Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Obrady vyháňania diabla – exorcizmus. Kritika

 V kresťanských cirkvách existujú obrady vyháňania diabla, ktoré sa nazývajú exorcizmus. Ide o pomoc ľuďom, ktorí sú ako uvádzajú kresťania „posadnutý diablom“, resp tí „ktorých trápi zlý duch“.
V katolíckej cirkvi je vyháňanie diabla viac oficiálne, v jednej arcidiecéze by mal byť poverený jeden kňaz vyháňaním diabla (ostatní kňazi majú tieto obrady robiť zakázané, kňazi majú povolené len akési nižšie obrady, ktoré pokiaľ viem sa nazývajú „modlitby oslobodenia“). Podľa oficiálnych pravidiel v RKC, ak je niekto posadnutý malo by sa to nahlásiť miestnemu farárovi a ten ak zváži za vhodné, pošle daného „posadnutého“ človeka k exorcistovi. Exorcisti posadnutému pred obradmi odporučia najčastejšie psychiatrické vyšetrenie. V spolupráci s kresťanskými psychiatrami sa má overiť, či má daný človek psychickú chorobu, alebo ide niečo nadprirodzeného charakteru.
V liberálnej katolíckej cirkvi v západnej Európe, žiadni exorcisti nie sú, pretože to považujú miestni biskupi za stredovekú praktiku, ktorá sa do dnešnej doby nehodí.

Čo exorcisti hlásajú

Ak si pozriete videá relácii a rozhovory s exorcistami, tak vidia za všetkým diabla – diabla vidia za celou ezoterikou, meditáciu, alternatívnou liečbou, liečiteľmi. Podľa exorcistov, všetky nadprirodzené veci, ktoré ľudia urobia mimo kresťanskej viery, sú od diabla, čo je teda pekná hlúposť
Ako tvrdia exorcisti, posadnutý človek reaguje na nábožné obrady, reaguje na to ak k nemu priloží kríž a podobne.
Vyháňa sa diabol „v mene Ježiša Krista“, slovo Ježiš má údajne veľkú silu, túto informáciu čerpajú z Biblie:
List Filipanom - kapitola 2
9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca.

Kritika exorcizmu

Doteraz som písal len pohľad samotných exorcistov, kresťanov a cirkvi na exorcizmus. Ale teraz budem hovoriť ja svoj pohľad na exorcizmus a moja kritika bude pre kresťanov a cirkev veľmi nemilá.
V minulosti, keď so bol ešte kresťanom, tak ma téma exorcizmu veľmi fascinovala a asi najviac to upevňovalo moju kresťanskú vieru. Exorcisti to boli pre mňa tí úžasní hrdinovia, ktorí mali priamy styk s diablom a nadprirodzenom.
A viem aj o tom, že aj v súčasných rôznych katolíckych kresťanských spoločenstvách (ide o veľkú časť spoločenstiev patriacich pod ZKSM, http://www.zksm.sk/) sa téme exorcizmu často spomína, často sa spomína autenticita diabla, proti ktorému je treba bojovať. Diabla títo ľudia vidia skoro za všetkým. Pre silnú kresťanskú vieru je potrebné mať veľkého nepriateľa a proti nemu aj bojovať. Podobne ako americká vláda, aby jej ideológia a propaganda aby mala úspech, potrebujú neustále vyrábať nejakých teroristov/nepriateľov, aj pre silnú fanatickú kresťanskú vieru je nevyhnutné vidieť za všetkým nepriateľa-diabla.
Je nesmierna hlúposť hovoriť, že ezoterika a liečiteľstvo súvisí s diablom ako hovoria exorcisti. Avšak na druhej strane veľká časť ľudí, ktorí sa tým zaoberajú sú podvodníci, ktorým ide len o peniaze, ale s diablom to nemá nič spoločné. O problematike viac píšem v nasledovnom článku: „Čary, čarodejníctvo, „okultizmus“, mágia, liečiteľstvo“
Tiež je smiešne, že celú východnú náuku považujú exorcisti za diabolskú.
Je si treba uvedomiť, že kresťanstvo je náboženstvom klamstva – je to náboženstvo, ktoré pôvodne vzniklo na báze úmyselného klamstva (to podrobne rozoberám v jednotlivých článkoch tejto knihy, napr. ako prví kresťania neverili na Božstvo Krista). Preto kresťanstvo sa díva na zlo nesmierne pomýlene a skreslene. Ďalej diabol podľa kresťanského výkladu (aj s jeho vlastnosťami a históriou) je z pohľadu šamanizmu obyčajná rozprávková bytosť, ide jednoznačne o vymyslenú fiktívnu bytosť, ktorá s realitou nemá nič spoločné. Šamanizmus uznáva existenciu rôznych zákerných zlých démonických bytostí, ale to v skutočnosti nie sú bytosti zodpovedajúce kresťanským diablom. Celá kresťanská viera je len „pekná“ rozprávka založená na totálnych tmárstvách. Šamani schopnosťou astrálneho cestovania vidia priamo do duchovného sveta a žiadnych rohatých diablov tam nevidia. Kresťania do duchovného sveta nevidia, nevidia aká je pravda a preto sú nútení veriť len na fantazmagorické rozprávky.Preto ešte raz opakujem: kresťanstvo je náboženstvo klamstva a pojmy zlo a dobro majú neskutočne popletené.
Ďalej je veľmi komické hovoriť o exorcizme ako vyháňaní zlého, keď samotné kresťanstvo je skryté zlo. Napr. dodnes sa kresťanské cirkvi považujú Starý Zákon s neskutočné zlým, násilným a krvavým bohom Jahvem ako autentické Božie zjavenie a zatiaľ sa od Starého Zákonu nedištancovali. Ak by sme mali byť objektívni, potom skôr boh Jahve je démon.Mimochodom viete, že v Biblii boh Jahve zabil viac ľudí ako samotný diabol? V Biblii je teda diabol popísaná ako lepšia bytosť od Boha-Jahveho. Kresťania majú vo svojej viere nesmierne veľa rozporov, kresťanská viera je sama o sebe protirečivá.
Nemilá vec je aj história cirkvi: je síce pravda, že pápež Ján Pavol II. sa ospravedlnil za históriu cirkvi, ale ospravedlnil sa len za vrchol ľadovca zločinov cirkvi – inkvizíciu. Za to najväčšie zlo sa cirkev ani Ján Pavol II. neospravedlnil. Omnoho väčšie zlo ako inkvizícia, bolo nesmierne násilné a krvavé šírenie kresťanstva, ktoré bolo omnoho viac kruté ako ideológia nacizmu, stalinizmu, alebo hnutia Islamského Štátu.
Ďalšiu nesmierne kontroverznú tému rozoberám v článku:Prečo cirkev pomenovala svojho nepriateľa krásnym menom Lucifer? Cirkev sa v minulosti sama priznala, že je na strane zla a svoju opozíciu (Satana) pomenovala ako dobro: krásnym menom Lucifer
Kresťanstvo je skryté zlo, (resp. je to náboženstvo, ktoré má pojmy dobro a zlo silne popletené), takže vyháňať diabla v mene kresťanstva znamená vyháňať zlo zlom, čo je samé o sebe smiešny nezmysel.

Exorcizmus

Ale teraz sa už budeme venovať priamo téme exorcizmuZačnime zľahka a jemne: na jednej veci sa s kresťanmi zhodneme: okrem psychických porúch môžu existovať aj veci nadprirodzeného charakteru, ktoré sa označuje ako „posadnutie“. Túto vec môžeme vnímať ako objektívny fakt. Samozrejme človek, ktorý je striktný materialista/ateista, bude spochybňovať všetko nadprirodzené a nebude s touto vecou súhlasiť.
V čom sa ale líši kresťanský názor od pravdy, je to, že „posadnutý“ človek nie je napádaný rozprávkovou fiktívnou bytosťou diablom, ale nejakými inými démonickými entitami. Ďalej ako hovorí šamanizmus a to veľmi jasne, existujú aj neosobné zhluky negatívnej energie, ktoré môžu byť v človeku. Negatívna energia ale dokáže byť inteligentná a môže sa správať zdanlivo bytostne a inteligentne. Pravda je teda taká, že daného človeka môžu trápiť negatívne buď bytostné alebo nebytostné vplyvy.
Naskytuje sa otázka: môže exorcista naozaj reálne pomôcť „posadnutému“? Pravda je taká, že určite nie. Samotná kresťanská viera, ako sme čierne na bielom dokázali na tejto stránke, je založená na klamstvách, fantázii a rozprávkach. Preto modlitby exorcistu sú len hádzanie hrachu o stenu. Je naozaj smiešne, že by zaklínanie (slovo zaklínanie používam ako posmešný pojem k exorcistovému obradu) exorcistu mohlo fungovať: to je akurát tak dobré na pobavenie. To, že sa posadnutý dostane do tranzu, to predsa nič neznamená: to sa posadnutému stáva aj mimo exorcizmu. Za to, že sa deje pri exorcizme niečo nadprirodzené, to ešte neznamená, že exorcistovo zaklínanie naozaj zaberá a funguje. Ďalej exorcisti tvrdia, že posadnutý reaguje na priloženie kňazskej štóly, alebo na priloženie kríža k posadnutému. Ak by ste posadnutému priložili akýkoľvek iný predmet, tiež by reagoval na to rovnako podráždene.
Ďalej neosobné zhluky negatívnej energie sa môžu tváriť ako „diabol s kresťanským popisom“, ale táto energia je len podvedomým posadnutého človeka, ktorý vo svojom živote počul o diablovi veľa a aj videl rôzne filmy o exorcistoch, takže je nimi ovplyvnený.
Tiež kňaz-exorcista je v skutočnosti hypnotizérom (hoci si to sám nemusí uvedomovať, ale je to tak). Posadnutý je v stave tranzu silne hypnabilný a dokáže vnímať aj kňazove myšlienky v tomto zmenenom stave vedomia. Kňaz teda nevedomky robí hypnózu a svojou mysľou ovplyvňuje posadnutého a zhluky negatívnej energie v posadnutom sa dokážu tváriť ako diabol s kresťanským popisom, ktorému „vadí“ kríž a svätená voda. Takže kňaz svojím myslením a hlavne samotnými modlitbami ovplyvní posadnutého a negatívne energie v posadnutom sa naozaj prejavia ako smiešny rozprávkový kresťanský diabol.
Obzvlášť rôzni protestantskí exorcisti s najčastejšie rôzni hypnotizéri – ide hlavne i ľudí s aktívnejšou druhou čakrou.
A čo ak by náhodou predsa len bolo niečo na tom pravdy, že by sa posadnutý bál kresťanských rituálov, kresťanskej symboliky a kresťanských predmetov? Vzhľadom k tomu, že kresťanstvo je náboženstvom klamstva a skrytého zla, tak to by bolo len dobré, ak by sa posadnutý bol všetkého čo je kresťanské.
Ale znovu sa vráťme k otázke: môže exorcista naozaj reálne pomôcť „posadnutému“? Pravda je taká, že „posadnutý“ je trpiaci človek a je mu treba pomôcť. Exorcisti si ale sami priznávajú, že k vyzdraveniu posadnutého je potrebná aj pomoc psychiatrov a psychológov. Psychiatri a psychológovia v skutočnosti pomôžu omnoho viac posadnutému ako samotný kňaz a kňaz si nemôže pripisovať svoj úspech sebe a svojej viere. Ďalšia pochybná vec, je to, že ako samotní exorcisti priznávajú, na vyzdravenie človeka je potrebných viac sedení, teda viac obradov. Ak sa daný človek „uzdraví“ až po desiatkach sedení, po niekoľko rokoch, tak potom ďakujem pekne – to by ani k exorcistovi chodiť vôbec nemusel.
A ak aj dôjde k nejakému uzdraveniu, môže ísť o pekný placebo efekt. Keď posadnutý verí, že mu exorcista pomôže, tak mu pomôže.
Ďalej kňaz robí v podstate hypnotizéra, keď hovorí, aby v mene Ježiša vyšlo zlo z daného človeka. Ak to kňaz povie, je možné, že to stačí na to, aby daného človeka negatívne energie opustili. Ale to znamená, že obyčajný hypnotizér by vedel posadnutého omnoho ľahšie a rýchlejšie vyzdraviť priamymi hypnotickými sugesciami, ako kňaz nepriamymi sugesciami vo forme kresťanských modlitieb.
Ale celkovo pochybujem, že by svojimi modlitbami vedel kňaz reálne pomôcť aspoň 20% zo svojich „pacientov“.
Je to síce tabu téma medzi exorcistami, ale pravda je taká, že exorcisti si naozaj uvedomujú, že sú bezmocní v uzdravení posadnutých ľudí. Neúspešných klientov zo zúfalosti, radšej budú posielať ako horúci zemiak po psychiatrických klinikách, aby ich potom držali dlhu dobu zavretých v nejakých blázincoch.
Tiež poznám jeden konkrétny príbeh posadnutej ženy, ktorá mala viacero neúspešných exorcizmov aj u exorcistu Marettu. Maretta ju ako horúci zemiak poslal k miestnemu farárovi, nech jej napíše odporúčenie, ale v skutočnosti to nebolo vôbec potrebné (pretože už raz u neho bola), bola to len výhovorka. Posadnutej sa ale nechcelo robiť zložité komplikované vybavovačky u farára, ktorý bol jej navyše extrémne nesympatický. Žena sa teda rozhodla neísť za miestnym farárom a tak sa Maretta zbavil „horúceho zemiaku“, ktorý poslal „do hája“.
Exorcisti sú tiež celkovo aj dobrí vymývači mozgov. Od svojich veriacich vyžadujú aby boli poctivými fanatickými veriacimi. Nie je nič na chválu, keď by aj bola pravda, že niekto bude uzdravený a potom by mal fanaticky otročiť temnému náboženstvu kresťanstvu. Jedno otroctvo odíde a druhé príde. Nie je nič moc ak sa zbaví niekto posadnutia za cenu, že bude otročiť zlu – to jest kresťanstvu.
Tiež je smiešne, že exorcisti vyháňajú diabla v mene úplne bezvýznamnej ženy Panenky Márie. Ježiš bol aspoň duchovný učiteľ, ale Mária bola len úplne obyčajná ženy – to už aj protestanti majú viac rozumu, že Máriu neuznávajú.
Teraz sa ešte pozrime na to úžasné meno Ježiš, v mene ktorého exorcisti vyháňajú diabla. Podľa oficiálneho cirkevného výkladu, znamená Ježiš v preklade „Jahve je spása“. No to je teda „úžasné“ meno, keď ten hrozný neuveriteľne zlý krvilačný boj Jahve je v mene Ježiš.
Netreba sa dať nachytať tým, čo je natočené vo filmoch o exorcizme. Exorcisti z ďaleka nie sú tak úžasní hrdinovia ako sú zobrazovaný vo filmoch. Treba si uvedomiť, že cieľom režisérov filmov je vytvoriť čo najviac zábavný, napínavý a pútavý film a to je od reality nesmierne ďaleko.
Veľká časť takzvane „posadnutých“ ľudí môže byť v skutočnosti na omnoho vyššej úrovni ako bežní ľudia. Mám na mysli hlavne ľudí, ktorým je zle, ak inú do kostola, alebo uvidia kňaza. Takíto ľudia v skutočnosti lepšie vedia rozlíšiť dobro od zla ako bežný človek.
Niektorí ľudia s kresťanským vyznaním zažili to, že pri modlitbe ich začalo strašiť (tak to písali poslucháči vo viacero kresťanských reláciach o exorcizme) – je to dôkazom toho, že celé kresťanstvo v skutočnosti je projektom síl zla

Šamanské riešenie pre posadnutého

Teraz sa už budeme venovať skutočne pozitívnym témam – t.j. riešeniam ako z toho vyjsť naozaj efektívne von. V prípade ak niekto obťažovaný démonickými entitami – negatívnymi bytosťami, alebo nebytostnými ťažkými negatívnymi energiami, je dôležité hlavne predýchavať srdcovú čakru, ktorá má za úlohu energetickú ochranu pred negatívnymi energiami a negatívnymi bytosťami.
Totiž dôvod „posadnutia“ je práve strata tejto energetickej ochrany.
A samozrejme, aj skúsený šaman dokáže uzdraviť človeka za pár minút a to definitívne a trvalo. Šaman reálne vidí energie, negatívne bytosti a veľmi dobre vie čo robí, na rozdiel od bezmocného hlúpeho, smiešneho zaklínania katolíckeho kňaza

Možná teória o posadnutých: časť posadnutých ľudí môžu byť vo svojom jadre tie duchovne najvyššie bytosti, ktoré sa na tejto planéte nachádzajú. Avšak nakoľko sú veľmi zraniteľné, využijú to rôzne negatívne démonické bytosti, ktoré na nich útočia, pretože im veľmi prekážajú.
Iná časť posadnutých ľudí môžu byť zasa vyložene démonické duše.

Dôkazy o tom, že náboženská predstava o diabloch je fantazmogória a šamanský pohľad na démonické bytosti je správny

Toto je úryvok z mailovej korešpondencie s človekom, ktorému bola diagnostikovaná schizofrénia
             No akurat riesim ze je mozne ze mam v sebe bytost ktora sa zivi negativnymi emociami .. Zda sa mi ze mi podsuva myslienky ktora ma vacsinou privedu k panike alebo depresi uzkosti strachu .. alebo len komentuju veci okolo mna v sposobom co mi sposobuje tie pocity. Nevies nahodou akym sposobom sa toho da zbavit? tiez akoby nieco poziera moju energiu.
********************
Čavko,
tak to je fascinujúce, že popisuješ negatívne bytosti presne podľa učenia šamanizmu a nie podľa predstáv náboženských predstáv kresťanstva a diabloch. Kým šamanizmus je pravdivé poznanie, náboženstvo je iba vymyslená rozprávka, ktorá je dielom fantázie.
              Áno, podľa učenia šamanov, je to pravda démonické bytosti supai, čerpajú energiu z človeka ak človek psychicky trpí. Utrpenie ľudí je zdrojom ich energie. Pri utrpení sa z človeka uvoľňuje voľná energia a tú tieto bytosti konzumujú. https://youtu.be/9a9zN6K2dOg?t=5m42s
              Tvojou úlohou je hlavne snažiť sa aktivizovať a sústrediť pozornosť do srdcovej čakry a to ti vytvorí ochranu - vytvorí sa niečo ako ochranné vajíčko okolo teba.