Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Bol Jahve jediný boh? Biblickí Židia verili vo viacero bohov

 Istému katolíckemu kňazovi, ktorý ovláda starú hebrejčinu a gréčtinu, som napísal nasledovné:
A mimochodom viete, ze starý zákon bola polyteistická viera? V hebrejskej Biblii sa píše nasledovne: „nebudeš mat iných bohov nado  mnou“
Len si to potvrďte. To znamená, ze Jahve chcel byt prvý v poradí, chcel byt na prvom mieste v panteóne medzi viacero bohmi, židia verili vo viacero bohov
Pripomienka: vo Vulgáte, Kralickej Biblii a vo väčšine anglických Biblii sa píše tiež podobne: „nebudeš mať iných bohov predo mnou“
Ale Slovenský preklad je najviac zmanipulovaný, obsahuje a hovorí: nebudeš mať iných bohov okrem mňa
Dôkaz pravdivosti informácie je tu:
**********
Monoteizmus (viera v jedného Boha) je základom kresťanskej viery. Avšak naozaj bola židovská viera monoteistická? Zďaleka to nie je tak jednoznačné!
Predovšetkým je to ťažké určiť, pretože hebrejčina nepozná žiadne jednotné a množné číslo. Preto tam kde sa často používa jednotné číslo môže byť skutočne myslené množné bohovia. Avšak nejaké to množné číslo sa dostalo aj do Septuaginty. Prvá kapitola knihy Genezis, neobsahuje slovo Jahve a odborníci hovoria, že je to prebraná časť od nejakej inej písomnosti od pohanov. A túto vec si dobre uvedomovali aj prekladatelia, ktorý napísali prvú Septuagintu. Nakoľko sa nedá určiť jednotné a množné číslo, prekladali akosi jednotno-množne:
 
26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našejpodoby!
 
Avšak táto veta by sa dala preložiť aj v čisto množnom čísle:
26 Nato bohovia povedali: "Urobme ľudí na naše obrazy a podľa našichpodôb!