Filozofická kritika kresťanstva a o hoaxoch lokajov Kremľu

Bol Jahve jediný boh? Biblickí Židia verili vo viacero bohov

A mimochodom viete, ze stary zakon bola polyteisticka viera? V hebrejskej Biblii sa pise nasledovne: „nebudes mat inych bohovnadomnou“
Len si to potvrdte. To znamena, ze Jahve chcel byt prvy v poradi, chcel byt na prvom mieste v panteone medzi viacero bohmi, zidia verili vo viacero bohov
Pripomienka: vo Vulgáte, Kralickej Biblii a vo väčšine anglických Biblii sa píše tiež podobne: „nebudeš mať iných bohov predo mnou“
Ale Slovenský preklad je najviac zmanipulovaný, obsahuje a hovorí: nebudeš mať iných bohov okrem mňa

**********

Monoteizmus (viera v jedného Boha) je základom kresťanskej viery. Avšak naozaj bola židovská viera monoteistická? Zďaleka to nie je tak jednoznačné!

Predovšetkým je to ťažké určiť, pretože hebrejčina nepozná žiadne jednotné a množné číslo. Preto tam kde sa často používa jednotné číslo môže byť skutočne myslené množné bohovia. Avšak nejaké to množné číslo sa dostalo aj do Septuaginty. Prvá kapitola knihy Genezis, neobsahuje slovo Jahve a odborníci hovoria, že je to prebraná časť od nejakej inej písomnosti od pohanov. A túto vec si dobre uvedomovali aj prekladatelia, ktorý napísali prvú Septuagintu. Nakoľko sa nedá určiť jednotné a množné číslo, prekladali akosi jednotno-množne:

Kniha Genezis - kapitola 1

26Nato Boh povedal: "Urobmečloveka nanášobraz a podľanašejpodoby!

 

Avšak táto veta by sa dala preložiť aj v čisto množnom čísle:

26Natobohovia povedali: "Urobme ľudínanaše obrazya podľanašichpodôb!