Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Kresťanstvo: dokonalé dielo psychologickej manipulácie

Ak si niekto myslí, že kresťanské náboženstvo je niečo primitívne, je na veľkom omyle.
Kresťanstvo je dokonalé dielo psychologickej a duchovnej manipulácie, a vymývania mozgov.

-prvok fanatizmu: náboženstvu sa podarilo presvedčiť ľudí, že čím budú viac vo viere fanatickí, tým budú, bližšie k Bohu. Vidíme to hlavne v islame. Moslim sa musí až 5 krát denne povinne modliť otočený smerom k Mekke. Musí dodržovať milión nezmyslelných príkazov a zákazov, a čím viac fanaticky to dodržuje tým si myslí, že je bližšie k Bohu. V cirkevnom stredoveku bola tiež populárna askéza a fanatizmus bol na silnej úrovni. Ale ani súčasných kresťanov fanatizmus neopustil, celkovo kresťanstvo fanatizmus neopustil, i keď je v menšej miere. Ale už keď si len zoberieme akí kresťania sú tu a akí v západnej Európe, tak tiež sú tam veľké rozdiely. Kresťania v západnej Európe sú omnoho viac liberálni a vieru neberú nijak vážne – kresťania v strednej Európe sú v porovnaní s nimi fanatici
-nie je rozumné, ak je založená diktatúra na násilí. Lepšie je ľudí zmanipulovať tak, že začnú milovať svoje otroctvo a dokonca aj po ňom silne túžiť. Na takéto niečo potrebujete vedieť perfektnú manipuláciu a ním je kresťanstvo
Drahí priatelia nemyslíte si, že nejaký tzv. "Nový svetový poriadok" tu príde. Ten to už dávno bol a to v čase cirkevného stredoveku a monarchie, kedy mala cirkev politickú moc a náboženský fanatizmus bol nesmierne silný a psychologická manipulácia bola úplne dokonalá.
-ľudí nie je možné manipulovať bez toho, aby ste ich násilne nahnali do kostolov a potom tvrdými kázňami ľuďom vymývať mozgy (niektorí kňazi vedia doslova používaťhypnózu na ľudí vo svojich ohnivých a zapálených kázniach http://www.youtube.com/watch?v=NhEP-oLJ_Ig). Ale ako ľudí nahnať do kostola? Nasilu? To by nebolo riešenie
-cirkvi sa podarilo oklamať verejnosť, že ľudia musia byť od nej závislí a že bez nej existovať nemôžu(„ak nebudeš v cirkvi pôjdeš po smrti do pekla!!!“). Ďalej cirkev manipuluje ľudí tak, že ona jediná dáva ľuďom určité výhody(„jedine cirkev ta dá spásu, jedine cirkev ťa privedie k Bohu!!!“). Až potom ak vysvetlíte ľuďom, že cirkev poskytuje určité výhody môžete ľudí presvedčiť, že do kostola sa chodiť oplatí. Potom Vám začnú ľudia chodiť do kostola celkom dobrovoľne.
-princíp strachu:„ak nebudeš v cirkvi, pôjdeš po smrti do pekla!!!“Strach je naozaj silná páka ako manipulovať ľudí a prinútiť nielen do cirkvi chodiť, ale byť dokonalo cirkvi vo všetkom poslušný a vo všetkých nezmysloch budú dokonalo otročiť
-princíp zadĺženosti:„Ježiš ťa spasil!!!“ „Ježiš za teba zomrel, dal za teba aj to najvzácnejšie – svoju krv!!!“ „Musíš pre Ježiša niečo urobiť aj ty!“ Nemiluješ Ježiša! Nerobíš pre neho nič! Musíš pre neho niečo urobiť!
Cirkev v skutočnosti ľuďom nič nedala, ale klame ľudí, že ľuďom toho dala veľa, veď predsa cirkev je Ježišova nevesta ako sa píše v Biblii. Ľudia sa cítia byť zadĺžený Bohu-Cirkvi-Ježišovi, veď predsa Ježiš prostredníctvom svojej krvi, dal ľuďom veľký dar a milosť, a preto sa mu je treba zavďačiť: preto je treba poriadne otročiť a dodržiavať milión obmedzujúcich príkazov a zákazov, ktoré cirkev dáva
-okrajová poznámka: treba si uvedomiť, že cirkev nie je len o politickom a fyzickom zotročení človeka. Cirkev je nástroj démonických temných bytostí. Cirkev predovšetkým duchovne zotročuje ľudí, aby nemohli duchovne rásť, aby boli ľudia čo najďalej od pravdy
-tiež cirkev oklamala ľudí, že umelý problémdedičný hriech a preto potrebujú spásu Ježišovej krvi. Pretože načo by ľudia potrebovali Ježišovo vykúpenie
Dedičný hriech je možné prirovnať k nasledovnému príbehu: máte svoj vlastný byť a momentálne nemáte žiadne dlhy, žiaden úver ani pôžičku. Ale jedného dňa vám zaklope na dvere ujo exekútor a povie Vám, že máte obrovský dlh, ktorý nesplácate. Aby sa Vám v praxi stala takáto situácia je rovnako absurdné, ale povedať, že človek má dedičný hriech a preto potrebuje úžasne „štedrú“ spásu Ježiša
-princíp súcitu: nuž nebola by to dokonalá manipulácia, ak by sa nepoužívali aj ľudské city a emócie a to vo forme súcitu. To, že Ježiš bol ukrižovaný bola pre Ježiša vo skutočnosti nehoda, prehra, potupa a úplný koniec, nie žiadne hrdinstvo. Ale podvodná cirkev ľudí oklamala a prekrútila Ježišovu smrť na hrdinstvo.
Existujú sviatky, kedy sa v kostoloch pripomína Ježišove umučenie; spievajú na silne emocionálne a nervy drásajúce pašie o umučení Ježiša. Niektorým ľuďom zo súcitu z Ježišom pri takýchto obradoch aj začnú tiecť slzy. A nielen to je silná vec, že Ježiš zomrel, ale dokonca„za mňa zomrel a bol umučený ten úžasný Ježiš“. „Tá cirkev a kresťanstvo je predsa úžasné, veď ten úžasný Ježiš za mňa predsa zomrel a dal za mňa tú drahocennú krv“
Ďalej sa v Katolíckej cirkvi konajú aj tzv. krížové cesty, kedy sa intenzívne pripomína Ježišovo umučenie
Zo strany cirkvi je to nesmierne cynické, keď na manipuláciu zneužíva ľudský súcit pre účel duchovného a politického zotročenia veriacich
-prvok pravdy: cirkev sa vždy oháňala, že ona jedná má pravdu a patent na pravdu. Veď to je predsa jednoduché, že ten kto najviac klame, potrebuje sa najviac oháňať slovom „pravda“. V tomto fanatizme inkvizícia prenasledovala ľudí, ktorí hlásali učenie len o trošku odlišné od toho oficiálneho
Cirkev veľmi cynicky a obratne sa okolo seba oháňala slovom „pravda“
Veď v dokonalom klamstve a manipulácii nesmie chýbať ani šikovne použité slovo pravda.
Vo skutočnosti kresťanstvo je totálna lož vo všetkých smeroch
-ľudia milujú vodcov, milujú ľudí, o ktorých sa môžu psychicky oprieť, milujú ľudí o ktorých si myslia, že všetko za nich vyriešia. Pozrite napr. na takú popularitu vodcovského politika Vladimíra Putina ako ho v Rusku majú radi. A tento prvok má v sebe aj kresťanstvo. Ježiš je predsa úžasný starostlivý človek, ktorý je zároveň Bohom, Ježiš nás úžasne miluje a poctivo sa o nás všetkých stará. Ak prežívajú ľudia utrpenie, majú predsa vždy pri sebe toho úžasného starostlivého Ježiša, ktorý sa nás všetkých zomrel a preto nás veľmi miluje. Kresťania často hovoria, aby človek dobre znášal utrpenie, veď aj Ježiš za nás trpel omnoho viac ako my. Tak cirkev dosiahla to, že ľudia boli ochotní znášať trpezlivo veľmi veľa utrpenia, chudoby a krutosti panovníkov s ktorými cirkev vždy stála ruka v ruke.
-ľudia zo psychologické hľadiska túžia po ideály, po nejakom najvyššom ideálnom princípe. Túto psychologickú túžbu ľudí, šikovní a prefíkaní cirkevníci využili. Z obyčajného a chybného človeka ako každý iný, Ježiša urobili cirkevníci idealistickú, bezchybnú, bezhriešnu rozprávkovú postavu. Ježiš sa v skutočnosti narodil ako nemanželské dieťa – píše sa tak v nekanonickom Nikodémovom evanjeliu. Ale veď my predsa potrebujeme aby náš vodca nebol známy tým, že bol nešťastné nemanželské dieťa, to musí byť niečo dokonalé. Tak nejasnosti okolo nemanželského splodenia Ježiša, cirkev vyriešila tak, že z Ježiša urobili to, že bol počatý z Ducha Svätého a problém bol vyriešený. A akoby to predsa vyrezalo ak by bol nejaký Bohočlovek nemanželským dieťaťom?
-kresťania veria v tak úžasne milujúceho Boha ako to nie je v žiadnom náboženstve: veď predsa ten úžasne milujúci Boh bol nielenže tak pokorný, že sa stal človekom, ale dokonca pre ľudí urobil aj to najpotupnejšie – dal sa ukrižovať, aby spasil ľudí svojou krvou.V rámci psychologickej manipulácie je aj toto veľmi dobrý trik, ako urobila cirkev kresťanstvo niečím lákavým a atraktívnym. Veď žiadne iné náboženstvo takéhoto milujúceho Boha predsa nemá, preto je rozumné ľudí takto oklamať!! A milióny krát opakovaná lož sa stala zdanlivou pravdou pre ľudí, ktorú začali všeobecne ľudia akceptovať a prijímať. A takto náboženstvo, ktoré v skutočnosti nielenže ľuďom nič nedáva, ale dokonca veľmi zotročuje, je zdanlivo pre ľudí úžasné – je to taký dobrý placebo efekt
-viera: aj samotní kresťania si priznávajú, že najdôležitejší prvok v kresťanstve je viera. Tiež sa kresťania vzájomne povzbudzujú vo viere, aby ju mali čo najsilnejšiu. Zo šamanského hľadiska jeviera pohonná energia k tomu, aby ľudia tým všetkým kresťanským klamstvám verili a boli o nich hlboko, bez najmenších pochybností presvedčení. Ide o vieru v jednotlivé kresťanskédogmy. Cirkev zo začiatku klamala vedome, ale neskôr sa klamstvo stalo vierou. Vo viere sa jednotliví kresťania a cirkevní hodnostári vzájomne veľmi povzbudzovali a vieru mali z generácie na generáciu silnejšiu. Neskôr už ľudia nemali najmenších pochybností, že klamstvo zvané kresťanstvo má úplnú a 100%-nú pravdu. Ako sa hovorí 100 krát opakovaná lož sa stáva pravdou.
V Islame je fanatický prvok slepej viery omnoho silnejší ako v kresťanstve.
Taký človek, ktorý si nie je sám o niečom 100%-ne presvedčený, nedokáže a nie je schopný o tom presvedčiť iného človeka (a to nie len v náboženstve ale platí to aj všeobecne). Preto aj kresťanstvo sa efektívne začalo šíriť, pretože vždy sa našli fanatickí evanjelizátori so silnou vierou v slepé dogmy a dokázali o tom presvedčiť aj druhých.
Sila viery je pre náboženskú manipuláciu úplne kľúčová.
-cirkev tiež veľmi dbala na jednotnosť svojej viery, inkvizícia veľmi poctivo dbala, aby žiaden kňaz nevybočil z oficiálneho učenia cirkvi ani o malý milimeter. Ono to malo nasledovný význam: cirkev robilo silnejšiu táto jednota: ľudia sústredili vieru len do jedného bodu, len do veľmi úzkeho cirkevného učenia, a tak nebola energia rozkúskovaná do viacero sektorov. To robilo cirkev nesmierne silnou a sila takejto manipulácie bola neopísateľne silná. Sila energie viery presvedčila aj toho najviac pohybujúceho, ľudia mali úplne potlačený rozum
-šamani dokonca hovoria, že primitívny osobný kresťanský Boh v trojici na obláčiku skutočne existuje, hoci je to taká pseudobytosť, pretože ľudia si ho vytvorili svojou vierou (sila viery je totiž nesmierne silná). Každý kto v to verí, je energeticky oslabovaný a musí živiť svojou vierou a energiou túto bezmocnú pseudobytosť. Tým, že ľudia svojou vierou vytvorili takúto pseudobytosť, spôsobujú si tým sebe ešte rafinovanejšiu psychologickú manipuláciu

Nemožno sa čudovať, že sa kresťanstvo takto úspešne šírilo. Kresťanstvo je dokonalé klamstvo, na ktoré v tej dobe jednoduchí ľudia neboli pripravení a preto mu ľahko naleteli a podľahli. Navyše nie je sa možné čudovať tomu, že vždy sa našli až tak silne presvedčení ľudia o správnosti kresťanstva, že pre šírenie kresťanstva hlava nehlava zabíjali všetkých ľudí, ktorí sa dobrovoľne nechceli dať pokrstiť