Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Projekt „odstraňovania“ krížov z vrcholov kopcov a iných miest v prírode

Na sociálnej sieti pod istú fotografiu turistu, kde vyfotil kríž v prírode som napísal tento komentár, ktorý vystihuje mnoho:
     „Tak toto je veľmi smutné a bolestivé, že náboženský fanatici majú potrebu neustále nanucovať svoje toxické náboženstvo / cirkev na verejnosti :(. Náboženstvo je nebezpečná vec, ktorá vylaďuje človeka na negatívne energie. Kresťania si pod pojmom boh predstavia mŕtve telo na kríži, čo je negatívna symbolika a negatívna energia. Nikomu neodporúčam praktizovať náboženstvo. Škodíte tak svojej duši.“
 
Nie je v poriadku ak si chcú veriaci nanucovať svoju ideológiu všade na verejnosti a nectia si sekulárny verejný priestor.
Treba robiť veľkú osvetu, aby sa tento problém riešil, že kríže na verejnosť nepatria. Často ani sekulárni a nepraktizujúci kresťania si neuvedomia, že robia niečo zlé ak pomáhajú v rámci klubu slovenských turistov inštalovať kríž. Ak by o tom vedeli že je to zlé, nemuseli by s tým pomáhať. Preto treba robiť osvetu.
                     Kríže sú najčastejšie umiestňované na vrcholce kopcov. Má to zrejme aj hlbší energetický význam, pretože na vrcholcoch kopcov sa sústredí viac energie, preto aj čiernomagický efekt symbolu kríža má silnejší efekt.
Ďalej sa kríže zvyknú umiestňovať na okraje lazov a chotárov na lúkach.
Často premotivovaní kresťania stavajú krížové cesty v prírode v lesoch aj mimo iniciatívy oficiálnej cirkvi.
 

Riešenie tohto problému

Veľmi dobré riešenie tohto problému by bolo na takto umiestnené kríže prilepiť nálepku, ktorá by obsahovala krátky text s nesúhlasom takto umiestneného kríža a s odkazom na túto stránku http://krestanstvo.czweb.org/, aby sa ľudia mohli vzdelávať v tom čo to kresťanstvo vlastne je. Mohol by tam byť aj pridaný QR kód s odkazom na stránku, aby sa robila osveta. Mohla by tam byť pridaná výzva na odstránenie kríža alebo podobný text, ako som napísal v uvedenom komentári na sociálnej sieti.
Nielenže tak človek môže robiť osvetu o odstránení kríža z verejného priestoru, ale aj môže šíriť osvetu o kresťanstve ako celku.
                     Tiež treba pravidelne kontrolovať či nejaký náboženskí fanatici uvedenú nálepku nestrihli a ak strhli tak nalepiť znovu.
                     Jednalo by sa o dobrovoľnícky projekt.
                     Do budúcna by som aj plánoval takýto projekt spustiť.
                     Ak by sa našli dobrovoľníci či aktivisti, ktorí by odstránili takýto kríž, tak bolo by to veľké plus. Ideálne by tiež bolo ak by rôzne kluby turistov boli tak uvedomelé, že by tiež organizovali odstraňovanie takýchto krížov.
                     Okrem toho výstavba krížov sa často nachádza na svojich miestach ilegálne, hlavne na archeologických miestach, ktoré boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Bez povolenia pamiatkového úradu nesmú takto umiestňovať kríže. Možno by sa našli aj ďalšie zákony ktoré podporujú odstránenie krížov, napríklad ak nemali povolenie od majiteľov pozemkov či štátnych lesov a podobne.
Aj pre sekulárnych lesníkov treba robiť osvetu a povedomie, že kríže do prírody nepatria.