Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Skutočný pôvod Židov

Predovšetkým je treba odlišovať medzi židom ako vyznávačom židovského náboženstva a Židom ako etnickým príslušníkom. V nemčine a vo väčšine iných jazykoch sa židia nazývajú Juden, čo etymologicky znamená Judejec, obyvateľ Judei, čo neznamená nevyhnutne nevyhnutne ako označenie nejakého špeciálneho národa. Skôr ide o označenie domáceho obyvateľa štátneho celku Judei. To čo židov spája je náboženstvo, nie národná príslušnosť, pretože nikdy nič ako židovský národ neexistovalo a neexistuje (jedine ak by sme vzali do úvahy nejakú krajnú interpretáciu slova národ či etnikum).
 
Ľudia ktorí sa v súčasnej modernej dobe nazývajú Židia majú na prvý pohľad jasne Európsky vzhľad, preto o ich semitskom pôvode nemôže byť ani reči. Sú to potomkovia Chazarov – európskeho germánskeho národa, ktorý prijal Židovské náboženstvo. O tejto téme sa môžete na internete a v literatúre dozvedieť podrobnejšie informácie (hoci často je táto téma zneužívaná na trápne konšpiračné teórie na úrovni 5 ročných detí).
Za Semitu môže byť považovaný iba človek s čiernymi vlasmi, tmavý očami a tmavšou pokožkou ako majú Európania. A to sa nedá o ľuďoch, ktorý si hovoria Židia v žiadnom prípade povedať.
 
Súvisiace články
Ježiš nebol Žid ale Európan. Veľmi seriózna teória. Pátranie po Ježišovom pôvode http://krestanstvo.czweb.org/clanky/jezis-nebol-zid-ale-europan-velmi-seriozna-teoria-patranie-po-jezisovom-povode