Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Neuveriteľné je naozaj pravda: cirkev v minulosti podporovala prostitúciu

Hoci je to informácia všeobecne neznáma, fakt je ten, že v cirkevnom stredoveku v Európe bol nevestinec doslova na každom kroku. Hoci v súčasnosti cirkev hlása úplnú sexuálnu zdržanlivosť okrem účelu rozmnožovania v manželstve, v minulosti to bolo inak. V stredoveku bol nevestinec na každom kroku - vtedy keď mala cirkev najväčšiu moc - vtedy existovala totálna Sodoma a Gomora, totálny morálny rozklad, totálny morálny úpadok.
 
Kresťania by sa mali naučiť pokore. Často krát sa s pýchou nafukujú (hlavne Aliancia za rodinu a ešte radikálnejšie hnutia), že ich cirkev ako jediná inštitúcia chráni rodinu. No moment – nech nie sú zas až tak namyslení - skôr nech sa hanbia – nech sa pozrú čo ich cirkev v minulosti robila. Nie dnes je morálny úpadok, nie dnes je "homosexuálna" Sodoma a Gomora, ale bolo tomu tak v cirkevnom stredoveku - v cirkevnom stredoveku bol nevestinec na každom kroku a práve vtedy prepukla aj syfilisová epidémia. Čo je paradoxné, že za pohanských časov, síce existovalo zopár nevestincov, ale zďaleka nie tak veľa ako to bolo za cirkevného stredoveku - vtedy to bolo doslova na každom kroku
 
Tieto informácie sa zdajú byť až neuveriteľné, ale napriek tomu sú pravdivé – tento môj článok čerpá s anglickej Wikipéde. Anglická Wikipédia, je čo do informačnej dôveryhodnosti dosť hodnoverná - je to veľmi spoľahlivý zdroj informácii. Na anglickej Wikipédii si môžete pozrieť všetky zdroje, odkiaľ Wikipédia čerpala, ide o knihy profesorov historikov, odborné časopisy, či stránky univerzít. Článok skutočne nie je nijak zaujatý - je naozaj objektívny - všetky informácie sú vo Wikipédii.
 
Existuje nasledovná dezinformácia o cirkvi: cirkev bola vždy počas svojej histórie za sexuálnuzdržanlivosť a za manželstvo.
Avšak história hovorí o niečom úplne inom, naopak v historických obdobiach stredoveku a novoveku bola prostitúcia a nevestince na každom kroku. Ľudia žijú celkovo vo veľkej nevedomosti, že o tom nevedia a nevedomosť je nebezpečná. Ani samotní kňazi či pastori nepoznajú históriu svojich cirkví.

Vieme aký je pokrytecký islam. Na jednej strane zahaľujú ženy, aby morálne nezvádzali mužov,
na druhej strane podľa vzoru ich Proroka, moslimovia podľa islamského práva si môžu brať za manželky ako malé deti, s ktorými môžu už v deviatich rokoch mať sex – teda ich znásilňujú

A podobné pokrytectvo bolo aj v cirkevnom stredoveku. Na jednej strane cirkev zakazovala masturbáciu, hlásala, že sexualita je sama o sebe zlá, že manželia by sa mali "cnostne" vyhýbať akejkoľvek vášni ako sa len dá. Cirkev mala teda k sexualite ako takej odmeraný a negatívny názor, príliš asketický názor. Cirkev vyzývala k podľa možnosti k asketickému životu aj manželov, sexualita mala byť výlučne pre účel plodenia detí .
Prostitúcia bola neporovnateľne viac rozšírená ako v súčasnosti, v tej dobe to bolo tak veľmi rozšírené, že išlo o skutočne spoločensky patologický jav.
Nevestince boli vtedy na každom kroku.
A snáď každá druhá žena bola prostitútka.
Podrobne vypracované právo o nevestincoch, nariadené panovníkmi, tiež prezrádza obrovskú rozšírenosť prostitúcie
V šestnástom storočí kvôli prostitúcii dokonca vznikla syfilosová epidémia!!!
Do prostitúcie sa dokonca zapájalo aj duchovenstvo!! Naprosto šokujúce!!
Boli zaznamenané bitky v nevestincoch, kde bolo zapletené aj duchovenstvo
Nevestince existovali napr. aj v rámci kúpeľov – to bol "luxus" ktorý ani dnes nevidíme
Po vypuknutí syfilosovej epidémie, tam kde boli pri moci protestanti, aspoň čiastočne začali obmedzovať či rušiť nevestince. Katolícka cirkev sa tu ale zachovala horšie - ani po vypuknutí syfilisovej epidémie Katolícka cirkev nezačala rušiť nevestince, ani na to tlačiť aby sa tak udialo

Cirkev len veľmi jemne kritizovala prostitúciu a považovala ju za hriech. Nič vážnejšie proti prostitúcii nepodnikala, nijak ostrejšie ju nekritizovala
Cirkev prostitúciu v podstate podporovala a zdôvodňovalo sa to v cirkvi tak, že ak sa zakáže prostitúcia, potom by muži znásilňovali aj vydaté ženy, teda prostitúcia bola podľa cirkevných osobností menšie zlo.
Cirkev argumentovala, že zakázať prostitúciu, by vyústilo k ešte väčším vášniam, ako je sodomia (spoločné označenie cirkevných osobností na homosexualitu a zoofiliu) a masturbácia

Aby si cirkevní vodcovia vo svedomí ospravedlnili, že podporujú prostitúciu, začali extrémne radikálne kritizovať masturbáciu a homosexualitu (kontroverzná cirkev dala homosexualitu na úroveň sexu zo zvieratami), aby svetu a ľuďom pokrytecky ukázali, že im predsa len ide o tú sexuálnu čistotu.
Všetky ostatné sexuálne aktivity museli cirkevní vodcovia démonizhovať a radikálne kritizovať, aby mohli ospravedlniť tú najväčšiu sexuálnu zvrhlosť ako je prostitúcia

Tomáš Akvinský (1225-1274), považovaný za najvýznamnejšieho učiteľa v Katolíckej cirkvi, mal svojich pokrvných bratov, ktorí pravidelne navštevovali nevestince
Tomáš Akvinský je známy ako veľmi ostrý kritik homosexuality, ale o kritike prostitúcie nehovorí ani slovo
Zdroj informácii: Thomas_Aquinas

Paradoxne Karl Marx bol lepší kresťan ako Tomáš Akvinský, pretože považoval za prioritu zlikvidovať nevestince!
**
Augustín 354-430, asi najvýznamnejší cirkevný otec RKC, sám v mladosti žil s prostitútkou a zvrhlé názory mu ostali aj po jeho tzv. obrátení. On ako prvý prišiel s názorom, že zrušiť prostitúciu by bolo chybou, aby sa údajne potláčaním nerozmohlo ešte väčšie smilstvo. Jeho názor je mimoriadne kontroverzný
**
V stredoveku (od stredoveku až dodnes), bola Mária Magdaléna považovaná za prostitútku. Bol to však výmysel stredovekej cirkvi, v skutočnosti to nie je pravda. Cieľom cirkvi bolo tak propagovať prostitúciu. Veď keď mohla byť prostitútka Mária Magdaléna a Boh jej odpustil, o čo skôr by som nemohla byť prostitútkou ja,mohla si pomyslieť stredoveká žena.
Zdroj informácii:
History_of_prostitution

**********
V prvej časti článku som napísal určité fakty o histórii stredovekého kresťanstva, ako bola rozmohnutá prostitúcia.
Teraz budem písať o tom, ako cirkev manipulovala preklady Biblie v prospech prostitúcie


Pozrite sa čo povedal Lót Sodomským mužom: to je dosť kontroverzné
Gn 19
8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich,robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"

A nie je pravda, že by si Vatikán túto kontroverznú časť Biblie nepovšimol. Všimol si ju a začal konať s cieľom ututlať túto veľkú kauzu. V novej Vatikánskej verzii Biblie – v Novej Vulgáte (na preklade sa robilo v rokoch 1969 – 1979). A hoci medzi Hieronymovou Vulgatou a Novou Vulgatou nie je žiaden rozdiel (ide o drobné rozdiely naozaj len v pár veršoch Biblie), ale medzi tými pár modifikovanými veršami sa nachádza aj tento spomínaný kontroverzný verš. Preklad je celý prerobený a nahradený „klasickým“, menej kontroverzným prekladom
Tieto informácie si môžete overiť na serveri s mnohými verziami prekladom Biblie http://www.obohu.cz/bible/
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=PR&k=Gn&kap=19&v=8&por[]=SKP&por[]=SVUL&por[]=VUL&por[]=NVUL&vyberpor=porovnat#v8

Veľmi ma prekvapilo nasledovné – tu je to ešte viac kontroverzné. Cirkevný otec, zvrhlík Hieronym (347 – 420), ktorý napísal Vulgátu a katolíckou cirkvou je dodnes veľmi uznávaný ako svätý, propagoval prostitúciu, jeho preklad je nasledovný:
Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, môžete ichzneužiť (znásilniť) ako sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"
Slovoabutimini znamená významtvrdozneužiť, či znásilniť. To je niečo absolútne nehorázne čo si dovolil zvrhlík Hieronym. Propagoval tak nie len prostitúciu, ale dokonca aj znásilnenie. Lót sa považuje ako vzor a dobrá postava v Biblii a Hieronym jeho slová nesprávne prekladá veľmi zvrhlo.
http://en.wiktionary.org/wiki/abutimini
http://en.wiktionary.org/wiki/abutor#Latin
Habeo duas filias, quæ necdum cognoverunt virum : educam eas ad vos, etabutimini eis sicut vobis placuerit, dummodo viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbra culminis mei.
*********
Toto je časť Biblie, ktorá propaguje prostitúciu a manželskú neveru. Avšak jeden z dvoch najstarších rukopisov Biblie – Sinajský kódex, túto časť Biblie nemá a tiež ju nemá ani aramejský originál Biblie – Pešita.To len dodatočne cirkevní zvrhlíci pridali do Biblie, aby mohlispropagovať prostitúciu:
http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=8&lid=en&side=r&verse=12&zoomSlider=0

Evanjelium podľa Jána - kapitola 8
1Ježiš odišiel na Olivovú horu.2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku4a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve.5Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?6Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň."8A znovu sa zohol a písal po zemi.9Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostried ku.10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?"11Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

********
Vo svete existuje nasledovná dezinformácia a mýtus: pohania žili veľmi nemravne divoko a nemanželský a cirkev bola tá úžasná ktorá priniesla do života mravnosť a manželský poriadok

Pravda je presne opačná. Pohanom pred pokresťančením veľmi záležalo na manželstve, manželskej vernosti, prostitúcie bolo málo a považovalo sa to vtedy za extrémne nečistú a hnusnú vec.
         Prostitútky mali napr. v Gréckuzakázanézúčastňovať sa spoločenských akcií (iste pre to, aby sa ľuďom z nej nezdvíhal žalúdok) alebo vojsť do pohanského chrámu (iste pre to, aby ho neznesvätila). Chrámová prostitúcia je prakticky mýtus.
         V Rímskej ríši sa považovalo manželstvo za niečo veľmi dôležité. Manželstvo bol riadny právny vzťah a záväzok. Manželská nevera sa bola prísne trestaná, cudzoložníkovi bol skonfiškovaný celý majetok a bol vyhnaný do vyhnanstva. Žena ktorá spáchala manželskú neveru dopadla tiež veľmi zle, bola vyhodená na ulicu a skončila ako bezdomovkyňa - tak to umožňovalo Rímske právo

A v prípade ak manžel prichytil cudzoložníka pri čine, podľa Rímskeho a Gréckeho práva, mal právo beztresne cudzoložníka zabiť. Totiž manžel mohol pochopiteľne v takejto situácii mať afekt, takže ho od takejto afektovanej a opodstatnenej vraždy, ho od trestu vtedajší zákon chránil
         Manželské rozvody prakticky neexistovali. Iba ak s veľmi vážnych dôvodov, musel to schváliť aj vtedy sudca a schváliť nemusel!! Pre historikov bolo veľké prekvapenie, že napriek bohatým početným latinským historickým spisom nenašli žiadnu dokumentáciu nejakého ľahkovážneho rozvodu, ako je napr. vôľa odísť za iným novým partnerom
         V Starovekom Grécku mali veľmi radikálnu prorodinnú politiku.Muž ma povinnosť pod hrozbou vážnych trestov do určitého veku manželku, pre účel udržania populácie!!!
         Súčasná moderná cirkev sa nemá čím chváliť, keď hovorí, že chráni rodinu, keď ľudia v staroveku boli v sexuálnej oblasti veľmi slušní. Takže súčasná moderná cirkev v tejto oblasti nie je jedinečná.
Predstavte si, že by dnes bola trestaná manželská nevera - to by bolo neprípustné a nepredstaviteľné, aj pre tých najviac konzervatívnych kresťanov - ale v staroveku to tak bolo - rodina bola veľmi stabilné prostredie - prostredie detí bolo so psychologického hľadiska naprosto ideálny lebo neboli žiadne rozvody

Záverom: dozvedeli ste sa veľmi prekvapivé informácie o kresťanstve, cirkevnom stredoveku, koľko amorálnosti sa vtedy dialo.
         Kým súčasná moderná cirkev sa chváli, že chráni rodinu a manželskú vernosť, história cirkvi hovorí o niečom inom.Kresťanstvo morálne pokazilo slušných a cudných pohanov,
kresťanstvo a Biblia propagovali manželskú neveru, kresťanstvo a Biblia rozbíjali rodiny!!!
         Cirkev bojovala proti masturbácii. Je dosť pravdepodobné, že zákazom masturbácie chcela nenápadne propagovať prostitúciu. Veď aká by to bola škoda ak by mužský sexuálny potenciál vyšiel navnivoč - aspoň to vyplýva z kontroverzných spisov svätého Augustína
         Okrajová poznámka (nesuvisí priamo s týmto článkom): len pre zaujímavosť Česko je krajinou kde vychádza najviac nevestincov na obyvateľov na svete. V tejto oblasti je rozdiel medzi Českom a Slovenskom obrovský, hoci sme susedia. Naopak prostitúcia je ilegalizovaná v Rusku a USA (okrem jedného štátu)

Zdroje informácii:
Marriage_in_ancient_Rome
Ancient_Greek_marriage_law
Prostitution_in_ancient_Greece
Prostitution_in_ancient_Rome
Sexuality_in_ancient_Rome#Prostitution