Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Pozitívne udalosti vo Vatikáne

  Ja ako človek, v ktorom je láska a pravda, som človek objektívny a viem aj pochváliť ak je niečo pozitívne. Pozitívna vec sa udiala na 2. vatikánskom koncile, ktorý sa k nekresťanským náboženstvám stavia veľmi kladne. Iste niektorí vzdelaní a múdri profesori vo Vatikáne pri poctivom študovaní kresťanstva si všimli mnoho podobných vecí, ktoré som si všimol ja, že aké je to kresťanstvo podvod. Hoci kvôli kariére sa nevzdali kresťanstva, ale aspoň prejavili svoje poznanie na 2. Vatikánskom koncile. Isteže, ak človek vidí aké je kresťanstvo podvod, potom logicky začne mať pozitívny postoj aj k iným, najmä východným náboženstvám. Bohužiaľ katolícka cirkev nezobrala 2. Vatikánsky koncil vážne a stále zotrváva v klamstve. Katolícki kňazi Vás budú stále presviedčať, aký je ten Ježiš úžasný, a aké sú ostatné náboženstvá zlé. Koncil ani nebol prijímaný ľahko, pretože pobúrili sa proti tomu konzervatívny kresťania – tzv. katolícki tradicionalisti, napr. lefevristi
         Treba pochváliť aj Jána Pavla II., tohto slovanského pápeža. Iste z dôvodu, že bol profesorom teológie všimol si v kresťanstve veľa nezrovnalostí a preto začal mať k iným náboženstvám pozitívny postoj. Vo svojej encyklike hovorí, že aj nekresťania môžu byť spasení a uskutočnil v živote veľa činov, ktorými prejavil sympatie k iným náboženstvám.
 
A teraz niektoré citáty z 2. vatikánskeho koncilu - NOSTRA AETATE, Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám:
Katolícka cirkev nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté.
 
S úprimnou úctou hľadí na spôsoby konania a správania, na pravidlá a učenia, ktoré sa síce v mnohom líšia od toho, čo ona sama zachováva a učí, no predsa nezriedka odzrkadľujú lúč Pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí.
 
Preto Cirkev povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadväzovali dialóg a spoluprácu s vyznávačmi iných náboženstiev a uznávali, chránili i zveľaďovali duchovné, mravné a kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú.
http://www.google.sk/search?hl=sk&source=hp&q=NOSTRA+AETATE