Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Zhrnutie: prečo je kresťanstvo zlým náboženstvom?

Cieľom tohto článku je prehľadne a stručne zhrnúť celú celú podstatu kresťanstva a vysvetliť, prečo je kresťanstvo zlé a škodlivé náboženstvo.
         Začnem po poradí od tých najviac závažných vecí:
-kresťanstvo svojou zvrátenosťou predbehlo aj Islam, tým že je to démonický kult krvi. Táto vec je v kresťanstve najvážnejšia, kresťan sa doslova stáva vysávačom,ktorý nasáva negatívnu energiu do seba a kultom krvi sa pripodobňuje démonickým bytostiam. Viac v článku: „Kresťanstvo je nechutný, zvrátený, démonický kult krvi“
-kresťanstvo je zlo: všetky kresťanské cirkvi považujú dodnes Starý zákon, ktorý je plný zla a násilia ako autentické Božie neomylné zjavenie!!! Ak si chce kresťanstvo zachovať legitimitu a dôveryhodnosť, malo by sa od Starého zákonu plne dištancovať, to ale doteraz žiadna cirkev neurobila.
-Kresťania bez servítky na ústa považujú démonickú zlostnú stvoru plnú vraždenia a nenávisti - boha Jahveho, za svojho najvyššieho a jediného Boha!!!
A cirkev sa v pri šírení kresťanstva doslova riadila Starým zákonom, keď v mene Ježiš, masovo vraždila ľudí neochotných sa dať pokrstiť. Nepochybujem, že kresťanstvo v zločinoch predbehlo aj Islam
Pozri viac v článku „Prečo nie je násilie v Starom zákone v poriadku?“
-kresťanstvo má pojmy dobro a zlo veľmi popletené
-totálna iracionalita a hlúposť kresťanského učenia: človek si doslova podkopáva svoju ľudskú dôstojnosť a robí zo seba výkal, keď verí na takú šialenú hlúposť ako je Božská trojica. Tejto veci sa oprávnene posmievajú kresťanom aj mohamedáni. „Tri osoby a predsa jeden Boh“ - táto najzákladnejšia dogma kresťanov si odporuje v samom základe.
Pýtam sa: na akej planéte to žijeme, keď 2 miliardy vôbec nepoužíva rozum a verí na takú šialenú hlúposť ako je Božská trojica?
-kresťania si vyhlásili obyčajného duchovného učiteľa Ježiša za Boha aj napriek tomu, že ani v Biblii sa o ňom nehovorí ako o Bohu, ale ako o človeku. Na tejto veci sa oprávnene pohoršujú ajmoslimovia.Pozri viac v článku „Spochybnenie Ježiša ako Boha v Biblii“
-kresťanstvo je založené na celom rade jasne dokázateľným klamstiev. Kresťanstvo je do slova a do písmenanáboženstvo klamstva
-kresťanstvo prísne zakazuje hľadať pravdu a poznanie. Všetko čo je v rozpore s kresťanskými dogmami, je vyhlásené bez diskusie za „klamstvo“. O dogmách sa nesmie diskutovať či sú pravdivé. Kresťanstvo spoločne s Islamom môžeme nazvať akonáboženstva nevedomosti náboženstva ktoré prísne prikazujú ľuďom byť v nevedomosti
-dogmatické riadenie sa Bibliou. Akým právom vyhlasujú kresťania Bibliu-Nový Zákon za Božie neomylné zjavenie? Všetko čo je napísané v Biblii je nevyhnutné podrobiť prísnej kritike. Zdravý rozum musí byť nad všetkým. Ako najzávažnejšie hlúposti v Novom zákone vnímam to, že je tam Ježiš vyhlasovaný za spasiteľa a veľmi často sa tam hovorí o kulte krvi Ježiša, ktorá by mala priniesť ľuďom spásu
-je dokázané, že Biblia klame. Ježiš určite nebol tak významný a nerobil také zázraky ako sa popisuje v Biblii. Tiež nie je pravda, že by oslovil veľké množstvo ľudí a že by okolo neho boli tisícové zástupy ľudí. Ak by bol Ježiš významný, tak by niečo o ňom napísali Grécki alebo Rímski historici (ktorí všetko významné podrobne zapisovali), ale nič takého neexistuje – žiadne historické spisy o Ježišovi. Biblia je jediná, ktorá hovorí o Ježišových zázrakoch.Pre dôveryhodnosť informácii je potrebné čerpať minimálne z dvoch nezávislých zdrojov. Zázraky nepotvrdzuje žiadna iná nezávislá literatúra okrem jedinej Biblie samotnej. Gnostické spisy hovoria o Ježišovi jedine ako duchovnom učiteľovi, ale nie o človeku ktorý konal zázraky
-tým, že kresťanstvo nedokáže ľuďom nič dať, tak mu neostáva nič iné, ako ľudí strašiť peklom, ak sa nestanú kresťanmi – hovoria, že pre spásu, je kresťanstvo nevyhnutné.Pozri viac v článku „Kresťanstvo: dokonalé dielo psychologickej manipulácie“