Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Prečo cirkev pomenovala svojho nepriateľa krásnym menom Lucifer?

Samotná cirkev nazvala svojho úhlavného nepriateľa pojmom Lucifer, teda nositeľ svetla, cirkev mu dala úžasne krásne meno, niečoho pozitívneho. Takže cirkev sa sama priznala, že Lucifer je dobro a logicky opozícia Lucifera je zlo. Cirkev sa priznala, že je na strane zla.

Ďalej cirkev Lucifera nazýva aj pojmom Satan, čo znamená protivník, protivník opozícia voči zlému krutému bohu Jahve

Čo hovorí cirkev o Luciferovi? RKC hovorí, že Lucifer bol pôvodne anjel, ktorý zradil Boha, ten ho potrestal a stal sa z neho démon, vodca všetkých démonov.
Argumenty cirkvi na Lucifera neobstoja:
-prečo mu cirkev nedala aj nejaké druhé meno, ktoré by bolo zlé a ošklivé?Prečo mu okrem mena Lucifer nedala aj nejaké iné druhé, ďalšie zlé meno? Nie je to divné, že údajný vodca démonov má výlučne buď pozitívne alebo neutrálne mená a nie žiadne negatívne meno?
-myslíte si, žeje náhoda, že Cirkev nevymyslela pre šéfa démonov nejaké meno, ktoré by znamenalo niečo vyložene zlé?
-ďalej ak by cirkev chcela, mohla sa pozitívnemu pojmu Lucifer úplne vyhnúť a to tým, že celý príbeh o padlých anjeloch by jednoducho nevymyslela. Ale vidíme, že tak cirkev neurobila, aktívne sama svojou vlastnu iniciatívou vymyslela príbeh o Luciferovi. V Biblii sa o padlých anjeloch nehovorí, je to len násilná interpretácia niektorých veršov Biblie. Cirkev nebola kvôli Biblii vôbec nútená vymyslieť príbeh o padlých anjeloch. Cirkev mohla napr. vymyslieť príbeh o démonoch, ktorí už odjakživa boli zlí
Pojmy Satan a Lucifer som už vysvetlil. Ešte sa používa pojemBelzebub. Vo vysvetlivkách katolíckej Biblie, ale Belzebub tiež neznamená nič zlé:
Meno Belzebub znamená:Pán múch. Muchy rozširovali choroby, preto bol bohom chorôb a liečenia. V Novom zákone (gréckom) je Belzebul, t. j. Pán (nebeského) obydlia (Mt 10,25; 12,27). Nový zákon dáva toto meno kniežaťu zlých duchov.
Zdroj informácii: http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=2kr1
(treba kliknúť na číselka v pravo)
Cirkev tým že nedala údajnému vodcovi démonov žiadne zlé meno, vlastne priznala, že je sama na strane zla:
Belzebub - neutrálny význam
Satan - protivník, slovo protivník samo o sebe neznamená nič zlé, znamená to opozíciu, protivník znamená "opozičný". Satan je teda opozíciou (prípadne nepriateľ) ku zlému Jahvemu. (Slovo satan pochádza pôvodom zo Starého zákona). Opozícia k zlému Jahvemu môže znamenať znovu len dobro. Lebo opozícia k zlu je dobro
Lucifer - vyložene pozitívny pojem
********
V žiadnom prípade však nechcem nijak propagovať satanizmus. To som rozhodne týmto článkom povedať nechcel. Satanisti sú blázni. Článkom ale vysvetľujem, že cirkev sa priznala, že je zlo.
Satanistické smery sú rovnako primitívne ako náboženstvo samotné, je to akási detsky primitívna naivná opozícia voči kresťanstvu. A možno naozaj aj spolupracujú s reálnymi silami zla – ako hovoria šamani: čierni mágovia bruchos naozaj existujú

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Satan
Tu je vysvetlený rozdiel medzi luciferianizmom a satanizmom
http://en.wikipedia.org/wiki/Luciferianism

Kto sú to démoni? Nemožno vylúčiť, že démonov a diablov nazývala cirkev dobré svetelné bytosti, ktoré sa snažili ľuďom pomôcť vyslobodiť sa z otroctva kresťanského náboženstva v stredoveku.
Kto je toLucifer? Nie je celkom isté, či reálne existuje Lucifer alebo nie. Môže ísť o všeobecný opozičný princíp cirkvi – sily dobra. Alebo môže ísť o najvyššiu dobrú bytosť svetla, ktorá stráži planétu zem a celé ľudstvo pred zlom. Ale hlúposti pomätených satanistov, radšej nechajme bokom.