Filozofická kritika kresťanstva

Ak chcete túto stránku a Youtube kanál podporiť, kliknite sem

Ježiš nebol Žid ale Európan. Veľmi seriózna teória. Pátranie po Ježišovom pôvode

Všetko môže byť úplne inak ako si myslí väčšina ľudí. Na podporu teórie, že Ježiš má Európsky pôvod existujú veľmi seriózne argumenty a fakty.
 
Keď chcem povedať, že Ježiš nebol etnický Žid, musíme najprv jasne zadefinovať kto sú to vlastne Židia. So Židmi je pravda trochu iná ako si to predstavuje väčšina ľudí. Pre pochopenie tohto článku je nevyhnutné si prečítať tento odkaz: Skutočný pôvod Židov http://krestanstvo.czweb.org/clanky/skutocny-povod-zidov
 
Na prvý pohľad sa môže zdať Európsky pôvod Krista ako šialená myšlienka. Avšak onedlho Vám to začne byť jasné:
Za Ježišových časov Rímska ríša mala najväčší rozmachu a ovládala najväčšiu plochú územia v histórii svojej existencie. Medzi ovládané územie Rímskej ríše patrila aj Judea, územie súčasnej Palestíny a Izraela. Existujú dve veľmi pravdepodobné verzie pôvodu Ježiša. Ježiš mal čistý Európsky pôvod: bol nechcené dieťa Rímskeho vojenského dôstojníka (stotníka) a jeho manželky. Dieťa bolo vyhodené na ulicu a Mária si ho zobrala a začala na verejnosti prehlasovať, že je to jej dieťa, ktoré splodila s Jozefom. Treba si uvedomiť, že vyšší vojenskí Rímski dôstojníci si do Judei mohli vziať aj manželku (napr. aj v Biblii sa spomína, že Poncius Pilát mal so sebou svoju manželku).
 
Túto teóriu podporuje viacero faktov:
-pôvod Ježiša je veľmi kontroverzná téma aj v samotnej cirkvi. Kresťania argumentujú, že Ježiš bol panensky splodený nadprirodzene s Ducha Svätého. Táto verzia je na úrovni rozprávky pre deti do 5 rokov
-faktom je to, že cirkev kvôli pôvodu Ježiša dokonca zašla až tak ďaleko, že sfalšovala preklady Biblie a to potvrdzujú aj odborníci v oblasti prekladov starogréčtiny. Cirkev si prispôsobila Bibliu svojim dogmám. Viac na tomto odkaze: http://krestanstvo.czweb.org/clanky/pocatie-jezisa-z-ducha-svaeteho-a-panenstvo-marie
-samotní kresťania znázorňujú Ježiša ako belocha, ako človeka Európskeho vzhľadu
-istý známy šamanský učenec a šamani svojími jasnovidnými schopnosťami tiež považujú Ježiša za belocha európskeho vzhľadu
 
Druhá verzia: Ježiš ako polovičný Európan
Argumenty pre podporu tejto teórie sú dosť silné:
 
-Grécky filozof Celsus vo svojom diele z roku 177 nazýva Ježiša ako syna prostitútky. Túto vec nemožno brať na ľahkú váhu. Celsus to vôbec nemusel myslieť so srandy ani s iróniou. Tento človek si mohol pamätať mnoho autentických svedectiev s ústneho podania. Dielo Celsusa je staršie ako Biblia preto je viac dôveryhodné ako Biblia. Mária s dôvodu zlej finančnej situácie kľudne mohla robiť prostitútku s nejakým Rímskym vojenským dôstojníkom. Ježiš mohlo byť dieťa splodené s prostitúcie s Rímskym vojakom. Viac na tomto odkaze http://krestanstvo.czweb.org/clanky/protikrestansky-filozof-celsus-o-prvych-krestanoch-su-to-upadkovi-primitivi
-v jednom nekanonickom apokryfnom evanjeliu (ktoré cirkev neuznáva) sa píše zaujímavá vec: keď Poncius Pilát vyšetroval žalobu farizejov na ukrižovanie Ježiša a vypočúval ich, farizeji hovorili o Ježišovi, že je splodený so smilstva. Dôvod bol bezpochyby veľmi jednoduchý: nakoľko mal Ježiš bledú pokožku, bledé vlasy a modré alebo zelené oči, logicky to v ľuďoch vyvolávalo pochybnosti, či je Ježiš Máriin a Jozefov syn. Žiaľ čítal som toto apokryfné evanjelium už veľmi dávno a nepamätám si jeho presný názov – je to časovo veľmi náročné to znovu vyhľadať
 
Súvisiace články