Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Kto je to náboženský kazateľ Walter Veith?

Ide o ultraradikálneho amatérskeho náboženského kazateľa. Povolaním je zoológ. Nemá teologické vzdelanie.

Ja ako bývalý katolík, ktorý vyrastal v silne náboženskom prostredí hovorím, že čím je dotyčný menej teologicky vzdelaný tým má viac nábožensky fanatické názory. Čím majú katolícki kňazi vyššie vzdelanie, doktorské tituly a podobne, tým bývajú menej fanatickí.

Amatérsky kazateľ Walter Veith nemá vyštudovanú teológiu a preto sú jeho teologické názory veľmi radikálne.

Tento fanatik má viac priaznivcov paradoxne v Českej republike ako na Slovensku. Nakoľko ČR je nenáboženská krajina a ľudia v ČR nemajú základné teologické vedomosti, sú ľahšie manipulovateľní pretože nedokážu posúdiť, či tento náboženský radikál zavádza alebo nie.

Walter Veith si moných ľudí zaľúbil tým, že ostro kritizuje Katolícku cirkev. To je ale vec, ktorá je veľmi na pomýlenie. Nie každý kto kritizuje Katolícku cirkev má automaticky vo všetkom pravdu.

Medzi najznámejšie klamstvá a zavádzania Waltera Veitha je problematika pôvodu a manipulácie Biblie. Viac na tomto odkaze http://krestanstvo.czweb.org/clanky/manipulacia-biblie-o-bozstve-krista-a-bozskej-trojici

Walter Veith vo Wikipédii https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith