaleka nie je tak idealistická postava, ako si ho kresťania predstavujú.