Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Gnosticizmus, gnóza. Základné informácie a fakty. Reálne učenie Krista a skutočné kresťanstvo

Gnosticizmus je v tak silne náboženskom štáte ako Slovensko cenzurovaná a zakázaná téma. Tvárime sa ako by žiaden gnosticizmus v histórii nikdy neexistoval. Je to cenzurované učivo v školách. 
Existuje seriózny historický fakt, že Ježišovo učenie bol gnosticizmus. Ježiš nikdy neučil žiadne náboženské cirkevné dogmy. Celé kresťanstvo je postavené na manipulácii prekladov Biblie - vymazali v Biblii gnostické prvky. Seriózne akademické dôkazy http://krestanstvo.czweb.org/clanky/katolicka-cirkev-prekruca-bibliu-rovnako-ako-jehovisti 
             Stručná definícia gnosticizmu: gnosticizmus čerpá filozofiu zo zoroastrizmu, to nebolo dogmatické náboženstvo, ktoré každému nanucovalo svoj jediný „správny“ a „neomylný“ názor. Gnosticizmus možno vnímať niečo veľmi podobné tomu čo dnes nazývame ezoterika. Gnostici uznávali učenie Ježiša, ale prísne odmietali Starý Zákon. Starý Zákon a násilného, nenávidiaceho boha Jahveho považovali za zlo a Satana. Naproti tomu súčasné kresťanské cirkvi považujú Starý zákon plný nenávisti a krviprelievania za Božie zjavenie, ktoré nemožno oddeliť od kresťanstva. Kresťania dodnes vzývajú démonický pohanský kult boha Jahveho. 
             Dogmatická cirkevná forma kresťanstva do roku 325 prakticky neexistovala, pretože všetci kresťania boli vtedy gnostici. Existovali len veľmi malé bezvýznamné židovské sekty, ktoré mali takéto dogmatické presvedčenie – počet vyznávačov týchto siekt bol veľmi malý. Avšak cisárovi Konštantínovi sa z politických dôvodov oplatilo presadiť okrajovú, bezvýznamnú, pohansko-židovskú formu kresťanstva – hlavne panenské počatie u Márie pripomínalo pohanskú Grécko-rímsku mytológiu (Grécko-Rímski bohovia boli tiež splodení panensky). Najvyšším šéfom kresťanstva bol ešte v tých časoch samotný cisár, nie pápež. Kresťanstvo bolo zavedené cisárom Konštantínom a neskoršími cisármi na území celej Rímskej ríše (ktorá malo vtedy ovládnuté svoje najväčšie počas celej histórie) násilím, strachom, pod hrozbou trestu smrti. Tak sa stalo s bezvýznamnej židovskej sekty, ktoré sa odvolávala na učenie Ježiša, neskôr svetové náboženstvo. 
             Je obdivuhodné, že napriek drsnému prenasledovaniu gnostikov so strany Rímskej ríše a kresťanských vladárov, sa gnostické forma kresťanstva šírila ako mor: napr. gnostická odnož tzv. „manicheizmu“ (cirkev vulgárne nazvala gnostické presvedčenie ako manicheizmus) sa rozšírila od Veľkej Británie, cez celú Európu, cez Indiu až do Číny!!! Akú obrovskú silu musel mať gnosticzmus – ako historicky významná vec to bola – ale my túto čast histórie prísne cenzúrujeme a tvárime sa akoby nikdy neexistoval. Slovensko je ešte zaostalý náboženský cirkevný štát, kde je zakázané hovoriť pravdu https://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism 
The spread of Manichaeism (a.d.300–500). World History Atlas, Dorling Kindersly. Manichaeism Spread
Kým dogmatické cirkevné kresťanstvo bolo šírené a nanucované násilím, gnosticizmus sa šíril ako mor, bez akejkoľvek politickej podpory – gnosticizmus bol založený na pravde, nie na klamstve. 
             Gnnostické ezoterické presvedčenie si udržali aj bogomilovia. Znovu na školách sa nič neučí o bogomiloch. Na Slovensku sa cenzuruje história o to, ako boli bogomilovia prenasledovaný a vyvražďovaní katolíckou cirkvou. https://en.wikipedia.org/wiki/Bogomilism


Hoci všetci kresťania sú silne presvedčení v to, že ich viera je autentickým učením Ježiša Krista, seriózne vedecké akademické historické fakty hovoria niečo iné. Tu sa znovu dostáva viera do rozporu s vedou. Máme vedecké dôkazy toho, že gnosticizmus bolo od roku 33 až cca po rok 700 ďaleko viac rozšíreným učením, s ďaleko väčším počtom vyznávačov ako kresťanstvo. To je jasný dôkaz toho, že Ježišovo učenie nemá nič spoločné s vierou kresťanov. Navyše kým kresťanstvo bolo spoločnosti nanútené násilím štátnou mocou, gnosticizmus sa veľmi rýchlo rozširoval úplne dobrovoľne. A aj napriek tvrdému prenasledovaniu, genocíde, vyvražďovanu so strany kresťanskej politickej štátnej moci sa gnosticizmus (bogomilstvo) v Európe veľmi dlho udržal: až do 15. storočia.
Hoci Katolícka cirkev, kresťanskí cirkevní vzdelanci-teológovia sa snažia verejnosti nanútiť názor, že gnosticizmus bola len nejaká okrajová bezvýznamná sekta, pravda je presne opačná. Zvrátená židovská sekta kresťanov bola celou spoločnosťou považovaná za okraj a spodinu spoločnosti (viac tu) až kým bolo toto náboženstvo násilím nanútené spoločnosti cisárom Konštantínom, ktorý videl obrovský potenciál použiť nejakú šialenú sektu k posilneniu svojej vlastnej politickej moci a k zotročeniu ľudí. Vodcov židovskej sekty biskupov podplatil peniazmi, majetkom a mocou a tí mu poslušne slúžili. Existujú seriózne akademické historické fakty, že Cisár Konštantín mal absolútnu moc nad biskupmi, takže sám cisár Konštantín bol v podstate prvým pápežom. Túto vec dokazuje napr. fakt, že 1. nikejskému koncilu (rok 325) šéfoval sám cisár Konštantín a pápež sa tohto koncilu ani nezúčastnil. Cisár mal vždy obrovský vplyv a moc na voľbu a menovanie pápeža. Neskôr zanikol inštitút cisára a všetká politická moc cisára prešla na pápeža a ten sa stal najmocnejším panovníkom. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_papacy#During_the_Roman_Empire_.28until_493.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishops_of_Rome_under_Constantine_I
To som trochu odbočil od témy, ale je dobré spomenúť aj tieto veci.
              Kresťanstvo nie je nič iné ako silne židovská interpretácia gnosticizmu resp. Ježišovho učenia. Ježiš aj napriek tomu že bol veľmi silným kritikom židovského náboženstva (dokonca aj v samotnej Biblii nájdeme ako sa Ježiš hádal so židovskými duchovnými: farizejmi), predsa len skupina židov si ho vyhlásila za očakávaného Mesiáša a tak založili kresťanstvo.


Referencie:
Česká Wikipédia: Gnosticismus se vůči judaismu ostře vymezuje. Židovského Boha Jahveho označuje jako démiurga, který sice stvořil hmotný svět, ale ve skutečnosti nad ním ještě existuje vyšší neznámý Bůh, kterého Židé nevidí. https://cs.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3ze
Anglická Wikipédia: Different gnostic schools sometimes identified the demiurge as Ahriman, El, Saklas, Samael, Satan, Yaldabaoth, or Yahweh. (Pripomínam, že židovský boh Jahve sa nazýva v Biblii aj slovom El) https://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism#Gnostic_rejection_of_Judaism

Prečo dnes gnostici zanikli a neexistujú?

Posledné významnejšie zoskupenie gnostikov v Európe boli bogomilovia a udržali sa do 15. storočia. Mnohí kresťania sa posmievajú gnostikom, že zanikli preto, lebo ich spiritualita nebola „Božia“ a čo nie je od Boha, to zanikne. Pravda je ale taká, že bogomilovia zanikli preto, lebo ich katolícka a pravoslávna cirkev vyvražďovala ako na jatkách. Doslova išlo o vyhlasovanie a veľké masakre.
Teraz má katolícka cirkev „čisté svedomie“, že sa nemusí konfrontovať a nemusí diskutovať s nejakou „sektou“ bogomilov, realita je ale taká, že katolícka cirkev krvavo bogomilov vyhladila.
Počul som názor, že bogomilov v určitých obdobiach bolo čo do počtu omnoho viac ako cirkevných kresťanov. Pravdivosť takéhoto názoru by určite nevylúčili ani akademickí historici. Oficiálna história takýto názor určite nevylučuje, nemáme žiadne historické záznamy o tom, koľko bolo bogomilov a koľko cirkevných kresťanov. Ďalej si musíme uvedomiť, že históriu píšu víťazi.
Katolícka cirkev ale bogomilov stavia do pozície nejakej malej okrajovej bezvýznamnej sekty, ktorou sa ani neoplatí zaoberať.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bogomilstv%C3%AD